Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Makroklima: Sıcaklık, basınç ve nemlilik özellikleri benzerlik gösteren, geniş alanlarda etkili olan büyük iklim tipleridir. Örneğin; Akdeniz, muson,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Makroklima: Sıcaklık, basınç ve nemlilik özellikleri benzerlik gösteren, geniş alanlarda etkili olan büyük iklim tipleridir. Örneğin; Akdeniz, muson,"— Sunum transkripti:

1

2 Makroklima: Sıcaklık, basınç ve nemlilik özellikleri benzerlik gösteren, geniş alanlarda etkili olan büyük iklim tipleridir. Örneğin; Akdeniz, muson, çöl, Ekvatoral gibi. sıcak ve yıllık yağış Büyük iklim tiplerinin belirlenmesinde temel etken sıcak ve yıllık yağış dağılışıdır.

3 Mikroklima: özel konum Büyük iklim tipleri içinde etki alanı daha dar olan, küçük iklim gruplarıdır. Etki alanı geniş olmayan bu iklimlerin oluşmasında temel etken özel konum şartlarıdır. Örneğin; Rize yöresi, Iğdır yöresi gibi.

4 YER YÜZÜNDE BAŞLICA İKLİM TİPLERİ VE YAYILIŞ ALANLARI

5 YAĞIŞ REJİMLERİNE GÖRE İKLİM TİPLERİ Düzenli Rejimliler  Ekvatoral iklim  Her mevsim yağışlı. En fazla yağış ekinokslarda.(Mart- Eylül)  Aldığı yağış tipi Konveksiyonel Yağış Düzenli Rejimliler  Ilıman okyanus iklimi  Her mevsim yağışlı. En fazla yağış sonbaharda  Aldığı yağış tipi Cephe Yağışları Düzensiz Rejimliler  Savan iklimi  Yazı yağışlı  Kışı kurak  Aldığı yağış tipi Konveksiyonel Yağış Düzensiz Rejimliler  Muson iklimi  En fazla yağış yaz mevsiminde (Yaz musonları)  Kışı kurak (kış musonları)  Aldığı yağış tipi Orografik (Yamaç) Yağışı Düzensiz Rejimliler  Akdeniz İklimi  Yazı kurak (Dinamik basınçların etkisi)  Kışı yağışlı (Cephelerin etkisi)  Aldığı yağış tipi Cephe Yağışları Düzensiz Rejimliler  Step İklimi  Yazları kurak  En fazla yağış ilkbaharda  Aldığı yağış tipi Konveksiyonel Yağış Düzensiz Rejimliler  Karasal iklim  En fazla yağış yaz mevsiminde  Aldığı yağış tipi Konveksiyonel Yağış Düzensiz Rejimliler  Tundra iklimi  En fazla yağış yaz mevsiminde  Aldığı yağış tipi Konveksiyonel Yağış OLUŞUMLARINA GÖRE İKLİM TİPLERİ Enlemin Etkisiyle Oluşanlar Ekvatoral iklim Savan iklim Akdeniz İklimi Tundra iklimi Kutup iklimi Özel Konum Etkisiyle Oluşanlar Çöl iklimi Oluşum nedeni: Oluşum nedeni: Dinamik alçalıcı hava hareketleri ve buna bağlı oluşan nem azlığı Muson iklimi Oluşum nedeni: Oluşum nedeni: Güneyinde Hint Okyanusun varlığı, dünyanın eksen eğikliğine bağlı yaz ve kış durumlarına göre kara ve denizlerin farklı ısınma özellikleri Step iklimi Oluşum nedeni: Oluşum nedeni: Nem azlığı ve denizden uzaklık (karasallık) Karasal iklimi Oluşum nedeni: Oluşum nedeni: Nem azlığı ve denizden uzaklık (karasallık), soğuk okyanus akıntılarının etkisi Ilıman Okyanus iklimi Oluşum nedeni: Oluşum nedeni: Batı rüzgarları ve sıcak okyanus akıntıları

6

7 EKVATORAL İKLİM  Her iki yarımkürede 0º-10º enlemleri arasında görülür.  Kongo ve Amazon Havzaları,Filipinler ve Endonezya’da genel olarak hüküm süren iklim tipidir. Amazon Kongo Endonezya Filipinler güneş ışınlarının Sıcaklık ortalaması yüksek, yıllık sıcaklık farkı azdır. (Nedeni güneş ışınlarının yıl boyu büyük açılarla gelmesi)  Her mevsim yağış vardır.(Yağış rejimi düzenlidir)  Yağışlar güneş ışınlarının dik açıyla geldiği ekinokslarda artar.  Aldığı yağış sıcaklığın arttığı dönemlerde oluşan yükseklim (konveksiyonel) yağışlardır.  Bitki örtüsü yağış ve sıcaklık şartlarına bağlı olarak kendini yenileyebilen YAĞMUR ormanlarıdır.

8 Yukarıdaki grafikte, Ekvatoral iklimin görüldüğü bölgelerdeki yıllık yağış dağılımı verilmiştir. Bu bölgelerde yağış miktarının yıl içinde iki kez yükselmesi ne ile açıklanabilir? A) Nemli hava kütlelerinin etkili olmasıyla B) Sürekli rüzgar kuşağında bulunmasıyla C) Güneş ışınlarının Ekvator’a dik gelmesiyle D) Akarsu seviyelerinin yükselmesiyle E) Sürekli alçak basınç alanında bulunmasıyla

9 Aşağıdakilerden hangisi, Ekvatoral iklim bölgelerinde yıl içinde görülen sıcaklık farkının az olmasının bir nedenidir? A) Zengin bitki örtüsüne sahip olmaları B) Alçak basınç merkezi durumunda olmaları C) Güneş ışınlarının geliş açısının az değişmesi D) Sürekli rüzgar kuşağında yer almaları E) Buharlaşmanın şiddetli olması

10 Günlük sıcaklık farkının fazlalığı ve donma – çözülme olaylarının sıklığı, mekanik çözülmeyi hızlandırır. Buna göre, aşağıdaki yerlerin hangisinde mekanik çözülmenin en az olması beklenir? A) Ekvatoral ormanlar B) Çöller C) Kutup altı bölgeler D) Dağların yüksek kesimleri E) Orta kuşak karlarının iç kesimleri

11 SAVAN (YAZI YAĞIŞLI TROPİKAL) İKLİM  Her iki yarımkürede 10°-20°enlemleri arasındadır.  G. Amerika’da Brezilya, Kolombiya, Venezüella,  Afrika’da Nijerya, Sudan, Çad, Nijer Mali;  Avustralya Kıtasının kuzeyinde görülür.  Yıllık ortalama sıcaklık yüksektir  Yıllık sıcaklık farkı azdır.  Yıllık yağış miktarı 1500-2000 mm. Civarındadır.  Yağış rejimi düzensizdir. Yazları yağışlı (Konveksiyonel Yağış) kışları kuraktır (dinamik basınçların etkisi)  Yağış rejiminin düzensiz olması nedeniyle bitki örtüsü savandır.

12 Aşağıdaki Kuzey Yarımkürede yer alan bir yörenin aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. A) Yazlar kurak, kışlar serin ve en yağışlı mevsim kış B) Yaz ve kış sıcaklıkları arasındaki fark az ve en yağışlı mevsim ilkbahar C) Yaz ve kış sıcaklıkları arasındaki fark az ve en yağışlı mevsim yaz D) Kışlar çok soğuk ve en yağışlı mevsim yaz E) Kışlar soğuk ve en yağışlı mevsim sonbahar Grafikteki bilgiler göz önüne alındığında, bu yörenin iklim özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

13 ÇÖL İKLİMİ  Dönenceler civarındaki Subtropikal basınç alanlarında (30° enlemlerinde) ve Asya kıtasının deniz etkisine kapalı iç kesimlerine görülür. Nevada Atakama Patagonya çölü Sahra Çölü Kalahari Çölü Arap Çölü Avustraly a Çölü Gobi Çölü İran Çölü  Yıllık sıcaklık ortalaması yüksektir, yıllık sıcaklık farkı düşüktür. Fakat günlük sıcaklık farkı fazladır.  Günlük sıcaklık farkı fazla olduğu için mekanik çözülme şiddetlidir.  Yağış çok düşüktür. (50-100 mm arası)  Kurakçıl otlar, çalılar ve kaktüsler vardır.

14 MUSON İKLİMİ  Asya kıtasının güney, güneydoğu ve doğu kıyılarında etkilidir.  İran’ın güneydoğusu Hindistan, Pakistan, Çin, Bangladeş, Japonya ve Kore yarımadasında etkilidir.  Ortalama sıcaklık 20°, yıllık sıcaklık farkı 10°.  Yazları yağışlı(Yaz musonları), kışları kuraktır (kış musonları).  Orografik (yamaç) yağışları görülür.  Yaz Musonları sayesinde 2000mm yağış olur.  Yağış ve akarsu rejimi düzensizdir.  Dünyanın en fazla yağış alan yeri Çerapunçi bu iklimde yer alır. (12.000mm) Yaz musonu Kış musonu  Kışın yaprağını döken Muson ormanları vardır.

15

16 AKDENİZ İKLİMİ  Her iki yarım kürede orta enlemlerde görülür  Akdeniz Havzasında; Türkiye, İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Yunanistan, Fas, Cezayir, Tunus…….  K.Amerika’da Kaliforniya kıyıları  G. Amerika'da orta Şili  Güney Afrika’da Güney Afrika Cumhuriyeti Kap bölgesi  Avustralya güneyi  Yazlar sıcak kurak (dinamik basınçların etkisi)  Kışlar ılık ve yağışlı. (cephelerin etkisi)  Ortalama sıcaklık 19ºC-20°C, yıllık sıcaklık farkı 18°C.  CEPHE yağışı görülür. 800-1000 mm yağış vardır.  Yağış ve akarsu rejimi düzensizdir.  Bitki örtüsü Makidir.

17 Afrika Kıtası’nın hem kuzeyinde hem de güneyinde, Akdeniz İklimi görülen yerlerin olması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? A) Ortalama yükseltisinin fazla olmasına B) Her iki yarımkürede, orta kuşakta topraklarının bulunmasına C) Akarsu havzalarının geniş olmasına D) Okyanus kıyılarında hem sıcak hem de soğuk su akıtılarının etkili olmasına E) Kıyılarında girinti ve çıkıntılarının az olmasına

18 Aşağıda bir yerin yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir. A) Kuzey Yarımküre’de yer almaktadır. B) Yıllık yağış miktarı 750 mm.’nin üzerindedir. C) Kar örtüsü Ocak ayı boyunca yerde kalır. D) En yağışlı mevsim kıştır. E) En sıcak ay Temmuz’dur. Grafikteki bilgiler göz önüne alındığında, bu yerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

19 Aşağıdaki yerlerden hangisinde Akdeniz iklimi görülmez? A) Afrika’da Kap gölgesi B) Kaliforniya Yöresi C) Avustralya’nın Güneybatısı D) İtalya’nın Güneyi E) Mısır’ın Güneyi

20 Aşağıda akım grafikleri verilen ve yalnızca yağmur sularıyla beslenen beş akarsudan hangisinin bulunduğu bölgede, yaz kuraklığının daha etkili olduğu söylenebilir?

21 Bitki coğrafyası konusunda araştırma yapan bir bilim adamı, araştırma için gittiği yörede kekik, lavanta, zeytin, zakkum ve defne gibi bitkilerin yaygın olduğunu gözlemiştir. A) ÇayırB) BozkırC) Tundra D) SavanE) Maki Bu yöredeki bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisine uygundur?

22 Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçen yerlerde yetişen, soğuğa dayanıksız bir kültür bitkisi, aşağıdaki grafiklerin hangisinde gösterilen iklim tipinde yetiştirilebilir?

23 STEP İKLİMİ  Orta kuşak karalarının deniz etkisine kapalı kesimlerinde görülür.  Avrupa’nın yarı kurak iç ve doğu kesimlerinde,  Asya kıtasının iç kısımlarında,  Anadolu'nun iç kısımlarında,  Amerika’nın kıtasının iç kısımlarında görülür  Günlük ve yıllık sıcaklık farkı fazladır.  Yıllık sıcaklık ortalaması 13ºC-14C° civarındadır.  Yağış miktarı 500mm. İlkbahar’da Konveksiyonel (yükselim) yağışları görülür.  Yağış ve Akarsu rejimi düzensizdir.(Sel rejimli)  Bitki örtüsü kısa boylu otlar (Bozkır) ve Antropojen Bozkır.

24 “Kış erken gelir, çok soğuk olur. Kar ortalama 80 gün toprak üstünde kalır. Yaz da erken gelir, çok sıcak olur; karlar hızla erir.” A) TropikalB) AkdenizC) Orta Kuşak Karasal D) OkyanusE) Muson Yukarıda hangi iklim tipinden söz edilmektedir?

25 Step (bozkır) yağışlı mevsimde yeşillenen, yağışsız geçen yaz mevsiminde sararıp kuruyan ot topluluklarından oluşan bitki örtüsüdür. İklim koşulları göz önüne alındığında, aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğal olarak step görülmesi beklenemez? A) İranB) İspanyaC) İngiltere D) TürkiyeE) Kazakistan

26 KARASAL İKLİM  Kuzey Kanada, Kuzey Asya ve Sibirya’da görülür. Türkiye’de Kuzey Doğu Anadolu’da (Erzurum-Kars yöresi) görülür. (Sebep yükselti).  Yazlar serin, kısa ve yağışlı, Kışlar uzun, çok soğuk, sert ve kar yağışlı.  Nem azlığı, karasallık ve enlemden dolayı yıllık sıcaklık farkları çok yüksektir.  Yaz sıcaklığı 15°, kış sıcaklığı -30° civarıdır.  500mm ve YAZ yağışı vardır. Konveksiyonel yağışlar görülür.  Kar 7-8 ay yerde kalır.  Akarsu ve yağış rejimi düzensizdir.  Bitki örtüsü iğne yapraklı Ormanlar, Sibirya’da Tayga ormanları.

27 “Bir bölgede, Ocak ile Temmuz ayı yada Şubat ile Ağustos ayı sıcaklık ortalamaları arasındaki fark büyükse o bölgenin iklimi karasal, küçükse denizel olarak nitelendirilir.” Buna göre, aşağıdaki yıllık sıcaklık ortalamaları grafiklerle gösterilen bölgelerin hangisinde, karasal iklim özellikleri belirgindir?

28 Aşağıdakilerden hangisi, karasal iklimin temel özelliğidir ? A) Kar yağışlarının çok görülmesi B) Yıllık sıcaklık ortalamasının yüksek olması C) Yıllık sıcaklık farkının fazla olması D) Yıllık yağış miktarının fazla olması E) Yağışların belli mevsimlere toplanması

29 Karasal iklim özelliklerinden biri, yaz mevsimi ile kış mevsimi arasındaki sıcaklık farkının fazla olmasıdır. Buna göre, aşağıdaki aylık ortalama sıcaklık grafiklerinden hangisi karasal iklime ait olabilir ? A) B) C) D) E)

30 ILIMAN OKYANUS İKLİMİ  Orta kuşakta kıtaların kuzey yarım kürede batı kıyılarında güney yarım kürede doğu görülür.  Batı Rüzgarları ve Okyanus Akıntıları ile oluşur  Yazın serin, kışın ılık, her mevsim yağışlı.  Nem oranı fazla olduğu için, yıllık sıcaklık farkı azdır ve sıcaklık 0° altına düşmez.  Cephesel yağış görülür  Bitki örtüsü geniş yapraklı ve karışık ormanlardır

31

32 TUNDRA İKLİMİ  60°-70° Enlemleri arasında görülür. Kuzey Sibirya, İzlanda, İskandinavya, Kuzey Kanada, Güney Grönland, Güney Arjantin.  Yazlar kısa ve serin, Kışlar uzun, sert ve kurak  En sıcak ay 10°, en soğuk ay -40° kadardır.  Toprakları 10 ay boyunca donmuş kalır.  Yıllık sıcaklık farkı 40-50° civarındadır.  Yağış çok azdır.  Yağışın çoğu ısınmaya bağlı olarak Yaz mevsiminde oluşur.(Konveksiyonel Yağış)  Bataklık alanlarda yetişebilen çalı, ot ve yosun bitkileri (Tundra) vardır.

33 KUTUP İKLİMİ  70°-90° enlemleri arasında bulunur.  Antarktika, Grönland, Kuzey Kutbu.  En yüksek ay -5°, en soğuk ay -55° civarıdır.  Buharlaşma ve mutlak nem az olduğu için yıllık yağış miktarı 100 mm altındadır.  Bitki örtüsü yoktur.

34 Yandaki grafikte verilen, Muson, Ekvatoral ve Akdeniz iklim bölgelerine ait yağış rejimlerini göstermektedir. Bu Yağış rejimlerinden her birine ait eğrinin numarası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. MusonEkvatoralAkdeniz A) 1 2 3 B) 2 3 1 C) 3 1 2 D) 3 2 1 E) 2 1 3 600 500 400 300 200 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yağış(mm) Aylar 1 2 3

35 Bir bölgedeki yağış düzeninde meydana gelecek uzun süreli değişiklik, o bölgede aşağıdakilerin hangisini etkilemez ? A) Tarım ürünleri çeşitliliği B) Jeolojik yapı C) Doğal bitki örtüsü D) Mera hayvancılığı E) Erozyon şiddeti

36 Ilıman kuşakta yaşayan insanların mevsimlere göre giysi değiştirme ihtiyacı, sıcak ve soğuk kuşakta yaşayan insanlara göre daha çoktur. Ilıman kuşakta gözlenen bu durum, aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir? A) Yıllık sıcaklık farklarının fazlalığına B) Kışın çok kar yağdığına C) Yazın zaman zaman aşırı sıcaklık görüldüğüne D) Hava olaylarının sık sık mevsim normallerinin dışına çıktığına E) Yazın tropikal hava akımların etkili olduğuna

37


"Makroklima: Sıcaklık, basınç ve nemlilik özellikleri benzerlik gösteren, geniş alanlarda etkili olan büyük iklim tipleridir. Örneğin; Akdeniz, muson," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları