Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP)"— Sunum transkripti:

1 Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP)
Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

2 Dr. Benjamin Pugh (1754) Eğer bebek doğumu izleyerek hemen soluk alamazsa, ki bazen olabilir, ağzını silin, ağzınızı çocuğunkine bastırın, aynı anda da burnunu baş ve işaret parmaklarınızla sıkarak havanın kaçmasını engelleyin; akciğerleri şişirin, ateşin karşısında vücudunu ovalayın. Bu yöntemle ben birçoğunu kurtardım.

3 1. Ders Canlandırmaya Genel Bakış ve İlkeler

4 Yenidoğan canlandırmasında en önemli ve etkin girişim bebeğin akciğerlerini ventile etmektir
!

5 Dersin içeriği Bebek doğduğunda gerçekleşen fizyolojik olaylar
Canlandırma basamaklarını gösteren akış çizelgeleri Canlandırmaya hazırlık aşamaları Doğum öncesi riskli durumlar ve yapılacak hazırlıklar Yenidoğan canlandırmasında gereken gereç ve sağlık personeli

6 Yenidoğan ölümleri Yıllık doğum: 130 milyon Yıllık YD ölümü: 4 milyon
Yenidoğan ölüm hızı (‰)

7 Asfiksinin rolü DSÖ: 2005

8 Canlandırma gereksinimi
İleri canlandırma gereksinimi: %1 NORMAL: %90

9 Canlandırmanın ABCD’si
Airway- Solunum yolunu aç (Pozisyon,aspirasyon) Breathing-Solunumu başlat (Solunumun uyarılması) Circulation-Dolaşımı sağla (Kalp atımı ve renk değerlendirilmesi) Drugs-İlaçlar (Adrenalin, volüm genişleticiler)

10 %100 %10 %1 ‰2 Canlandırma gereksiniminin değerlendirilmesi
Başlangıç basamakları Gerekiyorsa oksijen %10 Pozitif basınçlı ventilasyon Endotrakeal entübasyon %1 Göğüs kompresyonu İlaç ‰2

11 Doğumda su içinde solunumdan, hava solumaya geçiş sözkonusudur
Geçiş süreci Doğumda su içinde solunumdan, hava solumaya geçiş sözkonusudur

12 Doğum öncesi akciğerler
Alveoller sıvı dolu Kan damarları kasılmış

13 Doğum öncesi dolaşım Duktus arteriozus açık Gaz değişimi plasentadan
Pulmoner hipertansiyon

14 Geçiş sürecinde gerçekleşen olaylar
Alveollerin temizlenmesi Plasental dolaşımın durması Akciğer kan akımının artması Fetal dolaşımın sona ermesi

15 Fetal akciğer sıvısının temizlenmesi

16 Akciğer kan akımı artması
Pulmoner direncin düşmesi Kan damarlarında genişleme

17 Fetal dolaşımın sona ermesi
Kan oksijen düzeyi artışı Pulmoner direncin azalması Duktus arteriozusun daralması

18 Geçiş süreci sorunları
Fetal akciğer sıvısının temizlenememesi - Hipoksi Bradikardi - Sistemik hipotansiyon Akciğer kan akımının artmaması - Yenidoğanın persistan pulmoner hipertansiyonu

19 Oksijensizliğe bağlı sorunlar
Kas tonusunda azalma Solunum durması Bradikardi, kan basıncının düşmesi, siyanoz

20 Birincil apne Hızlı solunum dönemini izler Taktil uyarana yanıt verir

21 İkincil apne Düzensiz iç çekme dönemini izler
Taktil uyarana yanıt vermez Ventilasyon gereklidir

22 Birincil ve ikincil apnede dolaşım bulguları

23

24 ! Kısa süreli taktil uyarana yanıt vermeyen tüm apneler ikincil apne kabul edilmelidir.

25 Değerlendirme

26 Canlandırma Akış Çizelgesi

27 Değerlendirme bloğu Blok A Airway (Solunum yolu)
Blok B Breathing (Solunumun başlatılması) Blok C Circulation (Dolaşımın sağlanması) Blok D Drug (İlaçlar)

28 ! Bir sonraki basamağa geçmeden önce her basamak doğru ve etkin biçimde yapılmış olmalıdır

29 Değerlendirme Girişim Karar

30 Bebeğin değerlendirilmesi
Solunum Kalp atım hızı Renk

31 Apgar Nicel değerlendirme
Solunum, kalp atım hızı, renk, kas tonusu, refleksler 1. ve 5. dakikalarda

32 Apgar’ın kullanımı Canlandırmaya başlama kararı
Canlandırmaya bebeğin yanıtı Uzun süren canlandırmada ya da 5. dakikada 7’nin altında ise 5 dakikada bir bakılır

33 Canlandırmaya hazırlık
Gerekli personel desteği Malzeme hazırlığı

34 Ekip Her doğumda deneyimli 1 personel Gerekirse destek

35 Yüksek riskli doğumlar
Yalnızca bebekle ilgilenecek en az 2 personel Tam bir canlandırma yapabilecek en az 1 personel

36 Uygun olmayan durumlar
İcapçı personel Bebeğin canlandırma için doğum salonu ve ameliyathane dışına nakli

37 ! Her doğumda görevi yalnızca bebekle ilgilenmek olan deneyimli bir personel bulunmalıdır.

38 Malzeme Tam olmalı Çalışır durumda olmalı Kullanıma hazır olmalı

39 Değerlendirme

40 Enfeksiyondan korunma
Doğumda kan ve vücut sıvıları risk oluşturur Anne ve bebek için gereken önlemler alınmalıdır Sağlık personeli kendine yönelik önlemleri almalıdır

41 Anahtar noktalar

42 Canlandırmanın Başlangıç Basamakları
2. Ders Canlandırmanın Başlangıç Basamakları

43 Dersin içeriği Yenidoğanın, canlandırma gereksinimini saptama yöntemi
Canlandırmanın başlangıç basamakları Başlangıç basamakları uygulanmış bebeği değerlendirme Uygun taktil uyaranlar, zararlı taktil uyaranlar Serbest akış oksijen verilme endikasyonları

44 Bebeğin durumunun saptanması
Canlandırma gereksinimi olasılığı var mı? Olağan bakım Başlangıç basamakları ve değerlendirme

45 Dört soru Bebek terminde mi? Amniyon sıvısı temiz mi?
Bebek ağlıyor mu ya da solunumu var mı? Kas tonusu iyi mi?

46 Tüm yanıtlar “evet”

47 Olağan bakım Bebek annesinin göğsüne yatırılarak uygulanabilir
Başlangıç basamakları basitleştirilerek uygulanır

48 En az 1 yanıt “hayır”

49 Başlangıç basamakları
Bebeğin ısıtılması Pozisyon verilmesi Solunum yolunun açılması Kurulanması Solunumun uyarılması

50 Bebeğin ısıtılması Radyant ısıtıcı (önceden ısıtılmış)

51 Banyo Doğumda bebekler yıkanmamalıdır
Sıcak suyla yıkanıp sıcak havluyla kurulansalar bile ısı kaybederler

52 Isı kaybeden bebekler Metabolik hızları artar Glukoz tüketirler
Oksijen gereksinimleri artar

53 Solunum yolunun açılması
Pozisyon Aspirasyon

54 Pozisyon Sırtüstü Koklama pozisyonu

55 Yanlış pozisyonlar

56 Omuz desteği

57 Aspirasyon malzemesi Burun ve ağzın bezle silinmesi Puar Aspiratör

58 Bez ile silme Sekresyonu fazla olmayan, ağlayan, solunumu iyi bebek
Steril malzeme kullanılmalı

59

60 Aspiratör En yüksek basınç 100 mmHg olmalı Kateter steril olmalı
Diğer parçaların sterilliğine/temizliğine dikkat edilmeli Şiddetli ve derin aspirasyon yapılmamalı (travma-vagal uyarım)

61 Aspirasyon işlemi Önce ağız, sonra burun

62 Kurulama işlemi Isı kaybını önler Solunumu uyarır

63 Kurulamada dikkat edilecekler
Solunumu uyarmak için 30 saniyenin sonuna kadar uygulanabilir Başı kurulamaya özen gösterilmelidir Kurulama sonrası ıslak havlu uzaklaştırılır

64 Başlangıç basamakları: 30 saniye
Süre Başlangıç basamakları: 30 saniye

65 Değerlendirme

66 Bebeğin değerlendirilmesi

67 Değerlendirme Solunum Var-yok Kalp atım hızı atım/dakika Renk Siyanoz

68 Solunum Solunum var mı yok mu bakılır
Solunumun diğer parametrelerine bakılmaz

69 ! İç çekme ağır bir sorunu göstermektedir ve
hiç solunum olmaması (apne) gibi değerlendirilmelidir.

70 Kalp atım hızı 6 saniye süreyle sayılır Atım/dakika olarak belirlenir
Yöntem Umbilikal kordon: Hızlı ve kolay Kalp tepe atımı: Daha güvenilir

71 Renk Santral siyanoz Periferik siyanoz
Gövde ve mukozalarda: Oksijen eksikliği Periferik siyanoz El-ayaklarda: Genellikle üşümeye bağlı

72 Gözlemleyici bakım

73 Pozitif basınçlı ventilasyon
Solunum yok (apne) Kalp atım hızı 100 atım/dk altında Dirençli siyanoz

74 ! Yenidoğanın canlandırmasında en etkili ve önemli işlem, ventilasyondur.

75 Yoğun bakım

76 Taktil Uyaran Bebek apnedeyse Kısa süreli (en fazla iki kez)

77 Uygun uyaranlar Ayak tabanına şaplak ya da fiske
Bebeğin sırtının sıvazlanması

78 En fazla 2 kere! 2 kez taktil uyarana yanıt yoksa: Ventilasyon

79 Zararlı taktil uyaranlar
Zararlı hareketler Olası sonuçları Sırta vurma Zedelenme Göğüs kafesini sıkıştırma Kırıklar, pnömotoraks, solunum sıkıntısı, ölüm Bacakları karına doğru itme Karaciğer ya da dalak rüptürü Anal sfinkter dilatasyonu Anal sfinkter rüptürü Sıcak ya da soğuk kompres ya da banyo Hipertermi, hipotermi, yanıklar Vücuda alkol dökme Soğuk stresi Sarsma Beyin hasarı

80 yaralanmalara yol açabilir.
! Aşırı sert uyaranlar işe yaramaz ve ciddi yaralanmalara yol açabilir. BEBEĞİ ASLA SARSMAYIN!

81 Santral siyanoz Dudaklar, dil ve gövdenin merkezindeki siyanoz
Serbest akış oksijen verilmeli

82 Serbest akış oksijen Santral siyanoz varsa verilir
Akış hızı 5 L/dakikaya ayarlanır Maske, T parça, oksijen hortumu kullanılabilir

83 Maske ile serbest akış oksijen
Maske yüze ne kadar yakınsa, konsantrasyon o kadar yüksektir

84 El ile serbest akış oksijen
El, maske gibi kullanılır

85 Oksijen verme işlemi Bebek pembeleşince azaltılarak kesilir
Siyanoz düzelmezse pozitif basınçlı ventilasyon

86 Değerlendirme

87 Mekonyumlu bebek Amniyon sıvısında mekonyum
Bebeğin mekonyumla boyalı olması

88 Mekonyumlu bebeğe yaklaşım
Bebeğin durumu Bebek canlı aktif: Başlangıç basamakları Bebek deprese: Ağız ve trakea aspirasyonu

89 Canlı aktif bebek Spontan solunumu var Kas tonusu iyi
Kalp atım hızı 100 atım/dakika üzerinde

90 Anahtar noktalar

91 3. Ders Ventilasyon

92 Dersin içeriği Ventilasyon endikasyonları ve gereçleri
Kendi şişen balonun çalışma ilkesi Ventilasyon uygulamasında oksijen kullanımı Maskenin yüze doğru olarak yerleştirilmesi Pozitif basınçlı ventilasyon gereçlerinin kontrolü ve sorunların giderilmesi Ventilasyonun etkin uygulanması Ventilasyon uygulamasında olası başarısızlığın nedenleri ve çözümü Ventilasyon sonlandırma endikasyonları Orogastrik sonda endikasyonu ve uygulaması

93

94 ! Yenidoğan canlandırmasında en önemli ve etkin girişim bebeğin akciğerlerini ventile etmektir.

95 Ventilasyon endikasyonları
Apne ya da iç çekme tarzında solunum Kalp hızının 100 atım/dakika altında olması İnatçı siyanoz

96 Ventilasyon gereçleri
Anestezi balonu T parça canlandırıcı Kendi şişen balon

97 Anestezi balonu Basınçlı gaz kaynağı ile çalışır
Maske yüze tam oturmalıdır PEEP/CPAP uygulanabilir

98 T parça canlandırıcı Basınçlı gaz kaynağı ile çalışır
Verilen basınçlar ayarlanabilir PEEP/CPAP uygulanabilir

99 Kendi şişen balon

100 Kendi şişen balonun avantajları
Basınçlı gaz kaynağına gereksinimi yoktur Basınç boşaltma kapağı aşırı basınçları önler

101 Kendi şişen balonun dezavantajları
Maske yüze tam oturmasa bile şişer Yüksek oksijen konsantrasyonları sağlamak için rezervuar gerekir Serbest akış oksijen verilemez PEEP/CPAP uygulanamaz

102 Ventilasyonda oksijen konsantrasyonu
NRP %100 konsantrasyon önermektedir Kurum protokolüne göre % arasındaki değerler kullanılabilir Oda havasıyla başlanmış canlandırmada doğumdan 90 saniye sonra düzelme olmazsa oksijen eklenmelidir

103 Oksijen konsantrasyonu
+ + %21 %40 %90-100

104 Oksijen rezervuarı Bebeğe %90-100 O2 verebilmek için kullanılır
Balonun hava girişine bağlanır

105 Oksijen rezervuarı türleri
Kapalı oksijen rezervuarı Açık uçlu oksijen rezervuarı

106 Güvenlik önlemleri Basınç boşaltma kapağı Basınç ölçer

107 ! Kurumda kullanılan gereçler çok iyi tanınmalıdır. Hazırlanmaları ve sınanmaları öğrenilmelidir.

108 Balonun hazırlanması Parçaları birleştirin
Oksijeni ve oksijen rezervuarını bağlayın Oksijen akış hızını 5 L/dakikaya ayarlayın

109 Balonun sınanması Avuç içinde basınç hissediliyor mu?
Basınç boşaltma kapağı çalıştırılabiliyor mu? Basınç göstergesi (varsa) doğru çalışıyor mu? Balon sıkılıp bırakıldığında hemen şişiyor mu?

110 Olası sorunlar Balonda çatlak ya da yırtık
Basınç ölçer bağlantı yerinin açık kalması Basınç boşaltma kapağının olmaması ya da sıkışması Hasta çıkışının iyi kapatılamaması

111 Değerlendirme

112 Maskeler Yastıklı-yastıksız Yuvarlak-anatomik biçimli

113 Yastıklı maskeler Daha kolay oturur
Bebeğin yüzüne daha az basınçla uygulanabilir Yanlış yerleştirildiğinde gözlerde hasar oluşturma riski düşüktür

114 Maskenin boyutları

115 ! Değişik boyutlarda maskeler hazır bulunmalıdır. Term bebeğe uygun boyutta maske ile preterm bebeğin ventilasyonu olanaksızdır.

116 Ventilasyon gereçlerinin özellikleri
Balonlar Değişik konsantrasyonlarda oksijen verilebilmeli Hacim mL arasında olmalı Güvenlik önlemleri bulunmalı Maske Uygun boyutlarda olmalı Uygun biçim ve yapıda olmalı

117 Ventilasyona hazırlık
Uygun boyutta maskeyi seçin Solunum yolunu temizleyin Bebeğin başının pozisyonunu kontrol edin Kendi yerinizi alın

118 Maskenin yüze yerleştirilmesi
Önce çene üzerine yerleştirilir Sonra uygun biçimde yüze yerleştirilir

119 Maskenin tutulması Başparmak ve işaret ve/veya orta parmak maskeyi “C” biçiminde tutar Yüzük ve küçük parmaklar çeneyi öne doğru kaldırır

120 Yapılmaması gerekenler
Maske yüze aşırı güçle bastırılmamalı (bebeğin yüzü zedelenebilir) El ya da parmaklar, trakea ve gözlere bası yapmamalı (vagal yanıt oluşabilir)

121 Ventilasyon işlemi Uygun hacimle Uygun basınçta Uygun hızda

122 Ventilasyon hacmi Bebek derin nefes alıyor gibiyse, hacim azaltılmalıdır

123 Ventilasyon basınçları
30 cmH2O üzerinde basınç ender olarak gerekir Kalp atım hızı, renk ve kas tonusu düzelmiyorsa daha yüksek basınçlar denenebilir

124 Basıncı etkileyen etkenler
Balonun ne kadar güçlü sıkıldığı Maske ile yüz arasındaki kaçaklar Basınç boşaltma kapağının ayarlandığı basınç

125 Ventilasyon hızı Hedeflenen hız: 40 - 60 soluk/dakika
Sık – iki – üç – sık – iki – üç ...

126 Düzelme belirtileri Artan kalp atım hızı Düzelen renk
Başlayan spontan solunum Düzelen kas tonusu

127 ! Maskenin yüze oturmasının ve akciğerlerin yeterli ventilasyonunun en iyi göstergesi kalp atım hızı, renk ve kas tonusundaki düzelmedir

128 Kalp hızı kararları 60/dk altında 60-100/dk arasında
100/dk ve üzerinde Kompresyon Ventilasyon Spontan solunum varsa, ventilasyonu durdur

129 Düzelme olmuyorsa Göğüs hareketlerine bakın
Stetoskop ile solunum seslerini dinleyin Oksijeni kontrol edin

130 Etkisiz ventilasyon Kalp atımı, renk, kas tonusu düzelmiyor ve bebeğin göğsü hareket etmiyorsa; Maske yüze tam oturmamıştır Solunum yolu tıkalıdır Basınç yetersizdir

131 Maskenin yüze tam oturmaması
En sık nedendir Genellikle burun kemerinden kaçak olur Maske yeniden yerleştirilmeli, çene biraz öne doğru kaldırılmalıdır Maske yüze bastırılmamalıdır

132 Solunum yolununun tıkalı olması
Bebeğe yeniden pozisyon verilir Ağız, burundaki sekresyonlar aspire edilir Bebeğin ağzı hafif açık ventilasyon yapılır

133 Yetersiz basınç Basınç arttırılır
Basınç ölçer varsa etkili basınç saptanır Basınç boşaltma kapağı gerekirse kapatılır

134 Yetersiz genişleme durumunda
1. Maskeyi yüze tekrar oturtun. 2. Başa yeniden pozisyon verin. 3. Sekresyonlar bakımından kontrol edin- eğer varsa aspire edin. 4. Bebeği ağzı hafif açıkken ventile edin. 5. Göğüs rahat bir biçimde hareket etmeye başlayana dek basıncı arttırın.

135 ! Tüm bu girişimlere karşın fizyolojik düzelme ve yeterli göğüs hareketi yine de sağlanamamışsa, endotrakeal entübasyon ve endotrakeal tüp ile ventilasyon gerekir.

136 Değerlendirme

137 Orogastrik sonda Maske ile ventilasyon sırasında mideye hava girişi olur

138 Orogastrik sonda uygulama nedenleri
Midenin distansiyonunu engellemek Regürjitasyon ve izleyerek aspirasyonu engellemek

139 Sondanın ölçümü

140 İşlem Ağızdan takılır Mide aspire edilir Ucu açık bırakılır
Yanağa tespit edilir

141 ! Hemen tüm başarılı yenidoğan canlandırmalarında başarının anahtarı, etkili ventilasyondur.

142 Anahtar noktalar

143 4. Ders Göğüs Kompresyonu

144 Dersin içeriği Göğüs kompresyonuna başlama endikasyonu
Göğüs kompresyonu uygulamasında ekip çalışması Göğüs kompresyonu teknikleri Başparmak tekniği ve ikiparmak tekniğinin avantaj ve dezavantajları Pozitif basınçlı ventilasyon ve göğüs kompresyonunun eşgüdümlü olarak uygulanabilmesi Göğüs kompresyonunu sonlandırma endikasyonu

145 Akış çizelgesi

146 ! 30 saniye etkin pozitif basınçlı ventilasyona karşın kalp hızı 60 atım/dakika altında kalırsa; göğüs kompresyonuna başlanmalıdır.

147 Hipoksi Bradikardi Oksijenlenmenin azalması Organ hasarı

148 ! Kompresyon kararı verildiğinde yapılacak entübasyon, etkin ventilasyon yapılmasını ve kompresyon-ventilasyon eşgüdümünü sağlar.

149 Göğüs kompresyonu Kalbin sternumla omurga arasında sıkıştırılması

150 Göğüs kompresyonuna her zaman ventilasyon eşlik etmelidir
! Göğüs kompresyonuna her zaman ventilasyon eşlik etmelidir

151 Kompresyon Teknikleri
Baş parmak tekniği İki parmak tekniği

152 Ortak özellikler Bebeğin pozisyonu Kompresyonun özellikleri
Boyun hafif ekstansiyonda Sırta sert destek Kompresyonun özellikleri Aynı yere Aynı derinlikte Aynı hızda

153 Kompresyon bölgesi x Sternum Meme başı çizgisi Kompresyon bölgesi
Ksifoid

154 Başparmak tekniği

155

156 İki parmak tekniği

157 Yanlış Doğru

158 Başparmak tekniğinin avantajları
Daha az yorucu Kompresyon derinliği kontrolü daha kolay Daha etkin

159 Başparmak tekniğinin dezavantajları
Bebek büyükse ya da eller küçükse zor uygulanır Göbek kordonunu kullanmak güçleşir

160 İki parmak tekniğinin avantajları
Büyük bebek ya da küçük ellerde daha uygun Göbekten girişim yapmak daha kolay

161 İki parmak tekniğinin dezavantajları
Baş parmak tekniğine göre daha yorucudur Tırnaklar…

162 Değerlendirme

163

164 Doğru: Parmaklar göğüste Yanlış: Parmaklar göğüsten ayrılmış

165 Parmaklar göğüsten ayrılırsa
Kompresyon alanının yeniden bulunması için zaman yitirilir Kompresyon derinliği üzerindeki kontrol yitirilir Yanlış alana bası uygulanıp göğüs kafesi ya da altındaki organlara hasar verilebilir.

166

167 3 kompresyon 1 ventilasyon 90 kompresyon 30 ventilasyon
İşlem hızı 2 saniyede 3 kompresyon 1 ventilasyon 1 dakikada 90 kompresyon 30 ventilasyon

168 Ekip çalışması Başparmak tekniğinde ayak ucunda
İki parmak tekniğinde yan tarafta Ventilasyonu yapan her zaman baş ucunda

169

170 Grup çalışması

171 İşlemlerin sonlandırılması
KAH 60 atım/dakika ve üzerinde ise: Göğüs kompresyonu sonlandırılır KAH 100 atım/dakika üzerinde ve spontan solunum da var ise: Pozitif basınçlı ventilasyon sonlandırılır

172 Değerlendirme

173 Ek işlemler Orogastrik sonda Endotrakeal entübasyon (isteğe bağlı)

174 Bebeğin durumu düzelmiyorsa
Göğüs hareketleri yeterli mi? Oksijen veriliyor mu? Bası derinliği uygun mu? Kompresyon-ventilasyon eşgüdümlü mü?

175 ! 30 saniye süreyle ventilasyon ve eşlik eden kompresyon sonucunda. Kalp hızı 60 atım/dakika altında kalıyorsa umblikal yolla adrenalin verilmelidir.

176 Anahtar noktalar

177 Endotrakeal Entübasyon
5. Ders Endotrakeal Entübasyon

178 Dersin içeriği Endotrakeal entübasyon endikasyonları
Entübasyon için gereken malzemeler Tüpün doğru yerleştirilmesi için, gerekli anatomik yapılar Tüpün yerleştirilmesi Entübasyon sonrası sorunların saptanıp çözülmesi Endotrakeal entübasyon işleminde yaşanabilecek komplikasyonlar Entübasyon öncesi, sırası ve sonrası yardımcı/yardımcıların rolü Mekonyumlu bebeğe yaklaşım

179 Entübasyon endikasyonları
Mekonyumlu deprese bebek Göğüs kompresyonu Etkisiz PBV (Yetersiz yanıt, yetersiz göğüs hareketi) Uzun sürecek PBV Adrenalin verme gereksinimi

180

181 Entübasyon alternatifi
Laringeal maske

182 Entübasyon malzemesi

183 Entübasyon tüpleri Vokal kord işareti cm işareti

184 Vokal kord işareti

185 Endotrakeal tüp hazırlığı
Uygun boyutta tüp seçimi Tüpün kısaltılması Stile yerleştirilmesi

186 Endotrakeal tüp çapları
(mm)(iç çap) Ağırlık (g) Gestasyonel yaş (hafta) 2.5 1000 g altı 28 hafta altı 3.0 28-34 3.5 34-38 3000 g üstü 38 hafta üstü

187 Tüpün 13-15 cm’ye kısaltılması

188 Stile (isteğe bağlı) Önceki kullanımlardan kalan eğrilikler düzeltilmeli Stile tüpün ucundan çıkmamalı Arka uç tespit edilmeli

189 Laringoskopun hazırlanması
Bıçağın seçimi ve laringoskopun hazırlanması Preterm bebekler için 0 numara Term bebekler için 1 numara Işığın kontrol edilmesi

190 Diğer malzemeler Aspirasyon malzemesi Pozitif basınç gereçleri
Oksijen malzemesi Stetoskop Tespit malzemesi

191 Aspirasyon malzemesi hazırlığı
Basınç 100 mm/Hg’ye ayarlanır Geniş bir kateter (10 Fr) takılır ET tüp aspirasyonu için kateter (5-8 Fr) hazırlanır

192 Değerlendirme

193 Anatomi

194 Sagital kesit

195 Glottis

196 Bebeğin pozisyonu

197 Yanlış pozisyonlar

198 Laringoskopun tutulması
Her zaman sol el ile!

199 Süre 20 saniye

200 İşlem – 1. adım Bebeğin başı sağ el ile sabitlenir.

201 İşlem – 2. adım Bıçak dilin sağ tarafından, ucu vallekulaya gelene kadar ilerletilir.

202 İşlem – 3. adım Bıçak hafifçe kaldırılır.

203 Bıçağın kaldırılması

204 İşlem – 4. adım Nirengi noktaları aranır

205 Bıçağın yanlış yerleştirilmesi
Çok geride Çok ileride Yana kaymış

206 Çok geride Laringoskop yeterince ilerletilmemiş
Bıçağı çevreleyen dil görülüyor Bıçak biraz ilerletilir

207 Çok ileride Laringoskop çok fazla ilerletilmiş
Özefagus duvarı görülüyor Epiglot ve glottis görülene dek bıçak geri çekilir

208 Yana kaymış Laringoskop yana yerleştirilmiş
Bıçağın yanında glottisin parçası Bıçak orta hatta getirilir. İlerletilir ya da geri çekilir

209 Krikoide bası

210 Gerektikçe aspirasyon

211 İşlem – 5. adım Tüp yerleştirilir

212 Tüpün yerleştirilmesi
Sağ elde, görüntüyü engellemeyecek biçimde tutulur Kordlar kapalı ise beklenir Vokal kord işaretine dikkat

213

214 Tüpün tutulması Tüpün çıkmasını engelleyecek kadar sıkı
Stilenin çıkmasına izin verecek kadar gevşek

215

216 Değerlendirme

217 Entübasyon mekonyum aspirasyonu için ise
Laringoskop eşliğinde ağız ve posterior farinks apirasyonu 12-14 Fr kateter Endotrakeal tüple trakeal aspirasyon

218 Mekonyumun aspirasyonu
Tüp, aspiratöre bağlı bir mekonyum aspiratörüne bağlanır Aspire edilerek geri çekilir

219 Mekonyumun temizlenmesi
Aspirasyon en çok 3-5 saniye uygulanır Mekonyum gelmezse aspirasyon durdurulur KAH 100 atım/dakika altında değil ise aspirasyon yinelenebilir

220 Entübasyon ventilasyon için ise
Canlandırma gerecine bağlanır Doğrulanır %100 oksijen ile ventilasyona başlanır

221 ! Tüpün trakeada olduğunu doğrulamak çok önemlidir. Yanlış yerleştirilmiş bir tüp, hiç yerleştirilmemiş bir tüpten çok daha kötüdür.

222 Tüp yerleşiminin doğrulanması
Kalp atım hızı ve renkte düzelme olması Eşit solunum sesleri, simetrik göğüs hareketleri olması Midede hava girişi duyulmaması, batında distansiyon olmaması Tüpte buğu olması Verilen solukta karbondioksit saptanması

223 CO2 saptayıcı Kolorimetrik gereçler Kapnograflar
Endotrakeal tüpe bağlanır CO2 varlığında renk değiştirir Kapnograflar Özel bir elektrodla çalışır CO2 düzeyi %2-3 üzerinde olmalıdır

224 ! Kalp debisi çok düşük ise, CO2 saptayıcılar tarafından saptanmaya yetmeyecek miktarda CO2 çıkar.

225 Tüp özefagusta ise Bebeğin rengi ve kalp atım hızında düzelme olmaz
Solunum sesleri duyulmaz Midede hava girişi duyulur ve batında distansiyon olur Tüpte buğu oluşmaz Göğüs hareketleri yetersizdir CO2 saptayıcı CO2 göstermez

226 Ana bronşlardan birinde
Bebeğin rengi ve kalp atım hızında düzelme olmaz Solunum sesleri tek taraflıdır

227 Tüp trakeada değil ise Ana bronşlardan birinde ise Özefagusta ise
Akciğerler dinlenirken tüp biraz geri çekilir Özefagusta ise Tüp çıkarılır, ventile edilir, yeniden entübe edilir Yeniden doğrulama yapılır

228 Yerleşim doğrulandıktan sonra
Dudak hizasında cm işareti okunur Flasterle tespit edilir Önceden yapılmamışsa kısaltılır

229 Yerleştirme derinliği
Dudak hizasında cm işareti = ağırlık (kg) + 6 Ağırlık (kg) Yerleştirilme derinliği (dudak hizasından cm olarak) 1* 7 2 8 3 9 4 10 * Ağırlığı 750 g altında olan bebekler için 6 cm yeterlidir

230 Kesin doğrulama Doğru Yanlış

231 Komplikasyonlar Oksijenlenmeye ilişkin Travmatik Diğer
Hipoksi, bradikardi, apne Travmatik Pnömotoraks, çevre dokularda hasar, trakea-özefagus perforasyonu Diğer Tüpün tıkanması, enfeksiyon

232 Hipoksiyi azaltmak için
Entübasyon öncesi oksijenlendirme Entübasyon sırasında serbest akış oksijen Girişim süresinin 20 saniye ile sınırlanması

233 Değerlendirme

234 Yardımcının rolü Trakeaya bas Başı stabilize et
Tüpün yerini kontrol et Kalp atımını izle Oksijen ver Balon ver Kateter, vs.vs.vs Aspire et

235 Entübasyon Öncesi Malzemenin hazırlanması: ET tüp, laringoskop
Canlandırma gereci, oksijen malzemesi Aspirasyon malzemesi ET tüpü sabitleyecek malzeme

236 Entübasyon Sırasında Baş ve gövdenin stabilizasyonu
Doğru malzemenin gerektikçe verilmesi Serbest akış oksijen verilmesi, aspirasyon yapılması Krikoide bası Bebeğin izlenmesi, sürenin ayarlanması Ventilasyon

237 Entübasyon Sonrası Tüp yerleşiminin kontrolü Tüpün kısaltılması
Pozitif basınçlı ventilasyon

238 Anahtar noktalar

239 6. Ders İlaçlar

240 Dersin içeriği Yenidoğan canlandırmasında kullanılan ilaçlar
Yenidoğan canlandırmasında ilaç endikasyonları İlaç veriliş yolları ve alternatif yollar Umblikal venöz kateter yerleştirme Adrenalin kullanımı Şok belirtileri ve volüm genişletici kullanımı Sodyum bikarbonat ve nalokson endikasyonları ve kullanımı Canlandırmanın durdurulması

241 ! Ventilasyon ve göğüs kompresyonu uygulanmasına karşın kalp hızı 60 atım/dakikanın altında kalırsa, ilk gereken %100 oksijen kullanarak etkin ventilasyon ve kompresyon yapılmasını sağlamaktır.

242 %100 %10 %1 ‰2 Canlandırma gereksiniminin değerlendirilmesi
Başlangıç basamakları Gerekiyorsa oksijen %10 Pozitif basınçlı ventilasyon Endotrakeal entübasyon %1 Göğüs kompresyonu İlaç ‰2

243 Yenidoğanda ilaç verme yolları
Umblikal yol Endotrakeal tüp Kemik içi Periferik venler

244 Umblikal yol açılması İyot çözeltisiyle temizlenir
Kordona, 1-2 cm kalacak biçimde düz bir kesi yapılır Kateterin ucu hemen derinin altına gelecek şekilde umblikal vene yerleştirilir 0.5 ml SF ile kontrol edilir

245

246 Endotrakeal tüp En hızlı uygulama yoludur
Ancak emilim güvenilir değildir IV yolla verilenden daha yüksek doz verilmelidir

247 Kemik içi Yenidoğanlarda kullanımına ilişkin veri kısıtlıdır
Alternatif olabilir

248 Periferik ven Dolaşımı bozuk bebekte damar bulmak güçtür
Zorunlu kalmadıkça pek önerilmez

249 Adrenalin endikasyonu
30 saniye etkin pozitif basınçlı ventilasyon + 30 saniye %100 O2 ile ventilasyon + kompresyon Kalp hızı 60 atım/dakika altında

250 Adrenalin Kalp kasılmalarının gücünü ve hızını arttırır
Periferik vazokonstriksiyona yol açar Beyin ve koroner arterlere kan akımını arttırabilir

251 Adrenalin kullanım zamanı
Yeterli ventilasyon sağlanmadan verilmez Adrenalin erken verilir ise Ventilasyon için kullanılacak zaman uygulamaya harcanır Oksijen gereksinimini artırarak miyokard hasarı yapabilir

252 Adrenalin kullanımı Önerilen konsantrasyon = 1/10 000
Önerilen yol = Damar yolu (endotrakeal yol, damar yolu açılıncaya kadar düşünülmelidir) Önerilen doz = 1/10 000’lik çözeltiden, 0.1 – 0.3 mL/kg (endotrakeal yol kullanılıyorsa 0,3-1 ml/kg düşünülmelidir) Önerilen hazırlık = 1/10 000’lik çözeltiden, 1 mL’lik enjektöre (endotrakeal verilecekse daha büyük enjektör) Önerilen veriliş hızı = Hızlı – olabildiğince

253 Adrenalinin sulandırılması
1 mg=1 mL (1/1 000) mL Adrenalin + 9 mL Distile su= 1/10 000 0,5 mg=1 ml (1/2 000) 1mL Adrenalin + 4 mL Distile su= 1/10 000 0,25 mg=1 mL (1/4 000) 1mL Adrenalin + 1,5 mL Distile su= 1/10 000

254 Adrenalinin beklenen etkisi
30 saniye sonra KAH 60 atım/dakika üzerine çıkmalıdır

255 Düzelme olmazsa Ventilasyonun etkinliği kontrol edilir
Kompresyonun doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilir Doz her 3 – 5 dakikada bir yinelenebilir Yineleme dozları olanak varsa damar yolundan verilmelidir

256 Değerlendirme

257 ! Eğer bebek şokta görünüyor ve canlandırmaya yanıt vermiyorsa, volüm genişletici vermek gerekebilir.

258 Şok bulguları Solukluk Kapiller dolma zamanında uzama Zayıf nabız
Düşük ya da “0” kan basıncı

259 Volüm Genişleticiler %0,9 NaCl (Serum fizyolojik) Ringer laktat
O Rh (-) eritrosit süspansiyonu (ağır fetal anemi durumunda)

260 Volüm Genişletici Önerilen çözelti = Serum fizyolojik
Önerilen doz = 10 mL/kg Önerilen yol = Umblikal ven Önerilen veriliş hızı = 5 – 10 dakikada

261 Metabolik asidoz Dokularda oksijen yokluğunda oluşan laktik asitten kaynaklanır Miyokard kasılmasında azalmaya, pulmoner damarlarda kasılmaya yol açar

262 Sodyum bikarbonat Canlandırmanın erken döneminde zararlı olabilir
Verilmeden önce bebek iyi ventile edilmelidir

263 Bikarbonat kullanımı Önerilen konsantrasyon = %4.2 (0.5 mEq/mL)
Önerilen yol = Yalnızca damar yolu Önerilen doz = 2 mEq/kg/doz Önerilen veriliş hızı = 1 mEq/kg/dakika

264 ! Sodyum bikarbonat çok kostiktir ve canlandırma sırasında ASLA endotrakeal tüpten verilmemelidir.

265 Narkotik Analjezikler
Anneye doğum sancısını azaltmak için verilir Bebeğin solunumunu baskılayabilir Narkotik antagonisti olarak nalokson kullanmak gerekebilir

266 ! Solunumu olmayan bir bebeğe ilk tedavi girişimi olarak narkotik antagonisti vermek doğru değildir. Böyle bir bebeğe ilk önce pozitif basınçlı ventilasyon uygulanmalıdır.

267 Nalokson endikasyonu Pozitif basınçlı ventilasyonla normal kalp atım hızı ve renk sağlanmış olmasına karşın ağır solunum depresyonu ve Anneye son 4 saat içinde narkotik ajan verilme öyküsü

268 Nalokson kullanımı Önerilen konsantrasyon = 1 mg/ml
Önerilen yol = Endotrakeal yol ya da damar yolu yeğlenir. Kas içi ya da deri altı yollar da kabul edilebilirse de etki süresi gecikecektir. Önerilen doz = 0.1 mg/kg

269 ! Narkotik bağımlısı olduğundan kuşkulanılan ya da metodon kullanan anne bebeklerine nalokson verilmemelidir. Bu, bebeğin ağır nöbetler geçirmesine yol açabilir.

270 Değerlendirme

271 Canlandırma işlemleri
Değerlendirme ve başlangıç basamakları (30 sn) Pozitif basınçlı ventilasyon (30 sn) Pozitif basınçlı ventilasyon ve göğüs kompresyonu (30 sn) Pozitif basınçlı ventilasyon ve göğüs kompresyonu ve adrenalin (30 sn)

272 Yanıt yoksa Solunum yolu malformasyonları Pnömotoraks
Diafragma hernisi Konjenital kalp hastalığı

273 Canlandırmanın durdurulması (AAP önerisi)
10 dakika etkin canlandırmaya karşın Kalp atımı yoksa Belirli durumlar söz konusu ise (İleri immatürite, ölümcül konjenital malformasyonlar)

274 Anahtar noktalar

275 7. Ders Özel Durumlar

276 Dersin içeriği Canlandırmayı güçleştiren ve süregiden sorunlara yol açan özel durumlar Canlandırma uygulanan bebeklere, canlandırma sonrası yaklaşım Canlandırma sırasında oluşabilecek diğer komplikasyonlara yaklaşım Doğum/canlandırma sonrası bakım düzeyleri

277 Canlandırma sonrası düzelmeyen bebekler
Ventilasyon yetersiz mi kalıyor? İyi ventilasyona karşın bebek siyanotik ya da bradikardik mi kalıyor? Bebek spontan solunuma başlayamıyor mu?

278 Ventilasyonun yetersiz kalması
Solunum yollarının mekanik tıkanıklığı Koanal atresi, faringeal malformasyonlar, diğer durumlar Bozulmuş akciğer işlevi Pnömotoraks, konjenital plevral effüzyon, konjenital diyafragma hernisi, pulmoner hipoplazi, ileri prematürite, konjenital pnömoni

279 Koanal atrezi Burun deliklerinin birinin ya da her ikisinin birden tıkalı olmasıdır Bebekler ağlamadıkları sürece ağızdan rahat nefes alamazlar Kuşkulu durumlarda kateterle bakılmalıdır

280 Koanal atrezide orofaringeal kanül
Orofaringeal kanül yerleştirilebilir Ağızdan posterior farinkse uzanan, trakeaya girmeyen endotrakeal tüp kullanılabilir

281 Pierre-Robin sendromu
Çene ileri derecede küçük Doğumda solunum sıkıntısı olabilir Dil geriye düşerek solunum yolunu tıkayabilir

282 Pierre- Robin sendromunda yapılacaklar
Bebek yüzüstü çevrilir Burundan 12 F kateter ya da 2,5 mm endotrakeal tüp arka farinkse yerleştirilir Bu bebeklerin entübe edilmesi güçtür

283 Mekanik tıkanıklığa yol açan diğer durumlar
Konjenital malformasyonlar Laringeal web, kistik higroma, konjenital guatr vb Entübasyon başarılı olmazsa acil trakeostomi gerekebilir

284 Konjenital diyafragma hernisi
Diyafragmanın tam olarak kapanmaması sonucu batın organlarının göğüs boşluğuna geçmesidir Solunum sıkıntısı ve kayık batın bulunur

285 Sorunlar Tam gelişememiş akciğerler iyi ventile edilemez
Maskeyle ventilasyonda bir miktar hava mideye geçerek solunumu güçleştirir Pozitif basınç pnömotoraksa yol açabilir

286 Diyafragma hernisinde ventilasyon
Ventilasyon için endotrakeal tüp kullanılmalıdır Mideye geniş bir kateter (10 F) yerleştirilmelidir

287 Pnömotoraks Alveollerin yırtılması sonucu plevral boşlukta hava toplanmasıdır Genellikle kendiliğinden rezorbe olur Solunum sıkıntısı varsa plevral boşluktaki hava boşaltılmalıdır

288 Diğer bozulmuş akciğer işlevi durumları
Plevral effüzyon Pulmoner hipoplazi İleri derecede immatürite Konjenital pnömoni

289 Değerlendirme

290 İnatçı siyanoz ve bradikardi
Konjenital kalp hastalığı olabilir İleri inceleme gerekir

291 ! Canlandırmaya ilişkin sorunların nedeni hemen her zaman yetersiz ventilasyona bağlıdır.

292 Doğum sonrası Olağan bakım Gözlemleyici bakım Yoğun bakım

293 Olağan bakım Bebeğin herhangi bir sorunu yoktur
Canlandırma gereksinimi yoktur Doğar doğmaz annesinin göğsüne yatırılıp, başlangıç basamakları burada yapılabilir Erken emzirmeyi sağlamak için önemlidir

294 Olağan bakımda başlangıç basamakları
Isıtılır Anne göğsünde ya da radyant ısıtıcı ile Solunum yolu temizlenir Puarla ya da temiz bezle silinerek Kurulanır Rengi değerlendirilir Santral siyanoz varsa oksijen verilir

295 Gözlemleyici bakım Canlandırma gereksinimi olabilecek bebekler
Ara bakım ya da yenidoğan servisinde Durum stabilleşince annenin yanına gönderilir

296 ! Başarıyla canlandırılmış olan bir bebeğin sağlıklı kabul edilmesi ve rutin bir yenidoğan gibi yaklaşılması doğru değildir.

297 Yoğun bakım Canlandırma gereksinimi olan bebekler
Yenidoğan yoğun bakımında

298 İzlem Yoğun bakım gerekir
Isı denetimi, vital bulgu izlemi, komplikasyon yönünden izlem Komplikasyon olasılığı canlandırma süre ve yoğunluğu ile artar

299 Sık görülen komplikasyonlar
Pulmoner hipertansiyon Pnömoni ve akciğer komplikasyonları Metabolik asidoz

300 Değerlendirme

301 Doğum sonrası

302 Anahtar noktalar

303 8. Ders Preterm Bebek

304 Dersin içeriği Preterm doğmanın getirdiği risk etmenleri
Preterm doğuma hazırlık için gereken ek hazırlıklar Preterm bebeğin vücut sıcaklığını korumak için gereken ek stratejiler Preterm bebekte oksijen kullanımında dikkate alınacak noktalar Ventilasyon desteğinde kullanılan malzemelerin tanınması ve özelliklerinin bilinmesi Beyin hasarının azaltılması için alınacak özel önlemler Preterm bebeğin canlandırması sonrası alınacak özel önlemler

305 Prematür bebek Solunumsal sorunlar Isıtılma güçlükleri
Güç ventilasyon, yetersiz solunum uyarımı, kas güçsüzlüğüne bağlı solunum yetersizliği Isıtılma güçlükleri Aşırı kayıp, yetersiz üretim Enfeksiyon riski Doğum öncesi enfeksiyonlar, yetersiz bağışıklık Dolaşımsal sorunlar Hipovolemiye ve oksijensizliğe duyarlılık, beyin kanaması riski

306 Gereken ek önlemler Personel Sıcaklığın korunması Oksijen kullanımı

307 Ek personel Preterm bebeklerin canlandırma gereksinimi olasılığı daha yüksektir Gözlem ve solunum desteği için ek personel gerekebilir Endotrakeal entübasyon gereksinimi olasılığı yüksektir

308 Sıcaklığın korunması Ortam sıcaklığı arttırılır
Radyant ısıtıcı daha erken açılır Bebeğe başlık takılır Bebek servise götürülürken, önceden ısıtılmış taşıma küvözünün kullanılması iyi olur

309 ! Preterm bebekte hipotermi de, hipertermi de engellenmelidir. Hedef aksiller vücut sıcaklığını 36.5º C dolayında tutmaktır.

310 Oksijen kullanımı Hipoksi düzeltilmelidir
Aşırı oksijenlendirmeden kaçınılmalıdır

311 Doğum sonrası oksijen düzeyi
Inutero oksijen satürasyonu: %60 Hava soluyan çocuk ve erişkinde: %95-100 Term bebek: 10. dakikada %90 Preterm bebekler: ?

312 Hiperoksik reperfüzyon hasarı
Hipoksi etkisindeki dokulara aşırı oksijen gelmesiyle olur Pretermler özellikle duyarlıdır Dokuları fetal dönemde düşük oksijenli ortamda yaşamaya alışıktır Oksidan hasarından koruyucu düzenekleri henüz gelişmemiştir

313 Değerlendirme

314 Oksijen miktarının ayarlanması
Klinik değerlendirme Nabız oksimetresinde okunan değer Kullanılan oksijen konsantrasyonu

315 Preterm bebek ve oksijen
Uzun süre %95 üzerinde satürasyon tehlikeli olabilir Koşullar yetersizse, canlandırma için geçecek kısa süre boyunca %100 oksijen kullanılabilir

316 Konsantrasyonun ayarlanması
Amaç: Satürasyonu kademeli olarak %90 dolayına çıkarmak

317 Konsantrasyon değişiklikleri
Satürasyon artıyor, bebek ventile edilebiliyor, kalp atım hızı artıyor: Konsantrasyonu değiştirmeyin Satürasyon %90 altında ve artmıyor: Konsantrasyonu arttırın Satürasyon %95’in üzerinde: Konsantrasyonu azaltın

318 Yetersiz ventilasyon Kalp hızı 30 saniyede 100 atım/dakika altında ise
Ventilasyon sorunları giderilir %100 oksijen kullanılır

319 Preterm bebeğin ventilasyonu
Preterm akciğerlerin ventilasyonu güçtür Preterm akciğerlerin pozitif basınçtan zarar görme olasılığı yüksektir

320 Ventilasyon basıncı Başlangıç basıncı: 20 – 25 cmH2O
Basıncın arttırılması Kalp atım hızının yükselmemesi Göğüs hareketi olmaması

321 CPAP yararlı olabilir Solunum spontan, kalp atım hızı 100 atım/dakika üzerinde Zorlu solunum ya da siyanoz ya da düşük oksijen satürasyonu

322 CPAP uygulaması T parça canlandırıcı Anestezi balonu
PEEP kapağı ayarlanır Anestezi balonu Akış kontrol kapağı ayarlanır Kullanılan basınç: 4 – 6 cmH2O

323 Değerlendirme

324 Beyin hasarı riski Germinal matriks çok kırılgandır
Sarsılma, kan CO2 ve kan basıncında hızlı değişimlerle zedelenebilir Sonuç: İntraventriküler kanama Uzun dönem: Yaşam boyu sürecek sekeller

325 Önlemler Bebeğe nazik davranılması Bebeğin düz zeminde yatırılması
Dikkatli ventilasyon Aşırı şişme basıncı, pnömotoraksın önlenmesi CO2 düzeyinin iyi ayarlanması Damar yolundan sıvıların yavaş verilmesi

326 Canlandırma sonrası Preterm bebeğin dikkatle izlenmesi gerekmektedir

327 Anahtar noktalar


"Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları