Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ESNAF VE SANATKAR ODALARINDA MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIĞI BİRİMİ VE İŞYERİ DENETLEME DANIŞMANLIK GURUPLARININ OLUŞTURULMASI, GÖREVLERİ VE YAPACAĞI FAALİYETLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ESNAF VE SANATKAR ODALARINDA MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIĞI BİRİMİ VE İŞYERİ DENETLEME DANIŞMANLIK GURUPLARININ OLUŞTURULMASI, GÖREVLERİ VE YAPACAĞI FAALİYETLER."— Sunum transkripti:

1 ESNAF VE SANATKAR ODALARINDA MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIĞI BİRİMİ VE İŞYERİ DENETLEME DANIŞMANLIK GURUPLARININ OLUŞTURULMASI, GÖREVLERİ VE YAPACAĞI FAALİYETLER. 1 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

2 ESNAF VE SANATKAR ODALARINDA MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIĞI BİRİMİ’NİN OLUŞTURULMASI, GÖREVLERİ VE YAPACAĞI FAALİYETLER. 2 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

3 ODALARDA MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIĞI BİRİMİ’NİN OLUŞTURULMASI, GÖREVLERİ VE YAPACAĞI FAALİYETLER. 3 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP ODALARIMIZDA MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIĞI BİRİMİ, 5362 SAYILI KANUNUN 72. MADDESİ’NİN SON FIKRASI GEREĞİ OLUŞTURULMAKTADIR. BU BİRİMLER, “ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARINCA YAPILACAK MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİĞİN 5. MADDESİNDE DETAYLI OLARAK ELE ALINMIŞTIR.

4 ODALARDA MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIĞI BİRİMİ’NİN OLUŞTURULMASI, GÖREVLERİ VE YAPACAĞI FAALİYETLER. 4 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP ODALARIMIZDA KURULAN MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIĞI BİRİMİ, MÜDÜR, MÜDÜR YARDIMCISI, EĞİTİM UZMANLARI, EĞİTİM DANIŞMANLARI VE SEKRETARYA GÖREVLİLERİNDEN MEYDANA GELİR.

5 5 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP ODALARIMIZDA KURULAN MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIĞI BİRİMLERİ, ESNAF VE SANATKÂRLAR İLE YANLARINDA ÇALIŞAN ÇIRAK VE KALFALARIN MESLEK EĞİTİMİNİ İLGİLENDİREN HER KONUDA ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR YAPAR, UYGULAMALARI İZLER. ÖNERİLERİNİ GENEL SEKRETERE SUNAR, İŞYERİ DENETLEME VE DANIŞMANLIK GRUPLARI İLE SIKI BİR İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇALIŞIR VE BU BİRİMLERİN SEKRETARYA GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRİR. ODALARDA MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIĞI BİRİMİ’NİN OLUŞTURULMASI, GÖREVLERİ VE YAPACAĞI FAALİYETLER.

6 ODALARDA MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIĞI BİRİMİ’NİN OLUŞTURULMASI, GÖREVLERİ VE YAPACAĞI FAALİYETLER. 6 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP ODALARIMIZDA KURULAN MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIĞI BİRİMLERİ, YILLIK OLARAK ÜYE ESNAF VE SANATKÂRLARIN EĞİTİM İHTİYAÇLARINI TESPİT EDER, PLANLAR, TAKVİME BAĞLAR, BÜTÇELENDİRİR VE HER YIL TEMMUZ AYI SONUNA KADAR BİR ÜST YAZI İLE BAĞLI OLDUĞU BİRLİĞE BİLDİRİR.

7 7 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIĞI BİRİMİNİN GÖREVLERİ MESLEK EĞİTİMİNİ İLGİLENDİREN HER KONUDA ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR YAPAR. UYGULAMALARI İZLER. ÖNERİLERİNİ BAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİM KURULUNA SUNAR. YÖNETİM KURULUNA VE İŞLETMELERE DANIŞMANLIKTA BULUNUR. İŞYERİ DENETLEME VE DANIŞMANLIK GRUPLARI İLE SIKI BİR İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇALIŞIR.

8 8 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIĞI BİRİMİNİN GÖREVLERİ BU KURULLARIN SEKRETARYA GÖREVİNİ YERİNE GETİRİR. ODA YÖNETİMİ TARAFINDAN İMZALANAN ÇIRAKLIK SÖZLEŞMELERİNİN DOSYALANMASINI SAĞLAR. ÇIRAK ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SİCİL DOSYALARINI TUTAR, KONTROL EDER, TAKİP EDER (3308 SAYILI KANUN KAPSAMINDA EĞİTİM GÖREN ÇIRAK VE KALFALAR İLE USTA NİTELİĞİ KAZANMIŞLAR İÇİN).

9 9 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIĞI BİRİMİNİN GÖREVLERİ MESLEKİ EĞİTİM İLE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPMAK. ODA EĞİTİM BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE BELİRTİLEN KRİTERLER ÇERÇEVESİNDE HARCANMASI KONUSUNDA YÖNETİM KURULUNA YARDIMCI OLMAK. MESLEKLERİ İLE İLGİLİ İŞLETMELER ÜSTÜ EĞİTİM MERKEZLERİNİN KURULMASI KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMAK, ÜST KURULUŞLARINA ÖNERİLERİNİ RAPOR HALİNDE SUNMAK. KONFEDERASYONCA DÜZENLENEN MESLEK EĞİTİMİ ŞURASINA BİRLİKÇE SUNULACAK RAPORDA MESLEKLERİ İLE İLGİLİ REFORM NİTELİĞİNDEKİ GÖRÜŞLERİNİ BİRLİĞE BİLDİRMEK.

10 10 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIĞI BİRİMİNİN GÖREVLERİ MESLEKLERİ İLE İLGİLİ YURT İÇİ VE YURT DIŞI YAYINLARI TAKİP ETMEK. ÇAĞDAŞ UYGARLIK DÜZEYİNDE OLAN ÜLKELERİN ESNAF VE SANATKÂRLARI İLE YARIŞABİLMEK, KÜRESELLEŞEN DÜNYADA EZİLMEMEK, KAYBOLMAMAK İÇİN, ONLARIN İMKÂN VE ŞARTLARINI YAKALAYABİLMEK KONUSUNDA KENDİLERİNE DÜŞEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEK. İMKÂNLARI DIŞINDA OLAN ÖNERİLERİNİN, ODA YÖNETİM KURULU KANALI İLE ÜST KURULUŞLARINA İLETİLMESİNİ SAĞLAMAK.

11 11 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIĞI BİRİMİNİN GÖREVLERİ BİR ÖNCEKİ YILA AİT MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK PLAN, İCRA VE SONUÇLARA İLİŞKİN BİLGİLERİ TAKİP EDEN YILIN MART AYI SONUNA KADAR BAKANLIK E-ESNAF VE SANATKÂR VERİ TABANINDA BU AMAÇLA AÇILAN BÖLÜME KAYDETMEK. “ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI TARAFINDAN YAPILACAK KURS VE SINAVLARIN ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE” GEREĞİ YAPILACAK EĞİTİM VE BELGE SINAVLARINI PLANLAR, BÜTÇELENDİRİR VE YÖNETİME SUNAR.

12 İŞYERİ DENETLEME VE DANIŞMANLIK GURUPLARININ OLUŞTURULMASI VE YAPACAĞI FAALİYETLER. 12 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP ESNAF VE SANATKARODALARININ ÇALIŞMA BÖLGELERİNDE ÇIRAKLIK EĞİTİMİ UYGULAMA (3308) KAPSAMINA ALINMIŞ MESLEK DALLARINDA BİRER İŞYERİ DENETLEME VE DANIŞMANLIK GRUBU KURULUR. ODALAR BÜNYESİNDE ESAS İTİBARİYLE BİR İDDG KURULUR. İŞYERLERİNİN SAYISININ FAZLALIĞI DİKKATE ALINARAK BİRDEN FAZLA İDDG DE KURULABİLİR.

13 13 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP ODA İŞYERİ DENETLEME VE DANIŞMANLIK GRUPLARININ OLUŞTURULMASI: ODA BÜNYESİNDE KURULAN İDDG'LER; A) ODA YÖNETİM KURULUNCA, ÇALIŞMA BÖLGESİNDEKİ İŞ HACMİNE GÖRE KENDİ ÜYELERİ ARASINDA VEYA DIŞINDAN SEÇİLEN 2 İLA 4 ÜYE, B) ODANIN ÇALIŞMA BÖLGESİNDE BULUNAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİNDE, BULUNMAMASI HALİNDE DİĞER MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREVLİ BİR ALAN UZMANINDAN OLUŞUR.

14 14 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP ODA İŞYERİ DENETLEME VE DANIŞMANLIK GRUPLARININ GÖREVLERİ: ODA BÜNYESİNDE KURULAN İDDG'LER; DENETLEME GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRİRKEN ESAS İTİBARİYLE BİRER DANIŞMA KURULU GİBİ ÇALIŞARAK, 3308 SAYILI KANUNUN İŞLETMELERDE YAPILMASINI ÖNGÖRDÜĞÜ PRATİK MESLEK EĞİTİMİNİN GEREĞİ GİBİ VERİLEBİLMESİ İÇİN, ALT YAPI EKSİKLERİNİN GİDERİLMESİNDE YOL GÖSTERİCİ VE YARDIMCI OLURLAR. İDDG'LERİN GÖREVLERİ ESAS İTİBARİYLE: 1) EĞİTİCİLERİN ELVERİŞLİLİĞİ, 2) İŞYERİNİN ELVERİŞLİLİĞİ, 3) EĞİTİMİN PROGRAMA UYGUNLUĞU, 4) İSTİHDAMIN SÖZLEŞMEYE VE MEVZUATA UYGUNLUĞU, KONULARINDA DENETİM VE DANIŞMANLIK YAPMAKTIR.

15 15 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP ODA İŞYERİ DENETLEME VE DANIŞMANLIK GRUPLARININ GÖREVLERİ: 1) İŞYERİNDE İCRA EDİLEN MESLEK DALI VEYA DALLARI İTİBARİYLE İŞYERİNİN AŞAĞIDAKİ SINIFLANDIRMAYA GÖRE AİT OLDUĞU GRUBU BELİRLEMEK; İZLEMEK VE GEREKTİĞİNDE DEĞİŞTİRMEK: -ÇIRAKLIK EĞİTİMİNE ELVERİŞLİ İŞYERİ, -ÇIRAKLIK EĞİTİMİNE ŞARTLI ELVERİŞLİ İŞYERİ, -ÇIRAKLIK EĞİTİMİNE ELVERİŞSİZ İŞYERİ.

16 16 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP ODA İŞYERİ DENETLEME VE DANIŞMANLIK GRUPLARININ GÖREVLERİ: 2) EĞİTİCİ ELEMANLARIN, USTA VE USTA ÖĞRETİCİLERİN KİŞİSEL VE MESLEKSEL BAKIMDAN ELVERİŞLİ VE SAYICA YETERLİ OLUP OLMADIKLARINI BELİRLEMEK VE DENETLEMEK, 3) ÇIRAKLIK EĞİTİM PROGRAMLARINA VE MESLEK STANDARTLARINA GÖRE, BİR MESLEĞİN BİR İŞYERİNDE İCRASI İÇİN GEREKLİ DONANIMI DİKKATE ALMAK, AYNI MESLEK DALINDA ÇIRAKLIK EĞİTİMİ YAPILABİLMESİ İÇİN İŞYERİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ DONANIMIN VAR OLUP OLMADIĞINI BELİRLEMEK,

17 17 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP ODA İŞYERİ DENETLEME VE DANIŞMANLIK GRUPLARININ GÖREVLERİ: 4) İŞYERİNİN ELVERİŞLİLİĞİNİ BELİRLERKEN, ÇIRAKLIK EĞİTİMİ YAPILAN MESLEK DALI İTİBARİYLE O İŞYERİNDE YETERLİ ÇEŞİTLİLİKTE İŞ VE İŞLEM YAPILIP YAPILMADIĞINA DİKKAT ETMEK, 5) ÇIRAKLIK EĞİTİMİNE ŞARTLI ELVERİŞLİ SAYILAN İŞYERLERİNDE EKSİK VERİLEN PRATİK EĞİTİMİN, VARSA BİR İŞLETMELER ÜSTÜ EĞİTİM MERKEZİNDE, YOKSA BAŞKA BİR İŞYERİ VEYA KURUMDA TAMAMLANMASI İÇİN GEREKEN ÖNLEMLERİ ALMAK,

18 18 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP ODA İŞYERİ DENETLEME VE DANIŞMANLIK GRUPLARININ GÖREVLERİ: 6) İŞYERİNDE VERİLEN PRATİK MESLEK EĞİTİMİNİN MESLEK DALI İTİBARİYLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMINA UYGUNLUĞUNU DENETLEMEK VE İZLEMEK, 7) ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE KALFALARIN İSTİHDAM İLİŞKİLERİNİN, BUNLARLA YAPILAN SÖZLEŞMELERE VE İLGİLİ MEVZUATA UYGUNLUĞUNU DENETLEMEK VE İZLEMEK, 8) ÇIRAKLIK EĞİTİMİ YAPARKEN KAPANAN, KAPATILAN VEYA EĞİTİME ELVERİŞSİZ DURUMA DÜŞEN İŞYERLERİNİN ÇIRAKLARINA YENİ İŞYERİ BULUNMASINDA YARDIMCI OLMAK,

19 19 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP ODA İŞYERİ DENETLEME VE DANIŞMANLIK GRUPLARININ GÖREVLERİ: 9) MEVZUATA AYKIRI HALDE ÇIRAK İSTİHDAM EDİLEN İŞYERLERİNİN SORUMLULARINI MEVZUATA UYGUN DAVRANMAYA DAVET ETMEK; SONUÇ ALINAMAMASI HALİNDE CEZAİ MÜEYYİDE UYGULANMASI İÇİN İLGİLİ MERCİLERE DUYURMAK, 10) İŞYERİNDE BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELERİN VE MALZEMENİN BULUNUP BULUNMADIĞINI DENETLEMEK, 11) İLKYARDIM VE İŞ GÜVENLİĞİ BİLGİLERİNİN VE MALZEMELERİNİN ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE KALFALARA VERİLİP VERİLMEDİĞİNİ VE İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINIP ALINMADIĞINI DENETLEMEK,

20 20 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP ODA İŞYERİ DENETLEME VE DANIŞMANLIK GRUPLARININ ÇALIŞMA ESASLARI: A) İDDG ÜYELERİ, GÖREVLERİNİ GEREĞİ GİBİ YERİNE GETİREBİLMELERİ AMACIYLA, KISA SÜRELİ BİR EĞİTİMDEN GEÇİRİLİRLER. B) İDDG ÜYELERİ EĞİTİM GÖRDÜKTEN SONRA, ARALARINDA YAPACAKLARI İŞBÖLÜMÜ SONUCU, İŞYERLERİNE TOPLU VEYA TEK KİŞİLİK DENETLEME VE DANIŞMANLIK ZİYARETİNDE BULUNURLAR. C) GÖREV ALANINA GİREN İŞYERLERİ YILLIK BİR DENETLEME VE DANIŞMANLIK PROGRAMINA GÖRE YILDA EN AZ BİR KEZ ZİYARET EDİLİR. PROGRAM DIŞI ZİYARET VE TEMAS HER ZAMAN YAPILABİLİR.

21 21 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP ODA İŞYERİ DENETLEME VE DANIŞMANLIK GRUPLARININ ÇALIŞMA ESASLARI: D) ZİYARETLERDE, BU YÖNERGENİN 13. MADDESİNDE BELİRTİLEN DANIŞMANLIK VE DENETLEME GÖREVLERİ YERİNE GETİRİLİR. E) İŞYERİ ZİYARETLERİ, ZİYARETTE BULUNAN İDDG ÜYESİ / ÜYELERİ VE İŞVEREN TARAFINDAN İMZALANAN BİR TUTANAĞA BAĞLANIR. ("İŞYERİNİN PRATİK EĞİTİME UYGUNLUK RAPORU”)

22 22 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP …………………………………………………………………..Odası İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubunun ……………………………tarihli “İşyerinin Pratik Eğitime Uygunluk Raporu” sonucunda, bu işyerinde çıraklık eğitimi yapılması uygun bulunmuştur. İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu Başkanı

23 23 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP İŞYERİ DENETLEME VE DANIŞMANLIK GRUPLARI, DENETLEME GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRİRKEN ESAS İTİBARİYLE BİRER DANIŞMA KURULU GİBİ ÇALIŞARAK, 3308 SAYILI KANUNUN İŞLETMELERDE YAPILMASINI ÖNGÖRDÜĞÜ PRATİK MESLEK EĞİTİMİNİN GEREĞİ GİBİ VERİLEBİLMESİ İÇİN, ALT YAPI EKSİKLERİNİN GİDERİLMESİNDE YOL GÖSTERİCİ VE YARDIMCI OLURLAR.

24 24 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP YARARLANILAN KAYNAKLAR:  5362 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU  ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARINCA YAPILACAK MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK  PRATİK EĞİTİMİN VERİLECEĞİ İŞYERLERİ VE BUNLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK  DENETLEME VE DANIŞMANLIK GRUPLARININ KURULMASI VE PRATİK EĞİTİMİN VERİLECEĞİ İŞYERLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN YÖNERGE TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER


"ESNAF VE SANATKAR ODALARINDA MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIĞI BİRİMİ VE İŞYERİ DENETLEME DANIŞMANLIK GURUPLARININ OLUŞTURULMASI, GÖREVLERİ VE YAPACAĞI FAALİYETLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları