Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Algolojide eğitim süreci S.Erdine. Anesteziyolojinin dört sütunu Anestezi Acil tıp Yoğun bakım Algoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Algolojide eğitim süreci S.Erdine. Anesteziyolojinin dört sütunu Anestezi Acil tıp Yoğun bakım Algoloji."— Sunum transkripti:

1 Algolojide eğitim süreci S.Erdine

2 Anesteziyolojinin dört sütunu Anestezi Acil tıp Yoğun bakım Algoloji

3 Akut ağrıdan kronik ağrıya Anesteziyoloğun avantajları Anesteziyoloğun avantajları – Güçlü analjezikleri zaten sık kullanıyor olması – Branşının gereği farmakoloji eğitimi alıyor olması – Rejyonal yöntemleri kullanıyor olması – Hem dahili hem de cerrahi branşlarla ilgili olması Anesteziyoloğun dezavantajları Anesteziyoloğun dezavantajları – Kronik ağrıda formal bir eğitiminin olmayışı 3

4 Rejyonal anestezi ve ağrı ilişkisi Rejyonal anestezi kullanımı 1980- 2000 yıllarında artmış Rejyonal anestezi kullanımı 1980- 2000 yıllarında artmış Ağrı rotasyonu alan araştırma görevlilerinde rejyonal anestezi kullanımı artmış Ağrı rotasyonu alan araştırma görevlilerinde rejyonal anestezi kullanımı artmış Kopacz DJ, et al. Regional anesthesia and pain medicine. Reg Anesth Pain Med 2002;27:9 4

5 Havidich JE, et al. Anesth Analg 2004;99:844-856 Figure 1. Number of residents enrolled in 12-mo subspecialty training 5 Prof Dr Zeynep Kayhan’ın izniyle

6 Zorluklar Tıp fakülteleri –Tıp fakültelerinin müfredatında ağrı eğitiminin bulunmaması Doğrudan bağlantı –Eğitim eksikliği –Tedavi – özellikle kronik ağrı - eksikliği

7 Yetersiz öğrenim süreci Avrupada- (HUGGINS, WARD & STANDARD 1998, ANESTHESIA 54, 1999) İngilterede Anestezide uzmanlık öğrenimi sırasında yapılan ankette Ağrı eğitiminin yetersiz olduğu 67% si eğitimin yetersiz ve eksik olduğunu bildirmişlerdir.

8 Girişimsel ağrı hekiminin yetkinliği Genel bilgi –Ağrı polikliniğinin örgütlenmesi –Ağrı sınıflaması ve tedavisi –Ağrı tedavisinin etik ve kanuni yönlerine hakim olması –Hasta ve hekim güvenliği (radyasyon güvenliği,sterilizasyon vs.)

9 Kronik ağrı Kronik ağrı sendromları Kronik ağrı tedavisi Hastanın anemnez ve değerlendirmesi Farmakolojik ve girişimsel tedavileri Diğer tedavi yöntemleri (ftr,rehabilitasyon vs) Multidisipliner tedavi

10 %90 başarı için kaç yöntem uygulamalıdır? Bilmiyoruz

11 90% başarı için kaç yöntem uygulanmalıdır Minimum sayı: Spinal anestezi en az 45 girişim Epidural anestezi en az 60 girişim Kopacz et al Reg Anesth 1996 21(3):182-90

12 İğnenin arkasında ne var? Muldisipliner ekibin içinde konsültan Biyopsikososyal kavram çerçevesinde anesteziyoloji içinde deneyimin geliştirilmesi İnterdisipliner anlayış

13 Günümüzdeki durum İYİ Fonksiyonel düzelme ve iyileşmeyi hızlandırır Selektif uygulama etkili Girişimsel ağrı tedavisi uzmanının doğuşu

14 Günümüzdeki durum KÖTÜ Yöntemlerin geliştirilmiş algoritmalar dışında kullanılması Yöntemlerin aşırı kullanılması Önce uygulama daha sonra sorgulama

15 Günümüzdeki durum ÇİRKİN Ağrı programlarının hastayı yutması –Yaşam kalitesi ve fonksiyonel düzelmenin gözardı edilmesi –Kontrollu çalışmaların azlığı ya da yokluğu Başlangıçtaki değerlerden uzaklaşma Yanlış ve eksik tanı oranı 40-67% arasında değişmektedir.

16 Anesteziyolojistin ağrı tedavisinde eğitimi için gerekli ilkeler UEMS Anesteziyoloji Seksiyonu Akut ağrı –Temel eğitim sırasında akut ağrı eğitiminin verilmesi Kronik ağrı –3 aylık kronik ağrı modülü Ağrı konusunda ek yetkilendirme –Yan dal yetkisi alabimek için 2 yıllık eğitim öngörülmüştür. European Journal of Anesthesiology,2007,24,568-70

17 Dünyada yan dallar Royal College of Anesthetists, İngiltere ABA,Board Certification Faculty of Pain Medicine,Australian and New Zealend Colllege of Anaesthetists Isveç Finlandiya Türkiye

18 Avrupa Ülkelerinde Durum Belçika Multidisipliner, monodisipliner ve sendroma yönelik ağrı klinikleri Üniversiteler ve sağlık bakanlığı bir program üzerinde çalışıyor: – Anestezioloji, nöroloji, nöroşirürji, FTR, psikiatri, ortopedi ve pediatri İrlanda Resmi eğitim programı ve resmi ihtisas veren ağrı departmanı, meslek içi eğitim kursları yok Multidisipliner, monodisipliner ve sendroma yönelik ağrı klinikleri Sağlık bakanlığına müracaat, Anestezioloji ve onkoloji adına yapılmış ve öneri eğitim programını da içeriyor

19 Avrupa Ülkelerinde Durum Çekoslovakya 11 Üniversitede Ağrı departmanı Ağrı Uzmanlığı 2002 başından beri 2 yıllık yan dal olarak kabul edilmiş Anestezioloji, nöroloji, nöroşirürji, FTR, romatoloji, jinekoloji, üroloji ve pediatri uzmanları yan dala kabul ediliyorlar Ağrı klinikleri: – 11 Multidisipliner – 50 Monodisipliner – 8 Sendroma yönelik – 10 tedavi modalitesine yönelik

20 Avrupa Ülkelerinde Durum Finlandiya Ağrı Uzmanlığı 1998 başından beri, tüm uzmanlık dalları için 2 yıllık yan dal olarak kabul edilmiş Resmi eğitim programı mevcut 5 adet resmi ihtisas veren ağrı departmanı var Bu bilim dalları yılda en az iki kez ağrı uzmanları ve iki kez de pratisyenler için meslek içi eğitim kursları düzenlemek zorunda

21 Türkiye Örneği Algoloji YÖK tarafından 1991 de bilim dalı olarak kabul edilmiştir 22 tıp fakültesinde Anesteziyoloji anabilim dalları içerisinde Algoloji bilim dalları kurulmuştur. Tıpda uzmanlık tüzüğünde Anesteziyolojiye bağlı yan dal olarak yer almaktadır-2 yıl

22 Algoloji Yeterlilik Kurulu 2007 Mayıs ayında kurulmuştur 12 FIPP Türk Algoloji yeterlilik kurulu ilk sınavı ;5 arkaşımıza daha belge verilmiştir. Kasım 2008 de Yeterlilik sınavı düzenlenmiştir. 11 meslektaşımız sınavı başarıyla tamamlamıştır.

23 IASP Tarafından Ö nerilen M ü fredat İ ç eriği 1.Ağrının anatomi ve fizyolojisi 2.Ağrı iletim ve modülasyonunun farmakolojisi 3.Ağrının ölçüm yöntemleri 4.Ağrının psikolojik yönleri 5.Ağrılı hastanın genel değerlendirmesi 6.Klinik ve deneysel çalışmalar 7.İlaç tedavisi-opioidler 8.İlaç tedavisi-NSAIDs 9.İlaç tedavisi:Sekonder/adjuan analjezikler 10.Ağrı kontrolunda fizik tedavi yöntemleri

24 11.Ağrı kontrolunda cerrahi dışı yöntemler 12.Ağrı kontrolunda cerrahi girişimler 13.Ağrı kontrolunda sinir blokları 14.Ağrı kontrolunda psikiatrik değerlendirme 15.Ağrının sınıflaması 16.Bel ağrıları 17.Miyofasyal ağrılar 18.Nöropatik ağrılar 19.Başağrıları 20.Kanser ağrıları

25 21.Postoperatif ağrılar 22.Orofasyal ağrılar 23.Ağrı ile ilgili hayvan modelleri 24.Çocukta ağrı 25.Yaşlıda ağrı 26.Ağrı ve cinsiyet 27.Özel durumlarda ağrı- AIDS, vasküler, viseral vb. 28.Ağrıda etik standartlar 29.Ağrı araştırmalarında sonuçlar 30.Hospis ve ağır hasta bakımı

26 Ağrı Uzmanlığı Eğitim Programı Klinik değerlendirme Hasta takibi Ağrı sendromları Tedavi yöntemleri Klinik çalışmalar Deneysel çalışmalar

27 4 sömestr 1. Sömestr:Poliklinik çalışması ve klinikte hasta takibine ve tedaviye giriş, klinik çalışma planlama ve uygulama için preliminer çalışma 2. Sömestr:Süpervizyon ile tüm servis ve poliklinik hizmetleri, non-invaziv tedavi, invaziv girişimler I, aktif klinik çalışma 3. Sömestr: Poliklinik ve servis yönetimi, tüm invaziv girişimler, tez çalışması 4. Sömestr:Tez tamamlanması, tek başına tanı ve tedaviyi yönlendirme kapasitesi

28 Hangi eğitim kurumlarında yan dal ihtisası verilmelidir? Bu kurumların ö zellikleri neler olmalıdır? En az bir kişinin Algoloji uzmanı ü nvanını almış olması En az iki uzman olması (Biri Algolog olmalı ve her ikisi tamamen algoloji alanında ç alışır olmalıdır.) Temel girişimlerden oluşturulan listedeki t ü m girişimlerin yapılabiliyor olması En az yılda 500 yeni hasta kapasitesine sahip olmalı Yeterli hemşire ve personele sahip olmalı Yeterli donanıma sahip girişim ortamı sağlanmalı (Ameliyathane, skopi gibi) En az 5 yatak sağlayabilme olanağı olmalı Haftada 5 g ü n poliklinik hizmeti verebilecek fiziki ve personel kapasiteye sahip olmalı

29 Eğitim kurumları arasındaki ilişkiler, rotasyon ve eğitim programlarında yardımlaşma Eğitim kurumları arasındaki teorik ve pratik seviyenin en azından mutlak gerekli temel eğitim i ç in paralellik g ö stermesi gerekmektedir. Ö zellikle b ü y ü k merkezler eğitim konusunda gelecek teorik ve pratik yardım ve rotasyon taleplerine a ç ık olacak ve olanaklar ö l çü s ü nde olumsuz yanıt vermeyecek şekilde organize olacaktır.

30 Kimler yan dal ihtisası yapmaya hak kazanmalıdır? İhtisasa kabul edilmelerinde standardlar neler olmalıdır? Yan Dal İhtisas yapacak kişiler standart temel bir sınavdan ge ç melidir. Sınavlar i ç in temel oluşturacak soru bankasının ö zellikleri: N ö rofizyoloji % 10 Terminoloji % 3 Ağrılı Hastan ı n değerlendirilmesi % 7 Ağrı Sendromları % 15 Ağrı medikal tedavisi % 30 Ağrı invaziv tedavisi % 35

31 Algoloji yan dal ihtisası b ü nyesinde uygulanması gereken y ö ntemler Ayırıcı tanı amaçlı sinir blokları Somatik sinir blokları İnterkostal Brakial Periferik üst ekstremite Periferik alt ekstremite Sempatik sinir blokları Stellar ganglion Üst torasik Splanknik Çölyak Hipogastrik Ganglion impar RF yöntemleri Gasser ganglion Sfenopalatin Perkütan kordotomi Sempatik zincirler Servikal, torasik, lomber faset denervasyon Servikal, torasik, lomber arka kök ganglion lezyonu Servikal, lomber intradiskal termokoagulasyon Spinal epidural port pompa sistemleri Servikal, torakal, lomber spinal kord stimülasyonu Subklavya port sistemleri

32 Yalnız multidisipliner yaklaşımı savunanlar ile, yalnız invaziv girişimi savunanlar mevcut: – İnvaziv bir uzmanlık alanı – İnvaziv girişimler kadar, hasta değerlendirme ve takibi önemli – Konsültasyonlara gereken önem verilmeli – Eğitim süresince nöroloji ve FTR rotasyonları şart (Ortopedi? Onkoloji? Farmakoloji?) – Eğitim sonu, yazılı, sözlü ve pratik sınav gerekli Ağrı Uzmanlığı Eğitim Programı

33 UMUT? Akut perioperatif ağrı zaten anesteziyolojistin ilgi alanındadır. Multidisipliner yaklaşımın gelişmesi ile, girişimsel yöntemlerdeki son yıllarda görülen büyük ilerlemelerle anesteziyoloji kökenli algoloji uzmanının değeri daha da artacaktır.

34 UMUT? Yalnızca anesteziyologların girişimsel tedaviyi uygulayabilecek altyapıya sahip olduğu bilinmelidir. Hastane ve gerekli koşullar sağlanmadan anesteziyoloji dışı hekimlerin uyguladığı epidural girişimlerdeki felaketler affedilmemelidir.

35 Sonuçlar Tıp fakültelerinde eğitim Mezuniyet sonrası eğitim Birinci basamak hekimlerin eğitimi Diş hekimlerinin eğitimi Hemşire eğitimi Psikolog eğitimi Ağrı uzmanlarının eğitimi Multidisipliner eğitimin geliştirilmesi

36 Neler yapılmalı? Bir yıllık eğitim yeterli değildir En az iki-üç yıl olmalıdır. Ağrı ile ilgili girişimler devlet sisteminde ve özel sistemde yer almalıdır Eğitim müfredatı geliştirilmeli ve tüm yurtta kullanılır hale getirilmelidir. Multidisipliner eğitim programları geliştirilmelidir.

37 Sonuç Girişimsel ağrı tedavisi anesteziyolojinin bir yan dalı olarak gelişmektedir. Girişimsel tedavileri uygulayacak hekimler için daha düzgün ilkelerin ve rehberlerin geliştirilmesi gerekmektedir Yeterlilik sınavı bu açıdan önemlidir.

38 Sysphe efsanesi Kulak Eğer gerçeği anlarsa Gözdür Mevlana,Mesnevi,II,871


"Algolojide eğitim süreci S.Erdine. Anesteziyolojinin dört sütunu Anestezi Acil tıp Yoğun bakım Algoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları