Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MAKRO İKTİSADİ MODELLEME Alıştırma Dışa Açık Küçük Ekonomi için Temel Keynesyen Model.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MAKRO İKTİSADİ MODELLEME Alıştırma Dışa Açık Küçük Ekonomi için Temel Keynesyen Model."— Sunum transkripti:

1 MAKRO İKTİSADİ MODELLEME Alıştırma Dışa Açık Küçük Ekonomi için Temel Keynesyen Model

2 ÖNCE KAPALI EKONOMİ Y = C+I+Gex post harcama özdeşliği Y = C+S+Tex post bölüşüm I+G = S+Tex ante denge koşulu (not: tüm değişkenlerde t alt indisi var, basitlik gerekçesiyle kullanılmamıştır)‏

3 KAPALI EKONOMİ I = I(Y, r)I Y >0I r <0 I Y = δI / δYGelirde küçük bir artışın etkisi I r = δI / δrFaizde küçük bir artışın etkisi

4 KAPALI EKONOMİ S=S(Y d )S Yd >0 Y d =Y-T T=tY S= S(Y-T)‏ = S(Y-tY)‏ = S[(1-t)Y]

5 KAPALI EKONOMİ - IS I+G = S+T I(r)+G = S[(1-t)Y] + tYIS denklemi toplam diferansiyeli alalım: I r dr + dG = S Y dY + tdY I r dr = (S Y + t) dY dr/dY = (S Y + t)/I r < 0IS'in eğimi Modeli basitleştirmek için I = I(r) ya da I Y =0 ve dG=0 aldık

6 KAPALI EKONOMİ - LM M/P = L(Y, r)LM denklemi L Y >0L r <0 toplam diferansiyel: L Y dY + L r dr = d(M/P)=0 olsun dr/dY = - (L Y /L r ) > 0LM'in eğimi

7 KAPALI EKONOMİ DENGESİ I(r)+G = S[(1-t)Y] + tY M/P = L(Y, r)‏ Modelde içsel değişkenler Y, r, P (?)‏ politika (dışsal) değişkenlerG, M (?)‏

8 KAPALI EKONOMİ DENGESİ Y ve r'yi içsel. Karşılaştırmalı statik analiz için toplam diferansiyel alıp düzenleyelim: - S Y dY - tdY + I r dr = -dG L Y dY + L r dr = (dM/P) – (M/P 2 )dP

9 KAPALI EKONOMİ DENGESİ Matris formunda: - (S Y + t) I r dY = -dG L Y L r dr = (dM/P)–(M/P 2 )dP

10 KAPALI EKONOMİ DENGESİ Matris formunda: - (S Y + t) I r Jacobian matris L Y L r Çözüm için J#0 olmalı

11 KAPALI EKONOMİ DENGESİ Örneğin -dG L r – I r [ (dM/P)–(M/P 2 )dP] dY= ----------------------------------- - L r (S Y + t) – I r L Y Böylece, içsel değişkendeki değişmeyi dışsal değişkenlerdeki değişme cinsinden ifade etmiş olduk

12 AÇIK EKONOMİ Planlanan harcama denklemi: Kapalı ekonomi Y=E(Y, r, G, T)‏ burada reel faiz oranı r = i- π e Açık ekonomi Y=E(Y, r, G, T, RER)‏ RER= ε P*/P ya da Y=C(Y-T)+I(i- π e )+G+NX(RER)‏

13 AÇIK EKONOMİ Mundell-Fleming Modeli (tam sermaye hareketliliği)‏ M/P = L(Y, i)‏ Y=E(Y, i- π e, G, T, RER)‏ dalgalı döviz kuru i=i* ya da M/P = L(Y, i*)LM eğrisi dikey Y=C(Y-T)+I(i*- π e )+G+NX( ε P*/P)‏

14 AÇIK EKONOMİ sabit döviz kuru ε = ε ve para arzı içsel olmalı M/P = L(Y, i*)‏ Y=C(Y-T)+I(i*- π e )+G+NX( ε P*/P)‏ ε = ε

15 AÇIK EKONOMİ Tam olmayan sermaye hareketliliği sermaye akımıCF=CF(i-i*)CF'>0 CF+NX=0 olmalı CF(i-i*)+NX(Y, i- π e, G, T, ε P*/P)‏ M/P = L(Y, i)‏ Y=C(Y-T)+I(i- π e )+G+NX( ε P*/P)‏

16 AÇIK EKONOMİ Neler eksik? Fiyatlar: Yapışkan-esnek Faiz oranı: Tüketim denkleminde bulunmalı Para tutmanın alternatif maliyeti... Neden küçük ekonomi?

17 EKONOMETRİK MODEL Neyi araştırmak istiyoruz? Uzun dönem ilişki-Dengeye uyarlama Tek denklem-sistem Belli bir spesifikasyon (ör. UIP)‏... Şokların etkisi Politika analizi


"MAKRO İKTİSADİ MODELLEME Alıştırma Dışa Açık Küçük Ekonomi için Temel Keynesyen Model." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları