Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 TÜRKİYE’DE VE ÖZEL SEKTÖR’DE GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMASI KASIM 05.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 TÜRKİYE’DE VE ÖZEL SEKTÖR’DE GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMASI KASIM 05."— Sunum transkripti:

1 1 TÜRKİYE’DE VE ÖZEL SEKTÖR’DE GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMASI KASIM 05

2 2 PROJE EKİBİ Danışman Dr. Halil İ. ZEYTİN……………………………..………………………….…….Genel Müdür Doç. Dr. İzzet BOZKURT……………………………Araştırma Yöntemleri Uzmanı Proje Ekibi Fatma KAMİLOĞLU………………………….…………..…..………..Proje Koordinatörü Gamze KAVLAK…………….………………….………….……………………. Proje Uzmanı Işıl ŞAHİNÖZ…..……………………………….………..…….……………..….Proje Uzmanı Mihriban TEKİN……………………………….….…….….……………..Alan Koordinatörü Nadire MÜJDE……………………………….……….….……………Alan Koordinatör Yrd. Serkant TÜNAY…………………………….…..…….…………………….İstatistik Uzmanı Tuğçe İNDEAL ………………………….……….…….…..……Bilgi İşlem Koordinatörü Emine KAYA…..……………….……………………..……………………Bilgi İşlem Uzmanı Özel Sektör Gönüllüler Derneği Başak Güçlü Arzu Kaykı Zeynep Uluer

3 3 Özel Sektör Gönüllüler Derneği Özel sektör çalışanlarının bilgi ve birikimini topluma gönüllülük yolu ile aktarmak misyonu ile yola çıkan Özel Sektör Gönüllüler Derneği, 60 üye şirketi ile çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen Okul Dostu Programı’ni yürüten Özel Sektör Gönüllüleri, çocuklara “Kitap Okuma” Projesi ile birlikte ilköğretim okullarındaki çocuklara hayal gücü, liderlik vasıfları, sosyal beceriler, mesleki bilgiler gibi çeşitli özellikleri kazandırmayı hedeflemektedir. Özel Sektör Gönüllüleri, sivil toplum kuruluşları ile de işbirliği yapmakta, ve gönüllülerini, profillerine uygun olarak sivil toplum kuruluşlarının projelerine yönlendirmektedir. Bu sivil toplum kuruluşları ve projelerinden bazıları; Sosyal ve Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği ile Gönüllü Abla ve Abi Projesi, Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı’nda Yetişkinlerle Okuma çalışmaları, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı’nda Kültür Karıncaları Projesi. Özel Sektör Gönüllüler Derneği, şirketler için, ayrıca, Gönüllü Takımı çalışmaları ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerine şirket çalışanlarının gönüllü katılımı konularında çalışmalar yürütmektedir.

4 4 ARAŞTIRMANIN AMACI

5 5 Türkiye’de ve Özel sektörde Gönüllülük araştırması ile; Türkiye’deki gönüllülerin genel bir profilini ortaya koymak Gönüllülük kavramının ne şekilde algılandığını saptamak Gönüllülük olarak algılanan kavramları belirlemek Kamuoyunun toplumsal duyarlılığını ortaya koymak amaçlanmıştır.

6 6 ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

7 7 YÖNTEM ÖRNEKLEME YAPISI KAPSAMI Önceden Oluşturulan Soru Formuna Bağlı Yüz Yüze Görüşme A, B, C1, C2, DE Sosyo Ekonomik Statüye Sahip 18 Yaş üstü kişiler KANTİTATİF ARAŞTIRMA Türkiye Geneli 7 İl İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Adana, Erzurum, Diyarbakır n (Örneklem): 743 Kamuoyu: 586 Özel Sektör Çalışanları: 157

8 8 ÖRNEKLEM DAĞILIMI Baz:743 İLn Adana 100 Ankara 103 Diyarbakır 100 Erzurum 103 İstanbul 136 İzmir 101 Samsun 100 Toplam 743

9 9 GÖNÜLLÜLÜK DENİNCE AKLA İLK GELEN DÜŞÜNCE (SPONTANE HATIRLAMA) Baz:743 Gönüllülük kavramı denince oransal çoğunluğun ilk aklına gelen düşüncenin yardımlaşma olduğu görülmektedir (%41,5). Bu oranı istekli olarak çalışmak (%19,7) ve sosyal dayanışma (%12,2) takip etmektedir.

10 10 GÖNÜLLÜLÜK KAVRAMI İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLEN FAALİYETLER (SPONTANE HATIRLAMA) Baz:743 Çok cevap Araştırma kapsamında görüşülen kişilerin oransal çoğunluğu maddi yardım yapmayı gönüllülük olarak algılamaktadır (%68,4). Yiyecek/içecek, kıyafet yardımını gönüllülük olarak algılayanların oranı yüzde 52,6 iken topluma fayda sağlayan çalışmalarda aktif olarak yer almak gönüllülüktür diyenlerin oranı yüzde 48,2’dir.

11 11 GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETİ OLARAK GÖRÜLEN DAVRANIŞLAR (YARDIMLI) Baz:743 Çok cevap

12 12 Baz:743 BUGÜNE KADAR HERHANGİ BİR GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETİNE KATILMA DURUMU BUGÜNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETLERİNİN YAPILDIĞI ALANLAR Baz:246 Çok cevap Bugüne kadar gönüllülük faaliyetine katıldığını belirtenler üzerinden değerlendirilmiştir.

13 13 Baz:246 Çok cevap GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETİNE KATILANLARIN GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETİNİ GERÇEKLEŞTİRME NEDENLERİ

14 14 GÖNÜLLÜ OLMANIN KİŞİYE KAZANDIRDIKLARI (SPONTANE HATIRLAMA) Baz:246 Çok cevap *Gönüllülük faaliyetine katılan 246 kişi üzerinden değerlendirilmiştir.

15 15 Baz:497 Çok cevap BUGÜNE KADAR GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETİNE KATILMAYANLARIN GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEME NEDENLERİ

16 16 TOPLUMSAL SORUNLARA KARŞI DUYARLI OLMA DURUMU Baz:743 Kamuoyunun oransal çoğunluğu toplumsal sorunlara karşı duyarlı olduğunu ancak çözümü için hiçbir şey yapmadığını belirtmektedir (%68,1). Toplumsal sorunlara karşı duyarlı olduğunu ve çözümü için aktif olarak rol aldığını belirtenlerin oranı ise; yüzde 25,4’tür.

17 17 BOŞ ZAMANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Baz:743 Çok cevap

18 18 ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ANALİZLER

19 19 ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETLERİNDE YER ALMASINDA ETKİLİ OLAN UNSURLAR Baz:157 Çok cevap

20 20 ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETLERİNİ DEĞERLENDİRİLMESİ Mean Line:3,80 Likert ölçeğine göre 5’li skalada belirtilen unsurlara katılma derecesi belirtilmiştir. 1-Kesinlikle katılmıyorum, 3-Ne katılıyor ne katılmıyorum, 5-Kesinlikle katılıyorum anlamına gelmektedir. Baz:157

21 21 GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLEN KURUMLARDA HANGİ TÜR FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ Baz:22 Çok cevap

22 22 Baz:22 KURUMDAKİ GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARINA KATILMANIN KİŞİYE KAZANDIRDIKLARI Baz:15 Çok cevap

23 23 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER

24 24 Baz:743

25 25 Baz:743 Baz:410

26 26 GÖRÜŞÜLEN KİŞİNİN EĞİTİM DURUMU HANE REİSİNİN EĞİTİM DURUMU Baz:743

27 27 GÖRÜŞÜLEN KİŞİLERİN MESLEĞE GÖRE DAĞILIMI Baz:743

28 28 SOSYO EKONOMİK STATÜ Sosyo ekonomik statü, cinsiyet, yaş ve coğrafi dağılım gibi kriterler gibi görüşülen örneklemin ana kitleyi (popülasyon) temsil etme düzeyini belirleyen değişkenlerden biridir. Sosyo ekonomik statü hesaplamasında baz alınan unsurlar, haneye en çok gelir getiren kişinin (hane reisi) mesleği, eğitim düzeyi, gelir düzeyi ile görüşülen kişinin mesleği, eğitim düzeyi ve gelir düzeyidir. Bununla birlikte görüşülen kişinin ve/veya birlikte yaşanılan hane bireylerinin eşya, ev ve araba sahiplik durumu sosyo ekonomik statü hesaplamasına kombine edilir. Temel olarak 5 sosyo ekonomik sınıf bulunmaktadır. Bu sosyo ekonomik sınıflar çoğunlukla şu gruplardan oluşmaktadır; A (Üst Tabaka):Bedensel olmayan işler, üst düzey yönetici/İdareci/İşveren/Uzmanlık gerektiren işler B (Orta Üst Tabaka):Bedensel olmayan işler, orta düzey yönetici/İdareci/İşveren/Uzmanlık gerektiren işler C1 (Orta Tabaka):Bedensel olmayan işler, alt düzey yönetici/İdari işler/Memurlar/Küçük ticaretle uğraşanlar/Esnaflar vb. C2 (Orta Alt Tabaka):Vasıflı, eğitim görmüş kol ve beden işçileri D/E (Alt Tabaka):Vasıfsız veya az vasıflı bedenen çalışan kesimler, işçiler, topraksız köylüler, uzun süreli işsizler, geliri olmayanlar vb.

29 29 Baz:743 SOSYO EKONOMİK STATÜ


"1 TÜRKİYE’DE VE ÖZEL SEKTÖR’DE GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMASI KASIM 05." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları