Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜNÜMÜZ DÜNYASINDAN GELECEĞİN DÜNYASINA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜNÜMÜZ DÜNYASINDAN GELECEĞİN DÜNYASINA"— Sunum transkripti:

1 GÜNÜMÜZ DÜNYASINDAN GELECEĞİN DÜNYASINA
Konuya Başlarken 1.Sanayi Devrimi veya sanayileşme; kentleşme hareketlerinin gelişimini nasıl etkilemiştir? 2. Tren, otomobil ve bunlara bağlı demir yolu, karayolu ağı gelişmeseydi dünyadaki ekonomik yapının nasıl olabileceğini söyleyiniz. 3.Su çiçeği, çocuk felci, kızamık, tüberküloz, veba gibi hastalıkların tedavisi bulunmasaydı dünya nüfusu bugünkü kadar olur muydu?

2

3 Geçmişten Günümüz Dünyasına
İnsanlık tarihi açısından gelişim aşamaları diyebileceğimiz üç dönüm noktası vardır; 1. Avcılık ve toplayıcılıktan, yerleşik hayata geçişi sağlayan tarımsal üretimin başlaması 2. Sanayi Devrimi 3. Özellikle 1900’lü yıllarda başlayan ve günümüzde oldukça hız kazanan teknoloji ve bilgi toplumuna geçiş

4 Teknolojik Gelişme ve Doğaya Etkisi
Küreselleşmeyi meydana getiren en önemli unsur teknoloji’dir. Teknoloji; sosyal, kültürel,ve siyasal alanları etkileyip belirlemektedir. Günümüz ulusları bütün güçlerini teknolojik üstünlük kurmaya yönelik organize etmişlerdir.

5 Mal ve hizmetleri üretmek
Çevre sorunları Mal ve hizmetlerin üretimini artırdı. İşsizlik Sağladığı Yararlar Verdiği Zararlar Yeni iş sahalarını oluşturdu. Teknolojinin insana Doğal kaynakların tükenmesi Daha yüksek bir hayat standardı sağladı. Sosyal ve psikolojik sorunlar Mal ve hizmetleri üretmek için gerekli iş gücü miktarını azalttı.

6 Teknolojik Gelişim ve Değişim
Teknolojik gelişme ve buluşlar insan yaşamını temelinden değiştirmiştir. Bu bağlamda otomobil, pulluk, kimyevi gübre, traktör gibi teknolojik malzemelerin insan yaşamına etkisini tartışınız. Makineleşme; bir yerdeki sanayinin gelişimi için ne kadar önemli ise; bilgisayar ve iletişim teknolojileri de günümüz bilgi toplumu için o kadar önemlidir.

7

8 AKASHİ KAİKYO KÖPRÜSÜ Akaşi Kaikyo Köprüsü, Japonya'da, Kobe şehri ile Avaci adasını birbirine bağlayan, dünyanın en uzun asma köprüsüdür metre uzunluğundadır. Akaşi Boğazı'nı birbirine bağlama fikri yaşanan bir felaket üstüne ortaya çıkmıştır. 1955'de 100 çocuk taşıyan bir feribotun başka bir feribotla çarpışması ve 168 kişinin ölmesi üzerine köprü inşası için politik baskılar artmış, inşaat 1988'de başlamış ve 10 yıl sürmüştür. Köprü, 5 Nisan 1998 günü trafiğe açılmıştır. Köprü, 1990 metre uzunluğunda yapılmış, 17 Ocak 1995'teki Kobe Depremi'nden sonra 1 metre daha uzatılmıştır. Akaşi Boğazı, dünyanın en yoğun bir deniz trafiğine sahip (günde 1000 gemi) boğazıdır, üstelik tayfun bölgesinde yer alır, rüzgarın hızı saatte 290 km'ye kadar ulaşır. Bu köprünün inşaatında asma köprü teknolojisi en son sınırına ulaşmıştır.

9 Gelecekte Nüfus ve Yerleşme
Sanayi ve şehirleşme arasında doğru orantılı bir bağ vardır. Sanayinin hızla geliştiği bir bölgede şehirleşme çok hızlı bir ivme kazanmakta ve şehirler büyümektedir. Günümüzde dünya nüfusunun yarısı şehirlerde; bu nüfusunda % 5’i nüfusu 10 milyonu aşan şehirlerde yaşamaktadır. Gelişmiş ülkelerde şehirleşme oranı az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere göre daha fazladır. Gelişmiş ülkelerde nüfusun % 80’inden fazlası şehirlerde yaşarken, G. Amerika’da bu oran % 70 civarındadır. Şehirleşmenin en az olduğu Afrika kıtasında bile şehirleşme oranı kısa bir zaman zarfında % 50 ‘ye ulaşacaktır.

10 1960 yılında 1 milyar insan şehirlerde yaşarken, 1985’te 2 milyara, 2002’de 3 milyara ulaşmış, 2030’da ise bu sayının 5 milyara ulaşması beklenmektedir. Yani 2030 yılında dünya nüfusunun % 60’ının şehirlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Dünyada şehirlerin nüfusları sürekli olarak artmaktadır yılında nüfusu 10 milyonu aşan mega şehir sayısının 26’yı bulması beklenmekte; bu şehirlerin %80-90 gelişmekte olan ülkelerdeki şehirler olacağı tahmin edilmektedir.

11 TOKYO

12 MEKSİKO CİTY

13 YENİ DELHİ

14 33,75 milyon nüfusu barındıran Tokyo, 21,85 milyonla Meksika'nın başkenti Mexico City, 21,75 milyon nüfusla ABD'nin en büyük kenti New York, 21,7 milyon nüfusla Güney Kore'nin başkenti Seul, 20,2 milyon nüfusla Brezilya'nın en büyük kenti Sao Paulo takip ediyor. Wikipedia adlı kuruluşun internet sitesinde yer alan verilere göre, dünyanın en büyük 101 metropolü sıralamasında Türkiye'den üç kent yer aldı. İstanbul 10,9 milyon nüfusla 23., Ankara 3,6 milyon nüfusla 88., İzmir 3,37 milyon nüfusla 97. sırada bulunuyor. Avrupa kıtasının en büyük şehri 15,35 milyon nüfusla Moskova olurken, Londra 13,9 ikinci, Paris 11,2 milyonla üçüncü, İstanbul ise dördüncü sırada yer aldı. Ortadoğu'nun en büyük kenti ise 15,3 milyon nüfusla Tahran olurken, bu kenti 15,2 milyon nüfusla Kahire izledi.

15 Geleceğin Ekonomisi OECD tarafından 2000’li yılların başında bir bağlantılar projesi tasarlanmış, bu proje bir yandan ülkeler için yüksek büyüme hızları öngörürken diğer yandan da önümüzdeki 25 yıl içinde farklı ülkelerin ekonomilerinin birbirinden nasıl etkileneceğini ortaya koyacaktır. Yapılan değerlendirmelerde; küresel ticaretteki gelişmeler, yerel reformlar, yatırım serbestisi etkileşime girecek ve ülkelerin büyümelerine büyük katkılar sağlayacaktır.

16 OECD tarafından 2000’li yılların başında bir bağlantılar projesi tasarlanmış, bu proje bir yandan ülkeler için yüksek büyüme hızları öngörürken diğer yandan da önümüzdeki 25 yıl içinde farklı ülkelerin ekonomilerinin birbirinden nasıl etkileneceğini ortaya koyacaktır. Yapılan değerlendirmelerde; küresel ticaretteki gelişmeler, yerel reformlar, yatırım serbestisi etkileşime girecek ve ülkelerin büyümelerine büyük katkılar sağlayacaktır.

17 Ticaretin serbestleştirilmesi,iletişim ve ulaşım maliyetlerinin düşmesi, sermayenin uluslararası alanda hareketliliğinin artması ekonomik kaynakların gelecekte daha fazla dışa açılmasına yardımcı olacaktır. 1995 yılında ülkelerin GSMH nin %30 ‘u ticaret tarafından karşılanırken, 2020 yılında bu oranın % 45’e çıkması beklenmektedir. Nüfusun artmasına paralel olarak doğacak tarımsal üretiminde artması beklenmekte; bu üretimi Çin,Hindistan gibi büyük ekonomilerin karşılaması beklenmektedir.

18 İletişim teknolojisindeki gelişmeler, çok geniş ve karmaşık bir ticaret ağı meydana getirecek; ticari örgütlenmeler artacak, dünya büyük bir pazar haline gelecektir. En iyi ve en ucuz malı en hızlı şekilde tüketiciye ulaştıran ülkeler ve firmalar, bu sisteme uyum sağlayacaklardır. Bunu sağlayamayan ülkeler ise küreselleşmeye bağlı olarak daha da fazla fakirleşecekler ve ülkede işsizlik artacaktır.

19

20 Teknolojik gelişme ve ticaret arasındaki ilişki bağlamında iki farklı resim arasında karşılaştırma yaparak sonuçlarını defterinize yazınız.


"GÜNÜMÜZ DÜNYASINDAN GELECEĞİN DÜNYASINA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları