Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE SİYASAL DURUM ARAŞTIRMASI -CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’ÜN 1 YILI- ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Ö zer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN EYLÜL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE SİYASAL DURUM ARAŞTIRMASI -CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’ÜN 1 YILI- ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Ö zer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN EYLÜL."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE SİYASAL DURUM ARAŞTIRMASI -CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’ÜN 1 YILI- ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Ö zer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN EYLÜL 2008 www.metropoll.com.tr MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Cinnah Caddesi 67/ 18 Çankaya- ANKARA Tel: 0 312 441 46 00 Fax: 0 312 441 74 90 e-posta: info@metropoll.com.tr

2 AMAÇ Bu araştırmanın temel amacı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 1 yıllık görev süresinin halk tarafından nasıl değerlendirildiğini ölçmektir. Ayrıca; diğer gündem konularından; genel olarak parti kapatma ve özel olarak DTP’nin kapatılması, AB’ye üyelik, laiklik ilkesinin tehdit altında olması, TRT’nin Kürtçe yayın hazırlığı, ve bazı önemli kurumlara güven düzeyi araştırılmıştır. Diğer taraftan her ay olduğu gibi bu ayda da hayattan memnuniyet, Türkiye’nin gidişatı, en beğenilen ve güvenilen lider ile siyasi partilerin oy potansiyelleri gibi konular ölçülmeye çalışılmıştır.

3 YÖNTEM   Araştırma, kantitatif araştırma tekniklerinden “CATI yöntemi“ (telefonla görüşme) kullanılarak uygulanmıştır.   Örneklemde belirlenen illerin il merkezleri, ilçeleri ve köylerine ilişkin var olan bütün telefon numaraları ayrı ayrı havuzlarda toplanmış ve bu havuzlardan örneklem sayısı kadar telefon numarası tesadüfi olarak bilgisayar programı yardımıyla çekilmiştir. Hazırlanan anket formundaki sorular, deneklerle bilgisayar destekli, online veri toplama mimarisi ile telefonla bire bir görüşülerek doldurulduktan sonra, döküm ve kodlama işlemleri tamamlanmış, bulgular bilgisayar analizine tabi tutulmuştur. Bilgisayar analizinden sonra elde edilen veriler tablolaştırılmış ve tabloların yorumunu içeren bir sonuç raporu hazırlanmıştır.

4 Araştırma; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak ve Kırıkkale’yi içeren 30 ilin merkez ilçe/ilçeleri, diğer ilçeler ve köylerinde (kent-kır nüfusu) 29-31 Ağustos 2008 tarihleri arasında toplam 1251 kişi yapılmıştır. Araştırma cinsiyet, yaş, il ve illerdeki merkez ilçe/ilçeler, taşra ilçeleri ve köy kotaları uygulanarak, 0,95 güven sınırları içinde +/- 2, 8 hata payı ile gerçekleştirilmiştir. ÖRNEKLEM-1

5 ÖRNEKLEM-2 İLLERSayıYüzde Adana342,7 Ağrı161,3 Ankara846,7 Antalya453,6 Aydın272,2 Balıkesir322,6 Bursa625,0 Denizli241,9 Diyarbakır252,0 Erzurum181,4 Gaziantep312,5 Hatay493,9 İstanbul21116,9 İzmir766,1 Kastamonu161,3 İLLERSayıYüzde Kayseri413,3 Kocaeli574,6 Konya393,1 Malatya312,5 Manisa554,4 Mardin241,9 Mersin292,3 Ordu241,9 Samsun524,2 Şanlıurfa231,8 Tekirdağ302,4 Trabzon252,0 Van231,8 Zonguldak201,6 Kırıkkale282,2 TOPLAM1251100

6 ÖRNEKLEM-3 SayıYüzde Kent-Kır Oranı (%) Merkez (Kent)61449,1 68,8 İlçe (Kent)24719,7 Köy (Kır)39031,2 TOPLAM1251100 Görüşülen Kişinin İkamet Ettiği Yerleşim Yeri

7 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-1 Hayattan Memnuniyet: Araştırmaya katılanların %58’inin hayatından memnun olduğu, %24,3’ünün ise memnun olmadığı belirlenmiştir. Ağustos 2008’de %48,4 olan memnuniyet oranı bir ay gibi kısa bir sürede %10 civarında bir artış göstermiştir. Bizce, son bir ayda AKP’nin kapatılmaması kararıyla Türkiye’deki siyasi gerginliklerin azalması ve göreli olarak ekonomik ve siyasi istikrarın yakalanması bu kadar yüksek farkın ortaya çıkmasında en önemli nedenlerden biridir. Türkiye Nereye Gidiyor?: Hayattan memnuniyet oranının artmasına paralel olarak halkın %49,1’i Türkiye’nin durumunun iyiye gittiğini düşünmektedir. Türkiye’nin iyiye gitmediğini düşünenlerin oranı ise %45,2’dir. Son bir ayda bariz bir şekilde Türkiye’nin iyiye doğru gittiğini düşünenlerin oranında büyük bir artış (%12) gözlenmiştir. Türkiye’nin gidişatı konusunda önceki aylarda olduğu gibi bu ayki araştırmada da AK Parti’li seçmenlerin diğer tüm partililere göre daha iyimser ve CHP’li seçmenlerin diğer tüm partililere göre daha karamsar oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca, kadınların erkeklere göre, en genç yaş grubunu temsil eden 18-24 yaş grubunun diğer yaş gruplarına göre Türkiye’nin gidişatı konusunda daha karamsar oldukları anlaşılmaktadır.

8 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-2 Abdullah Gül mü A. Necdet Sezer mi? Mevcut Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Cumhurbaşkanı A. Necdet Sezer’in güvenilirlik düzeyleri araştırıldığında, halk nazarında bu iki cumhurbaşkanı arasında büyük bir güven farkı ortaya çıkmaktadır. Halkın %56,4’ü Gül’e daha çok güvendiğini ifade ederken, Sezer’e daha fazla güvendiğini belirtenlerin oranı %21,7’dir. Her ikisine de güvendiğini söyleyenlerin oranı %14,8 ve ikisine de güvenmeyenlerin oranı ise %5,4’dür.

9 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-3 Abdullah Gül’ün Seçilmesi ve Laiklik Kaygısı? Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı seçilmesi sürecinde yaşanan laiklik ve rejim ile ilgili kaygılar toplum ve kurumlar olarak bir dizi demokrasi ve hukuk sınavından geçmemize sebebiyet vermiştir. Halkın %52’si o dönemlerde yaşanan bu türden kaygılara katılmadığını belirtirken, laiklik ve rejim ile ilgili kaygılara tamamen veya kısmen katıldığını ifade edenlerin oranı %43,6’dır. Bu sonuç o dönemlerde halkın neredeyse yarı yarıya fikir ayrılığına düştüğünü göstermesi açısından anlamlıdır. O süreçte laiklik ve rejim kaygısı duyanların %18,6’sı bu tür kaygılarının bugün için devam etmediğini, %8’i kısmen devam ettiğini, %73,4’ü ise o kaygılarının hala sürdüğünü belirtmiştir.

10 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-4 Halk ‘Tehlike’nin Farkında mı? Yine 1 yıllık görev sürecinde Cumhurbaşkanı’nın davranış ve kararlarının laikliği tehlikeye soktuğunu düşünenlerin oranı %17,7 iken bu görüşe katılmayanların oranı %78,4 gibi büyük bir rakamdır. Bu sonuç ışığında, laiklik tehdidi ekseninde politika üretmeye çalışan siyasilerin politikalarının halkta pek de rağbet görmediğini söyleyebiliriz. Nitekim CHP’li seçmenlerin de yaklaşık üçte biri 1 yıllık sürede Cumhurbaşkanı’nın davranış ve kararlarının laikliği tehlikeye soktuğu şeklindeki görüşe katılmamaktadır

11 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-5 ‘First Lady’nin Başörtüsü? Cumhurbaşkanı’nın eşinin başörtülü olmasını bir sorun olarak görüyor musunuz, görmüyor musunuz şeklindeki soruya halkın %13,7’si evet cevabını verirken, %85,8 gibi yüksek bir oranda katılımcı ‘First Lady’nin başörtüsünün bir sorun oluşturmadığı kanaatindedir. CHP’li seçmenlerin de yarısı (%50,6) cumhurbaşkanı eşinin başörtülü olmasında bir sakınca görmediğini belirtmiştir Herkesin Cumhurbaşkanı Olmak Yoğun tartışmalar ve krizler sonucunda seçilen Gül’ün hedeflediği herkesin cumhurbaşkanı olma hedefine 1 yıl sonunda ne derece ulaşıp ulaşmadığı aynı zamanda O’nun da benimsenip benimsenmediğini göstermesi açısından anlamlıdır. Araştırma sonucuna göre, halkın %19,7’si Cumhurbaşkanı’nın bu hedefine ulaşamadığı düşünürken, %77’lik bir kesim Gül’ün herkesin cumhurbaşkanı olma hedefine tamamen veya kısmen ulaştığı görüşündedir.

12 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-6 Cumhurbaşkanı’nın Tarafsızlığı Tüm siyasi liderler gibi cumhurbaşkanları da tarafsızlık ilkesi açısından yoğun eleştirilere tutulurlar. Bürokrasinin, askeriye ve yargının tepesindeki en önemli ve kritik noktalara yapılan neredeyse tüm atamalar cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirildiği göz önünde tutulacak olursa, eleştirilerin dozunun da ne kadar yüksek olacağı anlaşılabilir. Katılımcıların %34,4’ü Cumhurbaşkanı’nın icraatlarında taraflı davrandığını söylerken, %60,4 oranında bir kesim bu görüşe katılmamakta ve Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olduğunu belirtmektedir.

13 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-7 Cumhurbaşkanı’nın Toplumsal Sorunlara Duyarlılığı Abdullah Gül’ün onlarca yıldır siyasetin içinde olması ve halk tarafından tanınması kendisine siyasi bir avantaj sağlamaktadır. Bu avantajı kendisi için olumlu şekilde kullanmayı başarmış gözüken A. Gül, halkın %76,3’ü tarafından sosyal konulara duyarlı bir lider olarak algılanmaktadır. Cumhurbaşkanı’nın Farklı Toplumsal Kesimlerle Kurduğu İlişki Halkın %66,2’si Gül’ün farklı kesimlerle gerektiği kadarıyla ilişki kurabildiğini belirtmiştir. Alevi toplantılarının en büyüğü olan Hacı Bektaş’ı Anma Etkinlikleri’ne katılması, Çankaya Sofrası’na farklı kesimlerden aydın, yazar ve bilim insanlarını davet etmesi halkın büyük bölümü tarafından onaylandığını göstermektedir.

14 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-8 Cumhurbaşkanlığı Noterlik Makamı mı? Katılımcıların %30,4’ü Abdullah Gül'ün, Parlamento ve Hükümetten gelen yasa ve kararnameleri yeterince denetlemeden onayladığını ifade ederken, yaklaşık %60 oranında bir kesim ise denetleme ve inceleme işlemlerinim yeterince yapıldığına inandığını belirtmiştir. Rektör Atamaları Son aylarda ataması yapılan veya yapılmayan rektörlerin medyada çıkan haberleri ve mahkemelere başvurmaları Cumhurbaşkanı’nın demokratlığı ve özgürlük yanlısı olup olmadığı gibi tartışmaları gün yüzüne çıkarmıştır. Ayrıca bu atamalar konusunda önceki Cumhurbaşkanı Sezer ile karşılaştırmalar yapılarak kimin daha az/çok demokrat olduğu tartışılmaktadır. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün üniversitelere rektör ataması yaparken şimdiye kadar yaptığı tercihleri genel olarak olumlu görenlerin oranı %62,5 iken, atama tercihlerini olumsuz görenlerin oranı %25,5’dir.

15 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-9 Erbakan Affı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Necmettin Erbakan'ın kalan cezasını affetmesi başta Ana Muhalefet Partisi olmak üzere çeşitli kesimlerden eleştiriler almıştır. Nitekim bu eleştiriler bu araştırmaya da yansımıştır. Halkın üçte biri (%33,7) bu affı doğru bulmadığını, %54,6’sı ise doğru bulduğunu ifade etmiştir. Ermenistan’a Gitmek mi Zor Gitmemek mi Zor? Türk dış politikasında hassas bir konu olan Ermenistan ile ilişkilerin iyileştirilmesini arzu eden hükümet ve bilhassa Cumhurbaşkanı zor bir karar ile daha karşı karşıya kalmıştır. Milli maç vesilesi ile Ermenistan Devlet Başkanı’ndan davet alan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı karar vermekte oldukça zorlanmakta ve kamuoyunun hassasiyetini ölçmeye çalışmaktadır. Halkın bu konudaki kararı ise açık görünmektedir. Halkın %67,4’ü Gül’ün Ermenistan’a gitmesi gerektiğini düşünürken, %22,9 oranında katılımcı Ermenistan kapılarını Cumhurbaşkanı Gül’e kapatmış gözükmektedir.

16 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-10 Gül’ün Kişilik ve Liderlik Özellikleri Gül ‘e ilişkin dürüstlük, güvenilirlik, yeterince bilgilendirilme, halkın sorunlarını ve beklentilerini önemseme, Türkiye’yi temsil yeteneği, demokratlık, özgürlükçülük gibi kişilik ve liderlik konularında sorulan tüm sorularda %75 ile %82 oranları arasında olumlu notlar aldığı tespit edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Görevine Verilen Onay Gerek liderlik gerekse de kişilik özellikleri halk tarafından büyük ölçüde onaylanan Abdullah Gül, halen yürüttüğü cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzı de halkın %77,9’u tarafından onaylanmaktadır. Nitekim bu konuda kendisine 10 üzerinden verilen not ortalaması 7,5’dur.

17 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-11 CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Boykotu Abdullah Gül’ün seçildiği ilk günden itibaren CHP tarafından sistemli bir boykota tabii tutulması %80,9 oranında yanlış görülmektedir. Nitekim CHP’li seçmenlerin %55’i kendi partilerinin Cumhurbaşkanı’na uyguladığı boykot konusunda yanlış politika izlediğini düşünmektedir. Halkın yalnızca %12,7’si CHP’nin bu tutumunu doğru bulmaktadır.

18 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-12 Parti Kapatma Siyasi partilerin kapatılması son yıllarda Türkiye’nin önemli gündem konularının başında gelmektedir. Parti kapatmalarla ilgili mevcut yasaların aynen muhafaza edilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı %17 civarında, siyasi partilerin ancak şiddete başvurduklarında kapatılmaları gerektiğini düşünenlerin oranı %41 civarında iken hiçbir şekilde siyasi partilerin kapatılmaması gerektiğini düşünenlerin oranı ise %37,4’dür. DTP Kapatılmalı mı? AKP’nin kapatılması davasının gölgesinde kalan DTP kapatılma davası da şüphesiz Türk demokrasisi açısından büyük bir sınav niteliğindedir. Daha önce onlarca partileri kapanan DTP’li seçmen ve siyasiler ile Türk halkı için kapatma kararı sürpriz olmasa da, bu dava Avrupa ve dış dünya için önemli sonuçlar doğuracak bir davadır. Halkın %57,6’si DTP’nin kapatılması gerektiğini, %31,2’si ise kapatılmaması gerektiğini düşünmektedir. Laiklik Tehdit Altında mı? Araştırmaya katılanların %34’ü Türkiye’de laikliğin tehdit altında olduğunu, %61,2’si ise böyle bir tehdit algılamadığını ifade etmiştir.

19 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-13 TRT’nin Kürtçe Yayın Kanalı Açma Planı? Katılımcıların yarıdan fazlası (%51,8) TRT’nin Kürtçe bir kanal açarak yayın yapmasına olumsuz bakmaktadır. Gerekçe olarak da Kütçe yayın yapan bir kanalın bölücü faaliyetleri artıracağı düşünülmektedir. Kürtçe TV kanalının demokrasiyi güçlendireceğine ve dolayısıyla açılmasına olumlu baktığını ifade edenlerin oranı ise %43,7’dir. Avrupa Birliği’ne Destek Halkın %69,1’inin bugün bir referandum olsa, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılımını destekleyeceği anlaşılmaktadır. Önceki araştırmalarımızda görüldüğü gibi bu araştırmada da AK Parti’li ve DTP’li seçmenlerin diğer partililere göre daha yüksek oranda AB taraftarı olduğu görülmektedir. Türkiye’de kapatma davasının AKP lehine sonuçlanması ve Ergenekon davası ile birlikte Avrupa Birliği’ne olan desteğin önemli oranda artarak devam ettiği anlaşılmaktadır. Geçen araştırmadan (Ağustos 2008) bu yana AB’ye olan destekte %3 oranında bir artış gözlenmiştir. Avrupa Birliği’ne karşı olanların oranı ise %23,7’dir.

20 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-14 En Çok Beğenilen Siyasetçi Araştırmaya katılanların en çok beğendiği siyasetçi %33,3 ile R.Tayip Erdoğan’dır. Ağustos’ta %24,5 olan bu rakam bir ayda yaklaşık %9 puanlık bir artış göstermiştir. İkinci sırada ise Cumhurbaşkanı (%14,7) gelmektedir. Geçmiş aya göre Gül’e yönelik beğenilirlik oranında kısmi bir artış (%3) vardır. Daha sonra sırasıyla A. Necdet Sezer (%5,1), Demirel (%2,6) gelmektedir. Eski cumhurbaşkanlarından sonra ise Devlet Bahçeli (%2,4) ve ana muhalefet lideri Deniz Baykal (%2,2) gelmektedir. Bu iki muhalefet liderinin beğenilirlik oranlarında geçen aya göre ciddi düşüşler gözlenmiştir. Liderlere Güven Halkın en çok güvendiği siyasi parti lideri Tayyip Erdoğan (%51,9) olarak gözükmektedir. Ana Muhalefet lideri Deniz Baykal ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin güvenilirlik oranı eşit olup %4,2 olduğu tespit edilmiştir. Bir ay önceki araştırmamız (Ağustos 2008) ile karşılaştırdığımızda Deniz Baykal ve Devlet Bahçeli’ye olan güvenin kısmen azaldığı, Başbakan’a olan güvenin büyük bir oranda arttığı tespit edilmiştir. Bizce, bu sonucun ortaya çıkmasındaki en önemli sebep, AKP’nin kapatılma davasının AKP açısından başarıyla sonuçlanmasının Başbakan’ın krizi başarılı yönettiği biçimindeki genel ve yaygın algılamadır.

21 ARAŞTIRMADAN KISA ÖZETLER-15 Bugün Seçim Olsa Bugün seçim olsa kararsızlar ve sandığa tepki gösterenler dağıtılmaksızın halkın %50,9’unun AK Parti’ye, %9,5’inin CHP’ye ve %6,6’sının MHP’ye oy vereceği anlaşılmaktadır. Bir ay önceki araştırmamız ile karşılaştırdığımızda, AK Parti’nin büyük ölçüde (%9) oyunu artırdığını buna karşılık MHP’nin (%1,8) ve CHP’nin (%4,4) oylarında azalma olduğu görülmektedir.

22 HAYATTAN MEMNUNİYET VE YAŞAMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-1 Yaşadığınız Tüm Şartları Dikkate Aldığınızda Hayatınızdan Ne Kadar Memnunsunuz?

23 HAYATTAN MEMNUNİYET VE YAŞAMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-2 Eylül 2007 Aralık 2007 Nisan 2008 Mayıs 2008 Haziran 2008 Ağustos 2008 Eylül 2008 Hayatınızdan Ne Kadar memnunsunuz? %% %% Çok Memnunum12,524,39,47,811,77,39,2 Memnunum56,646,141,336,839,241,148,8 Ara Toplam69,170,450,744,650,948,458,0 Ne Memnunum Ne Memnun Değilim -12,812,214,822,019,417,7 Memnun Değilim30,116,536,540,025,932,224,3 Fikrim Yok0,80,30,70,61,2-- Yaşadığınız Tüm Şartları Dikkate Aldığınızda Hayatınızdan Ne Kadar Memnunsunuz? Sorusuna Eylül 2007 ve Eylül 2008 Tarihleri Arasında Yapılan 7 Ayrı Araştırmada Verilen Cevaplar

24 HAYATTAN MEMNUNİYET VE YAŞAMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-3 Genel Olarak Düşündüğünüzde Türkiye İyiye mi Gidiyor Kötüye mi Gidiyor?

25 HAYATTAN MEMNUNİYET VE YAŞAMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-4 Genel Olarak Düşündüğünüzde Türkiye İyiye mi Gidiyor Kötüye mi Gidiyor? (Nisan-Mayıs–Haziran-Ağustos-Eylül 2008 Karşılaştırması %) Nisan 2008 Mayıs 2008 Haziran 2008 Ağustos 2008 Eylül 2008 Türkiye İyiye mi Gidiyor Kötüye mi Gidiyor? %%% İyiye Gidiyor38,631,828,637,249,1 Kötüye Gidiyor56,962,266,058,245,2 Fikrim Yok4,56,05,34,65,7

26 Şimdiki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e mi Daha Çok Güveniyorsunuz Yoksa Önceki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’ e mi Daha Çok Güvenirdiniz? CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-1

27 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-2 Şimdiki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e mi Daha Çok Güveniyorsunuz Yoksa Önceki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’ e mi Daha Çok Güvenirdiniz? (Aralık 2007- Eylül 2008 Karşılaştırması %) Aralık 2007Eylül 2008 Şimdiki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e mi Daha Çok Güveniyorsunuz Yoksa Önceki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e mi daha çok güvenirsiniz? % Abdullah Gül 55,656,4 Ahmet Necdet Sezer 29,521,7 Her ikisine de güvenirim 10,714,8 Hiçbirisine güvenmem 2,05,4 Fikrim yok 2,31,6

28 Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı Seçilmesi Sürecinde Yaşanan Laiklik ve Rejim İle İlgili Kaygılara Katılıyor muydunuz? CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-3

29 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-4 Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı Seçilmesi Sürecinde Yaşanan Laiklik ve Rejim İle İlgili Kaygılara Katılıyor muydunuz? (Aralık 2007- Eylül 2008 Karşılaştırması %) Aralık 2007Eylül 2008 Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı Seçilmesi Sürecinde Yaşanan Laiklik ve Rejim İle İlgili Kaygılara Katılıyor muydunuz? % Evet kaygılar doğruydu35,8 26,6 Hayır kaygılar yersizdi52,8 52,0 Kısmen katılıyordum7,2 17,0 Fikrim yok4,2 4,4

30 Bu Kaygılarınız Halen Devam Ediyor mu? (Cumhurbaşkanı Seçimi Sürecinde Laiklik ve Rejim İle İlgili Kaygı Duyanlara Soruldu) CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-5

31 CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-6 Bu Kaygılarınız Halen Devam Ediyor mu? (Cumhurbaşkanı Seçimi Sürecinde Laiklik ve Rejim İle İlgili Kaygı Duyanlara Soruldu) (Aralık 2007- Eylül 2008 Karşılaştırması %) Aralık 2007Eylül 2008 Bu Kaygılarınız Halen Devam Ediyor mu? % Evet devam ediyor67,073,4 Hayır devam etmiyor21,318,6 Kısmen devam ediyor9,08,0 Fikrim Yok2,6-

32 Cumhurbaşkanı Olarak Görev Yaptığı Dönemde Abdullah Gül'ün Davranışları ve Kararları Türkiye'de Laikliği Tehlikeye Sokmuş mudur? CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-7

33 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 1 Yıllık Süreçteki Davranışları ve Kararları, Size Göre, Türkiye'de Laiklik ve Rejimle İlgili Kaygılar Oluşturdu mu, Oluşturmadı mı? CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-8

34 Cumhurbaşkanı’nın Eşi’nin Başörtülü Olmasını Bir Sorun Olarak Görüyor musunuz, Görmüyor musunuz? CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-9

35 Bir Yıllık İcraatları Sonunda Abdullah Gül, Sizce, Herkesin Cumhurbaşkanı Olma Hedefine Ulaşabildi mi? CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-10

36 Genel Olarak Düşündüğünüzde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 1 Yıldır Yaptığı İcraatlarda Taraflı mı Tarafsız mı Davrandı? CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-11

37 Size Göre Abdullah Gül, Toplumsal Sorunlara Yeteri Kadar Duyarlı mıdır, Duyarsız mıdır? CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-12

38 Sizce Abdullah Gül, Farklı Toplumsal Kesimlerle Gerektiği Kadar İlişki Kurabilmekte midir? CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-13

39 Sizce Abdullah Gül, Parlamento ve Hükümetten Gelen Yasa ve Kararnameleri Yeterince Denetlemekte midir? CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-14

40 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Üniversitelere Rektör Ataması Yaparken Şimdiye Kadar Yaptığı Tercihleri Genel Olarak Olumlu mu Olumsuz mu Değerlendiriyorsunuz? CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-15

41 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Necmettin Erbakan'ın Kalan Cezasını Affetmesi Hakkında ne Düşünüyorsunuz Doğru mudur, Yanlış mıdır? CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-16

42 Sizce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermenistan Devlet Başkanı’nın Ermenistan’da Oynanacak Olan Ermenistan-Türkiye Milli Maçını Birlikte İzleme Davetini Kabul Edip Gitmeli midir Gitmemeli midir? CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-17

43 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İle İlgili Aşağıda Sayılan Görüşlere Katılıp Katılmadığınızı Belirtiniz? (%) CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-18 KatılıyorumKatılmıyorumFikrim Yok Dürüst ve Güvenilir birisidir82,515,81,7 Güçlü ve Kararlı bir liderdir76,522,21,3 Sorunlar ve meseleler hakkında iyi bilgilenmektedir71,924,04,1 İyi bir yöneticidir78,919,71,4 Halkın sorunlarını ve beklentilerini önemser72,724,72,6 Türkiye’yi başarıyla temsil etmektedir77,521,31,3 Demokrat ve özgürlükçüdür75,122,92,1 Bir Cumhurbaşkanında bulunması gereken kişilik ve liderlik özelliklerine sahiptir75,123,41,5

44 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İle İlgili Aşağıda Sayılan Görüşlere Katılıp Katılmadığınızı Belirtiniz? (%) (Aralık 2007- Eylül 2008 Karşılaştırması %) CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-18.1 Katılıyorum Aralık 2007 Katılıyoru m Eylül 2008 Katılmıyorum Aralık 2007 Katılmıyorum Eylül 2008 Dürüst ve Güvenilir birisidir79,882,514,515,8 Güçlü ve Kararlı bir liderdir72,176,522,2 Sorunlar ve meseleler hakkında iyi bilgilenmektedir-71,9-24,0 İyi bir yöneticidir75,578,918,419,7 Halkın sorunlarını ve beklentilerini önemser67,872,722,924,7 Türkiye’yi başarıyla temsil etmektedir73,277,520,721,3 Demokrat ve özgürlükçüdür68,675,123,922,9 Bir Cumhurbaşkanında bulunması gereken kişilik ve liderlik özelliklerine sahiptir-75,1-23,4

45 Dürüst ve Güvenilir Birisidir CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-18.2

46 Güçlü ve Kararlı Bir Liderdir CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-18.3

47 Sorunlar ve Meseleler Hakkında İyi Bilgilenmektedir CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-18.4

48 İyi Bir Yöneticidir CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-18.5

49 Halkın Sorunlarını ve Beklentilerini Önemser CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-18.6

50 Türkiye’yi başarıyla temsil etmektedir CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-18.7

51 Demokrat ve özgürlükçüdür CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-18.8

52 Bir Cumhurbaşkanında Bulunması Gereken Kişilik ve Liderlik Özelliklerine Sahiptir CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-18.9

53 Genel Olarak Düşündüğünüzde, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı Görevini Yapış Tarzını Onaylıyor musunuz, Onaylamıyor musunuz? CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-19

54 Genel Olarak Düşündüğünüzde, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı Görevini Yapış Tarzını Onaylıyor musunuz, Onaylamıyor musunuz? (Aralık 2007- Haziran 2008- Eylül 2008 Karşılaştırması %) CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-20 Aralık 2007 Haziran 2008 Eylül 2008 Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı Görevini Yapış Tarzını Onaylıyor Musunuz? %% Evet Onaylıyorum73,969,677,9 Hayır Onaylamıyorum22,327,320,8 Fikrim yok3,83,11,4

55 Genel Olarak Düşündüğünüzde, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı Görevini Yapış Tarzına 1 puandan 10 puana Kadar Bir Puan Vermeniz İstense Kaç Puan Verirsiniz? CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-21 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı görevini yapış biçimine verilen puanların ortalaması : 7,5

56 Genel Olarak Düşündüğünüzde, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı Görevini Yapış Tarzına 1 puandan 10 puana Kadar Bir Puan Vermeniz İstense Kaç Puan Verirsiniz? (Aralık 2007- Haziran 2008- Eylül 2008 Karşılaştırması %) CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-22 Aralık 2007 Haziran 2008 Eylül 2008 Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı Görevini Yapış Tarzına 1 puandan 10 puana kadar Bir Puan Vermeniz İstense Kaç Puan Verirsiniz? %% Ortalama7,77,27,5

57 Cumhurbaşkanı Seçildiği Günden Beri CHP Abdullah Gül ile Görüşmemekte ve Çankaya'daki Resmi veya Özel Hiçbir Toplantıya Katılmamaktadır. CHP'nin Bu Politikası Hakkında ne Düşünüyorsunuz? CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-23

58 Siyasi Partilerin Kapatılması Hakkında ne Düşünüyorsunuz? GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-1

59 Sizce DTP Kapatılmalı mıdır? GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-2

60 Sizce Türkiye’de Laiklik İlkesi Tehdit Altında mıdır Değil midir? GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-3

61 GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-4 Sizce Türkiye’de Laiklik İlkesi Tehdit Altında mıdır Değil midir? (Mayıs 2007 - Haziran 2007 - Mayıs 2008- Haziran 2008- Eylül 2008 Karşılaştırması%) Mayıs 2007 Haziran 2007 Mayı s 2008 Haziran 2008 Eylül 2008 Türkiye’de Laiklik İlkesi Tehdit Altında mıdır, Değil midir? %%% Evet, laiklik tehdit altındadır41,838,433,938,234,0 Hayır, laiklik tehdit altında değildir 52,951,656,853,461,2 Fikrim Yok5,2109,28,34,9

62 TRT'nin Kürtçe Yayın Yapacak Bir Televizyon Kanalı Açmasını nasıl Karşılıyorsunuz? GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-5

63 Bugün Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği İçin Halk Oylaması/Referandum Yapılsa Oyunuz Ne Olur? GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-6

64 Bugün Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği İçin Halk Oylaması/Referandum Yapılsa Oyunuz ne Olur? (Haziran 2007 - Mayıs 2008- Haziran 2008- Ağustos 2008- Eylül 2008 Karşılaştırması) GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-7 Bugün Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği İçin Halk Oylaması/Referandum Yapılsa Oyunuz Ne Olur? Haziran 2007 (%) Mayıs 2008 (%) Haziran 2008 (%) Ağustos 2008 (%) Eylül 2008 (%) Evet oyu veririm 55,562,063,166,269,1 Hayır oyu veririm 38,327,129,928,023,7 Kararsızım ----3,5 Fikrim yok 6,210,97,05,83,8

65 Yaşayan Türk Siyaset ve Devlet Adamları Arasında En Beğendiğiniz Kişi Kimdir? GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-8 Sayı Y ü zde Recep Tayyip Erdoğan41733,3 Abdullah G ü l 18414,7 A.Necdet Sezer645,1 S ü leyman Demirel 322,6 Devlet Bah ç eli 302,4 Deniz Baykal272,2 Necmettin Erbakan151,2 Tansu Ç iller 151,2 Abd ü llatif Şener 110,9 Ali Babacan70,6 B ü lent Arın ç 70,6 Ahmet T ü rk 60,5 Diğer826,3 Beğendiğim Lider Yok27121,7 Cevap/Fikri Yok836,6 TOPLAM1251100

66 Yaşayan Türk Siyaset ve Devlet Adamları Arasında En Beğendiğiniz Kişi Kimdir? (Ağustos 2007 ile Eylül 2008 Arasındaki Araştırmaların Karşılaştırılması %) Yaşayan Türk Siyaset ve Devlet Adamları İçinde En Beğendiğiniz Kişi Kimdir? Ağusto s 2007 (%) Eylül 2007 (%) Aralık 2007 (%) Nisan 2008 (%) Mayıs 2008 (%) Haziran 2008 (%) Ağustos 2008 (%) Eylül 2008 (%) R.Tayip Erdoğan 37,33033,837,3 26,5 25,8 24,533,3 Abdullah Gül 7,11612,212 12,5 13,4 11,714,7 Deniz Baykal 2,22,63,84,1 3,2 4,0 4,72,2 Devlet Bahçeli 3,82,54,83,31,74,5 4,22,4 Ahmet Necdet Sezer 4,31,72,7 2,13,4 4,05,1 Süleyman Demirel 3,81,43,61,82,94,0 2,6 Abdüllatif Şener 10,30,21,21,41,0 1,90,9 Necmettin Erbakan 1,60,61,30,91,5 1,2 Kenan Evren 0,30,41,00,70,31,1 0,4 Bülent Arınç 0,70,31,00,70,9 1,10,6 Tansu Çiller 0,80,60,40,81,50,9 1,11,2 GÜNDEM KONULARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-9

67 Mevcut Siyasi Parti Liderleri Arasında En Çok Güvendiğiniz Lider Hangisidir? GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER-10 AKP -R.Tayyip Erdoğan64951,9 CHP -Deniz Baykal534,2 MHP -Devlet Bah ç eli 534,2 Demokratik Sol Parti - Zeki Sezer141,1 BBP -Muhsin Yazıcıoğlu121,0 DTP -Ahmet T ü rk 80,6 Anavatan Partisi- Erkan Mumcu40,3 DP -S ü leyman Soylu 20,2 SP -Recai Kutan20,2 GP -Cem Uzan20,2 HYP- Yaşar Nuri Ö zt ü rk 20,2 Diğer20,2 Beğendiğim Lider Yok32726,1 CY/FY1219,7 TOPLAM1251100

68 SİYASAL DURUM-1 Bugün Bir Milletvekili Seçimi Yapılsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?

69 SİYASAL DURUM-2 Bugün Bir Milletvekili Seçimi Yapılsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz? (Aralık 2007-Ocak-Nisan-Mayıs–Haziran–Ağustos-Eylül 2008 Karşılaştırması %) Bug ü n Se ç im Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz? Aralık 2007 Ocak 2008 Nisan 2008 Mayıs 2008 Haziran 2008 Ağustos 2008 Eylül 2008 AKP 51,943,950,244,640,441,950,9 CHP 1010,412,412,014,413,99,5 MHP 10,56,47,26,67,68,46,6 DTP 0,70,80,60,31,01,82,6 SP -0,41,20,7 0,6 DP -0,61,41,81,11,31,0 Diğer 4,22,73,3 4,23,23,0 Kararsızım 10,114,210,411,813,612,511,3 Geçersiz oy kullanacağım 45,72,45,38,97,27,0 Sandığa gitmeyeceğim 1,73,11,73,92,53,82,0 CY/FY 6,911,79,28,25,75,45,3

70 ÖRNEKLEM VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ-1 SayıYüzde Cinsiyet Kadın61949,5 Erkek63250,5 Yaş 18-2423919,1 25-3434027,2 35-4428622,9 45-5422518,0 55+16112,9 Eğitim Durumu Okuryazar değil231,8 Sadece okur/yazar302,4 İlkokul mezunu41733,3 Ortaokul mezunu15812,6 Lise mezunu40932,7 Üniversite/yüksek okul mezunu21417,1

71 ÖRNEKLEM VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ-2 Meslek İşçi25020,0 Memur735,8 Emekli1219,7 Ev hanımı39631,7 Serbest meslek (Av., muh. vb)231,8 Öğrenci977,8 İşsiz625,0 Küçük ve orta ölçekli ticaret17413,9 Sanayi ve büyük ölçekli ticaret20,2 Çiftçi504,0 Diğer30,2 Gelir 0 – 500 YTL15012,0 501 – 1000 YTL50040,0 1001 – 1500 YTL22518,0 1501 - 2000 YTL14011,2 2001 – 2500 YTL493,9 2501 YTL ve üstü1209,6 Cevap vermedi / bilmiyor675,4 Toplam1251100


"TÜRKİYE’DE SİYASAL DURUM ARAŞTIRMASI -CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’ÜN 1 YILI- ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Ö zer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN EYLÜL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları