Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAYRAKLI OKUL EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI PROJE TANITIM TOPLANTISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAYRAKLI OKUL EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI PROJE TANITIM TOPLANTISI."— Sunum transkripti:

1 BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAYRAKLI OKUL EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI PROJE TANITIM TOPLANTISI

2 PROJE BAŞVURU SAHİBİNİN ADI:BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN ADI:BAYRAKLI OKUL EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ PROJENİN UYGULANACAĞI YER:BAYRAKLI

3 İlçemiz sınırlarında yer alan resmî, özel,okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ders programlarının yanında eğitim - öğretim kalitesinin artırılmasına yönelik uygulamaya konulan bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yapılacak çalışmaların planlanması, uygulanması ve bir veri tabanında değerlendirilmesi yapılarak okullarda gelişim yönünde değişimlerin sağlanması.

4 PROJEN İ N SÜRES İ :1+3 YIL (1 YIL P İ LOT +3 YIL) PROJE ORTAKLARI: BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TÜM OKULLAR BAYRAKLI KAYMAKAMLIĞI BAYRAKLI BELEDİYESİ BAYRAKLI RAM BAYRAKLI HEM BAYRAKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAYRAKLI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BAYRAKLI OKAP

5 Okullardaki eğitim niteliğini arttırmak Okullarda sürdürülebilir gelişim stratejilerinin oluşturulmasını sağlamak

6 BAYRAKLI OKAP Projeli eğitim kültürü oluşturmak Araştıran, sorgulayan, çözüm üreten, analitik düşünen bireyler yetiştirmek

7 BAYRAKLI OKAP Okulları etkinlik ve projeler kapsamında harekete geçirmek Okulların misyon, vizyon ve stratejik planlarıyla uyumlu daha çok faaliyetler yapmasını sağlamak

8 BAYRAKLI OKAP Bayraklı ilçesinde gerçekleştirilen tüm bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin veri tabanına işlenip, sonuçların değerlendirilmesini sağlamak

9 BAYRAKLI OKAP Çalışanların bilgi birikimini arttırarak yaptıkları faaliyetleri ödüllendirmek Çalışanlar arasında sinerji yaratarak ekip bilincini geliştirmek Okul çevre işbirliğini geliştirmek

10 BAYRAKLI OKAP PROJENİN HEDEFİ : Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların yapılacak olan mevcut durum analizi sonucu elde edilen verilerin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler alanında kademeli olarak üç yılda %60 arttırılması. (1.yıl:%10, 2.yıl:%20, 3. yıl:%30)

11 BAYRAKLI OKAP BEKLENEN SONUÇLAR Okullarda sosyal, kültürel, akademik gelişme desteklendi, böylece eğitimin niteliği arttırıldı Okullarda kurum kültürü, aidiyet duyguları geliştirildi. Eğitim heyecanı canlandırıldı. Stabil okul modelleri yerine dinamik, gelişim yönünde değişen, yenilikçi okul ortamları oluşturuldu. Okulların çevreye etkisinin arttırılmasıyla daha bilinçli velilerle desteklenen mutlu öğrenci profilleri oluşturuldu.

12 BEKLENEN SONUÇLAR Kültürel değerlerimizin korunarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunuldu. İzlenilebilir ve değerlendirilen bir gelişim sağlandı. Okul ortaklıkları sağlanarak bölgeler arası koordinasyon ve fırsat eşitliği sağlandı. Sağlık,temizlik ve hijyene önem veren okullar oluşturuldu. Ekip bilinci oluşturuldu, yaratılan sinerjiyle okulların gelişimine katkıda bulunuldu. Sivil Toplum kuruluşlarının eğitim öğretime katkısı sağlandı. Kardeş okul kampanyalarıyla şehirçi, şehirler arası okul etkileşimi güçlendi.

13 GEREKÇELEND İ RME Projenin, Milli Eğitimin temel amaçları ve öncelikleri ile ilgisi 1) 05/01/1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 52. Maddesi, (2) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 62. Maddesi, (3) Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesinin 5. Maddesi, (4)TKY uygulaması ödül yönergesi (5) 30/04/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 2’ nci maddesi BAYRAKLI OKAP

14 (6) 06/01/2006 tarih ve 9972 sayılı Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. 5. ve 6. Maddeleri, (7) 25/06/2010 tarih ve 4194 sayılı Milli Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimi Yönergesinin 6. ve 7. Maddeleri (8) 07/09/2013 tarih 28758 sayılı Orta Öğretim Kurumları yönetmeliği (9)13/1/2005 tarih 25699 sayılı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği (10)21/7/2012 tarih 28360 sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

15 PROJE FAALİYETLERİ BAYRAKLI OKAP Projemiz 10 ana bileşenden oluşmaktadır. 1.Proje Üst Kurulunun Oluşturulması 2.Proje ile ilgili kaynak doküman oluşturulması 3. Okullarda proje ekiplerinin oluşturulması 4. Hedef konularda mevcut durum analizlerinin yapılması. 5. Proje ekiplerine hazırlayıcı ve teknik eğitimlerin verilmesi.

16 PROJE FAALİYETLERİ 6.Web sayfası hazırlanması, 7.İzleme değerlendirme ve ara değerlendirme çalışmalarının yapılması 8.Görsel ve yazılı dökümanların çoğaltılıp dağıtılması, 9.Sivil toplum kuruluşları,tüm paydaşlar ve basın-medya mensuplarına proje ile ilgili bilgi verilmesi 10.Dönem sonlarında periyodik olarak ödül törenlerinin yapılması

17 PROJE ÜST KURULU Proje Koordinatörü: Hasan KAPSIZ(Bayraklı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü) Proje Yürütme Kurulu: Serap YILDIZ TURAN (Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü) Cesim ZEYDAN (Şehit Yüzbaşı Ali Rıza Sodak Ortaokulu Müdürü) Özlem AKSU (Sıdıka Dilek Üstün Anaokulu Müdürü) Saniye Kuleli (Çamkıran Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni) Ayça ŞENER (Çamkıran Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni) Gamze TANAYDIN YILDIRIM (Ali Osman Konakçı MTAL İngilizce Öğretmeni) BAYRAKLI OKAP

18 Proje sürecinde proje üst kurulunun yapacağı çalışmalar iş paketlerinin oluşturulmasıyla gerçekleştirilecektir.

19 İŞ PAKETLERİ BAYRAKLI OKAP İŞ PAKETİ 1: Temaların belirlenmesi, mevcut durum analizlerinin oluşturulması. İŞ PAKETİ 2: Değerlendirme kriterlerinin oluşturulması İŞ PAKETİ 3: Proje metninin hazırlanması İŞ PAKETİ 4: Proje veri tabanının, web sitesinin oluşturulması İŞ PAKETİ 5: Proje ile ilgili belge, bilgi ve dökümanların hazırlanması

20 BAYRAKLI OKAP İŞ PAKETİ 6: Proje yürütme el kitapçığının hazırlanması İŞ PAKETİ 7: Proje ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının planlanması ve yürütülmesi İŞ PAKETİ 8: Projenin izleme değerlendirme faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi İŞ PAKETİ 9: Proje final çıktılarının derlenmesi ve final raporunun hazırlanması İŞ PAKETİ 10: Proje ödül töreni ve proje çıktılarının sergilenmesi

21 ÇALIŞMA TAKVİMİ BAYRAKLI OKAP

22 İlkokul,Ortaokul, Lise Akademik Durum puan çizelgeleri İlkokul,Ortaokul, Lise Çalışan Personel Faaliyet Durum Puan Çizelgeleri İlkokul,Ortaokul, Lise Sosyal Sorumluluk Durum Puan Çizelgelerinden oluşmaktadır. BAYRAKLI OKAP DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

23 Bayraklı OKAP Lise Akademik Durum Puan Çizelgesi 0-56-1011-1516-2020 ve üzeri 1- E-okul kayıtlarına göre öğrenci başına düşen özürlü devamsızlık ortalaması5 Puan4 Puan3 Puan2 Puan1 Puan 0-56-1011-1516-2020 ve üzeri 2- E-okul kayıtlarına göre öğrenci başına düşen özürsüz devamsızlık ortalaması5 Puan4 Puan3 Puan2 Puan1 Puan 85-10070-8455-6945-540-44 3- E-okul kayıtlarına göre öğrenci okul başarı ortalaması5 Puan4 Puan3 Puan2 Puan1 Puan %80-%100%60-%79%40-%59%20-%39%0-%19 4- Okul disiplin cezaları bir önceki yıla göre düşüş sağlama yüzdesi5 Puan4 Puan3 Puan2 Puan1 Puan 5- Okul bünyesinde açılan kurslarAçılan her kurs için 2 Puan ( Kurs açılma onay yazısı eklenecektir) %80-%100%60-%79%40-%59%20-%39%0-%19 6-Bir önceki yıla göre üniversiteye yerleştirme artış yüzdesi (4 Yıllık Üniversite)5 Puan4 Puan3 Puan2 Puan1 Puan %80-%100%60-%79%40-%59%20-%39%0-%19 7-Bir önceki yıla göre üniversiteye yerleştirme artış yüzdesi (2 Yıllık Üniversite)5 Puan4 Puan3 Puan2 Puan1 Puan %80-%100%60-%79%40-%59%20-%39%0-%19 8-Bir önceki yıla göre üniversiteye yerleştirme artış yüzdesi (4 Yıllık Üniversite)5 Puan4 Puan3 Puan2 Puan1 Puan %80-%100%60-%79%40-%59%20-%39%0-%19 9-Bir önceki yıla göre üniversiteye yerleştirme artış yüzdesi (2 Yıllık Üniversite)5 Puan4 Puan3 Puan2 Puan1 Puan 10- Okul bünyesinde açılan veli yetiştirme kurslarıAçılan her kurs için 2 Puan ( Kurs açılma onay yazısı eklenecektir) 1.lik2.lik3.lükDiğer(Mansiyon,Jüri özel ödülü vs.) 11- Yapılan yarışma ve sınavlarda dereceye giren öğrenciler5 Puan4 Puan3 Puan2 Puan Puan çizelgesi örne ğ i

24 Bayraklı Okul Eğitim Kalitesinin Arttırılması Projesi Mevcut Durum Analizi İlkokul, Ortaokul, Lise Akademik Yapı İlkokul, Ortaokul, Lise Sosyal Kültürel Faaliyetler İlkokul, Ortaokul, Lise İnsan Kaynakları İlkokul, Ortaokul, Lise Sosyal Sorumluluk başlıklarından oluşmaktadır. BAYRAKLI OKAP MEVCUT DURUM ANALİZİ


"BAYRAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAYRAKLI OKUL EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI PROJE TANITIM TOPLANTISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları