Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar"— Sunum transkripti:

1 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
ŞEKİL BOYUT RENK DOKU mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

2 ŞEKİL Tekil bir biçimin karekteristik hatları veya yğezy konfigurasyonudur. BOYUT Uzunluk, genişlik ve derinliğinin fiziksel ölçüleridir. Boyutlar biçimin oranlarını belirler. RENK Yüzeylerin yoğunluğu ve total değerleridir. Renk biçimin çevresinden en belirgin şekilde ayırd edilmesini sağlayan özelliktir. DOKU Yüzeylerin görsel dokunsal özelliğidir. Doku yüzeye gelen ışığın yansına ve soğrulması düzeyini belirler mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

3 Biçimin çevresine göre bulunduğu yerdir.
KONUM Biçimin çevresine göre bulunduğu yerdir. YÖNELİM Biçimin yer düzlemi, görüş açısına göre doğrultusudur. GÖRSEL HAREKETLİLİK Biçimin durağanlık durumudur. Biçimin kendi durağanlığı kadar yönelmesine göre değişir. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

4 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Gestalt algı psikolojisinde insanın görsel çevreyi anlamak için basitleştirdiğini saptamıştır. Gördüğümüz cisimleri en basit biçime indirgemeye çalışırız. Bir şekil ne kadar basit ve düzenli olursa algılanması o kadar kolay olmaktadır. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

5 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
ASAL BİÇİMLER KÜRE Eğimli bir düzlemde dönme hareketi önerir. SİLİNDİR Silindir bir ekseninde uzama eğilimi gösterir. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

6 Tabanı üzerinde olduğunda durağandır. Biçim olarak katı ve durağandır.
KONİ Koni dairesel yüzeyi üzerinde oturduğunda durağandır. Düşey ekseni yönünde çevrildiğinde kararsız. PİRAMİT Tabanı üzerinde olduğunda durağandır. Biçim olarak katı ve durağandır. KÜP Boyutlarının her yönünden eşit olması nedeniyle belirgin bir hareketi ve yönelimi olmayan bir biçimdir. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

7 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
DÜZRENLİ BİÇİM Parçaları birbirleriyle tutarlı ve düzgün bağlanan biçimlerdir.Bir ya da daha fazla eksene göre simekriktir. DÜZENSİZ BİÇİMLER Parçaları birbirlerine göre uyumsuz birbirleri ile bilinen şekillerin dışında ilişki kuran biçimlerdir. Düzensiz biçimlerle düzenli biçimler bir arada kullanılabilirler. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

8 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
BOYUTSAL TRANSFORMASYON Biçimin boyutlarından bir veya daha fazlasının değiştirilmesi ama temel geometrik özelliğinin değişmemesidir. EKSİLTMELİ TRANSFORMASYON Bir biçimin hacminin bir kısmı çıkartılarak dönüştürülmesidir. Çıkartma işleminin oranına bağlı olarak biçim ilk özelliklerini koruyabilir. Çıkartma fazla olursa asal geometrik biçim özelliğini koruyamaz. EKLEMELİ TRANSFORMASYON Bir biçimin hacmine değişik elemanların eklenmesidir. Biçimin ilk özelliklerini koruması beklenir. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

9 BOYUTSAL TRANSFORMASYON
Küre kendi ekseni etrafında uzatılarak elips elde edilir. Pramidin taban boyutu veya yüksekliği değiştirilerek dönüştürülebilir. Kübün boyutları değiştirilerek prizmalara dönüşütürülebilir. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

10 Eksilen kısım kapsamlı ise biçimin özgün hali algılanamaz.
EKSİLTMELİ BİÇİM Düzenli biçimin bir kısmı düzenli olarak eksilmişse onu gözümüz tamamlamaktadır. Asal biçimlerde kolaylıkla eksiltme uygulanır. Düzgün olmaları nedeniyle kendi biçimsel özelliklerini korumaları beklenir. Eksilen kısım kapsamlı ise biçimin özgün hali algılanamaz. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

11 Le Corbusier’ in biçim üzerine yorumu Eklemeli biçimlenme
Kübik kompozisyon (Asal biçim prizma) Asal biçimin içinde serbestlik Eksiltmeli biçim mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

12 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
EKLEMELİ BİÇİM Mekansal gerilim Kenar kenar teması Yüzyüze temas İçiçe bağlantı mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

13 Baskın merkezi biçim etrafında düzenleme ÇİZGİSEL BİÇİMLER
MERKEZİ BİÇİMLER Baskın merkezi biçim etrafında düzenleme ÇİZGİSEL BİÇİMLER Ardışık sıra IŞINSAL BİÇİMLER Merkezden çıkan çizgisel düzen KÜME Birbirlerine yakın biçimlerin oluşturduğu düzen GRİDAL BİÇİMLER İlişkilerin üç boyutlu gridlerle oluşturulması mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

14 Merkezi biçimler düzenli merkezi yerleşimli görsel baskınlık
Kendi bağlamları içinde yalıtılmış, mekanda bir noktayı işaretleyen, tanımlanmış bir alanın merkezine yerleşen bağımsız biçimlerdir. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

15 Topografya veya başka koşullara göre çizgi yön değiştirebilir.
ÇİZGİSEL BİÇİMLER Bir dizi biçimin çizgi doğrultusunda düzenlenmesidir. Tekrar eden biçimler veya farklı biçimler dizisi olabilir. Topografya veya başka koşullara göre çizgi yön değiştirebilir. Çizgisel biçim dış mekana sınır oluşturmak için veya geçiş için kullanılabilir. Çevrelemek için kullanılabilir. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

16 BİÇİMLERİN TEKRARI İLE ÇİZGİSEL GELİŞİM
Runcorn yeni kent konutları 1967 J. Stirling mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

17 İLERLEME DEVİNİM İLE ÇİZGİSEL GELİŞİM
Burroghe Adding Makina Şirketi 1904 A. Kahn mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

18 Çekirdek düzenlemenin işlevsel veya simgesel merkezidir.
IŞINSAL BİÇİM Merkezde yer alan bir noktadan çekirdek elemandan dışarı doğru uzanan çizgisel biçimlerden oluşur. Çekirdek düzenlemenin işlevsel veya simgesel merkezidir. Işınsal kollar çizgisel biçimlenme özelliği taşır. Çok merkezli ışınsal düzenlemler mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

19 Kümeli biçim genellikle boyutsal olarak yakın biçimlerle oluşur.
Daha büyük bir ana biçime veya mekana eklentiler şeklinde ortaya çıkar. Kendi biçimleri korur, birbirlerine eklemlenir yakınlıklarıyla ilişki kurarlar. Değişken yüzlere sahip tek biçim içinde kendi mekansal özelliklerini koruyabilirler. Kümeli biçim genellikle boyutsal olarak yakın biçimlerle oluşur. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

20 GRİD düzenli aralıklara sahip çizgilerden oluşan sistem.
GRİDAL BİÇİM GRİD düzenli aralıklara sahip çizgilerden oluşan sistem. Gridin iki ya da üç boyutlu olarak düzenlenmesi ile oluşturulur. Gridal biçimde farklı alt grid sistemleri oluşur. Taşıyıcı sistem, mekansal sistem, kütlesel grid, tesisat sistemi gridi, Kullanım alanı gridi, ekipman gridi vb. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

21 GEOMETRİNİN BİÇİMSEL ÇATIŞMALARI
Geometri ya da yönelim açısından farklı biçimler karşı karşıya geldiğinde veya iç içe geçtiğinde yeni b içimler ortaya çıkabilir. Her biçim kendi özellikleri korur. İki biçimden biri diğerini tamamen içine alır. Her iki biçim kendi özelliklerini korur. İki biçim ayrılarak bir biçimin özelliklerini taşıyan bir elemanla bağlanır. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

22 Simgesel vurgu, zıt geometrik merkezler
İç mekanın ve dış biçimin gereklerine yer vermek ve bunlara vurgu yapmak Simgesel vurgu, zıt geometrik merkezler Bir mekanı veya kütleyi farklılaştırmak Kütle içinden tanımlanmış bir hacim çıkartmak Biçimde yapım, mekanik vb sistemlerin özelliklerini ifade etmek Kütlenin bir kısmında simetriyi vurgulamak Topoğrafyaya yanıt vermek Arazideki ize vurgu yapmak mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

23 ASAL GEOMETRİK BİÇİMLER
mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

24 ASAL BİÇİMLERDE YANAL EKSİLTMELER (Boşaltmalar)
mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

25 ASAL BİÇİMLERDE ÜSTTEN EKSİLTMELER (Boşaltmalar)
mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

26 ASAL BİÇİMLERDE KAPSAMLI EKSİLTMELER (Boşaltmalar)
mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

27 ASAL BİÇİMLERDE YANAL EKLEMELER
mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

28 ASAL BİÇİMLERDE ÜSTTEN EKLEMELER
mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

29 ASAL BİÇİMLERDE YANAL VE ÜSTTEN EKLEMELER
mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

30 YANAL EKSİLTME VE EKLEMELERİN BİRLİKTE KULLANILMASI
mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

31 ÜSTTEN EKSİLTME VE EKLEMELERİN BİRLİKTE KULLANILMASI
mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

32 ASAL BİÇİMİN PARÇALANMASI VE DEFORMASYONU
mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

33 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
UYGULAMA 1-1 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

34 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


"mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları