Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI"— Sunum transkripti:

1 HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

2 ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI
AMAÇ Uygun yöntemlerle hava yolunu açarak solunum desteği sağlayabilmek ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

3 ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI
ÖĞRENİM HEDEFLERİ; Solunum sistemi işlevlerinin takibinde kullanılan öğeleri sayabilmek, Çocuklara oksijen verme yollarını ve hangi yolla ne kadar yoğunlukta oksijen verilebileceğini tanımlayabilmek, Bebek ve çocukların hava yolunun erişkinden farklarını sayabilmek ve farklılıkların doğurduğu sonuçları tanımlayabilmek, ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

4 ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI
ÖĞRENİM HEDEFLERİ; Trakeal entübasyon gerektiren durumları sayabilmek, Trakeal entübasyona hazırlık ve uygulama sırasında yapılması gereken işlemleri sayabilmek, Trakeal entübasyon yapılmış bir çocukta genel durumun aniden bozulmasının nedenlerini ve düzeltici işlemleri sayabilmek, İğne ile krikotirotomi basamaklarını sayabilmek. ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

5 ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI
GİRİŞ Solunum sistemi ile ilgili sorunlar çocuklarda Sık görülür Kalp durmasının en önemli nedenidir Solunumla ilgili sorunlar Üst veya alt hava yolu tıkanıklığı, Alveollerde gaz değişiminin bozulması, Akciğer kan akımı bozuklukları, Solunumun merkezindeki bozukluklar nedeniyle ortaya çıkabilir. ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

6 SOLUNUM İŞLEVLERİNİN İZLENMESİ
Nabız oksimetrisi Şok veya dolaşım bozukluğu durumunda ölçümün güvenilirliği azalır. Soluk sonu CO2 ölçümü Sayısal ölçümler yapılabildiği gibi, kabaca ölçümler de yapılabilir. Arteriyel kan gazları ölçümü. ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

7 OKSİJEN VERME YÖNTEMLERİ
Nazal Kanül: Sağlanan oksijen yoğunluğu akım hızına bağlıdır. Oksijen Maskesi: 6-10 L/dk akış hızı ile %35-60 arası yoğunlukta oksijen sağlanabilir Arkasına takılan bir hazne ile daha yüksek yoğunlukta oksijen sağlanabilir Çocuğun solukla çıkardığı CO2’nin tekrar solunması önlenmelidir. ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

8 OKSİJEN VERME YÖNTEMLERİ
Oksijen Başlığı: Yüksek akımlarda % yoğunlukta oksijen sağlayabilir Oksijen Çadırı: %50’ye varan yoğunlukta oksijen sağlayabilir

9 ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI
OKSİJEN UYGULARKEN… Verilen oksijen nemlendirilmeli ve ısıtılmalı, Yöntem çocuğu huzursuz etmemeli, Uykuya meyilli veya bilinci kapalı çocuklarda hava yolunun açık olduğuna emin olunmalı, Gerekiyorsa solunuma destek olunmalıdır. ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

10 ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI
Başa pozisyon verilmesi Aspirasyon Orofaringeal kanül yerleştirilmesi Nazofaringeal kanül yerleştirilmesi Laringeal maske yerleştirilmesi Trakeal entübasyon Trakeostomi ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

11 ÇOCUKLARIN HAVA YOLUNUN ERİŞKİNLERE GÖRE FARKLILIKLARI
Hava yolu daha kısa ve dardır Hafif bir ödem bile önemli sorunlar yaratabilir Bebeklerde dil/altçene oranı daha büyüktür Dil arkaya doğru kayabilir Bebek ve küçük çocuklarda epiglottis U şeklinde, uzun, dar ve yumuşaktır Epiglotun laringoskop ile kontrolü daha zordur. ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

12 ÇOCUKLARIN HAVA YOLUNUN ERİŞKİNLERE GÖRE FARKLILIKLARI
Ses telleri çocuklarda daha aşağıda yerleşmiştir Tüpün özefagusa girme olasılığı daha yüksektir Hava yolunun en dar kısmı çocuklarda krikoid kıkırdak, erişkinde ise glottis hizasındadır Tüpün etrafından hava kaçağı olamamakta ve basınca bağlı hasar riski artmaktadır Bebek ve küçük çocuklarda larinks huni şeklinde ve daha yüksek yerleşimlidir Entübasyon sırasında düz laringoskop bıçağı kullanılmalıdır ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

13 BAŞA POZİSYON VERİLMESİ
Baş geri-çene yukarı hareketi Travma şüphesi yoksa omuzlar altına havlu konur Travma durumunda çene itme hareketi ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

14 ÜST HAVA YOLU ASPİRASYONU
Hava yolu açıklığının sağlanması için kan veya çeşitli salgıların aspire edilmesi gerekebilir. Aspirasyon mmHg gücündeki bir negatif basınç ile uygulanmalıdır. Vagal uyarı ile bradikardi gelişebileceği akılda tutulmalıdır.

15 OROFARİNGEAL KANÜL KULLANIMI
Kanül kavsi dili kavrayacak şekilde dil arkasına kadar uzanır ve dilin geriye düşmesini önler. Hipofarinksin, farinks arka duvarına yapışmasına engel olur. ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

16 ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI
OROFARİNGEAL KANÜL KULLANIMI Sadece bilinci kapalı hastalarda kullanılmalıdır. Uygun boyda kanül seçilmelidir: Ağız köşesi-alt çene köşesi Kanülü yerleştirirken, dil basacağı ile dil aşağı doğru bastırılmalıdır. ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

17 ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI
NAZOFARİNGEAL KANÜL KULLANIMI Burun ile farinks arasındaki mesafenin açık kalmasını sağlar. Bilinci açık ve kapalı olan çocuklarda kullanılabilir. Kısaltılmış bir trakeal tüp de nazofaringeal kanül yerine kullanılabilir. Kanülün boyu burun ucundan tragusa kadar olmalıdır. ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

18 NAZOFARİNGEAL KANÜL KULLANIMI
Nazofaringeal Kanül Yerine Trakeal Tüp Kullanımı Nazofaringeal Kanül Kullanımı ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

19 BALON-MASKE İLE SOLUTMA Yüz Maskeleri
Kauçuk, silikon veya plastikten yapılmıştır, Şeffaf olan maskeler tercih edilmelidir, Maske çocuğun ağzını ve burnunu içine almalı, Burun kökü ile alt çene ucu arasına oturmalı, Gözlere bası yapmamalıdır. ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

20 BALON-MASKE İLE SOLUTMA Balon-Maske Cihazı
Balona oksijen takılmasa bile çocuğu oda havasıyla solutmak mümkündür, 10 L/dk akış hızı ile %30-80 arasında oksijen sağlanabilir, Balona oksijen haznesi eklenmesiyle oksijen yoğunluğu %80-95’e çıkarılabilir, Basınca bağlı hasarı önlemek için basınç salıverme kapağı vardır. “Balonu kendi kendine şişen” cihaz Hacmi en az ml olmalıdır. ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

21 BALON-MASKE İLE SOLUTMA C-E YÖNTEMİ
Boyun travması yoksa baş geri itilmelidir, Uygun bir maske, ağız ve burunu içine alacak şekilde yüze yerleştirilmelidir, Bir elin baş ve işaret parmakları C şekline getirilip maske sıkıca kavranmalı ve yüze yapıştırılmalıdır, 3., 4. ve 5. parmaklar ise E şekline getirilerek çene altına yerleştirilmelidir, ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

22 ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI
BALON-MASKE İLE SOLUTMA C-E YÖNTEMİ Alt çene öne ve yukarıya doğru kaldırılarak dilin farinks arka duvarını kapatması engellenmelidir, Hava yolunun açılmasını ve maskenin yüze sıkıca yapışmasını sağlayan bu yönteme C-E yöntemi denir. ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

23 LARİNGEAL MASKE KULLANIMI
Bilinci kapalı çocuklarda laringoskop kullanmadan hava yolunun açılmasını sağlar, Bir tüp ve tüpün ucunda maske şeklinde bir balondan ibarettir, ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

24 LARİNGEAL MASKE KULLANIMI
Laringeal maske açıklığı dile dönük olarak, orofarinksten hipofarinkse doğru işaret parmağı yardımıyla itilir, Balon şişirilerek hipofarinksin kapanması sağlanır, Böylece maskenin açık tarafı glottik açıklığa doğru yerleşmiş olur. ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

25 ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI
TRAKEAL ENTÜBASYON ENDİKASYONLAR Solunum merkezinin baskılandığı durumlar, Hava yolunun işlevsel veya anatomik olarak tıkalı olması, Solunum iş yükünün artmasından kaynaklanan nedenlerle solunum yetmezliğinin ortaya çıkması, Yeterli gaz değişimini sağlayabilmek için yüksek solutma basıncının gerekmesi olarak sayılabilir. ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

26 ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI
TRAKEAL TÜP Steril, tek kullanımlık ve şeffaf olmalı, Üzerinde santimetre işaretleri, ses telleri seviye işareti ve radyoopak çizgisi bulunmalı, Uç kısmında daralma olmamalı, Alt uçta yan tarafta delik olmalıdır (Murphy gözü). Çocuklarda genellikle kafsız tüpler kullanılmakla birlikte yenidoğan hariç her yaşta kaflı tüpler güvenle uygulanabilir. ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

27 ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI
TRAKEAL TÜP İki yaşından küçük ancak 3 kilogramdan ağır bebekler için iç çapı 4 mm olan tüpler kullanılabilir. İKİ YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN: Kafsız trakeal tüp iç çapı (mm); [Yaş (yıl)/4]+4 Kaflı trakeal tüp iç çapı (mm); [Yaş (yıl)/4]+3 Üst dudaktan itibaren tüpün uzunluğu (cm); [Yaş (yıl)/2]+12 Üst dudaktan itibaren tüpün uzunluğu (cm); İç çap(mm) x 3 (kafsız tüpler için) ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

28 ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI
LARİNGOSKOP Sap kısmı Uç kısmı (bıçak) Düz veya eğri olabilir Küçük çocuklarda düz bıçak tercih edilmelidir Pil Lamba ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

29 ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI
ENTÜBASYONA HAZIRLIK Gerekli malzemenin eksiksiz ve çalışır durumda olduğu kontrol edilmeli, Yaşamsal bulgular sürekli izlenmeli, Entübasyon öncesinde yüksek yoğunlukta oksijen uygulanmalı, Gerekiyorsa entübasyon öncesinde balon-maske ile solunuma yardım edilmeli, Bradikardisi olan çocuklara 0.02 mg/kg (en az 0.1 mg) dozunda atropin intravenöz yolla yapılmalıdır. ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

30 ENTÜBASYON UYGULAMASI
Baş ve boyun travması olmayan çocuklar için en uygun pozisyon, boynun hafifçe önde ve başın ekstansiyonda olmasıdır (çiçek koklama pozisyonu), Laringoskop daima sol elde tutulmalıdır, Laringoskop bıçağı ağza orta hattan sokulmalı ve dilin köküne kadar ilerletilmelidir, ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

31 ENTÜBASYON UYGULAMASI
Epiglottis görünür hale geldikten sonra laringoskop bıçağının ucu vallekülaya oturtulmalıdır, Epiglot hafifçe yukarı doğru kaldırılarak ses tellerinin görünmesi sağlanmalıdır. ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

32 ENTÜBASYON UYGULAMASI
Trakeal tüp sağ el ile, çocuğun ağzının sağ köşesinden içeriye, ses tellerinin arasından trakeaya yerleştirilir. Tüp kafsız ise ses telleri seviye işaretine kadar, kaflı ise kaf ses tellerini geçene kadar ilerletilmelidir. Entübasyon girişimi 30 saniyeden uzun olmamalıdır. ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

33 TÜPÜN TRAKEADA OLDUĞUNUN DOĞRULANMASI
Birincil doğrulama yöntemleri: Göğüs hareketlerinin simetrik ve yeterli olması, Soluk verme sırasında tüp içinde buhar oluşması, Solunum seslerinin her iki koltuk altı bölgelerinden ve eşit olarak duyulması, Solunum seslerinin mide üzerinde duyulmaması, Kanın oksijen satürasyonunun artması, hastanın renginin pembeleşmesi, Solukla atılan CO2’in ölçülmesi. ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

34 TÜPÜN TRAKEADA OLDUĞUNUN DOĞRULANMASI
İkincil (kesin) doğrulama yöntemleri: Laringoskopi (tüm doğrulama yöntemlerine karşın tüpün yeri hakkında şüphe varsa yapılmalıdır). Akciğer grafisi (tüpün trakeada olduğundan emin olduktan sonra, konumunun belirlenmesi amacıyla çekilmeli), ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

35 TÜPÜN TRAKEADA OLDUĞUNUN DOĞRULANMASI (CO2 saptayıcısı)
Renk ile değerlendirme yöntemi: Çocuk iki yaşından büyük olmalı Yeterli dolaşımı olmalı En az altı kez solunum yaptırılmalı Cihazının rengi: Mor: Maalesef Açık kahve rengi: Acaba Sarı: Süper! olarak akılda kalabilir. ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

36 TRAKEAL TÜPÜN TESPİT EDİLMESİ
Baş normal pozisyonda sabit tutulmalıdır Fleksiyonda tüp içeriye daha fazla girer, Ekstansiyonda tüp dışarı çıkar. Tüp yüze flasterle tespit edilmelidir, Tespit edilirken tüpün üst dudak hizasına gelen uzunluk ölçümü mutlaka kaydedilmelidir, Gerekirse bir havayolu kanülü konabilir. ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

37 HAVA YOLU VE SOLUNUMLA İLGİLİ ACİL DURUMLAR
Entübe bir çocukta yeterli solunum ve/veya oksijenlenme sağlanamıyorsa: Trakeal tüp gerekenden küçük olabilir, Basınç yetersiz olabilir (yüksek basınca gerek duyulan durumlarda balon- maskenin basınç salıverme kapağı kapatılabilir), Balon-maske cihazının bağlantılarında hava kaçağı olabilir, Uygulayıcı yeterli tidal hacmi veremiyor olabilir, Diğer nedenler: Tüp tıkanıklığı, pnömotoraks, hidrotoraks, oksijen kaynağında sorun olması vb. ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

38 HAVA YOLU VE SOLUNUMLA İLGİLİ ACİL DURUMLAR
Entübe Bir Çocuğun Durumu Aniden Bozuluyorsa; Tüp yerinden çıkmış olabilir, Obstrüksiyon gelişmiş olabilir, Pnömotoraks gelişmiş olabilir, Aletlerle ilgili sorunlar olabilir, Çeşitli nedenler (kafa içine kanama ve/veya basınç artışı, kalp durması vb). ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

39 KRİKOTİROTOMİ / TRAKEOSTOMİ
YÖNTEM Perkütan Cerrahi İğne ile krikotirotomi ENDİKASYONLAR Yabancı cisim, Enfeksiyon, Laringeal kırık, Ciddi yüz travması nedeniyle hava yolunun tam olarak tıkanması. ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

40 İĞNE İLE KRİKOTİROTOMİ
Baş iyice geriye itilir, böylece larinks öne doğru gelir, Tiroid ile krikoid kıkırdak arasında yer alan boşluk bir parmakla hissedilir. Burada krikotiroid zar bulunmaktadır. Ucuna kanül takılmış bir enjektör ile trakeaya girilir, Trakeaya girilirken enjektörün pistonu çekilerek hava geldiği gözlenmelidir ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

41 İĞNE İLE KRİKOTİROTOMİ
Trakeaya girdikten sonra iğne kanülden çekilerek ucuna trakeal tüp bağlantısı takılır, Balon-maske ile solunuma yardım edilir. ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI

42 BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRMESİ
ÇİLYAD, HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI


"HAVA YOLUNUN AÇILMASI VE SOLUNUMUN SAĞLANMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları