Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı DS Muhasebe Ş ube Müdürlü ğ ü 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı DS Muhasebe Ş ube Müdürlü ğ ü 1."— Sunum transkripti:

1 Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı DS Muhasebe Ş ube Müdürlü ğ ü 1

2 Orman Genel Müdürlüğü Mayıs 2009 Özet Gelir Tablosu DS Muhasebe Ş ube Müdürlü ğ ü 2  A-BRÜT SATIŞLAR ,75  1-Yurtiçi Satışlar ,22  2-Yurtdışı Satışlar ,51  3-Diğer Gelirler ,02  B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 9.049,85  1-Satıştan İadeler (-)9.049,85  C-NET SATIŞLAR ,90  1-SATIŞLAR MALİYETİ (-) ,85 %43,77  BRÜT SATIŞ KARI ,05

3 FAALİYET GİDERLERİ DS Muhasebe Ş ube Müdürlü ğ ü 3  1-Araştırma ve Gel. Giderleri(-) ,02 % 11,73  2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım G. (-) ,41 % 0  3-Genel Yönetim Giderleri (-) ,58 %52  T O P L A M ,01 %64  FAALİYET KARI ,96

4 Diğer Gelirler DS Muhasebe Ş ube Müdürlü ğ ü 4  Faiz Gelirleri ,64  Faaliyetle ilgili diğer olağan gelirler ,75  Önceki Dönem Gelir ve Karları ,51  Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar ,15  T O P L A M………… ,05

5 Diğer Giderler DS Muhasebe Ş ube Müdürlü ğ ü 5  Diğer Olağan Gider ve Zararlar ( - ) ,23  Önceki Dönem Gider Zararları (-) ,53  Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) ,03  T O P L A M ,79

6 Haziran Gelir Gider ve farklar DS Muhasebe Ş ube Müdürlü ğ ü 6

7 Haziran 2009/Faaliyet durumu Stok Devir Hızı DS Muhasebe Ş ube Müdürlü ğ ü 7 Haziran 2009 Bir İşletmenin faaliyet durumu Stok devir hızı ile ölçülmektedir. (Stok Devir Hızı) Satılan Mallar Maliyeti ( ) (Dönem Başı+D.Sonu)/2 ( ) = 2,25 Nisan 2009: 1.44 Mayıs 2009:5,48 Oranın büyük olması faaliyetin başarılı olduğunu gösterir sonu stok devir hızı:9, sonu stok devir hızı : 6,68

8 Sonuç DS Muhasebe Ş ube Müdürlü ğ ü 8  Satı ş gelirlerimiz 2008 de 582 milyon lira iken 2009 da 533 milyon liradır. % 08 dü ş ü ş olmu ş tur.  Giderler ilk altı ayda 577 milyon olarak gerçekle ş mi ş, aylık ortalama 96 milyon liradır.Bu aylık giderlere göre yıl sonu giderlerimiz milyon lira olacaktır.  Gelirler ise ilk altı ayda 586 milyon olarak gerçekle ş mi ş, aylık ortalama 97 milyon liradır.Buna göre yıl sonu gelirler milyon olarak gerçekle ş mesi beklenebilir.  Netice olarak; anormal bir durum olmaz ise yıl sonu gelir-gider dengeli olacaktır.


"Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı DS Muhasebe Ş ube Müdürlü ğ ü 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları