Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı DS Muhasebe Ş ube Müdürlü ğ ü 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı DS Muhasebe Ş ube Müdürlü ğ ü 1."— Sunum transkripti:

1 Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı DS Muhasebe Ş ube Müdürlü ğ ü 1

2 Orman Genel Müdürlüğü Mayıs 2009 Özet Gelir Tablosu DS Muhasebe Ş ube Müdürlü ğ ü 2  A-BRÜT SATIŞLAR 533.863.279,75  1-Yurtiçi Satışlar 510.366.667,22  2-Yurtdışı Satışlar 5.824.577,51  3-Diğer Gelirler 17.672.035,02  B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 9.049,85  1-Satıştan İadeler (-)9.049,85  C-NET SATIŞLAR 533.854.229,90  1-SATIŞLAR MALİYETİ (-) 233.684.952,85 %43,77  BRÜT SATIŞ KARI 300.169.277,05

3 FAALİYET GİDERLERİ DS Muhasebe Ş ube Müdürlü ğ ü 3  1-Araştırma ve Gel. Giderleri(-) 62.646.194,02 % 11,73  2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım G. (-) 445.689,41 % 0  3-Genel Yönetim Giderleri (-) 278.582.216,58 %52  T O P L A M 341.674.100,01 %64  FAALİYET KARI -41.504.822,96

4 Diğer Gelirler DS Muhasebe Ş ube Müdürlü ğ ü 4  Faiz Gelirleri 22.521.745,64  Faaliyetle ilgili diğer olağan gelirler 13.032.814,75  Önceki Dönem Gelir ve Karları 17.465,51  Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 16.654.918,15  T O P L A M………… 52.226.944,05

5 Diğer Giderler DS Muhasebe Ş ube Müdürlü ğ ü 5  Diğer Olağan Gider ve Zararlar ( - ) 381.953,23  Önceki Dönem Gider Zararları (-) 833.285,53  Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 594.588,03  T O P L A M 1.809.826,79

6 Haziran 2008-2009 Gelir Gider ve farklar DS Muhasebe Ş ube Müdürlü ğ ü 6

7 Haziran 2009/Faaliyet durumu Stok Devir Hızı DS Muhasebe Ş ube Müdürlü ğ ü 7 Haziran 2009 Bir İşletmenin faaliyet durumu Stok devir hızı ile ölçülmektedir. (Stok Devir Hızı) Satılan Mallar Maliyeti (233.684.000) (Dönem Başı+D.Sonu)/2 (103.975.000+103.036.000) = 2,25 Nisan 2009: 1.44 Mayıs 2009:5,48 Oranın büyük olması faaliyetin başarılı olduğunu gösterir. 2007 sonu stok devir hızı:9,14 2008 sonu stok devir hızı : 6,68

8 Sonuç DS Muhasebe Ş ube Müdürlü ğ ü 8  Satı ş gelirlerimiz 2008 de 582 milyon lira iken 2009 da 533 milyon liradır. % 08 dü ş ü ş olmu ş tur.  Giderler ilk altı ayda 577 milyon olarak gerçekle ş mi ş, aylık ortalama 96 milyon liradır.Bu aylık giderlere göre yıl sonu giderlerimiz 1.150 milyon lira olacaktır.  Gelirler ise ilk altı ayda 586 milyon olarak gerçekle ş mi ş, aylık ortalama 97 milyon liradır.Buna göre yıl sonu gelirler 1.160 milyon olarak gerçekle ş mesi beklenebilir.  Netice olarak; anormal bir durum olmaz ise yıl sonu gelir-gider dengeli olacaktır.


"Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı DS Muhasebe Ş ube Müdürlü ğ ü 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları