Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 3.-4. February Ha Noi - workshop İç Kontrol, bir İSG - YS. İşletmelerde Sağlık ve Güvenliğin iyileştirilmesi için bir araç. Norveç Deneyimleri By Nils-Petter.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 3.-4. February Ha Noi - workshop İç Kontrol, bir İSG - YS. İşletmelerde Sağlık ve Güvenliğin iyileştirilmesi için bir araç. Norveç Deneyimleri By Nils-Petter."— Sunum transkripti:

1 1 3.-4. February Ha Noi - workshop İç Kontrol, bir İSG - YS. İşletmelerde Sağlık ve Güvenliğin iyileştirilmesi için bir araç. Norveç Deneyimleri By Nils-Petter Wedege Deputy Director General The Norwegian Labour Inspectorate

2 2 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH Temel Presnipler  Üçlü işbirliği  Kapsamlı mevzuat  Riske dayalı teftiş programları  Sistem yaklaşımı

3 3 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH Üçlü işbirliği  Norveç’te yılların geleneği: Kanunlar ve mevzuatlarla kuruldu Gönüllü  Sosyal Tarafların etkili olduğu alanlar: Mevzuat Politika Teftiş Programları

4 4 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH Avrupa’daki ve Kuzey ülkelerindeki Eğilimler Yasal gelişim: önceden  ”sınır değerler” presnibi şimdi  ”ideal iş yaşamı” kavramı önceden :  Güvenlik konuları, mesleki hastalıklar ve iş kazaları şimdi  psikososyal konular, iş yeri düzenlemeleri ve idaresi (İSG – MS)

5 5 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH Mevzuatın Amacı:  Tam anlamıyla yeterli bir çalışma ortamı sağlamak  Her birey için emniyetli ve güvenli çalışma koşulları ve anlamlı bir iş sağlamak  Kamu otoritelerinin gözetiminde işveren ile çalışanın işbirliği yapması için gerekli olan temeli sağlamak

6 6 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH Riske Dayalı Teftiş  Yüksek risk içeren sektörlerin, işletmek- lerin ve çalışma koşullarının belirlenmesi  Teftişin “en kötü” işletmeler üzerinde yoğunlaştırılması  Teftişlerin çalışanların en çok faydalanabileceği alan ve işletmelere yoğunlaştırılması

7 7 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH Norveç yaklaşımı: Varsayım: İşletmelerde İSG ile ilgili sistematik bir çalışma zorunlu olarak çalışma ortamının gelişmesine yol açacaktır.

8 8 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH İç Kontrol (IC) Tanımı İşletmelerdeki aktivitelerin  planlandığını,  organize edildiğini,  uygulandığını ve  muhafaza edildiğini garanti etmek için sağlık, çevre ve güvenlikle ilgili mevzuata uygun olarak ortaya konan yönetmelikler doğrultusunda sistematik tedbirler.

9 9 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH Neden bir İç Kontrol Yönetmeliği?  İşverenin sorumluluklarını daha çok vurgulamak  İş teftiş kurullarını daha etkin hale getirmek

10 10 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH İki temel prensip İşverenin aşağıdaki zorunlulukları:  Yetkili kişilerin/organların gerekliliklerinin karşılanmasını sağlayacak sistematik tedbiler almak  Oluşturulan tedbirleri belgelendirmek

11 11 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH İç Kontrol Kavramındaki Yenilik Önceden:  Ayrıntılı teftişler Şimdi:  İşletmelerin kendi içlerinde düzenlediği İSG gözetimi Yönetmelik şunu gerektiriyor:  İşletme düzeyinde sistemli ve sürekli eylemler

12 12 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH İç Kontrol kavramının gerektirdikleri:  Sistemin tanıtılmasında işverenin tam desteği ve bağlılığı  İşveren ve çalışanlar arasında demokratik bir diyalog

13 13 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH İç Kontrol yönetmeliğinin başlıca özellikleri  Risk değerlendirmesi yapmak  Alınacak tedbirleri planlamak  Alınan tedbirleri uygulamak  Sistemli Kontrol

14 14 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH Bir İç Kontrol Sisteminin Yapısı Tedbirleri Planlama İSG Hedefleri ve Değerlendirme İSG Hedefleri ve Değerlendirme Tedbirleri Uygulama Tedbirleri Uygulama Sonuçlar Kontrol Sapmalar Analiz ve düzeltme Analiz ve düzeltme

15 15 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH İSG-Yönetim Sistemi ILO tanımı: A set of interrelated and interacting elements to establish OSH policy and objectives and to achieve those objectives

16 16 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH İSG-YS ve Kalite Garantisi (KG) Prensipler burada da aynıdır:  Durum değerlendirme  Hedef oluşturma  Tedbirleri planlama  Tedbirleri uygulama  Sonuçları ölçme  Hedef ya da tedbirleri gereksinime göre uyarlama

17 17 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH İSG-YS  İSG’yi geliştirmek için bütünsel bir yaklaşımdır  İSG alanında Kalite Garantisi anlamına gelir  İç Kontrol bir İSG-YS’dir

18 18 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH İSG-YS – işletme yönetimleri için bir güç bir durum İSG-YS’nin gelişimi işletmenin:  Büyüklüğüne  Karmaşıklığına  Risklere ve  Tipine bağlıdır.

19 19 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH Bir kez daha temel prensipler  İşverenin sorumluluğu ve bağlılığı  Demokratik diyalog

20 20 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH Ana konular  Çalışanların bilgisi  Çalışanların katılımı  İSG hedefleri  Sorumlulukların tanımlanması  Risklerin değerlendirilmesi ve tedbirlerin planlanması  Tedbirlerin uygulanması  Sistemli kontrol

21 21 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH Yönetim açısından başlıca güçlükler  Tam bağlılık  Çalışanlarla işveren arasındaki diyalog  Yeterliliği sağlama  Kaynak dağılımı

22 22 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH İSG-YS ve küçük işletmeler  Sınırlı kaynaklar  Devamsızlık  Açık istikrarsızlık  Yasal çerçevenin aşırı karmaşık oluşu

23 23 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH Küçük işletmelerde İSG-YS için anahtar Basitleştirin Sistemi gerekliliklere uygun olarak daraltın ya da genişletin

24 24 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH Risk değerlendirmesi Üç soru:  Nerede sorun çıkabilir?  Bunu nasıl önleyebiliriz?  Sorundan kaynaklanacak sonuçlar nasıl azaltılabilir?

25 25 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH İSG-YS ve Yeni Tehlikelr Prensipler burada da aynıdır:  Durum değerlendirme  Hedef oluşturma  Tedbirleri planlama  Tedbirleri uygulama  Sonuçları ölçme  Hedef ya da tedbirleri gereksinime göre uyarlama

26 26 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH İş Teftiş Kurulu ve sistem denetimi  Hedefler belirlenmiş mi?  Değerlendirme yapılmış mı?  Risk analizi gerçekleştirilmiş mi?  Plan yapılmış ve uygulanmış mı?  Sonuçlar izleniyor mu?  Hedefler/tedbirler gereğince uyarlanıyor mu?

27 27 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH İş Teftiş Kurulları için Yeni Eğilimler  Yeni strateji ve yöntemler  Organizasyon ve yönetim bercerileri  Yeni yeterlilikle Kendi organizasyonlarının, yönetimlerinin ve yeterliliklerinin yeniden gözeden geçirilmesi

28 28 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH Sistem Denetimleri Sistemin aşağıdakileri sağlayıp sağlamadığına karar vermelidir:  İSG politikasına uygun  Etkin bir biçimde entegre edilmiş  Yasal gerekliliklere uygun

29 29 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH İSG-YS ve İş Teftiş kaynakları  Sistem denetimi kaynağa ihtiyaç duyar  Enformasyon ve rehberlik kaynağa ihtiyaç duyar

30 30 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH Teftişin hedefi: İşletmelerde sürekliliği olan ve sistemli İSG aktiviteleri düzenleyebilmek yolunda bir tutum ve davranış değişikliği

31 31 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH Mifettişlerin karşılaştığı güçlükler İş Teftiş Kurulu ile işletmeler arasındaki iletişim şunlara bağlıdır:  Müfettiş ve müfettişin becerileri  Durum: İşletmenin büyüklüğü Karmaşıklığı İdaresi vb.

32 32 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH İş yerindeki hedefler  İşvereni ikna etmek  Öneride bulunmak ve bilgilendirmek  Çalışanları ve temsilcileri etkilemek  Uygunluğu kontrol etmek  Risk analizini değerlendirmek  Tedbirleri uygulamak konuusnda işvereni etkilemek Müfettiş muhakeme becerisini kullanmalıdır

33 33 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH Çıkarılacak bazı sonuçlar İSG-YS  Bütünsel bir yaklaşım  Sağlık ve Güvenliğin Kalite Garantisi  Yeni güçlüklerin üstesinden geliyor  KOBİ’ler için de bir araç İSG-YS etkili ancak:  Teftiş Kurulları için kaynak gerektiriyor  Teftiş Kurulları Müfettişler adına yeni bir takım yeterlilikler gerektiriyor.

34 34 3. – 4. FebruaryHa Noi, Workshop on OSH Labour Inspectorates must work through others to achieve the goals


"1 3.-4. February Ha Noi - workshop İç Kontrol, bir İSG - YS. İşletmelerde Sağlık ve Güvenliğin iyileştirilmesi için bir araç. Norveç Deneyimleri By Nils-Petter." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları