Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sınava Hazırlık - 1 -. 1)Kapasite yetersizliği bulunmayan bir işletme, müşterinin sipariş ettiği mamul partisinin bitirilmesi için fazla mesai yapmak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sınava Hazırlık - 1 -. 1)Kapasite yetersizliği bulunmayan bir işletme, müşterinin sipariş ettiği mamul partisinin bitirilmesi için fazla mesai yapmak."— Sunum transkripti:

1 Sınava Hazırlık - 1 -

2 1)Kapasite yetersizliği bulunmayan bir işletme, müşterinin sipariş ettiği mamul partisinin bitirilmesi için fazla mesai yapmak zorunda kalmıştır. Bu fazla mesai farkları nasıl muhasebeleştirir? A)Genel üretim maliyetlerine eklenir. B)Siparişin direkt işçilik maliyetine eklenir. C)Dönem giderlerine eklenir. D)Üretilen bütün mamullerin direkt işçilik maliyetlerine dağıtılır. E)Aktifleştirilerek bilançoda rapor edilir.

3 Bir üretim departmanının genel üretim maliyetleri şöyledir: En yüksek – en düşük noktalar yöntemine göre, direkt işçilik saati (DİS) başına değişken maliyet kaç TL/DİS’dir? A) 18 B) 19 C) 25 D) 65 E)90 AylarDirekt İşçilik SaatleriGenel Üretim Giderleri 1234512345 5 500 3 000 2 500 4 000 6 000 401.000 360.000 347.500 385.500 414.000

4 3) Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyetlerinin özelliklerinden biri değildir? A)Üretilen mamullerle aralarında direkt bir ilişkinin olmaması B)Farklı maliyet davranışlarına sahip olmaları C)Direkt işçilik maliyetleri ile GÜM arasında oransal bir ilişki vardır D)Kesin tutarlarının ancak yıl sonunda belli olması E)Üretilen mamullere doğrudan yüklenememesi

5 4)Aşağıdakilerden hangisi tek düzen hesap planının 7/A seçeneğine göre fonksiyonel bir maliyet hesabı değildir? A)Genel Üretim Giderleri B)Amortisman Gideri C)Direkt İşçilik Giderleri D)Hizmet Üretim Maliyeti E)Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

6 5)İşletmenin Kasım ayı bilgileri aşağıdaki gibidir. Dönem içi üretimi tamamlanan mamuller..800.000 TL Dönem başı mamul stok …………………. 300.000 TL Dönem sonu mamul stok………………….100.000 TL Dönem başı hammadde stok…………….. 50.000 TL Dönem sonu yarı mamul stok…………….250.000 TL Satılan Mamul Maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? A)1.000.000 B)1.500.000 C) 750.000 D) 500.000 E) 250.000

7 6)Aşağıdakilerden hangisi endirekt malzemeye bir örnektir? A)Masa üretiminde kullanılan kereste B)Elbise üretiminde kullanılan dikiş ipliği C)Bilgisayar monitörü üretiminde kullanılan özel ekran camı D)Makine parçası üretiminde kullanılan çelik E)Elbise üretiminde kullanılan kumaş

8 7) Mamuller Miktar Br Fiyat K1.000 150 TL L1.500 250 TL M 2.500 500 TL N 2.000 100 TL Birleşik maliyetler 450.000 TL’dir. Satış değeri yöntemine göre (M) mamulüne yüklenecek maliyet payı nedir? A) 34.177 B) 126.316 C) 45.570 D) 85.443 E)284.810 Satış Değeri 150.000 375.000 1.250.000 200.000 1.975.000

9 8) ----------------------- / ------------------- GENEL ÜRETİM MALİYETLERİ HS.XXX İZİN ÜCRETLERİ KARŞILIK HS. XXX ----------------------- / ------------------ Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A)İşçilere izin ücretlerinin ödenmesi B)Tahmini izin ücretlerinin GÜM hesabına aktarılması C)Eksik tahmin edilen izin ücretlerinin GÜM hesabına aktarılması D)İzin ücretlerinin ilgili mamullerin maliyetine yüklenmesi E)Fazla ödenen izin ücretlerinin işçilerden tahsil edilmesi

10 9) İşletmenin maliyet yerleri ile ilgili döneme ilişkileri şöyledir Yardımcı Üretim Gideri Yeri 1 (YÜGY 1)’ in giderleri personel sayısına, Yardımcı Üretim Gider Yeri 2 (YÜGY 2)’nin gider-leri ise Alan (m2 ) esas alınarak dağıtılacaktır. Kademeli Dağıtım Yöntemine göre YÜGY 1’den esas üretim Gider Yeri B’ye dağıtılacak maliyet tutarı kaç TL’dir? A) 30.000.000C) 60.000.000 E) 150.000.000 B) 45.000.000D) 120.000.000 1. Dağıtım ToplamıPersonel SayısıAlan (m 2 ) EUGY-A400.000.00040200 EUGY-B300.000.00020200 YÜGY-1210.00.0001050 YÜGY-2150.000.0001050

11 10) Üretim için gerekli olan malzemenin işletmeye zamanında ulaşmaması nedeniyle, iki saatlik boşa geçen zaman oluşmuştur. Bu süre için işçilere ödenen ücretler aşağıdaki hesaplardan hangisinin borç tarafına kaydedilir? A)Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları B)Genel Üretim Giderleri C)Direkt İşçilik Giderleri D)Personele Borçlar E)Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

12 11) İşletme dönem içinde 300.000 amortisman gideri olacağını tahmin ederek üretim maliyetine yüklenmiştir. Aynı dönemde gerçekleşen amortisman giderleri tutarı ise 340.000 liradır. Bu işletmeye ilişkin yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? A) ---------------------/----------------------------- 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. 40.000 373 MALİYET GİDERLERİ KARŞ. HS.300.000 257 BİRİKMİŞ AMORT. HS. 340.000 ----------------------/--------------------------------- B) ------------------------- / ---------------------- 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS.340.000 - yıllık izin ücretleri 373 MALİYET GİDER. KARŞ.HS. 340.000 ---------------------- / ------------------------- C) ----------------------- / -------------------------- 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. 40.000 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 40.000 ----------------------- / ---------------------------- D) --------------------- / ---------------------------- 373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HS. 340.000 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN. HS. 340.000 --------------------- / ----------------------------- E) --------------------- / ---------------------------- 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. 300.000 373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HS. 40.000 731 GÜ GİD.YANSITMA HS. 340.000 -------------------- / -----------------------------

13 12) --------------------------- / ------------------------ 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. XXX 730 01Esas Üretim Gider Yeri (A) 730 02 Esas Üretim Gider Yeri (B) 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. XXX 730 10 Yardımcı Üretim Gider Yeri (X) 730 20 Yardımcı Üretim Gider Yeri (Y) --------------------------- / -------------------------- Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A) Esas üretim gider yeri giderlerinin yardımcı hizmet gider yerlerine dağıtılmasına B) Esas üretim gider yeri giderlerinin yardımcı üretim gider yerlerine dağıtılmasına C) Yardımcı üretim gider yeri giderlerinin yardımcı hizmet gider yerlerine dağıtılmasına D) Yardımcı üretim gider yeri giderlerinin esas üretim gider yerlerine dağıtılmasına E) Esas üretim gider yeri giderlerinin hizmetten yararlanan esas üretim gider yerlerine dağıtılmasına

14 13) Dönembaşı Hammadde Stoğu: 385.000 Dönembaşı Yarı Mamul Stoğu: 255.000 Dönemsonu Hammadde Stoğu: 320.000 Dönemsonu Yarı Mamul Stoğu: 115.000 Mayıs Ayı Hammadde Alışları: 860.000 Buna göre Mayıs ayında kullanılan hammaddelerin maliyeti ne kadardır? A) 925.000 B) 1.065.000 C) 1.130.000 D) 1.180.000 E) 1.245.000

15 14) Satılan Mamulün Maliyeti :25.000.000 Üretilen Mamulün Maliyeti :28.000.000 Dönembaşı Mamul Maliyeti : 2.000.000 Buna göre dönem sonu mamul maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? A) 2.000.000 B) 26.000.000 C) 24.000.000 D) 5.000.000 E) 3.000.000

16 15) Tarih. Miktar Birim Fiyat 03.01.2004100 1.000 05.01.2004150 3.000 08.01.2004130 Sevk 10.01.2004200 5.000 İlk giren ilk çıkar yöntemine (FIFO) göre sevk maliyeti ne kadardır? A) 165.000 B) 160.000C) 113.000 D) 145.000 E) 190.000

17 16) Bir işletmede üretimde kullanılan (B) malzemesiyle ilgili bilgiler şöyledir: TarihMiktarBirim MaliyetTutar Alış4 Kasım1005,50550 Alış7 Kasım258200 Üretime Verilen14 Kasım50 Alış23 Kasım7510750 Üretime Verilen30 Kasım100 Bu bilgilere göre, son giren ilk çıkar (LIFO) yöntemine göre üretime gönderilen malzemenin maliyeti ne kadarıdır? A) 887,50B) 1.225 C) 337,50 D) 950 E) 750

18 17)150 TL saat ücretiyle çalışan bir işçi %20 akord zammı almaktadır. 1 birim ürünü üretmek için 32 dakika çalışmak zorundadır. İşçi normal çalışma gününde 18 birim üretmiştir. Buna göre işçinin günlük kazancı ne kadardır? A) 1.440B) 1.728C) 1.152 D) 1040E) 1648

19 18.Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçları arasında yer almaz? a.Mamullerin birim maliyetinin belirlenmesi b.Maliyet kontrolüne yardımcı olmak c.Planlamaya yardımcı olmak d.Özel yönetim kararlarına yardımcı olmak e. Mali tabloları hazırlamak 19.Gelecekte kendisinden yarar sağlanması söz konusu olmayan ve ilgili yılın hasılatından çıkarılan, faydası tükenmiş maliyet aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? a-) Gider b-) Maliyet c-) Zarar d-) Harcama e-) Gelir 1 2

20 20.Ödeme ya da ödeme vaadi ifadesini aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır? a-) Gider b-) Hasılat c-) Zarar d-) Maliyet e-) Harcama 21.Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangisi planlama ve kontrol aracı olarak kullanılır? a.Gerçek maliyet sistemi b.Değişken maliyet sistemi c.Standart maliyet sistemi d.Sipariş maliyet sistemi e.Safha maliyet sistemi 3 4

21 23.Aşağıdakilerden hangi 7/A seçeneğindeki gider hesaplarından biri değildir? a.Direkt İşçilik Maliyetleri b.Çeşitli Giderler c.Direkt İlk Madde Malzeme d.Genel Üretim Maliyetleri e.Genel Yönetim Giderleri 22.Bilimsel ve teknik temellere dayanılarak hesaplanan ve belirli koşullar altında gerçekleşmesi beklenen maliyet aşağıdakilerden hangisidir? a.Gerçek maliyet sistemi b.Değişken maliyet sistemi c.Standart maliyet sistemi d.Sipariş maliyet sistemi e.Safha maliyet sistemi 5 6

22 25.Üretimde kullanılan ya da tüketilen tüm ilk madde ve malzemelerin parasal tutarına ne ad verilir? a.Endirekt Malzeme Giderleri b.İşletme Malzemesi Giderleri c.Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri d.İlk Madde Malzeme Giderleri e.Yardımcı Malzeme Giderleri 24.Sipariş maliyet sistemi hangi maliyet sisteminin alternatifidir? a.Gerçek maliyet sistemi b.Değişken maliyet sistemi c.Standart maliyet sistemi d.Tam maliyet sistemi e.Safha maliyet sistemi 7 8

23 9 25.Tekstil üretimi yapan Fiskos İşletmesi penye üretiminde kullanılmak üzere 300.000 TL’lik ilk madde malzeme satın almıştır. Bunun 100.000 TL’lik kısmı yardımcı malzemedir. 7/A seçeneğine göre yardımcı malzeme hangi hesapta izlenir? a.Satılan Mamulün Maliyeti hesabı b.Genel Yönetim Giderleri hesabı c.Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri hesabı d.Genel Üretim Giderleri hesabı e.İlk Madde Malzeme Stokları hesabı

24 27.Muhafazakarlık kavramına dayalı stok değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? a.FIFO b.LIFO c.Sabit fiyatlarla değerleme d.Piyasa fiyatıyla değerleme e.Piyasa fiyatı ya da alış maliyetinden düşük olanıyla değerleme 10 26.Fiyatların yükseldiği dönemde fiktif (zahiri) kârın önlenmesi için aşağıdaki değerleme yöntemlerinden hangisi önerilir? a-) FIFO b-) LIFO c-) Ortalama Maliyet d-) Hareketli Ortalama e-) Tartılı Ortalama 11

25 28.Satınalma bölümünün satın alması gereken ilk madde ve malzemelerin nicelik ve niteliğini öğrenmede kullandığı belge aşağıdakilerden hangisidir? a.Stok kartı b.Ambar fişi c.İlk madde ve malzeme istek fişi d.İlk madde ve malzeme satın alma istek fişi e.Ambar iade fişi 12 13 29.Bir üretim işletmesinde üretim faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla yarısı peşin yarısı kredili 200.000.000 TL tutarında hammadde satın almış ve işletme deposuna konmuştur. Bu tanım hangi kavram ile ifade edilir? a) Maliyet b) Gelirc) Harcama d) Ödeme e) Zarar

26 14 30.Aşağıdakilerden hangisi işçilerin çalıştıkları zamanı nerede veya hangi işlerde geçirdiğini saptamak için düzenlenen raporlardan biri değildir? a.İş emri b.Günlük işçilik raporu c.Zaman kontrol kartları d.İşçilik takip fişi e.Bordro

27 15 31.Aşağıdakilerden hangisi son giren ilk çıkar (LIFO) yönteminin yararlarından biri değildir? a.Hammadde fiyatlarının sürekli yükselmesi durumunda aşırı kar ve kar dağılımları önlenmiş olur b.Çabuk bozulan malzemeleri önce imalata gönderilerek sağlıklı bir stok kontrolüne olanak verir c.Hammadde fiyatlarının düştüğü dönemlerde kar artar d.Enflasyonist dönemlerde işletmeyi aşırı vergi yükünden kurtarır e.İşletmenin stoklarının piyasa değerine yakın değerlerle değerlendirilmesi sağlanır

28 32.Aşağıdakilerden hangisi işletme malzemesinin özelliklerinden biridir? a) Mamulü etkilemekle birlikte, miktar ve değer olarak mamulün temel öğesini oluşturmaz b) Üretim sürecinde artık şeklinde ortaya çıkıp yeniden mamul içinde kullanılabilir c) Üretim sırasında harcanıp mamul bünyesinde yer alır d) Mamul içinde ne kadar harcanacağının teknik bakımdan belirlenmesi çok zordur e) Üretimin devamlılığının sağlanması için kullanılan bakım-onarım malzemeleridir 16

29 33.Aşağıdakilerden hangisi mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin üretim akışında yer almaz. a.Mobilya boyanması b.Mobilyanın satılması c.Parçaların montajı d.Mobilyanın ambalajlanması e.Tahtaların kesilmesi 17

30 18 X imalat işletmesinin kullandığı A malzemesine ilişkin satın alma ve imalata verme bilgileri aşağıdaki gibidir TarihAçıklamaMiktar (KG)Birim FiyatıTutar 05.09.Satın alma1105.000550.000 10.09.Satın alma405.500220.000 16.09.İmalata verilen70 dönem sonu stokların maliyeti 34.Bu bilgilere ve Son Giren İlk Çıkar (LIFO) yöntemine göre dönem sonu stokların maliyeti kaç TL’dir? a-) 350.000 b-) 370.000 c-) 390.000 d-) 400.000 e-) 420.000

31 19 20 35.Aşağıdakilerden hangisi endirekt işçilik olarak nitelendirilemez? a) Üretken işçilere ödenen ücretler b) Bakım-onarım personeline ödenen ücretler c) İşçilerin sosyal sigorta işveren payları ödemeleri d) Ustabaşlarının aldığı ücretler e) İşçilerin makine başında geçirdiği boş zamanlar 36.Aşağıdakilerden hangisi temel imalat maliyetini oluşturan kalemlerdir? a.Direkt işçilik - Endirekt işçilik b.Dönem maliyetleri – Mamul maliyetleri c.Direkt işçilik – Genel imalat maliyetleri d.Satış maliyetleri – Yönetim maliyetleri e.Direkt malzeme – Direkt işçilik

32 21 37.Özellikle ücret bordrosunun hazırlanmasında temel bilgi kaynağı niteliğinde olan, her bir işçinin iş yerinde geçirdiği toplam zamanı gösteren karta ne ad verilir? a. İşçi saat kartı b. İşçi çalışma kartı c. İşçi çalışma kartı özeti d. Sipariş kartı e. Stok kartı

33 22 38.Bir üretim işletmesinde 32 yıl çalışmış olan bir işçinin son aylığına ilişkin bilgiler şöyledir: Çalışma Süresi30 gün Brüt Ücret700.000 Yan Ödemeler200.000 Gelir ve Damga Vergisi100.000 Net Ücret550.000 Buna göre işçinin emekli olması durumunda kıdem tazminatı ne kadar olur? a-) 28.800.000b) 25.600.000 c-) 22.600.000 d-) 19.200.000 e-) 17.600.000

34 23 24 39.Makine parçaları üreten bir işletmede aşağıdaki bölümlerden hangisinde çalışanlar direkt işçilik niteliğinde olmaz? 40.Bir hafta, on gün yada aylık dönemlerde tahakkuk eden ücretlerin direkt ve endirekt ayrımına dikkat edilerek yevmiye kartlarına geçirilmesinde kullanılan kart aşağıdakilerden hangisidir? a.İşçi saat kartı b.İşçi çalışma kartı c.İşçi çalışma kartı özeti d.Sipariş kartı e.Stok kartı a-) Kesim b-) Tesviye c-) Torna d-) Döküm e-) Yemekhane

35 25 41.Aşağıdaki nedenlerden hangisine bağlı olarak ortaya çıkan boşa geçen zaman karşılığı işçilik, çalışmayan gider ya da zararlar hesabına kaydedilir? a.Üretim araçlarının bozulması b.Hammaddelerin üretime sevkinde ortaya çıkan aksaklıklar c.Normal kapasitenin altında üretim yapılıyor olması d.İş tanıtım ve talimatlarındaki eksiklikler e.Enerji sıkıntısından ortaya çıkan kısıtlamalar

36 26 42.Pazarlama gider yerinde çalışan bir personel için ayrılan aylık Kıdem Tazminatı Karşılığı hesabı alacaklandırılırken borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisi olacaktır? a.Direkt işçilik giderleri hesabı b.Genel yönetim giderleri hesabı c.Hizmet üretim maliyeti hesabı d.Genel üretim giderleri hesabı e.Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesabı

37 10 ARALIK 2000 Aşağıdakilerden hangisi, Tekdüzen Hesap Planı’nda yer alan 7/A grubu maliyet hesaplarından biri değildir? a)Araştırma ve geliştirme giderleri b)Genel Üretim Giderleri c)Genel Yönetim Giderleri d)Satılan Mamullerin Maliyeti e)Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

38 10 ARALIK 2000 Genel Üretim Giderleri Hs. XX Maliyet Gider Karşılıkları Hs. XX Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi nedenle yapılmıştır? a)Fazla ödenen gider faturasına karşılık ayrılması b)Ödenen gider faturasının kayda alınması c)Tahmini gider tutarının tahakkuku d)Üretim giderlerinin maliyete yüklenmesi e)Üretim giderleri için karşılık ayrılması

39 24 Kasım 2001 Esas üretim yeri dışındaki gelir yerlerinde toplanan giderlerin çeşitli anahtarlar ve yöntemler kullanılarak esas üretim yerlerinde toplanması işlemine ne denir? a)Sipariş Maliyeti b)Kademeli Dağıtım c)Birinci Dağıtım d)İkinci Dağıtım e)Evre Maliyeti

40 24 Kasım 2001 Soru: Soru: Genel üretim giderleri açısından eşdeğer ürün miktarı kaç adettir? a)10.000 b)12.000 c)13.000 d)15.000 e)18.000 Bir işletmede, Kasım ayı içinde 10.000 adet mamulün üretimi tamamlanmıştır. Kasım ayı sonunda yarı mamul tutarı 5000 adet olup, ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik açısından %100, genel üretim giderleri açısından %60 tamamlanmıştır. Direkt işçilik giderleri Kasım ayında 45.000.000 TL tutarındadır.

41 24 Kasım 2001 Aşağıdaki kalemlerden hangisi Üretim Maliyetleri arasında yer almaz? a)Genel Üretim Giderleri b)Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri c)Direkt İşçilik Giderleri d)Yarı Mamuller e)Dönem Sonu Ticari Mallar

42 24 Kasım 2001 Aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisinin kullanılması halinde, dönem sonu stok düşük bulunur? a)Ortalama Maliyet b)LIFO (son giren ilk çıkar) c)FIFO (ilk giren ilk çıkar) d)Has Maliyet e)Hareketli ortalama maliyet

43 30 Haziran 2002 a)30.600 TL/kg b)25.000 TL/kg c)22.200 TL/kg d)21.000 TL/kg e)20.000 TL/kg TarihAçıklamaMiktar(kg)Br.FiyatTutar 01.04Devir200019.50039.000.000 05.04Alış250022.50055.500.000 16.04Depodan Çıkış3250--- 18.04Alış500025.000125.000.000 29.04Depodan Çıkış4000--- Bir işletmenin 2002 yılı Nisan ayı hammadde hareketleri şöyledir: 16.04.2002 tarihinde depodan çıkan hammaddenin Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemine göre birim maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

44 30 Haziran 2002 a)16.500.000 TL b)24.375.000 TL c)43.875.000 TL d)47.250.000 TL e)49.375.000 TL TarihAçıklamaMiktar(kg)Br.FiyatTutar 01.04Devir200019.50039.000.000 05.04Alış250022.50055.500.000 16.04Depodan Çıkış3250--- 18.04Alış500025.000125.000.000 29.04Depodan Çıkış4000--- Bir işletmenin 2002 yılı Nisan ayı hammadde hareketleri şöyledir: İşletme LIFO yöntemini uygulamış olsaydı, 16.04.2002 tarihinde kalan stok maliyeti tutarı kaç TL olurdu?

45 30 Haziran 2002 Bir mal veya hizmet edinmek amacıyla katlanılan fedakarlıkların parasal toplamına ne denir? a)Gider b)Zarar c)Tüketim d)Maliyet e)Alış Değeri

46 30 Haziran 2002 Aşağıdakilerden hangisi, üretim işleminden önce olması gereken maliyetlerin hesaplanarak fiili sonuçlarla karşılaştırıldığı maliyet yöntemidir? a)Standart Maliyet Yöntemi b)Değişken Maliyet Yöntemi c)Sipariş Maliyet Yöntemi d)Normal Maliyet Yöntemi e)Evre Maliyet Yönetimi

47 30 Haziran 2002 Bir hizmet işletmesinde aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmaz? a)Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri b)Direkt İşçilik Giderleri c)Hizmet Üretim Maliyetleri d)Finansman Giderleri e)Genel Üretim Giderleri

48 30 Haziran 2002 30 Haziran 2002 – soru hatalı Bir işletmenin döneme ait maliyet bilgileri şöyledir: Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri11.000.000 TL - Değişken 11.000.000 Direkt İşçilik Giderleri 7.000.000 TL - Değişken 6.000.000 - Sabit 1.000.000 Genel Üretim Giderleri 8.500.000 TL - Değişken 5.000.000 - Sabit 3.500.000 Değişken maliyet yöntemini uygulayan bu işletmenin toplam üretim maliyeti kaç TL’dir? a)5.500.000 b)17.000.000 c)20.000.000 d)22.000.000 e)25.500.000

49 30 Haziran 2002 Aşağıdakilerden hangisi “Üretim Biçimine Göre Maliyet” yöntemlerinden biridir? a)Tam maliyet yöntemi b)Fiili maliyet yöntemi c)Standart maliyet yöntemi d)Değişken maliyet yöntemi e)Evre maliyet yöntemi

50 30 Haziran 2002 a)9.500.000 b)19.000.000 c)20.500.000 d)20.750.000 e)23.750.000 Yardımcı Üretim Gider YeriEsas Üretim Gider Yeri YemekhaneIsıtmaAB 1. Dağıtım Toplamı190.000.000TL180.000.000TL850.000.000TL550.000.000TL Personel Sayısı1052015 Alan (m2)6020100 Giderlerin dağıtımında kademeli dağıtım yöntemini uygulayan bu işletme dağıtılacak gider tutarı en yüksek olan gider yerinden dağıtıma başlanmaktadır. Yemekhane giderleri personel sayısına, ısıtma giderleri alana göre dağıtılmaktadır? Isıtma gider yerinin yemekhane giderlerinden alacağı pay kaç TL? a)850.000.000 b)997.800.000 c)1.035.875.000 d)1.040.000.000 e)1.046.875.000 (A)’nın toplam gider tutarı kaç TL?

51 28 Haziran 2003 Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin temel amaçlarından biri değildir? a)Gelir tablosunun hazırlanmasını sağlamak b)Giderlerin planlanmasını sağlamak c)Giderlerin kontrolüne yardımcı olmak d)Yönetim muhasebesinden alınacak kararlara ışık tutmak e)Birim üretim maliyetlerini hesaplamak

52 28 Haziran 2003 Tekdüzen hesap planında maliyet hesapları hesap sınıfı seçenekleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a)7/A seçeneğinde giderler, fonksiyon esasına göre bölümlenir b)7/B seçeneğinde giderler, gider çeşidi esasına göre bölümlenir c)7/B seçeneğinde giderler, Gider Dağıtım Tablosu Yardımıyla fonksiyonlarına dönüştürülür d)7/B seçeneğini benimseyen üretim işletmelerinde maliyet muhasebesi bağlantı hesabı kullanılır e)7/A seçeneğinde tek bir yansıtma hesabı kullanılır

53 28 Haziran 2003 Maliyetleri kapsamına göre sınıflandıran maliyet sistemleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? a)Sabit maliyet – ileriye dönük maliyet b)Tam maliyet – normal maliyet – değişken maliyet c)Evre maliyet – sipariş maliyet d)Fiili maliyet – tahmini maliyet – standart maliyet e)Direkt maliyet – endirekt maliyet

54 28 Haziran 2003 Aşağıdaki hesapların hangisinde yansıtma hesabı kullanılamaz? a)Genel üretim giderleri b)Direkt işçilik giderleri c)Araştırma ve geliştirme giderleri d)Komisyon giderleri e)Finansman giderleri

55 28 Haziran 2003 Aşağıdaki hesaplardan hangisi 7/A ve 7/B seçeneklerinde yer alan bir hesaptır? a)Finansman giderleri b)İşçi Ücret ve giderleri c)İlk madde ve malzeme giderleri d)Memur ücret ve giderleri e)Çeşitli giderler

56 28 Haziran 2003 Bir hizmet üretim işletmesinde 7/A seçeneğine göre aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılabilir? a)Direkt İlk madde ve malzeme giderleri b)Direkt işçilik giderleri c)Genel üretim giderleri d)Finansman giderleri e)Direkt işçilik süre farkları

57 28 Haziran 2003 Aşağıdakilerden hangisi birim başına sabit kalır? a)Kira giderleri b)Bakım onarım giderleri c)Amortisman giderleri d)Direkt ilk madde ve malzeme giderleri e)Enerji giderleri

58 Bir işletmenin döneme ait maliyet bilgileri şöyledir: Net Satışlar (10.000 br x 4.000 TL)40.000.000 TL Dönemin Değişken Üretim Giderleri26.000.000 TL Dönemin Sabit Üretim Giderleri13.000.000 TL Dönembaşı Stok13.000 adet Üretim Miktarı Dönem Sonu Mamul Stoğu 3.000 adet Yukarıdaki işletmenin “Tam Maliyet Yöntemine” göre brüt satış karı kaç liradır? a)1.000.000 b)13.000.000 c)20.000.000 d)10.000.000 e)14.000.000 28 Haziran 2003 39.000.000 TL 1.000.000 TL

59 Bir işletmenin döneme ait maliyet bilgileri şöyledir: Net Satışlar (10.000 br x 4.000 TL)40.000.000 TL Dönemin Değişken Üretim Giderleri26.000.000 TL Dönemin Sabit Üretim Giderleri13.000.000 TL Dönembaşı Stok13.000 adet Üretim Miktarı Dönem Sonu Mamul Stoğu 3.000 adet Yukarıdaki işletmenin “Değişken Maliyet Yöntemine” göre brüt satış karı kaç liradır? a)1.000.000 b)13.000.000 c)20.000.000 d)10.000.000 e)14.000.000 28 Haziran 2003

60 60 04 Temmuz 2004 Aşağıdakilerden hangisi yan ürünlerin maliyetinde kullanılan yöntemlerden biridir? a)Satış değeri b)Maliyet değeri c)Aktif değeri d)Tarihi maliyet değeri e)Alış değeri

61 04 Temmuz 2004 Direkt malzeme giderleri + Direkt İşçilik Giderleri + Sabit GÜG + Değişken GÜG hangi maliyet sistemi için geçerlidir? a)Değişken maliyet sistemi b)Tam maliyet sistemi c)Yarı değişken maliyet sistemi d)Evre maliyet sistemi e)Standart maliyet sistemi

62 04 Temmuz 2004 Genel üretim giderleri ile Finansman Giderleri hesapları hangi işleve göre düzenlenmiştir? a)Çeşitlilik esası b)Tahakkuk esası c)Fonksiyon esası d)Gider esası e)Dönemsellik esası

63 04 Temmuz 2004 a)14.000.000 b)10.500.000 c)9.000.000 d)7.000.000 e)6.500.000 Yardımcı Üretim Gider YeriEsas Üretim Gider Yeri BakımEnerjiDikimMontaj 1. Dağıtım Toplamı31.600.000 TL28.000.000 TLXXX İşçi Sayısı10304020 Alan (m2)555020 İşletme ikinci dağıtımda kademeli dağıtım yöntemini uygulamaktadır. Bakım giderleri dağıtımında işçi sayısı kullanılmaktadır. Bu bilgilere göre bakım YGY’nin montaja yüklediği pay ne kadardır?

64 6 KASIM 2004 YARI MAMUL ÜRETİM Hs. XX DİR. İLK MD VE MALZ.GİD YANS.HS.XX DİREKT İŞÇİLİK GİD. YANS. HS.XX GENEL ÜRETİM GİD. YNS.HS. XX Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi nedenle yapılmıştır? a)Maliyetlerin gelir tablosuna yansıtılması b)Maliyet hesaplarının yarı mamule yansıtılması c)Maliyetlerin mamule yansıtılması d)Maliyet hesaplarının kaydedilmesi e)Yarı mamul üretim hesabının kapatılması

65 06 Kasım 2004 Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin görevleri arasında yer almaz? a)Maliyet kontrolüne yardımcı olmak b)Planlamaya yardımcı olmak c)Gelir tablosunun hazırlanmasına yardımcı olmak d)Özel yönetim kararlarına yardımcı olmak e)Mamullerin maliyetlerini saptamak

66 06 Kasım 2004 Belirli bir dönemde işletmenin faaliyeti sürerken ve bir gelir elde edilmesi dışında arızi iş ve olaylardan dolayı kullanılan ve tüketilen varlıkların hasılattan düşülen yararlı tükenmiş maliyetler ne verilir? a)Gider b)Harcama c)Zarar d)Kar e)Tükenmiş maliyet

67 4 Mart 2006 Aşağıdakilerden hangisi 3. dağıtımda yapılır? a)Gider çeşitlerinin mamullere yüklenmesi b)Esas üretim gider yerlerinin mamullere yüklenmesi c)Yardımcı hizmet gider yerlerinin esas üretim gider yerlerine yüklenmesi d)Gider çeşitlerinin gider yerlerine yüklenmesi e)Esas üretim gider yerlerindeki maliyetlerin gider çeşitlerine yüklenmesi

68 04 Mart 2006 42- Aşağıdakilerden hangisi endirekt işçilik gidere örnek oluşturur ? a)Kalite-kontrol işçisinin ücreti b)Depo işçisinin ücreti c)Ustabaşı ücreti d)Montaj işçisinin ücreti e)Pres işçisinin ücreti

69 04 Mart 2006 45- ____________ / _____________ Direkt İlk Madde Malz Gid. Yansıtma Hs.XXX Direkt işçilik Giderleri Yansıtma Hs.XXX Genel üretim Giderleri Yansıtma Hs.XXX Direkt İlk Madde Malzeme Gid. Hs.XXX Direkt işçilik Giderleri Hs.XXX Genel üretim Giderleri Hs.XXX _____________ / ____________ Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? a)Üretilen mamullerin maliyetinin kaydedilmesi b)Sapmaların üretim maliyetlerine yüklenmesi c)Maliyet hesapları ile yansıtma hesaplarının karşılaştırılması d)Üretim unsurlarının üretim sürecine dahil edilmesi e)Üretilen mamulün üretiminin tamamlanması

70 04 Mart 2006 46- Aşağıdakilerden hangisi 7/A hesap grubunun bir özelliği değildir? a)Maliyet giderleri hem fonksiyonel gider hesaplarına hem de gider çeşitlerine kaydedilir b)Yardımcı defterlerde maliyetler gider yeri ve çeşidi itibariyle izlenebilir c)Gider çeşitlerine ilişkin hesap kodları serbest bırakılmıştır d)Hesaplardan gider dağıtım tablosu ile fonksiyonlara dönüştürülür e)Gider hesapları, yansıtma hesapları ve fark hesaplarından oluşur

71 04 Mart 2006 47- Satışların maliyet 1000 YTL DB mamul 50 YTL DS mamul 100 YTL ise dönemdeki net alışları ne kadardır? a)950 b)1.100 c)1.150 d)1.050 e)900

72 24 Haziran 2006 73- Bir üretim işletmesinde 22 000 YTL tutarındaki hammadde üretime sevk edildiğinde yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a)___ / ____ 740 150 ___ / _____ d)___ / ____ 730 152 ___ / _____ b)___ / ____ 150 710 ___ / _____ e)___ / ____ 710 151 ___ / _____ c)___ / ____ 710 150 ___ / _____

73 74- D.İ.M. Malzeme giderleri 15 000 YTL Direkt İşçilik Giderleri 10 000 YTL Genel Üretim Giderleri 25 000 YTL Finansman giderleri 5 000 YTL Genel Yönetim Giderleri 3 000 YTL Paz. Satış Dağıtım Giderleri 2 000 YTL olan işletme % 20 karla satış yapmaktadır. Bu bilgilere göre işletmenin Faaliyet kar ya da zararı ne kadardır? A) 5000 YTL zarar B) 5000 YTL kar C) Ne kar ne zarar D) 2000 YTL kar E) 2000 YTL zarar

74 24 Haziran 2006 78- Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri Direkt işçilik Giderleri Genel üretim giderleri Pazarlama satış dağıtım giderleri Ar-Ge giderleri Yukarıdaki hesaplar hangi esas göre düzenlenmişlerdir? A) Fonksiyon Esası B) Endirekt kayıt esası C) Tahakkuk esası D) Çeşitlilik esası E) Eş zamanlı kayıt esası

75 24 Haziran 2006 79- Yöneticilerin kararlarını etkilemeyen zorunlu giderlere ne ad verilir? A) Sabit maliyetler B) Değişken maliyetler C) Tükenmiş maliyetler D) Direkt maliyet E) Yarı değişken maliyetler

76 24 Haziran 2006 85- Aşağıdaki kalemlerden hangisi satılan mamulün maliyeti tablosunda yer almaz? A) Dönem başı mamuller B) Satılan mamul maliyeti C) Dönem sonu hammadde maliyeti D) Satış iskontoları E) Genel üretim giderleri

77 24 Haziran 2006 86- Bir üretim işletmesinde malzeme hareketlerine ilişkin bilgiler şu şekildedir; tarih adet fiyat tutar 01.Haz başlangıç 100 20 2.000 05.Haz alınan 200 25 5.000 10.Haz gönderilen 250 20.Haz alınan 350 30 10.500 30.Haz gönderilen300 Son giren İlk Çıkar yöntemine göre üretime sevk edilen malzeme maliyeti ne kadardır? A) 15 000 YTL B) 15 500 YTL C) 13 500 YTL D) 12 000 YTL E) 2 500 YTL ( sınav sorusunda doğru cevap yer almamaktadır)

78 24 Haziran 2006 87- Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçlarından biri değildir? A) Üretim maliyetlerini belirlemek B) Yönetim muhasebesinde alınacak kararlara yardımcı olmak C) Mamul birim maliyetlerini hesaplamak D) Planlama ve kontrole yardımcı olmak E) Vergi uygulamalarına yardımcı olmak

79 24 Haziran 2006 88- Bir mal, fayda hizmet sağlanması veya herhangi bir edim karşılığı olmaksızın ortaya çıkan bir yükümlülük nedeniyle yapılan ödeme ve borçlanmalara ne ad verilir? A) Maliyet B) Zarar C) Gider D) Harcama E) Tükenmiş maliyet

80 24 Haziran 2006 89- Bir işletmenin belirli bir dönemdeki mal teslimi veya üretimi, hizmet kullanımı veya sürekli ana iş konusuyla ilgili diğer işlemleri sonucunda işletmenin varlıklarında meydana gelen azalışlara veya yükümlülüklerinde meydana gelen artışlara ne ad verilir? A) Gider B) Maliyet C) Zarar D) Kar E) Harcama

81 11 Kasım 2006 90- Yan ürünlerin değerlemesinde aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanmaz? A) Tedarik yöntemi B) Brüt satış hasılatı yöntemi C) Faaliyet verimlilik yöntemi C) Net satış hasılatı yöntemi D) Satış fiyatından geriye doğru hesaplama yöntemi

82 11 Kasım 2006 91- Direkt ilk Madde ve Malzeme Gideri + Direkt İşçilik Gideri + GÜG (değişken + sabit) kısmını içeren maliyet muhasebesi yöntemi hangisidir? a) Asal maliyet sistemi b) Normal maliyet sistemi c) Tam maliyet sistemi d) Değişken maliyet sistemi e) Kısmi maliyet sistemi

83 11 Kasım 2006 92- Yukarıdaki bilgilere göre son giren ilk çıkar yönteminde depoda kalan malın tutarı ne kadardır? a) 12.000 TL b) Dönem sonuna kalan mal yoktur c) 18.000 TL d) 10.000 TL e) 14.000 TL

84 11 Kasım 2006 93 ___________ / ____________ YARI MAMUL ÜRETİM DİREKT İ. MADDE MALZEME YANSITMA DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ YANSITMA GENEL ÜRETİM GİDERİ YANSITMA ____________ / ___________ a) Üretim maliyetlerinin yarı mamule yüklenmesine b) Sapmaların kayda alınması c) Üretim maliyetlerinin sonuç hesaplarına kaydedilmesi d) Mamullerin satılması e)Yarı mamul maliyetlerinin mamuller hesabına devredilmesi

85 11 Kasım 2006 94 Bir üretim işletmesinin sabit maliyetleri 150 000 YTL, birim başına satış fiyatı 10 YTL ve değişken giderleri 300 000 YTL’dir. İşletme dönemde 50 000 adet mamul üretip satmayı planlamaktadır. Bu bilgilere göre başabaş satış miktarı ne kadardır?(deha) a) 50.600 b) 37 500 c) 42.300 d) 34.700 e) 39.200

86 11 Kasım 2006 95 Mamul üretiminde tüketilen unsurların toplamına ne ad verilir? a) Maliyet b) Gider c) Harcama d) Zarar e) Hasılat

87 11 Kasım 2006 96 Aşağıdakilerden hangisi esas üretim gider yerlerinden biri değildir? a) Boyama gider yerleri b) Kesme gider yerleri c) Montaj gider yerleri d) Tarama gider yerleri e) Aydınlatma ve ısıtma gider yerleri

88 11 Kasım 2006 97 ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ = 5.000 DÖNEM SONU MAMUL MALİYETİ = 650 DÖNEM BAŞI MAMUL MALİYETİ = 2.000 DÖNEM İÇİ TİCARİ MAL ALIŞI = 1.000 Satılan Mamulün maliyeti ne kadardır? a)8.650 TL b)7.350 TL c)6.350 TL d)2.650 TL e)5.650 TL

89 98

90 99

91 100

92 101

93 102

94 103

95 104

96 105

97 106

98 107

99 108

100 109

101 110

102 111

103 112

104 Aşağıdakilerden hangisi üçüncü dağıtımla ilgili bir ifadedir? A)Yardımcı hizmet yerlerindeki giderlerin mamule yüklenmesi B) Esas masraf yerlerindeki giderlerin mamule yüklenmesi C) Genel üretim giderlerini esas masraf yerlerine dağıtılması D) Esas masraf yerlerindeki yardımcı masraf yerlerine dağıtılması E) Yardımcı masraf yerlerinin esas masraf yerlerine dağıtılması 3 Mart 2007

105 Aşağıdakilerden hangisi yan ürünlerin değerlenmesinde kullanılan yöntemlerden biri değildir? A) Brüt Satış Hasılatı Yöntemi B) Net Satış Hasılatı Yöntemi C) Satış Fiyatından Geriye Doğru Hesaplama Yöntemi D)Piyasa değeri yöntemi E)Tedarik Değerinin Esas Alınması Yöntemi

106 3 Mart 2007 ___________ / __________________ YARI MAMULLER- ÜRETİM D.İ.M.MALZEME GİD. YANSITMA DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ YANSITMA GÜG YANSITMA ____________ / ___________________ Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A) Üretim maliyetlerinin yarı mamule yüklenmesi B) Üretim maliyetlerinin mamullere yüklenmesi C) İkinci safha maliyetlerinin mamul maliyetlerine yüklenmesi D) Tamamlanan mamullerin satılması E) Fiili üretim maliyetleri ile standart üretim maliyetlerinin karşılaştırılması

107 3 Mart 2007 İşletmenin varlığını ve faaliyetini sürdürebilmesi için ve bir ekonomik yarar elde etmek için belli bir dönemde kullandığı ve tükettiği girdilerin faydası tüketilmiş maliyetlerin hasılattan düşülen kısmına ne ad verilir? a)Zarar b)Maliyet c)Hasılat d)Harcama e) Gider

108 3 Mart 2007 Maliyet muhasebesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Geleceğe yönelik planların yapılmasına yardımcı olur b) İşletmenin vergi yükünü belirler c) Özel yönetim kararlarına yardımcı olur d) Maliyetleri kontrol eder e) Birim mamul maliyetini hesaplar

109 3 Mart 2007 Yardımcı Hiz. Gid. YeriEsas Ür.Gid yeri B. OnarımEnerjiDökümMontaj 1, dağıtım 31.500.00021.000.000xxxx Dağıtım anahtarları İşçi sayısı 10304020 M 2 555020 İşletme II. gider dağıtımında Kademeli dağıtım yöntemini kullanmaktadır, Bakım gideri dağıtım anahtarı olarak işçi sayısı esas alınmaktadır. Bu bilgiler göre bakım giderinin montaj gider yerine yüklediği maliyet payı ne kadardır? a)9.200.000 b)6.000.000 c)7 000 000 d)8.400.000 e)5.600.000

110 3 Mart 2007 ______________ / ___________ D.İ.M.MALZEME GİD. YANSITMA 100 DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ YANSITMA 80 GÜG YANSITMA 50 D.İ.M.MALZEME GİD. 100 DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ 80 GÜG 50 _____________ / _____________ Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A) Üretim maliyetlerinin yarı mamule yüklenmesi B) Üretim maliyetlerinin mamullere yüklenmesi C) İkinci safha maliyetlerinin mamul maliyetlerine yüklenmesi D) Tamamlanan mamullerin satılması E) Maliyet hesapları ile yansıtma hesaplarının kapatılması

111 3 Mart 2007 Önceden saptanmış maliyet hesaplama yönteminin uygulandığı işletmelerde, fiili genel yönetim giderleri ile önceden saptanmış ve buna göre maliyetlere yüklenmiş genel yönetim giderleri arasındaki farklar hangi hesapta izlenir? a) Yarı Mamuller Üretim b) Genel Yönetim Giderleri Bütçe Farkı c) Mamuller d) Direkt İşçilik Giderleri e) İlk Madde ve Malzeme Stokları

112 3 Mart 2007 Bir üretim işletmesinin sabit maliyetleri 150.000 TL, birim başına satış fiyatı 10 TL ve değişken giderleri 300.000 TL’dir. İşletme, dönemde 50.000 adet mamul üretip satmayı planlamakta ve 300.000 TL kar elde etmeyi hedeflemektedir. Bu bilgilere göre işletmenin başa baş satış miktarı ne kadardır? a)26.400 adet b)33.800 adet c)42.050 adet d)29.900 adet e) 37 500 adet

113 Arızi iş ve olaylardan kaynaklanan varlıklardaki karşılıksız tükenmelere ne ad verilir? 3 Mart 2007 a) Zarar b) Gider c) Maliyet d) Hasılat e) Kâr

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124


"Sınava Hazırlık - 1 -. 1)Kapasite yetersizliği bulunmayan bir işletme, müşterinin sipariş ettiği mamul partisinin bitirilmesi için fazla mesai yapmak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları