Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FAI FORMLARININ DOLDURULMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FAI FORMLARININ DOLDURULMASI."— Sunum transkripti:

1 FAI FORMLARININ DOLDURULMASI

2 FORM -1: Parça Numarası İncelemesi (TC-TAI-QA-253A)
SARI ALANLAR (R) – Bilgi girişi zorunlu alanlar MAVİ ALANLAR (CR) – Şartlar gerektiriyorsa bilgi girişi yapılacak alanlar BEYAZ ALANLAR (O) – Elverişli olduğunda ve bilgi mevcutsa opsiyonel olarak kullanılacak alanlar

3 1. Blok: FAI parçasının PARÇA NUMARASI 2. Blok: Çizimde gösterildiği şekilde, PARÇANIN ADI 3. Blok: Varsa parçanın SERİ NUMARASI (Seri no’lu parçalar için) 4. Blok: FAI’ ı tanımlayan referans numarası. Bu dahili bir rapor numarası olabilir

4 5. Blok: İlk ürün muayenesi yapılan parçayı etkileyen en son parça revizyonu (PART LIST revizyonu yada çoklu detay çizilmiş resimlerde, adı geçen parçaya ait son revizyon bilgisi yazılacak) 6. Blok: FAI parçasıyla ilgili antet kısmında yazan RESİM NUMARASI 7. Blok: Mühendislik çiziminin revizyon bilgisi. Eğer revizyon yoksa, bu şekilde belirtiniz. 8. Blok: Ürüne uygulanmış ama referans verilen çizim/parça revizyon seviyesine aksettirilmemiş değişikliklerin referans numarası yazılacaktır. (Ör: Tasarımda değişiklik, mühendislik değişiklikleri, imalat değişiklikleri, belirli çizim gerekliliklerinden sapma veya bu gereklerin hariç tutulması, vb. )

5 9. Blok: FAI’ si yapılan parçanın imalat kayıtlarına ulaşılmasını ve bu anlamda izlenebilirliği sağlayan referans numarası (Ör: İş akış numarası, imalat planlama numarası, vb.) 10. Blok: FAI’ yi gerçekleştiren Firmanın adı. 11. Blok: Tedarikçi kodu, Alıcı ve/veya Müşteri tarafından ilgili organizasyonu tanımlamak için verilen yegane bir numaradır. Bu bazen satıcı kodu, satıcı kimlik numarası, tedarikçi numarası, vb. şekillerde ifade edilebilir. 12. Blok: Varsa veya gerekli olduğu belirtilmişse, Alıcı veya Müşterinin sipariş emri numarasını giriniz.

6 13. Blok: Tahsis edilen yere detay veya montaj FAI’ si olduğunu belirtecek check(X) işareti koyunuz.
14. Blok: Tahsis edilen yere FAI’ ın topyekün veya kısmi olduğunu belirtecek şekilde check(X) işareti koyunuz. Kısmi bir FAI için, bu kısmi FAI’ ın yapılmasında temel alınan parça numarasını revizyon seviyesi de dahil olarak yazınız ve o kısmi FAI’ ın yapılma nedenini belirtiniz (Ör: Tasarım değişikliği, proses değişikliği, imalatın yapıldığı yerin değişmesi, vb.)

7 NOT: 15, 16, 17 ve 18 numaralı bloklar; sadece Blok 1’deki parça numarasının, kendi altında daha alt seviye parçaların montajını gerektiren bir assembleye ait olması durumunda kullanılacaktır 15. Blok: Montaj içerisinde yer alacak detay veya bir sonraki seviye alt-montaj parça numarası NOT: Sözleşmede belirtilmediği takdirde, standart katalog parçaları (AN, MS standart parçaları, bağlayıcıları, vb.) bu bölümde listelenmeyecektir. Fakat, bu parçalarla ilgili spesifikasyonlar, QAWI10W19A’ nın IV.C.1.b.6 numaralı paragrafında anlatıldığı gibi detaylandırılacaktır. 16. Blok: Çizimde gösterildiği şekilde parçanın adı. 17. Blok: Varsa montajda yerleştirilecek parçanın seri numarası. 18. Blok: Detay parça için daha önce yapılmış olan FAI’ın rapor numarası

8 19. Blok: Form 1’ i hazırlayan kişinin adı, soyadı ve imzası
19. Blok: Form 1’ i hazırlayan kişinin adı, soyadı ve imzası. Ayrıca FAI QAWI10W19A’ nın III.J numaralı paragrafında belirtildiği şekilde tamamlanmışsa tahsis edilen kutucuğa check(X) işareti koyunuz. NOT: Bu imza aşağıdakileri taahhüt eder: Tüm karakteristikler hesaba katılmış, çizim gereklilikleri sağlanmış veya sağlanamadıysa disposition için uygun şekilde dokümante edilmiş ve Bu FAI, QAWI10W19A’ nın III.J paragrafına göre tamamlanmıştır.

9 20. Blok: FAI Form 1’ in hazırlandığı tarih
21. Blok: FAI raporunu onaylayanın adı ve soyadı (FAI’ yı yapan firmanın kalite departmanı yetkilisi) 23. Blok: Bu alan gerektiğinde, FAI kabulünü yapan Müşteri tarafından onay için kullanılır. 24. Blok: Müşteri tarafından FAI’ ın onaylandığı tarih 22. Blok: FAI raporunun onaylandığı tarih

10 FORM -2: Ürün İncelemesi –
Ham Madde, Spesifikasyonlar ve Özel Proses(ler), Fonksiyonel Test (TC-TAI-QA-254A) SARI ALANLAR (R) – Bilgi girişi zorunlu alanlar. MAVİ ALANLAR (CR) – Şartlar gerektiriyorsa bilgi girişi yapılacak alanlar. BEYAZ ALANLAR (O) – Elverişli olduğunda ve bilgi mevcutsa opsiyonel olarak kullanılacak alanlar.

11 1. Blok: FAI parçasının PARÇA NUMARASI 2. Blok: Çizimde gösterildiği şekilde PARÇANIN ADI 3. Blok: Varsa parçanın SERİ NUMARASI 4. Blok: FAI’ yı tanımlayan referans numarası. Bu dahili bir rapor numarası olabilir

12 5. Blok: Malzeme veya prosesin adını giriniz
6. Blok: Malzeme veya proses spesifikasyon numaralarını, en son revizyon bilgisi ile birlikte giriniz (kullanılmışsa, izin verilen alternatif numaralar da dahil olmak üzere), sınıfını ve malzeme biçimini (Ör: levha, çubuk, vb.) giriniz. FAI’ ı yapılan parçada kullanılmış tüm “Make from” malzemeleri dahil ediniz. Ham malzemeler için, FAI’ ı yapılan parçada kullanılmış tüm malzemeleri (Ör: kaynak/pirinç kaynağı dolgu malzemeleri, pirinç kaynağı ile kaynak yapılacak bilyeler, vb.) ve standart katalog parçalarını ( Ör: AN, MS bağlayıcıları) dahil ediniz. Ancak asit bazlı aşındırıcı solüsyonlar, vb. proses malzemelerini dahil etmeyiniz.

13 7. Blok: Gerektiğinde, malzeme ve proses listeleri için Müşteriden temin edilecek ilgili kodları girin. 8. Blok: Özel prosesi yapan veya malzeme tedarik eden işletmelere Müşteri tarafından verilen tedarikçi kodu. Ayrıca, özel proses uygulayan tedarikçinin adını ve adresini de ekleyiniz. 10. Blok: CoC sertifikasının numarası (Ör: Özel proses tamamlama sertifikasyonu, ham malzeme test rapor numarası, standart katalog parça uygunluk rapor numarası, izlenebilirlik numarası). 9. Blok: Özel prosesi yapan veya malzemeyi tedarik eden işletme, Müşteri tarafından onaylanmışsa belirtiniz. Müşteri onayı gerekmiyorsa ‘N/A’ yazınız.

14 11. Blok: Tasarım gerekliliği olarak tanımlanmış fonksiyonel test prosedürü numarası
12. Blok: Test gerekliliklerinin sağlandığını belirten fonksiyonel test sertifikasyonu numarası 13. Blok: Gerektiğinde yorumları ekleyin. 14. Blok: Bu formu hazırlayan kişinin adı ve soyadı. 15. Blok: Bu formun tamamlandığı tarih. 

15 FORM -3: Karakteristiklerin İncelenmesi, Doğrulama ve Uygunluk Değerlendirmesi (TC-TAI-QA-255B)
SARI ALANLAR (R)– Bilgi girişi zorunlu alanlar. MAVİ ALANLAR (CR) – Şartlar gerektiriyorsa bilgi girişi yapılacak alanlar. BEYAZ ALANLAR (O) – Elverişli olduğunda ve bilgi mevcutsa opsiyonel olarak kullanılacak alanlar.

16 FORM-3 DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Her bir tasarım karakteristiği FAI süresince doğrulanacak ve sonuçlar kaydedilecektir. Ayrıca her bir tasarım karakteristiği FAI kayıtlarında kendine ait tek bir karakteristik numarasına sahip olacaktır.   1-Referans karakteristikler FAI’ye dahil edilmeyebilir. Herhangi bir karakteristik için gerektiğinde birden fazla satır kullanılabilir.   2-Nihai ürün aşamasında ölçülemeyecek türden karakteristikler, imalat prosesi sırasında (ilgili karakteristik daha sonraki operasyonlardan ötürü değişmeyecek ise) ya da tahribatlı muayene metotlarıyla doğrulanacaktır ve kaydı yapılacaktır. 3-Detay seviyesinde doğrulanan karakteristikler assembly seviyesi FAIR’lerinde referans olarak gösterilebilir.   4-Talaşlı imalat parçaları için, FAI’deki boyutsal doğrulama işlemi; boya/kaplama, vb. uygulamasından önce yapılır.

17 1. Blok: FAI yapılan parçanın, PARÇA NUMARASI
2. Blok: Çizimde gösterildiği şekilde, PARÇANIN ADI 3. Blok: Varsa parçanın SERİ NUMARASI 4. Blok: FAI’ yı tanımlayan referans numarası. Bu dahili bir rapor numarası olabilir

18 6. Blok: Tasarım karakteristiğinin yeri
5. Blok: 3D MODEL-2D RESİM yada PART LIST üzerinde numaralandırılmış (Balonlanmış) ölçülerin, sıra numaralarının girileceği bölüm. 6. Blok: Tasarım karakteristiğinin yeri (Ör: Çizim bölgesi (sayfa numarası ve kesit tanımı), spesifikasyon, vb.)

19 7. Blok: Mümkünse karakteristik türünü kayıt ediniz (Ör: Kilit, uçuş güvenliğine etkisi olan, kritik, önemli, vb.) 8. Blok: İlgili tasarım karakteristiğine has gereklilikler (Ör: Çizimde nominal ölçü ve toleransla belirtilen değerler, çizim notları, spesifikasyon gereklilikleri, vb.)

20 9. Blok: 8 No’lu blokta tanımlanan ölçüm değerinin, gerçekleşen EN ALT ve EN ÜST değerlerinin yazılacağı bölüm. Bu bölümde ölçümü yapılan karakteristiğin, ölçüm değerleri rakamsal olarak yazılabildiği gibi, rakamsal olarak ifade edilemeyen ölçümlerde geçer/geçmez, kabul/ret, geçti/kaldı, uygun gibi ifadeler de kullanılabilir.

21 10. Blok: Eğer özel tasarlanmış bir tool (NC programlama dahil) bir muayene aracı olarak kullanılıyorsa, ilgili toolun kimlik numarasını kaydedin. 11. Blok: Eğer karakteristik hatalı olarak bulunursa, hata dökümanının referans numarasını kaydedin.

22 14. Blok: Bu alan opsiyonel olarak ayrılmıştır
14. Blok: Bu alan opsiyonel olarak ayrılmıştır. Gerek duyulursa, CMM raporuna bakınız, Part List’e bakınız şeklinde ifadeler yazılabilir 12. Blok: Bu formu hazırlayan kişinin adı ve soyadı. 13. Blok: Bu formun tamamlandığı tarih.

23 ÖRNEK FAI RAPORLARI JSF Programı -> AGUSTA Programı ->
BOEING Programı -> BOMBARDIER Programı ->


"FAI FORMLARININ DOLDURULMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları