Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Y -1 Yusuf KILIÇ Mak. Yük. Müh. 3 ncü HİBM K.lığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Y -1 Yusuf KILIÇ Mak. Yük. Müh. 3 ncü HİBM K.lığı."— Sunum transkripti:

1 Y -1 Yusuf KILIÇ Mak. Yük. Müh. 3 ncü HİBM K.lığı

2 Y -2 Görüntü tamamen fotoğrafı nereden çektiğinize bağlıdır. Gerçek görüntü için her yönden fotoğraf çekmelisiniz.

3 Y -3 İstatistik Proses Kontrol İPK Mod Medyan Aritmetik Ortalama Aralık Standart Sapma

4 Y -4 Verilerden sonuçlar çıkarmak ve bu sonuçları yorumlamak için, bilim adamları ve matematikçiler tarafın- dan geliştirilen bir yöntemdir.

5 Y -5 Bir grup girdinin (ölçülebilir) alınıp, bunlardan bir ürün ya da bir hizmetin (müşteri/kullanıcı için değer oluştu- ran ölçülebir bir çıktının) yarattığı, Tekrarlanabilir, Tanımlanabilir, Ölçülebilir, Fonksiyonlararası, Mutlaka bir sorumlusu olan, Hiyerarşinin aksine yatay, ortak bir amaca ulaşmak için yapılan faaliyetler (katma değeri olan) dizini.

6 Y -6 Denetleme ve yöneltme faaliyetidir. Bu faaliyet için bir temel, yani bir spesi- fikasyon veya standart şarttır. Kontrol edilecek konu ise önceden tahmin edilebilir veya öngörülebilir olmalıdır.

7 Y -7 Üretim faaliyetlerinin yürütül- mesi esnasında meydana gelebilecek kusurları veya üretimin kontrol dışına çıkması durumlarını hemen ortaya çıkartarak gerekli önlemlerin zamanında alın- masını sağlayan tekniklerin uygulanmasıdır.

8 Y -8 Bir veri seti içindeki en çok tekrarlanan değerdir.

9 Y -9 Gruplandırılmış Sayılabilir Veri Seti Çocuk Sayısı Sıklık 0 10 1 23 2 46 3 11 4 5 5 5 Toplam 100 100 Ailedeki çocuk sayısı Mod = 2

10 Y -10 Gruplandırılmış Sürekli Veri Seti Gelir (Milyon TL) Sıklık 0-100 4 101-150 6 151-200 15 201-250 28 251-300 15 301-350 7 351-Üzeri 10 Toplam 75 75 Ailedeki Gelir Durumu Mod = 201-250

11 Y -11 Bir veri setindeki değerler büyüklüklerine göre sıralandığında, sıranın tam ortasında yer alan değerdir. 2 3 6 2 4 1 1 2 5 3 4 2 1 1 222 2 3 3 4 456 2 3 + : 2 = 2,5

12 Y -12 Bir veri setindeki tüm değerlerin toplamının, veri sayısına bölünmesiyle elde edilen değerdir. 2 3 6 2 4 1 1 2 5 3 4 2 2 + 3 + 6 + 2 + 4 + 1 + 1 + 2 + 5 + 3 + 4 + 2 12 X = = 2,9

13 Y -13 Bir veri setindeki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farktır. 2 3 6 2 4 1 1 2 5 3 4 2 Aralık = 6 - 1 = 5

14 Y -14 Bir veri setindeki her bir değerin ortalamadan olan uzaklığıdır.

15 Y -15 Gruplandırılmamış Veri Seti 1 2 4 6 3 9 Aile Çocuk Sayısı Çoc.Say. Karesi 2 4 16 7 3 9 3 4 16 8 3 9 4 3 9 9 6 36 5 4 16 10 3 9  X=35  X 2 =133 10 Ailedeki çocuk sayısı

16 Y -16 2 1 4 2 4 Çoc.Say. Sıklık Çoc.Say.Karesi Toplam Çoc.Sayısı Ç.S.Kareleri Toplamı 10  X=35  X 2 =133 3 5 9 15 45 4 3 16 12 48 6 1 36 6 36 SS =  n (  X 2 ) – (  X) 2 n (n-1) =  10 * 133 – (35) 2 10 (10-1) = 1,0801

17 Y -17 Gruplandırılmış Veri Seti Gelir Aralığı Sıklık Orta Değer Toplam Karelerin Toplamı (Bin $) f i V i F i * V i F i * V i 2 SS =  n (  X 2 ) – (  X) 2 n (n-1) =  64 * 11808 – (808) 2 64 (64-1) = 5051 $ 0 – 3,999 4 2 8 16 4 – 7,999 6 6 36 216 8 – 11,999 15 10 150 1500 12 – 15,999 28 14 392 5488 24 – 27,999 2 26 52 1352 20 – 23,999 2 22 44 968 16 – 19,999 7 18 126 2268 64  X=808  X 2 =11808 64 Ailedeki Gelir Dağılımı

18 Y -18 Kusurlu oluşumun evrensel nedeni değişimdir. Ürünler bütünüyle benzer kalitedeki; Malzemeler, Makinalar kullanılarak, Aynı yöntemlerle, Benzer şekilde muayene edilerek, üretilselerdi sonuç nasıl olurdu ?

19 Y -19 Her bir değişim üretim kalitesini aynı seviyede etkilemez. Birçok faktör arasından, kusurların nedenlerinin bulun- ması uygulamasına “Proses Tanısı” denir. Sorunların çözümünde etkili sonuçlara ulaşabilmek, ancak “İstatistiksel Yön- temleri” kullanma becerisiyle donatılmış “insanlarla” mümkün olur.

20 Y -20 Veri toplamanın iki amacı vardır; Proseste meydana gelebilecek sorun- ları oluşmadan engellemek, Proseste meydana gelen sorunları ise analiz etmek.

21 Y -21 Doğru veri toplamak için ; Amaç açıkça belirlenmeli, Amaca hizmet edecek verilerin neler olduğu kararlaştırılmalı, Amaç, anlamsız fazla veri toplamak değil, anlamlı veri toplamak olmalı, Veri, ideal olarak iyi seçilmiş ve izlenmiş, her olaydan ya da parçadan doğru ve gelişigüzel alınmış olmalı,

22 Y -22 Doğru veri toplamak için ; Verilerin hangi örnekleme yöntemleri ile ve nasıl toplanacağı saptanmalı, Verilerin, kim ve/veya kimler tarafından, hangi tarihlerde, nasıl ve hangi birimlerde toplandığı kayıt edilmeli, Verilerin istenilen hassasiyette ve doğru olması için ölçü aletlerinin uygunluğu ve güvenilirliği sağlanmalıdır.

23 Y -23 ANA TEKNİKLER AKIŞ DİYAGRAMI İŞARET TABLOLARI PARETO ANALİZİ NEDEN-SONUÇ DİYAGRAMI HİSTOGRAM DAĞILIM DİYAGRAMI KONTROL ŞEMASI YARDIMCI TEKNİKLER BEYİN FIRTINASI NOMİNAL GRUP TEKNİĞİ KUVVET ALANI ANALİZİ

24 Y -24  Akış Diyagramı  İşaret Tablosu  Beyin Fırtınası  Nominal Grup Tekniği  Histoğram  Dağılım Diyag.  Kontrol Şeması  Kuvvet Alanı Analizi  Pareto Analizi  Neden Sonuç Diyagramı SORUN BELİRLEME SORUN ANALİZİ

25 Y -25 AmaçKullanılacak Teknikler Çözümün uygulamaya konması ve gözlemlenmesi Pareto Diyagramı, Histogram, Kontrol Şeması Sorunlarda öncelik sırasının belirlenmesi Akış Diyagramı, İşaret Tablosu Pareto Diyagramı, Beyin Fırtınası Nominal Grup Tekniği Sorunun ne olduğu, nerede meydana geldiği, ne zaman meydana geldiği ve etki alanının belirlenmesi İşaret Tablosu, Pareto Diyagramı, Histogram Sorunun olası bütün nedenlerinin saptanması İşaret Tablosu, Pareto Diyagramı, Dağılım Diyagramı, Neden-Sonuç Diyagramı, Beyin Fırtınası Sorunun ana nedenlerinin saptanması İşaret Tablosu, Pareto Diyagramı, Dağılım Diyagramı, Neden-Sonuç Diyagramı, Nominal Grup Tekniği Etkin ve uygulanabilir çözümlerin geliştirilmesi ve uygulama planının hazırlanması Beyin Fırtınası, Pareto Diyagramı, Kuvvet Alanı Analizi

26 Y -26 Bir prosesin geçirdiği tüm adımları gösteren şematik ifadedir. Birlik Belge, Malzeme, Ambalaj, vs. Kontrolü Eksik Var Mı? İş Emrinin Açılması Kontrol Yapılması Arızanın Giderilmesi Çıkış Kontrolunun Yapılması Uygun Mu ? Birlik E E H H TESELLÜM İKMAL DEPO ATELYE İKMAL DEPO

27 Y -27 Prosesi anlaşılır kılar, Geliştirilecek kısımlar kolaylıkla belirlenir, Çalışanların kendilerini prosesin bir parçası olarak görmelerini sağlar.

28 Y -28 Olayların meydana gelme sıklıklarını belirlemek amacı ile kullanılan tablolardır. Arıza Cinsi Driver Power Amplifier Osilatör Doubler (VHF) xxxxxxxxxxı xxxxı xxx Toplam 21 9 6 Arıza Sıklığı Quadrupler (UHF) xx 4 Regülatör Kartı 41 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxı Diğer 85 xx 4 G E N E L T O P L A M Not : 2000-2001 yıllarında arızalanan 85 adet AN-GRT/21-2 Verici Cihazı için

29 Y -29 Olaylar gözlemlendiği şekliyle kabul edilir, Verilerin toplanacağı zaman dilimlerine karar verilir, Veri girişi için yeterli boşluk bırakılmış, tüm sutunların açıkça tanımlandığı bir form hazırlanır, Tutarlı ve dürüst davranılarak veriler toplanır, İçinden örnek alınan gruplar, homojen olarak seçilir.

30 Y -30 Çözümün başlangıç noktasını seçmek, Başarıyı izlemek, Problemin temel nedenini belirlemek, Koşulların göreli önemini göstermek amacı ile; kullanılan dikey çubuk grafiklerinin özel biçimidir.

31 Y -31 Hangi sorunun araştırılacağına ve verinin nasıl toplanacağına karar verilir, Veri toplama tablosu oluştu- rulur, Veri toplama tablosu uygun işaretlemelerle doldurulur ve toplamları hesaplanır, Veriler ışığı altında diyagram oluşturulur.

32 Y -32 xxxxxxxxxxı xxxxı xxx Toplam 21 9 6 Arıza Sıklığı xx 4 41 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxı xx 4 xxxxxxxxxxı xxxxı xxx Toplam 21 9 6 Arıza Sıklığı xx 4 41 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxı xx 4 xxxxxxxxxxı xxxxı xxx Toplam 21 9 6 Arıza Sıklığı xx 4 41 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxı xx 4 xxxxxxxxxxı xxxxı xxx Toplam 21 9 6 Arıza Sıklığı xx 4 41 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxı xx 4 xxxxxxxxxxı xxxxı xxx Toplam 21 9 6 Arıza Sıklığı xx 4 41 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxı xx 4

33 Y -33 xxxxxxxxxxı xxxxı xxx Toplam 21 9 6 Arıza Sıklığı xx 4 41 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxı xx 4 xxxxxxxxxxı xxxxı xxx Toplam 21 9 6 Arıza Sıklığı xx 4 41 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxı xx 4

34 Y -34 Reg. : Regülatör Kartı DPA : Driwer Power Amplifier Osl. : Osilatör Doub. : Doubler Quad. : Quadrupler Adet

35 Y -35

36 Y -36 Burnumuzun dibinde hareketsiz duranları başka gözle görüp kıpırdar hale getirenler yaratıcı insanlardır.

37 Y -37 Bir prosesi etkileyen nedenleri sınıflandırmak ve ilişkilendirerek resimlemek amacı ile geliştirilen bir yöntemdir.

38 Y -38 Kalite MakinaMalzeme İş GücüMetod Nedenler Sonuç Ana Nedenler Alt Nedenler Gözlenen Bir Sonuç / Sorun

39 Y -39 Tespit edilen sorun/sonuç diyagramın sağındaki kutu içine yazılır, Sorun/sonuca sebep olabilecek ana nedenler birer kutu içine alınarak diyagramın sol tarafına yazılır, Her ana nedenin altına hataya sebep olabilecek alt nedenler yazılır, Tüm alt nedenler tamamlanıncaya kadar (niye olduğu sorularak) diyagram dallan- dırılır, Diyagramı oluşturan personel, sorun/sonuca sebep olan en önemli nedenleri belirler, Belirlenen bu nedenlerin çözümlenmesi için veriler toplanır, incelenir ve yorumlanır. Sorun giderilene kadar araştırmaya devam edilir.

40 Y -40 Regülatör Kartında Oluşan Yanma Yöntem Hava Şartları Montaj Hatası Cihaz Aşırı Akım Voltaj Değişiklikleri İnsan Eğitim Kullanıcı Hatası Malzeme Karta Yakın Montaj Omaj Değer Değişikliği Muadil Malzeme Not : AN-GRT/21-2 Verici Cihazı için

41 Y -41 Verileri sınıflandırmak ve dağılımlarını çubuklarla göstermek amacı ile kullanılan bir yöntemdir.

42 Y -42 Kontrol edilecek prosesten alınan örneklerle (uzunluk, ağırlık, sıcaklık, çap, vb.) bir veri grubu oluşturulur. 9,99,310,29,410,19,69,910,19,8 10,19,99,79,89,910,09,6 9,79,49,610,09,89,910,110,410,0 10,210,19,810,110,310,010,29,810,7 9,910,79,310,39,99,810,39,59,9 9,310,29,29,99,79,99,89,59,4 9,09,59,7 9,8 9,39,69,7 10,09,79,49,89,49,610,010,39,8 9,59,710,69,510,110,09,810,19,6 9,410,19,510,110,29,89,59,3 10,39,69,7 10,19,89,710,0 9,5 9,89,99,210,0 9,7 9,910,49,39,610,29,7 10,7 9,910,29,89,39,69,59,610,7 Not : 125 adet veri bulunmaktdır

43 Y -43 Veri grubundaki en küçük değer ile en büyük değer belirlenerek “Aralık” hesaplanır, Aralık = 10,7 – 9,00 = 1,7 Veri grubu belli sayıda sınıfa ayrılır. “Sınıf Sayısı (K)” veri sayısına göre aşağıdaki tablodan seçilir. Veri SayısıSınıf Sayısı (K) 50’nin Altında 50 – 100 Arası 101 – 250 Arası 251 ve Üzeri 5 – 7 6 – 10 7 – 12 10 - 20 Bu örnek için (125 veri) K = 10 seçilmiştir.

44 Y -44 Sınıf sayısına göre “Sınıf Aralığı (H)” belirlenir, H = R / K = 1,7 / 10 = 0,17  0,2 Belirlenen sınıf aralıklarına giren veriler işaretlenerek “Sıklık Tablosu” oluşturulur, Sınıf Sayısı (K) Alt-Üst Sınır (Aralık : R) Orta DeğerSıklık (Frekans)Toplam 19,00 – 9,199,1/1 29,20 – 9,399,3///// ////9 39,40 – 9,599,5///// ///// ///// /16 49,60 – 9,799,7///// ///// ///// ///// ///// //27 59,80 – 9,999,9///// ///// ///// ///// ///// ///// /31 610,00 – 10,1910,1///// ///// ///// ///// ///23 710,20 – 10,3910,3///// ///// //12 810,40 – 10,5910,5//2 910,60 – 10,7910,7////4 1010,80 – 10,9910,9 0

45 Y -45 Sıklık tablosundaki sıklık ve aralık değerlerine göre histogram çizilir. 35 30 25 20 15 10 5 0 Sıklık (Adet) 9,1 9,3 9,5 9,7 9,9 10,1 10,3 10,5 10,7 10,9 Kalınlık (cm) 1 9 16 27 31 23 12 2 4 0

46 Y -46 Herhangi bir değişken ile, diğerleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Değişken 1 Değişken 2 * ** * * * * * * * * * * *** * * * ** * * * * * * * * * * *

47 Y -47 Aralarında ilişki kurulmak istenilen değişkenler toplanarak bir tablo oluşturulur. (En az 50 çift bir veri toplanmalıdır.) Değişkenlere ait veriler yatay ve düşey eksenlere yerleştirilerek kesişim noktaları grafik üzerinde işaretlenir İşaretlenen noktaların dağılımına göre değişkenler arasında yorum yapılır.

48 Y -48 Pozitif İlişki ; y’nin artışı x’deki artışa bağlıdır. x kontrol edilirse y’yi de kontrol altında tutma şansı yüksektir. Örneğin, eğitim ile performans arasındaki ilişki. Değişken x * * * * * * * * * * * *** * * * * Değişken y * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * *** * * * * Değişken x Değişken y * * * * * * * * Olası Pozitif İlişki ; x artırılırsa y de biraz artabilir. Ancak, bu çok keskin bir ilişki değildir. y değerini etkileyen x’den başka değişkenler (nedenler) de olabilir.

49 Y -49 Negatif İlişki ; x’in artışı y’nin düşmesine neden olmaktadır. Bu halde x kontrol edilebilirse y de kontrol altında tutulabilir. Örneğin, eğitim ile kusur arasındaki ilişki. Olası Negatif İlişki ; x arttıkça y’de azalma eğilimi görülmektedir. Ancak, bu çok keskin bir ilişki değildir. y değerini etkileyen x’den başka değişkenler (nedenler) de olabilir. * * * * * * * * ** * * * * * * * * Değişken x Değişken y * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Değişken x Değişken y * * * * * * * *

50 Y -50 İlişki Yok ; İki değişken arasında ilişki yoktur. Sonucu etkileyen başka değişkenler mevcuttur. * * * * * * * * * * * * *** * * * * Değişken x Değişken y * * * * * * *

51 Y -51 Bir prosesin istatistiksel olarak kontrol altında olup olmadığını belirlemek için, proseste meydana gelen sapmaların ne kadarının gelişigüzel değişmelerden ve ne kadarının belirli olaylardan ve/veya bireysel eylemlerden dolayı meydana geldiğini tespit etmek amacıyla kullanılır. Birim Zaman Üst Kontrol Sınırı (ÜKS) Alt Kontrol Sınırı (AKS) Ortalama Ölçüm, Hata Sayısı, Nabız Artışı, vb.

52 Y -52 A A B B C C 1 2a 2b 2c 2d 2e 2f ÜKS Ort. AKS

53 Y -53 A A B B C C 1 2a 2b 2c 2d 2e 2f 1. Bir veya daha fazla nokta kontrol sınırları dışına çıkarsa, ÜKS Ort. AKS

54 Y -54 A A B B C C 1 2a 2b 2c 2d 2e 2f ÜKS Ort. AKS 2a. Birbirini takip eden üç noktadan ikisi veya tamamı merkezin aynı tarafında A Bölge- sinde bulunduğunda,

55 Y -55 A A B B C C 1 2a 2b 2c 2d 2e 2f ÜKS Ort. AKS 2b. Birbirini takip eden beş noktadan dördü veya tamamı merkezin aynı tarafında ve B Bölgesinde veya ötesinde bulunduğunda,

56 Y -56 A A B B C C 1 2a 2b 2c 2d 2e 2f ÜKS Ort. AKS 2c. Birbirini takip eden dokuz nokta merkezin aynı tara- fında olduğunda,

57 Y -57 A A B B C C 1 2a 2b 2c 2d 2e 2f ÜKS Ort. AKS 2d. Birbirini takip eden altı nokta artış veya düşüş halinde oldu- ğunda,

58 Y -58 A A B B C C 1 2a 2b 2c 2d 2e 2f ÜKS Ort. AKS 2e. Birbirini takip eden ondört nokta aşağı yukarı oynar durumda sıralandığında (arada sırada peşpeşe artan veya eksilen birkaç nokta olmamalıdır),

59 Y -59 A A B B C C 1 2a 2b 2c 2d 2e 2f ÜKS Ort. AKS 2f. Birbirini takip eden onbeş nokta C Böl- gesinde bulunduğunda.,

60 Y -60 Veri Ölçülebilen (Niceliksel) Sayılabilen (Niteliksel) Her Örnekteki / Birimdeki Hata Sayısı Hatalı Birim Ya Da Ürün Sayısı C Şeması Sabit Örnek/ Birim Sayısı Değiş- ken Örnek/ Birim Sayısı Değiş- ken Örnek/ Birim Sayısı Sabit Örnek/ Birim Sayısı Sabit Örnek/ Birim Sayısı U Şeması P Şeması NP Şeması X / R Şeması

61 Y -61

62 Y -62 Nereye gideceğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin bir önemi yoktur. Lewiss CARROLL

63 Y -63 Bir gruba en kısa zamanda mümkün olan en çok sayıda fikrin yaratılma- sında yardımcı olmak için kullanılan bir tekniktir.

64 Y -64

65 Y -65 Toplantılarda düzeni sağlamak, Herkese eşit fırsat vererek, yararlı ve yaratıcı fikirlerin oluşmasını sağlamak, Zamanı en verimli biçimde kullanmak, Grubun ortak sorunlarını ortaya çıkarmak, Sorunlara ilişkin olarak hangi verilerin toplanacağına karar vermek, Sorunu ortadan kaldırmaya yarayacak önerileri oluşturmak ve uygulanmasına karar vermek, Yeni bir uygulamada, çıkabilecek olası sorunları önceden belirlemektir.

66 Y -66 YAPISAL SIRAYLA FİKİR SÖYLENİR YAPISAL OLMAYAN RASTGELE FİKİR SÖYLENİR

67 Y -67 Ortaya atılan fikirler eleştirilmemelidir, Her fikir herkes tarafından kolayca görülebilecek şekilde yazılmalıdır. Böylece yanlış anlaşılmalar ve aynı fikrin yeniden düşünülmesi önlenmiş olacaktır, Beyin fırtınası yapılan konuda herkes aynı fikirde olmalıdır, Fikirler söylendiği gibi ve kesintisiz yazılmalıdır, Beyin fırtınası çabuk bitirilmelidir. Her konu ile ilgili olarak, 10-15 dakikalık çalışma beyin fırtınası için yeterli bir zamandır.

68 Y -68 Bir kuruluşta çalışan 7 eleman, amirleri ile toplanarak bölümlerinde karşılaştıkları sorunları belirlemek ve öncelikli olarak hangi sorunun çözüme kavuşturulması gerekliliğini tespit etmek amacıyla bir beyin fırtınası uygulamışlardır.

69 Y -69 Sorun NoSorunun İçeriği 1Baskı makinesinin sık ayarlanması 2Kapakların kimi zaman yerine oturmayışı 3Malzemenin vaktinde gelmemesi 4Kalıpların eşit aşınmaması 5Kalıp değiştirme planlarına uymaktaki güçlükler 6Yetersiz aydınlatmanın kalite kontrolü engellemesi 7Baskı sırasında kopan çapakların hatta kalması 8Transfer hattının zaman zaman boşluk yapması 9Tozlu ortamın kalite ve sağlığı olumsuz etkilemesi 10Takımların farklı yerlere bırakılması 11Civataların çabuk yalama olması 12Hidrolik basıncın dalgalanması 13Kalıp sıkışmaları

70 Y -70 1Baskı makinesinin sık ayarlanması5 2Kapakların kimi zaman yerine oturmayışı1 3Malzemenin vaktinde gelmemesi2 4Kalıpların eşit aşınmaması6 5Kalıp değiştirme planlarına uymaktaki güçlükler8 6Yetersiz aydınlatmanın kalite kontrolü engellemesi7 7Baskı sırasında kopan çapakların hatta kalması5 8Transfer hattının zaman zaman boşluk yapması0 9Tozlu ortamın kalite ve sağlığı olumsuz etkilemesi2 10Takımların farklı yerlere bırakılması1 11Civataların çabuk yalama olması3 12Hidrolik basıncın dalgalanması2 13Kalıp sıkışmaları4 Sorun No Sorunun İçeriği İlk Tur Oylama Sonucu

71 Y -71 1Baskı makinesinin sık ayarlanması2 4Kalıpların eşit aşınmaması1 5Kalıp değiştirme planlarına uymaktaki güçlükler 4 6Yetersiz aydınlatmanın kalite kontrolü engellemesi 1 7Baskı sırasında kopan çapakların hatta kalması 0 Sorun No Sorunun İçeriği İkinci Tur Oylama Sonucu

72 Y -72 Problem seçme aşamasında grup elemanlarının eşit söz hakkına sahip olmalarını sağlamak için kullanılan diğer bir yöntemdir.

73 Y -73 1 nci Grup Üyesi 2 nci Grup Üyesi 3 ncü Grup Üyesi 4 ncü Grup Üyesi 5 nci Grup Üyesi 6 ncı Grup Üyesi 7 nci Grup Üyesi Toplam Puan 252412218 145555530 413344423 521121113 334233321 Sorun A B C D E

74 Y -74 İtici kuvvetler ile engelleyici kuvvetlerin durumunu resimlemek için kullanılan bir yöntemdir.

75 Y -75 Sağlıklı Olmak Zayıf Olmanın Hoş Karşılanması Mankenlerin Zayıf Olması Kilolu Olmaktan Utanmak Kilolu Olmaktan Dolayı Kendini Aşağılama Egzersiz Yapmanın Verdiği Olumlu Vaziyet Cazibe Eksikliği Olmayan Giysiler Zaman Yokluğu Kalıtımsal Özellikler Anlayışsız Çevre Jimnastik Yapacak Para Bulamama İlgisizlik Yanlış Öğütler Yanlış Beslenme Hazır Yiyeceklerdeki Şeker Miktarı

76 Y -76 İnsanların olayın tüm yönlerini görmesini ve dolayısı ile yaratıcı düşünmesini sağlar, Olumlu ve olumsuz konularda insanları fikir birliğine teşvik eder, Başlamak bitirmenin yarısıdır. Kuvvet alanı analizi hareket için başlama noktasını sağlar.

77 Y -77

78 Y -78 Yusuf KILIÇ Mak. Yük. Müh. 3 ncü HİBM K.lığı


"Y -1 Yusuf KILIÇ Mak. Yük. Müh. 3 ncü HİBM K.lığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları