Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sempatik bloklar: kanıta dayalı tıp Gül Köknel Talu İÜ.İTF Algoloji BD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sempatik bloklar: kanıta dayalı tıp Gül Köknel Talu İÜ.İTF Algoloji BD."— Sunum transkripti:

1 Sempatik bloklar: kanıta dayalı tıp Gül Köknel Talu İÜ.İTF Algoloji BD

2 Sempatik bloklar  Sfenopalatin ganglion  Stellar ganglion  Torasik/lomber ganglion  Çölyak pleksus/splanknik sinirler  Süperior hipogastrik pleksus  İmpar gangion

3

4 Uygulama değişkenleri:  Tanı  Yaş grubu  Etkinlik değerlendirme  Diagnostik blok  Metod

5 Sempatik bloklar: tanı  CRPS  Damar hastalıkları  Romatizmal hastalıklar  Nöropatik ağrılar

6 Etkinlik değerlendirme  Termografi  Klinik  Isı ölçümü  Kan akımı ölçümü  VAS  Yaşam kalitesi

7 Diagnostik blok  + diagnostik blok  %ağrı?  % ısı?  Horner send?  Sayı?

8 Metod  Lokal anestetik  Steroid  Lokal anestetik+steroid  Nörolitik  Gliserol  Fenol  Alkol  Radyofrekans  P-RF  C-RF

9 Kanıta dayalı tıp ???

10 Sfenopalatin ganglion Endikasyonlar – Kluster başağrısı – Akut Migren – Atipik fasyal nevralji – Diagnostik – Komplikasyonlar: – Kanama – Enf., intravasküler enj.,sinir hasarı

11  Sanders ve ark. 1997  66 hasta  Küme başağrısı  İzlem:70 hafta  1C

12 Computed tomography-enhanced sphenopalatine ganglion blockade. Ricardo Vallejo, MD, PhD, FIPP*; Ramsin Benyamin, MD, FIPP † ; Naveed Yousuf, MD ‡ ; Jeffery Kramer, PhD § Pain Pract. 2007 Mar;7(1):44-6Pain Pract.

13  17 yayın  7 vaka sunumu  3 vaka serii  3 DB-PC çalışma  End. TN, cluster başağrısı, CRPS,atipik fasyal nevralji,  Sadece 3 tanesi :2B  Diğerleri 1C

14 Stellar ganglion blokajı Endikasyonlar; Fantom ağrısı; vasküler rahatsızlıklar; postherpetik nevralji; vasküler baş ağrısı; hiperhidrozis; omuz kol sendromu; Meniere ve tinnitus;

15 Stellar ganglion bloğu  11 yayın  4 vaka sunumu  5 vaka serii(11-77 hasta)  1 retrospektif çalışma (86 hasta)  1 prospektif DB-PC çalışma

16  Forouzanfer ve ark.,2000  Retrospektif değerlendirme  86 hasta  Rf uygulaması  1C

17 Price ve ark.1998  Hasta sayısı 4  Tanı CRPS  SGB X plasebo  Anlamlı fark yok  Analjezik etki 2s. Daha uzun  1C/1C

18 T2/T3 torasik sempatik blok 1927 Kuntz 1979 Wilkonson

19 Torasik sempatik blok  Wilkinson ve ark. 1984  Skabelund ve Racz, 1999

20 Skabelund ve Racz,1999  Retrospektif değerlendirme  42 hasta,110 işlem ( LA, RF, steroid)  1C

21 İTF Algoloji,2007-2009  Tx. Semp. Blok 12 hasta  Nöropatik ağrı  Siringomiyeli  Zona  Etkinlik : ›%50

22 İTF Algoloji,2007-2009  Stellar gang. bloğu 33 hasta  Nöropatik ağrı  Başağrısı (cluster)  Anest. Dolorosa  Akc. ca  Zona  Etkinlik : ›%50  6 hasta RF

23 Çölyak pleksus bloğu/ Splanknik sinirler bloğu Endikasyonlar – Üst batın kanserleri – Pankreatite bağlı ağrı Komplikasyonlar – Ağrı – Hipotansiyon – Parestezi, parapleji – İntratekal, vasküler enjeksiyon – Pnömotoraks, şilotoraks – Organ hasarı (renal) – Ürogenital abse

24 Çölyak/splanknik sinir blokları

25  Mercandante, 1993  20 ca. Hastası  NCPB X konvansiyonel yöntemler  VAS değerlerinde değişiklik yok  Blokaj : daha az analjezik ile daha etkin analjezi  Yaşam kalitesi  (ilaç yan etki )

26  Kawamata ve ark.,1996  NCPB X medikal ted. ( NSAİD + morfin)  21 malin hasta  4-7 hafta  M tüketimi,  QOF

27  Polati ve ark.,1998  R-DB çalışma, 24 hasta  NCPB X medikal tedavi  Kısa dönemde NCPB ›medikal tedavi

28  Wong ve ark.,2004  NCPB X Med. Ted., 100 hasta  Prospektif, DB-PC  Analjezik etkinlik NCPB ›, QOL + survival etki yok

29

30  Özyalçın ve ark.,2004  Çölyak gang.blokajı X splanknik sinir blokajı, 40 hasta  Qol, survi › splanknik sinir blokajı

31 İTF Algoloji,2006-2009  Splanknik sinir bloğu  28 hasta  11 tek taraflı, 17 cift taraflı  etkinlik ›%50  Medikal tedavi, port…  Çölyak ganglion bloğu  13 hasta  7hasta ÇGB+Spl.

32 Lomber sempatik blok FBSS, güdük ağrısı, donma, renal kolik, tıkayıcı arter hastalıkları, CRPS, fantom ağrısı, hiperhidrozis,

33

34  Haynsworth ve Noa,1991  RF X fenol, 17 hasta  8 haftalık izlem:  Fenol grubunda %89sempatik blok devamı (tertesti,ısı tayini); RF grubunda %12  Postsempatektomi nöralji fenolde %22,RF de %0.  1B

35  Cross ve Cotton,1985  bupivacaineXfenol,iskemik ağrı  37 hasta  Çalışma grubunda 6 ay boyunca belirgin VAS azalması

36 Süperior hipogastrik blok Pelvik ağrılarda FBSS’de Alt batın tm.

37 Transdiscal approach for hypogastric plexus block. Erdine SErdine S, Yucel A, Celik M, Talu GK.Yucel ACelik MTalu GK Department of Algology, Medical Faculty of Istanbul, Istanbul University, Capa Klinikleri 34390, Istanbul, Turkey. algotur@superonline.com BACKGROUND AND OBJECTIVES: In this study, we have performed hypogastric plexus block using a posterior transdiscal approach in 20 patients diagnosed with pelvic pain because of cancer. METHODS: The L(5)-S(1) interdiscal space was identified with fluoroscopy. A needle attached to a 5-mL syringe was introduced through the disc and advanced under lateral fluoroscopic control until resistance was lost. After verifying proper position, 5 mL of 10% aqueous phenol was administered through the needle. After drawing back the needle, cephazolin 50 mg in 1 mL was administered to the disc to prevent discitis. The visual analog scale (VAS) values, daily analgesic requirements, and patient were evaluated before the procedure, at 24 hours and then every month for 3 months after the procedure. RESULTS: Disc puncture was performed without difficulty in all patients, there satisfaction were no complications associated with disc puncture such as discitis or disc rupture. Twelve patients had statistically significant pain relief immediately after the block (P <.05). Fifteen patients were satisfied after the block, and their daily analgesic requirement decreased significantly. No pain relief was observed in 5 patients. CONCLUSIONS: Transdiscal approach to the hypogastric plexus appears to be a safe and effective procedure. However, prospective randomized controlled studies comparing different approaches are needed to increase our knowledge of hypogastric plexus block. PMID: 12945023 [PubMed - indexed for MEDLINE]

38 Süperior hipogastrik blok  10 yayın  1PR, Gamal ve ark.,2006  Teknik karşılaştırılması  Konvansiyonel yöntemXtransdiskal  VAS, M kullanımı aynı, analjezi süresi transdiskal hipogastrik blok <  1B

39 Plancarte ve ark.,1997  Vaka serii  227, pelvik ağrı  1C

40 İmpar ganglion bloğu Perianal bölgeden kaynaklanan, rektum ve vaginaya yayılan, iyi lokalize edilemeyen yanıcı, tenesm tarzında ağrılarda endike

41 İmpar gangion bloğu,2005  3 vaka sunumu (1 hasta),  1 P çalışma, Reig ve ark.,  13 hasta, non-malin perineal ağrı  1C

42 Tartışma  Basamak tedavisi, tanımlanmış algoritmalar, ‘guideline’ lar  Değerlendirme,  Yarar-zarar oranının tespiti, açıklanması  Yapılanların kayıt edilip,yayın haline getirilmesi  Kostefektivite çalışmalarına ağırlık verilmesi

43  Teşekkür ederim

44

45

46 Methods of controlling quality of sympathetic blocks a. measurement of skin blood flow-skt b. thermography c. laser doppler flowmetry d. pulse plethysmography e. ischaemia test f. phentolamine test

47

48  Sphenopalatine Ganglion Analgesia.  Day M. Day M  Texas Tech University Health Sciences Center, Department of Anesthesiology, 3601 4th Street, Room 1C282, Lubbock, TX 79430, USA.  Curr Rev Pain. 1999;3(5):342-347 Curr Rev Pain.


"Sempatik bloklar: kanıta dayalı tıp Gül Köknel Talu İÜ.İTF Algoloji BD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları