Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kötü Ovaryan Yanıtlı Olgularda DHEA Yeri ve Kullanımı Op Dr. Ayşin Akdoğan Ege Üniversitesi Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi İzmir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kötü Ovaryan Yanıtlı Olgularda DHEA Yeri ve Kullanımı Op Dr. Ayşin Akdoğan Ege Üniversitesi Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi İzmir."— Sunum transkripti:

1 Kötü Ovaryan Yanıtlı Olgularda DHEA Yeri ve Kullanımı Op Dr. Ayşin Akdoğan Ege Üniversitesi Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi İzmir

2 DHEA’ lar

3 DHEA

4 sulfataz DHEA S DHEAandrojen ve östrojenler DHEA over teka hücreleri ve adrenal kortekste yapılır. Kadınlarda 6–8 mg/gün DHEA ve 3.5–20 mg/gün DHEAS üretimi vardır ve yaşla azalır. DHEAS serum kons. daha yüksektir ve yarı ömrü uzundur.

5 DHEA androjen (AR) ve östrojenβ (ERβ) reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. Vasküler endotelde reseptörleri vardır Tam reseptör –etki mekanizması anlaşılamamıştır. Direk ve GHRH - GH aracılıklı IGF-1 yapımını menopozal kadınlarda artırır. 6-8 yaşta artarak adrenarşı başlatır maximum seviyelere 20-30 civarı gelir ve bu yaştan sonrada azalmaya başlar.

6

7 “fountain of youth” Diyet desteği : kognitif fonksiyonlar, libido ve atletik performans.

8 Erkeklerde; T.....spermatogenez supresyonu E2...ginekomasti, impotans ve spermatogenez bozukluklrı E2 ve DHT....benign prostatik hipertrofi ve prostat kanseri

9 IGF -1 yapımını artırır (Casson 1998) Direk etki? PCOS benzeri ortam: primordial folliküllerin primer foliküle geçişini artırarak etki? (Barad&Gleicher 2006) Hayvan deneylerinde preantral follikül yapımını artırarak folliküler atreziyi engeller(Sen&Hammas2010)

10 Casson 2000 Önceki silkusta zayıf cevaplı 5 hasta 2 ay süre ile 80 mg /gün DHEA 1 ve 2 siklus karşılaştırması(IUI siklusları) Max E2 tedavili siklusta artmış 1 hastada gebelik eldesi

11

12

13

14

15 3x25mg/gün DHEA, ort 3.8 ay(gebelik testi pozitifliğinde tedavi kesilmiş) Tedavi grubu yaş ortalaması 41.6±0.4 iken kontrol grubu yaş ortalaması 40.0±0.4 Basal FSH 16-13 mIU/ml DHEA alırken 6 hasta gebe kalmış

16 Prematur over yetmezliği (POA veya POI) Bozulmuş over rezervi (DOR)Yaşa bağımlı En erken 2 ayda cevap pik cevap 4-6 ay arası Spontan gebelikler ++ fekundidete artış!

17

18

19

20 31 yaş, basal fsh 21ıu/ml -6 ay 25 mg tid Dhea-fsh:8.9ıu/ml: 35 hafta gebelik 30 yaş, basal fsh 16ıu/ml -4 ay 25 mg tid Dhea-fsh:5.1ıu/ml: 14 hafta gebelik

21

22 Önceki sikluslarda zayıf cevap almış, hiç DHEA kullanmamış 33 hasta:basal değerler benzer 17 hasta 6 hafta 75mg/gün DHEA alarak 1. siklus ve bundan 10-12 hafta sonra 2. siklus(9):toplam 26 siklus 16 hastalık kontrol grubuna 1. ve 2. (9) siklus: toplam 25 siklus 21. günden Long protokol:rFSH+rLH ile indüksiyon

23

24

25 73 DHEA kullanan gebede düşük oranı %15.1 (Amerikan ulusal IVF gebelik oranı %17.6) Özellikle 35 üstü yaşlarda düşükleri önlemede daha etkili

26

27 Zayıf cevaplı hastalar 22 tedavi/44 kontrol 25mg/gün 4-12 hafta Pgd:x,y, 13,16,18,21,22. kromozomlar Anöploidi kontrol grubunda %61.0 ± 22.4 tedavi grubunda % 38.2 ± 24.4( P < 0.001)

28 35 yaş üstü, 6 haftalık düşük doz kullanım

29 120 ardışık siklus amh artışı %60 gebelik eldesi %23

30

31

32 Yan etkiler Nadir yan etkiler: Akne ve ciltte yağlanma Seste kalınlaşma Yüzde kıllanma Saç tepesinde dökülme 100mg/gün üstü nadir prokonvülsif etki Uzun dönemde androjen ve östrojen bağımlı tümörlerde artış???

33

34 Sonuç Ucuz ve kolay ulaşılabilir Zayıf cevaplı hastalarda 3-4 aylık, düşük doz kullanım Over cevabı ve gebelik eldesine olumlu etki Gebelik kaybının azalmasına olumlu etki Daha fazla randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç var


"Kötü Ovaryan Yanıtlı Olgularda DHEA Yeri ve Kullanımı Op Dr. Ayşin Akdoğan Ege Üniversitesi Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi İzmir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları