Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Veritabanına Giriş Zeliha Çetin

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Veritabanına Giriş Zeliha Çetin"— Sunum transkripti:

1 Veritabanına Giriş www.fatih.edu.tr/~zcetin/vt Zeliha Çetin

2 Veri nedir 1 .     Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öğe, muta, done:        "İstatistik veriler."- . 2 .     Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler:        "Bir romanın verileri."- . 3 .     Bilgi, data. 4 .    matematik  Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey. 5 .    bilişim  Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi. sözcükler, sesler, görüntüler

3 Giriş Veritabanı tanımı Veritabanı türleri SQL nedir?
Veritabanlarının kullanım alanları İlişkisel (Relational) veritabanlarının açıklanması Veritabanı çeşitleri ve açıklamaları Hangi veritabanı nerede kullanılmalıdır

4 Veritabanı Nedir? en geniş anlamıyla; birbiriyle ilişkili verilerin tekrara yer vermeden, çok amaçlı kullanımına olanak sağlayacak şekilde depolanması Veritabanı basit olarak bilgi depolayan bir yazılımdır. verimli hızlı yönetme Değiştirebilme. Veritabanı, bilgi sisteminin kalbidir ve etkili kullanmakla değer kazanır.

5 Veritabanı Nedir? Belirli bir tarzda organize edilmiş bilgi “koleksiyon”udur. En az bir tablodan oluşmak zorundadır. Veritabanı programını oluşturan tablolar ise veri alanlarından oluşur (data field).

6 Veritabanı Nedir? Kitaplıklar, uygulamalar ve yardımcı programların birleşmesinden oluşur. Verilerin saklanması ve yönetilmesi ile ilgili konulardaki ayrıntılardan veritabanı yöneticilerini kurtarır. Kayıtların güncellenmesi ve kayıtlar üzerinde araştırma yapılması da mümkündür.

7 Veritabanı Tipleri Hiyerarşik Veritabanı
İlişkisel Veritabanı (Relational Type) Nesnesel Veritabanı

8 Hiyerarşik Veritabanı
VTP Tablo 1 Tablo 2 Adı Soyadı Malzeme Tutar

9 İlişkisel Veritabanı 1970: “A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks” E. F. Codd Relation mantığı Tablolar -> Gerçek dünyadaki nesneler

10 İlişkisel Veritabanı Birden fazla tablodan oluşabilir.
Birbirlerinin yerine kullanılabilir. Tablolar satır ve sütundan oluşur.

11 İlişkisel Veritabanı Kullanıcının programı kullanırken ona sık sık soracağı soruların neler olacağı tespit edilir. “Gerçekleştirilecek olan veritabanı programından beklenilen neler ve bu veritabanında hangi bilgilerin olması gerekli?” sorusunun yanıtı bulunur.

12 İlişkisel Veritabanı Tablolardaki kayıtlar matematiksel açıdan tuple olarak tanımlanırlar. Bir tuple, tanımlanmış bir veri tipi olan bileşenlerden oluşan sıralı grup olarak tanımlanır. Tüm tuplelar aynı sayıda ve tipte bileşenlerden oluşur. {“10”, “Veritabanlarına Giriş”, “ ”} {“11”, “Progress Veritabanı Sunucusu”, “ ”}

13 İlişkisel Veritabanı Örnekteki her bir tuple da 3 bileşen bulunmaktadır: Ankara’daki 2002 yılındaki kaçıncı seminer olduğu (integer) Seminerin konusu (char) Seminerin tarihi (timestamp) İlişkisel veritabanlarında bu “kümeye” ya da tabloya eklenen tüm kayıtlar aynı yapıda olmalıdırlar.

14 İlişkisel Veritabanı { “Veritabanlarına Giriş”, “2002-06-12”}
eksik bileşen {“10”, “Veritabanlarına Giriş”, “ ” , “ahmet hasan”} fazla bileşen {“ ”, “Veritabanlarına Giriş”, “10”} yanlış bileşen tipleri (yanlış sırada)

15 İlişkisel Veritabanı tuple lardan oluşan bir tabloda aynı veriler bulunmaz.(No duplicate record). İlişkisel veritabanlarındaki herhangi bir tabloda birbiriyle tamamen aynı iki kayıt (row or record) bulunamaz. Gereksiz sınırlama? Sorun : İki kez aynı ürünün siparişi Çözüm : Tabloya eklenecek bir fazla bileşen

16 İlişkisel Veritabanı Bir kayıttaki her bir bileşen “atomik”, yani bir veri olmalıdır Başka bir kayıt ya da diğer bileşenlerin listesi olamaz. Tablodaki bileşenlerin veri tipleri de üsttekilerle ve dolayısıyla tablo tanımlarındakilerle aynı olmalıdır. Veritabanı tarafından desteklenen veri tiplerinden biri olmalıdır.

17 İlişkisel Veritabanı - Anahtarlar
key: Birbiriyle eş kayıtları ayırmak için kullanılan bileşenlerdir. primary key :Tablodaki bir kaydı diğer tüm kayıtlardan ayırmak için kullanılan bileşendir. “unique” yapar. Tüm ilişkisel veritabanlarında her bir tablo ya da relationda mutlaka primary key olmalıdır.

18 Tablolar Aynı konu ile ilgili olan bilgiler belirlenmelidir.
Index olarak kullanılacak alanlar, zaman icinde değiştirilebilecek şekilde belirlenir. Olası olan en yüksek seviyede yapısal bir şekilde tabloların oluşturulması sağlanmalıdır.

19 Veri alanları Aynı konu ile ilgili alanların kendi tablolarında toplanması sağlanmalı Veri tekrarı olmamalı Gereksiz alanlar kullanılmamalı Alanlar basite indirgenmelidir.

20 Veritabanından beklenenler
Her düzeyde rapor alınabilme özelliği Doğru ve hızlı sonuç verebilme özelliği Sorulabilecek bütün sorulara yanıt verebilecek sorgulama dili Bilgilerin ve sonuçların tutarlılığı

21 SQL Nedir? SQL: Structured Query Language Veritabanı dilidir.
Veri eklerken, silerken, güncellerken veya sorgularken kullanılır. ANSI ve ISO standardıdır. Select, Delete, Update, Insert

22 Neden Veritabanı? Gerçekten veritabanına gereksinmeniz var mı?
Veritabanları, verilerin saklanması ve yönetilmesi için kullanılmalıdır. Küçük bilgiler için metin dosyaları yeterli olabilir. Amacınızın iyi belirlenmesi gerekir.

23 Neden Veritabanı? Veri sadece bir konuyu içeren bir listenin içinde mi? Sorun karmaşık mı? İstatiksel bir analiz mi yapmak istiyorsunuz?

24 Neden Veritabanı? Bir yönetim mi yapacaksınız? Metinsel veritabanları
Kullanım kolaylığı

25 Neden Veritabanı? Bilimsel formüllere gereksinmeniz olacak mı?
Veriyi paylaşma gereksinmeniz olacak mı? Veriyi webde sunacak mısınız?

26 Veritabanı Çeşitleri Öncelikle ne yapılacağına karar verilmelidir:
Bu veritabanı ile neler yapacaksınız? Küçük bir şirket çalışanlarının özel bilgileri mi tutulacak, yoksa büyük bir şirketin binlerce müşterilerinin bilgileri mi? Sitenizi günde kaç kişi ziyaret edecek?

27 Veritabanı Çeşitleri Aynı anda kaç işlem yapılacak?
Güvenlik ne ölçüde olacak? Verilerinizin güvenliği ne ölçüde olacak?

28 Veritabanı Çeşitleri Microsoft Access MySQL IBM DB2 Interbase Informix
Progress Microsoft SQL Server PostgreSQL Oracle Microsoft Access MySQL IBM DB2 Interbase Informix

29 MS Access Microsoft Office ürünüdür.
Küçük ölçekli uygulamalar içindir. Tablo başına 2 GB a kadar veri depolayabilir. Aynı anda 255 bağlantıya izin verebilir. MS Windows dışındaki sistemlerde kullanılamaz. “Transaction logging” özelliğine sahiptir, ancak “trigger” ve “stored procedure” özelliklerine sahip değildir.

30 MySQL MySQL Inc. Windows, Linux, OS/2,Solaris, AIX vb.
“trigger” ve “stored procedure” özelliklerine sahiptir, ancak “Transaction logging” özelliği bulunmamaktadır. Tablo başına 4 TB veri depolayabilir.

31 IBM DB2 IBM Access ve MySQL e göre daha performanslı, ancak küçük işletmelere göre daha yüksek maliyete sahiptir. *nix ve Windows üzerinde çalışabilir. Transaction logging”, “trigger” ve “stored procedure” özelliklerine sahiptir.

32 Informix Illustra Ücretli ve güçlü bir veritabanıdır.
Orta ölçekli işletmelerin yükünü kaldırabilecek kapasitededir. 1994’deki Postgres kodundan geliştirilmeye başlanmıştır.

33 MS SQL Server Microsoft Dezavantajları:
Sadece Windows üzerinde çalışabilir. Yüksek maliyet Kullanım kolaylığı, güvenilirliği,işlem gücü Tablo başına 4 TB veri. “Transaction logging”, “trigger” ve “stored procedure” özelliklerine sahiptir.

34 PostgreSQL PostgreSQL Global Development Group
Linux, Unix, BSD, Windows, AIX vb. Ücretsiz, akademik bir veritabanı Çok güçlü işlem yapısı Veri güvenliği ön planda Tablo başına 64 TB veri tutabilme özelliği “Transaction”, “Inheritance” “trigger” ve “stored procedure” özelliklerine sahiptir.

35 Oracle Oracle, Inc. Dünyanın en güçlü ve güvenilir veritabanı olarak gösterilmektedir. Çok yüksek maliyet Windows, Unix, Linux, ... Oracle, sınırsız sayıda tabloları desteklemektedir.

36 Hangi veritabanını seçmeli?
Küçük yoğunlukta trafik: Access Web uygulamaları için: MySQL Daha büyük ve orta ölçekli uygulamalar içinse, Progress, MS SQL ya da Linux üzerinde PostgreSQL . Oracle ise çok yüksek güvenilirlik ve işlem gücü gerektirdiğinde tercih edilen bir veritabanı sunucusudur.

37 Web sayfaları http://foundries.sourceforge.net/databases


"Veritabanına Giriş Zeliha Çetin" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları