Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUTLULUK: Uyand ı r ı lma tedirginli ğ i olmadan huzur içinde dal ı nan uykudad ı r.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUTLULUK: Uyand ı r ı lma tedirginli ğ i olmadan huzur içinde dal ı nan uykudad ı r."— Sunum transkripti:

1 MUTLULUK: Uyand ı r ı lma tedirginli ğ i olmadan huzur içinde dal ı nan uykudad ı r.

2 MUTLULUK: Yaz ı n en sar ı s ı ca ğı nda serin bir denizdedir, bir a ğ aç gölgesindedir.

3 MUTLULUK: Ç ı plak ayakla ko ş ulan ı slak çimenlerdedir.

4 MUTLULUK: S ı cak bir günün sonunda esmeye ba ş layan serin bir yeldedir.

5 MUTLULUK: Bir rak ı kadehinde, bir peynir diliminde, bir kavun serinli ğ inde, bir üzüm tanesindedir.

6 MUTLULUK: İ nce belli bir bardakta içilen tek ş ekerli demli çay ı n tad ı ndad ı r.

7 MUTLULUK: Anlat ı lan bir f ı kran ı n ard ı ndan at ı lan kahkahad ı r. İ zlenen bir filmde dökülen gözya ş lar ı d ı r

8 MUTLULUK: Günün ilk ayd ı nl ığı nda, gecenin son karanl ığı ndad ı r.

9 MUTLULUK: Annenin ok ş ay ışı nda, baban ı n bak ı s ı nda, çocu ğ un gülü ş ünde, sevgilinin dokunu ş undad ı r.

10 MUTLULUK: Dü ş ünüldü ğ ünde gülümseten çocuklu ğ a dair bir an ı dad ı r.

11 MUTLULUK: Yar ı n için, hiç b ı kmadan beslenen umuttad ı r.

12 MUTLULUK: Bir çiçe ğ in yapra ğı nda, bir kelebe ğ in rengarenk kanad ı ndad ı r.

13 MUTLULUK: Güne ş in sar ı s ı nda, gecenin karanl ığı ndad ı r.

14 MUTLULUK: Sevgilinin yana ğı na kondurulan bir öpücüktedir.

15 MUTLULUK: Mesafeye ald ı rmadan sevgiyi büyütebilmektedir.

16 MUTLULUK: Küçük bir tart ış madan sonra kimin hakl ı oldu ğ unu dü ş ünmeden sevgiliye söylenen "seni seviyorum" sözündedir.

17 MUTLULUK: Ac ı lar ı na, hüzünlerine, zorluklar ı na ra ğ men, kayg ı s ı zca ve hayk ı rarak "ya şı yorum" diyebilmektedir.


"MUTLULUK: Uyand ı r ı lma tedirginli ğ i olmadan huzur içinde dal ı nan uykudad ı r." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları