Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ESNAF VE SANATKAR ODALARI TARAFINDAN YAPILABİLECEK EĞİTİM FAALİYETLERİ 02.04.20151.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ESNAF VE SANATKAR ODALARI TARAFINDAN YAPILABİLECEK EĞİTİM FAALİYETLERİ 02.04.20151."— Sunum transkripti:

1 ESNAF VE SANATKAR ODALARI TARAFINDAN YAPILABİLECEK EĞİTİM FAALİYETLERİ 02.04.20151

2 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KOORDİNASYON İLE İLGİLİ 2007/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ 4 Temmuz 2007 Tarih ve 26572 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır. Kamu veya özel kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek olan hizmet içi eğitim faaliyetleri dışındaki her türlü eğitim ve öğretim hizmetlerinde Devlet adına gözetim ve denetim yapma görevi, Anayasamız ve ilgili diğer kanunlarla Millî Eğitim Bakanlığına verilmiştir. Bu itibarla; kamu veya özel kuruluşlar tarafından düzenlenecek olan hizmet içi eğitim dışındaki tüm eğitim etkinliklerinde Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde hareket edilecek, personel istihdamı ile ilgili şartlar belirlenirken adaylardan talep edilecek sertifikaların mutlaka Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı olması istenerek, gözetim ve denetim görevinin yerine getirilmesinde anılan Bakanlığa yardımcı olunacaktır. 02.04.20152

3 ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI TARAFINDAN YAPILACAK KURS VE SINAVLARIN ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE YÖNERGENİN EĞİTİMLE İLGİSİ Yönerge; TESK mesleki belgeleri vermek amacıyla esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarınca yapılacak yetiştirme kursları ve belge sınavlarının esas ve usullerini belirlemek amacıyla hazırlanmış ve 02.04.2008 tarih ve 41 sayılı TESK Genelgesi ile yürürlüğe konulmuştur. 02.04.20153

4 BAŞBAKANLIK GENELGESİ VE YÖNERGE İNCELENDİĞİNDE BUNLARDAN İKİ SONUÇ ÇIKARABİLİRİZ. ODALARIMIZ VE BİRLİĞİMİZ TARAFINDADAN YAPILACAK EĞİTİMLER HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETİ VEYA SINAVLARA HAZIRLIK KURSU OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK. EĞİTİM FAALİYETLERİMİZİN BELGELİ (SERTİFİKALI) OLMASI İÇİN M.E.B.’ E BAĞLI BİR KURUM İLE İŞBİRLİĞİ HALİNDE YAPILMALIDIR. 02.04.20154

5 ODALARIMIZ VE BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN YAPILACAK EĞİTİMLER 1.Hizmet içi eğitim faaliyetleri; a)Yeni yayımlanan kanun, yönetmelik vb. durumlarla ilgili bilgilendirme eğitim ve çalışmaları. b)Yeni teknolojilerin kullanımı, yeni keşfedilmiş üretim, hizmet vb. yöntemlerin tanıtım ve uygulanması ile ilgili seminerler. 2.Kurslar a)Kalfalık, Ustalık ve Esnaflık Belgesi sınavlarına hazırlık kursları. b)Telafi eğitimlerinin yapılması (İşletmeler üstü eğitim) 02.04.20155

6 ODALARIMIZ VE BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN YAPILACAK EĞİTİMLER a)Yeni yayımlanan kanun, yönetmelik vb. durumlarla ilgili bilgilendirme eğitim ve seminerleri. AB yasalarına uyum sürecinde birçok kanun ve yönetmeliklerde hızlı değişiklikler yapılmakta ve yaşanmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir; Çalışma hayatı ile ilgili yapılan düzenlemeler. (Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu, eski olmasına rağmen son 15 yılda birkaç defa değişime uğrayan Milli Eğitim Temel Kanunu, Esnaf Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu, Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu vb.) Yaşanan hızlı değişim, çalışanlarımızın güncel kalabilmeleri, doğru ve hızlı hizmet verebilmeleri için hizmet içi eğitim faaliyetlerinin önemini ortaya koymaktadır. 02.04.20156

7 ODALARIMIZ VE BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN YAPILACAK EĞİTİMLER b)Yeni teknolojilerin kullanımı, yeni keşfedilmiş üretim, hizmet vb. yöntemlerin tanıtım ve uygulanması ile ilgili çalışmalar. Hızla ilerleyen bilim ve teknoloji üretim ve hizmet alanında yeni ekipman ve yöntemleri yaşamın içine katmaktadır. (Herkeste bulunan cep telefonlarındaki değişimi hepimiz yaşadık ve gözlemledik.) Acımasız piyasa şartlarında pastadan herkes biraz daha fazla pay almak için müthiş bir rekabet ortamı meydana getirmiştir. 02.04.20157

8 ODALARIMIZ VE BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN YAPILACAK EĞİTİMLER b)Yeni teknolojilerin kullanımı, yeni keşfedilmiş üretim, hizmet vb. yöntemlerin tanıtım ve uygulanması ile ilgili çalışmalar. Esnaf ve Sanatkâr odaları olarak üyelerimize örgütlü güç olduklarını hissettirecek, onların piyasa şartlarında ayakta kalmalarını kolaylaştıracak yeni üretim ve hizmet yöntemlerini tanıtan ve kullanmayı öğreten eğitim seminerleri, filmleri, broşürleri, vb. hazırlamak ve sunmak. (Buna benzer eğitimleri Güzellik Uzmanları Odası örnek teşkil edecek şekilde yapmaktadır.) 02.04.20158

9 ODALARIMIZ VE BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN YAPILACAK EĞİTİMLER 2.Kurslar a)Kalfalık, Ustalık ve Esnaflık Belgesi sınavlarına hazırlık kursları. Düzenlenecek kursları iki şekilde yapabiliriz; MYK tarafından belirlenmiş meslek standartlarında bulunan yeterlilikleri karşılayacak şekilde hazırlayacağımız kurs içeriğini uygun bir program dahilinde uzman öğreticilerden faydalanarak, Kendi odamız bünyesinde veya M.E.B.’e bağlı bir eğitim kurumu ile işbirliği yapmak suretiyle yapabiliriz. Bahsettiğimiz kursları örnek teşkil edecek şekilde uygulayan odalarımız var. (İst. Umum Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası, İst. Kadın Kuaförleri, Manikürcüleri Esnaf Odası.) 02.04.20159

10 ODALARIMIZ VE BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN YAPILACAK EĞİTİMLER 2.Kurslar a)Kalfalık, Ustalık ve Esnaflık Belgesi sınavlarına hazırlık kursları. Düzenlenecek kursları sadece bizden belge alacaklar için değil üyelerimizin yanında çalışan geleceğin esnafına, (Yaptırdığımız ankette çırak ve kalfaların %61’i gelecekte kendi işlerini kurmak istediklerini belirtmişler.) bizim potansiyel üyelerimiz olan kişilere de yapabiliriz. Ayrıca bu hizmetleri Mesleki Eğitim Merkezlerinde sınava girecek adaylara da düzenleyebiliriz. 02.04.201510

11 ODALARIMIZ VE BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN YAPILACAK EĞİTİMLER 2.Kurslar b)Telafi eğitimlerinin yapılması (İşletmeler Üstü Eğitim) Telafi, bir hatadan dönülmesi veya bir eksikliğin giderilmesi anlamında kullanılan dilimize yerleşmiş bir kelimedir. Telafi eğitimlerinin amacı çırak, kalfa ve ustalarımızın çalıştıkları işyerlerinde meslekleriyle ilgili öğrenemedikleri bilgi ve becerileri, kurulacak “İşletmeler Üstü Eğitim ve Teknoloji Merkezi”nde öğrenmeleri için yapılan faaliyetlerdir. 02.04.201511

12 ODALARIMIZ VE BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN YAPILACAK EĞİTİMLER 2.Kurslar b)Telafi eğitimlerinin yapılması (İşletmeler Üstü Eğitim) İşyerlerinde bir meslek dalında bulunması gereken bilgi ve beceriler ile ilgili iş ve işlemlerin tamamı yapılamamakta ve uygulanamamaktadır. Böyle durumlarda kurulacak olan İşletmeler Üstü Eğitim Merkezleri, TESK, MYK ve MEB’den belge alanlarda bulunması beklenen bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları ile yeterliliklerdeki eksikleri gidermek amacıyla yapılırlar. Bu durumda adaylar belge sınavlarında sıkıntı ile karşılaşmayacaklardır. Bu ve benzeri merkezleri ihtisas odaları kurmak suretiyle mesleğinin kalitesini, aynı zamanda sanatkârın verimliliğini de artırmış olacaktır. 02.04.201512

13 E ğ itim Konusunun Belirlenmesi E ğ itimcilerin ve Zamanın Belirlenmesi Gerekli İ zin ve Onayların Alınması Duyuru ve Ça ğ rıların Yapılması E ğ itim İ le İ lgili Afiş ve Pankartların Asılması Duyuru ve Ça ğ rıların Yapılması E ğ itim İ le İ lgili Afiş ve Pankartların Asılması E ğ itim Materyalinin Hazırlanması E ğ itim Günü E ğ itim Salonunun Hazırlanması E ğ itim Materyalinin Da ğ ıtılması E ğ itim Kayıtlarının Alınması E ğ itim Günü E ğ itim Salonunun Hazırlanması E ğ itim Materyalinin Da ğ ıtılması E ğ itim Kayıtlarının Alınması E ğ itimin Tamamlanması Anketlerin Düzenlenmesi Katılım Belgelerinin Da ğ ıtımı İ lgili Belgelerin Arşivlenmesi EĞİTİM SÜREÇLERİ 02.04.201513

14 TEŞEKKÜRLER 02.04.201514


"ESNAF VE SANATKAR ODALARI TARAFINDAN YAPILABİLECEK EĞİTİM FAALİYETLERİ 02.04.20151." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları