Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISQC 1 Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISQC 1 Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements."— Sunum transkripti:

0 TÜRKİYE’DE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Tuba ŞAVLI TÜRKİYE’DE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2. ULUSLARARASI TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU 8. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU 27 Nisan 2007, Antalya

1 ISQC 1 Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements ISA 220 Quality Control for Audits of Historical Financial Information

2 ISQC 1 Denetim ve Benzeri Güvence Hizmeti Veren Kuruluşlarda Kalite Kontrol
Bağımsız Denetim Ekibinin Sorumlulukları Etik İlkeler Bağımsızlık Müşteri Kabulü ve Devamlılığı İnsan Kaynakları Denetim Ekiplerinin Belirlenmesi

3 ISQC 1 Denetim ve Benzeri Güvence Hizmeti Veren Kuruluşlarda Kalite Kontrol
Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Danışma Görüş Ayrılıkları Denetim Çalışmasında Kalite Kontrol Kalite Kontrollerinin Zamanlaması ve Kapsamı Kalite Kontrolü Yapacak Kişilerin Belirlenmesi Kalite Kontrol Çalışmasında Dokümantasyon Gözetim Şikayet ve Suçlamalar Dokümantasyon

4 ISA 220 Bağımsız Denetim Kalitesinin Kontrolü
Bağımsız Denetim Ekibinin Sorumlulukları Etik İlkeler Dürüstlük Tarafsızlık Mesleki Yeterlilik, Mesleki Özen ve Titizlik Güvenilirlik Mesleki Davranış Bağımsızlık

5 ISA 220 Bağımsız Denetim Kalitesinin Kontrolü
Müşteri Kabulü ve Devamlılığı Denetim Ekibinin Belirlenmesi Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Danışma Görüş Ayrılıkları Kalite Kontrol Gözetim

6 Etik İlkeler Denetim şirketi, firmanın ve elemanlarının gerekli etik kurallara göre faaliyetlerini yürütmesini güvence altına alacak politika ve prosedürleri oluşturmak zorundadır. Bu husus IFAC tarafından yayınlanan Etik Kurallarla (Code of Ethics) birlikte ele alınmalıdır. Profesyonel anlamda Etik kurallar aşağıdakileri içerir: Dürüstlük Tarafsızlık Mesleki Yeterlilik, Mesleki Özen ve Titizlik Güvenilirlik Mesleki Davranış

7 Bağımsızlık Bağımsızlığı Ortadan Kaldıran Durumlara Örnekler
Değerleme ve aktüerya hizmetleri verilmesi veya ekspertiz ve uygunluk raporu hazırlanması İç denetim fonksiyonunun yerine getirilmesi ya da iç denetim fonksiyonuna destek hizmeti verilmesi Yönetim veya insan kaynakları fonksiyonlarının yerine getirilmesi Aracılık veya yatırım danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi Hukuki danışmanlık veya diğer uzmanlık hizmetlerinin verilmesi

8 Müşteri Kabulü ve Devamlılığı
Bu süreçte göz önünde bulundurulması gereken hususlar İşletme yönetiminde etkin olanlar ve yönetimden sorumlu kişiler ile ana ortakların dürüstlüğü Bağımsız denetim ekibinin işlerin yapılması bakımından yeterliliği ve gerekli zaman ve kaynağa sahip olup olmadığı Bağımsız denetim kuruluşu ve ekibin etik ilkelere uyup uymadığı

9 Müşteri Kabulü ve Devamlılığı - Uygulama
Yeni Müşteri Kabulü Yönetimden sorumlu kişiler / ortaklar kimler? Finansal durumu nasıl? Hangi sektörde - hangi alanda faaliyet göstermektedir? Halka açık bir şirket mi, veya faaliyetleri hep göz önünde olan bir şirket mi? Piyasada nasıl bir imajı var? Çalıştığı avukat ve diğer danışmanlar kim? Yönetimin dürüstlüğü ile ilgili bir şüphe var mı? Kurumsal yönetim anlayışı nasıldır? Devam eden önemli davalar var mı?

10 Müşteri Kabulü ve Devamlılığı - Uygulama
Risk Analizi Az Riskli Orta Riskli Çok Riskli

11 Müşteri Kabulü ve Devamlılığı - Uygulama
Yeni İş Kabulü Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum var mı? Söz konusu hizmetin gereken kalitede verilmesini engelleyecek bir durum var mı? Önceki dönem denetim çalışmasında sunulan rapor nasıl bir görüş içermekteydi? Finansal durumu nasıl? Düzgün raporlama yapabilecek sistem ve ekibi var mı? Denetim çalışmasını yürütecek gerekli bilgi ve tecrübeye sahip ekip mevcut mu?

12 Denetim Ekibinin Belirlenmesi
Bağımsız denetim ekibinden beklenenler Denetim işini anlamak ve gerçekleştirmek hususunda deneyim Bağımsız denetim standartları ile hukuki yasal düzenlemeler konusunda yeterli bilgi Bilgi teknolojileri dahil uygun düzeyde teknik bilgi Müşterinin faaliyette bulunduğu sektör hakkında yeterli bilgi Mesleki karar verme yeteneği Bağımsız denetim kuruluşunun kalite kontrol politika ve yöntemlerini kavrama yeteneği

13 Denetim Ekibinin Belirlenmesi - Uygulama
Denetim çalışmasına ilişkin bütçenin hazırlanması Hangi seviyede eleman ihtiyacının olduğunun belirlenmesi Her bir eleman için kaç saatlik bir çalışma gerektiğinin belirlenmesi Uzman desteğine ihtiyaç olup olmadığının belirlenmesi Gerekli atamaların yapılması

14 Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Ortak bağımsız denetim ekibini aşağıdaki hususlarda bilgilendirerek yönetir: Ekiptekilerin sorumluluğu İşletme faaliyetlerinin yapısı Riskle ilgili hususlar Ortaya çıkabilecek sorunlar Bağımsız denetim işinin yürütülmesiyle ilgili ayrıntılar

15 Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ekibin yaptığı çalışmalar gözden geçirilirken aşağıdakilere dikkat edilir: Yapılan çalışmanın bağımsız denetim standartlarına uygunluğu Gerekli konularda fikir danışılmış olması ve sonuçların yazılı olarak kayıtlara geçirilmiş olması Yapılan işin zamanlama ve içeriğinin uygunluğu Yapılan çalışmanın sonuçları doğruladığı ve yazılı olarak kayıtlara geçirildiği Yapılan işin sunulacak denetim görüşü için yeterli ve destekleyici olması Uygulanan tekniklerin amacına ulaşmış olması

16 Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi - Uygulama
Çalışmalar başlamadan önce tüm ekibin sorumlu ortak liderliğinde toplanarak planlama yapılması, ekibin müşteri, içinde bulunduğu sektör, beklenen riskler konusunda bilgilendirilmesi Ön çalışma Yapılan ön çalışma sonunda bulguların değerlendirilmesi ve final çalışmasının planlanması Final çalışması sırasında ekibin deneyimli elemanlarının sürekli gözetimi

17 Danışma Denetim ekibinin zor ve hassas konularda gerekli danışma hizmetini aldığından emin olunması Denetim sırasında gerekli bilgiye sahip kişilerden fikir danışılmış olması Danışman ile uzlaşılan sonucun yazılı hale getirilmiş olması Sonucun uygulamaya geçirildiğinden emin olunması

18 Danışma - Uygulama Muhasebe ve Raporlama ile ilgili konular
İlgili Muhasebe Standartlarına Uygunluk (UFRS – TMS) Diğer ülke / ofis uygulamalarının araştırılması Teknik Uzmanlardan görüş alınması Denetim ile ilgili konular Uluslararası Denetim Standartlarına Uygunluk Sorumlu Ortak dışında bir Ortaktan görüş alma Firma içinde Kalite Güvence Sisteminden Sorumlu Ortaktan görüş alma

19 Görüş Ayrılıkları Denetim ekibi içinde görüş ayrılıkları olabilir.
Denetim ekibindeki bağımsız denetçi ve yardımcıları bu farklılıkları çekinmeksizin dile getirmelidirler. Görüş farklılıklarının giderilmesinde firma politikalarına uygun davranılır.

20 Görüş Ayrılıkları - Uygulama
Firma kurallarının uygulanması Ekip içinde daha kıdemli olan denetçilerin görüşünün alınması (Müdür – Ortak) Sorumlu Ortak dışında bir Ortaktan görüş alınması Teknik Uzmanlardan görüş alınması Firma içinde Kalite Güvence Sisteminden Sorumlu Ortaktan görüş alınması Global Firma uzmanlarının görüşüne başvurulması

21 Kalite Kontrol Sorumlu ortak zorundadır.
Kalite kontrolü yapacak kişinin belirlenmiş olduğundan emin olmak Bağımsız denetim çalışması veya kalite kontrol sırasında ortaya çıkan önemli hususları kontrolör ile tartışmak Kalite kontrol çalışması tamamlanana kadar denetim raporunu imzalamamak zorundadır.

22 Kalite Kontrol Finansal tabloların bağımsız denetimine ilişkin kontroller Bağımsız denetim ekibinin bağımsızlığı konusundaki değerlendirmeler Denetim çalışmalarında yapılan risk değerlendirmeleri Önemlilik ve önemli riskler konusunda alınan kararlar Danışma gereken durumlarda, gerekli danışmaların yapılıp yapılmadığı

23 Kalite Kontrol Finansal tabloların bağımsız denetimine ilişkin kontroller Denetim sırasında tespit edilen düzeltilmiş ve düzeltilmemiş yanlışlıkların niteliği ve önemi İşletme yönetimine iletilecek hususlar Çalışma kağıtlarının önemli kararları ve ulaşılan sonuçları gösterir nitelikte olup olmadığı Bağımsız denetim raporunun uygunluğu

24 Kalite Kontrol - Uygulama
İlgili Muhasebe Standartlarına Uygunluk Karmaşık konularda bir uzman görüşünün yazılı olarak alınarak çalışma kağıtlarına eklenmesi ve bu görüşe uygunluğun sağlanması UFRS mali tablolar için tüm açıklamaların gerektiği gibi yapıldığından emin olmak üzere “kontrol listesinin” doldurulması ve eksiklerin tamamlanması UFRS mali tabloların bir UFRS uzmanı tarafından gözden geçirilmesi ve denetim raporu imzalanmadan önce söz konusu uzmanın onayının alınması

25 Kalite Kontrol - Uygulama
Denetim Bulgularının Denetim Raporunda Layıkıyla Sunulması Belli bir risk seviyesinin üzerinde olan işler için sorumlu ortak dışında bir başka ortağın çalışma boyunca karmaşık konularda denetim ekibine destek olması ve hazırlanan raporu gözden geçirmesi Olumlu Görüş içermeyen raporların Kalite Güvence Sisteminden Sorumlu Ortak tarafından gözden geçirilmesi

26 Gözetim ISQC 1 kapsamında denetim şirketinin Sorumlu ortak
yapılan denetimin kalitesinin kontrolünü sağlayacak yeterli, etkin işleyen ve uygulama kolaylığı bulunan politika ve prosedürlerini belirlemiş olması gerekir. Sorumlu ortak Gözetim sonuçlarında bulunan eksikliklerin denetimi etkileyip etkilemediğini Alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını değerlendirmelidir.

27 Gözetim - Uygulama Kalite Güvence Sisteminden Sorumlu Ortağın konuyla ilgili firma politikalarını denetim ekiplerine duyurması ve uyulduğunu gözetmesi Farklı ofislerden kurulan ekiplerin seçilmiş işler için denetim çalışmalarının firma politikalarına uygun yürütüldüğünü denetlemesi Ofis içinde seçilen işlerin firma politikalarına uygun yürütüldüğünün örnekleme usulü denetlenmesi Düzenleyici otoritelerin yaptığı incelemeler Denetim Komitelerinin aldıkları denetim hizmetinin kalite kontrolüne ilişkin yaptığı çalışmalar

28 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Dr. Tuba ŞAVLI İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"ISQC 1 Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları