Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE (HSSGM) STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Volkan Erkan 12 Ocak 2005.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE (HSSGM) STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Volkan Erkan 12 Ocak 2005."— Sunum transkripti:

1 HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE (HSSGM) STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Volkan Erkan 12 Ocak 2005

2 HSSGM ► Lozan Barış Antlaşması, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Uluslararası Sağlık Tüzüğü ile 1593 ve 2548 sayılı kanunlardan kaynaklanan yetki ve gelirleri kullanarak Türk Boğazları ile hudut ve sahillerde sağlık denetimleri yapan, uluslar arası geçerliliği olan sertifikalar düzenleyen ve uluslararası yayılım gösteren bulaşıcı ve salgın hastalıkların ülkemize girmesini ve çıkmasını önleyen Sağlık Bakanlığı’nın bağlı kuruluşudur.

3 HSSGM’nin Bazı Hizmetleri ► Karantina hizmetleri ► Pratika belgesi ► Gemi denetimi ► Deratizasyon belgesi ► Seyahat sağlığı hizmetleri ► Gemi adamları sağlık raporları ►...

4 HSSGM’nin Organizasyonu ► Merkez: İstanbul ► 80 sağlık denetleme merkezi ► 500 personel ► 2 Gn. Md. Yrd. 3 Daire Bşk. 10 Şube Md.

5 Neden HSSGM? ► Gönüllülük ► Hizmetlerinin ölçülebilirliği ► Kendi kaynaklarını kullanıyor olması ► Ölçeği

6 Pilot Uygulamadan Beklentiler SÜRECE YÖNELİK KURUM KİMLİĞİNE KATKI KATILIMCILIKÖĞRENMEYENİLİKÇİLİKDOKÜMANTASYONSAHİPLENME SONUCA YÖNELİK SONUÇ ODAKLILIK ÖLÇÜLEBİLİRLİKKAPSAYICILIK ÖRNEK OLUŞTURMA ÇALIŞAN ODAKLILIK MÜŞTERİ ODAKLILIK

7 Stratejik Yönetim Döngüsü STRATEJİK PLANLAMA BÜTÇELEMEUYGULAMA DEĞERLENDİRME

8 HSSGM’de Uygulanan Stratejik Planlama Modeli ► Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ► Bryson – Stratejik konular

9 HSSGM’de Uygulanan Stratejik Planlama Modeli 0. Planlamanın Planlanması 0. Planlamanın Planlanması 1. Neredeyiz ? 1. Neredeyiz ? 2. Nereye Ulaşmak İstiyoruz ? 2. Nereye Ulaşmak İstiyoruz ? 3. Nasıl Ulaşabiliriz? 3. Nasıl Ulaşabiliriz? 4. Nasıl Ölçer ve Değerlendiririz? 4. Nasıl Ölçer ve Değerlendiririz?

10 Üst Yönetim Desteğinin Sağlanması Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Durum Analizi Paydaş Belirleme Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri GZFT ve Öneriler Mevzuat Analizi Strateji Alanları Stratejik Amaçlar Hedefler Performans Kriterleri Stratejiler Faaliyet ve Projeler Görüşlerin Alınması Performans Planı İLKELE R VİZYON MİSYO N İş Takviminin Oluşturulması Stratejik Konular Kritik Başarı Faktörler i Nihai SP 3 0 1 2 4 UYGULAMA

11 Üst Yönetim Desteğinin Sağlanması Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi İş Takviminin Oluşturulması 0 Üst yönetimi yerinde ziyaret SP anlayışı konusunda uzlaşma SP ekibinin seçim kriterleri Takım oluşturma çalışmaları Çalışmanın ana unsurlarının zamanlanması Planlamanın Planlanması

12 Üst Yönetim Desteğinin Sağlanması Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Durum Analizi Paydaş Belirleme Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri GZFT ve Öneriler Mevzuat Analizi Strateji Alanları Stratejik Amaçlar Hedefler Performans Kriterleri Stratejiler Faaliyet ve Projeler Görüşlerin Alınması Performans Planı İLKELE R VİZYON MİSYO N İş Takviminin Oluşturulması Stratejik Konular Kritik Başarı Faktörler i Nihai SP 3 0 1 2 4 UYGULAMA

13 Durum Analizi Paydaş Belirleme Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri GZFT ve Öneriler Stratejik Konular 1 Geniş katılımlı durum analizi Katılımcılığı ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan paydaş analizi Elde edilen verilerin GZFT’de birleştirilmesi Sonuçlardan stratejik konulara ulaşılması Neredeyiz ?

14 Stratejik Konular ► Personel ► Denetim ► Yetki devri ► Otomasyon ► Motorbot hizmetleri ► Mevzuat ve işlemlerin kolaylaştırılması ► Bütçenin kontrolü ► Tedavi hizmetlerindeki rolümüz ► Ödeme sisteminin gözden geçirilmesi ► Ulaştırma ve turizm sektöründeki gelişmeler ile seyahat sağlığı hizmetleri ► İletişim ve tanıtım ► Yönetim kurulu kurulması ► Denizcilik sektöründeki uluslararası rekabetin kuruluşa etkisi ► Teknik imkansızlıklar

15 Üst Yönetim Desteğinin Sağlanması Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Durum Analizi Paydaş Belirleme Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri GZFT ve Öneriler Mevzuat Analizi Strateji Alanları Stratejik Amaçlar Hedefler Performans Kriterleri Stratejiler Faaliyet ve Projeler Görüşlerin Alınması Performans Planı İLKELE R VİZYON MİSYO N İş Takviminin Oluşturulması Stratejik Konular Kritik Başarı Faktörler i Nihai SP 3 0 1 2 4 UYGULAMA

16 Mevzuat Analizi Strateji Alanları Stratejik Amaçlar Hedefler İLKELERVİZYONMİSYON Kritik Başarı Faktörleri 2 Stratejik planın “çatısı” Analizlerin plana yansıtılması SP unsurları arasında uyum Yön gösteren stratejik amaçlar Ölçülebilir ve somut hedefler Sonuç odaklı olma Nereye Ulaşmak İstiyoruz ?

17 HSSGM’nin Misyonu “Ülkemiz ve dünya sağlığının korunmasına katkıda bulunmak amacıyla, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yetki ve gelirleri kullanarak, Türk boğazları ile hudut ve sahillerde sağlık denetimleri yapmak, uluslar arası geçerliliği olan sertifikaları düzenlemek ve uluslar arası yayılma gösteren bulaşıcı ve salgın hastalıkların ülkemize girmesini ve çıkmasını önlemektir.”

18 HSSGM’nin Vizyonu “Uluslar arası temasın olduğu yerlerde, esnek yapılanma ve kalite anlayışına sahip, uluslar arası normlarda, etkin sağlık denetimi yapan, sağlık hizmeti veren ve norm belirleyen şeffaf, saygın bir otorite olmak”

19 Kritik Başarı Faktörleri ► Kalite anlayışı ► Yüksek teknoloji ► Entegre altyapı ► Yüksek motivasyonlu dinamik çalışanlar ► Uluslararası esnek yapılanma

20 Stratejik Amaçlar ► SA1: Uluslararası temasın olduğu yerlerde sağlık denetimlerini standartlara uygun, etkin ve eksiksiz olarak yerine getirmek ► SA2: Yurtdışına seyahat eden vatandaşlarımızın gittikleri ülkelerde bulaşıcı hastalıklardan korunmasını sağlamak ► SA3: Genel Müdürlüğümüzce verilen uluslararası geçerliliği olan belgelerin standartlara uygun olarak düzenlenmesini sağlamak ► SA4: Ödeme sisteminin kolaylaştırılmasını da dikkate alarak gelirleri tam olarak tahsil etmek ► SA5: Örgütsel etkinliği artırmak

21 MİSYON SA 3SA 4SA 2SA 5SA 1 KBF 5 KBF 4 KBF 3 KBF 2 KBF 1 VİZYON HEDEF STRATEJİ PROJE FAALİYET ÖLÇÜM KRİTERİ

22 Hedefler ► SA1: Uluslararası temasın olduğu yerlerde sağlık denetimlerini standartlara uygun, etkin ve eksiksiz olarak yerine getirmek  Hedef 1.1 Bütün limanlarımıza gelen gemilerde yapılan pratika işleminin standartlara uygun olarak yapılma oranı 2009 yılı sonuna kadar %99’a çıkarılacaktır.  Hedef 1.2 Türk Boğazları’ndan transit geçen gemilerde pratika yapılamama oranı, 2009 yılı sonuna kadar %5’e indirilecektir.  Hedef 1.3 2009 yılı sonuna kadar kara ve hava hudut kapılarında risk analizleri sonucunda riskli ülkelerden gelen araç ve kişilerin denetimi %99 oranında yapılacaktır.

23 Amaç ve hedeflerin uygunluğu ► Yasal zorunluluklar karşılanıyor mu? ► Stratejik plan ile yapılan analizler yansıtıldı mı? ► Müşteri ve paydaşların beklentileri ne ölçüde gerçekleştirilebilecek? ► Kuruluş bütçesini büyük oranda kapsıyor mu? ► Kuruluşun mevcut bütçesi civarında bir kaynak tahsisi ile bu hedeflere ulaşılabilir mi?

24 Üst Yönetim Desteğinin Sağlanması Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Durum Analizi Paydaş Belirleme Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri GZFT ve Öneriler Mevzuat Analizi Strateji Alanları Stratejik Amaçlar Hedefler Performans Kriterleri Stratejiler Faaliyet ve Projeler Görüşlerin Alınması Performans Planı İLKELE R VİZYON MİSYO N İş Takviminin Oluşturulması Stratejik Konular Kritik Başarı Faktörler i Nihai SP 3 0 1 2 4 UYGULAMA

25 Performans Kriterleri Stratejiler Faaliyet ve Projeler Görüşlerin Alınması Performans Planı Nihai SP 3 4 UYGULAMA Bizi hedeflere ulaştıracak stratejiler, faaliyetler ve projeler B Başarımızı ölçmeye yönelik performans kriterleri İlgili tarafların değerlendirmeleri Geri beslemeli bir süreç Nasıl Ulaşabiliriz? Nasıl Ölçer ve Değerlendiririz?

26 ► Belge değil, süreç ve yaklaşım ► Stratejik yönetimin her aşamasında katılımcılık ve sahiplenme ► Kaynak dağılımına yön gösterme ► Sonuçların ölçülmesi ► Esneklikler ve hesap verme sorumluluğu Stratejik plan ne zaman “kuru gürültü” değildir?

27 Ancak... Stratejik planlama sadece stratejik plan değildir!

28 Teşekkürler...


"HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE (HSSGM) STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Volkan Erkan 12 Ocak 2005." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları