Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MAKRO İKTİSADİ MODELLEME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MAKRO İKTİSADİ MODELLEME"— Sunum transkripti:

1 MAKRO İKTİSADİ MODELLEME
Alıştırma Dışa Açık Küçük Ekonomi için Temel Keynesyen Model

2 Y = C+I+G ex post harcama özdeşliği Y = C+S+T ex post bölüşüm
ÖNCE KAPALI EKONOMİ Y = C+I+G ex post harcama özdeşliği Y = C+S+T ex post bölüşüm I+G = S+T ex ante denge koşulu (not: tüm değişkenlerde t alt indisi var, basitlik gerekçesiyle kullanılmamıştır)‏

3 KAPALI EKONOMİ I = I(Y, r) IY>0 Ir<0 IY = δI / δY Gelirde küçük bir artışın etkisi Ir = δI / δr Faizde küçük bir artışın etkisi

4 KAPALI EKONOMİ S=S(Yd) SYd>0 Yd=Y-T T=tY S = S(Y-T)‏ = S(Y-tY)‏ = S[(1-t)Y]

5 KAPALI EKONOMİ - IS I+G = S+T I(r)+G = S[(1-t)Y] + tY IS denklemi toplam diferansiyeli alalım: Irdr + dG = SYdY + tdY Irdr = (SY + t) dY dr/dY = (SY + t)/Ir < IS'in eğimi Modeli basitleştirmek için I = I(r) ya da IY=0 ve dG=0 aldık

6 KAPALI EKONOMİ - LM M/P = L(Y, r) LM denklemi LY>0 Lr<0 toplam diferansiyel: LYdY + Lrdr = d(M/P)=0 olsun dr/dY = - (LY/Lr) > LM'in eğimi

7 KAPALI EKONOMİ DENGESİ
I(r)+G = S[(1-t)Y] + tY M/P = L(Y, r)‏ Modelde içsel değişkenler Y, r, P (?)‏ politika (dışsal) değişkenler G, M (?)‏

8 KAPALI EKONOMİ DENGESİ
Y ve r'yi içsel. Karşılaştırmalı statik analiz için toplam diferansiyel alıp düzenleyelim: - SYdY - tdY + Irdr = -dG LYdY + Lrdr = (dM/P) – (M/P2)dP

9 KAPALI EKONOMİ DENGESİ
Matris formunda: - (SY + t) Ir dY = dG LY Lr dr = (dM/P)–(M/P2)dP

10 KAPALI EKONOMİ DENGESİ
Matris formunda: - (SY + t) Ir Jacobian matris LY Lr Çözüm için J#0 olmalı

11 KAPALI EKONOMİ DENGESİ
Örneğin -dG Lr – Ir [(dM/P)–(M/P2)dP] dY= - Lr (SY + t) – Ir LY Böylece, içsel değişkendeki değişmeyi dışsal değişkenlerdeki değişme cinsinden ifade etmiş olduk

12 AÇIK EKONOMİ Planlanan harcama denklemi: Kapalı ekonomi Y=E(Y, r, G, T)‏ burada reel faiz oranı r = i-πe Açık ekonomi Y=E(Y, r, G, T, RER)‏ RER=εP*/P ya da Y=C(Y-T)+I(i-πe)+G+NX(RER)‏

13 AÇIK EKONOMİ Mundell-Fleming Modeli (tam sermaye hareketliliği)‏ M/P = L(Y, i)‏ Y=E(Y, i-πe, G, T, RER)‏ dalgalı döviz kuru i=i* ya da M/P = L(Y, i*) LM eğrisi dikey Y=C(Y-T)+I(i*-πe)+G+NX(εP*/P)‏

14 AÇIK EKONOMİ sabit döviz kuru ε=ε ve para arzı içsel olmalı M/P = L(Y, i*)‏ Y=C(Y-T)+I(i*-πe)+G+NX(εP*/P)‏ ε=ε

15 AÇIK EKONOMİ Tam olmayan sermaye hareketliliği sermaye akımı CF=CF(i-i*) CF'>0 CF+NX=0 olmalı CF(i-i*)+NX(Y, i-πe, G, T, εP*/P)‏ M/P = L(Y, i)‏ Y=C(Y-T)+I(i-πe)+G+NX(εP*/P)‏

16 AÇIK EKONOMİ Neler eksik? Fiyatlar: Yapışkan-esnek Faiz oranı: Tüketim denkleminde bulunmalı Para tutmanın alternatif maliyeti ... Neden küçük ekonomi?

17 Neyi araştırmak istiyoruz?
EKONOMETRİK MODEL Neyi araştırmak istiyoruz? Uzun dönem ilişki-Dengeye uyarlama Tek denklem-sistem Belli bir spesifikasyon (ör. UIP)‏ ... Şokların etkisi Politika analizi


"MAKRO İKTİSADİ MODELLEME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları