Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
Başkanlık Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği

2 SUNUM SIRALAMASI Personelin tanıtımı Rehberlik nedir?
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirlikleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinde görevli personelin çalışma koşulları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinde Yürütülen Çalışmalar Sonuç ve Öneriler

3 Bizler; Emin ÜSTÜNDAĞ Psikolojik Danışman - Komiser Kıymet DEMİR Psikolog

4 Personel Durumu BÜRO / GÖREV TOPLAM KOMİSER PSİKOLOG POLİS MEMURU
PSİKOLOG / PSİKOLOJİK DANIŞMAN 1 2 İDARİ BÜRO AMİRLİĞİ 3

5 Personel Durumu Büro Amirliğimiz bünyesinde 3 personel görev yapmaktadır. Mevcut yapı içerisinde yaklaşık 1440 öğrenci ve yine yaklaşık olarak 500 personele hizmet verilmekte olan Büro Amirliğimiz bünyesinde 1 Psikolojik Danışman ve 1 Psikolog görev yapmaktadır

6 REHBERLİK NEDİR?

7 REHBERLİK NEDİR? Bireyin kendisini tanımasına, Bilgi edinmesine, karar verme gücünü geliştirmesine, Çevresini doğru algılamasına ve bir takım psikolojik sorunlarını çözebilmesine yönelik yapılan yardım sürecidir.

8 BAŞKANLIK REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİ
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Onay Tarihi : Onay Makamı : İçişleri Bakanı BAŞKANLIK REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİ

9 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emniyet Teşkilatında görevli personel ile eğitim öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, sorunlarının ve taleplerinin sağlıklı tespit edilebilmesini, çalışma ortamının bireyin psikolojik ve sosyal yönü üzerindeki etkilerinin araştırılmasını, mesleki ve sosyal hayata uyumun arttırılmasını ve bunların sağlanması için bireysel veya grup olarak yapılan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini düzenlemektir.

10 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 8- (1) Taşra Teşkilatındaki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği; a) Mesleki ve psikososyal sorunları bulunan personeli/öğrenciyi veya birinci dereceden yakınlarını dinlemek, çözüm önerilerinde bulunmak ve gerekirse personelin birim amirinden bilgi edinmek veya yapılacak işlemler hakkında bilgi vermek, b) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğine başvuran ya da sevk edilen personel/öğrenciye bireysel veya grupla psikolojik danışma faaliyetlerinde bulunmak, c) Psikolojik danışma faaliyetleri içerisinde ihtiyaç duyulduğunda emniyet hekimliği ve personelin/öğrencinin problemlerinin çözümünde yardımcı olacak ilgili kurum içi ve kurum dışı, kişi ve birimlerle koordineli bir şekilde çalışmak,

11 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ç) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğine gönderilen personelden/öğrenciden sorun alanı sorumluluk sınırlarını aşabileceği değerlendirilenlerden hekim muayenesine ihtiyacı olduğu kanaatine varılanları, tıbbi değerlendirme için emniyet hekimliğine gönderilmesini birim amirine önermek, d) Personele/öğrenciye uygulanan test, ölçek ve anketlerin sonuçlarını değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak, e) Birime yeni atanan personelin/öğrencinin bilgilendirilmesi amacıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinin faaliyetlerini içeren broşür, kitapçık vb. yayımlamak, kurum içerisinde sağlıklı psikolojik ortam oluşturmaya yönelik eğitici konferanslar planlamak,

12 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ f) Danışma sürecine alınan personelden/öğrenciden gerekli görülenleri birim içerisinde takip ve kontrol etmek için ilgili birim amiri ve diğer birimlerle koordineli olarak çalışmak, g) Hastanelerin psikiyatri servisine sevk edilenlerle ilgili olarak rehabilitasyon sürecinde hekim ve birim amiri ile işbirliği yaparak personelin/öğrencinin uyum sürecine katkı sağlamak, ğ) Personel/öğrenciye hastanede yapılan işlemler ile ilgili evrakları personel/öğrencinin bilgi dosyasında muhafaza etmek, h) Psikolog veya psikolojik danışman bulunmayan birimlerde İl Sağlık Müdürlükleri, Milli Eğitim Müdürlükleri Rehberlik Araştırma Merkezleri veya Üniversiteler gibi psikolojik danışma hizmeti alabilecekleri kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli girişimlerde bulunarak, haftanın belli günlerinde psikolojik danışma hizmeti verebilecek personelin görevlendirilmesini sağlamak,

13 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ı) Görüşmeye gelen personele/öğrenciye EK-C’de örneği bulunan Kişisel Bilgi Formu’nu uygulamak, i) EK-G’de örneği bulunan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği Faaliyet Sonuç Raporunu her yılın ocak ve temmuz aylarının ilk haftasında hazırlamak ve bu raporu düzenli olarak Personel Dairesi Başkanlığına göndermek, j) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği Yıllık Faaliyet Takvimini (EK-H) hazırlamak ve düzenli olarak her yılın ocak ayının ilk haftası Personel Dairesi Başkanlığına göndermek, bu faaliyet takviminde belirlenen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği hizmetlerini yürütmek, k) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği faaliyetleri hakkında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kuruluna bilgi vermek ve bu konuda kurula danışmanlık yapmak,

14 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ l) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği hizmetlerine yönelik Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kurulu Başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir. (2) Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde çalışan personele İl Emniyet Müdürlükleri uhdesinde kurulan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirlikleri tarafından hizmet verilir. (3) İhtiyaç duyulduğu takdirde; Polis Meslek Yüksek Okulları, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve Polis Eğitim Merkezi Müdürlüklerindeki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirlikleri İl Emniyet Müdürlüklerindeki personele; aynı şekilde İl Emniyet Müdürlüklerindeki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirlikleri de Polis Meslek Yüksek Okulları, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve Polis Eğitim Merkezi Müdürlüklerindeki personel/öğrenciye kendi birimlerindeki hizmetlerini aksatmayacak şekilde belli bir program dahilinde psikolojik danışma hizmeti verebilir.

15 RDBA’da Görevli Personelin Çalışma Koşulları
MADDE 14- (1) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinde görevli personel kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik hükümlerine uygun olarak sivil giyinirler. (2) Görevli personele yürüttüğü hizmetleri olumsuz etkileyecek, ilişkilerinde rol çatışmalarına yol açabilecek olan görev/nöbetler dahil olmak üzere bir başka görev verilemez. (3) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinde görevli personel, görevini aksatmamak kaydıyla; a) Üniversite ve ilgili birimlerle işbirliği yapılarak hizmet içi eğitim ve alanla ilgili bilimsel toplantı, kongre veya konferanslara katılırlar, b) Kendi çalışma alanı ile ilgili lisansüstü eğitim yaparak alanında uzmanlaşırlar, c) Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen Rehberlik ve Danışma hizmetleriyle ilgili bilimsel toplantılarda bildiri sunarlar,

16 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Oryantasyon Bilgi verme Bireyi tanıma Bireysel ve grupla danışma Müdahale çalışmaları Koruyucu önleyici çalışmalar (Grup rehberlik faaliyetleri) Konsültasyon çalışmaları (Birim amiri ile koordine) Hizmet içi eğitim ve kaliteyi arttırma çalışmaları Verilen hizmetlerin etkililiğinin ölçülmesi için araştırmalar ve değerlendirmeler

17 BAŞKANLIK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Oryantasyon (intibak döneminde yeni katılan öğrencilere) Seminer (Personele yönelik Rehberliği tanıtıcı, iletişim ve Sevgi Dili Konularında) Hacettepe Kişilik Envanteri Başarısızlık Nedenleri Anketi Problem Tarama Envanteri

18 BAŞKANLIK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Bireysel Danışma Öğrenci Personel Personel Yakını Grup Rehberlik Etkinlikleri FYO öğrencilerine yönelik Fakültemiz bayan öğrencilerine yönelik Sınav dönemi önce ve sonrası Verimli Ders Çalışma


"POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları