Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mustafa Levent İnce Orta Doğu Teknik Üniversitesi TYF-Turkcell Antrenör Eğitim ve Gelişim Semineri, 09.05.2014 - İstanbul Antrenörlük Pedagojisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mustafa Levent İnce Orta Doğu Teknik Üniversitesi TYF-Turkcell Antrenör Eğitim ve Gelişim Semineri, 09.05.2014 - İstanbul Antrenörlük Pedagojisi."— Sunum transkripti:

1 Mustafa Levent İnce Orta Doğu Teknik Üniversitesi TYF-Turkcell Antrenör Eğitim ve Gelişim Semineri, 09.05.2014 - İstanbul Antrenörlük Pedagojisi

2 Spor Bilimciler ANTRENÖRLER SPORCULAR Veliler - Aileler SGM, Federasyonlar, Kulüpler TMOK Yerel Yönetimler Eğitim/Spor Araç Gereci Geliştiren Firmalar ve Yayınevleri Sporla İlgili Diğer Resmi Kurumlar ve STK’lar Sporla İlgili Diğer Resmi Kurumlar ve STK’lar Antrenör Yetiştiren Kurumlar Antrenman Ortamı Sponsorla r Spor Tesisleri- İmkanlar

3 Antrenörlük – Spor Pedagojisi ve Öğretim Tasarımı Bakış Açısı İçerik 1. Antrenörlük nedir? 2. Amaca göre antrenörlük kapsamı/iş tanımı ve pedagojik öncelikleri - Katılım - Performans 3. Farklı antrenörlük ortamlarındaki uygulamalar hakkında ne biliyoruz? 4. Etkili antrenörlük pedagojisi hakkında bildiklerimiz nelerdir? 5. Öneriler 3

4 Antrenörlük nedir? «…bireyin/sporcunun potansiyelini maksimum düzeyde kullanabilmesi için desteklenmesi/yönlendirilmesi» (Whitmore, 2009) Potansiyel? 4 1. Antrenörlük nedir?

5 Potansiyelini nasıl bilebiliriz? Potansiyelini nasıl açığa çıkarabiliriz? 5 1. Antrenörlük nedir?

6 Antrenörlük nedir? «…bireyin/sporcunun potansiyelini açığa çıkarmak» farkındalık geliştirmek sorumluluk geliştirmek öz-yeterlik algısı geliştirmek (Whitmore, 2009) 6 1. Antrenörlük nedir?

7 Antrenörlük nedir? «…bireyin/sporcunun potansiyelini açığa çıkarmak» fiziksel tekniksel psikolojik taktiksel (Bompa, 1994) 7 1. Antrenörlük nedir?

8 Antrenörlük nedir? Sporcuda yeterlik (competence) özgüven (confidence) bağlılık (connection) karakter (character) geliştirilmesi (Cote & Gilbert, 2009) 8 1. Antrenörlük nedir?

9 Sporcunun ihtiyaçlarını belirlemek- antrenmanı planlamak 9 Spor Politikaları Fiziksel Çevre Sosyal Çevre Sporcu Sosyal-ekolojik bakış (Jeanes, Magee & O’Connor, 2014) 1. Antrenörlük nedir?

10 Sporcunun ihtiyaçlarını belirlemek- antrenmanı planlamak 10 Antrenörlüğün Pedagok Yönleri Bütüncül (holistik) gelişim Sporcu FizikselSosyalDuygusalRuhaniZihinsel 1. Antrenörlük nedir?

11 Antrenörlük nedir? «…bireyin/sporcunun potansiyelini maksimum düzeyde kullanabilmesi için desteklenmesi/yönlendirilmesi» (Whitmore, 2009) Sporcunun ihtiyaçları doğrultusunda antrenmanın planlanması ve uygulanmasını sağlayarak sporcunun kendini en üst düzeyde gerçekleştirmesini desteklemek 11 1. Antrenörlük nedir?

12 2. Amaca göre antrenörlük kapsamı/iş tanımı ve pedagojik öncelikleri 12 Antrenman Amacı KATILIM PERFORMANS (Cote & Gilbert, 2009)

13 13 KATILIM 2. Amaca göre antrenörlük kapsamı/iş tanımı ve pedagojik öncelikleri Spor becerisi geliştirme Sağlık için fiziksel uygunluk geliştirme Eğlence Sosyalleşme

14 Amaca göre antrenörlük kapsamı/iş tanımı ve pedagojik öncelikleri 14 PERFORMANS 2. Amaca göre antrenörlük kapsamı/iş tanımı ve pedagojik öncelikleri Başarı - Kazanma

15 Amaca göre antrenörlük kapsamı/iş tanımı ve pedagojik öncelikleri 15 PERFORMANS – Milli Takımlar 2. Amaca göre antrenörlük kapsamı/iş tanımı ve pedagojik öncelikleri

16 Katılım AmaçlıYarışma/Performans Amaçlı ÇocuklarGençler ve Yetişkinler Yıldızlar-GençlerGençler/ Yetişkinler AMACIEğlenerek Temel Hareket Becerilerinin geliştirilmesi + Çocukların bütüncül gelişiminin desteklenmesi Fiziksel Uygunluk geliştirme ve düzenli fiziksel aktiveteye katılım sağlama + Zindelik Spora özgü yeterlik, özgüven, bağlılık ve karakter geliştirme Üst düzey sürdürülebilir yarışma performansı gelişimi sağlama 2. Amaca göre antrenörlük kapsamı/iş tanımı ve pedagojik öncelikleri

17 Katılım AmaçlıYarışma/Performans Amaçlı ÇocuklarGençler ve Yetişkinler Yıldızlar-GençlerGençler/ Yetişkinler Yeterlik Katılım amaçlı antrenman ve konu alanı bilgisi Bütün çocukların katılımını teşvik etme Ustalık iklimi yaratma ve özerkleşmeyi destekleme Çocuk ve aileleri ile iletişim becerileri Uygulamaları üzerinde yansıma yapabilme «Hareket becerisi» ve «zindelik» ölçme ve değerlendirme bilgisi Eylem araştırması bilgisi Katılım amaçlı antrenman ve konu alanı bilgisi Bütün genç ve yetişkinleri düzenli spor katılımına teşvik etme Genç ve yetişkinlerle ile iletişim becerileri Uygulamaları üzerinde yansıma yapabilme «Zindelik» ölçme ve değerlendirme bigisi Eylem araştırması bilgisi Gelişmiş performans amaçlı antrenman ve konu alanı bilgisi Yetenek belirleme Gelişmiş problem çözme becerisi Gençler ve aileleri ile iletişim becerileri Ölçme ve değerlendirme bilgisi Deneyimleri üzerine yansıma yapabilme Spor bilimcilerle işbirliği yapma Eylem araştırması bilgisi Gelişmiş performans amaçlı antrenman ve konu alanı bilgisi Gelişmiş problem çözme becerisi Gençler ve yetişkinlerle iletişim becerileri Ölçme ve değerlendirme bilgisi Deneyimleri üzerine yansıma yapabilme Spor bilimcilerle işbirliği Sporcuyu spor sonrası yaşama hazırlamada mentörlük yapma Eylem araştırması bilgisi 2. Amaca göre antrenörlük kapsamı/iş tanımı ve pedagojik öncelikleri

18 Katılım AmaçlıYarışma/Performans Amaçlı ÇocuklarGençler ve Yetişkinler Yıldızlar-GençlerGençler/ Yetişkinler Sorun Alanları Bütün çocukların katılımı yerine yetenekli çocuk üzerine yoğunlaşma Yetersiz konu alanı bilgisi Sınırlı iletişim becerileri Yetersiz eylem araştırması bilgisi Herkesin katılımı yerine yetenekli sporcular üzerine yoğunlaşma Yetersiz konu alanı bilgisi Sınırlı iletişim becerileri Yetersiz eylem araştırması bilgisi Sınırlı konu alanı bilgisi Sınırlı iletişim becerisi Yetersiz araştırma bilgisi Spor bilimcilerle yetersiz işbirliği Sınırlı ölçme değerlendirme bilgisi Spor bilimcilerle yetersiz işbirliği Yetersiz araştırma bilgisi Sınırlı ölçme ve değerlendirme bilgisi Sporcuyu spor sonrası yaşama hazırlamada yetersiz 3. Antrenörler hakkında ne biliyoruz?

19 Araştırma- Çocuk ve Gençlerde «Katılım» ve «Performans» amaçlı iki farklı basketbol ortamındaki antrenörlük davranışları (Yapar ve İnce, 2012)

20 3. Antrenörler hakkında ne biliyoruz? Katılımcılar- 3 altyapı performans takımı antrenörü 3 rekreatif basketbol okulu antrenörü Yöntem - 12 antrenman izlendi. 732 dk video kaydı. 8858 davranış gözlendi.

21 3. Antrenörler hakkında ne biliyoruz? Araştırma- Türkiye de Antrenörlerin Spor Bilimlerinden Yararlanma Durumları (Kılıç ve İnce, hakem değerlendirmesinde) KatılımcılarAnkara bölgesinde antrenörlük yapan 14 farklı spor branşından 321 antrenör YöntemAnket (New Ideas for Coaches Questionnaire, Reade et al., 2008) BulgularAntrenörlerin %78.9`u spor bilimi araştırmalarına olumlu % 22.1`i bir problemi olduğunda spor bilimcilere danışıyor %72.6`sı spor bilimlerinde üretilen bilgiyi anlamakta ve kendi alanına uyarlamakta zorlanıyor

22 4. Etkili Antrenörlük pedagojisi hakkında bildiklerimiz 22 Performans (yarışma-ego) yerine Ustalık (görev) iklimi yarat!

23 4. Etkili Antrenörlük pedagojisi hakkında bildiklerimiz 23 Bireysel ihtiyaçları göz ardı etme!

24 4. Etkili Antrenörlük pedagojisi hakkında bildiklerimiz 24 Çeşitli öğretim stilleri, modelleri ve stratejileri kullan! Öğretim StilleriÖğretim ModelleriÖğretim Stratejileri  A-Komut  B-Alıştırma  C-Eşli çalışma  D-Kendini değerlendirme  E-Katılım  F-Yönlendirilmiş buluş  G-Problem çözme  H-Öğrencinin tasarımı  I-Öğrencinin başlatması  J-Kendi kendine öğrenme  Doğrudan öğretim modeli  Bireyselleştirilmiş öğretim modeli  İşbirliğine dayanan öğretim modeli  Akran eğitimi modeli  Düşünme temelli öğretim modeli  Spor eğitimi modeli  Taktik oyun modeli  Kişisel ve sosyal sorumluluk modeli  Sunuş  Buluş  Araştırma/İnceleme

25 5. Öneriler 25 Antrenör eğitiminde neleri öncelemeliyiz? Antrenör eğitimi veren kurumlar/birimler Antrenörleri antrenörlük amacına uygun yeterliklerle donat  Kademelere göre eğitim yerine antrenörlük amacına göre eğitim Antrenör eğitiminde özellikle antrenörlerin yeterliklerinin düşük oldukları konulara odaklan  Örneğin Katılım antrenörleri- Zindelik geliştirme amaçlı konu alanı bilgisi Performans antrenörleri - Yetenek belirleme ve geliştirme bilgisi, Spor bilimcilerle işbirliği yapma, Sporcuyu spor sonrası yaşama hazırlama, problem çözme becerisi

26 5. Öneriler 26 Antrenör eğitiminde neleri öncelemeliyiz? Spor bilimciler Türkiye’de antrenörlerin yeterliklerini derinlemesine inceleyen çalışma sayısı yok denecek kadar az  Bu konularda daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç var

27 5. Öneriler 27 Antrenörler ne yapmalı? Antrenörlük amacını ortaya koy Antrenörlük amacın doğrultusunda gerekli yeterlikleri incele Antrenörlük uygulamalarını gözden geçir – geliştirmen gereken özelliklerini belirle

28 5. Öneriler 28 Antrenörler ne yapmalı? (devamı) Bilgiye/desteğe nerelerden ulaşabileceğini sapta Kendini geliştir Yeni çalışmalarının antrenörlük performansına etkisi gözle ve değerlendir

29 5. Öneriler Antrenörler için yayın/kaynak okuma önerileri 29

30 5. Öneriler Performans amaçlı 30

31 5. Öneriler Katılım amaçlı 31

32 5. Öneriler Her iki amaç içinde 32

33 5. Öneriler Her iki amaç içinde National Association for sport and Physical Education. (2006). Quality coaches, quality sports: National standards for sport coaches (2 nd ed.). Reston, VA: Author. Bailey et al. (2010). Participant Development in Sport: An Academic Review. Sport Coach UK. Jones, R.L. and Kingston, K. (2013). An Introduction to Sports Coaching: Connecting Theory to Practice. London. Routhledge. Launder, A., Piltz, W. (2013). Play Practice: Engaging and Developing Skilled Players from Beginner to Elite (2 nd ed). Champaign: Human Kinetics. 33

34 5. Öneriler Her iki amaç içinde dergiler International Journal of Sports Science and Coaching (http://www.multi-science.co.uk/sports-science&coaching.htm)http://www.multi-science.co.uk/sports-science&coaching.htm The Sports Psychologist (http://journals.humankinetics.com/tsp)http://journals.humankinetics.com/tsp International Review of the Sociology of Sport (http://irs.sagepub.com/)http://irs.sagepub.com/ Journal of Teaching in Physical Education (http://journals.humankinetics.com/jtpe)http://journals.humankinetics.com/jtpe Physical Education and Sport Pedagogy (http://www.tandf.co.uk/journals/titles/17408989.asp)http://www.tandf.co.uk/journals/titles/17408989.asp 34

35 5. Öneriler 35 Sizin sorularınız!

36 Teşekkürler mince@metu.edu.tr


"Mustafa Levent İnce Orta Doğu Teknik Üniversitesi TYF-Turkcell Antrenör Eğitim ve Gelişim Semineri, 09.05.2014 - İstanbul Antrenörlük Pedagojisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları