Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Siyasal Eğilimler Ocak 2015

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Siyasal Eğilimler Ocak 2015"— Sunum transkripti:

1 Siyasal Eğilimler Ocak 2015
Kudret Akay

2 Araştırmanın Amacı KKTC halkının çeşitli olgularla ilgili olarak siyasal eğilimlerini belirleme amacıyla yapılan bir araştırmadır

3 Yöntem Araştırma, önceden hazırlanmış, test edilmiş anket soru kağıtlarının kullanıldığı, örneklemle belirlenen deneklerle yüz yüze görüşme metodu ile yapılmıştır.

4 Örneklem Bu araştırmada çok aşamalı (multi-stratified), kümeli (clustered) bir örnekleme tasarımı kullanılmıştır. Araştırma tasarımında örneklem dağılımı ilçe bazında kendiliğinden tabakalı ve oransal dağılım yaklaşımı kullanıldığından örneklem kendiliğinden ağırlıklı bir tasarımdır. Araştırmanın örnekleme çerçevesini KKTC Seçmen listesi oluşturmuştur. Bu listede KKTC’deki 5 ilçeye ait, tüm sandıklar ve sandıklardaki seçmen ve adresleri mevcuttur. Örneklem büyüklüğü 1.96 güven aralığı, 0.25 olasılık oranı ve hata payı ve 1.2’lik bir desen etkisi hesaplanarak 720 kişi hedef alınmıştır. Örneklem dağılımı yapılırken de her ilçeden örnekleme seçilecek seçmen sayısı ilçelerin seçmen sayıları oranınca oransal olarak dağıtılmıştır. Araştırmada örneklemin ilk aşamasından sonra belirlenen her sandıktan 12 kişiyle görüşülmüştür. ilk aşamada her ilçeden örnekleme çıkan sandıklar, sandık büyüklüklerine oransal olarak, sistematik olarak seçilmiştir. İkinci aşamada her sandıktan 12 kişi sistematik olarak seçilmiştir. Örneklemde seçilen bu 720 hanede güncel olarak bir hane halkı listesi doldurulmuş ve bu listede seçimlerde seçmen olabilme özelliklerini taşıyan kişiler arasından bir kişi istatistiki bir yöntemle belirlenmiştir. Böylece toplam 720 haneden 720 kişi ile görüşme yapılmıştır

5

6

7

8 Kıbrıslı Kıbrıslı Türk Kıbrıs Türkü Türk Müslüman Müslüman Türk Diğer
Kimlik Kıbrıslı Kıbrıslı Türk Kıbrıs Türkü Türk Müslüman Müslüman Türk Diğer Aşağıda belirtilen kimliklerden hangisini kendinizi tanımlarken kullanmayı genel olarak tercih edersiniz? Tek seçenek işaretlenecek

9

10 Demokrasi Genel olarak ülkemiz demokrasisini aşağıdaki ölçekte 1 ile 7 arasında değerlendirdiğiniz zaman, sizce ülkemiz ne kadar demokratiktir? 1 Hiç demokratik değildir. 7 Tam demokrasi vardır.

11

12 Fırsat Eşitliği Genel olarak ülkemizdeki fırsat eşitliğini aşağıdaki ölçekte 1 ile 7 arasında değerlendirdiğiniz zaman sizce ülkemizdeki fırsat eşitliği ne düzeydedir ? 1 Hiçbir alanda fırsat eşitliği yoktur. 7 Her alanda fırsat eşitliği vardır.

13

14 Özgürlükler Genel olarak ülkemizdeki özgürlükleri aşağıdaki ölçekte 1 ile 7 arasında değerlendirdiğiniz zaman sizce ülkemizdeki bireysel özgürlükler ne düzeydedir 1 Hiçbir alanda özgürlük yoktur. 7 Her alanda özgürlük vardır.

15

16 Sol-Sağ Siyaset alanında kendinizi sağ ile sol arasında nerede hissettiğinizi aşağıdaki ölçekte işaretleyerek lütfen belirtir misiniz ? 1 En sol, 7 En sağ.

17

18 Milliyetçilik Kendinizi ne oranda milliyetçi olarak tanımlarsınız ? 1 Hiç milliyetçi değilim 7 Çok güçlü milliyetçiyim

19

20 Dini İnanç Dini inancınızın gücünü aşağıdaki ölçekte işaretleyerek lütfen belirtir misiniz? 1 Dini inancım yoktur, 7 Dini inancım çok güçlüdür.

21


"Siyasal Eğilimler Ocak 2015" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları