Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PULMAN: İLERİ AĞLARI HAREKETLENDİREN HALK KÜTÜPHANELERİ AKADEMİK BİLİŞİM 11-13 ŞUBAT 2004 KTÜ, TRABZON DİDAR BAYIR KOÇ ÜNİVERSİTESİ SUNA KIRAÇ KÜTÜPHANESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PULMAN: İLERİ AĞLARI HAREKETLENDİREN HALK KÜTÜPHANELERİ AKADEMİK BİLİŞİM 11-13 ŞUBAT 2004 KTÜ, TRABZON DİDAR BAYIR KOÇ ÜNİVERSİTESİ SUNA KIRAÇ KÜTÜPHANESİ."— Sunum transkripti:

1 PULMAN: İLERİ AĞLARI HAREKETLENDİREN HALK KÜTÜPHANELERİ AKADEMİK BİLİŞİM 11-13 ŞUBAT 2004 KTÜ, TRABZON DİDAR BAYIR KOÇ ÜNİVERSİTESİ SUNA KIRAÇ KÜTÜPHANESİ & TKD İSTANBUL ŞB. BAŞKANI

2 Avrupa Komisyonu ve Projeler Avrupa Komisyonu araştırma programları altında Avrupa halk kütüphanelerine yönelik önemli projeleri desteklemektedir: 1996 – PubliCA Projesi 1999 – Kopenhag Deklerasyonu 2001 – Pulman Projesi 2002 – Pulman-XT Projesi 2003 – CALIMERA Projesi

3 Kopenhag Deklerasyonu Avrupa’daki halk kütüphaneleri arasındaki işbirliğinin temel taşlarından biridir 31 Avrupa ülkesinden 100’ü aşkın yetkili ve kütüphanecinin onayı ile hazırlanmıştır Halk kütüphanelerinin demokrasi ve vatandaşlık; ekonomik ve sosyal gelişme; yaşamboyu öğrenme; kültürel ve dil gelişimi konularındaki hayati rollerini vurgulamaktadır

4 e-Avrupa 2005: Eylem Planı Halk Kütüphanelerinin Öncelikleri Modern kamu hizmetleri –e-devlet, e-öğrenim, e-sağlık –etkileşimli –çoklu platformlar E-katılım - ‘Herkes İçin Bilgi Toplumu’ –sayısal beceriler –yaşam boyu öğrenme –Kamu İnternet Erişim Noktaları (KİEM) –özel ihtiyaçlar –uzak bölgelere erişim Uygulamalar ve içerik Geniş bant alt yapıları

5 e-Avrupa: Halk Kütüphanelerinin Durumu (1) 73.900 - kütüphane binası 6.486 milyar € - harcanan miktar 171.000 - tam zamanlı çalışan personel 119 milyon - kayıtlı kullanıcı 2.05 milyar - ziyaretçi sayısı 2.3 milyar - ödünç alınan yayın sayısı 132.000 - terminal sayısı 68.000 - İnternet bağlantılı terminal sayısı

6 e-Avrupa: Halk Kütüphanelerinin Durumu (2) Kullanıcıların isteklerinden haberdar olmak Toplumdan dışlanmışların ve engellilerin gereksinimlerine de önem vermek Kütüphanecilerin gerekli becerilere sahip olması Bilgiye erişimi destekleme geleneğini sürdürmek Kullanımı arttırma k AB ülkelerindeki gelişmeler: –kitaba dayalı hizmetleri sayısal olanaklarla birleştirmek –kütüphanecilerin eğitimsel rolünü güçlendirmek –İnternet’e dayalı deneyim ve kaynakları biraraya getirmek –yurttaşlara erişim olanakları sunmak

7 PULMAN Yönetimi

8 PULMAN Amaç ve Kapsamı Halk kütüphanelerinin –yeni ekonomik, toplumsal ve kültürel roller üstlenmelerine ve –e-Avrupa gündemini benimsemelerine yardımcı olmak ve performanslarını güçlendirmek Avrupa’da stratejik inisiyatifleri yaymak için: –üye ve aday ülkelerde çalışmalar yürütmek –ulusal otoriteleri ve uygulayıcıları duyarlı kılmak –bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların değiş-tokuşu –sayısal hizmetleri ve iyi uygulama merkezlerini yaygınlaştırmak Yerel hizmetler için sektörler arası gündem oluşturma –işe halk kütüphanelerinden başlamak

9 PULMAN Hedef Kitlesi PULMAN   Uygulayıcılar  Politika belirleyiciler  Yerel kültürel kurumlar (kütüphaneler, müzeler ve arşivler)

10 Nasıl Çalışıyor (1)? 36 ulusal çalıştay (2002 Sonbaharı) –İlkeler El Kitabı’nı tanıtmak –Halk kütüphanesi stratejileri geliştirmek –Farklı kültürel kurumlarla gündem belirlemek (kütüphaneler, müzeler, arşivler) Avrupa düzeyinde genel bir görüş oluşturmak –Anahtar kurum/dernek/projelerle işbirliği

11 Nasıl Çalışıyor (2)? Eğitim –40+ halk kütüphaneleri yöneticileri –AB üyesi ülke kütüphanelerinde Politika Konferansı, Oeiras, Portekiz, 13-14 Mart 2003 –Hizmetlerin yerel düzeyde en iyi nasıl verileceğine odaklanmak –Bir manifesto/deklarasyon yayınlamak

12 Nasıl Çalışıyor (3)? PULMANWeb www.pulmanweb.orgwww.pulmanweb.org –Ülke profilleri –PulmanExpress Newsletter (Haber Bülteni) –Uzaktan öğrenme materyallerine erişim –Haberler –Bağlantılar –Ülke koordinatörleri bilgisi –..ve PULMAN İlkeleri “Profesyoneller ve politika belirleyiciler için erişim noktası ve referans aracı”

13 PULMAN-XT(1) Genişletilmiş Ağ

14 PULMAN-XT (2) Haziran 2002-Ağustos 2003 Yeni ülkeler: AB komşuları –Arnavutluk –Beyaz Rusya –Bosna ve Hersek –Hırvatistan –Makedonya –Moldova –Rusya –Türkiye –Ukrayna –Yugoslavya (Sırbistan ve Montenegro)

15 Ülke Koordinatörleri Aktif kişilerden oluşan destek grupları oluşturmak Lobi çalışmalarında bulunmak –politika belirleyiciler, uygulayıcılar, alanlar arası Ulusal çalıştaylar/toplantılar düzenlemek Ülke ile ilgili bilgi sağlamak Politika Konferansı’na katılımı garantilemek İlkeler El Kitabı’nı çevirmek ve dağıtmak Eğitim programlarına katılacakları belirlemek, vd

16 Türkiye Koordinatörlüğü (1) Projeye katılım başvurusu ve halk kütüphaneleri raporu Ulusal Komisyon’un kurulması Helsinki toplantısı – 18-19 Şubat 2002 “Yaratıcı Kütüphane Hizmetlerini Geliştirmeyle İlgili Avrupa Topluluğu Girişimleri” Uluslararası Kongresi-26 - 27 Mart 2002 “Avrupa Topluluğu Sürecinde Halk Kütüphaneleri Paneli” - 28 Mart 2002 Üyeliğe kabul edilme -10 Nisan 2002

17 Türkiye Koordinatörlüğü (2) Yaratıcı Kütüphane İnisiyatifleri Geliştirme Grubu (Innovative Library Initiatives Promotion Group- ILIPG) -Proje’ye katılımı desteklemek -Toplantılar düzenlemek -Bilgisayar/yabancı dil eğitimi vermek -TKD ile birlikte çalışarak yerel ve uluslararası iletişim ağını güçlendirmek, vd

18 Türkiye Koordinatörlüğü (3) TKD Projedeki sorumlu kurum PULMAN-XT Başlangıç Toplantısı – 24-25 Haziran 2002 İlkeler El Kitabı’nın çevirisi Ulusal Toplantı’nın düzenlenmesi 16-19 Kasım 2002 Beyaz Rusya Ulusal Toplantısı’na katılım – 25-26 Kasım 2002 Portekiz Politika Konferansı’na katılımı – 13-14 Mart 2003

19 Türkiye Koordinatörlüğü (4)

20 Türkiye Koordinatörlüğü (5) ) İLKELER EL KİTABI 2002-2003 Çeviri editörü: Selma ASLAN Çevirenler: Tuba AKBAYTÜRKDuygu KIZILASLAN Didar BAYIREmre OCAKLI Canan ERGÜNDerya SOĞUKSU Güssün GÜNEŞMine TONTA İlkay GÜRBÜZÜmran YAMAN

21 PULMAN İlkeler El Kitabı (1) PULMANWeb’de –(180 sayfa - web dokümanı olarak taranabilir) –3 ana bölüm: toplumsal, yönetim ve teknik ilkeler –politika belirleyici girişler –1sayfalık özetler –İyi uygulama örneklerine bağlantılar 30 dile çeviri Politika Konferansı’ndan önce ikinci basım

22 PULMAN İlkeler El Kitabı (2) Bölüm 1- Toplumsal Politika İlkeleri Toplumsal içe alma E-devlet Çocuklar ve okullar için hizmetler Yetişkin eğitimini destekleyen hizmetler (yaşam boyu öğrenme) İş ve ekonomiye destek Çeşitli kültürel içeriğe erişim

23 PULMAN İlkeler El Kitabı (3) Bölüm 2 – Yönetim İlkeleri Performans ölçüleri ve değerlendirme araçları Mali kaynaklar ve fırsatlar İşbirliği ve ortaklıklar Telif hakları

24 PULMAN İlkeler El Kitabı (4) Bölüm 3 – Teknik İlkeler Sayısallaştırma Bütünleşik kütüphane sistemlerindeki gelişmeler Çoklu ortam sayısal hizmet sunumu Sunum kanalları Kaynak tanımlama, bulma ve erişim Hizmetlerin ihtiyaca/kişiye göre uyarlanması Çok dillilik sorunları

25 Gelecek Vizyon PULMAN hizmetlerinin proje sonrasına taşınabilirliği E-Avrupa’nın yaygınlaştırılması Yerel/bölgesel düzeyde müzeler ve arşivler –Okullar, ekonomi sektörü (kültürel turizm) –Kopenhag’daki IST çalıştayı, 4 Kasım - ‘Kültürel Miras- Yerelden küreselliğe’ –6 Çerçeve Programı- CALIMERA Yaratıcı hizmetlerin benimsenmesini desteklemek –Yerel otoriteler anlayışı içinde hizmetlerin yeniden düzenlenmesi Kamu/Özel sektör ortaklığı - ‘web hizmetleri’ dağıtımı? Politika kıyaslamaları ve koordinasyonu: –ulusal otoriteler Genişleme ve uluslararası işbirliği

26 PULMANWeb www.pulmanweb.org

27 PULMAN-XT Türkiye web http://www.istanbul.kutuphaneci.org.tr


"PULMAN: İLERİ AĞLARI HAREKETLENDİREN HALK KÜTÜPHANELERİ AKADEMİK BİLİŞİM 11-13 ŞUBAT 2004 KTÜ, TRABZON DİDAR BAYIR KOÇ ÜNİVERSİTESİ SUNA KIRAÇ KÜTÜPHANESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları