Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Veri Tabanı Nedir ?. Veri Tabanı  Birbiriyle ilişkisi olan verilerin tutuldu ğ u,  Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler toplulu ğ unun,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Veri Tabanı Nedir ?. Veri Tabanı  Birbiriyle ilişkisi olan verilerin tutuldu ğ u,  Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler toplulu ğ unun,"— Sunum transkripti:

1 Veri Tabanı Nedir ?

2 Veri Tabanı  Birbiriyle ilişkisi olan verilerin tutuldu ğ u,  Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler toplulu ğ unun,  Mantıksal ve fiziksel olarak tanımlarının bulundu ğ u  Bilgi depolarıdır. Veri Tabanı Örnekleri

3  Üniversite- Ö ğ renci İ şleri Bilgi Sistemi  Hastane-Hasta, doktor, tedavi, araç-gereç, mali bilgiler  Ticari bir şirket- Müsteri, Ürün, Satış, Ödeme, Teslimat bilgileri  Banka-Müşteri, mevduat, kredi kartı, kredi bilgileri

4 Veri Tabanı Tipleri  Hiyerarşik Veritabanı  İ lişkisel Veritabanı (Relational Type)  Nesnesel Veritabanı

5 Hiyerarşik Veri Tabanı VTP Tablo 1 Tablo 2 Adı Soyadı Adı Malzeme Tutar Veri tabanları için kullanılan ilk modeldir Hiyerarşik veritabanları bilgileri bir a ğ aç yapısında saklarlar.

6 Nesnesel Veri Tabanı  Günümüzdeki pek çok kelime işlemci ve hesap tablosu programında kullanılan nesneler artık veritabanlarında da kullanılmaktadır.  Nesneye yönelik veritabanı C++ gibi nesneye yönelik bir dille oluşturulan ve yine bu tarz bir dille kullanılan veri tabanı anlamına gelir.

7 İlişkisel Veritabanı  1970’lerin başında geliştirilmiştir.  Bu sistemde veriler tablo şeklinde saklanır.  Tablolar arasındaki ba ğ lantılar matematiksel ilişkilerle gösterilir.  Günümüzdeki hemen hemen tüm veri tabanı programları bu yapıdadır.

8 İlişkisel Veritabanı

9 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Oracle database IBM DB/2 Adaptive Server Enterprise Informix Microsoft Access Microsoft SQL Server Microsoft Visual FoxPro MySQL PostgreSQL Progress SQLite Teradata CSQL OpenLink Virtuoso

10 ACCESS 2007  Microsoft Office ürünüdür.  Küçük ölçekli uygulamalar içindir.  Tablo başına 2 GB a kadar veri depolayabilir.  MS Windows dışındaki sistemlerde kullanılamaz.  “Transaction logging” özelli ğ ine sahiptir, ancak “trigger” ve “stored procedure” özelliklerine sahip de ğ ildir. T.L. :Veritabanında yapılan bütün işlemleri tutulma özelli ğ i

11 MY-SQL  MySQL Inc.  Windows, Linux, OS/2,Solaris, AIX vb.  “trigger” ve “stored procedure” özelliklerine sahiptir, ancak “Transaction logging” özelli ğ i bulunmamaktadır.  Tablo başına 4 TB veri depolayabilir.

12 MS-SQL Server  Microsoft  Dezavantajları:  Sadece Windows üzerinde çalışabilir.  Yüksek maliyet  Kullanım kolaylı ğ ı, güvenilirli ğ i,işlem gücü  Tablo başına 4 TB veri.  “Transaction logging”, “trigger” ve “stored procedure” özelliklerine sahiptir.

13 ORACLE  Oracle, Inc.  Dünyanın en güçlü ve güvenilir veritabanı olarak gösterilmektedir.  Çok yüksek maliyet  Windows, Unix, Linux,...  Oracle, sınırsız sayıda tabloları desteklemektedir.

14 Hangisini Kullanmalıyım ?  Küçük yo ğ unlukta trafik: Access  Web uygulamaları için: MySQL  Daha büyük ve orta ölçekli uygulamalar içinse, Progress, MS SQL ya da Linux üzerinde PostgreSQL.  Oracle ise çok yüksek güvenilirlik ve işlem gücü gerektirdi ğ inde tercih edilen bir veritabanı sunucusudur.

15 Veri Tabanı Yapısı Veri tabanı Tablo Alan 1Alan 2Alan3Alan4 1 2 3

16 Veri Tabanı Yapısı  Tablo  Form (access)  Rapor  Sorgu

17 SQL 2008 R2 Express Edition  Kurulum

18 SQL 2008’de ilk tablomuz


"Veri Tabanı Nedir ?. Veri Tabanı  Birbiriyle ilişkisi olan verilerin tutuldu ğ u,  Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler toplulu ğ unun," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları