Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE (HSSGM) STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Volkan Erkan 12 Ocak 2005.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE (HSSGM) STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Volkan Erkan 12 Ocak 2005."— Sunum transkripti:

1 HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE (HSSGM) STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Volkan Erkan 12 Ocak 2005

2 HSSGM Lozan Barış Antlaşması, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Uluslararası Sağlık Tüzüğü ile 1593 ve 2548 sayılı kanunlardan kaynaklanan yetki ve gelirleri kullanarak Türk Boğazları ile hudut ve sahillerde sağlık denetimleri yapan, uluslar arası geçerliliği olan sertifikalar düzenleyen ve uluslararası yayılım gösteren bulaşıcı ve salgın hastalıkların ülkemize girmesini ve çıkmasını önleyen Sağlık Bakanlığı’nın bağlı kuruluşudur.

3 HSSGM’nin Bazı Hizmetleri
Karantina hizmetleri Pratika belgesi Gemi denetimi Deratizasyon belgesi Seyahat sağlığı hizmetleri Gemi adamları sağlık raporları ...

4 HSSGM’nin Organizasyonu
Merkez: İstanbul 80 sağlık denetleme merkezi 500 personel 2 Gn. Md. Yrd. 3 Daire Bşk. 10 Şube Md.

5 Neden HSSGM? Gönüllülük Hizmetlerinin ölçülebilirliği
Kendi kaynaklarını kullanıyor olması Ölçeği

6 Pilot Uygulamadan Beklentiler

7 Stratejik Yönetim Döngüsü

8 HSSGM’de Uygulanan Stratejik Planlama Modeli
Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu Bryson – Stratejik konular

9 HSSGM’de Uygulanan Stratejik Planlama Modeli
0. Planlamanın Planlanması 1. Neredeyiz ? 2. Nereye Ulaşmak İstiyoruz ? 3. Nasıl Ulaşabiliriz? 4. Nasıl Ölçer ve Değerlendiririz?

10 2 3 4 1 UYGULAMA Nihai SP Mevzuat Analizi
Mevzuat Analizi Üst Yönetim Desteğinin Sağlanması İLKELER MİSYON VİZYON Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Kritik Başarı Faktörleri Strateji Alanları Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Stratejik Amaçlar 2 Hedefler İş Takviminin Oluşturulması 3 Stratejiler 4 Durum Analizi Paydaş Belirleme Performans Kriterleri Faaliyet ve Projeler Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri Görüşlerin Alınması 1 Nihai SP Performans Planı GZFT ve Öneriler UYGULAMA Stratejik Konular

11 Planlamanın Planlanması
Üst yönetimi yerinde ziyaret SP anlayışı konusunda uzlaşma SP ekibinin seçim kriterleri Takım oluşturma çalışmaları Çalışmanın ana unsurlarının zamanlanması Üst Yönetim Desteğinin Sağlanması Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi İş Takviminin Oluşturulması Planlamanın Planlanması

12 2 3 4 1 UYGULAMA Nihai SP Mevzuat Analizi
Mevzuat Analizi Üst Yönetim Desteğinin Sağlanması İLKELER MİSYON VİZYON Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Kritik Başarı Faktörleri Strateji Alanları Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Stratejik Amaçlar 2 Hedefler İş Takviminin Oluşturulması 3 Stratejiler 4 Durum Analizi Paydaş Belirleme Performans Kriterleri Faaliyet ve Projeler Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri Görüşlerin Alınması 1 Nihai SP Performans Planı GZFT ve Öneriler UYGULAMA Stratejik Konular

13 1 Neredeyiz ? Geniş katılımlı durum analizi
Katılımcılığı ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan paydaş analizi Elde edilen verilerin GZFT’de birleştirilmesi Sonuçlardan stratejik konulara ulaşılması Durum Analizi Paydaş Belirleme Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri 1 GZFT ve Öneriler Stratejik Konular

14 Stratejik Konular Personel Denetim Yetki devri Otomasyon
Motorbot hizmetleri Mevzuat ve işlemlerin kolaylaştırılması Bütçenin kontrolü Tedavi hizmetlerindeki rolümüz Ödeme sisteminin gözden geçirilmesi Ulaştırma ve turizm sektöründeki gelişmeler ile seyahat sağlığı hizmetleri İletişim ve tanıtım Yönetim kurulu kurulması Denizcilik sektöründeki uluslararası rekabetin kuruluşa etkisi Teknik imkansızlıklar

15 2 3 4 1 UYGULAMA Nihai SP Mevzuat Analizi
Mevzuat Analizi Üst Yönetim Desteğinin Sağlanması İLKELER MİSYON VİZYON Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Kritik Başarı Faktörleri Strateji Alanları Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Stratejik Amaçlar 2 Hedefler İş Takviminin Oluşturulması 3 Stratejiler 4 Durum Analizi Paydaş Belirleme Performans Kriterleri Faaliyet ve Projeler Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri Görüşlerin Alınması 1 Nihai SP Performans Planı GZFT ve Öneriler UYGULAMA Stratejik Konular

16 Kritik Başarı Faktörleri
Stratejik planın “çatısı” Analizlerin plana yansıtılması SP unsurları arasında uyum Yön gösteren stratejik amaçlar Ölçülebilir ve somut hedefler Sonuç odaklı olma Mevzuat Analizi İLKELER MİSYON VİZYON Kritik Başarı Faktörleri Strateji Alanları Stratejik Amaçlar 2 Hedefler Nereye Ulaşmak İstiyoruz ?

17 HSSGM’nin Misyonu “Ülkemiz ve dünya sağlığının korunmasına katkıda bulunmak amacıyla, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yetki ve gelirleri kullanarak, Türk boğazları ile hudut ve sahillerde sağlık denetimleri yapmak, uluslar arası geçerliliği olan sertifikaları düzenlemek ve uluslar arası yayılma gösteren bulaşıcı ve salgın hastalıkların ülkemize girmesini ve çıkmasını önlemektir.”

18 HSSGM’nin Vizyonu “Uluslar arası temasın olduğu yerlerde, esnek yapılanma ve kalite anlayışına sahip, uluslar arası normlarda, etkin sağlık denetimi yapan, sağlık hizmeti veren ve norm belirleyen şeffaf, saygın bir otorite olmak”

19 Kritik Başarı Faktörleri
Kalite anlayışı Yüksek teknoloji Entegre altyapı Yüksek motivasyonlu dinamik çalışanlar Uluslararası esnek yapılanma

20 Stratejik Amaçlar SA1: Uluslararası temasın olduğu yerlerde sağlık denetimlerini standartlara uygun, etkin ve eksiksiz olarak yerine getirmek SA2: Yurtdışına seyahat eden vatandaşlarımızın gittikleri ülkelerde bulaşıcı hastalıklardan korunmasını sağlamak SA3: Genel Müdürlüğümüzce verilen uluslararası geçerliliği olan belgelerin standartlara uygun olarak düzenlenmesini sağlamak SA4: Ödeme sisteminin kolaylaştırılmasını da dikkate alarak gelirleri tam olarak tahsil etmek SA5: Örgütsel etkinliği artırmak

21 MİSYON SA 1 SA 2 SA 3 SA 4 SA 5 KBF 1 HEDEF STRATEJİ PROJE FAALİYET ÖLÇÜM KRİTERİ KBF 2 VİZYON KBF 3 KBF 4 KBF 5

22 Hedefler SA1: Uluslararası temasın olduğu yerlerde sağlık denetimlerini standartlara uygun, etkin ve eksiksiz olarak yerine getirmek Hedef 1.1 Bütün limanlarımıza gelen gemilerde yapılan pratika işleminin standartlara uygun olarak yapılma oranı 2009 yılı sonuna kadar %99’a çıkarılacaktır. Hedef 1.2 Türk Boğazları’ndan transit geçen gemilerde pratika yapılamama oranı, yılı sonuna kadar %5’e indirilecektir. Hedef yılı sonuna kadar kara ve hava hudut kapılarında risk analizleri sonucunda riskli ülkelerden gelen araç ve kişilerin denetimi %99 oranında yapılacaktır.

23 Amaç ve hedeflerin uygunluğu
Yasal zorunluluklar karşılanıyor mu? Stratejik plan ile yapılan analizler yansıtıldı mı? Müşteri ve paydaşların beklentileri ne ölçüde gerçekleştirilebilecek? Kuruluş bütçesini büyük oranda kapsıyor mu? Kuruluşun mevcut bütçesi civarında bir kaynak tahsisi ile bu hedeflere ulaşılabilir mi?

24 2 3 4 1 UYGULAMA Nihai SP Mevzuat Analizi
Mevzuat Analizi Üst Yönetim Desteğinin Sağlanması İLKELER MİSYON VİZYON Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Kritik Başarı Faktörleri Strateji Alanları Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Stratejik Amaçlar 2 Hedefler İş Takviminin Oluşturulması 3 Stratejiler 4 Durum Analizi Paydaş Belirleme Performans Kriterleri Faaliyet ve Projeler Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri Görüşlerin Alınması 1 Nihai SP Performans Planı GZFT ve Öneriler UYGULAMA Stratejik Konular

25 Performans Kriterleri
Nasıl Ulaşabiliriz? Nasıl Ölçer ve Değerlendiririz? Bizi hedeflere ulaştıracak stratejiler, faaliyetler ve projeler Başarımızı ölçmeye yönelik performans kriterleri İlgili tarafların değerlendirmeleri Geri beslemeli bir süreç Stratejiler 4 3 Performans Kriterleri Faaliyet ve Projeler Görüşlerin Alınması Nihai SP Performans Planı UYGULAMA

26 Stratejik plan ne zaman “kuru gürültü” değildir?
Belge değil, süreç ve yaklaşım Stratejik yönetimin her aşamasında katılımcılık ve sahiplenme Kaynak dağılımına yön gösterme Sonuçların ölçülmesi Esneklikler ve hesap verme sorumluluğu

27 sadece stratejik plan değildir!
Ancak... Stratejik planlama sadece stratejik plan değildir!

28 Teşekkürler ...


"HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE (HSSGM) STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Volkan Erkan 12 Ocak 2005." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları