Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Güvenlik Kültürü: AB yaklaşımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Güvenlik Kültürü: AB yaklaşımı"— Sunum transkripti:

1 Güvenlik Kültürü: AB yaklaşımı

2 AB tarafından finanse edilen ISAG Projesi
Genel Amaçlar: Türkiye’deki İSG standartlarını AB İSG standartlarıyla uyumlulaştırmak İSG kurallarının işyerlerinde uygulanmasını sağlayacak sistemin geliştirilmesine katkıda bulunmak (KOBİ’ler!)

3 Ölüm oranları

4 Ölüm oranları

5 ISG Türkiye Profile elements
Economically active Agriculture, Industries/Service 40/22/38 % Fatal accidents Fatal work-related diseases Work related mortality, total Fatalities caused by hazardous substances Accidents: 3 days

6 Safety and Health in Turkey main preventable factors
Work-related cancer: - Exposure to hazardous substances asbestos, other carcinogenic dusts, tobacco smoke, radiation, diesel engine exhaust Work-related circulatory diseases: Shift work and night work (aggravated by stress), carbon monoxide, combustion products, chemicals Work-related communicable diseases: Exposure to biological agents in agriculture and elsewhere, poor sanitation, dirty drinking water Accidents : - Lack of safety culture, poor management systems

7 Daha üst düzeyde korunma neden gerekli?
Türkiye: Her yıl Gayri safi milli hasılanın % 5’ü kayboluyor

8 İş dünyasındaki değişime uyum
Endüstriyel üretimin azalması ve servis hizmetlerindeki artış Esnek çalışma saatleri İşin bilgisayar ortamına aktarılması Yeni riskler

9 Güvenlik (İSG) kültürü
İnsanların tutum ve davranışları Firmalarda iyi bir İSG yönetimi İSG’ye öncelik verme Risklerin değerlendirilmesi Sürekli iyileştirme Liderlik Politik taahhüt

10 İş sağlığı ve güvenliği kültürü nasıl geliştirilmeli?
Ulusal düzey: Tanıtım, bilinc artırma AB mevzuatı Uygulama rehberleri ISG alanına yatırım yapmanın avantajları Ulusal e sektörel düzeyde Sosyal diyalog İSG eğitimi İSG bilgi yönetimi Yaptırım

11 İş saglıgı ve güvenligi kültürü nasıl geliştirilmeli?
İşletme düzeyinde Sosyal diyalog: Calışanların katılımı İşletme icinde tatinim: Risk bilinci Çözüm bilinci Avantajlar bilinci İSG temsilcileri, ISG hizmetleri, (güvenlik uzmanları, doktorlar ve hemşireler) Eğitim Sektöral ve bölgesel düzeyde işbirliği

12 AB standartları Risk değerlendirmesi Eğitim
İSG temsilcileri ve İSG uzmanlığı Sosyal Diyalog : Çalışanların yapısal olarak dahil edilmesi

13 Avrupa Komisyonu stratejisi 2002-2006
Amaçlar: İşyerindeki refahın iyileştirilmesi sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı risk önleme kültürünün sağlamlaştırılması Güvenlik ve sağlıkla ilgili rol alan bütün oyuncular arasında ortaklık yaratılması

14 İSG alanında yatırımların sosyo-ekonomik etkileri :
Artan üretkenlik ve ekonomik verimlilik. Yüksek rekabet gücü ve yatırımların ekonomik gelir getirme olasılığı İşletmelerin kamuda yaratılan imajının iyileşmesi Sosyal ve sağlık sigortalarının önleme karşı bakış açısının değiştirilmesiyle daha maliyet etkin hale gelmesi. Azalan İSG risklerine oranla sosyal sigorta primlerinde düşüş.

15 İlginiz için teşekkürler !
Paul Huijzendveld


"Güvenlik Kültürü: AB yaklaşımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları