Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİPARİŞ MALİYET SİSTEMİ Yrd.Doç. Dr. Niyazi Kurnaz © www.niyazikurnaz.net.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİPARİŞ MALİYET SİSTEMİ Yrd.Doç. Dr. Niyazi Kurnaz © www.niyazikurnaz.net."— Sunum transkripti:

1 SİPARİŞ MALİYET SİSTEMİ Yrd.Doç. Dr. Niyazi Kurnaz © www.niyazikurnaz.net

2 Sipariş Maliyet Sistemi Sipariş Maliyet Sistemi Birim mamul maliyetlerinin saptanmasında kullanılan maliyet yöntemlerinden biridir. Sipariş maliyeti, belli partiler halinde üretim yapan, birbirinden farklı mamul üreten işletmelerde, her bir mamul grubunun maliyetinin ayrı hesaplanmasını sağlayan bir yöntemdir. Sipariş Maliyet Sisteminin Uygulanışı: DHM ve DİŞ giderleri doğrudan doğruya üretim partilerine aktarılarak izlenmekte, GÜG. ise uygun ölçüler kullanılarak siparişin maliyetine aktarılmaktadır. Her bir siparişin hesaplanan toplam maliyeti o siparişteki birim miktara bölünerek birim maliyet elde edilmektedir. © www.niyazikurnaz.net

3 Sipariş Maliyetleme Sisteminin Uygulandığı İşletmeler Başta ısmarlama üretim yapan tüm işletmeler ile, Başta ısmarlama üretim yapan tüm işletmeler ile, Çeşitli makineler üreten fabrikalar, Çeşitli makineler üreten fabrikalar, Uçak ve gemi fabrikaları, Uçak ve gemi fabrikaları, Döküm yapan işletmeler, Döküm yapan işletmeler, İnşaat işleriyle uğraşan işletmeler, İnşaat işleriyle uğraşan işletmeler, Mobilya üreten fabrikalar, Mobilya üreten fabrikalar, Konfeksiyon imalat sektörü, Konfeksiyon imalat sektörü, Yayınevleri, Yayınevleri, Tamirhaneler… Tamirhaneler… © www.niyazikurnaz.net

4 DMM SİPARİŞ MALİYETLEME YÖNTEMİ DİM GİM A Mamul Partisi B Mamul Partisi © www.niyazikurnaz.net

5 OcakŞubatMart ZAMAN DMM + DİM + GİM = DÖN.MAL.= ÜMM +DBMSM= SHMM – DSMSM = SMM Ocak Dönemi Şubat Dönemi SİPARİŞ MALİYETLEME YÖNTEMİ Sipariş 01 DMM + DİM + GİM = DÖN. MAL. = ÜMM + DBMSM = SHMM – DSMSM = SMM Sipariş 02 DMM + DİM + GİM = DÖN. MAL. = ÜMM + DBMSM = SHMM – DSMSM = SMM Sipariş 03 Üretime BaşlamaÜretimi Tamamlama

6 Maliyetlerin sistemli bir şekilde düzenlenebilmesi için: 1. Üretime başlanan her mamul için ayrı bir sipariş kodu (numarası) verilir, ve her sipariş için farklı bir sipariş maliyet kartı düzenlenir. 2. DHM. giderleri, malzeme istek kartlarında yer alan bilgilerden yararlanılarak ait oldukları sipariş maliyet kartlarına işlenir. 3. İşçi zaman kartları bilgilerinden yararlanarak DİŞ ait oldukları siparişlerin maliyet kartlarına eklenir. 4. GÜG yükleme oranları yardımıyla siparişlere dağıtılır ve her siparişin esas üretim gider yerinden alacağı genel üretim gideri payı bulunur. 5. Maliyet dönemi içinde üretimi tamamlanan siparişlerin maliyet kartındaki DHM.,DİŞ. Ve GÜG. toplanarak toplam üretim maliyeti tespit edilir. Toplam maliyet üretilen mamul birimi sayısına bölünerek birim maliyeti bulunur. 6. Tamamlanan siparişlerin toplam üretim maliyeti mamul ambarı hesabına devredilir. Sipariş maliyet kartları ise mamuller dosyasına takılır. © www.niyazikurnaz.net

7 SİPARİŞ MALİYET YÖNTEMİNDE KULLANILAN BELGELER - Sipariş Maliyet Kartı, - Sipariş emirleri belgesi, - ilk madde ve malzeme istek fişi, - işçi zaman kartı, - Gider dağıtım tablosu, - Mamul mallar ambar teslim belgesi. Sipariş Maliyet Kartı: Sipariş giderlerinin mamul partilerine sağlıklı yüklenebilmesi için, tutulan karta denir. © www.niyazikurnaz.net

8 Malzeme Stok Kartı İşçilik Zaman Kartı GİM Dağıtım Kartı

9 Sipariş Maliyet Sisteminin Yararları - Karlı işlerle karsız işlerin ortaya çıkmasını sağlamak yoluyla karar vermeye yardımcı olur. - Karlı işlerle karsız işlerin ortaya çıkmasını sağlamak yoluyla karar vermeye yardımcı olur. - İşletmenin izleyen dönemlerinde alınan benzer siparişlerin maliyeti konusunda karar verme kolaylığı sağlar. - Çalışan işçilerin zaman ve verimlilik açısından kontrolünü sağlar. - İşletmenin izleyen dönemlerinde alınan benzer siparişlerin maliyeti konusunda karar verme kolaylığı sağlar. - Çalışan işçilerin zaman ve verimlilik açısından kontrolünü sağlar. - Sipariş ve gider yerlerindeki giderlerin analizi ile giderlerin kontrolünü sağlar. - Sipariş ve gider yerlerindeki giderlerin analizi ile giderlerin kontrolünü sağlar. - Gerçek ve tahmini maliyetlerin karşılaştırılması yoluyla verimliliğin kontrolünü sağlar, - Gerçek ve tahmini maliyetlerin karşılaştırılması yoluyla verimliliğin kontrolünü sağlar, - Özel sipariş maliyetinin kolayca hesaplanmasına ve belli bir kar ilavesiyle satış fiyatının kolayca tespitine yardımcı olur. - Özel sipariş maliyetinin kolayca hesaplanmasına ve belli bir kar ilavesiyle satış fiyatının kolayca tespitine yardımcı olur. © www.niyazikurnaz.net

10 Sipariş Maliyet Sisteminin Sakıncaları - Sipariş maliyetinde, maliyeti oluşturan giderlerin ayrıntılı bir şekilde izlenmesi zaman alıcı olduğundan ücret giderlerini yükseltir. - Geçmişteki siparişlerin maliyetlerinin, gelecekteki siparişler için emsal alınması hatalı sonuçlara neden olabilir. - Sipariş maliyetinin fiili maliyet yöntemiyle uygulanmasında maliyet hataları ortaya çıkabilir. © www.niyazikurnaz.net

11 Sipariş Maliyet Sistemi Problemler Problem 2.1: “Bilen” Üretim İşletmesi sipariş maliyet sistemini kullanmakta olup, işletmede üretilen mamuller üç esas üretim gider merkezinde süreçlenerek üretilmektedir. Aralık 2001 dönemine ve tüm işletmede üretilen mamullere ilişkin veriler ve “301” Kod nolu mamulün sipariş maliyet kartındaki veriler aşağıda gösterildiği gibidir. © www.niyazikurnaz.net

12 Esas Üretim Gider Merkez Bazında Tüm Mamullere İlişkin Veriler 10.01 Torna10.02 Pres10.03 Kesme DHM ve Malz Mal50,000,00025,000,000 Diş. Maliyeti 30,000,000 20,000,00032,000,000 GÜM(1. Ve 2. Dağ. Sonucu 36,000,00024,000,00030,000,000 Direkt İşçilik Saatleri20,000 Dis18,000 Dis16,000 Dis Makine Saatleri18,000 Mak-S24,000 Mak-s20,000 Mak-S “301” Kod Nolu Mamulün Sipariş Maliyet Kartı 10.01 Torna10.02 Pres10.03 Kesme DHM ve Malz. Mal.2,000,000 5,000,000 3,000,000 Diş. Maliyeti5,500,0004,500,0005,000,000 Direkt İşçilik Saatleri5000 Dis2500 Dis Makine Saatleri 4000 Mak-s3000 Mak-s © www.niyazikurnaz.net

13 İstenilenler: “Torna” departmanında D.İ saatleri. “Pres” departmanında Makine saatleri, “Kesme” departmanında D.İ. Saatleri kapasite ölçüsü olarak alınmıştır 1- Bu işletmenin bölümsel GÜM Yükleme Oranlarını hesaplayınız 2- “301” Kod nolu mamulün toplam üretim maliyetini bulunuz. 3- “301” Kod nolu mamul üçüncü şıkta bulduğunuz “Üretim Maliyeti” ni de dikkate alarak, satış hasılatının %15’ i satış ve yönetim giderlerini ve satış hasılatının %20’ si karı içerecek şekilde bu mamulün satış fiyatını hesaplayınız. © www.niyazikurnaz.net

14 1- Bu İşletmenin bölümsel GÜM Yükleme Oranları ; 10.01 Torna10.02 Pres 10.03 Kesme GÜM 36,000,00024,000,00030,000,000 / / / Dağıtım Ölç. 20,000 Dis 24,000 Mak-s16,000 Dis === GÜMYO1800 TL/Dis1000 TL/Mak-s1875 TL/Dis 2- “301” Kod nolu mamulün sipariş maliyeti; 10.02 Torna10.02 Pres10.03 Kesme DHM ve Mlz. Mal.2,000,0005,000,0003,000,000 Toplam Diş Mal.5,500,0004,500,0005,000,000 GÜM9,000,0003,000,0004,687,500 10,000,000 15,000,000 16,687,500 Toplam Üretim Maliyeti: 41,687,500 TL 3- F= M+K F= 41,687,500 + 0,15F + 0,20F F= 41,687,500 + 0,35F F- 0,35F= 41,687,500 0,65F= 41,687,500 F301 = 64,134,616 TL © www.niyazikurnaz.net


"SİPARİŞ MALİYET SİSTEMİ Yrd.Doç. Dr. Niyazi Kurnaz © www.niyazikurnaz.net." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları