Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU"— Sunum transkripti:

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU DENİZ VE LİMAN İŞLETME PROGRAMI DERS PLANLARI

2 I. YARIYIL/GÜZ KOD NO DERSİN ADI TÜRÜ HAFTALIK DERS SAATİ T U L Top.
ECTS AİT101 Aİ.D.T. I Zorunlu 2 3 TUD101 Türk Dili I YAD101 Yabancı Dil I GDEN101 Seyir I 4,5 GDEN103 İstatistik GDEN105 Gemicilik 4 6 GDEN107 Ekonomi GOTP101 Temel Matematik GOTP151 Fizik GDEN109 Temel Hukuk GDEN111 Denizde Güvenlik I GDEN113 Meteoroloji TOPLAM KREDİ 29

3 I I. YARIYIL/BAHAR KOD NO DERSİN ADI TÜRÜ HAFTALIK DERS SAATİ T U L
Top. ECTS AİT102 Aİ.İ.T. II Zorunlu 2 3 TUD102 Türk Dili II YAD102 Yabancı Dil II GDEN102 Seyir II 4,5 GDEN104 Deniz İşletmeciliği GDEN106 Genel İşletme GDEN108 Temel İlk Yardım 1 1,5 GDEN110 Deniz Hukuku GDEN112 Denizcilik İngilizcesi I GDEN114 Denizde Güvenlik II GDEN116 Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri TOPLAM KREDİ 27

4 I I I. YARIYIL/GÜZ KOD NO DERSİN ADI TÜRÜ HAFTALIK DERS SAATİ T U L
Top. ECTS GDEN201 Uluslararası Lojistik Zorunlu 3 4,5 GDEN203 Denizde Haberleşme 2 GDEN205 Vardiya Standartları GDEN207 Bilgisayar Programlama ve Kullanımı-I 1 GDEN209 Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi-I GDEN211 Liman İşletmeciliği ve Yönetimi GDEN213 Muhasebe ve Finans GDEN221 Denizcilik İngilizcesi II Seçmeli GDEN223 Deniz Mevzuatı ve Gümrük İdaresi GDEN225 Deniz Sigortacılığı TOPLAM KREDİ 28

5 IV. YARIYIL /BAHAR KOD NO DERSİN ADI TÜRÜ HAFTALIK DERS SAATİ T U L
Top. ECTS GDEN202 Elektronik Seyir Zorunlu 2 3 GDEN204 Deniz Acentacılığı 4,5 GDEN206 Kiralama ve Brokerlik GDEN208 Bilgisayar Programlama ve Kullanımı-II 1 GDEN210 Pazarlama 5 GDEN212 Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi-II GDEN214 Denizcilik İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon GDEN222 Denizcilik İngilizcesi III Seçmeli GDEN224 Konteyner Sistemleri ve İşletmeciliği GDEN226 Mesleki Uygulama 1,5 TOPLAM KREDİ 25

6 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I (2+0)
1-Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Dersini Okutmanın Amacı, 2-İnkılap Ve İnkılapla İlgili Kavramlar, 3-Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını Ve Türk İnkılabını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, 4-Osmanlı İmparatorluğunun Jeopolitik Durumu, 5-Osmanlı İmparatorluğunda Islahat Hareketleri Ve Bunların Başarısızlıkla Sonuçlanması, 6-XIX. Yüzyılın Sonlarında Ve XX. Yüzyılın Başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda Fikir Hareketleri, 7-Osmanlı İmparatorluğu’nun Parçalanması, 8-Birinci Dünya Savaşı, 9-Mondros Ateşkes Antlaşması, 10-İşgaller Karşısında Memleketin Durumu Ve Mustafa Kemal Paşanın Tepkisi, 11-Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı, 12-Milli Mücadelede İçin İlk Adım : Kongreler Yoluyla Teşkilatlanma, 13-Kuva-i Milliye ve Misak-ı Milli, 14-Meclis-i Mebusan’ın Açılması, 15-Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması, 16-Basında Milli Mücadele, 17-TBMM’nin İstiklal Savaşı’nın Yönetimini Ele Alması, 18-Milli Cepheler [Güney Güneydoğu Cephesi, Maraş Savunması (20 Ocak-10 Şubat 1920), Urfa Savunması (9 Şubat –11 Nisan 1920), Antep Savunması]

7 1-Dil nedir? Dilin özellikleri Nelerdir?,
TÜRK DİLİ I (2+0) 1-Dil nedir? Dilin özellikleri Nelerdir?, 2-Kültür Nedir? Kültürün Özellikleri Nelerdir?, Dil ve Kültür Arasında Nasıl Bir ilişki Vardır?, 3-Yeryüzündeki Diller, 4-Türk Dilinin Tarihi Dönemleri (Türkiye Türkçe’si,Atatürk ve Türk Dili,Türk Dilinin Bugünkü Durumu), 5-Türk Dilinin Genel Özellikleri, 6-Dilbilgisi Nedir? Dilbilgisinin Bölümleri, 7-Türkiye Türkçe’sinin Özellikleri

8 YABANCI DİL I : To be (present), To be (past),
Have / has, Have got / has got, Nouns, Pronouns, Possessive‘s and ...of..., Articles, Adjectives, Adverbs, Word order, Prepositions of time and place, Comparatives, Superlatives.

9 SEYİR-I : Navigasyonun Anlamı Ve Bölümleri, Yer Küresi,
Yer Üzerinde Navigasyonla İlgili Tanımlar, Harita İzdüşümleri, Deniz Haritaları,

10 1-İstatistiğin Tanımı, Konusu, Tarihçesi Ve Önemi,
İSTATİSTİK : 1-İstatistiğin Tanımı, Konusu, Tarihçesi Ve Önemi, 2-Verilerin Toplanması, 3-Sınıflama Ve Gruplama, 4-Seriler, 5-Grafikler, 6-Ortalamalar, 7-Oranlar, 8-Endeksler.

11 GEMİCİLİK: 1-COLREG içeriği ve uygulanması,
2-Güverte donanımı ve kullanımı, 3-Tekne bakımı, raspa ve boya işleri, 4-Gemi manevrasını etkileyen etkenler, 5-Dönüş dairesi ve durma uzaklığı, 6-Demirleme, 7-Yanaşma ve kalkma, 8-Dümen dairesi, Direkler, dikmeler ve kısımları, Omurga, postalar, perdeler, bölmeler, boyuna ve enine mukavemet elemanları, 9-Kaplama saçları, güverte saçları, Borda iskelesi, su geçirmez kaportalar, lumbuzlar, manikalar, fanlar vs., Gemide çalışma düzeni, 10-Gemi mürettebatı, Zabitan ve tayfanın görevleri, Yönetim şeması, 11-Gemide yaşamın kural ve gelenekleri, Halatlar ve halat işleri, Halat çeşitleri, yapıları ve kullanılma yerleri, 12-Burgata hesabı, çalışma, kesilme güçleri, emniyet faktörleri, Bosalar, Halat dikişi, kasa yapma, 13-Başlıca gemici bağları ve kullanılma yerleri, Manevrada kullanılan halatların isimleri, manevra komutları, Halat vinçleri, halat loçaları, fırdöndüler, babalar, usturmaçalar, 14-Demir ve zincir, Irgat ve demirleme donanımı, demir zinciri, demir, zincirlik, Demir çeşitleri, yapıları, kullanım yerleri, Zincir çeşitleri, yapıları, kullanım yerleri, çalışma ve kesilme güçleri, 15-Yükleme-boşaltma donanımları, Vinçler, bumbalar, Kreynler (sahil – gemi), 16-Maçunalar, Sapanlar, paletler, ağ palet, zincir ve tel paletler, hayvan sandıkları vs., Makaralar, palangalar, ceraskallar, güç hesapları.

12 EKONOMİ : 1-İktisadın kapsamı ve uğraşı alanı,
2-Bazı temel kavramlar (İhtiyaç, Mal ve Hizmet, Tüketim ve Üretim, Üretim Faktörleri, Ekonomik Birimler), 3-Kıtlık sorunu ve çözümü, 4-Arz, Talep, Fiyat ve Arz-Talep dengesi, 5-Fayda kavramı ve marjinal fayda teorisi, 6-Endüstrinin yapısı (Firmanın yapısı, Gerekli sermayenin sağlanması, İş bölümü, Büyük ölçekli üretimin avantajları, Firmaların boyutu, Üretimin yapılacağı yerin seçimi, Malların dağıtımı ve dağıtım kanalları), 7-Üretim analizi ve maliyet kavramları, 8-Faktör piyasaları ve faktör gelirlerinin belirlenmesi, 9-Makroekonomiye giriş ve milli gelirin hesaplanması, 10-Tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonları.

13 4-Logaritma, logaritma cetvellerinin kullanımı, 5-Cebir, 6-Grafikler,
TEMEL MATEMATİK : 1-Zaman (Zaman ve açı hesapları, derece, dakika ve saniye cinsinden hesaplama yöntemleri), 2-Sayılar (Tam sayılar ve bayağı kesirli sayılar ile işlemler, Ondalıklı sayılar ile işlemler ve yuvarlatma, Üslü ve köklü sayılar ile işlemler, Mutlak Değer, Orantı, sapma ve ara değer hesaplama (enterpolasyon), 3-Matris ve Determinantlar (Matrisler, Matrislerin Eşitliği, Matris Çeşitleri, Matrislerin İşlemleri, Determinantlar, Sarrus Kuralı, Determinantın Özellikleri), 4-Logaritma, logaritma cetvellerinin kullanımı, 5-Cebir, 6-Grafikler, 7-Limit ve türev, 8-Diferansiyel ve integral

14 FİZİK : 1-Genel Fizik (Kütle, ağırlık ve kuvvet, Yol, hız ve ivme, Dairesel hareket ve dönme, Statik, İş, enerji ve güç, Mekanik, Yoğunluk, Akışkanlar, Arşimet Yasası) 2-Isı (Sıcaklık, Katıların ve sıvıların genleşmesi, Gazlar, Isının iletimi, Fiziksel durum değişimi, Buharlar, Soğutma) 3-Ses ve Işık (Dalgalar, Elektromanyetik radyasyon, Işık, Ses)

15 TEMEL HUKUK : 1-Hukuk Kavramı, 2-Hukuk Kurallarının Niteliği ve Hukukun Sistemi, 3-Kamu Hukukunun Dalları, 4-Özel Hukukun Dalları, 5-Hukukun Kaynakları, 6-Hakkın Tanımı ve Türleri, 7-Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması, 8-Şahıs ve Şahıs Türleri, 9-Hakiki Şahsiyetin Ehliyetleri, 10-Hısımlık ve İkametgah, 11-Şahsiyetin Korunması, 12-Hükmi Şahsiyet, 13-Zilyetlik, 14-Tapu Sicili, 15-Mülkiyet, 16-Sınırlı Ayni Haklar, 17-Borç, Borç İlişkisi ve Sorumluluk, 18-Borcun Kaynakları, 19-Sözleşmelerde Şekil ve Uygunsuzluk, 20-Temsil, 21-Borcun İfası ve İfa Edilmemesi, 22-Borcun Sona Ermesi, 23-Mülkiyetin Devri Amacını Güden Sözleşmeler, 24-Kullandırma Amacını Güden Sözleşmeler, 25-İşgörme Amacını Güden Sözleşmeler, 26-Saklama ve Teminat Amacını Güden Sözleşmeler, 27-Anayasa Yargısı ve İdari Yargı, 28-Askeri Yargı ve Adli Yargı.

16 DENİZDE GÜVENLİK- I : 1-Temel güvenlik eğitimleri (Denizde Kişisel Canlı Kalma Teknikleri Eğitimi, Giriş, güvenlik ve sağ kalma, Acil durumlar, Çatışma, yangın, batma gibi oluşabilen acil durum türleri, Normal olarak gemilerde taşınan can kurtarma araçlarının türleri, Can kurtarma araçları ve kurtarma botları) 2-Can kurtarma teknesindeki teçhizat (Kişisel can kurtarma araçları, yerleri ve kullanımı, Denizde kişisel canlı kalma, Helikopter yardımı, Acil durum telsiz donanımı 3-Canlı kalma ile ilgili prensipler [Eğitim ve talimlerin önemi, Kişisel koruyucu giysi ve teçhizat, Herhangi bir acil durumda hazır olmanın gerekliliği, Can kurtarma araçlarının istasyonlarına (gemiyi terk toplanma yerleri) çağrıldığında yapılması gerekenler, Gemiyi terk etmek gerektiğinde yapılması gerekenler, Suyun içindeyken yapılması gerekenler, Bir can kurtarma teknesindeyken yapılması gerekenler, Kazazedeler için başlıca tehlikeler] 4-Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Temel Eğitimi (Gemide yangınla mücadele organizasyonu, Yangınla mücadele cihazlarının yerleri ve acil durum kaçış yolları, Yangın ve patlamanın elemanları-yangın üçgeni) 5-Tutuşma türleri ve kaynakları (Yanıcı maddeler, yangın tehlikeleri ve yangının yayılması, Yangına karşı sürekli dikkat ve uyanıklık gereksinimi, Gemide yangına karşı yapılması gerekenler, Yangın ve duman araştırma ve otomatik alarma sistemleri, Yangının sınıflandırılması ve kullanılması uygun yangın söndürücü maddeler, Yangınla mücadele teçhizatı ve onun gemideki yeri) 6-Sabit tesisler, Yangınla mücadele edenlerin teçhizatı (itfaiyeci donanımı), Kişisel teçhizat, Yangınla mücadele araçları ve teçhizatı, Yangınla mücadele yöntemleri, Yangın söndürücü maddeler, Yangınla mücadele usul ve işlemleri, Yangınla mücadele ve etkin kurtarma için solunum cihazlarının kullanılması.

17 METEOROLOJİ : Meteoroloji nedir?, Meteorolojiye giriş, Meteorolojik elemanlar, Sıcaklık ve sıcaklık ölçen aletler ve termometre tipleri kullanılması, Basınç ve basınç ölçen aletler ve kullanılması, Gemideki diğer meteorolojik aletlerin kullanımı ve elde edilen bilgileri yorumlama, Bulut ve yağış görüş uzaklığı, Değişik hava sistemlerinin özellikleri, Rapor etme usulleri, Kayıt sistemleri, Limanların genel meteorolojik koşulları denizcilere meteorolojik destek hizmetleri, Hava gözlemlerinin kayıt ve rapor edilmesi, Hava haritaları üzerindeki semboller ve kısaltmalar hava tahmini, Hava tahmin raporlarının değerlendirilmesi, Hava tahmin raporlarının değerlendirilmesi

18 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II (2+0)
Yılının Siyasi Olayları, 2-Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele, 3-Sakarya Savaşı Ve Büyük Taarruz, 4-Mudanya’dan Lozan’a (Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Konferansı), 5-Türk İnkılabı (Siyasal Alanda Yapılan İnkılap Hareketleri, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Ve Takrir-i Sükûn Dönemi, Hukuk Alanında İnkılap, Eğitim Ve Kültür İnkılabı, Ulaştırma Ve Diğer Gelişmeler, Sağlık Ve Sosyal Alandaki Gelişmeler), 6-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ( ), 7-Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Lâiklik, Devletçilik, Halkçılık, İnkılapçılık)

19 TÜRK DİLİ II (2+0) 1-Yazım (İmla) ve Yazım Kuralları,
2-Noktalama ve Noktalama İşaretleri, 3-Anlatımın Aşamaları, Anlatım Bozuklukları, Yazılı Anlatım, 4-Kompozisyon, Paragraf, Kompozisyonda Başarının Yolları, 5-Yazılı Anlatım Türleri, Sözlü Anlatım, 6-Konuşma ve Konuşma Türleri, Konuşma İlkeleri.

20 YABANCI DİL II : 1-Simple Past Tense, Positive Form, Negative Form, Interrogative Form 2-Simple Future Tense, Positive Form, Negative Form, Interrogative Form 3-Present Perfect Tense, Positive Form, Negative Form, Interrogative Form 4-Revision of Tenses, Various Exercise, Time Expression With All Tenses 5-Comparatives and Superlatives, Comparative Adjectives, Superlatives Adjectives 6-Modals (Can, Could, Would, Should, Must, have to, may, might, used to, etc.) 7-Conjuctions, And, but, so, Both and, Either or, Neither nor 8-Sentence Structure, Word Order, How To Make a Sentence, Various Exercise 9-General Revision

21 SEYİR-II 1-Pusula Bilgisi (Gemilerde Kullanılan Pusulalar, Manyetik Pusula Bilgisi, Cayro Pusula Bilgisi, Pusula Hatalarının Tespiti, Pusula hatalarının rotaya tatbiki) 2-Sabit Seyir Yardımcıları .Fenerler Ve Sis İşaretleri (Giriş, Fenerlere ait Terimler, Fenerlerin Karakterleri, Fenerlerin Sınıflandırılması, Fenerler Listesi, Fenerlerin Görünme Mesafeleri, Yüzen Fenerler, Fenerlerin Haritada Gösterilmesi, Fenerlerle İlgili Genel Notlar, Fenerlere Ait Kısaltmalar, Sis İşaretleri) 3-Yüzer Seyir Yardımcıları-Uluslararası Şamandıralama Sistemleri (Sistemin Genel Esasları, Lateral İşaretler, Kardinal İşaretler, Tecrit Edilmiş Tehlike İşaretleri, Emniyetli Su İşaretleri, Özel İşaretler, Yeni Tehlikeler, Şamandıraların Haritalarda Gösterilmesi) 4-Haritada Seyir İşlemleri (Mevki Hattı, Kerteriz, Seyirler, Parakete, Düzlem Seyir, Kılavuz Seyir, Rota Çizimi ve Dikkat Edilecek Kurallar, Rehber Hattı, Kerteriz Hattı, Kurtarma Kerterizi, Seyirle İlgili Neşriyatları Tanıma ve Kullanabilme) 5-Kıyı Seyrinden Yararlanarak Mevki Bulma (İki Veya Üç Kerteriz İle Mevki Bulma, Bir kerteriz Bir Açı Usulü, Bir Kerteriz Bir)

22 DENİZ İŞLETMECİLİĞİ 1-Deniz Taşımacılığı (Layner Taşımacılığı, Layner Taşımacılığının Özellikleri, Layner Gemiler, Layner Taşımacılığında Ekonomi, Tramp Taşımacılığı, Tramp Taşımacılığının Özellikleri, Tramp Gemileri, Tramp Taşımacılığında Ekonomi, Layner ve Tramp Taşımacılığının Karşılaştırılması) 2-Ticaret Gemileri (Ticaret Gemisinin Evrimi, Gemi Türleri) 3-Tonajlar (Ticari Gemi Tonajı, Ağırlık Tonajı, Hacim Tonajı, Ticari Tonajların Kullanım Yerleri, Türkiye’deki Uygulama) 4-Gemi Piyasası (Gemi Alım-Satımı, Gemi Piyasası, Uygulamada Gemi Alım Satımı, Gemi Satış İlkeleri, Gemi Satışında Kullanılan Belgeler) 5-Limanlar (Limanların Ekonomik ve Ticari Fonksiyonları, Liman Nedir?, Liman ve Gemi: Kim Kime Bağlı?, Taşıyan Gözüyle Liman, Limanlar ve Ulusal Ekonomi, Limanların Ticari Fonksiyonu, Limanların Evrimi, Bölge Limanları) 6-Liman Hizmetleri (Gemiye Verilen Hizmetler, Yüke Verilen Hizmetler, Yolcuya Verilen Hizmetler, Liman Masrafları) 7-Deniz Ticaretinde Girişimcilik : Armatörlük Hizmetleri 8-Taşımacılıkta Kullanılan Standart Araç Gereçler (Konteyner, Şat, Palet, Treyler) 9-Ambalajlama (Ambalaj Türleri, Sandık ve Kontraplakt Kaplar, Mukavva Kutular, Çuval ve Torbalar, Varil ve Fıçılar, Plastik Damacanalar, Resimler, Belgeler)

23 GENEL İŞLETME 1-Özel İşletme Kavramı,
2-İşletmelerin Özellikleri Ve Amaçları, 3-İşletmelerin Sınıflandırılması, 4-Yönetim Kavramı Ve Basamakları, 5-Uluslararası İşletmecilik, 6-İşletme Ve Hükümet İlişkileri, 7-Üretim Sistemlerinde İşletim Planlaması

24 DENİZ HUKUKU 1-Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi,
2-MARPOL 73/78 ve deniz kirliliği ile ilgili ulusal gerekler, 3-Limanlar Yasası, 4-Liman giriş çıkış belgeleri ve işlemleri, 5-Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 6-Kabotaj Yasası, 7-Harçlar Yasası’nın ilgili gerekleri, 8-Deniz İş Yasası, 9-Yatlarla İlgili Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Mevzuatı, 10-Gümrük ve kaçakçılığın önlenmesiyle ilgili kanunlar hakkında bilgi, 11-Ceza ve ceza usul yasalarının denizciliği ilgilendiren gerekleri, 12-Kaptanın tanımı, yetki ve sorumlulukları, 13-Gemi ile ilgili gemide taşınacak belgeler, 14-Sigorta ve deniz sigortası

25 TEMEL İLK YARDIM 1-Hasta / yaralıların ihtiyaçlarının ve kendi güvenliğimiz için tehlikelerin denetlenmesi 2-Vücudun yapısı ve işlevleri 3-Acil durumlarda derhal alınacak önlemler : Hasta / yaralı / kazazedenin durumu. Yara ve veya hastalığın yeri, Kazazedeyi uygun konuma getirme, Bilinci kapalı kazaya uğramış kişi, Canlandırma tekniklerinin uygulanması, Kanamanın kontrolü, Temel şok yönetimi uygun önlemlerinin tatbiki, Elektrik kazaları dahil yanıklar ve haşlanmalarda uygun önlemlerin tatbiki, Bir kazazedenin kurtarılması ve taşınması, Acil durum takımındaki malzemenin ve bandajlar yerine geçebilecek diğer uygun malzemelerin kullanılması

26 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ-I
1-Gemiler, Sınıflandırılmaları, Bölümleri, İngilizce Denizcilik Terimleri, 2-Denizde Güvenlik Ve Yangınla Mücadele Konusunda İngilizce Terimler, 3-Deniz Haritaları Ve Denizcilik Neşriyatı İngilizcesi, 4-Meteoroloji İngilizcesi

27 DENİZDE GÜVENLİK-II 1-Personel güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Eğitimi : [Çatışma, yangın, batma gibi oluşabilecek acil durum türleri, Acil durumlara cevap vermek için gemideki beklenmedik durum planları, Role listelerindeki acil durum sinyalleri ve özel görevler için atanmış mürettebat, role mevkileri (toplanma istasyonları), kişisel güvenlik teçhizatının doğru kullanımı, Yangın, çatışma, batma ve gemiye su girmesi dahil muhtemel acil durumların tespitinde yapılması gerekenler, Acil durum alarm sinyalleri duyulduğunda yapılması gerekenler, Eğitim ve talimlerin önemi, Kaçış yolları, dahili haberleşme ve alarm sistemleri, Deniz çevresinin normal operasyondan kaynaklanan veya kaza sonucu kirlenmesinin etkileri, Temel çevre koruma usulleri, Her zaman güvenli çalışma uygulamalarına bağlı kalmanın önemi, Güvenlik ve gemide muhtemel tehlikelere karşı korunmak için sağlanan koruyucu teçhizat, Kazaların önlenmesi ve iş sağlığına ilişkin uluslararası önlemlerin tanıtımı, Emirleri anlama becerisi ve gemiye ilişkin görevler için diğerleriyle iletişim, Gemide iyi insan ilişkileri ve iyi çalışma ilişkilerini sürdürmenin önemi, Sosyal sorumluluklar, istihdam koşulları, kişisel haklar ve yükümlülükler, uyuşturucu ve alkol kullanımının tehlikeleri] 2-Can Kurtarma Araçlarının Kullanma Yeterliği Eğitimi : [Can kurtarma, Gemiyi terk talimlerinin organizasyonu, Gemiyi terk talimlerinin uygulanması, Can kurtarma araçlarının kullanılması, Can filikaları ve kurtarma botlarının denize indirme cihaz ve donanımları, Can filikaları ve kurtarma botlarının ekipmanları (telsiz – can kurtarma ekipmanları, uydu EPIRP ve SART cihazları, dalma giysileri ve vucut ısısını koruma yardımcıları da dahil olmak üzere), Denizde canlı kalma teknikleri]

28 ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ
Denizde Can Güvenliği Ve Deniz Çevresinin Korunmasıyla İlgili IMO Sözleşmelerine İlişkin Temel Bilgiler : 1-Yükleme hatları uluslar arası sözleşmesi,1966, 2-SOLAS;1974 ve düzeltmeleri, 3-SOLAS;Bölmeler ve denge, 4-SOLAS;Yangın önleme, ihbar ve söndürme, 5-SOLAS; Can kurtarma araçları ve düzenlenmeleri, 6-SOLAS;Telsiz – telgraf ve telsiz telefon, 7-SOLAS;Telsiz haberleşmeleri, 8-SOLAS;Tahıl taşınması, 9-SOLAS;Tehlikeli yüklerin taşınması ve ısm, 10-STCW,1995, 11-ITU Telsiz kuralları, 12-STP Sözleşmesi,1971, 13-SPACE STP,1973, 14-PAL,1974 ve Tonilato 1969, 15-MARPOL, 73/78, 16-LDC – 1972, 17-INTERVENTION – 1969, 18-CLC – 1969

29 ULUSLARARASI LOJİSTİK
Lojistiğe Giriş, Temel Kavramlar, Lojistik Sistemleri, Lojistik ve Tedarik Zincir Yönetimi, Sipariş Yönetimi ve Müşteri Hizmetleri, Ambalajlama Yöntemleri, Elleçleme Yöntemleri, Trafik Kontrolü, Ulaştırma Sistemleri ve Deniz Ulaştırması, Ulaştırma Kanalları Seçimi, Depolama Sistemleri, Lojistik Maliyetleri, Uluslararası Lojistik Sistemleri, Uluslararası Lojistik ve Rekabet Avantajları, Uluslararası Kanallar, İthalat ve İhracat Yönetiminde Uluslararası Lojistiğin Rolü, İthalat/İhracat Stratejileri Gelişimi, Uluslararası Ödeme ve Teslim Şekilleri, Uluslararası Ulaştırma Sistemleri ve Uygun Sistemlerin Tayini, Uluslararası Depolama Yöntemleri, Uluslararası Lojistikte Dış Kaynak Sağlanması ve Finansman Kaynakları

30 DENİZDE HABERLEŞME Denizde haberleşme nedir?,
Denizde haberleşme yöntemleri, Görsel haberleşme yöntemleri, İşitsel haberleşme yöntemleri, Scmp (standart marıtıme communıcatıon phrases) nedir?, Scmp ‘in kullanılması, Uluslararası işaret kod kitabının kullanılması ve içerikleri, Telsiz haberleşme yöntemleri, Kısa-orta-uzun mesafe radyo haberleşme sistemleri, Kısa mesafe telsiz haberleşmesi ( vhf), Vhf kanalları, Vhf çalışma modları (cw, am, fsk, dfsk, fm), Genel GMDSS sistemi

31 VARDİYA STANDARTLARI 1-Güvenli Seyir Vardiyasının Sürdürülmesi (Seyir Vardiyasını Oluşturan Zabit Ve Mürettebatın Görev, Yetki Ve Sorumlulukları) 2-Seyir Vardiyası Tutma Kuralları (Seyir Vardiyası Tutulmasında Uyulması Gereken Kurallar, Liman Vardiyası Tutmak) 3-Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları (COLREG içeriği ve uygulanması)

32 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE KULLANIMI-I
1- Bilgisayara Giriş : Bilgi, Bilişim Kavramlarının Anlatımı, Bilgisayar Nedir? Nerelerde Kullanılır ?, Bilgisayar Neden Gereklidir?, Bir Bilgisayar Sistemi Ve Çalışma Prensipleri, Bilgisayarların Yapısı, Bilgisayar Ağları Ve İnternet Hakkında Genel Bilgiler, İşletim Sistemi Kavramı, DOS.Disket İşletim Sistemi, Dosya-Dizin Kavramları, Genel Klavye Kullanımı, Fonksiyon Tuşları, Dahili DOS Komutları ve Kullanımları, Harici DOS Komutları ve Kullanımları 2-Bilgisayar Programlarının Temel İlkeleri : Programlamanın matematiksel ve mantıksal temelleri, Bilgisayar ve kullanımlarındaki gelişim, Temel donanım ve yazılım bilgileri

33 YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ-I
1-Gemilerde Yük Taşıma İçin Ayrılmış Bölümler Ve Yük Donanımları : Yük Gemilerinin Türleri Hakkında Genel Bilgi, Yük Donanımları, Vinçler, Bumbalar, Kreynler, Ambar Kapakları, Kuru Yük Gemilerinin Ambarları, Yüke Hazırlanması, Yüklerin İstif Ve Bağlanması, Yükleme Ve Boşaltmaya Hazırlık Ve Nezaret 2-Yüklerin Geminin Denize Elverişliliğine Ve Dengesine Etkisi : Draft, Trim Ve Stabilite, Yüklerin Korunması, Güverte Yükü, Konteyner Yükü, Dökme Yük, Dökme Tahıl Yükü

34 LİMAN İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ
Liman ve Terminal Tanımı, Liman ve Terminal Çeşitleri, Liman ve Terminallerin İşlevleri, Liman ve Terminallerin Alt yapı ve Üstyapı Tesisleri, Liman Art Bölge Kavramı, Liman ve Terminallere Giren ve Çıkan Trafiğin Yörüngeleri, Limanlarda ve Terminallerde Servis Sistemleri, Liman ve Terminallerdeki Kontrol ve Denetim Sistemleri, Liman ve Terminallerdeki Depolama Alanları, Liman ve Terminallerde Kuyrukta Bekleme Hatları, Servis Süreleri, Bekleme Süreleri, Limanlarda Yatırım İşletme Maliyeti Bileşenleri, Sabit ve Değişken Maliyetler, Limanlarda Yönetim Organizasyon, Haberleşme Sistemleri,

35 MUHASEBE VE FİNANS Finansal Yönetimin Tanımı, Finansal Yönetimin Amacı, Finansal Analizler Oranları, Fon AkımTablosu, Proforma Bilanço, Finansal Analizde Bütçe, Borçlanma Politikaları, Finansmanda Kullanılan Diğer Yöntemler, Finansal Yönetim Tekniklerinin Denizcilik Alanında Uygulamaları, İşletme türleri ve kuruluş kaynakları ile ilgili dokümanların sunulması, Muhasebe türleri ve özellikleri, Faal bir işletmenin bilançosunun hazırlanması ve bilanço kaynaklarının incelenmesi, Muhasebe kayıt araçlarının sunulması ve bu araçlara kayıt yaptırılması, Mizan türleri ve mizanda aranacak eşitlikler ve ispatı, İşletmelerin dönem sonu işlemleri ve bilançosunun hazırlanması, İşletmenin kar ve zararının bulunması ve kayıt altına alınması, Faal işletmelerde finansal yapılar, Oranlar analizleri, Fon akım tablosu ve proforma bilanço, Finansal analizde bütçe, Mevcut liman işletmelerde finansal yatırımlar ve analizleri

36 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ-II
1-İNGİLİZCE GEMİ BELGELERİ VE YÜKLE İLGİLİ İNGİLİZCE BELGELER : Borda evrakı, Liman evrakı, Yük evrakı 2-GEMİ KAYITLARI VE DENİZCİLİK YAZIŞMALARI İNGİLİZCESİ : Gemi jurnali ve diğer kayıt defterleri, Yük operasyonlarının kaydı, Gemi yazışmaları, protestolar, Gemi kayıtlarının tutulması ve yazışmaların yapılması için gereken İngilizce 3-GEMİ BAKIM.TUTUM VE ONARIMINDA KULLANILAN İNGİLİZCE : Bakım.tutumun planlanması, Gemiyi havuzlamaya hazırlık, havuzlama, gemi planları, Arıza, hasar tespit, onarım yazışmaları 4-SÖRVEY VE DENETLEME İNGİLİZCESİ : Sörvey ve denetleme türleri, Bayrak devleti ve liman devleti kontrol ve denetlemeleri, Klas denetlemeleri, Kontrol listeleri, Sörvey ve denetlemelerde kullanılacak İngilizce

37 DENİZ MEVZUATI VE GÜMRÜK İDARESİ
1-DENİZCİLİK MEVZUATI : Denizcilik Müsteşarlığı, Teşkilat Yapısı ve İşlevi, Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri ve İşlevi, Liman Başkanlıkları ve İşlevi, Port.State Kontrol (Liman Devleti Kontrol) Mevzuatı, Liman Devleti Kontrolü, Akdeniz Memorandumu, Karadeniz Memorandumu, Yönetmelikler ve Sözleşmeler, Liman Yönetmelikleri, Gemi Adamları Yönetmeliği, Deniz Acentaları Yönetmeliği, I.M.O. (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Yönetmeliği ve Sözleşmeleri 2-GÜMRÜK MEVZUATI : Genel Gümrük Bilgileri, Tanımlar, Tarifler, Mükellefiyetler, İstisnalar, Muafiyetler, Gümrüklerin Sınıflandırılması, Gümrük Hattı ve Gümrük Bölgesi, Serbestlik, Kısıntılar ve Yasaklık, Misilleme, Damping, Denetlemeye Ait Mükellefiyetler, Manifesto, Kabotaj, İşletmelere Ait Mükellefiyetler, Gümrük Rejimleri, Sundurma Rejimi, Antrepo Rejimi, Çıkış Rejimi, Giriş Rejimi, Konşimento, Transit Rejimi, Aktarma Rejimi, Geçici Kabul ve Geçici Muafiyet Rejimi, Gümrük Muhafaza Mevzuatı, Sınır, Kıyı ve Karasularımızın Muhafaza ve Emniyeti, Hudut Teşkilatının Vazifeleri ve Kaçakçılığın Men ve Takibi, Gümrük Muhafaza ve Hudut Kıtalarının Birlikte Çalışmaları, Sivil Hava Limanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi, Türkiye Sahillerinde Kabotaj Kanunu, Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliği

38 DENİZ SİGORTACILIĞI Genel Bilgiler, Sigorta Sözleşmesi,
Sigorta Sözleşmesinin Konuları, Tarafların Hak, Borç Ve Sorumlulukları, Deniz Taşımacılığında Sigortacılık

39 ELEKTRONİK SEYİR Cayro Pusula, Spery Mark 14 Cayro Pusula, Anschutz Standart 12 Cayro Pusula, Otomatik Dümenci (Oto Pilot), Sualtı Ses Fiziği, Derinlik Öçme Aygıtı (Elektrikli İskandil), Hız Ölçme Aygıtları (Paraketeler), Sonar, Elektromagnetik Dalgalar, Radyo Yön Bulucu (Rdf), Faksimil, Loran–A, Loran–C, Decca, Omega, Konsol, Uydu Seyir Sistemi, Zaman Ve Uzaklığa Dayalı Yerküresel Mevki Bulma Sistemi, Tümleşik (Entegre) Seyir Sistemleri

40 DENİZ ACENTACILIĞI Denizcilik ve Önemi, Denizciliğin Tarihi Geçmişi, Denizcilik Sektörüne Giriş, Denizciliğin Senaryosu, Denizcilik Sektöründe Türkiye’nin Yeri, Türk Denizciliği ve Denizcilik İstatistikleri, Acente İşletmeciliğinde Temsil Özellikleri ve Nitelikleri, Acente İşletmeciliğinde Denizcilik Kavramları, Dokümantasyon ve Sınıflandırılması, Taşıdığı Yüke Göre Gemi Sertifikaları, Gemilerin Taşıdığı Yüke Uygun Kargo Evrakları, Gemi Sertifikalarının Kullanıldığı Yerler ve Önemi, Kargo Dokümantasyonları, Gemi İhbarları, Operasyonlara Uygun Kargo Dokümanlarının Sınıflandırılması, Proforma, Gemi Cinslerine Ait Yük Evrakları, Operasyon, Evraklarda Zamanlama Pozisyonları, İlişiksiz Evrakları ve Hazırlanması, Gemi Geliş ve Gidiş Kontrolü Operasyonları, Pilotaj ve Römorkaj Hizmetleri, Avrupa Birliği’nde Kılavuzluk Hizmetleri, Boğazlar ve Rapor Sistemi, BIMCO, Konteyner ve Konteyner Acenteliği, Bunkering – Shipchandlering - .Surveying, Türkiye’de Denizcilikle İlgili Görev Yapan Kamu Kurum ve Kuruluşları, Denizcilikle İlgili Uluslararası Örgütler, Türkiye Limanları

41 KİRALAMA VE BROKERLİK 1- Taşımada Taraflar (Kiracı, Armatör, Broker, Acente, Gönderen, Gönderilen, Alıcı), 2-Navlun (Navlun Şartları, Konşimento, Yükleme Ordinosu, Delivery Order, Manifesto , Navlun Mukavelesi) 3-Gemi Kiralama (Gemi Kiralama Şekilleri, Gemi Kiralama Tarafları, Çarter Partinin Bölümleri, Ek Klozlar ve Özellikleri, Gemi Kiralamada Sınırlamalar ve Şartlar, Gemi Kiralamada Yükleme Boşaltma Süresi, Gemi Kiralama Terimleri ve Kısaltmaları, Taşıma Mukaveleleri Yazışma Tekniği, Seferlik Gemi Bağlantılarının Tahmini Hesabı, Hat Bağlantıları, Gemi Kiralamada Taraflara Düşen Masraflar, Gemi Kiralamada Faktörler, Gemi Kiralamada Liman 4-Deniz Nakliyatında Tonaj Talebini Karşılama ve Gemi Tipini Seçme Tekniği (Tonaj Talebini Karşılama Tekniği, Masraflar ve Navlun Hesabı – Tahmini Sefer Hesapları, Gemilerin Bulunması Çalışmaları)

42 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE KULLANIMI-II
Denizcilikte Kullanılan Bilgisayarlı Sistemler, Programlama Dilleri, Hazır Program Sistemlerinin Kullanılması [Hazır (paket) yazılımlara örnekler, Bilgisayarların kelime işlemci olarak kullanımı (word vb.)]

43 PAZARLAMA Pazarlama Kavramları, Pazarlamada Karar Verme, Pazarlama Kararlarına Analitik Yaklaşım, Model Kurma, Karar Verme Teknikleri, Pazarlama Planı ve Örgütlenmesi, Uluslararası Pazarlama Kavramları, Uluslararası Pazarlama Araştırması, Uluslararası Pazarlama Planlaması, Ürün Kararları, Fiyatlama Kararları, Dağıtım Kanalları Kararları,Satış Teşvik Kararları, Uluslararası PazarlamanınÖrgütlenmesi

44 YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ-II
1- Yüklerin Güvenli Elleçlenmesi, İstifi Ve Korunması (Yükün gözetimi, Tehlikeli, riskli ve zarar verici yükler, Yük elleçleme donanımı, hazırlanması, bakım – tutumu ve güvenlik, Petrol tankeri boru devreleri ve pompalama düzenlemeleri, Kapalı bölümlere giriş, Farklı gemi türleri için genel olarak yük hesapları ve yük planları) 2-Gemi Trim, Stabilite Ve Stres Hesapları (Deplasman hesabı, Draft sörvey Trim hesabı, GM hesabı, Stres hesabı)

45 DENİZCİLİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON
1-Ulaştırma Sistemlerine Genel Bakış 2-Denizyolu Taşımacılığının Genel Durumu : Dünya Deniz Ticareti Filosu, Türk Deniz Ticareti Filosu, Tonaj Ve Yaş Grupları, Gemi Tipleri, Gemilerin İthal Ve İnşa Durumlarına Göre Dağılımı, Kamu Ve Özel Sektör Dağılımı, Türk Deniz Ticaret Filosunun Dünya Deniz Ticaret Filosu İçindeki Yeri, Gemi İnşa Sanayii, Limanlar 3-Denizyolu Taşımacılığının Temel Özellikleri : Denizyolu Taşımacılığında Yük Ve Gemi Türleri, Denizyolu Taşımacılığı Türleri, Denizyolu İşletmeciliğinin Türleri 4-Denizyolu İşletmelerinde Alternatif Organizasyon Yapıları :Denizyolu İşletmelerinde Örgütlenme Fonksiyonu, Denizyolu İşletmelerinde Alternatif Organizasyon Yapıları 5-İşletme Bazında İnceleme :Kamu Sektörüne Ait Bir Deniz İşletmesinin İncelenmesi, Özel Sektöre Ait Bir Deniz İşletmesinin İncelenmesi, İşletme Bazında Yapılan İncelemeden Elde Edilen Sonuçlar

46 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ III
1-HABERLEŞME İNGİLİZCESİ : Uluslararası İşaret Kod Kitabının kullanılması, Gemilerarası, gemi–sahil ve gemi-içi İngilizce haberleşme, İngilizce Standart Denizcilik Haberleşme Cümlelerinin kullanımı (SMCP) 2-ACİL DURUM VE GÜVENLİK MESAJLARINDA KULLANILAN İNGİLİZCE : Acil durum türleri, Acil durum ve güvenlik mesajlarını göndermek ve almak için gereken İngilizce 3-TIBBİ ACİL DURUM HABERLEŞMESİNDE KULLANILAN İNGİLİZCE : İnsan vücudu, Hastalıklar, ilaçlar, Tıbbi acil durum haberleşmesi, İşaret Kod Kitabının Tıbbi sayfaları, Uluslararası Tıbbi Rehber ve denizcilikle ilgili diğer tıbbi neşriyatın bölümleri

47 KONTEYNER SİSTEMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ
Konteyner Tanımı, Kullanılan Terimler, Sigorta Yönünden Konteynercilik, Geminin Yapısı ve Donanımı, Konteynerlerin Özellikleri ve Konteynerlerde Bazı Özel Kısaltmalar, Soğutmalı(Reefer) Konteyner, Sefer Denetimleri, Konteyner Yüklenmesi, Konteynerlerin Bağlanması, Tipik Konteyner Hasarları, Load Master, Konteyner Elleçlemesinde Elleçleme Araçları, Konteyner Elleçlemesinde Elleçleme Araçlarının Tur Hesapları, Elleçleme Süresinde Oluşacak Kritik Noktalar ve Çözümleri, Konteyner Elleçlemesinde Yükleme ve Boşaltma Süreleri ve Hesapları, Konteyner Elleçlemesinde Limanların ya da Limanlardaki Konteyner Terminallerinin Çalışma Sistemleri, Türkiye’deki Limanlar ve Limanların Altyapı ve Üstyapı Tesisleri,

48 MESLEKİ UYGULAMA Meslek uygulamanın amacı öğrencilerin mesleki anlamda beceri kazanmaları ve araştırma yapmalarını sağlamaktır


"ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları