Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 15.MART.2011 YMM Cevdet AKÇAKOCA YMM Kemal TIĞOĞULLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 15.MART.2011 YMM Cevdet AKÇAKOCA YMM Kemal TIĞOĞULLARI."— Sunum transkripti:

1 KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 15.MART.2011 YMM Cevdet AKÇAKOCA YMM Kemal TIĞOĞULLARI

2 Açılış ve takdim konuşması YMM Kemal Tığoğulları Sayın Katılımcılar, Son birkaç aydır baş döndürücü hızla arka arkaya çıkan yasalar bizleri günlük rutin işlerin ötesinde bazı çalışmalar yapmaya teşvik etmiştir. Bu kapsamda, üstadım,ustam ve ağabeyim Y.M.M. Cevdet AKÇAKOCA ile birlikte böyle bir sunum yapmaya karar verdik. Konunun öneminden ziyade bizlere gösterdiğiniz ilgi her türlü övgüye layıktır, teşekkür ederiz. Umarız yararlı bir çalışmaya birlikte imza atarız.

3 Açılış Uzun zamandan beri gündemde olan böyle kapsamlı bir af çalışmasının yakın geçmişte yaşadığımız global kriz nedeniyle piyasalara bir rahatlık getireceği ve olumlu hava estireceği açıktır. Ancak yıllardan beri savuna geldiğimiz üzere bu türlü af çalışmaları, yükümlülüklerini yerine getiren mükellefler için sosyal ve ekonomik adalet sağlamamaktadır.

4 Açılış Türkiye, Cumhuriyet tarihi boyunca 27/37/39 mali af çıkarmıştır. Buna rağmen vatandaşla devlet arasında `kalıcı bir barış` sağlanamamıştır. Sistem sürekli olarak mağdur üretmiş ve mağdurlar da af istemiştir. Bu kapsamda ilk vergi affı 17 Mayıs 1924 tarihini taşıyor. 1928 yılında çıkarılan yasadan sonra 1934`e kadar herhangi bir mali af getirilmemiştir. Bugün tartışacağımız mali aftan önceki en son mali af, 22 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5811 Sayılı “ BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN ”olmuştur

5 Açılış 6111 Sayılı yasadan yararlanarak devletin bir kez daha uzattığı barış elini boş çevirmemek gerekir diye düşünmekteyiz. E-Devlet alt yapısının giderek daha yaygın ve etkin hale gelmesi sonucunda kayıt dışı ekonomide çemberin giderek ve hızla daralmakta olduğu gözlemlenmektedir. Mükelleflerin mali tablolarını ve geçmişle olan hesaplaşmalarını sıfırlamak ve geleceğe güvenle bakmak açısından bu yasa büyük bir fırsattır görüşündeyiz.

6 Açılış Bu duygu ve düşüncelerle seminerin faydalı geçeceğini umuyor ve saygılar sunuyorum. Sunumumuzun ilk bölümünde üstadım ile birlikte dönüşümlü olarak konuyu aktarmaya çalışacağız. Soru cevap bölümüyle programı tamamlayacağız. Buyurun sayın Üstadım,

7 HANGİ ALACAKLAR VE HANGİ TARİHE KADAR OLAN TUTARLAR YAPILANDIRILACAKTIR? 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait olan VERGİLER, vergi cezaları,Gecikme faizleri ve gecikme zamları, GÜMRÜK VERGİLERİ ve idari para cezaları SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ, idari para cezaları İL ÖZEL İDARELERİNE ait çeşitli harç ve katılma payları BELEDİYELERE ait vergi, bazı ücret ve su alacakları TEDAŞA ait elektrik bedelleri DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞINA ait bazı paylar ENERJİ BAKANLIĞINA ait devlet hakkı, özel idari payı, madencilik fonu YURTKURA ait öğrenim kredileri TRT payları ve bandrol ücretleri TOBB ve oda aidatları OSB lerin elektrik, su doğalgaz bedelleri ve yönetim aidatları 7

8 Yeni af yasası neleri kapsıyor? Matrah Artırımı Stok affı Kesinleşmiş kamu alacakları Kesinleşmemiş veya dava safhasındaki alacaklar İnceleme ve tarhiyat aşamasındaki alacaklar 8

9 Ödenecek tutar nasıl hesaplanacaktır? 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan vergiler ödenecek, fer’iler olan gecikme faizi, gecikme zamlarından vazgeçilecek kesinleşmiş asıl alacak üzerine TEFE/ÜFE üzerinden hesaplanan tutarlar eklenecektir. ANASI VERGİ ALACAĞI, DANASI VERGİ CEZALARI VE FERİLERİ DERSEK, DANASINDAN VAZGEÇİLECEK, ANASI ÖDENECEK, DANASI YERİNE TEFE/ÜFE ESAS ALINARAK YENİ BİR HESAP YAPILARAK ÖDENECEKTİR. TEFE/ÜFE, kanunun yayım tarihine kadar hesaplanır, ödemeler 2 ayda bir ve en fazla 18 eşit taksitte (36 Ayda) yapılabilecektir. Bu şekilde hesaplanan borç tutarı peşin ödenirse herhangi bir faiz uygulanmaz. 9

10 Ödemeler hesabı ve süresi nasıl olacaktır? Taksitli ödeme halinde borçlular başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinin birini tercih etmelidir. Taksitle yapılacak ödemelerde aşağıdaki katsayılar gözönüne alınacak,hesaplama sonucu bulunacak oluşacak tutar taksit sayısına bölünerek ikişer ayda bir taksitler ödenecektir. Diğer bir ifade ile yıllık %5 faiz oranı ile taksitlendirme yapılacaktır. - Altı eşit taksit için (1,05) - Dokuz eşit taksit için (1,07) - Oniki eşit taksit için (1,10) - Onsekiz eşit taksit için (1,15) olarak uygulanacaktır. 10

11 Kesinleşmiş kamu alacakları-1 Vadesi gelmiş, ödenmemiş, vergi ve gümrük vergilerinin Vergi aslının tamamı ödenecektir. Ayrıca tefe/üfe oranına göre gecikme zammı hesaplanarak ödenecektir. Cezaların tamamı kaldırılacaktır. Vergi aslına bağlı sadece cezalar var ise bunlar tefe/üfe oranına göre hesaplanarak ödenecektir. 11

12 Kesinleşmiş kamu alacakları - 2 Ödenmemiş alacak sadece ceza ise ve vergi aslına bağlı değilse, Bunun %50 si tefe – üfe oranına göre hesaplanan gecikme zammı ile ödenir. Kalanı silinir, ödenmez. Diğer alacakların tamamı, tefe/üfe oranına göre hesaplanan gecikme zammı ile ödenir. 12

13 Kesinleşmiş kamu alacakları-3 İhtirazi kayıtla beyanname verilmişse Vergi aslı, tefe – üfe oranına göre hesaplanacak gecikme faizi ile ödenir. Kalanı silinir, ödenmez. 13

14 Başvuru ve yararlanma 1.Maliye Bakanlığına,2. il özel idarelerine, 3.belediyelere, 4.büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan ve Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren alacakları bu madde kapsamında ödemek isteyen borçlular 2.05.2011 tarihine kadar dilekçe ile yazılı başvuruacaklardır. Dilekçeye Ek 2A-2B-2C formlarından biri eklenecektir. Birden fazla vergi dairesine borç var ise herbirine ayrı ayrı müracaat edilecektir.. 14

15 TEFE ENDEKSLERİ-GÖSTERGELERİ 15 YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE GECİKME ZAMMI ORANLARI Dönemler Gecikme Zammı Oranı (Aylık) Yıllık % 19.11.2010 tarihinden itibaren1,40% 16,80 19.11.2009 - 18.10.2010 tarihleri arasında1,95%23,4 21.04.2006 - 18.11.2009 tarihleri arasında2,5%30 02.03.2005 - 20.04.2006 tarihleri arasında3%36 12.11.2003 - 01.03.2005 tarihleri arasında4%48 31.01.2002 - 11.11.2003 tarihleri arasında7%84 29.03.2001 - 30.01.2002 tarihleri arasında10%120

16 Tefe üfe ile gecikme zammı karşılaştırması Bir önceki tabloda şöyle bir hesap bu yasanın ne kadar karlı olduğunu gösterecektir. 2005 Ocak Tefe 8328,422011 Ocak Tefe 13254,42 6 yıllık tefe üfe artışı % 59 Gecikme zamları toplamı hesabı : 2005 Ocak-Şubat %82005-Nisan 2006 %42 2006 Nisan-Kasım 2009 %107,50 Kasım2009-Ekim2010.%21,45 Kasım 2010-Ocak 2011.%2,80 Toplam Gecikme Zammı %181,75 Tefe Üfe hesabı ile gecikme zammı karşılaştırması Oran %3,08 veya bir başka deyişle 1/3 dür. Tefe üfe ile ödenecek tutar gecikme zammının üçte biri kadardır.

17 BİR BAŞKA ÖRNEK Örnek 1- 26/1/2010 vadeli bir verginin Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olması halinde bu vergiye % 23,1043 oranında hesaplanması gereken gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları toplamı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. TEFE/ÜFE Oranı SÜREESAS ALINACAK Hesaplanacak Süre ORAN 26/1/2010 - 26/2/2010 için Ocak ayına ait TEFE/ÜFE oranı 0,58 27/2/2010 - 26/3/2010 için Şubat ayına ait TEFE/ÜFE oranı 1,66 27/3/2010 - 26/4/2010 için Mart ayına ait TEFE/ÜFE oranı 1,94 27/4/2010 - 26/5/2010 için Nisan ayına ait TEFE/ÜFE oranı 2,35 27/5/2010 - 26/6/2010 için Mayıs ayına ait TEFE/ÜFE oranı -1,15 27/6/2010 - 26/7/2010 için Haziran ayına ait TEFE/ÜFE oranı -0,5 27/7/2010 - 26/8/2010 için Temmuz ayına ait TEFE/ÜFE oranı -0,16 27/8/2010 - 26/9/2010 için Ağustos ayına ait TEFE/ÜFE oranı 1,15 27/9/2010 - 26/10/2010 için Eylül ayına ait TEFE/ÜFE oranı 0,51 27/10/2010 - 26/11/2010 için Ekim ayına ait TEFE/ÜFE oranı 1,21 27/11/2010 - 26/12/2010 için Kasım ayına ait TEFE/ÜFE oranı -0,31 27/12/2010 - 26/1/2011 için Aralık ayına ait TEFE/ÜFE oranı 1,31 27/1/2011 - 24/2/2011 için Ocak ayına ait TEFE/ÜFE oranı * 2,2823 TOPLAM TEFE/ÜFE ORANI % 10,8723 17

18 Kesinleşmiş kamu alacaklarının durumunu bir tabloda gösterelim. 18

19 Kesinleşmemiş ve dava safhasındaki alacaklar-1 İlk derece mahkemesinde bulunanlar veya henüz dava açma süresi bitmemiş olanlar Vergi aslının %50 si ödenir. Ceza ve gecikme zamları silinir. Tefe- üfe oranına göre hesaplanacak gecikme zamları ödenir. 19

20 Kesinleşmemiş ve dava aşamasındaki alacaklar-2 Bölge idare, danıştay veya karar düzeltme aşamasında ise Kanunun yayımlandığı tarihteki en son alacak tutarı hesaplanarak ödenecektir. A. Terkin kararında alacak tutarının %20 si ile tefe-üfeye göre hesaplanacak tutar B. Tasdik edilmişse, tasdik edilen tutar ve tefe-üfeye göre hesaplanan tutar C. Bozma kararı halinde alacak tutarının %50 si ile tefe- üfeye göre hesaplanacak tutar D.Kısmen bozma, kısmen onama halinde, onanan tutarın tamamı, bozulan kısmın %50 si tefe-üfeye göre hesaplanan tutarla birlikte ödenecektir. 20

21 Kesinleşmemiş ve dava safhasındaki alacaklar için - Yapılandırma için 02.05.2011 tarihine kadar dilekçe ile başvurulur. -Dilekçede dava açılmayacağı, açılandan vazgeçileceği belirtilir. -Dilekçe ek 4-A,4-B,4-C örneklere uygun iki nüsha olacaktır. -Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili vergi dairelerine verilecektir. -Vergi daireleri bu vazgeçme dilekçelerinden bir örneği derhal ilgili yargı merciine gönderecektir. 21

22 İdari Para Cezaları için -Yararlanmak isteyenler dava açtıkları idareye davadan vazgeçtiklerini bildirirler. - Müracaat 02.05.2011 tarihine kadar yapılır. - Ek 4/D-1, 4/D-2, 4D-3 e uygun 3 örnek dilekçe verilecektir. - İlgili idareler davadan vazgeçme dilekçelerini ilgili yargı merciine gönderecektir. 22

23 Bir tabloda gösterelim. 23

24 Uzlaşma safhasında ise Uzlaşmaya başvurulmuş, günü gelmemiş, uzlaşılmamış fakat dava açma süresi geçmemiş alacaklarda Alacağın %50 si ile tefe - üfeye göre hesaplanacak tutar ödenecektir. Geri kalan silinecektir. 24

25 İnceleme ve tarhiyat safhasındaki alacaklarda İnceleme ve tarhiyata devam edilir. İnceleme bitmişse, vergi aslının %50 si ve tefe- üfeye göre hesaplanacak tutar, taksitlendirilerek ödenir. Kalan silinir. Ancak, kanunun yayımı tarihinden sonraki gecikme zammı normal hesaplanır. Alacak sadece vergi aslına bağlı olmayan cezalardan ibaretse bunun %25 i ödenir. İnceleme bir ay içinde bitirilmezse devam edilmeyecektir. (Kanun madde9/4hükmü) 25

26 İnceleme safhasındaki ve diğer kurumların alacakları için müracaat şekil ve şartları -önce incelemenin tamamlanması beklenecektir. -İnceleme ve tarhiyat safhasındaki vergiler için - İnceleme tamamlanınca hesaplanan verginin bir sonraki slaytta gösterildiği şekilde ve şartlarda ödenebilmesi için -Ve 6111 sayılı af yasasının hükümlerinden yararlanabilmek için -İhbarname tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde - Ek:5 no.lu dilekçe örneğine uygun olarak ilgili vergi dairesine başvurmaları şarttır. - Kanunun 18/3-ç bendindeki diğer kurumlara ait borçluların bu maddedeki belirtilen sürelere göre ödeme talebinde bulunmaları gerekir. 26

27 Tabloda gösterelim. 27

28 28

29 Matrah Artırımı 2006-2007-2008-2009 yıllarına ait Gelir Vergisi Kurumlar vergisi Gelir Vergisi (stopaj) Katma Değer Vergisinde Matrah artırımı yapılmalıdır. 29

30 a. Gelir ve Kurumlar Vergisi 1. Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri 2006,--2009 yıllarına ait matrah artırımında bulunurlarsa ilgili yıllar incelenmeyecek. 2.İlgili yıllarda beyannamesini gününde veren ve ödemesini de zamanında yapanlar vergiyi indirimli ödeyecekler. 3.Örneğin; vergi mükellefi 2006 yılına ilişkin olarak vergi dairesine verdiği beyannamesini yasal süresinde verdi ve tahakkuk eden vergiyi de yasal süresinde ödedi ise bu durumda matrah artırımı nedeniyle ortaya çıkacak matrah üzerinden %20 yerine %15 vergi ödeyecektir.( Ek7-8-9) 30

31 31

32 GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN MATRAH ARTIRIMI Artırılacak Matrahlar Ve Uygulanacak Vergi Oranları ASGAR İ ARTIRIM TUTARLARI ARTIRILAN MATRAHA UYGULANACAK VERG İ ORANI YILLAR MATRAH ARTIRIM ORANI (A) İŞ LETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLARDA ASGAR İ TUTAR (B) B İ LANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLARDA (SERBEST MESLEK ERBABI DAH İ L) ASGAR İ TUTAR (C) GEL İ R İ SADECE GMS İ OLAN MÜKELLEFLERDE UYGULANACAK ASGAR İ TUTAR (C/5) (D) NORMAL VERG İ ORANI (E) İ ND İ R İ LM İŞ VERG İ ORANI (F) 2006% 306.3709.5501.910% 20% 15 2007% 256.88010.3202.064% 20% 15 2008% 207.48011.2202.244% 20% 15 2009% 158.15012.2302.446% 20% 15

33 Yatırım İndirimi stopajı yönünden matrah artırımı İLGİLİ YILLARDA YATIRIM İNDİRİMİ STOPAJI BEYAN EDEN MÜKELLEFLER AÇISINDAN VERGİ ARTIRIM ORANI (A) İLGİLİ YILLARDA YATIRIM İNDİRİMİ STOPAJ MATRAHI OLMASINA RAĞMEN BEYAN ETMEMİŞ OLAN MÜKELLEFLER AÇISINDAN YILLARBEYAN EDİLMESİ GEREKEN STOPAJ MATRAHININ ASGARÎ TUTARI (B) BEYAN EDİLECEK MATRAHA UYGULANACAK VERGİ ORANI (C) 2006% 30 9.555 TL’den az olamamak üzere gerçek yatırım indirimi stopaj matrahı% 15 2007% 25 10.325 TL’den az olamamak üzere gerçek yatırım indirimi stopaj matrahı% 15 2008% 20 11.220TL’den az olamamak üzere gerçek yatırım indirimi stopaj matrahı% 15 2009% 15 12.230 TL’den az olamamak üzere gerçek yatırım indirimi stopaj matrahı% 15

34 34

35 35

36 KDV YÖNÜNDEN MATRAH ve VERGİ ARTIRIMI(Özel durumlar) İLGİLİ YILIN EN AZ 3 DÖNEMİNE AİT KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLMİŞ OLMASI HALİNDE VERGİ ARTIRIMI UYGULAMASI İLGİLİ YILDA SADECE 1-2 DÖNEM KDV BEYANNAMESİ VERİLMİŞ YA DA HİÇ KDV BEYANNAMESİ VERİLMEMİŞSE VEYA HESAPLANAN VERGİ ÇIKMAMIŞSA ARTIRIM UYGULAMASI YILLARARTIRIMA BAZ TEŞKİL EDECEK TUTAR (A) ARTIRIM (VERGİ) ORANI (B) BEYANA BAZ TEŞKİL EDECEK TUTAR (C) VERGİ ORANI (D) 2006Hesaplanan KDV’lerin Yıllık Toplamı% 3GV ya da KV matrah artırımı tutarı% 18 2007Hesaplanan KDV’lerin Yıllık Toplamı % 2,5GV ya da KV matrah artırımı tutarı% 18 2008Hesaplanan KDV’lerin Yıllık Toplamı% 2GV ya da KV matrah artırımı tutarı% 18 2009Hesaplanan KDV’lerin Yıllık Toplamı % 1,5GV ya da KV matrah artırımı tutarı% 18

37 KDV YÖNÜNDEN MATRAH ve VERGİ ARTIRIMI KDV’ne Tabi Olan Ve Olmayan İşlemlerin Bir Arada Bulunması YILL AR İLGİLİ DÖNEMDE KDV’ YE TABİ OLMAYAN İŞLEMLER İLE KDV’ YE TABİ İŞLEMLERİN BİR ARADA BULUNMASI HALİNDE KARŞILAŞTIRMA UYGULANACAK ARTIRIM USULÜ 2006Gelir yada KV açısından matrah artırımı halinde bulunacak tutarın % 18’i (F) KDV artırımı oranları (B sütunu) esas alınarak hesaplanan tutar (G) F ve G’ ye göre bulunan sonuçlardan büyük olanı uygulanır. 2007Gelir yada KV açısından matrah artırımı halinde bulunacak tutarın % 18’i (F) KDV artırımı oranları (B sütunu) esas alınarak hesaplanan tutar (G) F ve G’ ye göre bulunan sonuçlardan büyük olanı uygulanır. 2008Gelir yada KV açısından matrah artırımı halinde bulunacak tutarın % 18’i (F) KDV artırımı oranları (B sütunu) esas alınarak hesaplanan tutar (G) F ve G’ ye göre bulunan sonuçlardan büyük olanı uygulanır. 2009Gelir yada KV açısından matrah artırımı halinde bulunacak tutarın % 18’i (F) KDV artırımı oranları (B sütunu) esas alınarak hesaplanan tutar (G) F ve G’ ye göre bulunan sonuçlardan büyük olanı uygulanır.

38 38 KATMA DEĞER VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI Örnek 14- 14/5/2006 tarihinde mükellefiyetini tesis ettirerek faaliyetine başlayan (A) Ltd. Şti., 2006 ve 2007 takvim yıllarına ilişkin olarak KDV artırım imkanından yararlanmak için yasal süresi içinde vergi dairesine başvurmuştur. (A), söz konusu dönemlere ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamelerinin tamamını vermiştir. Mükellefin bazı dönemlerinde (Şubat, Nisan, Mayıs, Ekim/2007) 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı teslimleri de bulunmakta olup, u malların ihracatı süresi içinde gerçekleşmiştir. (A)’nın, 2006 ve 2007 yılı "Hesaplanan KDV” beyanları her bir dönem itibariyle aşağıdaki gibidir.

39 39 İLGİLİ YILLAR KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANLARI YIL 2006 2007 DÖNEM HESAPLANAN TECİL FARK HESAPLANAN TECİL FARK KDV TL. (a)EDİLEBİLİR-TL.(a-b) KDV (TL)(a) EDİLEBİLİRTL. (a-b) KDV (TL)(b) KDV (TL) (b) OCAK - - - 7.000- 7.000 ŞUBAT - - - 6.2501.250 5.000 MART - - - 8.000- 8.000 NİSAN - - - 5.5001.500 4.000 MAYIS 4.000 - 4.0005.7501.000 4.750 HAZİRAN 3.500 - 3.5004.500- 4.500 TEMMUZ 2.000 - 2.0005.000- 5.000 AĞUSTOS 2.500 - 2.50010.000- 10.000 EYLÜL 1.300 - 1.30012.000- 12.000 EKİM 5.000 - 5.00015.0003.000 12.000 KASIM 3.750 - 3.75013.500- 13.500 ARALIK 6.000 - 6.00011.000- 11.000 TOPLAM 28.050 - 28.050103.5006.750 96.750

40 40 YILLIK KDV MATRAH ARTIRIMI ÖDEME TUTARI HESABI Bu verilere göre, mükellefin toplam KDV artırım tutarı ve taksit tutarı (18 taksit imkânından yararlandığı varsayıldığında) aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 2006 Yılı KDV Artırım Tutarı 28.050 x %3 = 841,5 TL 2007 Yılı KDV Artırım Tutarı 96.750 x %2,5 = 2.418,75 TL Taksit Tutarı [(841,5 + 2.418,75) x 1,15] / 1= 208,29 TL

41 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (HİZMET ERBABINA ÖDENEN ÜCRETLER YÖNÜNDEN) Yıl Matrah Artırım Oranı (%) Artırıma Esas TutarArtırıma İlişkin Diğer Açıklamalar 20065 Muhtasar Beyannamede Yer Alan Ücret Ödemelerine İlişkin Tutarların Yıllık Toplamı İlgili yıl veya vergilendirme döneminde en az bir beyanname verilmişse bir yıla iblağ edilerek, hiç beyanname verilmemişse aylık prim bildirgelerindeki bilgiler doğrultusunda, aylık prim bildirgesi yoksa en az iki asgari ücret (16 yaşından büyükler için geçerli) esas alınarak hesaplama yapılacaktır ). 20074 20083 20092 41

42 BAZI ÖDEMELERDE STOPAJ ARTIRIMI İlgili Yıllarda Stopajı Beyan Eden Yıllara sari inşaat ve diğer Mükelleflerin Durumu ARTIRIM ORANI (B) YILLAR ARTIRIMA ESAS TUTAR YSİOİ’NDE YAPILAN STOPAJ AÇISINDAN ORAN DİĞER ÖDEMELERE İLİŞKİN STOPAJ AÇISINDAN ORAN 2006 Muhtasar beyannamelerde bu ödemelere ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı% 1% 5 2007 Muhtasar beyannamelerde bu ödemelere ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı% 1% 4 2008 Muhtasar beyannamelerde bu ödemelere ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı% 1% 3 2009 Muhtasar beyannamelerde bu ödemelere ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı% 1% 2

43 BAZI ÖDEMELERDE STOPAJ ARTIRIMI İlgili Yıllarda Stopajı Beyan Etmeyen Mükelleflerin Durumu YILLAR SERBEST MESLEK ÖDEMELERİNİ BEYAN ETMEYENLERDE ARTIRIM YSIOI ÖDEMELERİNİ BEYAN ETMEYENLERDE ARTIRIM KİRA ÖDEMELERİNİ BEYAN ETMEYENLERDE ARTIRIM ARTIRIMA BAZ TEŞKİL EDİLECEK TUTAR UYGULAN ACAK ORAN (HESAPLA NACAK VERGİ) ARTIRIMA BAZ TEŞKİL EDİLECEK TUTAR UYGULAN ACAK ORAN (HESAPLA NACAK VERGİ) ARTIRIMA BAZ TEŞKİL EDİLECEK TUTAR UYGULAN ACAK ORAN (HESAPLA NACAK VERGİ) 2006 4.775%159.550% 31.910%15 2007 5.160%1510.320% 32.064%15 2008 5.610%1511.220% 32.244%15 2009 6.115%1512.230% 32.446%15

44 Ticari Mal (Satışa arzedilen emtia) beyanı

45 Makine, techizat ve demirbaşlar beyanı

46 Beyan edilen emteanın muhasebe kaydı. Örnek 2- (A) Limited Şirketi, stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamıştır. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın kendisi tarafından belirlenen rayiç bedeli 20.000 TL’dir. Şirketin bu bildirimine ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır. ________________________ / ______________________________ 153 TİCARİ MALLAR 20.000.-TL 191 İNDİRİLECEK KDV 2.000.-TL 525 KAYDA ALINAN EMTİA KARŞ. 20.000.-TL (6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 2.000.-TL (Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV) __________________________ / _____________________________ Bu malın satılması halinde kayıtlara intikal ettirilecek satış bedeli 20.000 TL’nin altında olamayacaktır. 46

47 Beyan edilen makine ve demirbaş muhasebe kaydı Örnek 3- (B) Anonim Şirketi, kayıtlarında yer almayan makine ve demirbaşlarını kayda almak istemektedir. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu kıymetlerin mükellefçe belirlenen rayiç bedeli 40.000 TL olup, envantere alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde yapılacaktır. _______________________________ / _______________________________ 253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 40.000.-TL 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZAR 4.000.-TL –526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT 40.000.-TL –ÖZEL KARŞILIK HESABI –(6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi) –360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 4.000.-TL –(Sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV) ________________________________ / _______________________________ Mükellef, söz konusu makine ve demirbaşlarını 31/12/2011 tarihine kadar satarsa, bu satıştan önce, satmadığı takdirde 31/12/2011 tarihinde aşağıdaki muhasebe kaydını yapacaktır. 47

48 Bu demirbaşların Amortisman kaydı Mükellef, söz konusu makine ve demirbaşlarını 31/12/2011 tarihine kadar satarsa, bu satıştan önce, satmadığı takdirde 31/12/2011 tarihinde aşağıdaki muhasebe kaydını yapacaktır. ________________________/___________________________ 526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT 40.000.-TL ÖZEL KARŞILIK HESABI (6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi) »257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 40.000.-TL ___________________ / ___________________________ 48

49 Makine ve demirbaşın satışı kaydı Mükellefin, örneğimizdeki makine ve demirbaşlarını peşin olarak 50.000.- TL’ye satması halinde bu satışa ilişkin yukarıdaki kayıtla birlikte yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. _____________________ / _____________________ 100 KASA HESABI 59.000.-TL 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 40.000.-TL »253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 40.000.-TL »391 HESAPLANAN KDV 9.000.-TL »679 DİĞER OLAĞANDIŞI »GELİR VE KARLAR 50.000.- TL _________________ / _______________________ 49

50 Beyan edilen kıymetlerin BA formundaki durumu 6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında beyan edilen kıymetler üzerinden hesaplanarak beyan edilen kıymetlerin rayiç bedelleri, Ba formu vermek zorunda olan mükellefler tarafından söz konusu form ile bildirilmek zorundadır. Söz konusu bildirim işlemi, Ba formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (6111 sayılı Kanun Madde 10)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333) yazılmak suretiyle yapılacaktır. 50

51 Kayıtlarda olup işletmede olmayan mallar Örnek 4- (Y) Limited Şirketi, kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında mevcut olmayan emtialarını faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir. Şirketin, ticaretini yaptığı genel oranda KDV’ye tabi olan (A) malının kayıtlarda bulunan ancak stoklarda yer almayan miktarı 20 ton olup kendi kayıtlarına göre bu malın birim maliyeti 15 TL/Kg ve gayri safi karlılık oranı ise %10’dur. (Y) Limited Şirketi bu mala ilişkin düzenleyeceği faturada 330.000 TL satış bedeli ve 59.400 TL KDV gösterecektir. Düzenlenen bu faturanın muhasebe kayıtlarına intikali aşağıdaki şekilde olacaktır. 51

52 Kayıtlarda olup işletmede olmayan malların muhasebe kaydı ________________________________ / ____________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR 389.400 TL (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) »600 YURTİÇİ SATIŞLAR 330.000 TL »(6111 sayılı Kanunun 11/1 maddesi) »391 HESAPLANAN KDV 59.400 TL ________________________________ / _____________________________ Giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı: ___________________________ / ________________________________ 950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER389.400 TL 951 KKE ALACAKLI HESABI 389.400 TL ___________________________ / ________________________________ 52

53 Kayıtlarda olmayan emteanın karşılığı alınmışsa muhasebe kaydı Fatura düzenlenmek suretiyle bu bölümde açıklandığı şekilde hasılatı kayıtlara intikal ettirilen emtianın daha önceki dönemlerde satıldığının tespit edilmesi halinde, düzeltmeye tabi tutulmuş stoklarla ilgili olarak geçmişe yönelik tarhiyat yapılmayacağı gibi ceza ve faiz de uygulanmayacaktır. Bu kayıtta yer alan 689 numaralı hesap yerine gerçek duruma uygun olması halinde diğer hesaplardan; kasa, bankalar, alınan çekler, alıcılar veya alacak senetleri hesaplarından biri kullanılabilecektir. Örneğin, kayıtsız yapılan satış karşılığında alacak senedi alınmış olması halinde kayıt aşağıdaki şekilde olacaktır. ________________________________ / __________________________ 121 ALACAK SENETLERİ 389.400.-TL »600 YURTİÇİ SATIŞLAR 330.000.-TL »(6111 sayılı Kanunun 11/1 maddesi) »391 HESAPLANAN KDV 59.400.-TL ________________________________ / __________________________ 53

54 Kayıtlarda olmayan emteanın bs formundaki durumu 6111 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia nedeniyle düzenlenen faturalar, Bs formu vermek zorunda olan mükelleflerce, Bs formu ile bildirilmek zorundadır. Söz konusu bildirim işlemi, Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (6111 sayılı Kanun Madde 11/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle yapılacaktır. 54

55 55

56 Kasa ve ortaklar cari hesabı

57 Kasada olmayan para ile ilgili örnek Örnek 5- (A) Anonim Şirketinin, 31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa hesabında 150.000 TL görünmekle birlikte fiilen kasada bulunmayan tutar 145.000 TL’dir. Şirketin dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan 15/4/2011 tarihi itibarıyla kasa mevcudu 200.000 TL olarak görülmektedir. Anılan mükellef, her ne kadar beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu 200.000 TL olsa da, 31/12/2010 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa mevcudu içinde fiilen kasada bulunmayan tutarları esas alacak, bu tutarın 145.000 TL olması nedeniyle, bu tutarı beyan edecek ve beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi sonuna (31/5/ 2011 tarihine) kadar ödeyecektir. –Bu çerçevede; –Beyan tutarı: 145.000 TL Hesaplanan vergi: (145.000 x %3=) 4.350 TL 57

58 Kasada olmayan paranın muhasebe kaydı Beyanla ilgili muhasebe kayıtları da aşağıdaki şekilde olacaktır. - Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudunun, kasa hesabından düşülmesi: ___________________________ / ________________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR145.000 TL (6111 sayılı Kanunun 11/2 Maddesi) (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) »100 KASA 145.000 TL ___________________________ / ________________________________ - Verginin hesaplanması: ___________________________ / ________________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 4.350 TL (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) »360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 4.350 TL ___________________________ / ________________________________ - Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudundan kaynaklanan giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı: ___________________________ / ________________________________ 950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER149.350 TL –951 KKE GİDERLER ALACAKLI HESABI 149.350 TL –___________________________ / ________________________________ 58

59 ORTAKLARDAN ALACAK VE BORÇLARIN DURUMU Örnek 7- (C) Anonim Şirketinin, 31/12/2010 tarihli bilançosunda bulunmakla birlikte işletme bakımından gerçekte olmayan ortaklardan alacak ve ortaklara borç tutarları, bilanço hesapları itibarıyla aşağıdaki gibi olup, beyan tarihi itibarıyla bu tutarların değişmediği varsayılmıştır. –- 131. Ortaklardan Alacaklar hesabı 150.000 TL –- 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı 75.000 TL –- 331. Ortaklara Borçlar hesabı (85.000) TL –- 431. Ortaklara Borçlar hesabı (60.000) TL –Bu çerçevede; –Beyan tutarı: [(150.000+75.000)-(85.000+60.000)=] 80.000 TL –Hesaplanan vergi: (80.000 x %3=) 2.400 TL olacaktır. Anılan mükellef, söz konusu tutarı beyan edecek ve beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresinde ödeyecektir. 59

60 ORTAKLARDAN ALACAK VE BORÇLARIN MUHASEBE KAYITLARI Beyanla ilgili muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır. - Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan ortaklardan alacakların düşülmesi: ____________________ / ____________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR80.000 TL (6111 sayılı Kanunun 11/2 Maddesi) (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) –131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 65.000 TL –231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 15.000 TL ____________________/ __________________________ 60

61 Ortaklardan alacaklar muhasebe kaydı devamı - Verginin hesaplanması: ___________________________ / ________________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 2.400 TL (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) »360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 2.400 TL ___________________________ / ________________________________ - Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan ortaklardan alacaklardan kaynaklanan giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı: ___________________________ / ________________________________ 950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER82.400 TL –951 KKE GİDERLER ALACAKLI HESABI 82.400 TL ___________________________ / ________________________________ 61

62 PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN BEYAN Mükelleflerin ilgili yılda vergi ziyaı yaratan bir takım konuları varsa ve ilgili yılın matrah artırımı tutarı pişmanlıkla beyan durumunda hesaplanacak tutarın çok üzerinde pişmanlık tercih edilebilir. Matrah artırımı ile pişmanlıkla beyan halinde hesaplanacak tutar arasında ciddi bir fark yoksa matrah artırımı yolu tercih edilebilir. Kendiliğinden verilen beyanlarda da aynı açıklamalar geçerlidir. Gümrük vergileri ve emlak vergisi de bu hükümlere dahil edilmiştir. 31.12.2010 tarihinden önce beyan edilmesi gereken VUK kapsamındaki bütün vergiler ile gümrük vergisi için bu hükümlerden faydalanabilecektir.

63 PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN BEYAN VERGİNİN ASLI ………………………………..: Tamamı ve bu tutara isabet eden TEFE/ÜFE oranında bir faiz ödenecek. VERGİ ZİYAI CEZASI…………………………… : Tamamı silinecek. VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAYAN CEZA : Tamamı silinecek. PİŞMANLIK ZAMMI/GECİKME FAİZİ …….: Tamamı silinecek. ÖDEME VADELERİ ……....................: Mayıs 2011 sonuna kadar defaten yahut ilk taksidi bu sürede olmak üzere maksimum 18 taksitte ödenecek. Taksitli ödemelerde daha önce belirtilen katsayılar uygulanır.

64 PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN BEYAN Pişmanlıkla beyanda vergi aslı için indirim yoktur. Uygulamadan faydalanabilmek için pişmanlık beyanının veya kendiliğinden beyanın Ek 6-A no.lu müracaat formu ile 2 Mayıs 2011’e kadar yapılması gerekir. Gümrük kanunu ve diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde mükellef tarafından beyan edilmeyen hallerde gümrük vergilerinin tamamı hesaplanacak TEFE / ÜFE ile birlikte ödendiği takdirde faizler ve idari para cezalarının tamamı silinecektir. Ödeme esası daha önce belirtildiği şekilde olacaktır.

65 PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN BEYAN Emlak Vergisinde Durum: -2010 ve önceki vergilendirme dönemine ilişkin emlak vergisi beyanında bulunmayan, -Bildirimde bulunmakla birlikte vergisi eksik tahakkuk eden mükellefler bu kanuna göre bildirimde bulunur ve tahakkuk eden vergi ile kültür varlıklarının korunması katkı payının tamamını kanunun yayınlandığı tarihe kadar hesaplanacak TEFE / ÜFE oranındaki özel faizle öderlerse, bu vergiyle ilgili gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezaları silinecektir. Ödeme sistemi yukarda belirtildiği gibidir.

66 Bu konudaki diğer hususlar a) 6111 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecektir. b) Bu kapsamda beyan edilen tutarlar ile ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir. c) Kurumlar vergisi mükelleflerince 6111 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, yapılan beyanla ilgili olarak söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine yönelik ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU Tam tasdik sözleşmesi çerçevesinde daha önceki dönemlerine ilişkin rapor düzenlenmiş bulunan mükelleflerin, 6111 sayılı Kanunun 10 uncu ve 11 nci maddesi hükmünden yararlanmaları halinde, raporu düzenleyen yeminli mali müşavirlerin bu işlemlerle sınırlı olarak sorumluluğu aranmayacaktır. 66

67 İleride inceleme yapılabilir mi? Kanunla ilgili tebliğin DİĞER HUSUSLAR başlıklı kısmında 6111 sayılı Kanunun 10 ve 11 inci maddelerinin uygulanmasına ilişkin olarak yapılan işlem ve bildirimlerin 6111 sayılı Kanun hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığı hususu Maliye Bakanlığınca araştırılabilecektir. Denilmektedir. Öyle ise bu konuda inceleme ile karşılaşabiliriz. 67

68 TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR 6111 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin; - Birinci ve yirmidördüncü fıkralarında, belli bir tutarın altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi, - İkinci fıkrasında, belli bir tutarın altında kalan amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilmesi, - Onbeşinci fıkrasında, gemi inşasıyla ilgili yatırımlara ilişkin olarak yatırım indirimi istisnasından yararlanan mükellefler hakkında kurumlar vergisi, gemi inşasına yönelik 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklik öncesi hükümlerine göre katma değer vergisi tarh edilmemesi ve tarh edilmiş bu vergilerin tahsilinden vazgeçilmesi, düzenlenmiştir. 68

69 Tevkifat matrahında artırım Yıllar Artırım AsgariVergi Oranı %Artırım TL. Oranı% 2006 30 5.00015 2007 25 6.000 15 2008 20 7.500 15 2009 15 10.000 15 69

70 Ücret stopajı ve kdv artışı (Bir tabloda hatırlatma için gösterelim) Yıllık Matrah üzerinden % olarak artırım Yıllar Ücret Stopaj KDV için 200653 200742,5 200832 200921,5 70

71 SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER - Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi, - Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. 71

72 SGK ÖDEMELERİ VE AFFI Kasım 2010 ve önceki aylara ilişkin olup kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi vb. ile damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı. Asıl alacakların ödenmiş ve fer’i alacakların ödenmemiş olması halinde fer’i alacağın %60’ndan vazgeçilmektedir. Dolayısıyla kanunda yer aldığı şekli ödeme yapılması halinde fer’i alacakların %40’ı ödenecektir. 72

73 TABLODA GÖSTERELİM. 73

74 Ortak Hükümler MADDE 9- (1) Bu Kanunun 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerine göre; a) Hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır. Bu vergilerin bu Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranın bir kat fazlası oranında uygulanacak gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur. b) Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmez; indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. 74

75 Ortak hükümler madde 9 MADDE 9- (1) Bu Kanunun 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerine göre; c) Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmaz ve tahsil olunmaz. ç) Matrah veya vergi artırımında bulunulması, 213 sayılı Kanunun defter ve belgelerin muhafaza ve ibrazına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez. 75

76 Ortak hükümler madde 9 devam (2) Daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda bulunabilirler. (3) İdarenin, artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için vergi incelemesi yapma hakkı saklıdır. 76

77 Ortak hükümler madde 9 devam (4) Bu Kanuna göre matrah veya vergi artırımında bulunulması, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, bu Kanunun 6 ncı maddesinin onbirinci fıkrası ve 7 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam edilmez. 77

78 Ortak hükümler madde 9 devam Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmaz. İnceleme veya takdir sonucu tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit edilmesi halinde, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş olması şartıyla, inceleme ve takdir sonucu bulunan fark, bu Kanunun 6 ncı, 7 nci ve 8 inci madde hükümleri ile birlikte değerlendirilir. İnceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir. 78

79 Ortak hükümler madde 9 devam (5) Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla mükelleflerce verilen yıllık, muhtasar ve katma değer vergisi beyannameleri ve diğer beyannameler için damga vergisi alınmaz. (6) 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler”, bu Kanunun 6 ncı, 7 nci ve 8 inci madde hükümlerinden yararlanamazlar. 79

80 Ortak hükümler madde 9 devam (7) Mükelleflerin bu Kanuna göre matrah veya vergi artırımı yaptıkları dönemlere ilişkin olarak kanuni süresinde vermedikleri anlaşılan beyannameler nedeniyle 213 sayılı Kanunun usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmaz. (8) Bu Kanun hükümlerine göre matrah veya vergi artırımı ile ilgili olarak doğru beyan edilmemesi veya vergi hataları nedeniyle eksik tahakkuk eden vergiler, ilk taksit ödeme süresinin sonunda tahakkuk etmiş sayılır ve bu Kanunda açıklandığı şekilde tahsil edilir. Ödemeler kredi kartı veya mahsup yoluyla da yapılabilir. 80

81 Ödenecek tutar hesabı

82 Tefe/tüfe hesaplanarak ödenecek toplam borç ve taksitler ASIL BOR Ç TOPLAMI 0,00 TEFE/ Ü FE G.Z. TOPLAMI 0,00 TOPLAM BOR Ç TUTARI 0,00 Ö DEME PLANI TASİT SAYISIKATSAYI HESAPLAMAYA ESAS BOR Ç Ö DENECEK TOPLAM BOR Ç TAKSİT TUTARI 6 (İKİ AYDA BİR)1,050,00 9 (İKİ AYDA BİR)1,070,00 12 (İKİ AYDA BİR)1,100,00 18 (İKİ AYDA BİR)1,150,00

83 Tefe/tüfe aylık değişim tablosu OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık 20012,302,6010,1014,406,302,903,303,505,406,704,204,10 65,80 20024,202,601,901,800,401,202,702,103,10 1,602,60 27,30 20035,603,103,201,80-0,60-1,90-0,50-0,200,100,601,700,60 13,50 20042,601,642,102,65-0,03-1,05-1,520,791,853,230,750,13 13,14 2005-0,410,111,261,210,20-0,48-0,741,040,780,68-0,95-0,04 2,66 20061,960,260,251,942,774,020,86-0,75-0,230,45-0,29-0,12 11,12 2007-0,050,950,970,800,39-0,110,060,851,02-0,130,890,15 5,79 20080,422,563,174,502,120,321,25-2,34-0,900,57-0,03-3,54 8,10 20090,231,170,290,65-0,050,94-0,710,420,620,281,290,66 5,79 20100,581,661,942,35-1,15-0,50-0,161,150,511,21-0,311,31 8,59 20112,36

84 MESLEK MENSUPLARINA 1.Meslek mensupları yasanın yararlı olacağına inanmalıdırlar. 2.Mükelleflere bu yasadan yararlanmak için müracaat etmelerini tavsiye etmelidirler. 3.Yasanın esaslarını çok iyi öğrenmelidirler. 4.Kendileri bilecekler ki tavsiyeleri inandırıcı olsun.

85 İŞ ADAMLARINA 1.İş adamları bu yasadan yararlanmalıdır. 2.E-devlet çok gelişmiştir, bundan sonra yasadışı işlem, kayıt dışı işlem daha da zorlaşacaktır. 3.Temiz bir sayfa açmak tercih edilmelidir. 4.Sağdan soldan duyduklarına itibar etmeyip yasaların gereğini yapmalı, muhasebecileri ile yakın temasta olmalıdırlar. 5.İşadamının en yakın mesai arkadaşı muhasebecilerdir.

86 MALİYE MENSUPLARINA

87 BİZLER

88 88 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ ….


"KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 15.MART.2011 YMM Cevdet AKÇAKOCA YMM Kemal TIĞOĞULLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları