Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlköğretim Sınıf Öğretmenliği"— Sunum transkripti:

1 İlköğretim Sınıf Öğretmenliği
Ahmet OKULTAŞ İlköğretim Sınıf Öğretmenliği

2

3 JAPONYA Japonya nüfusu ’dır. Japonya’nın doğal kaynakları sınırlıdır. Petrol, kömür, pamuk, yün gibi ana maddelere, buğday gibi temel gıda maddelerini dışarıdan almaktadır. Son 40 yılda çok hızlı bir şekilde büyüyerek dünyanın önde gelen endüstrisine sahip olmuştur.

4 Yönetim biçimi meşruti imparatorluktur
Yönetim biçimi meşruti imparatorluktur. Japonya’da kanun yapma gücü devlet yetkisi en yüksek olan Parlamentodadır.

5 JAPONYA EĞİTİM SİSTEMİ

6 Japonya eğitim sistemi dünyan en iyi eğitim sistemleri arasındadır
Japonya eğitim sistemi dünyan en iyi eğitim sistemleri arasındadır. Japonya’da zorunlu eğitim 9 senedir. Japonya’da asgari düzeyde eğitim görmüş insanlar bile birçok derse yatkındır.

7 Japonya eğitim sistemi yaratıcılığı, zihinsel güçleri ve muhakeme yeteneğini araştırmaktan ziyade, görevini güvenilir şekilde yerine getirecek, toplumsallaştırılmış, teknik başarısı olan disiplinli işçi yetiştirmeye yöneliktir.

8 Japonların %90 ilköğretim mezunudur
Japonların %90 ilköğretim mezunudur. Bu mezuniyet tarihine kadar matematik, bilgisayar ve Japoncayı iyi öğrenirler.

9 Japonya’da milli eğitim 1872’de devletin ülke çapında ilk ve ortaokullar açmasıyla başlamıştır. 1866’da her çocuğun ilkokula üç veya dört yıl boyunca devam etmesi zorunlu, 1900’de ise parasız hale getirilmiştir. İlkokul için zorunlu eğitim süresi 1908’de 6 yıla 2.dünya savaşından sonra ise, ilk ve orta öğretimi kapsayan zorunlu eğitim süresi 9 yıla çıkarılmıştır. Bu uygulama halen sürmektedir.

10 Bugünkü eğitim sistemin temel yapısı ve prensipleri, ile kabul edilen Temel Eğitim Kanunu ile belirlenmiştir.

11 Eğitim sisteminin esas amacı; insan haklarına sevgi gerçeğine ve barışa saygı duyan, barışçı ve demokratik bir milletin kendine güvenen insanlarını yetiştirmektir.

12 Japonya’nın eğitim sisteminin idaresinde yerinden yönetim esas alınmakta ve Eğitim Bakanlığı ise bu yönetimlerin koordinasyonunu sağlamaktadır.

13 Merkezi hükümet okul inşaatları, öğretmen maaşları ve okullarda verilen öğlen yemeklerini karşılamak suretiyle eğitim harcamalarının yaklaşık %50’sine finans etmektedir.

14 Okul bütçeleri, eğitim programları, ilk ve orta öğretimin denetimi olanlarında sorumluluk yerel öğretim kurumlarındadır.

15 Eğitim içeriği bakımından, her okul kendi programını hazırlamaktadır
Eğitim içeriği bakımından, her okul kendi programını hazırlamaktadır. Şehirlerin her birinde merkezi hükümet tarafından atanmış beş kişiden oluşan eğitim müdürü vardır.

16 JAPONYA’DA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

17 Okul öncesi eğitim 3 yaş üzerini kapsamaktadır, zorunlu değildir
Okul öncesi eğitim 3 yaş üzerini kapsamaktadır, zorunlu değildir yılı itibariyle anaokuluna giden öğrenci sayısı ’dir. Anaokullarının süresi tam gün, yarım gün ya da birkaç senelik olabilmektedir. 39 haftadan az olmayacağı yasal olarak belirtilmiştir.

18 Okul öncesi eğitimin amacı, Akıl ve Ruh sağlığı yerinde kendi ayakları üzerinde durabilen, iç dünyası zengin bireyler geliştirmektir.

19 JAPONYA’DA İLKÖĞRETİM

20 İlköğretim; 6 yıl süreli ilkokul ve 3 yıl süreli ortaokul olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır yaş arası ilköğretim zorunlu ve ücretsizdir. Japon okullarında karma eğitim yapılmaktadır.

21 Japonya’da 6 yaşını dolduran her çocuk 6 yıl süren ilkokula başlar.

22 Japonya’da öğretim yılı 1 Nisan’da başlar ve 31 Mart’ta biter
Japonya’da öğretim yılı 1 Nisan’da başlar ve 31 Mart’ta biter. Nisan-Temmuz ortası, Eylül-Aralık sonu ve Ocak-Mart sonu olmak üzere üç dönem halinde yapılır. Tam gün eğitim yapılır.

23 Her sınıf bir tek öğretmen tarafından yönetilir ve öğretmen sorumluluğundadır. İlkokulda Japonca, sosyal çalışmalar, matematik, din bilgisi, müzik, resim ve el sanatları, ev işleri, beden eğitimi, ahlak eğitimi ve özel faaliyet dersleri verilir.

24 İlkokulların %98’inde devletin finans ettiği öğle yemeği verilmektedir
İlkokulların %98’inde devletin finans ettiği öğle yemeği verilmektedir. Okulların %90’ında jimnastik salonu, %75’inde yüzme havuzu bulunmaktadır

25 - Japonya’da ilkokuldan sonra üç yıl süren zorunlu bir ortaokul eğitimi vardır. İlkokulda olmayan kıyafet zorunluluğu ortaokulda bulunmaktadır. Bu da ortaokulların ilkokullara göre daha düzenli ve disiplinli olduğu görülmektedir.

26 Ortaokullarda haftalık ders saati 30’dur. Ders süreçleri 50 dakikadır.

27 Ortaokul binaları ilkokul ve liselerden ayrıdır, ancak örgütlenme ve fiziksel ortamlar benzerdir.
Ortaokulda, Japonca, sosyal çalışmalar, matematik, fen bilgisi, müzik, ev işleri, ahlak eğitimi, özel faaliyetler, İngilizce ve seçici dersler verilir.

28 eğitim yılında yürürlüğe giren yeni eğitim sistemiyle Japon kültür ve tarihine, vatandaşlık bilgisine ve ülkenin uluslar arası toplumdaki konumuna daha fazla ağırlık verilmektedir. (

29 Japonya’da ilköğretimden liseye geçiş sınavla olmaktadır
Japonya’da ilköğretimden liseye geçiş sınavla olmaktadır. Bölge eğitim kurumları tarafından mart ayında yapılan bir sınavla gerçekleştirilir. Belli idare yapıya bütün devlet liseleri aynı testi uygularken, bölgesel ve yerel yapıya göre verilen testler değişebilmektedir. Sınav soruları Japonca, İngilizce ve matematikten oluşur.

30 Okullar öğrencileri giriş sınavlarındaki derecelerine ve ortaokullardaki derecelerine ve ortaokullardaki başarılarına göre seçerler.

31 ORTAÖĞRETİM Lise’de eğitimin zorunlu ve ücretsiz olmamasına rağmen ortaokul mezunlarının %95’i liseye devam etmektedir. Özel liselerin toplam lisedeki oranı %24’tür.

32 Normal eğitim veren liseler, teknik okullar ve meslek liseleri Japonya’da eğitim veren ortaöğretim kurumlarıdır.

33 Liseler 3’e ayrılır. -Tam gün eğitim yapan liseler -Çalışan gençlere yönelik yarım gün eğitim yapan ve 4 yıl süren liseler -Okuldan uzakta olanlar için, en az dört yıllık mektupla eğitim veren liseler.

34 Öğrencilerin %70’inden fazlası üniversite giriş sınavına girmektedir
Öğrencilerin %70’inden fazlası üniversite giriş sınavına girmektedir. Öğrenciler için Japonya’da üniversite sınavı bir korkulu rüyadır. Bu sınav öğrencilerin gelecekteki sosyal yaşamlarını büyük ölçüde belirleyen bir sınavdır.

35 Birçok teknik lise mevuttur
Birçok teknik lise mevuttur. Bu yaygın olanlar, bilgi teknolojileri, denizcilik, balıkçılık, ticari İngilizce ve endüstriyel alanlardır. Teknik okullarda eğitim tam gün ve 5 yıl sürelidir.

36 Öğretmelerin tamamı üniversite mezunudur ve %20’si de bayandır.

37 YÜKSEK ÖĞRETİM

38 Japonya’da toplam 702(100 devlet, 76 mahalli, 526 özel) üniversite; 2
Japonya’da toplam 702(100 devlet, 76 mahalli, 526 özel) üniversite; öğrenci eğitim görmektedir. Öğrencilerin %40’ sosyal bilimlerde; %19’u mühendis fakültelerinde, %31’i edebiyat ve %7’side eğitim birimlerinden oluşmaktadır.

39 Yüksek öğretim üniversiteler, yüksel okullar ve teknik okullar olmak üzere üç çeşittir. Üniversite harçları oldukça yüksektir. Vakıflar, yerel yönetimler, hükümet burs ve kredi şeklinde finansal destek sağlamaktadır.

40 Üniversiteler, lisans ve lisans üstü eğitim vermektedirler
Üniversiteler, lisans ve lisans üstü eğitim vermektedirler. 6 yıl süren tıp ve diş hekimliği hariç diğer okullar 4 yıllıktır.

41 Yüksek öğretim sonunda (bakelorya) diploma alınır
Yüksek öğretim sonunda (bakelorya) diploma alınır. Mastır 4 yıllık bakelorya sonrası iki yıl, doktora ise beş yıl sürelidir. Tıpta bakelorya sonrası 4 yıldır. Yüksek okullar (Tanki-dargakul), lise mezunlarına yönelik 2 ya da 3 yıllık eğitimi kapsar.

42 Japon halkı öğretmene büyük bir saygı duymaktadır
Japon halkı öğretmene büyük bir saygı duymaktadır. Bunun yanında büyük sorumluluğun öğretmende olduğu düşünülür. Japonya’da öğretmenler yüksek sosyal statü ve ücrete sahiptir.

43 Öğretmen olabilmek için kişi okul derecesine ait (ilköğretim, orta veya lise) bir öğretmenlik lisansına sahip olmalıdır. Yüksek öğretimi tamlayan ve öğretmenlik lisansına sahip olmalıdır. Yüksek öğretimi tamamlayan ve öğretmenlik sertifikasını alan öğretmen adayı, devlet okulunda görev yapabilmek için, eğitim kurulu ya da mahalli eğitim müdürlüğü tarafından hazırlanan sınavı geçmek zorundadır. Sınav yazılı, sözlü, beceri sınavı, tez sınavı, doğal yetenek sınavı gibi sınavlardan oluşabilir.

44 Göreve başladıktan sonra öğretmen adayına bir yıl süreyle öğretmenlik misyonuna sahip olması için göreve başlama ve uygulamalı önderlik eğitimi verilir.

45 KAYNAKÇA efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_I/rezzan_ucar.doc
- 72k - 31k /education.ankara.edu.tr/aksoy/eky/ecan.doc


"İlköğretim Sınıf Öğretmenliği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları