Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2010-2011 Eğitim- Öğretim Yılı Yıl sonu Öğretmenler Kurulu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2010-2011 Eğitim- Öğretim Yılı Yıl sonu Öğretmenler Kurulu."— Sunum transkripti:

1 2010-2011 Eğitim- Öğretim Yılı Yıl sonu Öğretmenler Kurulu

2 Toplantımızın, kişisel ve kurumsal gelişimimize Okul Müdürü

3 GÜNDEM 1. Açılış ve Yoklama 2. 2010-2011 Öğretim Yılının Genel Değerlendirilmesi a) Öğrenci Başarıları b) Öğrenci Devam ve Devamsızlığı c) Sosyal Etkinlikler, Kulüp Çalışmaları d)Törenler, Kutlamalar (Resmi Bayramlar, Önemli Günler ve Haftalar, Öğretim Yılı Açılış ve Kapanış Törenleri) e) Sportif, Sosyal ve Kültürel Yarışmalar (Okul İçi ve Okul Dışı)

4 GÜNDEM 3- Sınıf Şube Öğretmenler Kurulu ve Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantıları a)Yapılan Şube Öğretmenler Kurulu Sayısı Alınan ve Uygulanan Sonuçlanan ve herhangi bir nedenle sonuçlandırılamayan kararlar, yıl sonu raporlarının kurula sunulması b)Yapılan Zümre Öğretmenler Kurulu Sayıları, Zümre Öğretmenler Kurulunda Alınan Kararlar,uygulanan ve Uygulanamayan Karar Sayıları, yıl sonu raporlarının kurula sunulması

5 GÜNDEM 4. Sosyal Kulüp Faaliyetleri Raporlarının Kurula Sunulması 5. Sınıf Rehber Öğretmenlerin Rehberlik Çalışma Raporlarının Görüşülmesi 6. T.K.Y (Stratejik Planlama)Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi

6 GÜNDEM 7. 2011–2012 Öğretim Yılında Başarının Artırılmasında Alınacak Önlemlerin Görüşülmesi 8.Yılsonu Mesleki Çalışmalar programının gözden geçirilerek yapılacak çalışmalarla ilgili açıklamalar yapılması 9. Dilek ve İstekler

7 Öğrenci Başarılarının Değerlendirilmesi

8 Öğrencilerin Başarılarının Değerlendirilmesinde İKY’nin 32-40. maddelerinde belirtilen esaslara uymak zorundayız. Başarının değerlendirmesinde bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele alınmalıdır. Kullanılan her türlü araç ölçme araç ve yöntemlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme vb. becerileri ölçen hususlar öne çıkarılır. Kullanılacak araçlar geçerlilik, güvenirlilik, kullanışlık özelliklerine sahip olmalıdır. Kaynaştırma yoluyla eğitim- öğretimine devam eden öğrenciler için BEP planı hazırlanıp uygulanmaya konulmalıdır.

9 Öğrenci Başarılarının Değerlendirilmesi İlköğretimde öğrenci kendi yaş gurubu içinde bir bütün olarak yetiştirilir ve değerlendirilir…. İKY (Mad. 47)

10 Ders Başarıları Sınıf /ŞubeBaşarılı Öğr. Sayısı Başarısız Öğr. sayısı Başarı Yüzdesi 1/A150%100 1/B140%100 2/A180%100 2/B170%100 3/A270%100 4/A270%100

11 Sınıf /ŞubeBaşarılı Öğr. Sayısı Başarısız Öğr. sayısı Başarı Yüzdesi 5/A200%100 5/B230%100

12 Ders Başarıları Sı.TÜMAFTSBYDDKGSMÜBETT 6/A8107131013 6/B14 151415 7/A20222026232728 8/A1817 231523 8/B181714212023

13 Alınan Başarı Belgeleri Sınıf Şube Üstün Başarı B. Başarı Belgesi Takdir Belgesi Teşekkür Belgesi 4/A00159 5/A00154 5/B00165

14 Alınan Başarı Belgeleri Sınıf Şube Üstün Başarı B. Başarı Belgesi Takdir Belgesi Teşekkür Belgesi 6/A3334 6/B2344 7/A57104 8/A5357 8/B1537

15 Alınan Başarı Belgeleri Teşekkür Genel Toplamı: 47 (*) Takdir Genel Toplamı: 68 (*) GENEL TOPLAM: 115 (*) Başarı Belgesi Oranı: % 44 4. ve 5. Sınıflar Oranı: % 91,4 6.-7.-8. Sınıflar Oranı: % 50 İkinci kademe de oranın % 60 civarına çekilmesi önümüzdeki yıl için temel hedef olmalı

16 Öğrenci Devam ve Devamsızlığı

17 Öğrenci Devam ve Devamsızlığı Sınıf/ Şube 1-10 Gün11-20 Gün21 Gün Üzeri Sürekli Devamsı 1/A 1/B 2/A 2/B 3/A 4/A

18 Öğrenci Devam ve Devamsızlığı Sınıf/ Şube 1-10 Gün11-20 Gün21 Gün Üzeri Sürekli Devamsı 5/A 5/B 6/A 6/B 7/A 8/A

19 Sosyal Etkinlikler ve Kulüp Çalışmaları

20 Sosyal etkinlikler ve kulüp çalışmaları sadece ders saatiyle sınırlı olmamalı, ders dışında da kapsamında sınıf içi ve sınıflar arası yarışmalar düzenlenmeli Yarışmalara daha fazla öğrenci katılımı sağlanmalı, Okul duvar gazetesi düzenli şekilde çıkarılmalı Web sayfasında etkinlikler zamanında yayımlanmalı

21 Törenler, Kutlamalar (Resmi Bayramlar, Önemli Günler ve Haftalar, Öğretim Yılı Açılış ve Kapanış Törenleri)

22 Törenler, bilhassa ulusal bayramlar ulusumuz için çok önemli ve her aydın Türk vatandaşının sahip çıkması ve önem vermesi gereken günlerdir. Bu günlerin kutlanmasında her öğretmenin görevi dışında, ek görevler üstlenmesi gerekir. Bu törenlerde Türkçe, Müzik, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar gibi derslerin öğretmenleri doğal üyeler olmaları nedeniyle daha fazla sorumluluk ve görev almaları gerekir.

23 Törenler için öğretim yılı başında kutlama komiteleri oluşturuldu, kutlanacak gün ile ilgili çizelgeler tebliğ edilerek, öğretmenler odasına asıldı. Bu görevlendirmeler doğrultusunda; Komite kutlama öncesi toplanarak, hazırlıklar ve kutlama takvimi çıkarılarak, program hazırlanarak onaya sunulmalı ve okula duyurulmalı,

24 Tören öncesi, mutlaka prova yapılmalı, Törende yapılacak gösteriler öğrencilerin değil, öğretmenlerin seçimi sonucu belirlenmeli. Dışarıdan çalıştırıcı geliyorsa, çalışma sırasında hangi saatte olursa olsun, sorumlu öğretmen mutlaka öğrencinin başında bulunmalı.

25 Kutlama komitesi gerektiğinde diğer öğretmenlere görev verme yetkisine sahiptir. Tören programı son şeklini aldıktan sonra (Tören saati ve yeri, katılacaklar dahil) tüm öğretmenlere duyurulmalı, bu konuda bilgi için başvurulacak kişiler kutlama komitesidir. Okul müdürüne başvurulmamalı. Tören sonunda değerlendirme yapılarak rapor hazırlanmalı Tören ile ilgili haber en kısa sürede ilgililer tarafından web sayfasında yayımlanmalı

26 Ders Dışı Eğitim Çalışmaları Sportif, Sosyal ve Kültürel Yarışmalar (Okul İçi ve Okul Dışı)

27 Ders Dışı Eğitim Çalışmaları Spor Çalışmaları Ritim Gurubu (Gönüllü) Satranç (Müşerref ÇAKAR) Halkoyunları Çalışmaları ( …………….. ) TOPLAM: ….. Öğrenci

28 Okul içi Yarışmalar Sınıf içi ve sınıflar arasında yapılan bilgi- kültür (münazara, şiir, kompozisyon, resim, müzik) yarışması sayısı: Sınıf içi ve sınıflar arasında yapılan spor (Futbol, Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Badminton vb.) karşılaşmaları sayısı:

29 İl ve İlçe Yarışmaları İl ve İlçe okulları arasında yapılan bilgi-kültür münazara, şiir, kompozisyon, resim, müzik vb. yarışma kategorileri ve katılan öğrenci sayısı: Futbol Satranç: 0 Kompozisyon: 0 Şiir:0 Resim :0 Kitap Okuma: 0 Trafiği Ne Kadar Biliyoruz 0 Matematik Olimpiyatı0 İstiklal Marşını Ezbere Okuma0 Bilgi Kültür Yarışması0 Matematik Yarışması 0 Toplam:

30 Çeşitli Yarışmalarda Alınan Derece ve Ödüller Yarışmalarda herhangi bir derece alacak başarı gösterilememiştir.

31 Okul Olarak Katıldığımız Etkinlikler Ritim Gurubu (2010 Avrupa Kültür Başkenti Etkinlikleri Kapsamında Söğütlüçeşme İstasyonunda Gösteri) Ritim Gurubu ( M.Adil Binal İ.Ö.O. Erguvan Şenlikleri) 3/A Sınıfı Kadıköy Belediyesi Şiir Yarışması 3/A Sınıfı Çevreci Atık Kutusu Yarışması Dünya Çevre Günü Kutlamaları Futbol Turnuvası (Dereağzı Tesisleri) Futbol Karşılaşmaları (Kaymakamlık Kupası) Voleybol Karşılaşması (Kaymakamlık Kupası)

32 Okulda Yapılan Etkinlikler Mezuniyet Töreni Okuma Bayramı 3. Sınıflar Sergisi 5.Sınıflar Veda Töreni Yaşlılar Haftası Kutlaması

33 Okul ve Sınıflarımızın Yaptığı Geziler Ankara Gezisi ( …. Öğrenci, … Öğretmen) Bady World Müzesi (….. Öğrenci, … Öğrt.) Darıca Hayvanat Bahçesi Piknik

34 Sınıf Şube Öğretmenler Kurulu, Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantıları

35 Yapılan Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Sayıları Sınıf Şube Toplantı sayısı Karar Sayısı +_ 4/A 4/B 4/C 4/D 4/E

36 Yapılan Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Sayıları Sınıf Şube Toplantı sayısı Karar Sayısı +_ 5/A 5/B 5/C 5/D 5/E

37 Yapılan Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Sayıları Sınıf Şube Toplantı sayısı Karar Sayısı +_ 6/A 6/B 6/C 6/D 6/E

38 Yapılan Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Sayıları Sınıf Şube Toplantı sayısı Karar Sayısı +_ 7/A 7/B 7/C 7/D 7/E

39 Yapılan Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Sayıları Sınıf Şube Toplantı sayısı Karar Sayısı +_ 8/A 8/B 8/C 8/D 8/E

40 Yapılan Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Sayıları Sınıf Şube Toplantı sayısı Karar Sayısı +_ 1.Sınıflar 2.Sınıflar 3.Sınıflar 4.Sınıflar 5.Sınıflar

41 Yapılan Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Sayıları Zümre AdıToplantı sayısı Karar Sayısı +_ Türkçe Matematik Fen ve Tek. Sosyal Bil. İngilizce

42 Yapılan Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Sayıları Zümre AdıToplantı sayısı Karar Sayısı +_ Din K. Gör. San. Tekn. Tas. Beden E. Müzik

43 Yapılan Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Sayıları Zümre AdıToplantı sayısı Karar Sayısı +_

44 Yapılan Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Sayıları Zümre AdıToplantı sayısı Karar Sayısı +_

45 Sosyal Kulüp Faaliyetleri Raporlarının Kurula Sunulması

46 Sosyal Kulüp Faaliyet Raporları KULÜPLER Kültür Edebiyat, Yayın- İletişim Kulübü Gezi ve Tanıtma ve Turizm Kulübü Sivil Savunma Kulübü Bilinçli Tüketici, Sağlık,Temizlik, Beslenme ve Yeşilay Kulübü Spor ve İzcilik Kulübü Bilim, Fen ve Teknoloji Kulübü

47 Sosyal Kulüp Faaliyet Raporları Fotoğrafçılık, Resim ve El Sanatları Kulübü Çevre ve Yeşili Koruma Kulübü Atatürkçü Düşünceyi Geliştirme, Demokrasi ve İnsan Hakları Kulübü Hayvanları Koruma Kulübü

48 Sınıf Rehber Öğretmenlerin Rehberlik Çalışma Raporlarının Görüşülmesi

49 Sınıf Rehber Öğretmenleri Çalışma Raporları 1. SINIFLAR 2.SINIFLAR 3.SINIFLAR 4.SINIFLAR 5.SINIFLAR 6.SINIFLAR 7.SINIFLAR 8.SINIFLAR

50 T.K.Y Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi

51 2011–2012 Eğitim-Öğretim Yılında Başarının Artırılmasında Alınacak Önlemlerin Görüşülmesi

52 2011–2012 Eğitim-Öğretim Yılı İçin Alınacak Önlemler Öğrenci ders başarılarının artırılması için her türlü önlemler alınacaktır. Şube Rehber Öğretmenler Kurulu ve Zümre Öğretmenleri kurulları daha sık yapılacak, alınan kararlara mutlaka uyulacaktır. Ders dağıtımında derslerin ağırlıklarına dikkat edilecektir.

53 2011–2012 Eğitim-Öğretim Yılı İçin Alınacak Önlemler Derslere giriş-çıkışlara özen gösterilecektir. Nöbet hizmeti daha düzenli tutulacaktır. Sosyal kulüp çalışmalarına daha fazla özen gösterilecektir. Bu çalışmalar sadece ders saatleri ile sınırlı kalmayacaktır. Ders dışında da bu faaliyetlere yer verilecektir. Kulüp faaliyetleri, panolarda belirli aralıklarla sergilenecektir.

54 2011–2012 Eğitim-Öğretim Yılı İçin Alınacak Önlemler Sınıf içi, sınıflar arası her türlü yarışma yapılacaktır. Bölge, ilçe, il düzeyinde yapılan her türlü yarışmaya daha fazla öğrencinin katılması sağlanacak, öğrenciler bu yarışmalara önceden hazırlanacaktır. Okul Kütüphanesi daha işler hale getirilecek, kütüphaneden daha fazla derste daha fazla öğrencinin yararlanması sağlanacaktır.

55 2011–2012 Eğitim-Öğretim Yılı İçin Alınacak Önlemler Her ders ve sınıfa göre yapılacak planlamayla, daha fazla gezi yapılacak. Bayramlar, Belirli Gün ve Haftalar kutlamaları okul düzeyinde yapılacaktır. Öğrencilerin her dersten daha fazla proje çalışması yapmaları sağlanacaktır. Bu projeler ders yılı sonunda okulda sergilenecektir.

56 2011–2012 Eğitim-Öğretim Yılı İçin Alınacak Önlemler Öğrencilerin daha fazla spor yapmaları teşvik edilecek. Her öğrencinin bir spor dalıyla uğraşması sağlanacaktır. Okul Duvar Gazetesi, belirli sürelerle yayımlanacak, özel günler için özel sayılar çıkarılacaktır. Okul Dergisi yayımlanması için öğretim yılı başında önlemler alınacaktır.

57 2011–2012 Eğitim- Öğretim Yılında Alınacak Önlemler Ders dışı eğitim çalışmalarında görevli öğrencilerin katılımı mutlaka sağlanacak, her çalışma günü mutlaka yoklama alınacak, yeterli öğrenci bulunmadığında çalışmalar sonlandırılacaktır. Ders dışı eğitim çalışması konusunda M.E.B Personel Genel Müdürlüğünün 22.04.2009 tarih ve 39683 sayılı emirlerindeki açıklamalara dikkat edilecek.

58 2011–2012 Öğretim Yılında Alınacak Önlemler Okul Korosu ve okul orkestrası oluşturulacak, korodaki öğrenci sayısı ve repertuardaki şarkı sayısı artırılacaktır. Öğrenci devam- devamsızlığında daha etkin önlemler alınacak. Devam takibi daha sıkı yapılacaktır.

59 3- Sınıf Şube Öğretmenler Kurulu ve Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantıları

60 a)Yapılan Şube Öğretmenler Kurulu Sayısı Alınan ve Uygulanan Sonuçlanan ve herhangi bir nedenle sonuçlandırılamayan kararlar, yıl sonu raporlarının kurula sunulması

61 b)Yapılan Zümre Öğretmenler Kurulu Sayıları, Zümre Öğretmenler Kurulunda Alınan Kararlar,uygulanan ve Uygulanamayan Karar Sayıları, yıl sonu raporlarının kurula sunulması

62 Dilek ve İstekler

63 KATILIMINIZ VE KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"2010-2011 Eğitim- Öğretim Yılı Yıl sonu Öğretmenler Kurulu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları