Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Serdar ARSLAN PPKB Uzmanı T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Serdar ARSLAN PPKB Uzmanı T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı"— Sunum transkripti:

1 Serdar ARSLAN PPKB Uzmanı T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı orankajans@eurodesk.eu

2 Eurodesk Türkiye

3 Ülkemizde Eurodesk çalışmaları 2008 yılında başlamıştır. 2009 yılında ilk Ulusal Teklif Çağrısına çıkılmıştır. Süreç sonunda 17 kuruluş Eurodesk Türkiye Temas Noktası olmaya hak kazanmıştır. Yapılan 7 teklif çağrısı sonucunda, Eurodesk’in yereldeki çalışmalarına yardımcı olan ve yöneten temas noktaları sayısı bugün itibariyle 167 adettir. Bu sayı 75 ile dağılmıştır.

4 Eurodesk Temas Noktası olarak; – 32 Üniversite – 18 Gençlik Spor Bakanlığı ve Kuruluşları – 46 STK – 26 Yerel Yönetim – 19 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlar – 21 Valilikler / Kaymakamlıklar – 4 Kalkınma Ajansı – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bulunmaktadır. Eurodesk Türkiye

5 Eurodesk Türkiye Hedefleri – Tanıtım yapılması – Ulusal Ajans’ın yereldeki faaliyetlerinde Temas Noktaları’nın AB Fırsatları hakkında bilgi vermek üzere akredite edilmiş referans kurum olmalarının sağlanması – Sosyal medyadaki işbirliğinin arttırılması – İllerde yürütülmekte olan AB çalışmalarında gerek Temas Noktalarının desteğinin alınması gerekse Temas Noktalarına destek sağlanması

6 Eurodesk Temas Noktaları

7 Erasmus+ AB’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki programıdır 7 yıllık bütçe dönemi Eğitim ve gençlik alanında 25 yıllık tecrübe Erasmus+

8 Erasmus+: Neden yeni bir yaklaşım? Ekonomik kriz ve yüksek genç işsizliği oranı Düşük mezun istihdamı (boş pozisyonlara rağmen) Nitelikli iş gücüne artan ihtiyaç İş dünyası ile daha yakın işbirliği ihtiyacı Örgün, yaygın (non-formal) ve sargın (informal) eğitimin işbirliği (sinerji) ihtiyacı Daha sistematik bir etkiye ulaşma arayışı

9 Tek Bir Program: Basitleştirilmiş Yapı Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Erasmus Leonardo Comenius Gençlik Programı ERASMUS + 3 Ana Eylem 1. Bireylerin Öğrenme Hareketlilikleri 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği 3. Politika Reformlarının Desteklenmesi Spor Jean Monnet 2007-2013 Dönemi 2014-2020 Dönemi Uluslararası Yükseköğretim Programı Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, İkitaraflı Program Özel Eylemler

10 Erasmus+ Politika Hedefleri Avrupa 2020 hedefleri  Yüksek öğrenime katılım oranının %32’den %40’a çıkarılması  Erken okul terklerinin %14’ten %10’un altına çekilmesi ET 2020, Avrupa Eğitim ve Öğretim Hedefleri Stratejisi’nin amaçları  Gençlik alanında Avrupa İşbirliği için Yenilenmiş Çerçevenin genel amaçları (2010-2018);  Spor alanında Avrupa boyutunun güçlendirilmesi  Özellikle yüksek öğrenim ve gençlik alanında uluslararası boyutun güçlendirilmesi

11 Başvuru Şekli 1- Ülke Merkezli Başvurular Ulusal Ajanslara başvurulur 2- Merkezi Başvurular Brüksel Yürütme Ajansına Başvurulur

12 Erasmus +

13 Nasıl Başvuru Yapılır? Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi – https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi adresinden European Commission Authentication Service (ECAS)’e üyelik http://eeas.europa.eu/media/subscribe/ecas-user-manual.pdf (ECAS Kullanıcı Kılavuzu) – Kullanıcı Tanımlama Kodu (PIC) Dokuz (9) haneli Elektronik başvuru formlarına ulaşım Ulusal Ajanslar ve kurum/kuruluş/gruplar arasındaki iletişim PIC kullanım rehberi (Internet sayfasında yayımlanacak)

14 4 milyon Avrupalı için yurtdışında  eğitim alma,  iş deneyimi kazanma ve  gönüllü olma fırsatı Erasmus+ Rakamsal Hedefleri Toplam Bütçe 14,7 Milyar €

15 Hangi Ülkelerde Uygulanacak? 34 Program Ülkesi: 28 Avrupa Birliği üyesi ülke 4 EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülke: İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç 2 AB adayı ülke: Türkiye ve Makedonya Ortak Ülkeler: Program Rehberinde listesi verilen ülkeler

16 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) Personel Hareketliliği: Öğretmenler, okul idarecileri, öğretim üyeleri, gençlik çalışanları Yüksek öğretim öğrencileri, mesleki eğitim öğrencilerinin hareketliliği Ortak Master Derecesi Master Öğrencisi Kredi Garantisi Avrupa Gönüllü Hizmeti ve Gençlik Değişimleri Yenilik ve İyi Ugulama Değişimi İçin İşbirliği (KA2) Eğitim-öğretim veya gençlik kuruluşları ile diğer ilgili aktörler arasındaki stratejik ortaklıklar Eğitim Öğretim Kuruluşları ve iş dünyası arasındaki geniş ölçekli ortaklıklar E-Twinning dahil Bilgi Teknolojileri Platformları Üçüncü ülkelerle işbirliği ve komşu ülkelerle ilişkilere vurgu Politika Reformu Desteği (KA3) Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi Açık Koordinasyon Yöntemi (OCM) İleriye Dönük Girişimler AB Araçları: Tanınırlık Yaygınlaştırma ve kullanma Paydaşlar, üçüncü ülkeler ve uluslararası örgütler ile politika diyaloğu Üç Ana Eylem

17 Erasmus+ 2014 Öncesi İlişkilendirme GENEL BİLGİ BELGESİ

18 Teşekkürler…


"Serdar ARSLAN PPKB Uzmanı T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları