Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERHABA ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ HEDEFLERİN SINIFLAMASI SIRALANMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERHABA ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ HEDEFLERİN SINIFLAMASI SIRALANMASI."— Sunum transkripti:

1

2 MERHABA

3 ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ HEDEFLERİN SINIFLAMASI SIRALANMASI

4 BİLİŞSEL ALAN HATIRLAMA ? (BİLGİ) TANIMA SÖYLEME, AYNEN TEKRARLAMA HATIRLAMA, TANIMLAMA, TEKRAR ETME, EZBERDEN SÖYLEME, SEÇME, SIRALAMA, SINIFLAMA, EŞLEŞTİRME, LİSTELEME ANLAMA? (KAVRAMA) UYGULAMA? ANALİZ? YARATMA? (SENTEZ) DEĞERLENDİRME? ÖZÜMSEME, MAL ETME, ÇEVİRME, AÇIKLAMA, ÖTELEME, TAHMİN KENDİ CÜMLELERİYLE AÇIKLAMA, ÖRNEK VERME, ÖZETLEME, TABLOLAŞTIRMA, NEDENLERİNİ SÖYLEME, ANA FİKİR BULMA, FARKLI BİÇİMDE İFADE ETME, BAŞLIK BULMA, GRAFİK OKUMA, KARŞILAŞTIRMA, TAHMİN ETME, BİLDİKLERİNİ YENİ DURUMDA KULLANMA İLKELERİ KULLANMA, PROBLEM ÇÖZME, HAZIRLAMA, DENEME, PLANLAMA, YAPMA, HESAPLAMA, İLİŞKİ KURMA,YARARLANMA BÜTÜNÜ ÖĞELERE AYIRMA ve BÖLÜMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEME KARŞILAŞTIRMA, ŞEMATİK GÖSTERME, SAPTAMA, AYIRT ETME, BÖLÜMLERE AYIRMA, ANAHATLARI GÖSTERME ORİJİNAL, ÖZGÜN BİR BÜTÜN MEYDANA GETİREBİLME BİRLEŞTİRME, GELİŞTİRME, ÜRETME, TASARLAMA, PLANLAMA, KARAR VERME, DERLEME, YENİDEN DÜZENLEME, SINIFLAMA, ÖRGÜTLEME, BİR ÖLÇÜTE DAYALI YARGIDA BULANABİLME YARGILAMA,DEĞERLENDİRME, İSPATLAMA AÇIKLAMA, KARŞILAŞTIRMA, İRDELEME, KARAR VERME, STANDARDİZE ETME

5 HATIRLAMA (BİLGİ) DÜZEYİ KAYDEDER, BELİRLER, HATIRLAR, AYNEN TEKRARLAR GERÇEK BİLGİ (ÖZELLERİN BİLGİSİ) TERİMLERİN BİLGİSİ ÖGELERİN BİLGİSİ KAVRAMSAL BİLGİ SINIFLAMA/KATEGORİ BİL. İLKE ve GENELLEMELER BİLGİSİ TEORİLER, MODELLER YAPILAR BİLGİSİ YÖNTEMSEL BİLGİ (ÖZELLERLE UĞRAŞMA YOL ve ARAÇLARI BİLGİSİ) ÖZEL BECERİLER ÖZEL TEKNİKLER UYGUN YÖNTEMLER ve ZAMANLAMA BİLGİSİ TANIMLA ! KİM? NE? NE ZAMAN? NEREDE? NASIL? KAVRAMA SÜRECİ BİLGİSİ STRATEJİK ALIŞILARIN BİLGİSİ EĞİLİM/DİZİLERİN BİLGİSİ ÖZNEL BİLGİ

6 HATIRLAMA (BİLGİ) DÜZEYİ *ANIMSAMAK *HATIRLAMAK *TANIMLAMAK *İFADE ETMEK, BELİRTMEK *LİSTELEMEK *İSİMLENDİRMEK *YAZMAK * TANIMAK, FARKINA VARMAK *ETİKETLEMEK *ALTINI ÇİZMEK *SEÇMEK *YANSITMAK *ÖLÇMEK *İLİŞKİLENDİRMEK *TEKRARLAMAK *BETİMLEMEK *EZBERLEMEK *KAYIT ETMEK

7 ANLAMA (KAVRAMA) DÜZEYİ * YORUMLAMA, AÇIKLAMA *ÇEVİRME, ÖRNEKLEME * ÖZÜMSEME, MAL ETME *BENZETME, ÖZETLEME *ÖTELEME, TAHMİN

8 BİR ŞEKLİ ZİHİNDEN TAMAMLAMA BİR OLAYIN SONUNU TAHMİN ETME KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNDEN DAVRANIŞI TAHMİN ETME BİR ÖYKÜYÜ TAMAMLAMA METİNDE OKUNMAYAN BÖLÜMÜ TAHMİN ETME OLASILIKLARI DÜŞÜNME SONUÇLAR ÇIKARMA(ÖTELEME)

9 ANLAMA (KAVRAMA) DÜZEYİ *TANIMAK, FARKINA VARMAK *RAPOR ETMEK *GÖZDEN GEÇİRMEK *ANLATMAK *TANIMAK, TEŞHİS ETMEK *DOĞRULAMAK *SEÇMEK *İŞARET ETMEK *TEMSİL ETMEK *İSİMLENDİRMEK *FARKLI İFADE ETMEK *YENİDEN İFADE ETMEK *BETİMLEMEK *YERLEŞTİRMEK *FORMÜLE ETMEK *AÇIKLAMAK *YARGILAMAK *KARŞILAŞTIRMAK *ÇEVİRMEK *SINIFLANDIRMAK *ÖTELEMEK *ULAMAK *TARTIŞMAK *KARŞILAŞTIRMAK

10 UYGULAMA DÜZEYİ *GERÇEKLEŞTİRME (BAŞARMA) (YAPAR) *UYGULAMA YAPMA (KULLANMA) (ÇALIŞTIRIR)

11 UYGULAMA DÜZEYİ *YOL VEREREK ÇALIŞTIRMAK *DRAMATİZE ETMEK *YORDAMAK, KESTİRMEK *FARKLARI SEÇMEK *DEĞERİNİ SAPTAMAK *GÖSTERMEK * CANLANDIRARAK GÖSTERMEK *YAPMAK, İCRA ETMEK *KURMAK, İNŞA ETMEK *ALIŞVERİŞE ÇIKMAK *KULLANMAK *UYGULAMAK *BAŞVURMAK *ÇALIŞTIRMAK *SEÇMEK *AÇIKLAMAK *BULMAK *RESİMLENDİRMEK *PLANLAMAK *TASLAK ÇİZMEK *YORUMLAMAK

12 ANALİZ DÜZEYİ *AYRIŞTIRMA *ÖRGÜTLEME *ÖZELLİĞİNİ BELİRLEME

13 ANALİZ DÜZEYİ *BİRBİRİNDEN AYIRMAK *TANIMAK, TEŞHİS ETMEK * DOĞRULAMAK, HAKLI ÇIKARMAK *ÇÖZÜCÜ KARAR VERMEK *DENEMEK, SINAMAK * GRAFİKLENDİRMEK, ŞEMATİK GÖSTERMEK * ANALİZ ETMEK, ÇÖZÜMLEMEK * İŞLEMEZ HALE GELMEK, BOZULMAK *BİRBİRİNDEN AYIRMAK *TARTIŞMAK, MÜZAKERE ETMEK *İNCELEMEK *SINIFLANDIRMAK *KARŞILAŞTIRMAK *HESAPLAMAK *FARKI GÖSTERMEK *AYIRTETMEK *SORGULAMAK *SONUÇLANDIRMAK *ELEŞTİRMEK *DENETLEMEK *SEÇMEK *İLİŞKİLENDİRMEK

14 DEĞERLENDİRME DÜZEYİ *KONTROL (DIŞ ÖLÇÜTLER) *ELEŞTİRİ (İÇ KANITLAR)

15 DEĞERLENDİRME DÜZEYİ *DEĞERLENDİRMEK * DEĞER BİÇEREK SIRALAMAK *GÖZDEN GEÇİREREK DÜZELTMEK *PUAN ALMAK, PUANLAMAK *KESTİRMEK, HESAPLAMAK, TAHMİN ETMEK *YARGILAMAK, HÜKÜM VERMEK *TANIMAK, TEŞHİS ETMEK * BİRLEŞTİRMEK, BAĞLAMAK *KAÇINMAK, SAKINMAK *KARŞILAŞTIRMAK *BELİRLEMEK *SALDIRMAK *SEÇMEK *DEĞERİNİ BELİRLEMEK *DESTEKLEMEK *ELEŞTİRMEK *DEĞER BİÇMEK *SAVUNMAK *ÖLÇMEK

16 YARATMA (SENTEZ) DÜZEYİ *OLUŞTURMA (HİPOTEZ KURMA) *PLANLAMA (TASARLAMA) *ÜRETME (YAPMA)

17 YARATMA (SENTEZ) DÜZEYİ *HAZIRLAMAK *İNŞA ETMEK, KURMAK * DÜZENLEMEK, ÖRGÜTLEMEK *DENEY YAPMAK *GRAFİKLENDİRMEK, ŞEMALAMAK *SONUCA VARMAK *ELEŞTİRMEK *SEÇMEK *BESTELEMEK *BİR ARAYA GETİRMEK *TOPLAMAK *YENİDEN İFADE ETMEK *TARTIŞMAK *İLİŞKİLENDİRMEK *YÖNETMEK,BAŞARMAK *ÖZETLEMEK *YARATMAK *GENELLEŞTİRMEK *PLANLAMAK *SONUÇ ÇIKARTMAK * TASARIMLAMAK *ÖNERMEK *FORMÜLE ETMEK *DÜZENLEMEK

18 DUYUŞSAL ALAN ALMA? FARK EDER, SEÇİCİ DİKKATLİDİR, ALMAYA İSTEKLİDİR PAYLAŞMA, KABUL ETME, FARKINDALIK, DUYARLI OLMA, BİRLEŞTİRME, AYIRT ETME, KONTROL ETME TEPKİDE BULUNMA? DEĞER VERME? ÖRGÜTLEME? KİŞİLEŞTİRME ? UYSAL DAVRANMA, KARŞILIK VERME, İSTEK GÖSTERME İZLEME, ONAYLAMA, ÖNERİDE BULUNMA, TARTIŞMA, PRATİK YAPMA, OYNAMA DEĞERİ KABUL EDER, DEĞERE BAĞLANIR ADANMIŞLIK, AÇIKLAMA, YETERLİĞİNİ ARTTIRMA, DESTEKLEME, İNKAR, YARDIM ETME, PROTESTO ETME, TARTIŞMA KENDİ DEĞER SİSTEMİNE KATMA, DEĞERLERİYLE UYUMLAŞTIRMA, ÖRGÜTLEME, FORMÜLE ETME, TARTIŞMA, KARŞILAŞTIRMA, KURUMSALLAŞTIRMA DAVRANIŞ ÖLÇÜTÜ HALİNE GETİRME, KARAKTERİNE KATMA, AKRANLARIYLA-ÜST ve ALTLARIYA KARŞILAŞTIRMA, GÖZDEN GEÇİRME, TAMAMLAMA, DEĞİŞTİRME

19 DUYUŞSAL ALAN TEPKİLERİ *KABUL ETMEK *MEYDAN OKUMAK, İDDİA ETMEK *YARGILAMAK *ÖVMEK *PAHA VEYA DEĞER BİÇMEK *SEÇMEK, GÖRÜŞ GELİŞTİRMEK *SORU SORMAK, SORGULAMAK (HAKLI OLMA, ÜSTÜN OLMA, KAZANMA DUYGUSUYLA) *GİRİŞİMDE BULUNMAK * KAYIRMAK, DESTEKLEMEK *HOŞLANMAK, SEVMEK *REDDETMEK *KARAR VERMEK *SORUMLULUK DUYMAK

20 DEVİNİŞSEL ALAN UYARILMA? HAREKETİ İZLEME, YAPMAK İÇİN VÜCUDUNU HAZIRLAMA HAREKETİ GÖZLEME, İZLEME, ALGILAMA, İSTENİLEN HAREKETİ YAPMAK İÇİN VÜCUDUNU HAZIRLAMA (KURULMA) KILAVUZLA YAPMA? BECERİLEŞME? DURUMA UYDURMA? YARATMA? BİLEN BİRİNİN ve ARAÇLARIN YARDIMIYLA HAREKETİ YAPMA KILAVUZ YARDIMIYLA YAPMAYA ÇABA GÖSTERME, YAPILANI MODEL ALMA, TAKLİT ETME, DESTEKLE YAPMA HAREKETİ TEK BAŞINA YAPMA YARDIM ALMADAN YAPMA, HAREKETİN NİTELİK ve SÜRESİNİ GELİŞTİRME, USTALAŞMA HAREKETİ YENİ DURUMLARDA YAPMA, ÖZELLEME ve GENELLEME UYARLAMA, DEĞİŞTİRME, KULLANMA, YENİDEN ORGANİZE ETME, GENELLEME YENİ ve BENZERSİZ BİR HAREKETE DÖNÜŞTÜRME, İNŞA ETME, TASARLAMA, BİRLEŞTİRME, YARATMA, ÜRETME, BENZERİ OLMAYANI YAPMA, YENİDEN ORTAYA KOYMA

21 DEVİNİŞSEL ALAN TEPKİLERİ *TUTMAK, YAKALAMAK *ÇALIŞTIRMAK *BÜKMEK, KIVIRMAK *ROL YAPMAK *ELLE YÖNETMEK, ELLE TUTMAK *VARMAK, ULAŞMAK *DÖNMEK, DÖNDÜRMEK *KISALTMAK * HAREKET ETMEK *GEVŞEMEK, YUMUŞAMAK *GERMEK, UZATMAK *SIKMAK, GERMEK *BAŞLAMAK *UYGULAMAK, İCRA ETMEK

22 DOSTÇA KALIN


"MERHABA ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ HEDEFLERİN SINIFLAMASI SIRALANMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları