Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Antrenörlük Pedagojisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Antrenörlük Pedagojisi"— Sunum transkripti:

1 Antrenörlük Pedagojisi
TYF-Turkcell Antrenör Eğitim ve Gelişim Semineri, İstanbul Antrenörlük Pedagojisi Mustafa Levent İnce Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2 SGM, Federasyonlar, Kulüpler
Spor Ortamı SGM, Federasyonlar, Kulüpler Spor Bilimciler Spor Tesisleri-İmkanlar TMOK Antrenör Yetiştiren Kurumlar Sponsorlar ANTRENÖRLER Sporla İlgili Diğer Resmi Kurumlar ve STK’lar Veliler - Aileler SPORCULAR Eğitim/Spor Araç Gereci Geliştiren Firmalar ve Yayınevleri Yerel Yönetimler Antrenman Ortamı

3 Antrenörlük – Spor Pedagojisi ve Öğretim Tasarımı Bakış Açısı
İçerik Antrenörlük nedir? Amaca göre antrenörlük kapsamı/iş tanımı ve pedagojik öncelikleri - Katılım - Performans Farklı antrenörlük ortamlarındaki uygulamalar hakkında ne biliyoruz? Etkili antrenörlük pedagojisi hakkında bildiklerimiz nelerdir? Öneriler

4 Antrenörlük nedir? Potansiyel?
«…bireyin/sporcunun potansiyelini maksimum düzeyde kullanabilmesi için desteklenmesi/yönlendirilmesi» (Whitmore, 2009) Potansiyel?

5 Potansiyelini nasıl açığa çıkarabiliriz?
1. Antrenörlük nedir? Potansiyelini nasıl bilebiliriz? Potansiyelini nasıl açığa çıkarabiliriz?

6 «…bireyin/sporcunun potansiyelini açığa çıkarmak»
1. Antrenörlük nedir? Antrenörlük nedir? «…bireyin/sporcunun potansiyelini açığa çıkarmak» farkındalık geliştirmek sorumluluk geliştirmek öz-yeterlik algısı geliştirmek (Whitmore, 2009)

7 «…bireyin/sporcunun potansiyelini açığa çıkarmak»
1. Antrenörlük nedir? Antrenörlük nedir? «…bireyin/sporcunun potansiyelini açığa çıkarmak» fiziksel tekniksel psikolojik taktiksel (Bompa, 1994)

8 yeterlik (competence) özgüven (confidence) bağlılık (connection)
1. Antrenörlük nedir? Antrenörlük nedir? Sporcuda yeterlik (competence) özgüven (confidence) bağlılık (connection) karakter (character) geliştirilmesi (Cote & Gilbert, 2009)

9 Sporcunun ihtiyaçlarını belirlemek- antrenmanı planlamak
1. Antrenörlük nedir? Sporcunun ihtiyaçlarını belirlemek- antrenmanı planlamak Spor Politikaları Fiziksel Çevre Sosyal Çevre Sporcu Sosyal-ekolojik bakış (Jeanes, Magee & O’Connor, 2014)

10 Sporcunun ihtiyaçlarını belirlemek- antrenmanı planlamak
1. Antrenörlük nedir? Antrenörlüğün Pedagok Yönleri Sporcunun ihtiyaçlarını belirlemek- antrenmanı planlamak Sporcu Fiziksel Sosyal Duygusal Ruhani Zihinsel Bütüncül (holistik) gelişim

11 1. Antrenörlük nedir? Antrenörlük nedir? «…bireyin/sporcunun potansiyelini maksimum düzeyde kullanabilmesi için desteklenmesi/yönlendirilmesi» (Whitmore, 2009) Sporcunun ihtiyaçları doğrultusunda antrenmanın planlanması ve uygulanmasını sağlayarak sporcunun kendini en üst düzeyde gerçekleştirmesini desteklemek

12 2. Amaca göre antrenörlük kapsamı/iş tanımı ve pedagojik öncelikleri
KATILIM Antrenman Amacı PERFORMANS (Cote & Gilbert, 2009)

13 KATILIM Spor becerisi geliştirme
2. Amaca göre antrenörlük kapsamı/iş tanımı ve pedagojik öncelikleri KATILIM Spor becerisi geliştirme Sağlık için fiziksel uygunluk geliştirme Eğlence Sosyalleşme

14 2. Amaca göre antrenörlük kapsamı/iş tanımı ve pedagojik öncelikleri
PERFORMANS Başarı - Kazanma

15 PERFORMANS – Milli Takımlar
2. Amaca göre antrenörlük kapsamı/iş tanımı ve pedagojik öncelikleri Amaca göre antrenörlük kapsamı/iş tanımı ve pedagojik öncelikleri PERFORMANS – Milli Takımlar

16 Yarışma/Performans Amaçlı
2. Amaca göre antrenörlük kapsamı/iş tanımı ve pedagojik öncelikleri Katılım Amaçlı Yarışma/Performans Amaçlı Çocuklar Gençler ve Yetişkinler Yıldızlar-Gençler Gençler/ Yetişkinler AMACI Eğlenerek Temel Hareket Becerilerinin geliştirilmesi + Çocukların bütüncül gelişiminin desteklenmesi Fiziksel Uygunluk geliştirme ve düzenli fiziksel aktiveteye katılım sağlama Zindelik Spora özgü yeterlik, özgüven, bağlılık ve karakter geliştirme Üst düzey sürdürülebilir yarışma performansı gelişimi sağlama

17 Yarışma/Performans Amaçlı
2. Amaca göre antrenörlük kapsamı/iş tanımı ve pedagojik öncelikleri Katılım Amaçlı Yarışma/Performans Amaçlı Çocuklar Gençler ve Yetişkinler Yıldızlar-Gençler Gençler/ Yetişkinler Yeterlik Katılım amaçlı antrenman ve konu alanı bilgisi Bütün çocukların katılımını teşvik etme Ustalık iklimi yaratma ve özerkleşmeyi destekleme Çocuk ve aileleri ile iletişim becerileri Uygulamaları üzerinde yansıma yapabilme «Hareket becerisi» ve «zindelik» ölçme ve değerlendirme bilgisi Eylem araştırması bilgisi Bütün genç ve yetişkinleri düzenli spor katılımına teşvik etme Genç ve yetişkinlerle ile iletişim becerileri «Zindelik» ölçme ve değerlendirme bigisi Gelişmiş performans amaçlı antrenman ve konu alanı bilgisi Yetenek belirleme Gelişmiş problem çözme becerisi Gençler ve aileleri ile iletişim becerileri Ölçme ve değerlendirme bilgisi Deneyimleri üzerine yansıma yapabilme Spor bilimcilerle işbirliği yapma Gençler ve yetişkinlerle iletişim becerileri Spor bilimcilerle işbirliği Sporcuyu spor sonrası yaşama hazırlamada mentörlük yapma

18 Yarışma/Performans Amaçlı
3. Antrenörler hakkında ne biliyoruz? Katılım Amaçlı Yarışma/Performans Amaçlı Çocuklar Gençler ve Yetişkinler Yıldızlar-Gençler Gençler/ Yetişkinler Sorun Alanları Bütün çocukların katılımı yerine yetenekli çocuk üzerine yoğunlaşma Yetersiz konu alanı bilgisi Sınırlı iletişim becerileri Yetersiz eylem araştırması bilgisi Herkesin katılımı yerine yetenekli sporcular üzerine yoğunlaşma Sınırlı konu alanı bilgisi Sınırlı iletişim becerisi Yetersiz araştırma bilgisi Spor bilimcilerle yetersiz işbirliği Sınırlı ölçme değerlendirme bilgisi Sınırlı ölçme ve değerlendirme bilgisi Sporcuyu spor sonrası yaşama hazırlamada yetersiz

19 3. Antrenörler hakkında ne biliyoruz?
Araştırma- Çocuk ve Gençlerde «Katılım» ve «Performans» amaçlı iki farklı basketbol ortamındaki antrenörlük davranışları (Yapar ve İnce, 2012)

20 3. Antrenörler hakkında ne biliyoruz?
Katılımcılar- 3 altyapı performans takımı antrenörü rekreatif basketbol okulu antrenörü Yöntem antrenman izlendi. 732 dk video kaydı. 8858 davranış gözlendi.

21 3. Antrenörler hakkında ne biliyoruz?
Araştırma- Türkiye de Antrenörlerin Spor Bilimlerinden Yararlanma Durumları (Kılıç ve İnce, hakem değerlendirmesinde) Katılımcılar Ankara bölgesinde antrenörlük yapan 14 farklı spor branşından 321 antrenör Yöntem Anket (New Ideas for Coaches Questionnaire, Reade et al., 2008) Bulgular Antrenörlerin %78.9`u spor bilimi araştırmalarına olumlu % 22.1`i bir problemi olduğunda spor bilimcilere danışıyor %72.6`sı spor bilimlerinde üretilen bilgiyi anlamakta ve kendi alanına uyarlamakta zorlanıyor

22 Performans (yarışma-ego) yerine Ustalık (görev) iklimi yarat!
4. Etkili Antrenörlük pedagojisi hakkında bildiklerimiz Performans (yarışma-ego) yerine Ustalık (görev) iklimi yarat!

23 Bireysel ihtiyaçları göz ardı etme!
4. Etkili Antrenörlük pedagojisi hakkında bildiklerimiz Bireysel ihtiyaçları göz ardı etme!

24 Çeşitli öğretim stilleri, modelleri ve stratejileri kullan!
4. Etkili Antrenörlük pedagojisi hakkında bildiklerimiz Çeşitli öğretim stilleri, modelleri ve stratejileri kullan! Öğretim Stilleri Öğretim Modelleri Öğretim Stratejileri A-Komut B-Alıştırma C-Eşli çalışma D-Kendini değerlendirme E-Katılım F-Yönlendirilmiş buluş G-Problem çözme H-Öğrencinin tasarımı I-Öğrencinin başlatması J-Kendi kendine öğrenme Doğrudan öğretim modeli Bireyselleştirilmiş öğretim modeli İşbirliğine dayanan öğretim modeli Akran eğitimi modeli Düşünme temelli öğretim modeli Spor eğitimi modeli Taktik oyun modeli Kişisel ve sosyal sorumluluk modeli Sunuş Buluş Araştırma/İnceleme

25 Antrenör eğitiminde neleri öncelemeliyiz?
5. Öneriler Antrenör eğitiminde neleri öncelemeliyiz? Antrenör eğitimi veren kurumlar/birimler Antrenörleri antrenörlük amacına uygun yeterliklerle donat Kademelere göre eğitim yerine antrenörlük amacına göre eğitim Antrenör eğitiminde özellikle antrenörlerin yeterliklerinin düşük oldukları konulara odaklan Örneğin Katılım antrenörleri- Zindelik geliştirme amaçlı konu alanı bilgisi Performans antrenörleri - Yetenek belirleme ve geliştirme bilgisi, Spor bilimcilerle işbirliği yapma, Sporcuyu spor sonrası yaşama hazırlama, problem çözme becerisi

26 Antrenör eğitiminde neleri öncelemeliyiz?
5. Öneriler Antrenör eğitiminde neleri öncelemeliyiz? Spor bilimciler Türkiye’de antrenörlerin yeterliklerini derinlemesine inceleyen çalışma sayısı yok denecek kadar az Bu konularda daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç var

27 Antrenörler ne yapmalı?
5. Öneriler Antrenörler ne yapmalı? Antrenörlük amacını ortaya koy Antrenörlük amacın doğrultusunda gerekli yeterlikleri incele Antrenörlük uygulamalarını gözden geçir – geliştirmen gereken özelliklerini belirle

28 Antrenörler ne yapmalı? (devamı)
5. Öneriler Antrenörler ne yapmalı? (devamı) Bilgiye/desteğe nerelerden ulaşabileceğini sapta Kendini geliştir Yeni çalışmalarının antrenörlük performansına etkisi gözle ve değerlendir

29 Antrenörler için yayın/kaynak okuma önerileri

30 5. Öneriler Performans amaçlı

31 5. Öneriler Katılım amaçlı

32 5. Öneriler Her iki amaç içinde

33 5. Öneriler Her iki amaç içinde
National Association for sport and Physical Education. (2006). Quality coaches, quality sports: National standards for sport coaches (2nd ed.). Reston, VA: Author. Bailey et al. (2010). Participant Development in Sport: An Academic Review. Sport Coach UK. Jones, R.L. and Kingston, K. (2013). An Introduction to Sports Coaching: Connecting Theory to Practice. London. Routhledge. Launder, A., Piltz, W. (2013). Play Practice: Engaging and Developing Skilled Players from Beginner to Elite (2nd ed). Champaign: Human Kinetics.

34 5. Öneriler Her iki amaç içinde dergiler
International Journal of Sports Science and Coaching (http://www.multi-science.co.uk/sports-science&coaching.htm) The Sports Psychologist (http://journals.humankinetics.com/tsp) International Review of the Sociology of Sport (http://irs.sagepub.com/) Journal of Teaching in Physical Education (http://journals.humankinetics.com/jtpe) Physical Education and Sport Pedagogy (http://www.tandf.co.uk/journals/titles/ asp)

35 5. Öneriler Sizin sorularınız!

36 Teşekkürler


"Antrenörlük Pedagojisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları