Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

JAPONYA EĞİTİM SİSTEMİ Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "JAPONYA EĞİTİM SİSTEMİ Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans"— Sunum transkripti:

1 JAPONYA EĞİTİM SİSTEMİ Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans

2 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
JAPONYA AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Ethnic groups  98.5% Japanese, 0.5% Korean, 0.4% Chinese, 0.6% other Area:Total 377,944 km2(61st) ,925 sq mi Water (%) 0.8 Population  estimate :127,360,000 (10th) 2004 census 127,333,002  Density /km2 (36th) (km2 başına nüfus yoğunluğu) GDP (nominal) 2010 estimate Total $5.273 trillion(2nd) Per capita $41,366(17th) Ülke nüfusunun yaklaşık % 79'u şehirsel nüfustan oluşmaktadır.

3 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
JAPONYA AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Doğu Asya'da bir ada ülkesidir. Büyük Okyanus'ta bulunan Japonya Çin, Kore ve Rusya'nın doğusunda, kuzeyde Okhotsk Denizi'nden güneyde Doğu Çin Denizi'ne kadar uzanır. Japonca adını oluşturan kanji karakterler "güneş" ve "köken" anlamına gelir. Bu nedenle Japonya "Doğan Güneşin Ülkesi" diye de bilinir.

4 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
JAPONYA AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Japonya üç binden fazla adadan oluşur. Bu adaların en büyükleri olan Honşu, Hokkaido, Kyuşu ve Şikoku adaları ülkenin %97'sini oluşturur. Adaların çoğu dağlıktır ve bazıları yanardağlardan oluşur. Japonyanın en yüksek dağı olan Fuji Dağı bir yanardağdır. Japonya 128 milyonluk nüfusuyla dünyanın nüfus açısından onuncu büyük ülkesidir. Başkent Tokyo'nun bulunduğu alan çevresinde bulunan şehirlerle birlikte 30 milyonunun üzerindeki nüfusuyla dünyanın en büyük metropolitan alanını oluşturur.

5 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Japon eğitiminin felsefi temelleri Japon eğitiminin felsefi temelleri mucizevi oluşumun sebebi olan Nihon No Kokoro (Kalbim Japonlarla) kavram ve inancına dayanır. (Kokoro:Kalp,gönül,insanlık,ruh). En önemli temel eğitim hedefi çocukların gönlünü zenginleştirmektir.Bilgi ve beceri vermek daha az önemlidir.

6 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Japon eğitiminin felsefi temelleri Japon eğitim sistemi yaratıcılığı, zihinsel güçleri ve muhakeme yeteneğini artırmaktan ziyade, görevini güvenilir şekilde yerine getirecek toplumsallaştırılmış teknik başarısı olan disiplinli işçi kuşakları yetiştirmeye yöneliktir.(Gedik,2000.Akt:Ada,2009)

7 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Japon eğitiminin tarihsel kökeni Japonlar, yüzyıllar boyunca Çin Uygarlığı’nın etkisi altında kalmıştır. Bu durum yazı sistemlerinde, inanış biçimlerinde, resim ve el sanatlarında açıkça kendini belli etmektedir. Japonların etkisi altında kaldıkları toplumlardan bir diğeri de Koreliler olmuştur (Braudel, 2001; Lee ve İlhan, 1989,Aktaran:Uçar,2004).

8 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Japon eğitiminin tarihsel kökeni Japon İmparatorluğu’nun kuruluşu M.Ö. 6. yüzyıla kadar uzanır. Japonya’da toplumla ilgili ilk yasal düzenlemeler 6.yüzyılda Prens Sohotoku’nun 17 maddelik anayasası ile 701 yılında yürürlüğe konan Tahio Anayasası’na dayanmaktadır. Konfüçyüsçü görüşün egemen olduğu bu anayasalar, 1868’deki Meiji Restorasyonu’na kadar Japon yasalarının temelini oluşturur.

9 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Japon eğitiminin tarihsel kökeni Japon eğitim kurumları örgüt ve program açısından Taiho Anayasası ile sistemleştirilmiştir. Bu düzenlemede sadece soylu sınıflara hitap eden bir eğitim sistemi öngörülmüş ve devlet için memur yetiştirmek amaçlanmıştır. Buna göre, yüksek derecedeki devlet memurlarının çocukları 9 yıllık bir eğitimden geçirilmesi(Değişiklikler kitabı,Belgeler kitabı,şiirler kitabıtörenler kitabı,ilkbahar ve son bahar yılları,etimolojik sözlük,dört kitap-konfüçyüs öğretileri:yardımseverlik,adalet,cömertlik,bireysel bütünlük esaslarına dayalı) sıradan halk çocukları için ise Konfüçyüs’ün klasiklerinden olan “Hayırlı Evlat Kitabı”nın her evde bulunması ve sürekli okunması öngörülmüştür.(Güvenç ve diğ., 1990,Akt.:Uçar.2004).

10 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Japon eğitiminin tarihsel kökeni 12.yüzyıl ile 16.yüzyıl arası, Japonlar’ın ortaçağı olarak nitelendirilmektedir. İç savaşlar ve kargaşanın yaşandığı bu dönemde, yeterli sayıda öğrenci bulunamadığı için 1300 civarında eğitim kurumu kapanmıştır. Kapanmayanlar da ise dönemin anlayışına uygun olarak, savaş eğitimi üzerinde odaklanılmıştır.Bu devir çok parlak olmasa da ilk ders kitapları bu döneme rastlar. Bu durum ailesi ve atalarının onuru için kendini seve seve ölüme atabilen güçlü savaşçıları (samurai) ortaya çıkarmıştır. Japon eğitim tarihi açısından pek parlak olmayan bu dönemde ilk ders kitaplarının yayımlanmasına başlanmış (14.yüzyılı ilk yarısı), savaş sanatı derslerinin yanında güzel yazı (hattatlık), ahlak, edebiyat ve tarih dersleri verilmiştir (Güvenç ve diğ., 1990; Erdoğan, 2003,Akt:Uçar,2004).

11 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Japon eğitiminin tarihsel kökeni yılları arasındaTokugava Spogunları yönetiminde istikrar ve barış sağlandı.Eğitim anlayışı sınıf temelleri üzerine kuruluydu.Samurai sınıfı öğrenen ve savaşan sınıftı.Özü:Ahlaki eğitimle beceri kazanmak ve mesleki eğitimdi.(Konfüçyüsten ahlaki eğitim, devlet işleri içinde beceri dersleri) XVI.yy.da avrupalı misyoner ve tüccar akını başladı. 1635 yılından sonra misyonerlerin(özellikle Portekizlilerin) okul açma girişimlerine karşı 220 yıllık(ticaret amaçlı limanları açmasına kadar)bir dışa kapalılık dönemi söz konusudur. İmparator Meici( ),bilginin her yerden alınması gerektiği anlayışıyla bir çok ülkeye heyetler göndermiş ve yabancılara kapalılık dönemi bitmiştir.

12 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Japon eğitiminin tarihsel kökeni 1868 feodal sistemin sonlanmasından sonra imparator tarafından yayınlanan Meici andı ile çağdaş yönetime geçiş başlamış; hem devlet okulları, hem özel okullar açılmış temel eğitim tabana ve halka açılmıştır. 1871 yılında ilk defa eğitim bakanlığı kurulmuştur.Avrupadan çeviri kitaplar kullanılmış ve ilköğretim dahil ücretlidir. Japon eğitim sisteminin yapılanmasında Fransa ve ABD etkileri görülürken , özellikle okul programları üzerindeki Alman etkisi ile milliyetçilik ve militarizm öğretileri üzerinde durulmuştur. 1872 yılında yayınlanan Temel Eğitim Kanunundan sonra ailelere çocukların eğitimi konusunda sorumluluk yüklenmiş eğitim 3 kademeli ilk,orta ve yüksek olmak üzere kademelendirilmiştir.1873 te ilk defa nitelikli öğretmen yetiştiren okullar açıldı ve yabancılar bu okullarda çalıştı.

13 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Japon eğitiminin tarihsel kökeni 20.yy. a girmeden okullaşma %100 ü bulmuş ve özellikle temel eğitim sonrası sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacına yönelik eğitim verilmiştir. II. Dünya savaşı öncesi eğitimde sınırları belirleyen Eğitim Bakanlığı iken savaş sırasında ordu okullarda söz sahibidir. Savaş sonlarına doğru okullar kapatılmış ve öğrencilerden iş gücü olarak yararlanılmıştır. Savaş sona erdiğinde 200’den çok ilkokul, 38 meslek okulu, 100’ün üzerinde kolej ve üniversite ile 64 öğretmen okulu enkaz yığını haline gelmişti. Eğitime devam edebilecek çok az sayıda okul kalmıştı (Cramer ve Browne, 1974,Akt:Uçar,2004)).

14 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Japon eğitiminin tarihsel kökeni Japon eğitimi 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Japonlar’ın “Postdam Deklarasyonu”nu imzalayarak teslim olmaları ile başlayıp büyük ölçüde değişikliğe uğramıştır.

15 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Japon eğitiminin tarihsel kökeni 1946 yılında 27 kişilik Amerikan Eğitimciler Delegasyonu, Japonya’da savaş sonrası eğitim reformunu gerçekleştirmek için çalışmaya başlamıştır. Heyet Japon eğitiminin liberalizm ve ferdiyetçiliğe yönelmesi, dilde reform yapılarak Latin harflerinin kabul edilmesi, eğitim yönetiminin yerelleştirilmesi ve bu amaçla seçimle işbaşına gelecek eğitim komisyonlarının kurulması ile müfredatta köklü değişikliklerin yapılması gibi bir takım önerilerde bulunmuştur. Yapılan bu öneri ve düzenlemeler 1947 yılında çıkarılan Temel Eğitim Kanunu ile pekiştirilmiştir (Asa ve Amano, 1986; İpek, 2001). Japon eğitimi 1948 yılında ABD’dekine benzer bir şekilde ademi merkezileştirilmiştir.(ABD gibi 6 yıllık ilköğretim 3+3 ortaöğretim, 9 yıllık ücretsiz zorunlu eğitim,ahlak eğitimi amaçlı sosyal bililimler eğitimleri,her düzeyde mesleki eğitim,yetişkinlere eğitim,rehberlik,öğretmen okullarının 4 yıllık olması ve reddedilen alfabenin Roma harflerine dönüşümü)

16 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Japon eğitiminin tarihsel kökeni 1952’den sonra barış sözleşmesi ile Japonya üzerindeki ABD kontrolü sona ermiş, bu tarihten itibaren eğitim sisteminde ABD’nin zorlamalarıyla yerleştirilen bazı uygulamalar kaldırılmaya çalışılmıştır (Erdoğan, 2003). 1964 Anayasasına göre:’’Herkes kanuna gösterilen şekliyle kabiliyetine göre, eşit, öğretim hakkına sahiptir.Herkes kanunda gösterilen normal eğitimi himayesi altındaki kız ve erkek çocuklara verdirmekle yükümlüdür.Zorunlu eğitim ücretsizdir.’’(Madde 26)

17 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Japon eğitiminin tarihsel kökeni II. Dünya savaşına kadar hala Çin etkisinin hissedildiği Japon Eğitiminde kızlar sadece aşçılık ve terzilik eğitimi alabiliyor ve 7 yaşından sonra karma eğitim uygulanmıyordu. 1946 da kabul edilen yeni yasalardan sonra herkese eşit(cinsiyet,sosyal statü, inanç) eğitim hakları verilmiş ve bu yasaların düzenlenmesi Amerika’dan gelen bir heyet sonrası olmuştur.Bu yıllarda yapılan değişiklikler japon eğitiminde bir reformdur. Karma eğitime 1947 de orta öğretim, 1948 de de üniversitelerde geçilmiştir. web.me.com/...Japan.../2-08%20Koedukation%20und%20Mädchenschulen.pdf

18 YÖNETİM, YÖNETİCİ, LİDERLİK OLGULARININ ORTAYA ÇIKIŞI
VE TARİHSEL GELİŞİMİ AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Japon eğitiminin tarihsel kökeni

19 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Japon eğitiminin tarihsel kökeni yılları arasında merkezileştirilen ve Amerika güdümünde olan Japon eğitimi 1952 yılında imzalanan barış sözleşmesi sonrası bu etkiden kurtulma aşamasına geçmiştir. Bu dönemdeki değişim sonrası Japon eğitiminde 3 önemli değişiklik söz konusudur: 1.Demokrasiye vurgu ve japon halkı üzerindeki Tenno egemenliginin aktarılmasına vurgu 2.Barış karakteristiği konusunda resmi kanunlar ve her zaman için yeniden silahlanmanın reddi 3.Bireysel hakların korunması hakkında anayasa garantisi ve bu konuda kanunlarla değişiklik yapılamaması https://www.uni-due.de/~hy0382/fileadmin/publications/gruen/paper10.pdf

20 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Günümüz Japon Eğitim Sistemi Bugünkü Japon Eğitim Sistemi’nin temel yapısı ve prensipleri 1947’de kabul edilen Temel Eğitim Kanunu ve Okul Eğitim Kanunu ile belirlenmiştir. Eğitim sisteminin esas amacı insan haklarına, sevgi gerçeğine ve barışa saygı duyan, barışçı ve demokratik bir milletin kendine güvenen insanlarını yetiştirmektir. Bugün Japonya’da eğitim sistemi uygulanmaktadır. Eğitim, 6 yıllık ilkokul (Shô gakkô), 3 yıllık ortaokul (Chû gakkô), 3 yıllık lise (Kôtô gakkô=Oberschule) ve 4 yıllık üniversitelerde(Daigaku =College) verilmektedir. Zorunlu eğitim ilk 9 yıllık süredir.

21 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Günümüz Japon Eğitim Sistemi 1962 den beri orta öğretimin ikinci bölümünde farklılık olup tek tip değildir. Bu yıllarda öncelikle yeni bir okul tipi olan Technical College (Kôtô senmon gakkô) ve1976 da Special Training School (Senshû gakkô) eklenmiştir. Okullar için 3 tip finansman sistemi vardır: Ulusal okullar : merkezi hükümetçe kamu okulları : il ve belediye yönetimlerince, özel okullar : özel kuruluşlarca karşılanmaktadır.

22 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Günümüz Japon Eğitim Sistemi Okullarının %28’i özel okuldur. Anaokulu öğrencilerinin %75’i, kreş öğrencilerinin %43’ü, ilkokul öğrencilerinin %1’i, ortaokul öğrencilerinin %3’ü, lise öğrencilerinin %28’i, üniversite öğrencilerinin %72’si, yüksek okul öğrencilerinin %89’u, teknik okul öğrencilerinin %7’si özel okullara gitmektedir.

23 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Günümüz Japon Eğitim Sistemi Japonya’da eğitim öğretim yılı 1 Nisan’da başlar ve bir sonraki yılın 31 Mart’ında biter. Ders yılı, Nisan-Temmuz ortası, Eylül-Aralık sonu ve Ocak-Mart sonu olmak üzere üç dönem halinde yapılır. Cumartesi yarım gün olmak üzere, haftada 5.5 gün okula gidilir. Yılda iş günü vardır. Bir eğitim öğretim yılında üç ara tatili yapılmaktadır. 1-Yaz tatili (22 Temmuz- 31 Ağustos 2-Güz tatili (25 Aralık- 7 Ocak arası) 3- Bahar tatili (22 Mart- 1 Nisan arası)

24 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Günümüz Japon Eğitim Sistemi Japonya’da örgün eğitim; okulöncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretimden oluşmaktadır

25 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Günümüz Japon Eğitim Sistemi

26 YÖNETİM, YÖNETİCİ, LİDERLİK OLGULARININ ORTAYA ÇIKIŞI
VE TARİHSEL GELİŞİMİ AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Günümüz Japon Eğitim Sistemi

27 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans ÖRGÜN EĞİTİM OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 3 ile 6 yaş arasındaki çocukların okul öncesi eğitime kabul edilir. Okul öncesi eğitim zorunlu değildir ve ağırlıklı olarak özel kuruluşlar tarafından sağlanır. Anaokulları Eğitim Bakanlığı denetimindedir ve 5 saat eğitim verilir. Gündüz bakım evleri ise bebeklikten 5 yaşına kadar çocukları kabul etmektedir ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindedir.8 saat eğitim verilmektedir. Japonya’da çocukların büyük bir kısmı okul öncesi eğitimi almaktadır.

28 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans ÖRGÜN EĞİTİM OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Anaokulların organizasyonu ve donatımı mahalli kurulların sorumluluğundadır. Anaokullarının programında bulunan ders ve etkinlikler; sağlık, sosyal yaşam, dil, müzik, ritim, sanat ve el sanatlarıdır. Anaokullarında sınıfta kalma yoktur

29 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans ÖRGÜN EĞİTİM OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Anaokulların organizasyonu ve donatımı mahalli kurulların sorumluluğundadır. Anaokullarının programında bulunan ders ve etkinlikler; sağlık, sosyal yaşam, dil, müzik, ritim, sanat ve el sanatlarıdır. Anaokullarında sınıfta kalma yoktur.

30 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans ÖRGÜN EĞİTİM İlköğretim İlköğretim, 6-12 yaş grubu öğrencilerine yönelik, ilkokul ve yaş grubu öğrencilerine yönelik ortaokullardan oluşur ve zorunludur. İlkokul: Japonya’da 6 yaşını dolduran her çocuk, 6 yıl süren ilkokula gitmek zorundadır. İlkokulun amacı; işbirliği ruhunu, bölgesel ve ulusal gelenek bilgisini, uluslar arası anlayış ruhunu, matematik, dil ve bilim yeteneğini, müzik, sanat ve edebiyata olan ilgiyi kazandırmak ve geliştirmektir. Yaklaşık olarak 20 öğrenciye bir öğretmenin düştüğü bu kademede, okullaşma oranı %99 olup sınıfta kalma yoktur. Öğrenciler bu dönemde başlayarak lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanmaktadırlar.

31 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans ÖRGÜN EĞİTİM İlköğretim İlk okuma yazma çalışması ilkokulda başlar.Ancak çocuklar evde harlerin çoğunu tanırlar.Öğretim uzun zaman almakta ve orta okulda bitmektedir.2 çeşit harften 50’şer harf var ve bu harflerin yanında 3000 şeklinde bilinmesi gerekiyor.Şekiller kolaydan zora doğru öğretiliyor. Eğitim sisteminde 3 farklı alfabe kullanılıyor, günlük hayattaysa bu üçü karışık halde.

32 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans ÖRGÜN EĞİTİM Ortaokullar Zorunlu eğitimin son kısmı olup 3 yıl sürmektedir. İlkokulu bitiren ve herhangi bir özrü bulunmayan tüm öğrencilerin ortaokula devamı zorunludur. Öğrencilerin hangi ortaokula gidecekleri Yerel Eğitim Komisyonu tarafından coğrafi esaslara göre belirlenmektedir. Ulusal ve yerel ortaokullar ücretsiz olup, öğrencilerin giderleri devlet tarafında karşılanmaktadır. Bu eğitimin amacı; lise öğrenimine devam edebilmeleri için, gerekli bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmak, onların zihinsel ve bedensel gelişmelerini sağlamak, iyi vatandaş, insanlara ve çevreye saygılı yurttaş olarak Japon gelenek ve göreneklerine bağlı kişiler olmalarını sağlamaktır. Bu kademedeki okullaşma oranı %99’dur. Sınıfta kalma yoktur. Ortaokulu bitiren ve eğitime devam etmek isteyen öğrenciler, Mart ayında yapılan liselere giriş sınavındaki performanslarına göre liselere yerleştirilmektedir.

33 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans ÖRGÜN EĞİTİM Ortaöğretim İlk ve ortaokulu bitiren öğrencilerin devam ettikleri eğitim-öğretim kurumlarıdır.4 tip okul vardır. Normal Öğrencilere:Tam gün 3 yıllık Çalışan Öğrencilere:Yarım gün 4 yıllık(Gündüz ve Akşam Liseleri) Uzaktan Eğitim:4 yıl veya daha fazla Genel ve mesleki liseler olmak üzere iki farklı program uygulayan liseler bulunmaktadır. Genel liseler; yüksek öğretime devam edecek gençlerin gereksinimlerini sağlayacak programlar sunmakta, mesleki liseler ise; öğrencilerin gelecekte meslek olarak seçecekleri özel mesleki alan eğitimi sağlamaktadır.

34 Liselerde kredili sisteme göre öğretim yapılmakta, mezun olmak için de en az 80 kredilik ders almak gerekmektedir. Bu dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Liseden sonra üniversiteye devam etmek önemli bir amaç olduğundan, bu yönde yoğun çaba sarf edilmektedir.

35 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans ÖRGÜN EĞİTİM Ortaöğretim Japonya’da devlet liseleri sosyal market sistemine göre çalışmakta, ödenek ve ücretler, mevcut öğrenci sayısına göre ayarlanmaktadır. Devlet, özel liselere de gerekli yardımları yaparak eğitim-öğretim ve başarı standartlarının devamını sağlamaktadır. Her yıl basın ve televizyonda liselerin genel bir değerlendirmesi yapılmaktadır.

36 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans ÖRGÜN EĞİTİM Yükseköğretim Yükseköğretim Üç farklı model vardır:Üniversiteler, yüksekokullar ve teknik okullar. Üniversiteler: Lisans ve lisansüstü eğitim programına sahiptirler.Tıp, dişçilik, veterinerlik ve ziraat gibi bazı bölümlerin öğretim süresi 6 yıl olup diğerleri 4 yıllıktır. Bir çok üniversite 2 yıl süreli master ve 5 yıl süreli doktora programına sahiptir. Öğrencilere ileri düzeyde bilgi vermeyi, akademik konularda özel araştırma ortamı hazırlamayı, bilgili, meslek sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Yüksekokullar: Lise mezunlarına 2 ya da 3 yıllık eğitim vermektedirler. Amaçları; öğrencilerin teknik alanda bilgi ve beceriyi edinmelerini sağlamak, mezunlarını teknik dallarda meslek sahibi yapmaktır.

37 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans ÖRGÜN EĞİTİM Yükseköğretim Teknik Okullar: 1962 yılından beri eğitim-öğretim hizmeti veren bu okullar, ortaokulu bitiren öğrencileri kabul etmekte ve teknisyenlerin eğitimi için 5 yıllık tam eğitim uygulamaktadırlar Japonya’da 1985 yılından itibaren açık öğretim üniversitesinde de yüksek öğretim verilmektedir. Bazı üniversiteler, gündüz çalışanlar için gece dersleri vermektedir. Yüksek öğretime bir akademik yetenek testi, bir özel alanda başarıyı ölçme testi ve okul dosyalarının incelenmesi sonucu öğrenciler seçilmektedir.

38 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Yaygın Eğitim Japon eğitim felsefesine göre Japon halkı yaşam boyu eğitilmelidir. Bu eğitim, hem resmi hem de özel kuruluşlar tarafından verilmelidir. Halk evleri, gençlik merkezleri, çocuklar için tabiat merkezleri, müzeler, kütüphaneler, beden eğitimi ve eğlence merkezleri yaygın eğitim faaliyetlerini düzenleyen önemli kuruluşlardır. Bunların içerisinde halk evleri farklı bir yere sahiptir. Belediyelerin birçoğunda bulunan halk evleri, bireylerin kültür düzeylerini yükseltecek çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlemektedir (Demirel, 2000). Japonya’da sosyal eğitim faaliyetleri yetişkinler ve gençler için hem resmi hem de özel kuruluşlar tarafından düzenlenmektedir.Bu faaliyetleri düzenleyen önemli kamu kuruluşları “Komin-kan halkevleri”,”gençlik merkezleri”,”çocuklar için tabiat merkezleri”,müzeler,kütüphaneler,beden eğittimi ve eğlence merkezlerini kapsamaktadır.

39 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans EĞİTİMİN YÖNETİMİ Bakanlık:Yüksek eğitimden sorumludur.Ulusal dili geliştirmek,önemli müze ve kuruluşları desteklemek,okulda öğretilecek konuların tespiti gibi konular bakanlığın sorumluluğu altındadır. Bölge Eğitim Kurulu:Devlete ait olan ilk ve ortaokullar Bölge(Prefectau) Eğitim Kurulu Tarafından yönetilir.Japonya’da 47 bölge vardır.Özel eğitim kurumları ve liseler de Bölge Eğitim Kurulu’na bağlıdır. (Erdoğan,1998,s )

40 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans EĞİTİMİN YÖNETİMİ Belediyeler:Zorunlu eğitimden sorumludur.Anaokulu,ilkokul,ortaokul,sosyal eğitim programları,beden eğitimi ve spor,gençliğin eğitimi,yetişkin eğitimi ve yerel kitaplıklar belediyelerin sorumluluğu altındadır. Ulusal valilik:Ortaöğretimin ikinci kademesinden sorumludur.Belediyeler arası koordinasyonu sağlar.Müzeler,spor okulları ve tesisleri,özürlü çocuklar için açılan okullar ulusal valiliklerin sorumluluğu altındadır. (Erdoğan,1998,s )

41 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Öğretmen Yetiştirme Japonya’da öğretmen eğitimine, iki aşamalı bir sınavla öğrenci alınmaktadır. Birinci aşama ülke genelinde yapılmakta, ikinci aşama ise üniversiteler tarafında yapılmaktadır. Üniversitelerin eğitim fakültelerinde veya bölümlerinde ve eğitim üniversitelerinde yapılan diplomalı eğitim ile diğer fakültelerde uygulanan sertifikalı eğitim olmak üzere iki şekilde öğretmen eğitimi yapılmaktadır (Semerci, 2000).

42 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Öğretmen Yetiştirme Öğretmen olarak atanabilmek için öğretmenlik sertifikası almak gerekir. Öğretmen sertifikaları sürekli ve geçici olmak üzere iki çeşittir. Sürekli sertifikalar da kendi içinde birinci ve ikinci sınıf olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sürekli sertifika tüm ülke genelinde geçerlidir. Bu sertifikaya sahip olanlar asil öğretmen olarak görev yapmaktadır. Geçici sertifikalar ise sadece verildikleri illerde geçerli olup, bu sertifikaya sahip olanlar yardımcı öğretmen olarak atanmaktadır. Japonya’da anaokulları ve ilkokullarda çalışmak için genel öğretmenlik sertifikası, ortaokul ve liselerde çalışabilmek için ise belli bir alanda alınan sertifika gerekmektedir. Ayrıca bu sertifikaların verilişi, okul kademelerine göre değişiklik göstertmektedir.

43 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Öğretmen Yetiştirme İki yıllık yüksekokullardan mezun olanlara lise öğretmenliği için geçici, ana, ilk ve ortaokul öğretmenliği için ise birinci sınıf sertifika verilmektedir. Dört yıllık yüksek öğretim tamamlayanlar lise öğretmenliği için ikinci sınıf, ana, ilk ve ortaokul öğretmenliği için de birinci sınıf sertifika almaya hak kazanırlar. Lisans üstü düzeyde mezun olanlar, lise öğretmenliği için birinci sınıf sertifika sahibi olmaktadırlar.

44 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Öğretmen Yetiştirme Japonya’da öğretmen adayları, öğretmen olabilmek için genel kültür, alan ve meslek bilgilerini içeren ve yılda üç defa yapılan bir yeterlik sınavına alınmaktadır. Bu sınavı geçen adaylar, ayrıca görüşme ve uygulama sınavına da tabi tutulmakta, bu sınavlarda başarılı olan adaylar, stajyerlik dönemine alınmakta ve altı aylık bu süreyi tamamlayanlar kamu görevlisi hakkını kazanıp asil öğretmen olarak atanmaktadırlar. Öğretmenler ulusal, yerel ve belediyeler düzeyinde örgütlenmiş birimlerce hizmet içi eğitim faaliyetlerinden geçirilmektedir. Bu eğitim; kurslar, seminerler, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim şeklinde yapılmaktadır. Hizmetiçi eğitiminin amacı; öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmektir (Semerci, 2000).

45 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Özet olarak Japonlar eğitimi diğer ekonomik sosyal ve idari sistemlerden ayrı düşünmezler.Kültürü, yani insanın doğaya kattığı herşeyitüm bu sistemlerin temeline koyarlar.Eğitim ilgili bakanlığa bağlı öğretmenlerin, gene bakanlığa bağlı okullarda yürüttüğü, özünde yaşamla pek ilgisi olmayan süreç değildir. Japonlar için eğitim bebek yetiştirmek,teknik beceri,TV izlemek,büyüklere saygı,çeçek veya elektronikle uğraşmak,futbol oynakam,dünyayı görmek,müzik aleti çalmak,keşif yapmaktır.Her türlü öğrenme ve büyümeyi içeren bir süreçtir. Toplumun her kesimi bu süreçten sorumludur.

46 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Özet olarak Japonlar için eğitim sadece eğitimcilere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir.

47 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans
AKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Okul Reformu The present Japanese school system was established soon after World War II. Currently in Japan, children must attend 9 years of compulsory education from the ages of 6 to 15. As of 1997, approximately 96.8 percent of junior high students went on to high schools and 47.4 percent of high school students went on to colleges and universities. Japanese education has a centralized uniform curriculum. Japanese society places a heavy emphasis on the schools students attend; therefore, there is high competition to attend prestigious schools. As a result, most young students attend juku (cram school) in the afternoons, evenings, Saturdays, and holiday to prepare for the entrance exams. The current system has seen some problems. The competetion has caused increased levels of suicide, increased dropout rates and problems with bullying. As a result, there has been a call for school reform. The major points of the current educational reform include: Emphasis on Individuality - this is significantly different from the current system that emphasizes harmony and uniformity. They will focus on creativity and have more hands-on activities for children. Emphasis on Life Long Learning - this will bring about change in the current system from rote memorization to learning how to learn and higher level thinking. Emphasis on preparing students who can plan and cope with change and succeed in the information age and global society - there is political pressure for students to acquire the skills to compete internationally. There is a move to provide students with comprehensive international learning; to help students understand other cultures, history, and values.

48 KAYNAKLAR Rezzan UÇAR, İ. H. (2004, 06). Japon Eğitim Sistemi Üzerine Bir İnceleme: Çeşitli Açılardan Türk Eğitim Sistemi İle Karşılaştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Fakültesi Dergisi , 2-16. https://www.uni-due.de/~hy0382/fileadmin/publications/gruen/paper10.pdf Ada, ve diğ. (2009). Eğitim Yapıları ve Yönetimleri Açısından Çeşitli Ülkelere Bir Bakış, Ankara: Pegem Demirel, Ö., (2000). Karşılaştırmalı Eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık Erdoğan,İrfan,”Çağdaş Eğitim Sistemleri”,İstanbul,Sistem yayıncılık,1998 Erdoğan, İ., (2003). Çağdaş Eğitim Sistemleri. İstanbul: Sistem Yayıncılık. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Yıl:1985,Cılt:18,Sayı:1-2 Semerci, N., (2000). Japonya ve Almanya Eğitim Sistemlerine Genel Bir Bakış: Öğretmen Eğitimi Açısından Türkiye İle Karşılaştırma.Fırat Üniv.Sosyal Bilimler Dergisi,10(1), /education.ankara.edu.tr/aksoy/eky/ecan.doc efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_I/ozetler/ucar_ozet.htm Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Yıl: 6 Sayı: 70 Aralık 2005

49 Okage de おかげで


"JAPONYA EĞİTİM SİSTEMİ Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları