Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURAMLARIN EĞİTİM ÖĞRETİME UYGULANMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURAMLARIN EĞİTİM ÖĞRETİME UYGULANMASI"— Sunum transkripti:

1 KURAMLARIN EĞİTİM ÖĞRETİME UYGULANMASI

2 SOSYAL ÖĞRENME KURAMININ EĞİTİMDE UYGULANMASI
Uygun Model Kullanmak: A. Öğretmenler öğrencilerin dikkatini hangi davranışı model almalarını istiyorlarsa o davranışa doğru yönlendirmelidirler. Öğretmen ilk önce yapılacak işlerde kendini model olarak sunabilir. B. Öğretmenin uygun model olması önemlidir. Bandura’ya göre gözlemleyerek yeni bir şeyler öğrenmek direkt pekiştireç yoluyla öğrenmekten daha etkilidir. C. Bilinen davranışların modeller tarafından uygulandığını gözlemlemek o davranışların güçlendirilmesini sağlar. D. Sosyal öğrenme kuramında öğretmenlerin sınıfta model olma durumu öğretmenin niteliği ile doğru orantılıdır. E. İyi bir öğretmen dahi sadece bir grup tarafından model alınabilir. Bu durumda öğretmenin görevi öğrencilerin beklenti ve amaçlarını tanıyarak onların istendik davranışlara dikkat etmelerini ve model almalarını sağlamak olmalıdır. ÖZ YETERLİĞİN GELİŞTİRLMESİ Başaramama korkusu yaşayan öğrencilere öğretmenin yapabileceği rehberlik iki yoldan olabilir; 1. Yapılacak faaliyet alt bölümlere bölünüp öğrenciye sunulmalı. 2. Öğrenciye diğer bir öğretmen ya da öğrenci tarafından destek verilerek başarma duygusunu geliştirmek. İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımı tercih edilmektedir. Öğrencilerin başarısız olduğunu gören öğretmenler kendilerinin öğretmenlik bilgi ve becerilerini sorgulayarak öz yeterlik inançlarını geliştirmeye çalışmalarıdır.

3 Sosyal Öğrenme Kuramının Eğitime İlişkin Doğurguları
Gözlemciler yüksek statülü, yeterli ve kendilerine benzer modellerin davranışlarını taklit etmeye eğilimlidir. Okul öncesi dönemde anne-babalar ve öğretmenler en çok model alınan kişilerdir. Modelin yeterli olması, gözlemcinin dikkatini etkilediği için öğretmenlerin alanda yeterli olması gerekmektedir. Öğretmen dersin başında ilginç bir olay, anı ya da fıkra ile öğrencilerin dikkatini çekebilir. Model alınacak davranışlar öğrencinin yaşına, ilgilerine, bilişsel ve fiziksel kapasitesine uygun olmalıdır.

4 Okullarda sözel semboller ağırlıklı olduğu için, öğretmenler öğrencilerin sözel yeteneklerini, anlama ve kullanma becerilerini geliştirmelidir. Ancak bazı öğrenciler şema ya da grafiklerle daha kolay hatırlar. Öğretmen birden fazla duyu organına hitap eden araç- gereç ve yöntemler kullanmalıdır. Öğretmen olumlu davranışları yapan öğrencilere ödül vererek olumlu davranışları yapmaları için diğer öğrencileri güdüleyebilir. Öğretmen öğrencilerin öz yeterlik algısını yükseltmek için öğrencilerin bireysel gereksinimlerini dikkate almalı, işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımlarını kullanmalı, farklı öğrenme etkinlikleri kullanmalı ve çocukları birbirleri ile karşılaştırmamalıdır.

5 Gestalt Kuramının Eğitim Ortamında Kullanılması
Öğretmen dönem başında bütün dersin ana hatlarını göstermeli, daha sonra ayrıntıya inmelidir. Öğretim, öğrencilerin içgörü geliştirmelerini ve öğrenmeye etkin katılımlarını sağlayıcı biçimde düzenlenmelidir. Bilgiyi öğrenciye sunmak yerine, tartışmalar yoluyla kendi keşiflerini yapmalarına olanak verilmelidir. Rahatsız edici, çelişkili veriler sunma ve öğrencilerin yanlış yapmasına izin verme, öğrenci ilgisini ve merakını güdüleyerek, keşif sürecini başlatabilir.

6 BİLİŞSEL KURAMLARIN ÖĞRENME İLKELERİ
Yeni öğrenmeler öncekileri üzerine bina edilir. Öğrenme bir anlam yükleme çabasıdır. Öğretmen bir otorite figürü olmamalıdır. Öğrenme, öğretmen ve öğrencinin karşılıklı etkileşimi ile gerçekleşir. Öğrenmede, öğrenilenlere uygulama fırsatı tanınmalıdır. Bilişsel alanla ilgili çalışmalarda öğrenme: (gizli öğrenme, ani kavrayış yoluyla öğrenme ve Bilgi -işlem yaklaşımına göre öğrenme şeklinde oluşur.) Bu anlayışta eğitimin asıl amacı: öğrencilerin daha yeterli, daha kapsamlı, daha güçlü ve daha doğru “anlamlar” üretebilmesidir. Bilişsel alanın öğretim yaklaşımları: Sunuş, buluş yoluyla öğrt. Yapılandırıcılık ve problem çözme olarak sıralanabilir.

7 ÖĞRENME ÜRÜNLERİ VE ÖĞRETİMİ

8 KAVRAM ÖĞRETİMİ 1.Somut düzey, 2. Tanıma düzeyi, 3. Sınıflama düzeyi, 4. Soyut düzey. İLKE,GENELLEME, AKADEMİK KURAL VE ÖĞRETİMİ PROBLEM ÇÖZME VE ÖĞRETİMİ PSİKO-MOTOR BECERİ ÖĞRENME VE ÖĞRETİMİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE ÖĞRETİMİ

9 İLKE, GENELLEME, AKADEMİK KURAL VE ÖĞRETİMİ

10 İlkeler İlkeler, her durumda geçerli olarak kabul edilen, kavramlar arasındaki ilişkilerdir. Örneğin; • Mıknatısın benzer kutupları birbirini iter, zıt kutupları birbirini çeker. Bu örnekte "mıknatısın benzer" ve "mıknatısın zıt kutupları" kavramları arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. İlkeler doğru kabul edilmiş ifadelerdir. Genellikle tersi gözlenmez. İlkeler de kavramlar gibi geniş bilgiyi özet olarak ifade eden değerli birer araçtır. Problem çözmede de büyük önem taşır.

11 Genellemeler Genellemeler de ilkeler gibi büyük miktardaki bilgiyi özetler; kavramlar arasındaki ilişkiyi gösterir; ancak daha az kesinlik taşır. Örneğin; "Sigara içmek akciğer kanserine yol açar." Bu bir genellemedir. Bu yargı bazı durumlar için geçerliyken bazı durumlar için de geçerli değildir.

12 Akademik kurallar Akademik kurallar ise, insanoğlunun, iki kavram arasında kendine göre tanımladığı ilişkiyi betimler. Örneğin; cümlenin yüklemi öznesiyle uyumlu olmalıdır. Doğal olarak dünyada böyle bir gözlem yoktur. Bu kural, insanlar tarafından göreceli olarak konmuştur.

13 Dikkat!... Kavram öğretmede olduğu gibi ilke, genelleme, kural öğretmede de öğrencilere anlamlı örnekler sunulmalı, örneklerle ilke, genelleme, akademik kurallar somutlaştırılmalıdır.

14 Ayrıca yeni problem durumları verilerek ilkeyi genellemeyi, kuralı kendisinin uygulaması, kullanması sağlanmalıdır. Örneğin; kare, dikdörtgen ve üçgenin alanını bulmayı öğrenen çocuğa farklı şekiller verilerek alanlarını bulmaları istenir. Öğrenme sonuçları hakkında mutlaka açıklayıcı dönüt verilmeli; böylece öğrendiklerini tam ve doğru olarak öğrenmeleri sağlanmalıdır.

15 PROBLEM ÇÖZME VE ÖĞRETİMİ

16 Problem çözme becerisi, bireyin ve grubun, içinde yaşadığı çevreye etkin uyum sağlamasına yardım eder. Tüm nesiller, çevrelerine etkin uyum sağlayabilmek için problem çözmeyi öğrenmek durumundadır. Bazı problemlerin doğru cevapları ya da kesin çözümleri vardır. Belli stratejileri kullanarak doğru çözümlere ulaşmak mümkündür. Ancak bazı problemlerin çözümleri kesin değildir. Bir tek doğru cevabı yoktur. Bu problemlerin çözümü çok yönlü düşünmeyi ve yaratıcılığı gerektirir.

17 YARATICI PROBLEM ÇÖZME

18 Yaratıcı problem çözme, daha genel bir problem çözme türüdür
Yaratıcı problem çözme, daha genel bir problem çözme türüdür. Sınıfta ve günlük yaşamda karşılaştığımız pek çok problem tek boyutlu değil, çok boyutludur ve yaratıcı düşünmeyi gerektirir. Yaratıcılık, değişik durumlarda esnek, akıcı, özgün, alışılmıştan farklı bir şekilde düşünmeyi kapsar.

19 Yaratıcı Problem Çözme Öğretiminde Kullanılacak Stratejiler

20 1. Kuluçka (tasarlama) için zaman veriniz
Yaratıcı problem çözmede önemli olan nokta çözüme ulaşmak için acele etmekten kaçınmaktır. Bu durumda da tek boyutlu problem çözmede olduğu gibi problemin tam olarak anlaşılması önem taşımaktadır. Örneğin; "Gökçe elmalı poğaçayı fırında 45 dakikada pişirmektedir. Bu durumda "Üç elmalı poğaçanın pişirilmesi ne kadar zaman alır?"

21 2. Yargıyı erteleyiniz. Yaratıcı problem çözmede, öğrenciler bir çözüm yolunu denemeden önce tüm olasılıkları düşünmeleri için yargıyı ertelemeye teşvik edilmelidir. Birçok çözüm yolunu görmeyi sağlayan yöntemlerden biri beyin fırtınasıdır. Ne kadar saçma olursa olsun tüm kişilerden fikirler alınır ve biri muhtemel çözüm olarak değerlendirilir. Örneğin; "Sınıf temsilcisini en adil biçimde nasıl seçelim?"

22 3. Uygun bir hava yaratınız.
Yaratıcı problem çözme becerisi; rahat, neşeli, eğlenceli bir ortamda gelişir. Öğrencinin olağan dışı, hayal ürünü fikirlerine karşı öğretmenler saygı göstermeli, onları bu fikirlerini ifade etmeye teşvik etmeli; çocuk hata yapma korkusu yaşamamalıdır.

23 4. Problemi analiz ediniz ve özelliklerini listeleyiniz.
Örneğin; "Bir kişi apartmanının üçüncü katından aşağıdaki manava, ipe bağlanmış hafif bir torba sarkıtarak içinin doldurulmasını istemiştir. Ancak, torba, havada uçuştuğundan ip ile sarkıtması çok zor olmaktadır.« Bu durumda torbanın savrulmaması için ne yapardınız? Diye sorulduğunda öğrenciler çeşitli cevaplar vermişlerdir. Bu cevaplardan bazıları şunlardır; "Torbayı atmaz, aşağıya iner kendim alırdım." "Daha ağır bez bir torba seçerdim." "Torbanın içine taş koyardım." "Torbaya ağırlık yapsın diye torbanın ağzını çamaşır mandalı ile tutturarak sarkıtırdım."

24 Problemi zihinde açık bir şekilde anlamaya,
5. Öğrencilerin yaratıcı bilişsel yeterlikleri öğrenmelerine rehberlik ediniz. Öğrenciler; Problemi zihinde açık bir şekilde anlamaya, Olağan dışı fikirler düşünmeye, Birçok fikir üretmeye, Olasılıkları şematize etmeye, teşvik edilebilir.

25 6. Öğrencilerin yaratıcı problem çözmeleri için çok sayıda alıştırma yapmalarını ve bilgilendirici dönüt almalarını sağlayınız. Örneğin; çocuğuyla birlikte bir baba, arsayı satın almak üzere bakmaya gitmiştir. Alıcı satıcıya: "Acaba arsa kaç metre karedir?" diye sorar. Satıcı da yaklaşık olarak 500 m 2 ama tam olarak kaç m 2 olduğunu bilmediğini söyler. Çocuğun babası ile satıcı "Tam olarak nasıl ölçelim? Yanımızda da ölçmek için hiçbir şeyimiz yok, adımlayalım bari." diye konuşurken, çocuk acaba nasıl bir çözüm bulmuş dersiniz?

26 PSİKO-MOTOR BECERİ ÖĞRENME VE ÖĞRETİMİ

27 Psiko-Motor Becerilerin Öğretiminde Dikkat Edilecek İlkeler
Becerinin ve öğrencinin özelliklerini analiz ediniz. Öğrenciye, becerinin modelini kazanmasında yardım ediniz. Öğrencinin beceriyi göstermesi için plân yapmasına yardım ediniz. Öğrenci için uygun alıştırmalar düzenleyiniz. Öğrencilere dönüt sağlayınız; yetersiz davranışları düzeltmeleri için gerekli düzenlemeleri yapınız. Öğrencinin bağımsız öğrenme alıştırmaları yapmasını, beceriyi değişik durumlarda kullanmasını (transferini) sağlayınız.

28 İLKÖĞRETİMDE UYGULANABİLECEK BELLEK DESTEKLEYİCİ STRATEJİLER

29 Anahtar Sözcük Yöntemi: Baş Harflerle Düzenleme Stratejileri :
Örneğin; Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemindeki Savaşlar: Sırpsındığı Savaşı I.Kosova savaşı Niğbolu Savaşı Ankara Savaşı Varna Savaşı II. Kosova Savaşı

30 c) Kafiye ya da Ritm Oluşturma Stratejisi : İsveç, Norveç, Danimarka Türkiye'nin Başkenti Ankara

31

32 YÜRÜTÜCÜ BİLİŞ STRATEJİSİ
Yürütücü biliş; bireyin kendi düşünme ve öğrenme yollarının farkında olması ve kendi öğrenmesini etkili olarak düzenleyebilmesidir. Yürütücü bilişin iki temel öğesi vardır. Bunlar; 1. Bireyin kendi öğrenme (biliş) yolları hakkındaki bilgisi, 2. Bireyin kendi öğrenmesini izlemesi, kontrol etmesi ve en etkili öğrenme stratejilerini seçip uygulaması, kendi öğrenmesini düzenlemesidir.


"KURAMLARIN EĞİTİM ÖĞRETİME UYGULANMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları