Bugünün tarihi Yorum ">

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 PHP kodlarını web sayfalarınıza gömmek Welcome <?php echo " Bazı dinamik çıktılar " ; ?> Bazı durağan çıktılar Kısa etiketler (tags) <? print "Bazı dinamik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 PHP kodlarını web sayfalarınıza gömmek Welcome <?php echo " Bazı dinamik çıktılar " ; ?> Bazı durağan çıktılar Kısa etiketler (tags) <? print "Bazı dinamik."— Sunum transkripti:

1 1 PHP kodlarını web sayfalarınıza gömmek Welcome Bazı durağan çıktılar Kısa etiketler (tags) Bunun için php ini dosyasındaki short_open_tag = Off değerini on yapıp, sunucunuzu yeniden başlatmanız gerekiyor.

2 2 Komut Yapıları 2 echo PHP denemeleri" ;?> 3 php echo PHP denemeleri" ;?> 4 php print PHP denemeleri" ;?> 5 print PHP denemeleri" ;?> Script ( Frontpage ) print “Php denemesi”;

3 3 Komut Yapıları Bugünün tarihi Yorum

4 4 Komut Yapıları Bir satırdan fazla yorum olduğunda

5 5 Web Tarayısına Çıktı Göndermek Aynı ifadenin bir başka biçimi Aynı ifadenin bir başka biçimi

6 6 Web Tarayısına Çıktı Göndermek echo print ve echo aynı amaçla kullanılıyorlar fakat echo gerçekte birden fazla string’i yan yana yazdırmak için kullanılıyor.

7 7 Web Tarayısına Çıktı Göndermek printf sprintf sprintf bir değişkene değer atıyor.

8 8 Web Tarayısına Çıktı Göndermek %b integer ve binary numara olarak yazılır, %c integer ve karşılığı ASCII değeri yazılır, %d integer ve decimal numara olarak yazılır, %f noktalı sayılar ve noktalı sayı olarak yazılır, %o integer ve karşılığı oktal sayı olarak yazılır, %s string ve karşılığı string olarak yazılır, “string“ %u integer ve işaretsiz decimal sayı olarak yazılır, %x integer ve küçük harflerle hexadecimal sayı, %X integer ve büyük harflerle hexadecimal sayı.

9 9 Scalar (sayıl) Veritipleri 1/2 Boolean $deger= false;//$deger değeri yanlış $deger= 1; //$deger değeri doğru. $deger= -1; //$deger değeri doğru. $deger= 5; //$deger değeri doğru. $deger= 0; //$deger değeri yanlış. Integer (tam sayılar) 10 tabanlı (decimal) 8 tabanlı (octal) 16 tabanlı (hexadecimal)

10 10 Scalar (sayıl) Veritipleri 1/2 Gerçek sayılar (real numbers) Noktadan sonra kısımları olan sayılardır. 4,5678 8,7e4 1,23E+11 String(metin) "PHP çok güçlü bir dildir. “ $color = "maroon"; $karakter = $color[2]; // karakter’e r değerini atar

11 11 Birleşik Veritipleri (Compound Datatypes) Diziler $sehir[0] = “Adana"; $sehir[1] = “Adıyaman"; $sehir[2] = “Afyon"; … $sehir[80] = “Düzce"; $sehir[Adana] = “1254325"; $sehir[Adıyaman] = “56437"; $sehir[Afyon] = “189008"; Diziler ileriki konularda !!! Nesneler (Objects) Tam olarak tanımlanmalıdırlar. Class Uygulama{ private $_power; function setPower($status){ $this->_power= $status; } } … $blender = new Uygulama

12 12 Verileri dönüştürmek 1/3 Operatör Dönüşüm (array) Dizi (bool) or (boolean) Boolean (int) or (integer) Tam Sayı (int64) 64-bit Tam sayı (PHP 6’da var) (object) Nesne (string) Metin (real) or (double) or (float) Ondalıklı Sayı $puan = (double) 13; // $puan = 13.0 $puan = (int) “13,8”; // $puan = 13.0 $cumle = (int) "Bu bir cümle"; print $cumle; //0 döndürür $puan = 1114; $puanTahtasi = (array) $puan; echo $puanTahtasi[0]; // 1114 değerini döndürür

13 13 Verileri dönüştürmek 2/3 Herhangi bir veri Object’e dönüştürebilir. $model = "Toyota"; $obj = (object) $model; //Object değerini ekrana yazdırmak için ->scalar kullanılır print $obj->scalar; // "Toyota" değerini döndürür Değişkenlerin tipi farklı olduğunda en muhtemel işlem uygulanır. $total = 5; // integer $count = "15"; // string $total += $count; // $total = 20 (an integer) $total = "45 ateş makinesi"; $yeniGelen = 10; $total = $yeniGelen + $total; // $total = 55 echo $total;

14 14 Verileri dönüştürmek 3/3 Muhtemel dönüştürme Boolean yapılarında da uygulanır $total = "1.0"; // string if ($total) echo “Pozitif bölgedeyiz!"; $val1 = "1.2e3"; // 1,200 $val2 = 2; echo $val1 * $val2; // 2400 değerini döndürür gettype(değişken) $val1 = "1.2e3"; // 1,200 $val2 = gettype($val1); echo $val2; // string değerini döndürür. Settype(değişken, dönüştürülecek değişken türü) $val1 = "1.2e3"; // 1,200 $val2 = settype($val1, "integer"); echo $val2; // 1 değerini döndürür.

15 15 Belirteç (identifier) Fonksiyonları is_array(), is_bool(), is_float(), is_integer(), is_null(), is_numeric(), is_object(), is_resource(), is_scalar(), and is_string(). $deger = 43; printf("Değisken \$deger bir dizimidir?: %d", is_array($deger)); printf(" Değisken \$deger bir tam sayimidir?: %d",is_integer($deger)); printf(" Değisken \$deger bir numeric sayimidir?: %d ", is_numeric($deger)); \$deger ??? Belirteçler (identifier) Bir veya daha çok karakterden oluşabilir ve harf veya alt çizgi ile başlar, Harfler, rakamlar, altçizgi karakterleri ve 127-255’e ASCII karakterleri kullanılabilir, Büyük küçük harfe duyarlıdır, İstenilen uzunlukta olabilir, PHP komutlarından herhangi biri belirteç olarak tanımlanamaz.

16 16 Değişkenler (Variables) Değişken farklı zamanlarda farklı değerler alabilen simgelerdir. Değişkenler $ işareti ile başlar ve belirteçlerle aynı isimlendirme kurallarına uyarlar. $color $isletim_sistemi $ModelName Değişkenler tanımlamadan da kullanabilir, ama bu ders kapsamında önce tanımlayıp sonra kullanmanız isteniyor. Değer atama $color=“red”; $numara=12; $toplam=12 + "15" //$toplam =27 olur Referans Atama $deger1="Merhaba"; $deger2=& $deger1; //$deger1 ve $deger2 nin değeri Merhaba oldu $deger2="Bay bay"; //$deger1 ve $deger2 nin değeri Bay bay oldu

17 17 Değişken Kapsamları 1/4 Yerel Değişkenler Herhangi bir fonksiyonda tanımlanan değişkenlerdir. Bu fonksiyonun dışındaki değer atamalar tamamen farklı bir değişkenmiş gibi işlem görür. Fonksiyonu çıktığınız anda değişkeniniz ve atadığınız değeriniz sıfırlanır. $x = 4; function assignx () { $x = 0; printf("\$x fonksiyonun icinde degeri %d ", $x); } assignx(); printf("\$x fonksiyonun disinda degeri %d ", $x);

18 18 Değişken Kapsamları 2/4 Fonksiyon parametreleri Diğer programlarda da olduğu gibi parametre kabul eden fonksiyonlar fonksiyon başlığında bunları açıklamalıdırlar. Fonksiyon parametreleri fonksiyon isminden sonra parantez içinde gösterilirler. // girilen değerin 10 katını geri döndürür function x10 ($deger) { $deger = $deger * 10; return $deger; } $islem= x10(25); print $islem;

19 19 Değişken Kapsamları 3/4 Evrensel (global) Değişkenler Evrensel değişkenler programın herhangi bir yerinden ulaşılabilirler. Bir global değişken değiştirilecek fonksiyonda açıkça belirtilmelidir. Bunun için değişkenin önüne GLOBAL yazmak yeterlidir. Global değişkenler kullanmak öngörülmeyen problemlere yol açabilir, bu yüzaden dikkatli olmak gerekir $bir_degisken = 15; function addit() { GLOBAL $bir_degisken; $bir_degisken++; echo "bir degisken = $bir_degisken"; } addit(); \*sonuç olarak 16 üretir. GLOBAL yazılmasaydı 1 üretirdi*/

20 20 Değişken Kapsamları 4/4 Sabit (static) Değişkenler Sabit bir değişken fonksiyon kapatılsa bile değerini kaybetmez, fonksiyon tekrar çağrıldığında değerini korur. Bunun için değişkenin önüne STATIC yazmak yeterlidir. function iz_sur() { STATIC $sayi = 0; $sayi++; echo $sayi; echo " "; } iz_sur(); STATIC kelimesini kaldırsaydık ne olurdu?

21 21 Superglobal Değişkenler 1/3 Php’de önceden tanımlanmış ve script’in herhangi bir yerinden çağrılabilen ve çalışılan çevreye özel bilgiler sunan değişkenler vardır. Bu değişkenlerle o andaki sayfayı kullanan kullanıcı ile ilgili detaylara ulaşabilir, kullanıcının işletim sistemini görebilir, yerel işletim çevresi vb bilgilere ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki kod önceden tanımlanmış Web server ve script’in çalıştığı ortam ile ilgili bütün değişkenleri gösterir. foreach ($_SERVER as $degisken => $deger) { echo "$degisken => $deger "; } Bu superglobal değişkenlere ayrı ayrı da ulaşılabilir. Aşağıdaki komut kullanıcının IP adresini ekrana yazdırır. printf("Sizin IP adresiniz: %s", $_SERVER['REMOTE_ADDR']); Kullanıcının web tarayıcısını ve işletim sistemini ekrana yazdırır. printf("Sizin web tarayıcınız: %s", $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']); URL’i ekrana yazdırır printf("URL'in adresi: %s", $_SERVER['REQUEST_URI']);

22 22 Superglobal Değişkenler 2/3 Get ile gelen değerleri almak http://www.example.com/index.php?cat=apache&id=157 http://www.example.com/index.php?cat=apache&id=157 $_GET['cat'] = "apache"; $_GET['id'] = "157"; POST değerlerini almak E-posta adresi: Şifre: kaydol.php dosyasında printf("E-posta adresi: %s", $_POST['eposta']); printf(" Şifresi: %s", $_POST['sifre']); printf(" Kaydol: %s", $_POST['kaydol']);

23 23 Superglobal Değişkenler 3/3 Cookie’lerdeki bilgileri almak $_COOKIE cookie’lerdeki bilgileri saklar POST kullanılarak yüklenen (upload) dosyaların bilgilerini almak. $_FILES post metodu kullanarak yüklenilen dosyalarla ilgili bilgilere ulaşmak için kullanılır. Örn: $_FILES[‘Yüklenen Dosya Adı’][‘size’]; Yüklenen dosyanın byte olarak boyutunu verir. $_FILES[“Yüklenen dosya Adı’][‘error’]; Yüklemenin durumu ile ilgili bilgi verilir. Yükleme başarılı olduğunda da bilgi verir. İşletim Sistemi Bilgileri $_ENV['HOSTNAME']; Sunucu hostname’i hakkında bilgi verir $_ENV['SHELL']; Sistem shell’i hakkında bilgi verir. Oturum (Session) Hakkında Bilgi Almak $_SESSION oturum hakkında her türlü bilgiyi elde etmek için kullanılır

24 24 Sabitler Sabit değişkenleri tanımlarken define() fonksiyonunu kullanıyoruz. define("PI", 3.141592); printf("Pi'nin değeri = %f", PI); $pi2 = 2 * PI; printf(" Pi'nin 2 katı = %f", $pi2); İfadeler $a = 5; // $a değişkenine integer 5 değerini atar $a = "5"; // $a değişkenine string 5 değerini atar $toplam = 50 + $bir_int; // $toplam değişkenine 50 + $bir_int değerini atar $sarap = "Doluca"; // $sarap değişkenine Doluca değerini atar $envanter++; // $envater değerini 1 arttırır.

25 25 Operatörler 1/4 Operatör Birleşirlik Amaç new --Nesne tanımlama ( ) --İfade altgrupları [ ] sağİçerik Kapsamı ! ~ ++ -- sağBoolean NOT, tek bit NOT, arttırma, azaltma @ sağHata Önleme / * % solBölme, Çarpma, Mod + -. SolToplama, Çıkarma,birbirine bağlama > solSola git, Sağa git( tek bit) >= --Az, az veya eşit, büyük, büyük veya == != === <> --eşit, eşit değil, özdeş, eşit değil & ^ | soltek bit AND, tek bit XOR, tek bir OR && || solBoolean AND, Boolean OR ?: sağÜçlü operatör = += *= /=.= %=&= |= ^= >= sağAtama Operatörleri AND XOR OR solBoolean AND, Boolean XOR, Boolean OR,solİfade ayırıcı Örnek: $gunler =array(1=>“Pazartesi", 2=>“Salı") Öncelik yukarıdan aşağıya

26 26 Operatörler2/4 Örnek $deger = 3 * 4 * 5 * 7 * 2; $deger = ((((3 * 4) * 5) * 7) * 2); Çarpmada birleşirlik soldan sağa $c = 5; print $value = $a = $b = $c; $c = 5; $value = ($a = ($b = $c)); = operatöründe bileşirlik sağdan – sola Aritmetik operatörler $a + $b toplama $a - $b çıkarma $a * $bçarpma $a / $b bölme $a % $bmod Atama Operatörleri $a = 5 5 atama $a += 55’le toplama $a *= 55’le çarpma $a /= 5 5’e bölme $a.= 5bağlama

27 27 Operatörler 3/4 String (metin) Operatörleri $a = "abc"."def"; //değeri abcdef $a.= "ghijkl"; //önceki değere ghjkl karakterlerini de ekledi Arttırma / azaltma operatörleri ++$a, $a++ //bir arttır !!! --$a, $a-- // bir azalt !!! Mantık Operatörleri ÖrnekEtiketÇıktı $a && $b AND Sadece a ve b doğru olduğunda $a AND $b AND Sadece a ve b doğru olduğunda $a || $b OR a veya b’nin herhangi biri veya 2’si de doğru olduğunda doğru $a OR $b ORa veya b’nin herhangi biri veya 2’si de doğru olduğunda doğru !$a NOT a yanlış olduğunda doğru NOT $a NOT a yanlış olduğunda doğru $a XOR $b Ayrıcalıklı OR Sadece a ve b’den biri doğru olduğunda doğru

28 28 Operatörler 4/4 Eşitlik Operatörleri $a == $b Eşita ve b eşit olduğunda doğru $a != $b Eşit değila ve b eşit olmadığında doğru $a === $b Özdeşa ve b eşit ve aynı türde olduğunda doğru Karşılaştırma operatörleri $a < $b küçük a b’den küçükse doğru $a > $b büyüka b’den büyükse doğru $a <= $b küçük veya eşita b’den küçük veya b’ye eşitse doğru $a >= $b büyük veya eşita b’den küçük veya b’ye eşitse doğru ($a == 12) ? 5 : -1 üçlü a 12’ye eşitse dönen değer 5 değilse -1’dir sadece sayısal karşılaştırmalar için kullanılmalıdır.

29 29 String Operatörleri Çift Tırnak $spor = "boks"; echo "Dursunun en sevdiği spor $spor."; Karşılaştırma operatörleri \n yeni satır karakteri \r satırbaşı \t yatay tab \\ ters slash \$ Dolar işareti \" çift tırnak \[0-7]{1,3} Sekizli yazım \x[0-9A-Fa-f]{1,2} 16’lı yazım Tek Tırnak print 'Bu string $print aynen burada olduğu gibi \' \n gözükecektir.'; print 'bu da başka bir string \\.';

30 30 Kontrol Yapıları Koşullu Cümleler $gizlinumara = 453; if ($_POST['tahmin'] == $gizlinumara) { echo " Tebrikler! "; } $gizlinumara = 453; if ($_POST[‘tahmin'] == $gizlinumara) echo " Tebrikler! "; Else $gizlinumara = 453; if ($_POST['tahmin'] == $gizlinumara) { echo " Tebrikler! "; } else { echo “Pardon!"; } Elseif $gizlinumara = 453; if ($_POST['tahmin'] == $gizlinumara) { echo " Tebrikler! "; } elseif (abs($_POST['tahmin'] - $gizlinumara) < 10){ echo "Çok yaklaştınız"; } else{ echo "Pardon!"; }

31 31 Kontrol Yapıları Switch switch($kategori) { case "haberler": echo " Dünyada neler oluyor "; break; case "havadurumu": echo " Haftalık hava durumunuz "; break; case "spor": echo " En son spor başlıkları "; break; default: echo " Sayfama hoşgeldiniz "; }

32 32 Döngüler While’lı Cümleler $artan = 1; while ($artan < 5) { printf("%d karesi = %d ", $artan, pow($artan, 2)); $artan++; } Do … while $sayac = 11; do { printf("%d karesi = %d ", $sayac, pow($sayac, 2)); } while ($sayac < 10); For cümlesi // Örnek 1 for ($kilometre = 1; $kilometre <= 5; $kilometre++) { printf("%d kilometre = %f mil ", $kilometre, $kilometre*0.62140); } // Örnek 2 for ($kilometre = 1; ; $kilometre++) { if ($kilometre > 5) break; printf("%d kilometre = %f mil ", $kilometre, $kilometre*0.62140); }

33 33 Döngüler For cümlesi // Örnek 3 $kilometre = 1; for (;;) { // if $kilometre > 5 döngüyü kır. if ($kilometre > 5) break; printf("%d kilometre = %f mil ", $kilometre, $kilometre*0.62140); $kilometre++; } Foreach $linkler = array("www.apress.com","www.php.net","www.apache.org"); echo " Çevrimiçi Linkler : "; foreach($linkler as $link) { echo " $link "; }

34 34 Fonksiyonlar Fonksiyon nedir? PHP’de tanımlı 1000’den fazla fonksiyon vardır. Bu fonksiyonların bir çoğunu bu ders kapsamında göreceksiniz. http:// www.php.net/ adresinde tanımlı fonksiyonlar hakkında bilgi bulabilirsiniz. Eğer fonksiyonun adını biliyorsanız örn. http://www.php.net/pow daha detaylı bilgi alabilirsiniz.www.php.net/ http://www.php.net/pow

35 35 Fonksiyon tanımlamak PHP’de standart olarak tanımlanmış çok geniş fonksiyonlarla birlikte ihtiyacınızı karşılamak için fonksiyonlar tanımlamanız gereken durumlar olacaktır. Function fonksiyonismi(parametre){ fonksiyon komutları }

36 36 Fonksiyon’a değer göndermek Fonksiyonlara parametreleri kullanarak değer(ler) gönderilebilir. Fiyatı ve vergi oranı verilen bir malın fiyatını bulan bir fonksiyon yazalım.

37 37 Fonksiyonlardaki parametre değişikliklerini kalıcı kılmak

38 38 Önceden belirlenmiş parametre değerleri Bazı parametreler önceden belirlenebilir. Önceden belirlenen parametreler fonksiyon çağrılırken belirtilmemişse tanımda belirtildiği gibi kullanılır. Önceden belirlenen parametre fonksiyon çağrılırken yeni bir değerle çağrılmışsa hesaplamalarda eski değer yerine yeni değer kullanılır.

39 39 İsteğe Bağlı Parametreler Bazı parametreleri isteğe bağlı olarak atayabilirsiniz. Yani fonksiyonu çağırırken ister o parametre ile çağırırsınız, isterseniz fonksiyonu o parametresiz tanımlanmış gibi çağırırsınız. İsteğe bağlı parametreler en sonda tanımlanmalıdır. İsteğe bağlı parametreleri tanımlarken boş "" değer atanır.

40 40 Fonksiyonları değer döndürmesi Fonksiyonlar return () cümlesi ile çağrılan yere bir değer döndürebilirler. List kullanılarak birden fazla değer döndürülebilir.

41 41 Fonksiyon Kütüphanesi oluşturmak Oluşturduğunuz fonksiyonları bir kütüphanede toplayıp, yeniden kullanabilirsiniz. Aşağıdaki fonksiyonları rastgele.library.php adlı bir dosyada kaydedelim. Dosyada sadece fonksiyonlar yazılı olabilir. Bu oluşturduğumuz kütüphaneyi kullanalım.

42 42 DİZİLER- ARRAY Aynı adla bir çok değişken tanımlamak. $ulkeler = array(0=> "Almanya", 1 => "Ingiltere", 2=>"Fransa", 3=>"Hollanda"); print_r($ulkeler); $ulkeler = array("de"=> "Almanya", "en"=> "Ingiltere", "fr"=>"Fransa", "ne"=>"Hollanda"); print_r($ulkeler); $ulkeler = array("Almanya" => array("baskent"=> "Berlin", "nufus" =>100000000,), "Ingiltere" =>array ("baskent"=> "Londra", "nufus" =>50000000), "Fransa" =>array("baskent"=> "Paris", "nufus" =>75000000)); print_r($ulkeler); echo " ", $ulkeler["Almanya"]["nufus"];

43 43 DİZİLER- ARRAY $ulke[0] = "Almanya"; $ulke[1] = "Ingiltere"; $ulke[2] = "Fransa"; $ulke[3] ="Hollanda"; echo $ulke[1]; $ulke[] = "Almanya"; $ulke[] = "Ingiltere"; $ulke[] = "Fransa"; $ulke[] ="Hollanda"; echo $ulke[3]; $ulke["Almanya"] = "15.Subat.1964"; $ulke["Ingiltere"] = "15.Mayis.1959"; $ulke["Fransa"] = "14.Nisan.1957"; $ulke["Hollanda"] ="15.Mayis.1955"; echo $ulke["Almanya"];


"1 PHP kodlarını web sayfalarınıza gömmek Welcome <?php echo " Bazı dinamik çıktılar " ; ?> Bazı durağan çıktılar Kısa etiketler (tags) <? print "Bazı dinamik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları