Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SQL Hazırlayan : Öğr. Gör. Fahri YILMAZ. SQL NEDİR?  SQL  Structured Query Language  Yapısal Sorgulama Dili.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SQL Hazırlayan : Öğr. Gör. Fahri YILMAZ. SQL NEDİR?  SQL  Structured Query Language  Yapısal Sorgulama Dili."— Sunum transkripti:

1 SQL Hazırlayan : Öğr. Gör. Fahri YILMAZ

2 SQL NEDİR?  SQL  Structured Query Language  Yapısal Sorgulama Dili

3 SQL NEDİR?  SQL ile yalnızca veri tabanı üzerinde işlem yapılır.  SQL ile; – veri tabanına kayıt eklenebilir, – olan kayıtlar değiştirilebilir, – silinebilir ve – bu kayıtlardan listeler oluşturulabilir.

4 NEDEN SQL?  Tablolarınızda bulunan verileri düzgün bir şekilde çekip görüntülemek,  Tablo oluşturmak,  Oluşturduğunuz tabloları düzenlemek için,  SQL kullanılır.

5 SQL - Tarihçesi  Veri Tabanı Yaklaşımı ile birlikte bir veri sorgulama diline veya aracına ihtiyaç duyulmuştur.  İlk başta matematiksel bir sözdizimine sahip olan SQUARE adlı bir dil geliştirilmiştir..  Geniş kullanıcı kitleleri tarafında kolay kullanılabilmesi için matematiksel söz dizimli SQUARE dilinden vazgeçilerek,  İngilizce'ye benzer sözdizimine sahip bir dil oluşturulmuştur.

6 SQL - Tarihçesi  Bu dil SEQUEL (Structured English Query Language) olarak adlandırılmıştır.  Daha sonra da bu SEQUEL dili, İngilizce söylenişine paralel olarak SQL olarak adlandırılmıştır.

7 SQL Dilini Kullanan Veritabanları  MySQL MySQL  Mssql Mssql  PostgreSQL PostgreSQL  Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server  Oracle Oracle  Firebird Firebird

8 SQL Nasıl Kullanılır?  Daha önce oluşturduğumuz veri tabanını ele alalım

9 SQL - Komutlar  Veri tabanındaki tüm kullanıcı bilgilerini görüntülemek için;  SELECT * FROM KULLANICI_BILGILERI;

10 SQL - Komutlar  Öğrencilerin tümü tarafından yazılımda alınan notların tamamını listeleyin.

11 SQL - Select Komutu  Tablo içindeki sadece belli alanlara ilişkin verileri listelemek için;  SELECT alanadi1,alanadi2 FROM tablo_adi;

12 SQL - Select Komutu  Örneğin notlar tablosunda sadece notu alan ogrenci numarası ve not aldığı tarihi listelemek için;  SELECT OGRNO, TARIH FROM NOTLAR;

13 SQL - Select Komutu  Verileri listelerken belli bir alandaki verilere göre sıralamak için;  SELECT * FROM tablo_adi ORDER BY alan1;

14 SQL - Komutlar  Örneğin alınan notları tarihe göre sıralamak için;  SELECT * FROM NOTLAR ORDER BY TARIH;

15 SQL - Komutlar  SELECT * FROM NOTLAR ORDER BY TARIH;  Kodu şu şekilde de yazılabilir;  SELECT * FROM NOTLAR ORDER BY TARIH ASC;

16 SQL - Komutlar  Örneğin alınan notları tarihe göre azalan sırada sıralamak için;  SELECT * FROM notlar ORDER BY tarih DESC;

17 SQL - Komutlar  Verileri listelerken birden fazla alan baz alınarak listeleme yapılabilir  SELECT * FROM tabloadi ORDER BY alanadi1 DESC, alanadi2 ASC;

18 SQL - Komutlar  Örneğin alınan notları alındığı içerik numaralarına göre azalan, öğrenci numaralarına göre de artan sırada listelemek için;  SELECT * FROM NOTLAR ORDER BY ICERIKNO DESC, OGRNO ASC ;

19 SQL - Komutlar  Tablodaki belli bir alanın bir koşula uymasına göre verileri listelemek için;  SELECT * FROM tablo_adi WHERE alanadi1=koşul;

20 SQL - Komutlar  Örneğin sadece 9801 no’lu öğrencinin aldığı notları görüntülemek için;  SELECT * FROM NOTLAR WHERE OGRNO=9801;

21 SQL - Komutlar  SQL kodlarında metin değerleri tırmak içinde yazılmalıdır.  Örneğin koşul metin ise;  SELECT * FROM tabloadi WHERE alanadi1=“metin”;

22 SQL - Komutlar  Örneğin kullanıcı bilgileri tablosundan sadece adı Sema olan öğrencilerin bilgilerini görüntülemek için;  SELECT * FROM KULLANICI_BILGILERI WHERE AD="Sema";

23 SQL - Komutlar  Tablodaki verileri birden fazla koşula göre listelemek için;  SELECT * FROM tablo_adi WHERE alanadi1=“metin“ AND alanadi2=“metin”;

24 SQL - Komutlar  Örneğin adı Serdar Öztürk olan kullanıcıların bilgilerini listelemek için;  SELECT * FROM KULLANICI_BILGILERI WHERE AD="Sema“ AND SOYAD=“Öztürk”;

25 SQL - Komutlar  Tablodaki verileri iki koşuldan birini sağlama durumuna göre listelemek için;  SELECT * FROM tablo_adi WHERE alanadi1=“metin“ OR alanadi2=“metin”;

26 SQL - Komutlar  Örneğin adı Serdar ya da soyadı Kubalı olan kullanıcıların bilgilerini listelemek için;  SELECT * FROM KULLANICI_BILGILERI WHERE AD="Serdar“ OR SOYAD=“Kubalı”;

27 SQL - Komutlar  Hem ve hem de veya koşulunu içeren sorgulamalar da olabilir  SELECT * FROM tablo_adi WHERE (alanadi1=“metin“ OR alanadi2=“metin”) AND alanadi3=“metin”;

28 SQL - Komutlar  Örneğin öğrenci numarası 9801 ya da 9802 olan 1 nolu içeriği önemli sayfa yapan kullanıcılar varsa listelemek için;  SELECT * FROM ONEMLI_SAYFALAR WHERE (OGRNO=9801 OR OGRNO=9802) AND ICERIKNO=1;

29 SQL - Komutlar  SELECT (tüm alanlar veya belli alanlar)  ORDER BY  ASC-DESC  WHERE (sayı veya “metin”)  AND-OR  (a AND b) OR c  a AND (b OR c)


"SQL Hazırlayan : Öğr. Gör. Fahri YILMAZ. SQL NEDİR?  SQL  Structured Query Language  Yapısal Sorgulama Dili." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları