Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Bankacılık Etik İlkeleri Bülent Şenver

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Bankacılık Etik İlkeleri Bülent Şenver"— Sunum transkripti:

1 bs@.bulentsenver.com 1 Bankacılık Etik İlkeleri Bülent Şenver bs@bulentsenver.com

2 bs@.bulentsenver.com 2 Kurumsal Yönetim 11 Özellik 1. Etik Değerler, İş Ahlakı 2. Şeffaflık 3. Hesap Verilebilirlik 4. Hesap Sorulabilirlik 5.Sorumluluk 6.Etkinlik

3 bs@.bulentsenver.com 3 Kurumsal Yönetim 11 Özellik 7.Uzlaşma Arayışı 8.Eşitlik 9. Katılımcı Demokrasi 10.Hukukun Üstünlüğü 11. Stratejik Vizyon

4 bs@.bulentsenver.com 4 BANKALARIN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ İlke 1- Banka içerisinde kurumsal değerler ve stratejik hedefler oluşturulmalıdır. İlke 2- Banka içinde yetki ve sorumluluklar açıkça belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

5 bs@.bulentsenver.com 5 BANKALARIN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ İlke 3- Yönetim Kurulu Üyeleri, görevlerini etkin bir şekilde yerine getirecek nitelikleri haiz ve kurumsal yönetimde üstlenmiş oldukları rolün bilincinde olmalı ve banka faaliyetleri hakkında bağımsız değerlendirme yapabilmelidir.

6 bs@.bulentsenver.com 6 BANKALARIN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ İlke 4- Üst Düzey Yönetim görevlerini etkin bir şekilde yerine getirecek nitelikleri haiz ve kurumsal yönetimde üstlenmiş oldukları rolün bilincinde olmalıdır. İlke 5- Bankanın müfettişleri ile bağımsız denetim elemanlarının çalışmalarından etkin olarak yararlanılmalıdır.

7 bs@.bulentsenver.com 7 BANKALARIN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ İlke 6- Ücret politikalarının bankanın etik değerleri, stratejik hedefleri ve iç dengeleri ile uyumu sağlanmalıdır. İlke 7- Kurumsal yönetimde şeffaflık sağlanmalıdır.

8 bs@.bulentsenver.com 8 ETİK NEDİR  Etik ; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü,adil ile adil olmayanı ayırt etmek, ve doğru, haklı,iyi ve adil olduğuna inandığımız şeyleri yapmaktır.

9 bs@.bulentsenver.com 9 İŞ ETİĞİ NEDİR  Kendi kişisel değerlerimize ek olarak, kurum değerlerinin, karlılığın, profesyonel sorumluluk ve beklentilerin de girmesiyle karar vermenin farklı bir boyuta taşındığı iş yaşamında doğru, haklı, iyi ve adil olduğuna inandığımız şeyleri belirleyerek yapmaktır.

10 bs@.bulentsenver.com 10 ETİK KODLARI, ŞİRKET DEĞERLERİ İLE POLİTİKALARI ARASINDA BİR KÖPRÜDÜR DEĞERLER POLİTİKALAR ETİK KOD

11 bs@.bulentsenver.com 11 Bu Etik Mi?

12 bs@.bulentsenver.com 12 Bu Etik Mi?

13 bs@.bulentsenver.com 13 Bu Etik Mi?

14 bs@.bulentsenver.com 14 Bu Etik Mi? Altını da Gördünüz mü?

15 bs@.bulentsenver.com 15 Bu Etik Mi?

16 bs@.bulentsenver.com 16 Bu Etik Mi?

17 bs@.bulentsenver.com 17 Bu Etik Mi?

18 bs@.bulentsenver.com 18 ETİK Karar Aletleri

19 bs@.bulentsenver.com 19 ETİK PUPULASI

20 bs@.bulentsenver.com 20 Etik Pusulası PUSULA Kuzey I Batı ***** Doğu I Güney ETİK İyi I Yanlış **** Doğru I Kötü

21 bs@.bulentsenver.com 21 Doğru Davranış D

22 bs@.bulentsenver.com 22 ETİK GÖZLÜĞÜ

23 bs@.bulentsenver.com 23 ETİK TERAZİSİ

24 bs@.bulentsenver.com 24 ETİK DÜDÜĞÜ

25 bs@.bulentsenver.com 25 Etik Düdüğü Çalmak Bir şirketin ürün, hizmet, uygulama,davranış veya politikalarının toplum veya toplumun belirli bir kesiminezarar vermesi veya zarar verme ihtimalinin bulunması. İddiayı ispat edecek kesin belge, doküman, kanıt bulunmalı.

26 bs@.bulentsenver.com 26 Etik Düdüğü Çalmak Etik Düdüğü çaldıktan sonra olayın düzeleceği konusunda inanç bulunmalı. Düdük çalanın iyi niyetli olması, kötü niyet ile başka çıkarlar için düdük çalmaması gerekir. Önce ilk amirine, sorun çözülmezse bir üst yöneticiye ve çözülene kadar en tepe yöneticiye kadar sorun iletilmelidir.

27 bs@.bulentsenver.com 27 Etik Metre Az Etik Çok Etik Eh İşte!

28 bs@.bulentsenver.com 28 ETİK KARNESİ

29 bs@.bulentsenver.com 29 Etik Yaklaşımımız Herkesin: Etik Gözlüğü Etik Pusulası Etik Metresi Etik Karnesi Etik Terazisi Etik Düdüğü Etik Görüşü Etik Anlayışı Etik Yorumu Etik Algılaması Etik Vizyonu Farklı Kendine Göre Standardı Yok Uyumlu Değil İstikrarlı Değil Tutarlı Değil Kaliteli Değil

30 bs@.bulentsenver.com 30 Etik Değerlere Sahip Çıkmazsak 1. Toplum Kirlenir 2. Yolsuzluklar Artar 3. Haksız Rekabet Çoğalır 4. Kaynaklar Verimsiz Kullanılır 5. Yatırımlar Daha Pahalı Olur 6. Giderler Gereksiz Artar

31 bs@.bulentsenver.com 31 Etik Değerlere Sahip Çıkmazsak 7. Maliyetler Artar 8. Yabancı Sermaye Kaçar 9. Büyüme Yavaşlar 10. İşsizlik Artar 11. Gelir Dağılımı Bozulur 12. Genel Ulusal Ekonomik Performans Düşer

32 bs@.bulentsenver.com 32 Şirket Kültüründe Etik Değerler 1) Kurumsal sosyal sorumluluk 2) Adil soruşturma 3) Çevreyi koruma sorumluluğu 4) Finansal raporların yanıltıcı olmaması 5) Üst yönetimin sorumluluğu 6) Ayıplı veya yanıltıcı ürün, hizmet veya davranışlar 7) Adil olmayan ticari yaklaşımlar 8) İspiyonu engellemek 9) Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu

33 bs@.bulentsenver.com 33 NEDEN ETİK DAVRANMALIYIZ 1  Ahlaki nedenlerle ; doğru, haklı ve iyi olanı yapmak doğru bir şeydir,  Yasal nedenlerle ; Yasalar yanlış şeyleri cezalandırır,  Saygınlık ; doğru şeyleri yapmak kurumun saygınlığını korur ve geliştirir.

34 bs@.bulentsenver.com 34 NEDEN ETİK DAVRANMALIYIZ 2  İş pratiği açısından ; doğru şeyleri yapmak iş yaşamında iyi sonuç verir,  Değişim açısından ; politika ve teamüllerin yokluğunda yapmak için doğru şeyi bilmek amacıyla,  Küreselleşme açısından ; küresel beklentilere uyum sağlamak ve geri kalmamak açısından,

35 bs@.bulentsenver.com 35 ETİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  Değerler  Uygunluk  Etik farklılık  Etik ikilem  Gri alan  Çıkar Çatışması

36 bs@.bulentsenver.com 36 DEĞERLER 1  DEĞERLER; kararlarımızı alırken bize yol gösteren, neyin doğru,haklı,iyi ve adil olduğuna işaret eden inançlarımızdır.

37 bs@.bulentsenver.com 37 DEĞERLER DÜRÜSTLÜK ADALET/HAKKANİYET SEVGİ ŞEFFAFLIK ÇALIŞKANLIK SAYGI HOŞGÖRÜ SORUMLULUK DOSTLUK

38 bs@.bulentsenver.com 38 DEĞERLER YARDIMLAŞMA SADAKAT MÜTAVAZİLİK YARDIMSEVERLİK TEMİZLİK SABIR PAYLAŞMAK ARKADAŞLIK TARAFSIZLIK VERİMLİLİK

39 bs@.bulentsenver.com 39 DEĞERLER ÖZGÜRLÜK CÖMERTLİK OLGUNLUK CESARET GÜVENİLİR MERTLİK HAYIRSEVERLİK ÇAĞDAŞLIK BECERİKLİLİK

40 bs@.bulentsenver.com 40 DEĞERLER GİRİŞİMCİLİK ÇEVREYİ KORUMAK DEMOKRATİKLİK EŞİTLİK MUTLULUK NEŞE BARIŞ MERHAMET ERDEMLİ

41 bs@.bulentsenver.com 41 DEĞERLER 2 SOSYAL DEĞER ÖRNEKLERİ İyi yurttaş olma ölçülülük Cesaret Sadakat Onur Ahlak Şefkat Vefa İŞ DEĞERLERİNE ÖRNEKLER Verimlilik Kalite Müşteri memnuniyeti Risk alma Farklılık Mükemmellik Büyüme Güvenlik Sosyal sorumluluk Takım çalışması Şeffaflık

42 bs@.bulentsenver.com 42 DEĞERLER 3 İŞ VE SOSYAL ETİKTE ORTAK DEĞERLERE ÖRNEKLER Dürüstlük Adil olma Sorumluluk Tutarlılık Saygı Samimiyet

43 bs@.bulentsenver.com 43 UYGUNLUK  Uygunluk ; asgari etik standardı ifade eden kanun, düzenleme, politika ve prosedürlere uyum etik yazınında ‘’Uygunluk’’, bazılarınca da ‘’Mevzuat Uygunluk’’ olarak tanımlanmaktadır.

44 bs@.bulentsenver.com 44 ETİK İKİLEM  Etik ikilem ; Birbiri ile yarışan değerler arasında hangisini tercih edeceğimiz sorunudur.

45 bs@.bulentsenver.com 45 ETİK FARKLILIK  Bir davranışın, durumun, standartlara uyup uymadığı konusunda kişiler arasında farklı yaklaşımların olması durumudur.

46 bs@.bulentsenver.com 46 GRİ ALAN  Herhangi bir düzenleyici yasa, düzenleme, politika ve prosedürün olmaması nedeniyle doğru davranışın hangisi olduğuna açıkça ve kolaylıkla ulaşamama durumu.

47 bs@.bulentsenver.com 47 Siyah Gri Alan Beyaz Etik Değil Etik Acaba Hangisi? Etik Gözlüğü

48 bs@.bulentsenver.com 48 Çıkar Çatışması Nedir? Haksız kazanç sağlamanıza ve/veya karar verme sürecinizin haksız olarak etkilenmesine yol açan durumlardır. Şirketin çıkarlarını düşünerek karar vermek yerine, şahsi veya başka menfaat sahiplerinin menfaatlerini düşünerek karar verme durumuna düşülmesi durumudur.

49 bs@.bulentsenver.com 49 Çıkar Çatışması Nasıl önlenir? Mesafeli ilişkiler kurulmalı. Davranışın şirket imajını ve kişisel imajınızı nasıl etkileyeceği öngörülmeli. Kişisel ve/veya ailevi çıkarlar iyi tanımlanmalı. Kabul edilen hediyeler iyi düşünülmeli. Kişisel çıkar çatışmasına neden olacak durumlar müdüre ve/veya şirket avukatına bildirilmeli.

50 bs@.bulentsenver.com 50 Çıkar Çatışması Nasıl önlenir? Şeffaflık ve Açıklık sağlamak Yazılı Kurallar koymak Eğitim, Bilinçlendirme Uzak durmak, Kaçınmak Denetim, Kontrol, Gözetim, Teftiş Kararların paylaşılması

51 bs@.bulentsenver.com 51 Çıkar Çatışması Nasıl önlenir? Karar almak için Komiteler, Kurullar, Çalışma Grupları oluşturmak Herkese eşit mesafede olmak Adil uygulamalar yapmak

52 bs@.bulentsenver.com 52 İstihdam Politikaları İnsana saygı Fırsat eşitliği Ayrımcılık ve tacize izin vermemek Sağlık ve güvenlik Açık kapı politikası

53 bs@.bulentsenver.com 53 Rekabette Anti-Tröst İlkeler Serbest rekabeti kısıtlayıcı davranışlardan kaçınmak. Müşterilerimize fırsat eşitliği. Rakip ürünlerin kötülenmemesi. Yanıltıcı reklamların yapılmaması.

54 bs@.bulentsenver.com 54 Hükümetle İlişkilerde Tutarlılık Şirket olarak siyasi parti ve adaylara her türlü katkı yasaktır. Şirket çalışanlarının siyasi hayata katılımlarını destekler. Resmi soruşturmalarda şirket işleriyle ilgili olarak bilgi almak veya tesis ziyaret etmek isteyen kamu örgütlerine destek verilir.

55 bs@.bulentsenver.com 55 Kayıt Dışı veya Tutarsız Fonların veya Aktiflerin Olmaması Beyan edilmemiş veya kayıt dışı aktifler veya fonlar yasaktır. İş kayıtlarının doğruluğu ve tutarlılığı mutlaktır. Aksine durumlarda amirin veya Şirket Uygunluk Denetleyicisi’nin bilgilendirilmesi zorunludur.

56 bs@.bulentsenver.com 56 ETİK KARAR SÜZGECİ  Kurum Politika ve prosedürlere uygun mu  Kanun ve düzenlemelere uygun mu  Genel değerlere uygun mu  Kişisel değerlerimize uygun mu

57 bs@.bulentsenver.com 57 Bu KARAR ETİK Mİ? ETİK GÖZLÜĞÜ

58 bs@.bulentsenver.com 58 Etik Karar Testi 1. Katılımcı Testi 2. Sonuç Testi 3. Adillik Testi 4. Değerlerim Testi 5. Evrensellik Testi 6. Empati Testi

59 bs@.bulentsenver.com 59 Etik Karar Testi 7. Gün Işığı Testi 8. Gazete Manşet Testi 9. Menfaat Testi 10. Tartışma Testi 11. Toplumsal Yarar Testi 12. Vicdan Testi

60 bs@.bulentsenver.com 60 ETİK KARAR ALMA SÜRECİ (Genel çerçeve)  Sorunun tanımlanması,nedeninin bulunması  Seçeneklerin belirlenmesi  Seçenekler oluşturulması  En iyi seçeneğin seçilmesi  Bu seçeneğin uygulanması  Sonuçların değerlendirilmesi

61 bs@.bulentsenver.com 61 KARAR ALMA BECERİLERİ  Sorun tanımlama  Seçenekler üretme  Seçeneklerin değerlendirilmesi  Sonuçların değerlendirilmesi

62 bs@.bulentsenver.com 62 (Karar alma becerileri) SORUN TANIMLAMA  Karar alma sürecinin en hayati ve önemli bölümüdür,  Sorunu nasıl tanımladığınız hangi seçenekleri dikkate alacağınızı baştan belirler.  Sorunun etik bileşenlerini iyi belirleyemezseniz konuyla ilgili etik sorunları dikkate alma olasılığınız azalır,  Çoğu yönetici sorunu tanımlamaktan çok kararları uygulamaya yatkındırlar ve uygulamada daha başarılıdırlar.

63 bs@.bulentsenver.com 63 (Karar alma becerileri) SEÇENEKLER ÜRETME  Seçenekler üretme karar alma sürecinin en yaratıcı adımıdır,  Yaratıcılığın en büyük engelleri ise korkulardır;  Bu korkular başarısızlıktan, başarıdan, değişimden, başkalarının ne diyeceğinden korkma, gibi korkular olabilir.

64 bs@.bulentsenver.com 64 (Karar alma becerileri) SEÇENEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İDEALİZM İyi doğru ve haklı olanı yapma PRATİKLİK Pratik mi, çalışır mı, maliyeti ne, KİŞİSELLİK Bu çözümün içinde benim için ne var BAŞKALARINI DÜŞÜNME Hissedarlar, çalışanlar,rakipler gibi diğerleri için ne var

65 bs@.bulentsenver.com 65 (Karar alma becerileri) MAZUR GÖSTERME VE RASYONALİZASYON 1  Mazur gösterme ; kararlarımızı haklı çıkarmak için yaptığımız savunmalardır.  Bazı mazur gösterme örnekleri; Çok riskli, Şartlar elverişli değil, Çok zor,karmaşık, Acil değil, Zamana bırakalım, zamanla sorun yok olur,

66 bs@.bulentsenver.com 66 (Karar alma becerileri) MAZUR GÖSTERME VE RASYONALİZASYON 2  Rasyonalizasyon; yanlış şeyleri yapmak için kendimize söylediğimiz yalanlar, bulduğumuz bahanelerdir.  Bazı rasyonalizasyon örnekleri; Ben yapmasam başkası yapacak, Yapmak zorundayım, başka çarem yok, Bunu, herkes yapar, Kimse bilmeyecek, Kimseye bir zararı olmayacak, Yasal olarak bir engel yok o halde yapılabilir, Ben söyleneni yaptım, benim sorunum değil,

67 bs@.bulentsenver.com 67 BU ETİK Mİ Yıllardır fotokopi hizmetlerini sağlayan GGG kopyalama firmasının genel müdürlüğüne eşiniz getirildi. Siz bu hizmetlerin kimden alınacağına karar veren bölümün başındasınız. GGG kopyalama bu hizmeti gerçekten de diğer firmalara göre çok daha kaliteli ve ucuza gerçekleştiriyor. Ne yaparsınız ?

68 bs@.bulentsenver.com 68 BU ETİK Mİ Müşteriniz Ahmet beye size bir beyaz eşya kredisi için kefil olmasını rica ettiniz o da kabul etti Sizce bu etikmi ?

69 bs@.bulentsenver.com 69 BU ETİK Mİ Kurumunuz adına gerçekleştirdiğiniz uçuşların ödemelerini kredi kartı ile yapıyorsunuz Bu ödemelerin faturalarını gezi sonrasında hemen nakten tahsil etmeniz, Kredi kartı ile yaptığınız şirket seyahat harcamalarından kazandığınız puanlarla büyük hediyeler almaya hak kazanmanız Etik midir ?

70 bs@.bulentsenver.com 70 BU ETİK Mİ Şirketinizin mal alımlarını yapıyorsunuz. Şirketinize aldığınız bu arada evinizde de kullandığınız sıvı sabunun mal sağlayıcınız da piyasanın oldukça altında olduğunu gördünüz konuştuğunuzda aynı fiyattan size de getirebileceklerini söylediler Parasını ayrıca vereceksiniz, başkaca herhangi bir art niyetiniz de yok Sizce bu etik mi ?

71 bs@.bulentsenver.com 71 BU ETİK Mİ –Kurumunuzun Yönetim Kurulunda sizle birlikte eşinizde Yönetim Kurulu üyesi olarak bulunuyor –Sizce bu durum etik mi

72 bs@.bulentsenver.com 72 BU ETİK Mİ –Kurumunuzun genel müdürüsünüz, o yıl şirketinizden emekli olup artık biraz dinlenmeyi düşünüyorsunuz, –3 yıllık çok büyük bir ihaleyi sizin hizmet sağlayıcılarınızdan bir firmaya verdiniz –1 ay sonra emekli oldunuz ve bu şirketten size çok iyi bir transfer ücreti ve maaşla iş teklifi geldi –Teklifi kabul etmeniz etik midir.

73 bs@.bulentsenver.com 73 BU ETİK Mİ –Müşterilerinizin yatırımlarını yöneten bir portföy yöneticisisiniz, –Dünyanın gelişmiş vadeli piyasalarının olduğu bir ülkede büyük bir doğal felaket bekliyorsunuz, bu beklentinizin kaynağı herkes tarafından bilinen açık kaynaklar –Bu bölgedeki sanayi kuruluşlarının üretimiyle ilgili vadeli piyasalarda alım/satım yapmanız halinde çok büyük karlar kazanmayı bekliyorsunuz, öte yandan bu felakette on binlerce kişinin ölümü söz konusu olabilir. –Böyle bir vadeli işlemi yapmak etik midir.

74 bs@.bulentsenver.com 74 BU ETİK Mİ Kurumunuzda bölüm müdürüsünüz. Bölümünüzde size bağlı 40 kişi çalışıyor. Doğduğunuz ve çok sevdiğiniz tarihi bademli köyü için bir vakıf kurmayı arzuluyorsunuz. Bölümünüzdeki arkadaşlarınıza durumu açıp onların da bu vakfa katkıda bulunup bulunamayacaklarını sorduğunuzda hepsi de vakfa katkıda bulunmaya hazır olduklarını söylediler. Sizce bu davranış etik mi

75 bs@.bulentsenver.com 75 Bankacılık Etik İlkeleri (BETİL)

76 bs@.bulentsenver.com 76 AMAÇ Etik ilkelerin temel amacı; bankacılık mesleğine toplumda mevcut saygınlık duygusunun sürekliliğinin sağlanması, meslek onuru olarak adlandırılan bu saygınlık duygusunun geliştirilerek sürdürülmesi ve bankacılık sektöründe istikrar ve güvenin korunmasıdır.

77 bs@.bulentsenver.com 77 KAPSAM Madde 1-Türk bankacılık sektörünü oluşturan bankalar bu metinle, gerek birbirleri, gerek müşterileri, gerekse de çalışanları ve diğer kurumlar arasındaki her türlü iş ve işlemlerde uygulanmak üzere, Bankacılık Etik İlkelerini belirlemişlerdir

78 bs@.bulentsenver.com 78 Amaç

79 bs@.bulentsenver.com 79

80 bs@.bulentsenver.com 80 Kapsam İlşkileri Düzenlemek

81 bs@.bulentsenver.com 81 Bankacılık Etik İlkeleri 1. Genel İlkeler 2. Bankalar arası İlişkiler 3. Müşteri İlişkileri 4. Çalışanlarla İlişkiler 5. Kamu Kurumlarıyla İlişkiler

82 bs@.bulentsenver.com 82 Genel İlkeler Dürüstlük Tarafsızlık Güvenilirlik Saydamlık Toplumsal Yararın Gözetilmesi Çevreye Saygı Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması ile Mücadele İçeriden Öğrenenlerin Ticareti

83 bs@.bulentsenver.com 83 Dürüstlük Müşteriler Çalışşanlar Hissedarlar Grup Şirketleri Diğer Bankalar Kurum Kuruluşlar Dürüstlük İlkesine Bağlı Kalmak

84 bs@.bulentsenver.com 84 Tarafsızlık Çalışanları ve Müşterileri arasında 1. Ayırım Gözetmez 2. Önyargılı davranışlardan kaçınır

85 bs@.bulentsenver.com 85 Güvenilirlik Tüm Hizmet ve İşlemlerde: Açık Anlaşılır ve Doğru Bilgi Verirler Müşteri Hizmetlerini Yerine getirir

86 bs@.bulentsenver.com 86 Saydamlık Müşterilerini Ürün ve Hizmetlerine ilişkin Açık ve Net Biçimde Bilgilendirirler

87 bs@.bulentsenver.com 87 Toplumsal Yararın Gözetilmesi Çevreyi Korumak Karlılık Yanında Toplumsal yararın gözetilmesi ve Çevreye Saygı İlkeleri ışığında Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Destek Sağlamaya özen gösterir

88 bs@.bulentsenver.com 88 Karapara Aklanması, Yolsuzluk İlgili Kurumlarla İşbirliği Yapmak İç Bünyede 1.Gerekli Önlemleri Alır 2. Personel Eğitimi Yapar Uluslar arası Normlar ve Mevzuat hükümleri çerçevesinde KaraPara Aklanması Yolsuzluk Benzer Suçlarla M Ü C A D E L E

89 bs@.bulentsenver.com 89 Bankacılık Etik İlkeleri 1. Genel İlkeler 2. Bankalararası İlişkiler 3. Müşteri İlişkileri 4. Çalışanlarla İlişkiler 5. Kamu Kurumlarıyla İlişkiler

90 bs@.bulentsenver.com 90 Bankalararası İlişkiler 1.Bilgi Alışverişi 2. Personel Hareketi 3. Rekabet 4. İlan ve Reklamlar

91 bs@.bulentsenver.com 91 Banalarararası İlişkiler Bilgi Alışverişi Mevzuat hükümleri çerçevesinde, müşteri sırrını ve bankacılık sırrını ihlal etmemek kaydıyla, kendi aralarında her konuda dürüst ve sistematik bilgi alışverişini gerçekleştirirler

92 bs@.bulentsenver.com 92 Bankalararası İlişkiler Personel Hareketleri Personel istihdamı konusunda haksız rekabete yol açabilecek her türlü uygulamadan kaçınırlar. Eleman alımlarının diğer bankaların hizmetlerini kesintiye uğratmayacak ölçüde olmasına özen gösterirler Eski çalışanları hakkında diğer bankalar tarafından talep edilen bilgileri yanıtlarken samimi ve dürüst davranırlar

93 bs@.bulentsenver.com 93 Bankalararası İlişkiler Rekabet Serbest piyasa ekonomisi içerisinde sürdürdükleri faaliyetlerinde kendi menfaatlerinin yanı sıra, - genel olarak bankacılık sektörüne olan güvenin sürekli olması, - sektörün gelişimi için çaba sarf edilmesi, - ortak menfaatlerin gözetilmesi ilkeleri çerçevesinde haksız rekabet oluşturan davranışlardan kaçınırlar.

94 bs@.bulentsenver.com 94 Bankalararası İlişkiler İlan ve Reklamlar İlan ve reklamlarında, yasalara ve genel ahlaka uygun, dürüst ve gerçekçi davranır, bankacılık mesleğinin saygınlığına zarar verebilecek her türlü hareketten kaçınırlar. Diğer bankaları yada diğer bankaların ürün ve hizmetlerini kötüleyen nitelikteki ifade yada ibarelere yer vermezler.

95 bs@.bulentsenver.com 95 Bankacılık Etik İlkeleri 1. Genel İlkeler 2. Bankalar arası İlişkiler 3. Müşteri İlişkileri 4. Çalışanlarla İlişkiler 5. Kamu Kurumlarıyla İlişkiler

96 bs@.bulentsenver.com 96 Müşteri İlişkileri 1. Müşterilerin Bilgilendirilmesi 2. Müşteri Sırrı 3. Hizmet Kalitesi 4. Müşteri Şikayetleri 5. Güvenlik

97 bs@.bulentsenver.com 97 Müşterilerin Bilgilendirilmesi Müşterilerine sundukları her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, hizmet ilişkisinin her aşamasında ve her konuda doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi aktarımı yaparlar. Müşterilere yanlış yada eksik bilgi vermekten kaçınırlar.

98 bs@.bulentsenver.com 98 Müşterilerin Bilgilendirilmesi Hizmet İlişkisinin Her Aşamasında Her Konuda Doğru Eksiksiz Zamanında Bilgi Aktarımı Müşterilere Yanlış Eksik Bilgi Vermekten Kaçınmak

99 bs@.bulentsenver.com 99 Müşteri Sırrı - Mevzuat gereğince bilgi ve belge istemeye yetkili kişi ve mercilere yasal olarak verilmesi gereken bilgi ve belgeler dışında, müşterilere ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri gizli tutmak ve özenle saklamak zorundadırlar.

100 bs@.bulentsenver.com 100 Hizmet Kalitesi Hizmet kalitesini; müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin verilecek nitelikli hizmetle karşılanabilmesinin ön koşulu sayarlar. Bu kavramın iki temel öğesi olan teknolojik altyapı ve nitelikli insan kaynağının, hizmet kalitesinde sürekli gelişime uygun kullanımı için özen gösterirler. Tüm müşterilerine aynı kalitede ve aynı düzeyde hizmet sunarlar ve bu hizmetler sağlanırken ulus, din, finansal ve toplumsal statü, cinsiyet gibi farklılıklar gözetmezler.

101 bs@.bulentsenver.com 101 Hizmet Kalitesi Müşteri İhtiyaç ve Beklentileri için Nitelikli Hizmet Ön Koşuldur Tüm Müşterilere Aynı Kalitede Aynı Düzeyde Hizmet Sunmak Farklılık Gözetmeden

102 bs@.bulentsenver.com 102 Müşteri Şikayetleri Müşterilerinin her konudaki yakınmalarını incelemek, değerlendirmek ve sonuca bağlamak suretiyle yanıtlamak için Genel Müdürlükleri bünyesinde bir mekanizma oluştururlar. Müşteri yakınmalarının nedenlerini araştırarak, tekrarlanmaması için gereken önlemleri alırlar. Yakınmalara neden olan hatalı uygulamaların düzeltilmesi ve yinelenmesinin önlenmesi amacı ile çalışanlarını bilgilendirirler.

103 bs@.bulentsenver.com 103 Müşteri Yakınmaları Müşteri Yakınmalarını İncelemek Değerlendirmek Sonuca Bağlamak için Mekanizma Oluşturmak Tekrarlanmaması İçin Önlem Almak

104 bs@.bulentsenver.com 104 Güvenlik Teknolojik gelişme ve elektronik bankacılığa paralel olarak gelişen hizmetler, değişen hizmet kanalları nedeniyle her türlü hizmet ortamında işlem güvenliğin sağlanmasına ve müşteri mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik gerekli teknik ve hukuksal tüm önlemleri alırlar.

105 bs@.bulentsenver.com 105 Güvenlik Fiziksel Müşterilerin Hizmet Ortamının Her Türlü Olumsuzluğa Karşı Korunması Zarar Doğurabilecek her türlü İhlalin Engellenmesi Müşteri Maduriyetinin Önlenmesi

106 bs@.bulentsenver.com 106 Bankacılık Etik İlkeleri 1. Genel İlkeler 2. Bankalar arası İlişkiler 3. Müşteri İlişkileri 4. Çalışanlarla İlişkiler 5. Kamu Kurumlarıyla İlişkiler

107 bs@.bulentsenver.com 107 Çalışanlarla İlişkiler 1. Genel Nitelikler 2. İşe Alma 3. Karier Gelişimi 4. Temsil İlkeleri 5. Çalışma Ortamı 6. Mesai Saatleri 7. Çalışanların müşterilerle ilişkileri 8. Çalışanların Hakları

108 bs@.bulentsenver.com 108 Çalışanlarla İlişkiler Genel Nitelikler Çalışanlarının, bankacılığın toplumdaki saygınlığını korumaya dikkat ederek çalışacak olanların, görevlerinin gerektirdiği bilgi, birikim ve sorumluluk duygusuna sahip kişilerden oluşmasına özen gösterirler.

109 bs@.bulentsenver.com 109 Çalışanlarla İlişkiler İşe Alma Çalışanlarının tamamına, ayırım gözetmeksizin, gerek işe alınmada, gerekse kariyer gelişiminde eşit olanaklar sağlamaya özen gösterirler.

110 bs@.bulentsenver.com 110 Çalışanlarla İlişkiler Kariyer Geliştirme İnsan kaynaklarını en iyi biçimde yönlendirme ilkesinden hareketle, çalışanlarına çağın ve bankacılık mesleğinin gerektirdiği bilgi düzeyine ulaşmaları amacıyla eğitim, kurs, seminer ve benzeri olanaklar sağlamak suretiyle destek verirler.

111 bs@.bulentsenver.com 111 Çalışanlarla İlişkiler Kariyer Geliştirme Çalışanlarının mesleki yükselmelerinde bilgi, yetenek ve kişisel başarı kadar; Bankacılık Etik İlkeleri’ne bağlılık ve anılan ilkelerin uygulanmasındaki özeni de, değerlendirmelerinde ölçüt olarak alırlar.

112 bs@.bulentsenver.com 112 Temsil İlkeleri Müşterilerle Borç-Alacak Kefalet Müşterek Hesap Hediye Almak Kişisel Çıkar Yasak Çalışan Haklarının Zamanında Eksiksiz Verilmesi

113 bs@.bulentsenver.com 113 Çalışma Ortamı Temiz ve Bakımlı Giyinmek Motivasyonun Arttırılması İyi Koşullarda Hizmet Sunuması Önlem Alır Sağlıklı, Güvenli Çalışma Ortamı Sağlar Uygun Sayıda İsdihdam Maksimum Verim Mesaiye Kalınmaması Düzenli İzin

114 bs@.bulentsenver.com 114 Banka Çalışanlarının Uyacakları Meslek Kuralları ve Etik ilkeler mevzuata uymak müşterilerini, kendilerine sunulan ürün ve hizmetlerin sağlayacağı fayda ve doğuracağı riskler konusunda bilgilendirmek, aynı hizmeti alan müşterilere tarafsız ve adil hizmet sunmak,

115 bs@.bulentsenver.com 115 Banka Çalışanlarının Uyacakları Meslek Kuralları ve Etik ilkeler sıfat ve görevleri dolayısıyla bankalara veya müşterilerine ait öğrendikleri sırları, bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamamak, çalışma ve davranışlarında bankanın itibar kaybına sebebiyet vermemek,

116 bs@.bulentsenver.com 116 Banka Çalışanlarının Uyacakları Meslek Kuralları ve Etik ilkeler "Ticari işletme" veya "Esnaf işletmesi" sayılmalarını gerektiren faaliyetlerde bulunmamak, adalet, doğruluk, dürüstlük., güvenilirlik ve sosyal sorumluluk prensiplerine aykırı davranışlarda bulunmamak,

117 bs@.bulentsenver.com 117 Banka Çalışanlarının Uyacakları Meslek Kuralları ve Etik ilkeler görevlerini gerçekleştirirken diğer çalışanlar ile saygılı ve özenli iletişim kurmak suretiyle ortak amaçlar yönünde işbirliği sağlamak, bankaya ait varlıkları ve kaynakları verimsiz ve amaç dışı kullanmamak,

118 bs@.bulentsenver.com 118 Banka Çalışanlarının Uyacakları Meslek Kuralları ve Etik ilkeler görev ve sıfatlarını kullanarak, gerek kendi iş ortamlarından gerekse müşterilerinin olanaklarından kişisel çıkar sağlamamak, kendilerine yapılan menfaat sağlamaya yönelik teklifleri derhal reddetmek, yetkili makamlara ve amirlerine bildirmek,

119 bs@.bulentsenver.com 119 Banka Çalışanlarının Uyacakları Meslek Kuralları ve Etik ilkeler müşterilerle borç-alacak, kefalet ve müşterek hesap açtırmak gibi etik ilkelerle bağdaşmayan ilişkilere girmemek, mevcut veya potansiyel müşterilerden teamül dışında hediyeler almamak,

120 bs@.bulentsenver.com 120 Banka Çalışanlarının Uyacakları Meslek Kuralları ve Etik ilkeler hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında üstlendikleri görevlerle ilgili olarak hesap verebilme sorumluluğu içinde olmak, dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerler hariç, bankasının onayı olmadan hiç bir özel ve resmi kuruluşta görev almamak ile yükümlüdürler.

121 bs@.bulentsenver.com 121 Bankacılık Etik İlkeleri 1. Genel İlkeler 2. Bankalar arası İlişkiler 3. Müşteri İlişkileri 4. Çalışanlarla İlişkiler 5. Kamu Kurumlarıyla İlişkiler

122 bs@.bulentsenver.com 122 Kamu Kurum Kuruluşlarla İlişkiler ilişkilerinde, –dürüstlük, –hesap verebilirlik ve –saydamlık ilkeleri doğrultusunda hareket eder

123 bs@.bulentsenver.com 123 Kamu Kurum Kuruluşlarla İlişkiler mevzuat gereği denetim ve kontrol amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtların –doğru, –eksiksiz şekilde ve –zamanında iletilmesi konularına özen gösterirler

124 bs@.bulentsenver.com 124 Kamu İle İlişkiler Dürüstlük Saydamlık İlkeleri Doğrultusunda Hareket Mevzuat Denetim Kontrol Bilgileri Doğru Eksiksiz Zamanında İletilmesi Bildirilmesi

125 bs@.bulentsenver.com 125 Bankacılık Etik İlkeleri (BETİL)

126 bs@.bulentsenver.com 126 Organizasyon Şemasında Etik Yönetim Kurulu G.Müdür Etik Kurulu Etik Görevli YKÜyesi Etik Yetkilisi Etik Gönüllüleri

127 bs@.bulentsenver.com 127 Birlikte Uyumlu Çalışma Etik İçin Uyumlu Çalışma Ortamı

128 bs@.bulentsenver.com 128 ETİK

129 bs@.bulentsenver.com 129 Etik Değerlerimize Sahip Çıkıyor Siz Bankacılık Etik İlkelerine Sahip Çıkacakmısınız? »Çıkacağız


"1 Bankacılık Etik İlkeleri Bülent Şenver" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları