Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dua edenin, 'Rabbim' demesi, Allah‘ ı n 'efendim' demesinin ta kendisidir... Birisi her gece kalk ı p Allah‘ ı an ı yor, O'na dua ediyordu.. Ş eytan ona.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dua edenin, 'Rabbim' demesi, Allah‘ ı n 'efendim' demesinin ta kendisidir... Birisi her gece kalk ı p Allah‘ ı an ı yor, O'na dua ediyordu.. Ş eytan ona."— Sunum transkripti:

1 Dua edenin, 'Rabbim' demesi, Allah‘ ı n 'efendim' demesinin ta kendisidir... Birisi her gece kalk ı p Allah‘ ı an ı yor, O'na dua ediyordu.. Ş eytan ona dedi: Ey Allah‘ ı çok anan ki ş i ! Bütün gece Allah deyip ça ğı rmana kar şı l ı k seni buyur eden var m ı ? Sana bir tek cevap bile gelmiyor, daha ne zamana kadar dua edeceksin?

2 Adam ı n gönlü k ı r ı ld ı, ba şı n ı yere koydu ve uyudu. Rüyas ı nda ona ş öyle dendi: Kendine gel uyan! Niye duay ı, zikri b ı rakt ı n? Neden usand ı n? Adam: Buyur diye bir cevap gelmiyor ki, kap ı dan kovulmaktan korkuyorum dedi.

3 Senin çabalar ı n, çareler araman, Allah‘ ı n seni kendine yakla ş t ı rmas ı, ayaklar ı ndaki ba ğ lar ı çözmesindendir... Senin korkun, sevgin, ümidin Allah‘ ı n l u tfunun kemendidir... Senin her Ya R abbî demenin alt ı nda, Allah‘ ı n buyur demesi vard ı r... Gafilin, cahilin can ı, bu duadan uzakt ı r... Bunun üzerine dendi ki ona: Senin Allah demen, O'nun buyur demesi sayesindedir... Senin yalvar ışı n, Allah‘ ı n senin ruhuna haber uçurmas ı ndand ı r...

4 Çünkü Ya R abbî demeye izin yok ona... A ğ z ı nda da kilit var, dilinde de... Zarara u ğ rad ığı zaman, a ğ lay ı p, s ı zlamas ı n diye Allah ona dert, a ğ r ı, s ı z ı, gam, keder vermedi... Bununla anla ki, Allah'a dua etmeni, O'nu ça ğı rman ı sa ğ layan dert, Dünya saltanat ı ndan daha iyidir...

5 Dertsiz dua so ğ uktur. Dertliyken yap ı lan dua gönülden kopar... Mesnevi


"Dua edenin, 'Rabbim' demesi, Allah‘ ı n 'efendim' demesinin ta kendisidir... Birisi her gece kalk ı p Allah‘ ı an ı yor, O'na dua ediyordu.. Ş eytan ona." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları