Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Güvenlik Kültürü: AB yaklaşımı. 2 AB tarafından finanse edilen ISAG Projesi Genel Amaçlar: Türkiye’deki İSG standartlarını AB İSG standartlarıyla uyumlulaştırmak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Güvenlik Kültürü: AB yaklaşımı. 2 AB tarafından finanse edilen ISAG Projesi Genel Amaçlar: Türkiye’deki İSG standartlarını AB İSG standartlarıyla uyumlulaştırmak."— Sunum transkripti:

1 1 Güvenlik Kültürü: AB yaklaşımı

2 2 AB tarafından finanse edilen ISAG Projesi Genel Amaçlar: Türkiye’deki İSG standartlarını AB İSG standartlarıyla uyumlulaştırmak Türkiye’deki İSG standartlarını AB İSG standartlarıyla uyumlulaştırmak İSG kurallarının işyerlerinde uygulanmasını sağlayacak sistemin geliştirilmesine katkıda bulunmak (KOBİ’ler!) İSG kurallarının işyerlerinde uygulanmasını sağlayacak sistemin geliştirilmesine katkıda bulunmak (KOBİ’ler!)

3 3 Ölüm oranları

4 4

5 5 ISG Türkiye Profile elements Economically active22 269 000 Agriculture, Industries/Service40/22/38 % Fatal accidents 3 776 Fatal work-related diseases 26 009 Work related mortality, total 29 785 Fatalities caused by hazardous substances 6 403 Accidents: 3 days+ 2 881 405

6 6 Safety and Health in Turkey main preventable factors Work-related cancer: - Exposure to hazardous substances asbestos, other carcinogenic dusts, tobacco smoke, radiation, diesel engine exhaust Work-related circulatory diseases: - Shift work and night work (aggravated by stress), carbon monoxide, combustion products, chemicals Work-related communicable diseases: - Exposure to biological agents in agriculture and elsewhere, poor sanitation, dirty drinking water Accidents : - Lack of safety culture, poor management systems

7 7 Daha üst düzeyde korunma neden gerekli? Türkiye: Her yıl Gayri safi milli hasılanın % 5’ü kayboluyor Türkiye: Her yıl Gayri safi milli hasılanın % 5’ü kayboluyor

8 8 İş dünyasındaki değişime uyum Endüstriyel üretimin azalması ve servis hizmetlerindeki artış Endüstriyel üretimin azalması ve servis hizmetlerindeki artış Esnek çalışma saatleri Esnek çalışma saatleri İşin bilgisayar ortamına aktarılması İşin bilgisayar ortamına aktarılması Yeni riskler Yeni riskler

9 9 Güvenlik (İSG) kültürü İnsanların tutum ve davranışları İnsanların tutum ve davranışları Firmalarda iyi bir İSG yönetimi Firmalarda iyi bir İSG yönetimi –İSG’ye öncelik verme –Risklerin değerlendirilmesi –Sürekli iyileştirme –Liderlik Politik taahhüt Politik taahhüt

10 10 İş sağlığı ve güvenliği kültürü nasıl geliştirilmeli? Ulusal düzey: Tanıtım, bilinc artırma Tanıtım, bilinc artırma –AB mevzuatı –Uygulama rehberleri –ISG alanına yatırım yapmanın avantajları Ulusal e sektörel düzeyde Sosyal diyalog Ulusal e sektörel düzeyde Sosyal diyalog İSG eğitimi İSG eğitimi İSG bilgi yönetimi İSG bilgi yönetimi Yaptırım Yaptırım

11 11 İş saglıgı ve güvenligi kültürü nasıl geliştirilmeli? İşletme düzeyinde Sosyal diyalog: Sosyal diyalog: Calışanların katılımı İşletme icinde tatinim: İşletme icinde tatinim: Risk bilinci Risk bilinci Çözüm bilinci Çözüm bilinci Avantajlar bilinci Avantajlar bilinci İSG temsilcileri, ISG hizmetleri, (güvenlik uzmanları, doktorlar ve hemşireler) İSG temsilcileri, ISG hizmetleri, (güvenlik uzmanları, doktorlar ve hemşireler) Eğitim Eğitim Sektöral ve bölgesel düzeyde işbirliği Sektöral ve bölgesel düzeyde işbirliği

12 12 AB standartları Risk değerlendirmesi Risk değerlendirmesi Eğitim Eğitim İSG temsilcileri ve İSG uzmanlığı İSG temsilcileri ve İSG uzmanlığı Sosyal Diyalog : Çalışanların yapısal olarak dahil edilmesi Sosyal Diyalog : Çalışanların yapısal olarak dahil edilmesi

13 13 Avrupa Komisyonu stratejisi 2002-2006 Avrupa Komisyonu stratejisi 2002-2006 Amaçlar: İşyerindeki refahın iyileştirilmesi İşyerindeki refahın iyileştirilmesi sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı risk önleme kültürünün sağlamlaştırılması risk önleme kültürünün sağlamlaştırılması Güvenlik ve sağlıkla ilgili rol alan bütün oyuncular arasında ortaklık yaratılması Güvenlik ve sağlıkla ilgili rol alan bütün oyuncular arasında ortaklık yaratılması

14 14 İSG alanında yatırımların sosyo-ekonomik etkileri : Artan üretkenlik ve ekonomik verimlilik. Artan üretkenlik ve ekonomik verimlilik. Yüksek rekabet gücü ve yatırımların ekonomik gelir getirme olasılığı Yüksek rekabet gücü ve yatırımların ekonomik gelir getirme olasılığı İşletmelerin kamuda yaratılan imajının iyileşmesi İşletmelerin kamuda yaratılan imajının iyileşmesi Sosyal ve sağlık sigortalarının önleme karşı bakış açısının değiştirilmesiyle daha maliyet etkin hale gelmesi. Sosyal ve sağlık sigortalarının önleme karşı bakış açısının değiştirilmesiyle daha maliyet etkin hale gelmesi. Azalan İSG risklerine oranla sosyal sigorta primlerinde düşüş. Azalan İSG risklerine oranla sosyal sigorta primlerinde düşüş.

15 15 İlginiz için teşekkürler ! Paul Huijzendveld


"1 Güvenlik Kültürü: AB yaklaşımı. 2 AB tarafından finanse edilen ISAG Projesi Genel Amaçlar: Türkiye’deki İSG standartlarını AB İSG standartlarıyla uyumlulaştırmak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları