Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKÇE DERSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKÇE DERSİ."— Sunum transkripti:

1 TÜRKÇE DERSİ

2 SORU 1 Karga kardeş! Senin o güzel şarkılarını uzun süredir dinleyemiyorum. Bana bir şarkı söyler misin? Ben o hikâyeyi okudum dostum! Sen okumayı sevmeyen, gösteriş meraklısı birini ara Bu fabldan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? A) Etrafımızdakilerin güzel sözlerine aldanmamalıyız. B) Okumak, insana fayda sağlayan bir eylemdir. C) Karşımızdakinin ne istediğini tam olarak anlamayabiliriz. D) Çok okuyan kişiler, bilgiçlik taslamamalıdır.

3 CEVAP 1 B

4 SORU 2 Penguen sürüleri, kısa bacakları üzerinde hoplayarak ilerlemeye başlar. Önlerinde ve her yerde uzunca, buzlu yollar vardır. Ve onlar bir adımda yalnızca on santim ilerleyebilirler. Yürümekten yorulunca da beyaz göğüsleri üzerine yatıp bacaklarını bir kürek gibi kullanarak yol alırlar. Hedeflerine varınca bir çukur kazarlar ve etrafını buzlarla çevirerek içinde yaşamaya başlarlar. Bu parçada penguenlerle ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Vücut yapılarına B) Beslenme şekillerine C) Yaşadıkları yere D) Nasıl ilerlediklerine

5 CEVAP 2 B

6 SORU 3 Ahmet: Ben ne zaman filme gitsem oturacak bir yer bulamam. Pikniğe her gidişimde yağmur yağar. Hangi takımı tutsam o takım kaybeder. Hiçbir oyundan galip ayrılmam. Bu sözleri söyleyen Ahmet, hangi yönünü vurgulamaya çalışmaktadır? A) Şaşkın oluşunu B) Üzgün oluşunu C) Şanssız oluşunu D) Huzursuz oluşunu

7 CEVAP 3 C

8 SORU 4 Geçenlerde bir … alıp okumaya başladım. İlk olarak adı dikkatimi çekmişti. Bilgi Pınarı. Gerçekten de ismine yakışır bir yayındı bu. İçinde bilim ve kültür alanlarına ait ilginç bilgiler bulunuyordu. Bu yayına hemen üye oldum ve artık her ay "Bilgi Pınarı"ndan kana kana içmeye başladım. Bu paragrafta boş bırakılan yere getirilmesi gereken sözcüğü ifade eden hangi seçenektedir? A) Gazete B) Bilim Çocuk dergisi C) Türkçe sözlük D)İngilizce ders kitabı

9 CEVAP 4 B

10 SORU 5 Israr ile senden isterim bunu Çalış oğul, oku oğul, yaz oğul
Bilgiler ile beslersen sen onu Rağbet görür söylediğin söz oğul (5. ve 6. soruları dörtlüğe göre yanıtlayınız.) Bu şiirin başlığı aşağıdakilerin hangisi olabilir? A) Şiir ve İnsan C) Okuma ve Yazma C) Sözün Gücü D) Yazmanın Önemi

11 CEVAP 5 B

12 SORU 6 Aşağıdakilerden hangisi, şairin bu dörtlükteki öğütlerinden biri değildir? A) Bilgi sahibi olmamız gerekir. B) Okuyup yazmaya önem vermeliyiz. C) Öğrenme yerimizin sadece okul olması yanlıştır. D) Bilgili olursanız söylediklerinize dikkat edilir.

13 CEVAP 6 C

14 SORU 7 Dil Kurumu'nu, Mustafa Kemal kurdu. Bir, ulusu ulus yapan iki önemli kurumdan biridir bu kurum. O ne yapmış, bir de dili kurtarmak istemiş. Çok da tutumlu bir devlet adamı, devletin parasını harcamamak için çabalamış. Kişisel parasıyla iki kurum kurmuş. Nasıl Kurtuluş Savaşı'nda hayatını ortaya koymuşsa, ulusun hayatı için önemli gördüğü Dil ve Tarih Kurumlarını da kendi parasıyla kurmuş. Bu parçada Atatürk'ün hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır? A) Liderliğine B) Hoşgörüsüne C) Çalışkanlığına D) Fedakârlığına

15 CEVAP 7 D

16 SORU 8 Bayrağımızdaki işaret ve renkler bir değer ve anlam taşır. Bayrağımızdaki kırmızı, özgürlü­ğümüz için binlerce şehidin verdiği canları, döktüğü kanları hatırlatır. Bayrağımızdaki hilal, inancımızın sembolüdür. Yıldız ise, bağımsızlı­ğımızı ve gökteki yıldızlar kadar özgür olduğumuzu gösterir. Bu parçanın bütününde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? A) Halkımızın bağımsızlık mücadelesi B) Bayrağımızdaki sembollerin anlamları C) Vatan uğruna çok şehit verildiği D) Bayrağımızın bağımsızlığımızı gösterdiği

17 CEVAP 8 B

18 SORU 9 Yüreğimin derinliklerinden gelen tüm sevgi sözcüklerini ve mutluluk dileklerimi sana sunuyorum. Sen ki beni dünyaya getiren ve ye­tiştirensin. Gülen gözlerinin sıcaklığıyla beni ısıtan, kalbinde en güzel yeri bana ayıran da-yanağımsın. Yazar bu sözleri kime söylemektedir? A) Öğretmenine B) Çocuğuna C) Annesine D) Eşine

19 CEVAP 9 C

20 SORU 10 Neriman: Çalışan kişilerin parasal açıdan doyurulmaları gerekir. Aksi takdir­de bu kişiler görevlerini tam olarak yapmazlar. Şinasi : Yapsalar da verimli bir şekilde çalışmazlar. Çünkü emeğinin tam karşılığını alamayan kişiler gönülsüz olarak çalışırlar. Şinasi ile Neriman'ın konuşmalarında vur­gulamaya çalıştıkları düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsan, para kazanamadığı işe girmez. B) Severek yapılan işlerde daha başarılı olu­nur. C) İşverenler, çalışanlarına iyi davranmalıdır. D) Çalışanlara, emeğinin hakkı tam olarak verilmelidir.

21 CEVAP 10 D

22 SORU 11 Ormanlar, toprağın nemli kalmasını sağlar. Toprak kaymasını önler, selleri durdurur. Ormanlar iklimi etkiler, yağmurun yağmasını sağlar. Aşırı sıcakları, şiddetli soğukları önler. Ormanlar aynı zamanda hayvanların barınağıdır. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğanın korunması B) Ormanların yararları C) Çevre kirliliği D)Yaşamın değeri

23 CEVAP 11 B

24 SORU 12 Kerem: Besin üretimimiz, ülke gereksinimini hemen hemen karşılamaktadır. Bu bakım­dan dünyanın sayılı ülkelerinden biriyiz. Ancak üretimin tüketimi karşılayabilmesi ve yurt dışına satış yapabilmemiz için savurgan olmamaya önem vermeliyiz. Kerem, bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini öğütlemektedir? A) Çalışkanlık B) Paylaşmacılık C) Verimlilik D)Tutumluluk

25 CEVAP 12 D

26 SORU 13 Bir toplumda küçükler için okul ne ise büyükler için de tiyatro odur. İstediğimiz kadar küçükleri okutalım, büyüklerin eğitimi unutulursa küçükler de karanlığın etkisi altında geceye gireceklerdir. Bu bakımdan tiyatro, okul kadar, hastane kadar önemlidir. Bu paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Küçüklere tiyatro sevgisinin aşılanması gerektiği B) Tiyatronun önemli bir eğitim aracı olduğu C) Tiyatronun okullarda okutulması gerektiği D) Tiyatronun, kültürün taşıyıcısı olduğu

27 CEVAP 13 B

28 SORU 14 Çok karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Ben bu karmaşıklık içinde kendimi anlamak için yazıyorum. Kendimi anlayabilirsem yaşadığım toplumu daha iyi anlarım diye yazıyorum. Bir de son yıllarda okuru da anlamak için yazıyorum. Bu paragrafta yazar, aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır? A) Yazılarını ne zaman yazdığını B) Yazı yazma nedenini C) Yazılarını yazarken nelere dikkat ettiğini D) Yazılarında hangi konuları işlediğini

29 CEVAP 14 B

30 SORU 15 "Yaratılanı severiz, Yaratan'dan ötürü." diyen Yunus Emre'nin soyundan geliyoruz. Biliyoruz ki sevgi olmadan barış olmaz. Dünyada savaşların, düşmanlıkların bitmesi, insanlar arasında sevginin hâkim olmasına bağlıdır. Dünya, ancak sevgi sayesinde barış gezegeni olabilir. Bu parçada vurgulanan asıl düşünce aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Sevginin temelinde barış vardır. B) Birlik beraberlik sevgiyle gerçekleşir. C) Barış içinde yaşamak sevgi ile olur. D) Hoşgörülü insanlar kavga etmez.

31 CEVAP 15 C

32 SORU 16 Her işi en iyi şekilde ustası yapar. Usta olmak için uzun bir eğitim sürecinden geçilir. Tiyatro oyunculuğu da özel eğitim gerektiren bir meslektir. Tiyatro öğretimi konservatuarda yapılır. Eğitimini almadan tiyatro ile uğraşmamak gerekir. Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A) Tiyatrocu olmak için eğitim gerektiği B) Tiyatroculuğun zor bir meslek olduğu C) Tiyatrocuların, ustalardan ders aldığı D) Tiyatroların eski önemini yitirdiği

33 CEVAP 16 A

34 SORU 17 Okumak gibi soylu bir işten, kitap gibi bir arkadaştan kimse kendini uzak tutamaz. Onların yararını ve gerekliliğini inkâr edemez. Mutlaka iyi memur, iyi işçi, iyi esnaf, iyi sanatçı... kısaca iyi vatandaş, okumuş ve okuyan kişiler arasından çıkacaktır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmaktadır? A) Kimlerin kitap okuması gerektiğine B) Neler okunması gerektiğine C) Okumanın ne zaman yapılması gerektiği­ne D) Okumanın önemine

35 CEVAP 17 D

36 SORU 18 Eski Türk edebiyatında düz yazı örneklerinin olmadığını söylemek bence doğru olmaz. Evet, edebiyatımızda roman olmayabilir. Ama masallar, halk hikâyeleri, destanlar vardır. Gezi yazıları bizde öykünün, hatta romanın kaynağıdır. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Roman türünde başarılı örnekler verildiği B) Düz yazı alanında başarılı sanatçıların yetiştiği C) Eski edebiyatta düz yazının var olduğu D) Gezi yazılarının edebiyata kaynaklık ettiği

37 CEVAP 18 C

38 SORU 19 Kişinin yeni beceriler edinmesi, yeteneklerini geliştirmesi, toplum yaşamında yerini alabilmesi eğitimle mümkündür. İnsanın kişiliğini bulması, yaşamını mutlu kılması da eğitime bağlıdır. Ayrıca bireylerin topluma katkıları da eğitimle olur. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? A) Eğitimin gerekliliği B) Okulun önemi C) Toplumun ilerlemesi D) Hayatın zorluğu

39 CEVAP 19 A

40 SORU 20 Aydın: Zengin bir sözcük hazinesi vardı. Sözcük türetebilen, Türk diline son derece hâkim bir sanatçıydı. Esin: Türk şiirine bir yenilik getirip kalıpları değiştiren bir dil ustasıydı. Şiirlerinde sözcükleri bir kuyumcu titizliği ile işlerdi. Aydın ve Esin, hakkında konuştukları sanatçı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir? A) Türkçeye hâkim olduğuna B) Şiire yeni bir tarz getirdiğine C) Şiirlerinin çok beğenildiğine D) Sözcük seçimine önem verdiğine

41 CEVAP 20 C

42 SORU 21 Biz köklü bir milletiz. Bu nedenle zengin, sağlam bir dile sahibiz. Tarih içinde, değişik coğrafyalarda yaşamamız, dilimize farklı renkler elbette katmıştır. Ama hiçbir zaman dilimiz başka dillerin boyunduruğu altına girmemiştir. Bundan sonra da o kendi kimliğiyle mutlaka var olacaktır. Bu parçadan, dilimizle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Sağlam bir yapısının olduğu B) Başka dillerden hiç etkilenmediği C) Varlığını gelecekte de sürdüreceği D) Köklü bir geçmişe sahip bulunduğu

43 CEVAP 21 A

44 SORU 22 Günlük hayatımızın önemli bir bölümü okulda geçer. Teneffüslerde temiz, pırıl pırıl bir bahçeye çıkmak bize huzur verir. Bu nedenle okulun içini ve bahçesini her zaman temiz tutmalıyız. Çöpleri yerlere atmamalıyız. Bu parçanın bütününde özellikle aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? A) Çevreyi kirletmemekten B) Okulu temiz tutmaktan C) Okulun eşyalarını korumaktan D) Doğal güzellikleri korumaktan

45 CEVAP 22 D

46 SORU 23 Herkes aranılan, sevilen bir insan olmak ister. Ama bu, hemen kazanılacak bir nitelik değildir. Bazı şartları vardır: Alçak gönüllülük, ince­lik, başkalarını sevmek, kültürlü olmak, güzel konuşmak, karşısındakine değer vermek... Aşağıdakilerden hangisi aranan insan olmak için gereken özellikler arasında sayılmamıştır? A) Kendini beğenmek B) Kırıcı konuşmamak C) Kibar olmak D) İnsanları önemsemek

47 CEVAP 23 A

48 SORU 24 Sanayileşme, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. Bütün ülkelerin ortak sorunu hâline gelen çevre kirlenmesi, günümüzde insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Ölümlere sebep olan solunum yolu hastalıklarının çoğu, hava kirliliği sonucunda oluşmaktadır. Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Sanayileşmenin çevreyi kirlettiği B) Hava kirliliğinin ölümlere yol açtığı C) Ülkelerin doğayı korumaya çalıştığı D) Çevre kirliliğinin birçok ülkeyi etkilediği

49 CEVAP 24 C

50 SORU 25 Yukarıdaki resimde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Teknoloji sayesinde kitaplar değerini yitirmektedir. B) Bir bilgisayar CD'sine çok sayıda kitap sığabilmektedir. C) Ölçü ve tartı araçlarında hile yaparak halkı kandıranlar vardır. D) Bir bilgisayar CD'si, ağırlık olarak birden fazla kitaptan daha fazladır

51 CEVAP 25 B

52 SORU 26 En iyisi bırakalım Türkçeyi, hepten İngilizce konuşmaya başlayalım ne dersiniz? Nasıl olsa günlük hayatta yarı yarıya yabancı dil konuşuyoruz. "Showroom"a oradan da "shopping center"a uğruyor; reyonlarda, standlarda oyalanarak "fast food"a takılıyor ve karnımızı doyuruyoruz. Bu parçada neyden yakınılmaktadır? A) Yabancı sözcüklerin günlük yaşamda sıkça kullanılmasından B) Türkçeyi güzel konuşamamamızdan C) Türkçenin her geçen gün önemini yitirmesinden D) Yabancılara özenme hastalığımızdan

53 CEVAP 26 A

54 SORU 27 Bu dergi, bilgilendirme özlemiyle çıktı. Özellikle dil bilmeyen okurlara dünyadaki sanat, edebiyat gelişmelerini yansıtma amacını taşıyordu. Kitap, dergi anlayışını yerleştirme düşüncesindeydik. Halka şiiri, sanatı, edebiyatı sevdirmek düşüncesi ile yola çıkmıştık. Amacımız ilerici düşüncelere bağlı, nitelikli genç sanatçılara, yazarlara olanak vermek, onları öne çıkarmak, okurlara tanıtmaktı. Aşağıdakilerden hangisi, sözü edilen derginin amaçları arasında sayılmamıştır? A) Genç ve nitelikli sanatçıların önünü açmak B) Dünyadaki sanatsal gelişmeleri takip etmek C) Topluma edebiyatı sevdirmek D) Yabancı dil bilmeyen okurlara dil öğretmek

55 CEVAP 27 B

56 SORU 28 Kucağında yoktur açlar Yemyeşildir hep yamaçlar
Meyve yüklüdür ağaçlar Ne güzeldir Anadolu Bu şiirde Anadolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Meyve ağaçlarının verimli olduğu B) Yeşil alanların çok olduğu C) Şehirlerin güzel olduğu D) İnsanların tok olduğu

57 CEVAP 28 C

58 SORU 29 Kitaplar yaşamı güzelleştirir, sevdirir. Yazarlar, kitaplar aracılığıyla insana seslenirler, ulaşırlar. Yazarın düşünceleri kitaplarla ülkeden ülkeye yayılır. Bilgiler, en uzak yerlere kitaplarla ulaşır. Kitaplar yazarla okuyucu arasında bir bağ kurar, bir yakınlık oluşturur. Bu parçada kitaplarla ilgili olarak aşağıdakileri hangisine değinilmemiştir? A) İnsanlara hayatı sevdirdiğine B) Düşüncelerin yayılmasını sağladığına C) Yazarı okurlarla buluşturduğuna D) Ülkelerin gelişmesine katkı yaptığına

59 CEVAP 29 D

60 SORU 30 Satranç gibi oyunların her ülkede düşkünleri vardır. İnsanlar bu oyunları oynamaktan büyük zevk duyarlar. Kendilerine bu oyunlara neden merak sardıkları sorulsa, can sıkıntısını gidermek, hoşça vakit geçirmek diyeceklerdir. Fakat bu soruyu bana sorarsanız bu oyunlara alıştıkları için derim. Yazara göre, insanların satranç gibi oyunları oynamalarının nedeni nedir? A) Hoşça vakit geçirme isteği B) Alışkanlık C) Merak D) Sıkıntılardan uzaklaşma isteği

61 CEVAP 30 B


"TÜRKÇE DERSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları