Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar KENTSEL MEKAN ANALİZLERİ Yollar Meydanlar Peyzaj.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar KENTSEL MEKAN ANALİZLERİ Yollar Meydanlar Peyzaj."— Sunum transkripti:

1 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar KENTSEL MEKAN ANALİZLERİ Yollar Meydanlar Peyzaj

2 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Düşey ve yatay doğrultuların hakim olduğu yapı yüzleri sınırladıkları yol mekanlarının dinamik veya statik bir görünüm kazanmasına neden olur.

3 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Yol duvarlarının dışbükey olması sokak mekanında sınırsızlık etkisi yaratır Bakış doğrultusunda doğrular yol mekanının olduğundan uzun algılanmasına neden olur.

4 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Düşey doğruların çoğunlukta olması veya yol mekanını sınırlayan düzlemlerin aynı malzemeden ve düz olması, mekanda derinliğin artmasında etkindir. Farklı formlar oluşturan içbükey yapı düzlemleri yol mekanının sınırlandırılmasında etkindir.

5 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar İçbükey ve dışbükey yapı düzlemleri yol mekanında uzaklıkların azalmasında rol oynar. Görülebilen alan ve yapı yüzeyi sınırlanır Yolu sınırlayan yapı düzlemlerinde ileri geri hareketler ve düşey düzlemler mekanda derinliğin azalmasında ve durağanlık etkisinin artmasında rol oynar. Yapı düzlemlerinde girintiler çıkıntılar düşey düzlemde bölünmeler, balkonlar, çıkmalar vb. Elemanlar mekan derinliğinin artmasında etkili olur.

6 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Yapı düzlemlerinde yatayda ve düşeyde değişik hareketler, farklı malzeme ve renk kullanımı mekanın zenginleşmesinde, çekicilik ve ilginçlik kazanmasında rol oynar. Yapı düzlemlerinde pencere ve kapı alanlarının artması iç ve dış mekan arasında bir bütünleşmenin oluşmasını sağlar. Yapı düzlemlerindeki hareketliliklerle –çıkmalar vb.- belirli yol derinliklerinin güçlendirilmesi ve vurgulanması sağlanabilir.

7 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Enine doğrultuda yapılan bağlantı yapılarıyla yol mekanında farklı derinlikler ve fonlar oluşturulabilir. Aynı malzeme, renk ve mimari yapı nitelikleri yol mekanında derinliği arttırır. Yapı düzlemlerinin kapalı olması yol mekanında enine bir daralma ve itici bir etki yaratır.

8 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Kavşak noktasında aynı yapı malzemesi, renk ve mimarinin hakim olması kavşağın algılanmasını güçleştirir. Yolu sınırlayan yapı düzlemlerinin düşeyde ve yatayda hareketlilik kazanması yol mekanın daha konforlu ve geniş algılanmasında rol oynar. Yol düzleminde yatay doğruların yer alması yol uzunluğunun gerçek boyuttan daha kısa algılanmasına neden olur.

9 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Geniş yol kesitlerinde ağaç, aydınlatma vb. Ögeler kullanımı yolun daraltılması ve ölçek kazandırılması olasılığı verir. Yapı düzlemlerinin üst katlarında geri çekilmeler, hem yol mekanında yükseklik etkisinin azalmasına hem de mekanın daha geniş algılanmasına etki eder.

10 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Yol boyu dar yüksek yapı biçimleri yol mekanında yükseklik etkisinin artmasına neden olur. Yapıda zemin katta geri çekmeler, tek kat ileri çıkmalarla yol mekanında yükseklikler arasında bir kademelenme ve ölçek sağlanabilir. Arkadlarla, saçaklarla vb. Elemanlarla da yükseklikler arasında bir kademelenme sağlanabilir.

11 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar İSTİKLAL CADDESİ

12 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

13 Piazza Novana

14 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Meydan mekanını sınırlayan duvar profillerinin düşey doğrultudaki hareketliliği; meydan mekanının değişik nitelikler kazanmasında etkili olur.

15 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar En boy yükseklik ilişkileri Meydan mekanın büyüklüğü ile sıkışık ferah algılanması arasında boyutsal bir ilişki vardır. Meydan mekanındaki eğim veya yükseklik farkları meydan mekanının bütününün algılanmasında etkili olur. Yüksek bölge ile alçak bölge arasında kullanılan ögeler ve sınır elemanlarının özelliklerinde farklılıklar algılanır.

16 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

17

18

19 Meydan yol ilişkisi

20 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Taksim Meydanı

21 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Taksim Meydanı 1940

22 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Farklı şekilli meydanlarda Merkez aks ilişkisi Merkez dışı ağırlık noktası ve aks ilişkileri Temel form içinde temel forma bağlı bölünmeler Temel form içinde kontrast formlarla bölünmeler

23 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Meydan yol katılımının Yol sayısı Meydana katılım yerine göre sınıflandırılması

24 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Meydan mekanında peyzaj elemanları kullanımı

25 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Değişik renk doku ve boyutlara sahip peyzaj ögelerinin meydan mekanında kullanımı; işlev ve yönlenmeye göre belirlenmiş amaçlara bağlı olarak gerçekleştirilebilir.

26 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Açık ortak kullanım alanlarında yeşil elemanın sayılarına ve dizilerine gruplarına bağlı biçimlenmeler gerçekleşebilir.

27 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Alanların sınırlanmasında ağaç sıraları dizileri ve grupları kullanılmaktadır.

28 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

29 Karşılıklı iki ağaç sırası veya grupları yer aldıkları alanda bir yol geçit kapı etkisi oluşturur. Bu yaklaşım açık alanda bir hareket yönünü vurgular.

30 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Ağaç grupları tek ağaç, açık mekan kurgusu

31 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar Biçimlenmenin belirleyicisi olan asimetrik, doğaya uyumlu, organik, insan ölçeğine yakın boyutların kullanıldığı biçimlere yönelik eğilimlerin oluşturduğu kompozisyonlar

32 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

33

34


"Mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar KENTSEL MEKAN ANALİZLERİ Yollar Meydanlar Peyzaj." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları