Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖNSÖZ STRATEJİK PLANI

2 ÖNSÖZ Mali sistemimizin temelini teşkil eden 1927 tarihli 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun yerini alan ve kamu mali yönetimi kontrol sistemimizin uluslararası standartlara uyumunu sağlamayı amaçlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9.maddesi gereğince hazırlanmıştır. Kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanımını, mali saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak üzere performans programına dayanak oluşturacak bu çalışmaların Üniversitemiz Stratejik Planlamalarına katkı sağlamasını dilerim. S.Hayati SEVER Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. GENEL BİLGİLER Sayfa No 1.1. Tarihçe 4
1.2. Birimin Yapısı ve Görevleri 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1. Durum Analizi Birimin Üniversite İçerisindeki Yeri İdari Personel Durumu Hizmetler 2.2. Paydaşlar 2.3. GZFT Analizi 2.4. Varsayımlar 3. STRATEJİK PLAN 3.1. Misyon 3.2. Vizyon 3.3. Değerler – İlkeler 3.4. Stratejik Amaçlar ve Hedefler -Faaliyetler(1, 2, 3…) 4.İZLEME VE DEĞERLENDİRME

4 1.GENEL BİLGİLER 1.1. TARİHÇE
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı; Üniversite öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının korunması, hasta olanların tedavi edilmesi veya ettirilmesi, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi alanlarının kazanılmasına imkan sağlanması, gerek sağlık gerekse sosyal durumlarının iyileştirilmesine, yeteneklerinin ve kişilerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetlerin sunulması, onların ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirilmesi, birlikte düzenli ve disiplinli bir çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun, 2880 sayılı değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca kurulup, 1993 yılı itibariyle önce Anadolu Hayat İş Merkezi binası ve Metropol İş Merkezinde , 1996 Aralık ayından sonra Çiftlikköy Merkez Kampusu Pembe Köşk Kafeterya da hizmet vermiştir.Şu anda Çiftlikköy Merkez Kampusunda Öğrenci İşleri ile birlikte müstakil binasında hizmet vermektedir.Bir Rektör Yardımcısına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren 8 adet Daire Başkanlığından birisidir.Başkanlığımızda30 adet kadrolu 41 adet geçici personel görev yapmaktadır.

5 1.2. BİRİMİN YAPISI VE GÖREVLERİ
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.ve 47.maddeleri gereğince, Yükseköğretim Kurumları, Yükseköğretim Kurulunun yapacağı plan ve programlar uyarınca, öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılama ve bu amaçla bütçe imkanları nispetinde okuma salonları, spor salonu ve sahaları sağlamak ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almakla görevlidirler. Bu amaçla, Üniversitemizde kurulan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı hizmet verdiği kısmın bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan hizmet dairesidir.Daire Başkanlığımız Rektör tarafından görevlendirilen, bir Rektör Yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Dairede yürütülen başlıca hizmetler şu şekildedir. a) Beslenme, Kantin, Kafeterya ve Satın alma Hizmetleri b) Sağlık Hizmetleri c) Kültür Hizmetleri d) Spor Hizmetleri e) İdari Hizmetler f) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Ayrıca, Başkanlığımızda İl Sınav Merkezi Yöneticiliği Hizmetleri de yürütülmektedir.

6 2.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1. Durum Analizi
Daire;amacını gerçekleştirmek için bütçe imkanları nispetinde aşağıda temel ve benzeri hizmetleri yapar; a)Her türlü sağlık hizmetlerini yürütür.gerektiğinde yataklı sağlık merkezleri açar. b)Güzel sanatlar spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenler. c)Öğrencilere burs ve kredi,beslenme,barınma,çalışma,dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme,ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunur. d)Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yapar,öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözmeye çalışır. e)Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapar veya yaptırır,gerekli gördüklerini yayınlar. f)Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantin ve lokantaları,okuma salonları ile öğrenci yurtları açar,toplantı,sinema ve tiyatro salonları,spor salon ve sahaları,kamp yerleri sağlar bu ve benzeri diğer tesisleri kurar,kiralar,işletir veya işlettirir. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır,döner sermaye işletmeleri kurar. Daire başkanlığımız tarafından yürütülen hizmetler ve tesisleri durumu şöyledir;

7 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kendisine verilen görevleri en iyi şekilde
yapmakta ve kaliteye büyük önem vermektedir. 1.BESLENME HİZMETLERİ; Daire Başkanlığımızın en önemli görevlerindendir.Öğrencilerin beslenme ihtiyaçları Dairemiz tarafından en iyi ve ucuz bir şekilde sağlanmaktadır. YEMEKHANELER Üniversitemizde 1998 eğitim-öğretim yılında pembe köşk kafeteryada bulunan yemekhanede yemek hizmeti verilmekteydi. Daha sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi alt katında bulunan 4 salon dahil edilerek, Çiftlikköy Kampusu Rektörlük Binası, Fen-Edebiyat Fakültesi binalarında yemek hizmeti verilmiştir eğitim öğretim yılında Çiftlikköy Kampusunda hizmete açılan kişi kapasiteli Merkezi Mutfak ve Yemekhanede bu hizmet verilmeye başlanmıştır. Mutfakta 20 adet yer ocağı, 10 adet lpg fırın, 9 adet konvansiyonel fırın, 10 adet buhar kazanı, 3 adet döner makinesi,4 adet elektrikli ızgara, 1 adet kızartma makinesi, et doğrama, balık işleme, tavuk işleme,ekmek kesme istasyonu ve patiseri bölümü bulunan mutfakta tüm sistemler dökme lpg sistemiyle beslenmektedir. OHSAS, HACCP, İSO , TSE Kalite Belgeli mutfakta son sistemlerde alet edevat ile yemek üretim ve dağıtım hizmetleri Gıda Mühendisi denetiminde deneyimli aşçılar ve personelimiz tarafından yürütülmektedir. Yemekhanede728 oturumlu 4 adet öğrenci salonu, 165 oturumlu 2 adet idari personel salonu, 70 oturumlu 1 adet akademik ve öğretim elemanları salonu, 76 oturumlu akademik öğretim üyeleri(vip) salonu, 40 oturumlu mutfak personel yemek salonu bulunmaktadır. Bunun dışında Pembe Köşk Kafeteryada da 54 oturumlu vip salonu bulunmaktadır.

8 Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusunda bulunan Merkezi Mutfakta
üretilen yemeklerin İlçelerde bulunan Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına dağıtımı sağlanmaktadır. Ayrıca Tarsus, Erdemli, Silifke, Aydıncık, Anamur, Mut İlçelerinde kurulan mutfaklarla yerinde yemek imalatı yapılarak servis edilmektedir.Üniversitemiz Merkez ve Taşra teşkilatında her gün aynı menü çıkarılmaktadır. Yemek üretim ve dağıtım hizmetleri 1997 yılına kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı çalışanları eli ile yerine getirilmekte iken 1998 yılı dahil olmak üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının denetiminde ihale yoluyla işletmecilerden temin edilmektedir.Yemekhane de yemekler alternatif iki ana yemek olmak üzere üç çeşit servis edilmekte böylece seçim imkanı sunulmaktadır. KANTİN VE KAFETERYALAR Üniversitemizde bulunan 16 adet kantinin bir bölümü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kar amacı gütmeden işletilmekte bir bölümü de ihale yoluyla işletmecilere verilerek denetimi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılması suretiyle işlettirilmektedir. Böylece bu kantinler- de satılan içecek ve yiyecekler uygun fiyatlarla öğrencilere sunulmakta ve başka bir şekilde beslenme hizmetine destek olunmaktadır.

9 2.BARINMA HİZMETLERİ ALIŞVERİŞ VE DİĞER MEKANLAR
Üniversitemiz Çiftlikköy Merkez Kampusu alanında 10 yıllık süre ile yap-işlet -devret usulü ile 2000 yılında bir çarşı merkezi yaptırılmıştır. Çarşı merkezinde restoranlar, kafeterya, bilardo ve oyun salonları, 1 adet kitapevi, 1 market, 2 banka şubesi, 2 adet PTT şubesi, (Bu şubelerden her türlü posta hizmeti sunulmaktadır.) mevcuttur. Bunlar yap- işlet-devret modeli ile alan işletmeciler tarafından işlettirilmektedir. Ayrıca Üniversite yerleşkelerinin tamamı GSM operatörlerinin servis alanındadır. Bunun dışında Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı olarak 2 adet İnternet Kafe öğrencilerimize hizmet vermektedir. 2.BARINMA HİZMETLERİ YURT VE SOSYAL TESİSLER Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Tece Öğrenci Yurdu tarihinde kurulmuş olup, öğrencilerimizin bir kısmının barınma ihtiyacını karşılamaktadır. 150 yatak kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurdunda ikişer kişilik odalar, her odada telefon, tv, klima, sıcak su bulunmakta sabah kahvaltısı ve akşam yemeği servisinin yanı sıra Üniversitemiz kampuslarına ücretsiz ulaşım hizmeti verilmektedir. Yurt yaz aylarında Sosyal Tesis olarak kullanılmaktadır. Yurt olarak kullanılanların dışındaki odalar kış aylarında Üniversitemize davet edilen konukların barınmalarında kullanılmaktadır. Yurt Eğitim-Öğretim yılında erkek yurdu olarak faaliyet göstermektedir.

10 3.SPOR HİZMETLERİ VE TESİSLERİ
Spor Hizmetlerimiz Üniversitemiz Senatosunun tarih ve /4 kararıyla kurulan Spor Birliği Yönergesine uygun olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına Bağlı olarak yürütülmektedir. Spor Birliği Yönetimi 1 Başkandan oluşmaktadır. Spor Tesislerinin kullanılması, korunması ve denetlenmesi Spor Birliğinin görevleri içerisinde yer almaktadır. Üniversitemiz Spor Tesisleri 2 beton tenis kortu, 1 mini çim futbol sahası, 1 kondüsyon salonu, 1 adet mini golf sahası, 1 adet çelik konstrüksiyon üzerine branda kaplı, zemini pvc kaplı nizami salon, Üniversitemiz vadi spor tesisleri içerisinde yer alan 4 adet pvc zeminli, 2 adet toprak zeminli tenis kortu, bir adet tüm güç geliştirme aletlerinin bulunduğu fitnes merkezi, bir adet 50x70 ebadında bölgenin en büyük sentetik halı futbol sahası, beş bin seyirci kapasiteli olimpik futbol ve atletizm sahası ayrıca tribün altında profesyonel 3 adet aletli, serbest ve kondisyon salonu ile 2 adet saunaya kavuşarak tüm öğrenci, akademik ve idari personel programlı olarak faydalanmaktadır. Üniversiteler arası müsabakalarda Atletizm müsabakalarında 100metre ve yüksek atlama branşlarında 21 üniversitenin katıldığı müsabakalarda 1. lik ve 2. lik derecelerini almış olup, ayrıca basketbol, voleybol, hentbol branşlarında a- b- c- kategorilerinde takımlarımız mücadele etmişlerdir. Üniversitemiz sporcu öğrencileri Taek-wando branşında her yıl Türkiye birinciliği, Dünya ikinciliği, Balkan şampiyonluğu; Üniversitelerarası olimpiyatlarda olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü elde ederek yaklaşık 7 yıldır bu branşta üstün başarılar elde edip üniversitemizi başarıyla temsil etmektedirler.

11 Atletizm branşında 100-200-400- m branşlarında, disk ve cirit branşlarında olmak üzere
Üniversiteler ve uluslararası müsabakalarda dereceler alarak Mersin Üniversitesi bayrağını her yarışmada dalgalandırmaktadırlar. Takım sporlarında Basketbol Bayan Takımımız, Hentbol Bayan Takımımız Süper Lige terfi etme başarısını göstermiş 3 yıl Süper Ligte mücadele ederek sporcu öğrenci değişkenliğinden dolayı A ve B kategorilerinde mücadelelerine devam etmektedirler. Takım sporlarında başarı standardını yakalayamama nedenlerinin en başında kapalı spor salonu bulunmaması gelmekte olup antrenman eksikliğinden kaynaklanan bu durumun 2007 yılı sonuna yapımı planlanan salon ile giderilerek başarı grafiği salon sporlarında hızla yükselecektir. Kapalı Spor Salonu inşaatı devam etmekte olup, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden 2006 Mali Yılında YTL kaynak aktarılmıştır. 4. KÜLTÜREL VE SOSYAL HİZMETLER KONFERANS SALONLARI Üniversitemiz Çiftlikköy Kampusunda 2000 yılında faaliyete geçen Merkez Konferans Salonu dışında Yenişehir Kampusunda Tıp Fakültesi M. İstemihan Talay Konferans Salonu, Mühendislik Fakültesinde 2 adet, Fen edebiyat Fakültesinde 1 adet, İletişim Fakültesinde 1 adet olmak üzere öğrenci etkinliklerinde kullanılan 5 adet değişik büyüklükte konferans salonu mevcuttur. Çiftlikköy Kampusunda 3000 kişi kapasiteli Amfitiyatro Açıkhava gösterileri ve konserler için kullanılmaktadır. Bunun yanında tarihinde resmi olarak faaliyete geçen Üniversitemiz Kültür Merkezi değişik büyüklükteki salonlarıyla hem Üniversitemiz hem de Mersin için önemli bir kültür merkezi olarak faaliyete başlamıştır ve büyük bir ihtiyacı giderecektir.

12 Amfitiyatro

13 etkinlikler düzenlenmektedir.
Bu salonlarda Öğrenci etkinlikleri gerçekleştirilirken aynı zamanda Fakültelerimiz,Rektörlüğümüz ve Mersinde bulunan Özel ve Tüzel Kurumlar tarafından da önemli bilimsel ve akademik toplantı, sempozyum, panel, bienal, gösteri, konser vs. etkinlikler düzenlenmektedir. BİLİMSEL, SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPOR ETKİNLİKLERİ Başkanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren 55 adet öğrenci topluluğu bulunmaktadır.Bu topluluklarla öğrencilerimiz hem boş zamanlarını yararlı uğraşlarla geçirmekte hem de bilimsel, kültürel yeni bilgiler kazanma fırsatı bulmaktadırlar.Meslekleriyle ilgili topluluğa üye olan öğrenciler adım attıkları meslekle ilgili bilgiler edinmekte , mesleği ile ilgili olmayanlar ise farklı disiplinleri öğrenme fırsatı bulmaktadırlar. Öğrencilerin hem boş zamanları değerlendirilmekte, hem farklı Üniversite ve kurumlarla ilişki kurmaları sağlanmaktadır.Üniversitemizde, bilimsel, sosyal,sanatsal ve kültürel etkinliklerin niteliğinin yükseltilerek, sayısal olarak arttırılmasına büyük önem verilmiş ve bu nedenle kurulan Öğrenci Topluluklarının etkinlikleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından desteklenmiştir.1998 yılında 31 adet olan Öğrenci Topluluğu sayısı 2006 yılı Haziran ayı itibariyle 55 adede yükselmiştir. Toplulukların etkinlikleri de her yıl nitelik ve nicelik olarak artmaktadır.

14 BİLİMSEL ETKİNLİKLER :
Panel, konferans, sempozyum vb.gibi bilimsel etkinlikler, Üniversitemizde eğitim ve öğretimin önemli bir parçası görülürken, bilgi ve birikimin paylaşılması açısından da büyük önem taşımaktadır.Bilimsel etkinlikler Daire Başkanlığımız tarafından desteklenmiş topluluklara bilimsel toplantılara davet edilen konukların barınması yol masrafları v.s katkıda bulunurken, topluluk öğrencilerinin diğer üniversitelerdeki bilimsel toplantılara katılması içinde maddi yardımda bulunulmuştur. SOSYAL, SANATSAL VEKÜLTÜREL ETKİNLİKLER: 1-Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Topluluğu her yıl iş imkanları ve kendilerini geliştirmeleri bağlamında bir çok firmanın katıldığı Kariyer Günleri kapsamında konferans ve seminerler düzenlemişler, öğrencilere iş hayatı konusunda tanıtıcı bilgiler ve kariyer fırsatları verilmesini sağlamışlardır. 2-Her yıl İnkılap Tarihi dersinden başarılı olan Üniversitemiz öğrencilerine tarih bilincini aşılamak amacıyla Çanakkale’ye, gezi düzenlenmektedir. 3-Cimnastik Topluluğumuz her yıl yeniledikleri danslarıyla yıl boyunca öğrenci ve personelimize hoşça vakit geçirtirken Mersinde ve yakın illerde de gösteriler sunmakta ve herkesin beğenisini kazanmaktadır. 4-Arkeoloji Topluluğumuz her yıl düzenledikleri etkinliklerle hem tarih bilincini aşılamaya çalışmakta hem de mevcut tarihi eserlerimizin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmaktadır.

15 5-Sinema Topluluğumuz her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri film gösterileri ile
öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmesine yardımcı olmakta ve zararlı alışkanlıklardan korunmasını sağlamaktadır. 6-Gazetecilik Topluluğumuz çıkardıkları gazeteyle öğrencilerimize yararlı bilgiler vermekte hem de mesleklerine hazırlanmaktadırlar. 7-Radyo Topluluğumuz kampusumuz da gerçekleştirilen radyo yayınlarına katkıda bulunmakta ve radyoculuğa hazırlanmaktadırlar. 8-Satranç Topluluğunca düzenlenen turnuvalarla satranç’ın yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Her yıl düzenlenen şenliklerle tüm öğrencilerimiz ve Üniversitemiz mensupları tarafından birikim ve becerilerinin paylaşılması sağlanmıştır. İlk yıllarda bir sanatçı tarafından verilen konserle renklendirilen şenliğimiz, 2006 yılında şenlik boyunca Kerem CEM, Yavuz BİNGÖL, Zeynep CASALLİNİ, Bengü, Kıraç, Grup 84 gibi sanatçı ve gruplar davet edilerek konserler vermişlerdir. Tayfun TALİPOĞLU, Ferhat GÖÇER-Şafak KARAMAN, Cezmi ERSÖZ, Haşmet ZEYBEK-Demirtaş CEYHUN gibi ünlü yazar ve sanatçının katıldığı söyleşi ve imza günleri düzenlenmiştir.Üniversitemiz öğrenci ve personelinin dışında Mersin halkının da büyük ilgi duymasıyla geniş çaplı bayram havasında geçen şenliğimiz Mersin’in sosyal ve kültürel hayatına da canlılık getirmiştir. Şenlikler dışında tüm eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerimiz konser, gösteri, tiyatro vs. etkinliklerle hem kendilerine hem de diğer öğrencilere hoşça vakit geçirtmişlerdir. Topluluklar Bilgi ve birikimlerini diğer Üniversitelerle, Mersin Halkıyla da paylaşmış ve Üniversitelerin Kentleri geliştirme misyonuna katkıda bulunmuştur.

16

17 5.SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKO SOSYAL MERKEZİ
Sağlık Ünitesinde 4 Doktor, 3 Diş Hekimi, 3 Hemşire ve 1 Hastabakıcı görev yapmaktadır.Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokulda okuyan öğrencilerle çalışanların (Eş ve Çocuklarının) sağlık problemlerinde ilk başvuru merkezi başkanlığımız olmaktadır. Sağlık sorunları ile ilgili müracaat eden hastalara dosya açılarak bu dosyaların arşivi yapılmaktadır. Sağlık Ünitesine başvuran öğrenci ve personelin şikayetleri doktorlarımız tarafından değerlendirilmekte teşhis ve tedavileri yapılmakta, gerekli görülen hastaların sevkleri bir üst birime (Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine) yapılmaktadır. Ünitemizde; a)Genel muayene yapılmakta (EKG, Ultrasound) b) Muayenelerde hasta kayıtları dosya sistemi uygulanmakta ve bilgisayarda izlenmektedir. C) Diş Ünitesinde muayene, cerrahi müdahale ve tedavi yapılmakta, d) İsteyen yeni kayıtlı öğrenciler ve çalışan personelimize kan grubu tayini ve Hepatit tetkikleri yapılmakta, e) Laboratuar Hizmetleri ( Tam kan sayımı, Biyokimya tetkikleri, Hepatit tetkikleri, Romatizma tetkikleri, idrar-Gaita tetkikleri vb.) yapılmaktadır. f) 2 Yataklı acil servis hizmeti verilmekte, g) Daire Başkanlığına ait Ambulans ile acil hastaların ilk müdahale sonrası nakli sağlanmakta, h) Önemli haftalarda seminer ve konferanslar düzenlenmekte, ME.Ü. Tıp Fakültesine kurum hekimliği yapılmaktadır

18 1998 yılında Sağlık kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile aynı binada
ve birkaç odada faaliyette bulunmakta iken 2000 yılında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının müstakil bir binaya yerleşmesiyle Pembe Köşk Kafeteryanın Üst katı tamamen Mediko Sosyal Merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştır.2002 yılında yapılan tadilatlarla merkeze 100 MİLYAR TL harcanmıştır. Mediko Sosyal Merkezi : 1- 5 adet doktor odası(muayene odası) 2- 1 adet sterlizasyon odası 3- 1 adet laboratuar 4- 1 hemşire odası 5- 2 yataklı acil servis 6- kayıt bürosu 7- 3 diş ünitli 2 adet diş hekimi odası 8- 1 adet tıbbi malzeme deposu 9- 1 adet su arıtma odası 10-1 adet röntgen odası olmak üzere toplam 374.m2 kapalı alanda faaliyet göstermektedir

19 psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi 1995 yılından itibaren sağlık
6.PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETİ: psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi 1995 yılından itibaren sağlık hizmetleri çerçevesinde öğrenci, personel eş ve çocuklarının ruh sağlığı ile ilgilenmektedir.2004 yılı itibari ile bu hizmet Yenişehir Kampusu Eğitim Fakültesi Psikolojik Rehberlik bölümü işbirliği ile aynı binada bu iş için ayrılan Daire Başkanlığımızca tefrişi yapılan yerde hizmet vermektedir.Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi öğrencilerin, günlük yaşamda başa çıkmakta zorluk çektikleri uyum güçlükleri, davranış bozuklukları, ders çalışmalarını zorlaştıran, sınav başarılarını düşüren psikolojik kökenli problemlerin çözümü için yardımcı olmaktadır. 2006 yılında 135 (yüzotuzbeş) öğrenciye Psikolojik danışmanlık hizmeti verilmiştir.

20 7.UYGULAMA KREŞİ VE ANAOKULU:
Üniversitemizde çalışan personelimizin aylık çocuklarının devam ettikleri okul öncesi eğitim veren Uygulama Kreşi Ve Anaokulu eğitim öğretim yılında Yenişehir Kampusu Yerleşkesinde 43 öğrenci ile 4 derslik, yatakhane, mutfak ve oyun salonuyla toplam 1300 m2 kapalı alan ile hizmete başlamıştır. Üniversitemiz Kreşi 100 öğrenci kapasiteli olup, halen 80 öğrenci (%50 personel-%50 si dışardan) 5 derslik ve 5 öğretmenle çağdaş eğitim düzeyinde önceliği Mersin Üniversitesi çalışanlarının çocukları olmak üzere hizmet vermeye devam etmektedir.

21 2.1.1. BİRİMİN ÜNİVERSİTE İÇERİSİNDEKİ YERİ
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı; Üniversite öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının korunması, hasta olanların tedavi edilmesi veya ettirilmesi, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi alanlarının kazanılmasına imkan sağlanması, gerek sağlık gerekse sosyal durumlarının iyileştirilmesine, yeteneklerinin ve kişilerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetlerin sunulması, onların ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirilmesi, birlikte düzenli ve disiplinli bir çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun, 2880 sayılı değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca kurulmuştur. REKTÖR YÖNETİM KURULU YÜRÜTME KURULU SKSDB DAİRE BAŞKANI

22 Kuruluş şeması

23 İDARİ PERSONEL DURUMU Eğitim Öğretim yılı itibariyle Üniversitemizin yaklaşık Öğrencisi bulunmaktadır.Dairemiz yıllar itibariyle artan öğrenci sayısını baz alarak her geçen yıl onlara daha iyi hizmet sunabilmek için personel sayısı ve niteliğiyle Öncü bir birim olmak çabasındadır. Başkanlığımızda, Genel İdari Hizmetler sınıfında 1 Daire Başkanı, 4 Şube Müdürü, 1 Şef, 4 Doktor, 3 Diş Hekimi, 4 Hemşire, 1 Bilgisayar İşletmeni, 3 Memur, 4 Hizmetli, 2 Aşçı, 1 Kaloriferci, 2 Hasta Bakıcı (toplam 30 kadrolu) ile 41 kadrosuz Geçici İşçi Statüsünde çalışan personel hizmet vermektedirler. Spor Servisindeki Hizmetler 1 Spor Birliği Başkanı nezaretinde yürütülmektedir.

24 İdari personel sayıları
sınıflandırma 2001 2002 2003 2004 2005 Şube Müdürü 3 Şef 2 1 Memur 5 4 Hizmetli 6 Aşçı Hastabakıcı-Kaloriferci TOPLAM

25 2.1.3. HİZMETLER SOSYAL HİZMETLER
1-Öğrencilerin barınma,beslenme,burs ve kredi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sağlamak,bu hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yaparak,hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlamak ve yurt,kantin ve kafeteryalarının en iyi şekilde hizmet vermesi için çaba göstermek, 2-Çeşitli konuları içeren kitap ve periyodikleri bulunduran okuma salonları açarak,öğrencilerin ilgi alanlarına göre bilgi edinmelerine,yeni ilgi alanları kazanmalarına yardım etmek ve boş zamanlarını okuyarak değerlendirmelerini özendirmek, 3-Öğrencilerin ve çalışanların sömestre ve yaz tatilleri için,dinlenme tesisleri veya kamp yerleri kurmak veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak hizmetin görülmesini de sağlamak, 4-Öğrencilerin ve çalışanların ulaşım hizmetlerinin görülmesini temin etmek veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak,hizmetin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak, 5-Üniversitede çalışanların okul öncesi çağdaki ve okul çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içinde bakımları ve eğitimlerine yardımcı olmak üzere,kreş,yuva vb. birimler kurmak ve bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin en iyi şekilde görülmesini sağlamak. Öğrencilerin her türlü sosyal ve kültürel ihtiyaçları için Daire Başkanlığımızda 45 kişilik 1 adet otobüs, 30 kişilik 1 adet minibüs, 1 adet binek otomobil ve 1 adet kamyonet bulunmaktadır.Bu araçlarla hem topluluklara hem de fakülte ve yüksekokullara hizmet verilmektedir.Ayrıca Tece’ de bulunan Yurt için servis hizmeti verilmektedir.

26 izlemelerini,isterlerse katılımlarını da temin etmek amacıyla aşağıda
KÜLTÜR HİZMETLERİ Dairede kültür hizmetleri olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek,yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak,güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini izlemelerini,isterlerse katılımlarını da temin etmek amacıyla aşağıda gösterilen hizmetler yürütülür.Öğrencilerin boş zamanlarında; 1-Resim ve fotoğraf sergileri açmak,tiyatro,konser,konferans vb. sanat ve kültür alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeşit faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak,öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 2-ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için,resim,fotoğraf,el sanatları,halk dansları,klasik dans,müzik vb faaliyet alanlarında kurslar,çalışma grupları,korolar oluşturmak,bu grup ve koroların,üniversite içinde ve dışında konser,gösteri,sergi ve karşılaşma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya karşılaşmalara katılımlarını sağlamak.

27 tarafından desteklenmektedir.
Daire Başkanlığımız kültür hizmetlerini tarihi Mersin Üniversitesi Öğrencileri, Bilimsel, Kültürel, Sosyal ve sportif Etkinlikleri Yönergesi gereği kurulan öğrenci toplulukları ile yürütmektedir.Bu toplulukların düzenlediği etkinlikler daire başkanlığımız tarafından desteklenmektedir. Öğrencilerimizin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardım etmek, beden ve ruh sağlıklarını korumak ve onları araştırıcı ve yaratıcı kişiler olarak yetişmelerine imkan sağlamak, dinlenmek ve boş zamanlarını değerlendirmek tüm topluluklarımızın genel ilkeleridir. Bu ilkeler ışığında kurulan ve faaliyet gösteren topluluklarımız şunlardır: 1-İktisadi ve İdari Bilim.Topluluğu 2-Robotik Topluluğu 3-Atatürkçü Düşünce Topluluğu 4-Doğa Ve Kültür Varlıklarını Koruma Topluluğu 5-Matematik Topluluğu 6-Biyoloji Topluluğu 7-Tiyatro Topluluğu 8-Türkçe Eğitimi Topluluğu 9-Felsefe Topluluğu 10-İngiliz Dili Öğretmenliği Topluluğu 11-Sinema Topluluğu 12-Satranç Topluluğu 13-Doğa Sporları Topluluğu 14-Bilgisayar Topluluğu

28 15-Plastik Sanatlar Topluluğu
16-Tarih Topluluğu 17-Edebiyat Topluğu 18-Jimnastik Topluğu 19-Su Sporları Topluluğu 20-Sınıf Öğretmenliği Etkinlikleri Topluluğu 21-Okul Öncesi Öğretmenliği Topluluğu 22-Genç Tema Topluluğu 23-Turizm Topluluğu 24-Fizik Topluluğu 25-Türk Sanat Müziği Topluluğu. 26-Halk Oyunları Topluluğu 27-Halk Müziği Topluluğu 28-Arkeoloji Topluluğu 29-İngiliz Dil Bilim Topluluğu 30-Kimya Topluluğu 31-Psikoloji Topluluğu 32-Çevre Topluluğu 33-Münazara Topluluğu 34-Mağara Araş.Topluluğu 35-AEGEE Topluluğu

29 36-ME.Ü Bilimsel Araş.Topluluğu
37-Psikolojik Danış. ve Rehberlik Topluluğu 38-Fen Matematik Topluluğu 39-Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi Mersin Yerel Kurulu Topluluğu 40-Havacılık Topluluğu 41-Eczacılık Fak.Öğrencileri Topluluğu 42-Gazetecilik Topluluğu 43-Radyo Topluluğu 44-Gıda Topluluğu 45-Anamur MYO Dinleti Topluluğu. 46-Anamur MYO Atatürkçü Düşünce Topluluğu 47-Aydıncık MYO Atatürkçü Düşünce Topluluğu 48-Gülnar MYO İletişim Topluluğu 49-Silifke MYO Kültürel ve Sportif Etkinlikler Topluluğu 50-Tarsus MYO Atatürkçü Düşünce Topluluğu 51-Tarsus MYO Kültürel ve Sanat.Etkinlikler Topluluğu 52-Sağlıklı Yaşam Topluluğu 53-Okçuluk Topluluğu 54. Mimarlık Topluluğu 55-Anamur Meslek Yüksekokulu Sinema Topluluğu 56-Kan Bağışı gönüllüleri Topluluğu 57- Gemoloji Topluluğu

30 SAĞLIK HİZMETLERİ Dairede öğrencilerin beden ve ruh sağlığı hizmetlerini yürütmek üzere aşağıdaki hizmetler yapılır: 1-Üniversitenin bütün öğrencileri ile çalışanları,emeklileri ve çalışanların bakmakla yükümlü olduğu bireyleri için sağlık fişi düzenlemek. 2-Üniversitedeki bütün öğrencileri imkanlar ölçüsünde her yıl bir defa zorunlu olarak sağlık kontrolünden geçirmek ve tespit edilen bulguları sağlık fişine işlemek. 3-Öğrencilere,gerektiği zamanlarda koruyucu aşılar uygulamak. 4-Öğrencilerle,üniversitede görevli diğer personel için,sağlıklarını korumak,bu konuda bilgilerini arttırmak ve eğitmek amacıyla konferanslar düzenlemek,ilgili filmleri göstermek ve gerekirse broşür dağıtmak, 5-Öğrencilerle diğer personelin muayeneleri ile ayakta tedavilerini yapmak,

31 6-Yatırılarak inceleme tedavisi gereken hastaların,ilgili sağlık kuruluşuna gönderme işlemleri ile her türlü laboratuar tahlilleri ve radyolojik incelemelerini yapmak veya yaptırmak. 7-Öğrencilerin,bütçe imkanları ölçüsünde görevli hekimlerce saptanacak ilaç,gözlük,ortopedik cihaz vb. ihtiyaçlarını sağlamak. 8-Tedavi masrafları T.C Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanan öğrencilerin,bu giderleri ile gözlük ve ortopedik araç masraflarının söz konusu kurumlar tarafından daireye ödenmesini sağlamak,   Üniversitede çalışanların sağlık konusunda daireye başvuruları için gerekli sevk belgeleri ve sağlık karneleri bağlı oldukları kuruluşlarca düzenlenir.

32 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri olarak öğrencilerin karşılaştıkları
duygusal,sosyal,eğitime ve iş seçimine ilişkin sorunların çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapar ve amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki hizmetleri yürütür. 1-Yeni giren öğrencilere,üniversite,kurallar ve yakın çevre hakkında tanıtıcı ve aydınlatıcı bilgiler vermek,öğrencinin çevreye ve üniversiteye alışmasını sağlamak. 2-Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak. 3-Buldukları bölümü değiştirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak. 4-Öğrencilere ileride sahip olacakları mesleğe ilişkin bilgiler vermek ve onları çevredeki iş imkanlarından haberdar etmek.Özel kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak, mezunlara iş bulmaya yardımcı olmak ve işe yerleştirilen mezunları imkanları ölçüsünde izlemek. 5-Duygusal sorunları olan öğrencilere,istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla psikolojik danışma yapmak.Bireyin önemli kararlar almasına,kendisini daha iyi tanımasına,çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak. 6-Öğrencilerle ilgili olarak havale edilen vakalarda yetkililerce ön görüşme yapılmasını ve gerektiğinde onlara psikolojik testler uygulanmasını sağlamak.Yapılan değerlendirme sonucuna göre öğrenciyi ilgili hizmet birimine göndermek

33 SPOR HİZMETLERİ Dairede spor hizmetleri olarak öğrencilerin ve çalışanların beden sağlığını korumak geliştirmek,onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak,spora ilgi duymalarını sağlamak,enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek,boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak üzere  spor hizmetleri tarihli Spor Birliği Yönergesi ile yürütülmektedir.2547 sayılı kanunun 47.maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Mediko Sosyal Sağlık, sosyal ve spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nin 17.maddesinin a) bendi gereği, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel unsuru olan insan gücünün beden ve ruh sağlığı yönünden geliştirilmesi, yükseköğrenim gençliğinin spor ihtiyaçlarının karşılanması,sportif faaliyetlerin düzenlenmesi ve boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak üzere spor birliği kurulmuştur. Spor Birliği Başkanı bu amaçlarla;

34 1-Mersin Üniversitesi Spor Faaliyet ve hizmetlerini düzenlemek,
2- aynı bölgede bulunan diğer üniversitelerin spor faaliyetlerinden sorumlu birimleriyle işbirliği yaparak, dostluk ve bilgi alışverişi amaçlı bilimsel toplantılar, sportif karşılaşmalar düzenlemek, 3-Üniversitenin tüm spor, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılmasını, elemanların planlı bir şekilde çalışmalarını ve bir merkezden yönetilmelerini sağlamak, 4-İlimizde diğer kurumlarla işbirliği yaparak Mersin Halkı yararına sağlık ve rekreasyon amaçlı sportif faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak, 5- Üniversitemizin ihtiyacı olabilecek spor ve tesisler hakkında yürütme kuruluna sunulmak üzere çalışmalar yapmak, proje önerileri hazırlamak, 6-Her öğretim yılı başında faaliyet gösterilecek spor branşlarını Üniversitenin imkanlarına göre tespit etmek ve yürütme kuruluna bildirmek, 7-mersin Üniversitesi’ne ait tüm spor tesislerini en iyi şekilde işletmek, korunması ve emniyetini sağlamak,

35 8-Mersin Üniversitesine ait tüm spor tesislerini en iyi şekilde işletmek, korunması ve emniyetini sağlamak, 9-Gerekli görülen spor dallarında faaliyet gösterecek tertip komitelerini kurmak ve bunları denetlemek, 10-Tertip komitelerinin kararına yapılacak itirazları inceleyerek karar vermek üzere yürütme Kuruluna sunmak, 11-Sporcu öğrenciye teşvik edici ödüller sunmak ve organizasyon tertiplemek, 12-Kurum içi ve özel karşılaşmalarda uygulanacak yönerge tekliflerini hazırlayarak yürütme kuruluna sunmak, 13-Grup çalışmaları ve karşılaşmalar düzenlemek. Dairenin yukarıda belirtilen sağlık,psikolojik danışma ve rehberlik,sosyal,kültürel ve spor hizmetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda uzman ve pratisyen hekim,diş hekimi,eczacı, psikiyatrist, klinik psikolog,danışman psikolog,sosyal hizmet uzmanı,çocuk gelişim uzmanı,diyetisyen,hemşire,laborant,uzman,memur ve diğer hizmetliler görevlendirilir.

36 2.1.3.1. Fiziki Altyapı Beslenme Hizmetleri
Üniversitemizde eğitim-öğretim yılında pembe köşk kafeteryada bulunan yemekhanede yemek hizmeti verilmekteydi. Daha sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi alt katında bulunan 4 salon dahil edilerek, Çiftlikköy Kampusu Rektörlük Binası, Fen-Edebiyat Fakültesi binalarında yemek hizmeti verilmiştir eğitim- öğretim yılında Çiftlikköy Kampusunda hizmete açılan kişi kapasiteli Merkezi Mutfak ve Yemekhanede bu hizmet verilmeye başlanmıştır. Mutfakta 20 adet yer ocağı, 10 adet lpg fırın, 9 adet konvansiyonel fırın, 10 adet buhar kazanı, 3 adet döner makinesi,4 adet elektrikli ızgara, 1 adet kızartma makinası, et doğrama, balık işleme, tavuk işleme, ekmek kesme istasyonu ve patiseri bölümü bulunan mutfakta tüm sistemler dökme lpg sistemiyle beslenmektedir. OHSAS, HACCP, İSO , TSE Kalite Belgeli mutfakta son sistemlerde alet edevat ile yemek üretim ve dağıtım hizmetleri Gıda Mühendisi denetiminde deneyimli aşçılar ve personelimiz tarafından yürütülmektedir. Yemekhanede 728 oturumlu 4 adet öğrenci salonu, 165 oturumlu 2 adet idari personel salonu, 70 oturumlu 1 adet akademik ve öğretim elemanları salonu, 76 oturumlu akademik öğretim üyeleri(vip) salonu, 40 oturumlu personel yemek salonu bulunmaktadır. Bunun dışında Pembe Köşk Kafeteryada da 54 oturumlu vip salonu bulunmaktadır. Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusunda bulunan Merkezi Mutfakta üretilen yemeklerin İlçelerde bulunan Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına dağıtımı sağlanmaktadır. Ayrıca Tarsus, Erdemli, Silifke, Aydıncık, Anamur, Mut İlçelerinde kurulan mutfaklarla yerinde yemek imalatı yapılarak servis edilmektedir.

37 Üniversitemiz Merkez ve Taşra teşkilatında her gün aynı menü
çıkarılmaktadır. Yemek üretim ve dağıtım hizmetleri 1997 yılına kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı çalışanları eli ile yerine getirilmekte iken 1998 yılı dahil olmak üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının denetiminde ihale yoluyla işletmecilerden temin edilmektedir. eğitim-öğretim yılında 1 tabldot yemeği (3 çeşit yemek) 3.YTL. 10.YKr.+ KDV ye işletmeciden alınmakta öğrenciye günlük 1.YTL.25.YKr. yemek katılım payı karşılığında verilmektedir. Yemekhane de yemekler çift ana yemek olarak servis edilmekte böylece seçim imkanı sunulmaktadır. Üniversitemizde bulunan 16 adet kantinin bir bölümü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kar amacı gütmeden işletilmekte bir bölümü de ihale yoluyla işletmecilere verilerek denetimi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılması suretiyle işlettirilmektedir.

38 KANTİN VE KAFETERYALAR
ÜNİVERSİTEMİZDEKİ KANTİNLER VE KURULUŞ TARİHLERİ: İSİM KURULUŞ TARİHİ PEMBE KÖŞ KAFETERYA FEN-EDEBİYAT FAK.KANTİNİ MÜHENDİSLİK FAK.KANTİNİ MMYO KANTİNİ YABANCI DİLLER ÖĞR.KANTİNİ GOLF SAHASI BÜFESİ2001TECE SOS.TES 2003 TURİZM İŞL.VE OT.Y.O KANTİNİ YENİŞEHİR KAM.ÖĞR.KAN HAYAL KAHVESİ KIR KAHVESİ TIP FAKÜLTESİ KANTİNİ VADİ SPOR TESİSLERİ SOSYAL BİLİMLER KANTİNİ KUYULUK TAK.TEK.KANTİNİ STADYUM KANTİNİ

39 KONFERANS SALONLARI ALIŞVERİŞ VE DİĞER MEKANLAR
Üniversitemiz Çiftlikköy Merkez Kampusu alanında 10 yıllık süre ile yap-işlet – devret usulü ile 2000 yılında bir çarşı merkezi yaptırılmıştır. Çarşı merkezinde restoranlar, kafeterya, bilardo ve oyun salonları, 1 adet kitapevi, 1 market, 2 banka şubesi, 2 adet PTT şubesi, (Bu şubelerden her türlü posta hizmeti sunulmaktadır.) mevcuttur. Bunlar yap-işlet-devret modeli ile alan işletmeciler tarafından işlettirilmektedir. Ayrıca Üniversite yerleşkelerinin tamamı GSM operatörlerinin servis alanındadır. Bunun dışında Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı olarak 2 adet İnternet Kafe öğrencilerimize hizmet vermektedir. KONFERANS SALONLARI Üniversitemiz Çiftlikköy Kampusunda 2000 yılında faaliyete geçen Merkez Konferans Salonu dışında Yenişehir Kampusunda Tıp Fakültesi M. İstemihan Talay Konferans Salonu, Mühendislik Fakültesinde 2 adet, Fen edebiyat Fakültesinde 1 adet, İletişim Fakültesinde 1 adet olmak üzere öğrenci etkinliklerinde kullanılan 5 adet değişik büyüklükte konferans salonu mevcuttur. Çiftlikköy Kampusunda 3000 kişi kapasiteli Amfitiyatro Açıkhava gösterileri ve konserler için kullanılmaktadır. Bunun yanında tarihinde resmi olarak faaliyete geçen Üniversitemiz Kültür Merkezi değişik büyüklükteki salonlarıyla hem Üniversitemiz hem de Mersin için önemli bir kültür merkezi olarak faaliyete başlamıştır ve büyük bir ihtiyacı giderecektir. Bu salonlarda Öğrenci etkinlikleri gerçekleştirilirken aynı zamanda Fakültelerimiz, Rektörlüğümüz ve Mersinde bulunan Özel ve Kamu Kurumları tarafından da önemli bilimsel ve akademik toplantı, sempozyum, panel, bienal, gösteri, konser vs. etkinlikler düzenlenmektedir.

40 YURT VE SOSYAL TESİSLER
Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Tece Öğrenci Yurdu tarihinde kurulmuş olup, öğrencilerimizin bir kısmının barınma ihtiyacını karşılamaktadır. 150 yatak kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurdunda ikişer kişilik odalar, her odada telefon, tv, klima, sıcak su bulunmakta sabah kahvaltısı ve akşam yemeği servisinin yanı sıra Üniversitemiz kampuslarına ücretsiz ulaşım hizmeti verilmektedir. Yurt yaz aylarında Sosyal Tesis olarak kullanılmaktadır. Yurt olarak kullanılanların dışındaki odalar kış aylarında Üniversitemize davet edilen konukların barınmalarında kullanılmaktadır Eğitim öğretim yılında yurt erkek öğrenci yurdu olarak kullanılacaktır.

41 SPOR HİZMETLERİ VE TESİSLERİ
Spor Hizmetlerimiz Üniversitemiz Senatosunun tarih ve /4 kararıyla kurulan Spor Birliği Yönergesine uygun olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına Bağlı olarak yürütülmektedir. Spor Birliği Yönetimi 1 Başkandan oluşmaktadır. Spor Tesislerinin kullanılması, korunması ve denetlenmesi Spor Birliğinin Görevleri içinde bulunmaktadır. Üniversitemiz Spor Tesisleri 1998 yılında 2 beton tenis kortu, 1 mini çim futbol sahası, 1 kondüsyon salonu, 1 adet mini golf sahasına sahip iken 8 yıllık süre içerisinde 1 adet çelik konstrüksiyon üzerine branda kaplı, zemini pvc kaplı nizami salon, Üniversitemiz vadi spor tesisleri içerisinde yer alan 4 adet pvc zeminli, 2 adet toprak zeminli tenis kortu, bir adet tüm güç geliştirme aletlerinin bulunduğu bir adet fitnes merkezi, bir adet 50x70 ebadında bölgenin en büyük sentetik halı futbol sahası, beş bin seyirci kapasiteli olimpik futbol ve atletizm sahası ayrıca tribün altında profesyonel 3 adet aletli, serbest ve kondisyon salonu ile 2 adet saunaya kavuşarak tüm öğrenci, akademik ve idari personel programlı olarak faydalanmaktadır.Yenişehir Kampusunda 400 m2 beton zemin genel amaçlı spor alanı içinde 1 adet basketbol, 1 adet voleybol, 1 adet tenis sahası bulunmaktadır. Üniversitemizin kuruluşundan 1998 yılına kadar Spor müsabakalarında elde etmiş olduğu üst düzey (Uluslararası ve Büyükler Türkiye Şampiyonaları gibi) bir başarı bulunmamaktadır. Ancak Üniversiteler arası müsabakalarda Atletizm müsabakalarında 100 metre ve yüksek atlama branşlarında 21 üniversitenin katıldığı müsabakalarda 1. lik ve 2. lik derecelerini almış olup, ayrıca basketbol, voleybol, hentbol branşlarında a- b- c- kategorilerinde takımlarımız mücadele etmişlerdir.

42 1998 Yılından itibaren Üniversitemiz sporcu öğrencileri Taek-wando branşında
her yıl Türkiye birinciliği, Dünya ikinciliği, Balkan şampiyonluğu; Üniversitelerarası olimpiyatlarda olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü elde ederek yaklaşık 7 yıldır bu branşta üstün başarılar elde edip üniversitemizi başarıyla temsil etmektedirler. Atletizm branşında m branşlarında, disk ve cirit branşlarında olmak üzere Üniversiteler ve uluslararası müsabakalarda dereceler alarak Mersin Üniversitesi bayrağını her yarışmada dalgalandırmaktadırlar. Takım sporlarında Basketbol Bayan Takımımız, Hentbol Bayan Takımımız Süper Lige terfi etme başarısını göstermiş 3 yıl Süper Ligte mücadele ederek sporcu öğrenci değişkenliğinden dolayı A ve B kategorilerinde mücadelelerine devam etmektedirler. Takım sporlarında başarı standardını yakalayamama nedenlerinin en başında kapalı spor salonu bulunmaması gelmekte olup antrenman eksikliğinden kaynaklanan bu durumun 2007 yılı sonuna yapımı planlanan salon ile giderilerek başarı grafiği salon sporlarında hızla yükselecektir. Kapalı Spor Salonu inşaatı devam etmekte olup, Daire başkanlığı bütçesinden 2006 Mali Yılında YTL kaynak aktarılmıştır.

43 SAĞLIK HİZMETLERİ VE TESİSLERİ
1998 yılında Sağlık kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile aynı binada ve birkaç odada faaliyette bulunmakta iken 2000 yılında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının müstakil bir binaya yerleşmesiyle Pembe Köşk Kafeteryanın Üst katı tamamen Mediko Sosyal Merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştır.2002 yılında yapılan tadilatlarla merkeze 100 MİLYAR TL harcanmıştır. Mediko Sosyal Merkezi : 1- 5 adet doktor odası(muayene odası) 2- 1 adet sterlizasyon odası 3- 1 adet laboratuar 4- 1 hemşire odası 5- 2 yataklı acil servis 6- kayıt bürosu 7- 3 diş ünitli 2 adet diş hekimi odası 8- 1 adet tıbbi malzeme deposu 9- 1 adet su arıtma odası 10-1 adet röntgen odası olmak üzere toplam 374.m2 kapalı alanda faaliyet göstermektedir.

44 Mediko Sosyal Merkezinde Yapılan Muayene Sayıları
TARİHLERİ ARASINDA MEDİKO SOSYAL MERKEZİNDE YAPILAN MUAYENE SAYILARI YILLAR MEMUR ÖĞRENCİ .

45 1999-2006 yılları arasında Mediko Sosyal Ünitesindeki Muayene sayıları

46 1997- 2006 TARİHLERİ ARASINDA MEDİKO SOSYAL MERKEZİNDE YAPILAN
TARİHLERİ ARASINDA MEDİKO SOSYAL MERKEZİNDE YAPILAN DİŞ MUAYENE SAYILARI YILLAR MEMUR ÖĞRENCİ

47 1999-2006 tarihleri arasında Mediko Sosyal Merkezinde Yapılan Diş Muayene Sayıları

48 Hizmet türleri Üniversitemiz Toplulukları Tarafından Gerçekleştirilen Bilimsel ve Kültürel Etkinliklerin Yıllara Göre Dağılımı Tarih Etkinlik Sayısı

49 1999-2006 tarihleri arasında Öğrenci Toplulukları tarafından gerçekleştirilen etkinlik sayısı

50 Üniversitemiz Toplulukları Tarafından Gerçekleştirilen Bilimsel ve Kültürel Etkinliklere Katılanların Yıllara Göre Dağılımı Tarih Katılımcı Sayısı

51 Üniversitemiz Toplulukları tarafından gerçekleştirilen etkinliklere katılanların yıllara göre dağılımı

52 Üniversitemizin Katılmış Olduğu Spor Etkinliklerinin
Üniversitemizin Katılmış Olduğu Spor Etkinliklerinin Yıllara Göre Dağılımı

53 Üniversitemizin katılmış olduğu Spor etkinliklerinin yıllara göre dağılımı

54 2.2. Paydaşlar Başkanlığımızca oluşturulan Stratejik Planlama Çalışma ekibinin yaptığı çalışmaya göre paydaşlarımız şunlardır: Öğrenciler Akademik personel Rektörlük İdari personel Geçici İşçiler YÖK Sayıştay Kamu İhale Kurumu Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Emekli Sandığı Sosyal Sigortalar Kurumu Firmalar (tedarikçiler)

55 Basın İlan Kurumu Bankalar Diğer Üniversiteler Yerel Yönetimler Sivil Toplum Örgütleri Kredi Yurtlar Müdürlüğü Türkiye İş Kurumu Üniversitemizin diğer birimleri Vergi Daireleri Maliye Bakanlığı Veliler Başkanlığımızın çalışma tablosu incelendiğinde , ilişkide olduğumuz gerçek ve tüzel kişilerin sayıca çok olduğu , ciddi konumda iş ilişkilerinde olduğumuz görülmektedir.Üniversitemiz öğrencileri, akademik ve idari personeli başkanlığımızın müşterileridir. Amaç; Başkanlığımızın ilişkide bulunduğu paydaşlarımızın kimler olduğunun ve paydaşlarımızla hangi düzeyde bağlantılarımızın bulunduğunun tespit dilmesidir. Buda hizmetlerimizden yararlanan ve etkilenen herkese daha iyi hizmet sunmamıza yardım edecektir.

56 Birimin İlişkide Olduğu Gerçek ve Tüzel Kişiler
paydaşlar Hizmet alanlar çalışanlar Temel ortak Stratejik ortak Öğrenciler x Akademik Personel Rektörlük İdari Personel YÖK Sayıştay Kamu İhale Kurumu Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Emekli Sandığı Sosyal Sigortalar Kurumu

57 Paydaşlar Hizmet Alanlar Çalışanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Firmalar (Tedarikçiler) x Kredi Yurtlar Kurumu Basın İlan Kurumu Bankalar Diğer Üniversiteler Yerel Yönetimler Geçici İşçiler Üniversitemiz Birimleri Vergi Daireleri Maliye Bakanlığı Veliler

58 2.3. GZFT Analizi(SWOT Analizi)
(Güçlü ve Zayıf Yönler) Temel Eğilimler Etkisi çok olumsuz Etkisi Olumsuz Etkisiz Etkisi Olumlu Etkisi Çok Olumlu -2 -1 1 2 Güçlü Yönler; x -Personelin bilgi düzeyinin yüksekliği -Mevcut iş disiplinine sahip olması -Çalışma ortamının uygunluğu -personelin özverili olması -Hizmet verilen müşterilerin memnuniyeti -Personelin değişime ve gelişime açık olması -Sağlık kültür ve spor Daire Başkanlığının diğer birim ve kurumlarla ilişkilerinin güçlü olması -Birim bütçesinin özerk olması -Gerektiğinde Personel ve Öğr. çalıştırılabilmesi -personelin iş disiplinine sahip olması -Kurum içi güçlü iletişim

59 2.3. GZFT Analizi(SWOT Analizi)
(Güçlü ve Zayıf Yönler) Temel Eğilimler Etkisi çok olumsuz Etkisi Olumsuz Etkisiz Etkisi Olumlu Etkisi Çok Olumlu -2 -1 1 2 Zayıf Yönler; -personel sayısının yetersizliği x -ücret eşitsizliği -ücret düşüklüğü -Müstakil bir hizmet binasının olmaması -Nakil araçlarının azlığı -Hizmetlerin yürütüldüğü binaların donanım eksiği -Mediko sosyal ünitesinde uzman doktor olmaması -hizmetlerin gereği birimlerin dağınıklığı

60 (Fırsatlar ve Tehditler)
SWOT ANALİZİ (Fırsatlar ve Tehditler) Temel Eğilimler Etkisi çok olumsuz Etkisi Olumsuz Etkisiz Etkisi Olumlu Etkisi Çok Olumlu -2 -1 1 2 Fırsatlar; -Birim bütçesinin özerk olması x -Gerektiğinde Personel ve Öğrenci çalıştırılabilmesi -personelin özverili olması -Çalışma ortamının uygunluğu -Personelin bilgi düzeyinin yüksekliği

61 (Fırsatlar ve Tehditler)
SWOT ANALİZİ (Fırsatlar ve Tehditler) Temel Eğilimler Etkisi çok olumsuz Etkisi Olumsuz Etkisiz Etkisi Olumlu Etkisi Çok Olumlu -2 -1 1 2 Tehditler; -Kaynakların sınırlı olması x -Personelin sayıca yetersizliği -Personel maaşlarının düşük olması -Personel atamalarında daire başkanlığının görüşünün alınmaması X -Öğrenci topluluklarının sayıca fazlalığı -Satın alma sırasında ödemelerin bir süreç içinde gerçekleşmesi nedeniyle tekliflerin azlığı -Yetişmiş nitelikli kadrolu personelin azlığı -Nitelikli elemanlarımızın başka birimlere aktarılması

62 2.4. varsayımlar Daire başkanlığımız tarafından hazırlanan stratejik planda doğrudan kontrolümüzde olmayan, ancak planımızın başarısını ve gelişimini etkileyebilecek kuruluş içi ve dışı faktörler şunlardır; 1-Üniversitemiz Çiftlikköy kampus alanında ihalesi yapılarak inşaatı devam eden kapalı spor tesislerinin ödenek yetersizliği nedeniyle 5 yıl içinde tamamlanmasının mümkün olamaması, 2-Çiftlikköy kampus alanı içinde Üniversitemiz tarafından m2 arsa tahsis edilmesine rağmen Kredi ve Yurtlar kurumu tarafından yapılması planlanan öğrenci yurdunun ilgili kurumun ödenek sıkıntısı nedeniyle yapılamaması, 3-Kapalı Yüzme Havuzunun Üniversitemizin ödenek sıkıntısı nedeniyle Yapılamaması.

63 3.STRATEJİK PLAN 3.1. MİSYON MİSYONUMUZ;
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı; Üniversite öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının korunması, hasta olanların tedavi edilmesi veya ettirilmesi, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi alanlarının kazanılmasına imkan sağlanması, gerek sağlık gerekse sosyal durumlarının iyileştirilmesine, yeteneklerinin ve kişilerinin sağlıklı Bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetlerin sunulması, onların ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirilmesi, birlikte düzenli ve disiplinli bir çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun, 2880 sayılı değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca kurulmuştur.Daire Başkanlığı olarak misyonumuzu belirleyen bu yasal düzenlemedir. MİSYONUMUZ; Üniversitemiz öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının korunması için gerekli tedbirlerin alınması ile beden ve ruh sağlığı tam bireyler yetiştirmek. Beslenme, barınma, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarını Karşılayarak, bu problemlerle uğraşmayan ve sadece akademik Çalışmalara yönlendirilen bireyler yetiştirmek.

64 3.2. VİZYON Tüm öğrencilerin barınma, sağlık, beslenme ihtiyaçlarını
Öğrenci odaklı çalışan Daire Başkanlığımızın vizyonu ise; Tüm öğrencilerin barınma, sağlık, beslenme ihtiyaçlarını tam olarak ve modern tesislerle karşılanmasını sağlamak. Öğrencilerimizin kampus dışına çıkmadan tüm sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerini karşılayacak olanaklar sunan bir üniversite haline getirmek. Öğrencilerini sadece akademik çalışma düşünecek duruma getirmek için, tüm sorunlarını çözmek ve modern tesisleriyle örnek ve çağdaş bir üniversite olmak.

65 Mezunlarının sadece meslekleriyle değil kültürel bilgi
ve becerileriyle de çağdaş birer insan konumuna getirmek. Öğrencilerini bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı ve çağdaş bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak. Öğrencilerinin Atatürkçü ve Laik bireyler olarak yetiştirerek sosyal sorumluk sahibi bireyler olmalarına yardımcı olmak.

66 3.3.DEĞERLER Daire Başkanlığımızın misyonuna ulaşırken rehber edindiğimiz ilkeler şunlardır; 1- Eşitlik Daire Başkanlığımız tarafından hizmetlerimiz yürütülürken hiç kimsenin diğerinden farklı görülmemesi ve herkesi kucaklayan hizmet anlayışı 2- Yaratıcılık Hizmetlerimizi sunarken hep iyiye ve kaliteliye doğru arayış içinde olmamız daha iyi hizmeti nasıl sunabiliriz anlayışı 3- Yenilikçilik Yeniliklere açık değişen ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik değişime daima açık hizmet anlayışı 4- Katılımcı olmak Hizmet sunumunda hep birlikte hizmet verebilmek anlayışına sahip olmamız 5- Takım bilinci Takım bilinci içinde ben değil biz varız anlayışıyla hizmet verme bilincine sahip olması

67 6- Sorumluluk bilinci Hizmet verdiğimiz alanda yaptığımız iş ile ilgili yasalara ve kişilik haklarına karşı sorumluluk bilinci ile hareket eden bir daire olmak. 7- Etik Değerlere Bağlı Olmak Yaptığımız işin farkında olarak etik değerler çerçevesinde hareket etmek. 8- Şeffaflık Yapılan işlemlerin herkes tarafından sorgulanabilir olması.Dairemiz tarafından verilen hizmetler şeffaftır. 9- Liyakat Daire Başkanlığımız personeli hizmet verirken üniversitemize yakışır şekilde davranmaktadır.Büyük bir kurumun üyesi olmaktan gurur duymaktadır. 10- Toplumsal Sorumluluk İşlemlerimizi yaparken tüm toplumun ve hizmet verdiğimiz grubun farkında olarak davranma bilincidir. 11- Hoşgörülü Olmak Temel ilkemiz hizmetleri yürütürken hoşgörülü davranmak ve hizmet verdiğimiz bireyleri kırmamaktır.

68 12- Çevre Bilinci Dairemiz hizmet verdiği her alanda çevre bilincine önem vererek hareket eder. 13- Etik Değerlere Bağlı Olmak Dairemiz hizmet verirken tüm etik değerlere uygun davranır. 14- İdealist Olmak Dairemiz misyonumuzu yerine getirmek için görevini mükemmel şekilde yapma ilkesiyle hareket eder. 15- Tutarlılık Dairemiz tüm hizmet verdiği alan ve işlemlerde tutarlı hareket eder. 16- Atatürk İlke ve Devrimlerine Bağlı olmak Dairemiz Atatürk ilke ve devrimlerini kendisine ışık tutarak hareket eder ve bu ilkelere bağlı bireyler yetiştirmeyi amaç edinir. 17- Adalet Dairemiz hizmetlerinde adil davranır ve herkese eşit uzaklıktadır., 18- Dürüstlük İlkesi Dairemiz çalışanları hizmet verdikleri alanlarda dürüstlükten ayrılmaz.

69 19- Liderlik Daire Başkanlığımız verdiği üst düzeydeki hizmetlerle diğer birimlere liderlik yapma çabasındadır. 20- Saygılı Olmak Daire başkanlığımız tüm hizmetlerinde hizmet verdiği paydaşlarına saygılıdır. 21- Kurum Aidiyeti Personelimiz nasıl bir kurumda çalıştıklarının ve önceliklerinin farkındadır.Bunlara dikkat ederek hizmetlerini yürütür. 22- Çalışkanlık Daire başkanlığı personeli çalışkandır.İşlemlerini en kısa zamanda ve en iyi şekilde yerine getirme çabasındadır. 23-Veriye ve Bilgiye Dayalı Karar Almak Dairemiz kararlarını alırken bilgiye veriye dayanır.Bunun dışında mevzuata uygun hareket eder.

70 24-Hesap verilebilirlik
Başkanlığımız görevleri ile ilgili, yetki ve sorumluluk çerçevesinde yaptığı hizmetlerin ve görevlerin her zaman ve her koşulda hesabını verebilecek durumda yürütür. 25-İşbirliğine açık Daire Başkanlığımız çalışanları diğer kurum ve birimlerle işbirliğine ve bilgi akışına her zaman açıktır. 26-İş disiplinine sahip olma Vermekte olduğumuz hizmetlerin gerek mevzuata uygunluğu gerekse kurum kültürü ve çerçevesinde iş disiplinine sahip nitelikte hizmet vermekteyiz.

71 3.4. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERİ
Stratejik Amaçlarımız, birimimizin işlevini daha ileri bir noktaya götürecek nitelikte olması, aynı zamanda gerçekçi ve ulaşılabilir olunmasına dikkat edilerek hazırlanmıştır.Stratejik amaçlarımız misyonumuzu yerine getirmek için neler yapılması gerektiğidir. Amaçlarımız ; birimizin bir hizmet birimi olması nedeniyle öğrencilerimizin memnuniyeti esas alan, misyon, vizyon ve değerlerimize bağlı, onları devamlı gözden geçiren ve hedeflerde sapma olması durumunda revize edilebilecek bir stratejik plan hazırlayan bir daire başkanlığı yaratmaktır. Genel çerçeve bu olmakla birlikte Daire Başkanlığımız tarafından tespit edilen hedeflerimiz aşağıdaki gibidir. Stratejik Amaç 1: Daire Başkanlığımız kaynaklarını etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımını sağlamak ve altyapıyı güçlendirmek. Stratejik Hedef 1.1. Daire Başkanlığımıza bağlı olan spor tesislerini teknolojik altyapısını oluşturmak ve on-line rezervasyon yapılabilecek hale getirmek.

72 Stratejik Hedef 1.2 Stratejik Faaliyet1.1.1.
Daire başkanlığımıza bağlı faaliyet gösteren Spor Birliği tarafından takibi ve gerçekleşmesi yapılacaktır.İlgili birim Bilgi işlem Daire Başkanlığı ile iletişime giderek teknik yardım alacak ve burada kullanılacak malzemelerle ilgili taleplerini satın alma birimine iletecek ve bu birim tarafından gerekli malzemelerin satın alması gerçekleştirilecektir. Performans Göstergesi: Yıllık Durum ve Analiz Raporu Stratejik Hedef 1.2 Üniversitemiz öğrencilerinin ilaç giderlerinde olduğu gibi tedavi giderlerinin kontrolünde ve ödenmesinde Emekli Sandığı on-line sistemi ile kontrolünü ve buna göre ödenmesinin 2007 yılı sonuna kadar sağlamak. Burada amaç; otomasyona geçilmesiyle en üst düzeyde hizmet verilmesi, hizmetlerin otomasyonla yürütülerek personel hatalarının asgariye indirilmesi ile kaynak, zaman ve personel tasarrufu sağlanmasıdır. Stratejik Faaliyet Daire Başkanlığımız öğrenci Sosyal hizmetler Tahakkuk birimi tarafından takibi yapılacaktır.İlgili kurumla bağlantılar kurulacak ve sistem çalıştırılacaktır.

73 Stratejik Hedef 1.3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca alım ihaleleri ile kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesis edilmesi, ecrimisil ve tahliyesi işleri ile bunların sonuçlarının Üniversitemiz Web sayfasından yayınlanarak şeffaflığı 2008 yılı sonuna kadar tam sağlamak. Stratejik Faaliyet 1.3.1 Daire Başkanlığımız Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.Tüm ihale duyuruları ve sonuçları web sitesinde duyurulacak.Mevcut uygulamalar genişletilecektir. Stratejik Hedef 1.4. Topulukların kendi olanakları ile sahip oldukları demirbaşların ayniyat Sayımını yaparak, mükerrer satın almaların önüne geçerek bu demirbaşları ortak kullanıma Sokmak. Bu amaçla gerekli altyapıyı hazırlamak. Stratejik Faaliyet Ayniyat memuru tarafından tüm toplulukların sahip oldukları demirbaş sayımları Yapılacak ve bunların ortak kullanılması sağlanacaktır. Performans Göstergesi: Yıllık Durum ve Analiz Raporları

74 Stratejik Amaç 2: Üniversitemiz öğrencilerinin Barınma problemlerinin çözülmesi için gerekli çalışmaların yapılması. Stratejik Hedef 2.1: Mevcut öğrenci yurdunun tamirat, bakım ve tefrişini yenilemek daha modern bir yurt haline getirmek.2007 yılı sonuna kadar yurtla ilgili bütün tamirat ve alım satım işlemlerini tamamlamak. Stratejik Faaliyet Yurt müdürlüğü tarafından tüm yurt elden geçirilecek değişecek yada yenilenecek yerler tespit edilecek.İhtiyaçlar saptanacak satın alma müdürlüğü ile koordineli olarak tamirat ve bakım gerçekleştirilecektir.Takibi yurt müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Stratejik Hedef 2.2: Mevcut öğrenci yurdunun güvenlik sorununu çözmek.Böylece öğrencilere güvenli bir yurtta hizmet vermek.

75 Stratejik Hedef 2.3: Stratejik Faaliyet 2.2.1.
Öğrenci yurdunun güvenlik sorununun çözümü amacıyla yapı işleri daire Başkanlığı ile koordinasyon kurularak neler yapılacağının tespiti gerekmektedir.Bunun dışında güvenlik kuruluşlarıyla irtibat kurulacaktır.Bu faaliyet yurt müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Stratejik Hedef 2.3: 2010 yılına kadar Üniversitemiz öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak üzere daha büyük ve daha modern bir öğrenci yurduna sahip olmak.Bütçe imkanlarının el verdiği ölçüde bu alanda yatırım yapmak.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarının asli görevlerinden bir tanesi de barınma konusudur.Daire Başkanlığımızda kaynaklarımız ölçüsünde bu konuda çalışma yapmaktadır. Stratejik Faaliyet Bizzat Daire başkanımız tarafından takip edilecek ve Kredi Yurtlar Kurumu tarafından Çiftlikköy Kampus alanında yapılması planlanan öğrenci yurdunun takipçisi olunacaktır. Performans Göstergeleri: Yıllık Durum ve Analiz Raporları.Öğrenci memnuniyet anketi ve sonuçları

76 Stratejik Amaç 3: Öğrencilerin spor ihtiyaçlarının giderilmesi için mevcut spor tesislerinin kullanılmayan kısımlarının hizmete açılması ve yenilerinin yaptırılması. Stratejik Hedef 3.1: Öğrencilerin beden sağlıklarının korunması ve boş zamanlarının değerlendirilmesi amacıyla yaptırılan stadyumda bulunan sauna, fitness center ve diğer salonların faaliyete geçirilmesi. Stratejik Faaliyet Spor Birliği tarafından faaliyete geçebilmesi gerekli donanım tespit edilmiş olup son çalışmalar ve gerekli girişimler yapılmıştır, takibi Spor Birliği tarafından yapılacaktır. Stratejik Hedef 3.2: Mevcut spor salonların tadilat, tamirat ve tefrişinin 2007 yılı sonuna kadar Tamamlanması.

77 Stratejik Hedef 3.3: Stratejik Hedef 3.4: Stratejik Faaliyet 3.2.1.
Mevcut Spor Salonlarının durumu spor birliği tarafından tespit edilecek ve gerekli satın alma işlemleri satın alma müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.Takibi spor birliği tarafından yapılacaktır. Stratejik Hedef 3.3: Spor salonlarından yararlanan sayısını arttırılması. Stratejik Faaliyet Spor birliği tarafından tanıtım çalışmaları yapılacak ve bu sayede daha çok öğrenci spor salonlarından yararlanabilecektir. Stratejik Hedef 3.4: 2008 yılı içinde Spor salonlarının elektronik altyapısını tamamlamak Stratejik Faaliyet Spor Birliği tarafından tespit edilen teknolojik altyapı çalışmaları için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iletişime geçilecek ve takibi spor birliği tarafından yapılacaktır. Performans Göstergeleri: Yıllık Durum ve Analiz Raporu .Öğrenci Memnuniyeti anketi.

78 3.4.4 Stratejik Amaç 4: Öğrenci topluluklarının yeniden düzenlenmesi, etkin hale getirilmesi ve etkinlik sayısının arttırılması.Böylece öğrencilerin boş zamanlarını iyi değerlendirmelerinin sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapmak. Stratejik Hedef 4.1: Faaliyet alanları itibariyle birbiriyle yakın toplulukları birleştirmek ve topluluk sayısını azaltmak.Böylece toplulukların üye sayısı anlamında büyümesi söz konusu olacak buda toplulukları güçlendirecektir. Stratejik Faaliyet Faaliyet alanları yakın olan topluluklar tespit edilerek bunların danışman ve başkanları ile görüşerek toplulukları birleştirme yoluna gidilecek ortak mutabakat sağlanacaktır.Takibi Kültür Şube müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Stratejik Faaliyet Toplulukların tanıtımı konusunda tanıtıcı broşür, bilgilendirme toplantıları yapılacak.Öğrencilerin daha fazla topluluğa üye olması teşvik edilecektir. Stratejik Hedef 4.2: Etkinliklerin sayısını arttırmak.Böylece öğrencilerin katılacağı etkinliklerin sayısı artacak daha fazla öğrencinin etkinliklere katılımı sağlanacaktır yılları arasında 251 adet etkinlik gerçekleşmiştir.Bu etkinlik sayısını Eğitim öğretim döneminde 400 adet olarak gerçekleştirmeye çalışılacaktır.

79 Stratejik Faaliyet Etkinlik sayısının arttırılması için topluluklar teşvik edilecek ve onlara yardımcı olunacaktır.Eğitim –öğretim yılı başında toplantı yapılarak öğrenci topluluklarının hepsinin etkinlik düzenlemesi sağlanacaktır. Stratejik Hedef 4.3: Öğrenci etkinliklerinden en önemlisi olan şenliklerin daha coşkulu ve yararlı geçmesi için sponsor arayışlarına girerek sponsor bulmak böylece hem öğrenci etkinliklerini destekleyerek daha fazla etkinlik yapılmasını sağlamak hem de Dairemiz bütçesinden para harcanmadan etkinlikleri gerçekleştirmek hedeflenmektedir.Ayrıca bu etkinliklerden Dairemiz bütçesine kaynak yaratmakta hedeflenmektedir. Stratejik Faaliyet Daire Başkanlığımız tarafından eğitim-öğretim yılı başında firmalarla görüşmeler yapılarak, sponsor arayışına gidilecek ve şenliklerin sponsor firmalar tarafından gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.Şenlikler sırasında kiraya verilen stant gelirleriyle Üniversitemize kaynak yaratılacaktır.Takibi bizzat Daire Başkanımız tarafından yapılacaktır. Performans Göstergeleri: Yıllık Durum ve Analiz Raporu ve Öğrenci Memnuniyeti Anketi ve sonuçları.

80 Stratejik Amaç 5: Öğrenci Kantin ve Kafeteryalarının sayısını arttırmak.Öğrencilere daha iyi ve kaliteli hizmet vermek. Stratejik Hedef 5.1:Şu anda Üniversitemizin değişik yerlerinde ve birimlerinde faaliyet gösteren 16 adet Kantin ve Kafeterya sayısını 2010 yılı sonuna kadar iki katına çıkarmak.Böylece öğrenciler her yerde kaliteli, sağlıklı ve ucuz yiyecek, içecek maddesi bulabilecek kantinlerde hoşça vakit geçirebilecek ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutulacaktır. Stratejik Faaliyet Artan öğrenci sayısına bağlı olarak yapılacak çalışmalarla nerelerde kantine ihtiyaç olduğu tespit edilecek ve kantinler kurulacaktır.Takibi Satınalma kantin ve kafeterya şube müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Stratejik Hedef 5.2:Üniversitemiz Çiftlikköy Merkez Kampusu alanında 10 yıllık süre ile yap-işlet-devret usulü ile 2000 yılında bir çarşı merkezi yaptırılmıştır.Bu nedenle Yapılan protokol ile 2010 yılına kadar kampus içinde birtakım yiyecek ve içecek maddelerinin satışı üniversitemiz kantinlerinde yapılamayacaktır yılından sonra üniversitemiz kantin ve Kafeteryalarında satılan ürün yelpazesine genişletmek en büyük hedefimizdir. Performans göstergeleri:Yıllık Durum ve Analiz Raporu ve Öğrenci Memnuniyeti Anketi ve sonuçları.

81 Stratejik Amaç 6: Daire Başkanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren Anaokulu ve Kreşi geliştirerek daha modern bir hale getirmek. Stratejik Hedef 6.1: Anaokulunun 2007 yılı içinde internet ortamında izlenebilecek konuma gelebilmesi için teknik altyapıyı hazırlamak ve velilerin çocuklarını internetten izleyebilmelerini sağlamak. Stratejik Faaliyet Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar başlamış olup 2006 yılı sonuna kadar, veliler tarafından kreş internet aracılığıyla izlenebilecektir. Stratejik Hedef 6.2: Anaokulu binası içinde mevcut bulunan bahçeyi suni çimle çimlendirerek oyun bahçesi haline getirmek. Stratejik Hedef 6.3: 2012 yılına kadar Anaokulu ve Kreşte öğrenim gören öğrenci sayısının 2 katına çıkarılması hedeflenmektedir.Şu anda Anaokulu ve Kreşte 80 öğrenci bulunmaktadır. Stratejik Faaliyet Anaokulunun donanım olarak kapasitesini arttırmak mevcut binasında daha fazla öğrenciye hizmet verebilmesi ve tam kapasiteyle çalışmasının gerçekleştirmek. Performans göstergeleri: Yıllık Durum ve Analiz Raporu, Veli Memnuniyeti Anketi ve Sonuçları.

82 4.İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Stratejik planın uygulanmasının denetlenebilmesi için 3 ayda bir tüm birim sorumluları ile toplantılar düzenlenecek , hedef ve faaliyetler için istenen raporlar görüşülecektir.Ayrıca Yıllık durum ve Analiz Raporları istenecek, konularla ilgili yapılan Öğrenci ve Veli anket sonuçlarına göre değerlendirme yapılacaktır.Böylece Stratejik Plan izlenebilecek mevcut duruma göre yeniden değerlendirmeler yapılıp önlemler alınabilecektir.


"MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları