Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ 7 Temmuz 2008 T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ 7 Temmuz 2008 T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 1 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ 7 Temmuz 2008 T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

2 2 MASAK, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplar, şüpheli işlem bildirimleri alır, analiz eder, araştırma ve inceleme yapar, ulaştığı sonuçları ilgili birimlerle paylaşır, yükümlülük denetimi yapar.

3 3 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI İÇERİK  Karapara ve Aklama Kavramları  Ulusal ve Uluslar arası Mücadele  Yükümlülükler

4 4 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU KARAPARA VE AKLAMA KAVRAMLARI

5 5 KARA PARA  Karapara, yasal olmayan yollardan kazanılan paradır,  Alt sınırı 1 yıl ve üzeri hapis cezasını gerektiren suçlardan elde edilen gelir.

6 6 KARA PARA AKLAMA Aklama,  Yasadışı yollardan elde edilen kazançların kaynağının gizlenmesi ve niteliğinin değiştirilmesi suretiyle yasal görüntü kazandırılarak ekonomik sisteme sokulmasıdır.  Karaparanın gayri meşru kaynağının gizlenmesi ve yasal yollardan elde edilmiş gibi gösterilmesidir.

7 7 KARA PARA AKLAMANIN AŞAMALARI

8 8 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI Alt sınırı 1 yıl ve üzeri hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini  yurtdışına çıkarmak veya  Bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konsunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak  2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası.

9 9 TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU  Tümüyle veya kısmen terör suçlarının işlenmesinde kullanılacağını bilerek ve isteyerek fon sağlamak veya toplamak.  5 yıldan 10 yıla kadar hapis,  Fon kullanılmamış olsa dahi fail aynı şekilde cezalandırılır. (Terörle Mücadele Kanunu Madde 8)

10 NEDEN AKLAMA İLE MÜCADELE ?

11 11 Kimlik tespitini gerektiren işlemlerde kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden müşteriler, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (5549 sayılı Kanun, Madde 15) NEDEN AKLAMA İLE MÜCADELE ?  Adli soruşturmalardan korunmak  Daha çok gelir elde etmek  Yasadışı yollardan elde edilen kazançların müsadere edilmesini engellemek  Yasadışı yollardan elde edilen gelirin değerini korumak  Yetkililere yasal yollardan kazanıldığını iddia edebilmek veya yetkililerin dikkatini çekmemek  Elde edildiği yerlerin dışında harcayabilmek

12 12 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ULUSLAR ARASI MÜCADELE

13 13 MALİ EYLEM GÖREV GÜCÜ (FATF-FİNANCİAL ACTİON TASK FORCE), 1989 yılında Paris’te gerçekleştirilen G-7 Zirvesinde kurulmuştur. 32 ülke ve 2 uluslararası örgüt olmak üzere toplam 34 üyesi mevcuttur. Türkiye 1991 yılında üye olmuştur.

14 14 FATF ÜYELERİ AlmanyaHollandaMeksika Amerika Birleşik DevletleriHong KongNorveç ArjantinİngilterePortekiz AvustralyaİrlandaRusya AvusturyaİspanyaSingapur BelçikaİsveçTürkiye BrezilyaİsviçreYeni Zelanda ÇinİtalyaYunanistan Danimarkaİzlanda FinlandiyaJaponyaÜye örgütler FransaKanadaAvrupa Komisyonu Güney AfrikaLüksemburgKörfez İşbirliği Konseyi

15 15 FATF’nin Görevleri Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele konusunda standartlar getirmek, 40 Tavsiye ve 9 Özel Tavsiyenin uygulanmasını takip etmek, denetlemek, Karapara aklama ve terörün finansmanı trendlerini ve tipolojilerini belirlemek,

16 16 TAVSİYE 21 Finansal kuruluşlar, FATF Tavsiyelerini uygulamayan yada eksik uygulayan ülkelerin vatandaşları, şirketleri ve finansal kuruluşları ile girecekleri iş ilişkilerine ve işlemlere özel dikkat göstermelidirler. Bir ülke, FATF tavsiyelerine uymamaya ya da yeterince uyum göstermemeye devam ederse, ülkeler buna karşı uygun tedbirleri almalıdırlar.

17 17 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

18 18 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik, 2, 3 ve 5 no.lu MASAK Genel Tebliğleri, Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği, YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ (Yürürlükteki Mevzuat)

19 19 YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ  Kimlik tespiti (Md 5-14)  Teyide esas belgelerin gerçekliğinin kontrol edilmesi (Md 15)  Müteakip işlemlerde kimlik tespiti (Md 16)  Gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi (Md 17)  Özel dikkat gerektiren işlemler (Md 18)  Müşteri durumunun ve işlemlerinin izlenmesi (Md 19) (Finansal kuruluşlar)  Teknolojik risklere karşı tedbir alınması (Md 20) (Finansal kuruluşlar)  Üçüncü tarafa güven ilkesi (Md 21) (Finansal kuruluşlar)  İşlemin reddi ve iş ilişkisinin sona erdirilmesi (Md 22)  Muhabirlik ilişkisi (Md 23) (Finansal kuruluşlar)  Elektronik transferler (Md 24) (Finansal kuruluşlar)  Riskli ülkelerle ilişkiler (Md 25) (Finansal kuruluşlar)  Basitleştirilmiş tedbirler (Md 26) (Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik) MÜŞTERİNİN TANINMASINA İLİŞKİN ESASLAR

20 20 Kimlik tespitini gerektiren işlemlerde kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden müşteriler, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (5549 sayılı Kanun, Madde 15) GERÇEK FAYDALANICININ TANINMASI Aracı kurumlar, bir başkası hesabına hareket edilip edilmediğini ve işlemin gerçek faydalanıcısının kimliğini tespit etmek için gerekli tedbirleri alır;  Sürekli ilişkisi tesisinde başkası hesabına hareket edilip edilmediğine ilişkin müşterinin yazılı beyanı alınır,  Kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimselere sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla gerekli duyurular hizmet verilen tüm işyerlerine müşterilerin rahatça görebileceği şekilde asılır.

21 21 Kimlik tespitini gerektiren işlemlerde kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden müşteriler, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (5549 sayılı Kanun, Madde 15) GERÇEK FAYDALANICININ TANINMASI (Tedbirler Yönetmeliği, Md. 17)

22 22 Şüpheli işlem, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, bu kapsamda terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halidir. ŞÜPHELİ İŞLEM NEDİR ? (5549 sayılı Kanun Md.4)

23 23 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ  Yapılmaya teşebbüs edilmiş işlemler de dahil olmak üzere tüm şüpheli işlemler rapor edilmelidir,  Şüpheli işlem bildiriminde parasal sınır yoktur,  Fonların yasa dışı yollardan elde edildiği yönünde oluşan şüphenin yanında terörün finansmanı ile ilgili olduğundan şüphelenilen işlemler de rapor edilmelidir,  Bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun varlığı, (Şüpheli İşlemin Tanımı )

24 24 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ Kanuni Temsilci MASAK’a Bildirilir Menkul Değerler A.Ş. Çalışanı ŞİBF

25 25 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ TEBLİĞ TASLAĞI Uyum Görevlisi MASAK’a Bildirilir Bildirilmeyerek yazılı gerekçesi ile 8 yıl süreyle muhafaza edilir + Uyum Biriminde Çalışan Personel Menkul Değerler A.Ş. Çalışanı ŞİB

26 26 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ TEBLİĞİ TASLAĞI  GENEL MAHIYETTE ŞÜPHELI İŞLEM TIPLERI oMüşteri Profiline İlişkin Tipler oİşlemlere İlişkin Tipler  SEKTÖREL MAHIYETTE ŞÜPHELI İŞLEM TIPLERI oSermaye Piyasalarına İlişkin Tipler  TERÖRÜN FINANSMANI İLE BAĞLANTILI ŞÜPHELI İŞLEM TIPLERI ŞÜPHELİ İŞLEM GÖSTERGELERİ

27 27 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM GÖSTERGELERİ  Yetersiz, Tutarsız, Eksik Bilgi veya Belge Verilmesi  Müşterinin doldurulması zorunlu bir belgenin doldurulmaması için görevliyi ikna etmeye çalışması.  Müşterinin mali durumu hakkında yanlış bilgi vermesi. Müşteri Profiline İlişkin Tipler  Şüphe Duyulmasını Gerektirecek Özel Göstergelerin Bulunması  Müşteri hakkında basından alınan bilgiler.  Müşterinin adının uluslararası kuruluşlarca yayımlanan listelerde yer alması.  Müşterinin Tutarsız Davranışlar Göstermesi  Müşterinin mali kuruma sık sık başkaları ile gelmesi veya geldiğinde başkalarınca izlenmesi.  Müşterinin mantıklı bir nedeni olmaksızın, işlemlerinin çabuk yapılması için sürekli olarak personeli uyarması, baskı yapması.

28 28 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM GÖSTERGELERİ  Yapılan ya da yapılmak istenen işlemin mutad ve makul hukuki veya ekonomik bir gerekçesi ya da mantığının olmaması, işlemlerde karlılık esasının gözetilmemesi.  Mutad uygulamalarda bir defada yapılması gereken mali işlemlerin, yükümlülüklerden kaynaklanan tespit ve bildirimlerden kaçınmak amacıyla, mantıklı bir gerekçesi olmaksızın bölünmesi. İşlemlere İlişkin Tipler  Olağan Olmayan Ödeme Yöntemlerinin Kullanılması  Küçük kupürlü ve fazla miktarda nakit ödeme yapılması.  Sık kullanılmayan bir yabancı para ile ödeme yapılmak istenmesi

29 29 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM GÖSTERGELERİ  Müşterinin, yatırımların riski, komisyonları, kredi maliyetleri ve vadeleri ile diğer işlemleri ve bunların maliyetlerini umursamaz görünmesi.  Tüzel kişi müşterinin ortakları veya kurucuları hakkında Sermaye Piyasası Kurulunca işlem yasağı getirilmiş olması. Sermaye Piyasalarına İlişkin Tipler  Müşterinin mutad faaliyetleri ile bağdaşmayacak şekilde, nakit kullanarak, büyük miktarlarda menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarından satın alması.  Finansal yatırımların ve/veya getirilerinin, derhal, müşteri ile ilişkisi olmadığı görülen üçüncü taraflara aktarılması.  Sermaye Piyasası Kurulunca işlem yasağı getirilmiş kişiler ile akrabalık bağı olan kişiler tarafından, bu kişilerin mali profilleri ile orantısız olan ve işlem yasağı getirilmiş kişiler hesabına hareket ediliyormuş şüphesi yaratan işlemler gerçekleştirilmesi.

30 30 Yükümlüler, MASAK’a şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğuna veya bulunulacağına dair,  yükümlülük denetimi ile görevlendirilen denetim elemanlarına ve  yargılama sırasında mahkemelere verilen bilgiler dışında, işleme taraf olanlar dâhil olmak üzere hiç kimseye bilgi veremezler. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİNİN GİZLİLİĞİ (Tedbirler Yön. Md. 29)

31 31 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ Uyum görevlisine yapılan dâhili bildirimler de gizlilik kapsamındadır. Şüpheli işlem bildirimlerini elektronik ortamda gerçekleştiren uyum görevlileri, sisteme erişimi sağlayan her türlü ortamdaki kart, şifre ve sair bilgi ve araçları hiç kimseye veremez. Yükümlüler yurt dışındaki merkezlerine veya şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerine, müşterisi hakkında şüpheli işlem bildiriminde bulunduğuna dair hiçbir şekilde bilgi veremez. Şüpheli İşlem Bildirimlerinin Gizliliği (Tedbirler Yön. Md. 29)

32 32 BİLDİRİMDE BULUNANLARIN KORUNMASI Özel Kanunlarda hüküm bulunsa dahi şüpheli işlem bildiriminde bulunanlara dair,mahkeme dışında üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilemez. Şüpheli İşlem Bildirimlerinin Gizliliği (5549 s. Kn. Md. 10)

33 33 BİLDİRİMDE BULUNANLARIN KORUNMASI Şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünü yerine getiren  gerçek ve tüzel kişiler,  bunların uyum görevlileri,  yükümlülerin kanuni temsilcisi, yöneticisi ve çalışanları hiçbir şekilde hukukî ve cezaî bakımdan sorumlu tutulamaz. (5549 s. Kn. Md. 10, Tedbirler Yn. Md.29)

34 34  Aracı Kurumlar, MASAK ve denetim elemanları tarafından istenilecek her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin her türlü ortamdaki kayıtları, bu kayıtlara erişimi sağlamak veya okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri tam ve doğru olarak vermek ve gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.  Denetim elemanları; Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gümrük Müfettişleri, Gelirler Kontrolörleri, Bankalar Yeminli Murakıpları, Hazine Kontrolörleri, BDDK ve SPK Uzmanları. YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ BİLGİ VE BELGE VERME (5549 s. Kanun Md. 7)

35 35 Aracı Kurumlar, yükümlülüklerine ve işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeleri 8 yıl süre ile saklamak ve istendiğinde yetkililere ibraz etmek zorundadır. YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ MUHAFAZA VE İBRAZ (5549 s. Kanun Md. 8)

36 36 YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ EĞİTİM, İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİ OLUŞTURULMASI (5549 s. Kanun Md. 5)

37 37 Yükümlülerin yükümlülüklere uyum durumunu tespit amacıyla, denetim elemanları tarafından bir denetim programı kapsamında veya münferiden yükümlülük denetimi yapılır. YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ (5549 s. Kanun Md. 11)

38 38 Kimlik Tespiti Şüpheli İşlem Bildirimi Kimlik Tespiti Şüpheli İşlem Bildirimi 11.556,00 YTL 2.311,00 YTL Yükümlülükler İdari Para Cezaları Aracı Kurum (Law No.5549 art.13) Personel

39 39 Uyum Görevlisi Atanması, Eğitim, İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetim Sistemleri Oluşturulması Eksikliklerin giderilmesi için 30 günden az olmamak üzere süre verilir. Yükümlü 11.556,00 YTL Finansal Kuruluş (Law No.5549 art.13) Yükümlülük İdari Para Cezası

40 40 Bilgi Sızdırılmaması Bilgi ve Belge Verme Kayıtların Saklanması 1-3 yıl hapis Adli para cezası Güvenlik Tedbirleri Lisansın İptali Müsadere Yükümlülükler Adli Yaptırımlar Aracı Kurum Personel (Law No.5549 art.14)

41 41 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI

42 42 Hasan KARAAL Mali Suçları Araştırma Uzmanı hkaraal@masak.gov.tr DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

43 43 T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Maliye Bakanlığı, N Blok Dikmen Cad. 06100 Dikmen/ANKARA Tel : +90 (312) 415 37 67 Fax : +90 (312) 415 25 35 - 415 25 36 Web Sitesi: http://www.masak.gov.tr E-posta : webmaster@masak.gov.tr E-posta : ihbar@masak.gov.tr


"1 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ 7 Temmuz 2008 T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları