Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çift İlişkisinde Bağlanma Prof Dr Süheyla Ünal İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çift İlişkisinde Bağlanma Prof Dr Süheyla Ünal İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD."— Sunum transkripti:

1 Çift İlişkisinde Bağlanma Prof Dr Süheyla Ünal İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

2 Bağlanma-karşılıklı bağımlılık İki kişi arasında yakın duygusal ilişki Karşılıklı duygular Sık etkileşim ve yakınlık Seçicilik

3 Internal Working Model-IWM Yaşamın ilk yılındaki anne- bebek ilişkisi içselleşerek ve sonraki yıllarda ilişkileri belirleyen içerden işleyen bir model (IWM) halini alır.

4  Beni koru  Rahatlat  Keyiflendir  Duygularımı düzenle Sana ihtiyacım var Araştırıcılığımı destekle Sana gelmemi bekle Sana ihtiyacım var  Beni gözetle  Yardım et  Beni eğlendir Sana ihtiyacım var Her zaman büyük, güçlü, akıllı ve sevecen ol İhtiyaçlarımı farket. Gerektiğinde sorumluluğumu al. Sana ihtiyacım var

5 Bağlanma figürüne ulaşabilme  Stresin azalması  Güvende hissetme  Güven temelli, savunmacı olmayan duygu düzenleme stratejileri  Geniş ve sağlam yapılanmış bir bağlanma döngüsü  Otonomi Evet Tehlikeli uyaran

6 Bağlanma Kendilik saygısı Kişilerarası güven duygusu

7 Bağlanma Stilleri * ( Ainsworth ) Güvenli (%56) Kaçıngan (%20) Kaygılı / İkircikli (%24)

8 Bağlanma-kaygı ilişkisi YÜKSEK KAYGI YÜKSEK KAÇINMA GÜVENLİSAPLANTILI KORKULU-KAÇINGANYADSIYAN-KAÇINGAN DÜŞÜK KAYGI DÜŞÜK KAÇINMA

9 Stil-Şema Bağlanma stilleri kişilik özelliği olmaktan çok bilişsel şemalardır. Değişime açıktır.

10 Güvenli bağlanma stili (%56) karşılıklı doyum sağlama duygusal a ç ıdan g ü venli bir ilişki oluşturma evliliğin gelişimsel görevlerini yerine getirmede başarılı

11 Düşük tehdit Güvenli stil İyimserlik Umut Olumlu kendilik ve öteki algısı Stresli dönemlerde sağlıklı kalma Distresi taşıma ve ifade etme Destek arama, etkili başa çıkış Araştırırıcılık, bilişsel açıklık Başkalarının sorumluluğunu alma yetisi

12 Yakınlık arama sürdürülebilir mi?  Tehditi zihinde tutma, gerekirse abartma  Aşırı etkinleşmiş yakınlık-arama çabası  Bağlanma figürü elde edilene, güvenlik duygusu sağlanana kadar bağlanma sistemini aktif tutmak Evet Aşırı aktivasyon stratejileri

13 Diğerlerine bilişsel, duygusal ve fiziksel yakınlığı arttırmaya çalışma Duygusal, baştan çıkarıcı, asılıcı, ve kontrol edici davranışlarla destek sağlama Korunma ve rahatlık için eşine aşırı güvenme, yaslanma Kendini incinebilir, çaresiz, kendine yetersiz olarak görme

14 Tehditin abartılması ve bağlanma figürünün sürekli kontrol edilmesi  En küçük tehditi bile hızla farketme  Olumsuz sonuçları abartma  Olumsuz duygusal tepkileri yoğunlaştırma  Tehditle ilgili endişelere saplanma  Eşine karşı artmış bir ilgi  Reddedilmeye ilişkin uyarıları hızlı farketme  Bilişsel işlevlerin etkilenmesi  Bağlanmama davranışının baskılanması Kaygılı bağlanma

15 Kaygılı stil Karamsarlık umutsuzluk Olumsuz kendilik algısı Yüksek tehdit algısı Strese aşırı duygusal tepki Endişe Acı verici anıları anımsama Olumsuz duyguların otomatik olarak yayılması Tehdit edici olmayan durumlarda bile bağlanma figürünü test etme

16 Kaygılı-ikircikli bağlanma (%20) yakınlık konusunda ikircikli duygular besleme eşlerinin kendilerini gerçekten sevip sevmediği, onunla kalmak isteyip istemediği konusunda endişe duyma ilişkide güvenlik duygusunun artmasına gereksinim duyma

17 Yakınlık arama sürdürülebilir mi?  Yakınlık-arama çabasını azaltma  Sevgi ve destek aramama  Tehditi görmezden gelme  Yalnızlık stresi ile başa çıkma  Bağlanma figürünün sağlanamamasından kaynaklanan acıdan kaçınma stratejileri geliştirme Hayır Aktivasyon azaltma stratejileri

18 Bağlanma gereksinimini inkar etme, aşk ve yakınlık konusunu alaya alma Yakın ilişkilerden ve karşılıklı bağımlılıktan kaçınma Başkalarına olan bilişsel, duygusal ve fiziksel uzaklığı artırma Kendine yeterliği artırma

19  Bağlanma sistemini aktive edecek tehditleri baskılama  Eş edinme konusuna ilgi göstermeme  Kişisel sorunlardan, meydan okuyucu aktivitelerden, yeni yaşantı ve bilgilerden potansiyel tehlikeleri nedeniyle kaçınmak  İncinebilirliğini inkar etme yolu olarak kişisel kusurlarını baskılama, güçsüz yönlerini görmezden gelme Bağlanma figürünün elde edilememesi tehditini baskılama Kaçıngan bağlanma

20 Kaçıngan stil Yakınlık olmaması Acı verici düşüncelerin bastırılması Olumsuz anıların bastırılması Olumsuz kendilik temsilcilerini ayrı tutma Olumsuz özelliklerini başkalarına yansıtma Olumsuz duygularının farkına varmama Temel korku ve kaygılarını inkar etme Ayrılık sözkonusu olduğunda bağlanma sürecininin etkinliğini azaltma

21 Kaçıngan bağlanma (%24) yakın ilişkiler kurarken sıkıntıya girme güvenmekte ve bağlanmakta güçlük çekme ilişkiyi “kontrol” çevresinde kurma

22 Romantik ilişki Güvenli bireyler güven, yakınlık, karşılıklı bağımlılık, bağlılık ve sorumluluk hissederler kıskançlık ve yakınlıktan korkma duyguları taşımazlar Kaçıngan bireyler yakınlıktan korkarlar Kaygılı-ikircikli tipler duygusal iniş-çıkışlar yaşarlar aşırı kıskançlık, tutku ve aşırı güven duygusuna sahiptirler.

23 Eş seçimi İlişkinin başlamamasında benzerlik elde edilebilirlik aşık olma İlişkinin devamında bağlanma

24 Eş seçimi Benzer bağlanma stiline sahip olan Tamamlayıcı bağlanma stiline sahip olan Kaçıngan- güvenli Kaçıngan-kaygılı/ikircikli

25 Evliliğin işlevleri bağlanma ilgi ve bakım cinsellik toplumsal üyelik

26 Aile Kendisini düzenleyen ve kendi içinde evrim geçiren bir sistemdir Her bir üyenin bağlanma stili, evlilik ilişkisini yakından etkiler

27 Evlilik de bağlanma stilini etkiler. Güvensiz bağlanma stili ile evlilik ilişkisine başlayan bir eş, ilişkide yeterli bir duygusal destek bulduğunda daha güvenli, daha az kaygılı hale gelebilir.

28 Terkedilmeler güvenli bağlanan bireyi güvensiz kılabilir Bazı kaçınganlar, yeni bir ilişkide güvenli olabilir (Kirkpatrick & Hazan, 1994)

29 Güvenli bağlanma Ailede bütünleştirici ilişki Etkili sorun çözme stratejileri Destekleyici ortam Açık iletişim

30 Kaygılı-ikircikli bağlanma İlişkide kontrolün ön plana geçmesi Otonomi ve bağımsızlığa izin verilmemesi Sık çatışma Diğer eşin ilişkiden çekilmesi

31 Kaçıngan bağlanma Sorun çözme ile fazla ilgilenmeme Eşlerinin gereksinimlerinin, sıkıntılarının farkında olmama Eşin yakın olma isteği karşısında huzursuz olma

32 İlişki doyumu Güvenli bireyler evlilik ilişkilerini doyumlu bulmaktalar Kaygılı-ikircikli bireyler ilişkilerini doyumsuz olarak tanımlamaktalar Kaçınganlar, evlilikten beklentileri düşük olduğu için daha hoşnutlar

33 İlişki doyumu Kaçıngan bir erkek, kaygılı/ikircikli bir kadınla evlendiğinde duygusal açıdan uzak olmak ve daha az bağlanmak istediği için yakın ilişkiden hoşnut olmaz kadının sahiplenici tutumu nedeniyle kendisini tehdit altında hisseder Bu ilişkide kadın da hoşnut değildir Yakınlık ve bağlılık gereksinimi karşılanmamıştır

34 İlişki stabilitesi Kaygılı/ikircikli tipler güvenli ve kaçınganlardan daha hızlı evlenirler ancak bir-iki yıl içinde boşanırlar Güvenli bireyler daha az boşanırlar Kaçıngan erkek, kaygılı/ikircikli kadın evliliği de tüm huzursuzluğuna rağmen uzun sürer

35 İletişim stili Güvenli çiftler daha az küserler ve azsözel saldırganlık sergilerler Çatışma çözümünde Kaçıngan bireyler kaçınma ve küskünlük gösterirler Kaygılı/ikircikli bireyler çatışmaya saplanırlar ve kin güderler

36 Ayrılığa tepki Kaygılı/ikircikli bireyler ayrılığa itiraz ve umutsuzluk duyguları ile tepki verir derindeki reddedilme korkuları, mutsuz da olsalar evliliği sürdürmelerine neden olur Kaçıngan erkekler ayrılığa daha az duygusal tepki gösterirler savunma olarak aktivasyon azaltma stratejilerini kullanırlar


"Çift İlişkisinde Bağlanma Prof Dr Süheyla Ünal İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları