Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ’NDE BOLOGNA SÜRECİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ AKTS/ DE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ 21 Şubat 2012 Kafkas Üniversitesi, KARS.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAFKAS ÜNİVERSİTESİ’NDE BOLOGNA SÜRECİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ AKTS/ DE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ 21 Şubat 2012 Kafkas Üniversitesi, KARS."— Sunum transkripti:

1 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ’NDE BOLOGNA SÜRECİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ AKTS/ DE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ 21 Şubat 2012 Kafkas Üniversitesi, KARS 1

2 KREDİ SİSTEMİ NEDİR? Kredi sistemi, bir eğitim sistemi içeriğine krediler ekleyerek sistematik açıdan tanımlamadır. öğrenci iş yükü, öğrenme edinimleri ve çalışma saatleri Yüksek öğretim sistemindeki kredilerin tanımı öğrenci iş yükü, öğrenme edinimleri ve çalışma saatleri gibi farklı parametrelere dayanabilir

3 Erasmus programı kapsamında desteklenen bir başka etkinlik alanını oluşturan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) bir akademik denklik sistemi olup, temel amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlamaktır. AKTS(ECTS) NASIL GELİŞTİ? AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ

4 AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ’NİN AMACI NEDİR? Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak, Öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak, Akademik tanınmanın düzenlenmesi için, çalışma programlarının şeffaflığı ve öğrenci başarısı üzerine temellendirilmiş iyi uygulama kuralları sağlamak, Farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlamak, Kredi ve notlandırma konularında Avrupa çapında standartlaşmayı sağlamak, böylelikle Avrupa bütünleşmesinin eğitim boyutunu güçlendirmek

5 Yüksek öğrenim alanında Avrupa çapında geçerli bir "ortak dil" olarak nitelendirilmektedir. AKTS(ECTS) NEDİR? AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ

6 AKTS KREDİLERİNİN HESAPLANMASININ SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR? AKTS kredisi verirken derslerin içeriklerini Öğretim üyeleri, derslerine AKTS kredisi verirken derslerin içeriklerini de gözden geçirmek durumda kalmaktadırlar. Dersin öğrenim hedeflerini ve dersin öğrenciye olan mesleki katkısını Dersin öğrenim hedeflerini ve dersin öğrenciye olan mesleki katkısını ortaya koyar. Öğrencinin çalışma süresini esas alarak, her bir dersin tamamlanması için gerekli öğrenci iş yükünü Öğrencinin çalışma süresini esas alarak, her bir dersin tamamlanması için gerekli öğrenci iş yükünü gösterir. AKTS Kredisinin hesaplanmasında öğrenci görüşlerinin de alınması, uygulamanın kalite güvencesini ve kabul edilebilirliğini Dersin AKTS Kredisinin hesaplanmasında öğrenci görüşlerinin de alınması, uygulamanın kalite güvencesini ve kabul edilebilirliğini arttırır. Öğretim üyesinin girdilerine değil, istenilen öğrenim çıktılarına/kazanımlarına Öğretim üyesinin girdilerine değil, istenilen öğrenim çıktılarına/kazanımlarına dayalıdır. yabancı üniversitelerde almış oldukları eğitimlerin, kendi ülkelerindeki yükseköğretim kurumları tarafından tanınmasını Öğrencilerin yabancı üniversitelerde almış oldukları eğitimlerin, kendi ülkelerindeki yükseköğretim kurumları tarafından tanınmasını sağlar. Avrupa ülkelerinde daha üst düzeyde programa devamlarındakolaylık Öğrencilerin Avrupa ülkelerinde daha üst düzeyde programa devamlarında kolaylık sağlar, Avrupa ülkelerinde çalışmalarında (istihdamlarında) ve dolaşımlarında Mezunların Avrupa ülkelerinde çalışmalarında (istihdamlarında) ve dolaşımlarında kolaylık sağlar.

7 AKTS NASIL UYGULANIR? AKTS’’nin uygulanmasında şu temel araçlardan yararlanılır. 1. Eğitim Kılavuzu (AKTS Bilgi Paketi) 2. Başvuru Formu (Application Form) 3. Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) 4. AKTS Transkripti

8 1. EĞİTİM KILAVUZU (AKTS BİLGİ PAKETİ): tüm akademik ve sosyal bilgileri içereceğinden AKTS ve uygulanışı konusunda da ayrıntılı bilginin derslerin işlenişini, AKTS kredilerini, derslerin içeriği ve diğer gerekli bilgiler Üniversiteler tarafından gerek merkezi düzeyde, gerekse fakülte ve bölümler düzeyinde ilgili kişilerin katılımıyla ortaklaşa hazırlanan Eğitim Kılavuzu yabancı ülkedeki bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği tüm akademik ve sosyal bilgileri içereceğinden AKTS ve uygulanışı konusunda da ayrıntılı bilginin bulunması gerekmektedir. Ayrıca öğrenci değişim programlarına katılan bölümlerin her birinin tüm dersler için derslerin işlenişini, AKTS kredilerini, derslerin içeriği ve diğer gerekli bilgileri bu kılavuza eklemeleri gerekmektedir.

9 2. B AŞVURU F ORMU (A PPLICATION F ORM ) öğrencinin değişime uygun olup olmadığı Başvuru formu, değişim programından yararlanmak isteyen öğrenci tarafından doldurulur, öğrencinin akademik ve sosyal yetkinliği ile ilgili fikir sahibi olunmasını sağladığından öğrencinin değişime uygun olup olmadığı hakkında ön bilgi verir.

10 3. ÖĞRENİM ANLAŞMASI (L EARNING A GREEMENT ) endi kurumu ve değişim öğrencisi olarak bulunacağı kurum arasında yapılan üçlü anlaşmadır aldığı derslerin kendi üniversitesine döndüğü zaman sayılmasını Öğrenci, kendi kurumu ve değişim öğrencisi olarak bulunacağı kurum arasında yapılan üçlü anlaşmadır. Öğrenim Anlaşması öğrencinin değişim için gittiği üniversitede aldığı derslerin kendi üniversitesine döndüğü zaman sayılmasını sağlar.

11 4. AKTS TRANSKRİPTİ gitmeden önceki ve döndükten sonraki başarı durumunu Değişim öğrencisinin yurtdışına gitmeden önceki ve döndükten sonraki başarı durumunu gösteren bilgileri içerir. Öğrencinin yurtdışında aldığı derslerin kredi değerleri ve başarı durumu hem yerel notlandırma ve kredi sistemine göre, hem de AKTS'nin standart sistemine göre belirlenip transkripte işlenir.

12 AKTS NOTLANDIRMA SİSTEMİ Avrupa Kredi Transfer Sistemi uygulamada iki temel alana ayrılmaktadır: 1. AKTS Kredisi 2. AKTS Notlandırma Sistemi

13 1.AKTS KREDİSİ 1.AKTS KREDİSİ toplamının 60 karşılığı 30 olacaktır Bu konu AKTS' in belkemiğini oluşturmaktadır. Buna göre AKTS' ye katılacak tüm kurumlar için göz önünde bulundurulması gereken temel kural, bir akademik yılda alınması gerekli tüm derslerin kredilerinin toplamının 60 olması zorunluluğudur. Bu durumda yarıyıl başına alınması gereken zorunlu derslerin kredi olarak karşılığı 30 olacaktır. 'iş yükü' Bu noktada önemli bir diğer husus da kredi miktarının belirlenmesinde temel alınacak ölçütün 'iş yükü' olduğudur. haftalık ders saati sayısı, seminerler, pratiğe yönelik çalışmalar, alan çalışmaları, araştırma projeleri, bitirme tezi, evde ya da kütüphanedeki bireysel çalışma Bir dersin iş yükü şu etkenler aracılığıyla belirlenir: haftalık ders saati sayısı, seminerler, pratiğe yönelik çalışmalar, alan çalışmaları, araştırma projeleri, bitirme tezi, evde ya da kütüphanedeki bireysel çalışma.

14 ÖNEMLİ BİR FARKLILIK evde ya da kütüphanede çok çalışıp araştırma yapmayı gerektiriyorsa kredi değeri haftalık ders saati daha çok olan bir dersten daha yüksek olabilir. Herhangi bir dersin kredi miktarının belirlenmesinde bu ölçütlerin tamamından yararlanacağından, örneğin haftalık ders saati görece az olan bir ders evde ya da kütüphanede çok çalışıp araştırma yapmayı gerektiriyorsa kredi değeri haftalık ders saati daha çok olan bir dersten daha yüksek olabilir. Yani asıl önemli olan, ders yüküyle orantılı olarak dersin kredisi belirlenirken mümkün olduğunca adil davranmaktır.

15 2. AKTS NOTLANDIRMA SİSTEMİ Yüksek öğrenim alanındaki değişim programlarının uygulanmasında en çok karşılaşılan güçlüklerden biri; öğrencinin başarısının farklı ülkelerin eğitim kurumlarında farklı ölçeklerle değerlendirilmesi, dolayısıyla zaman zaman öğrencilerin ülkelerinde döndüklerinde mağdur olmalarıdır. Bu sorunu aşmak üzere notlandırmada şeffaflığı amaçlayan bir sistem oluşturulmuştur. Buna göre aşağıdaki tabloda gösterilen değerler üzerinde anlaşılmıştır.

16 notlandırma sistemlerine müdahaleyi amaçlamamakta, notlandırma sistemini nasıl uygulayacaklarına kendileri karar vermektedirler. Aşağıdaki tablodaki notlandırma sistemi yükseköğretim kurumlarının kendi notlandırma sistemlerine müdahaleyi amaçlamamakta, yükseköğretim kurumları AKTS notlandırma sistemini nasıl uygulayacaklarına kendileri karar vermektedirler.

17 AKTS Notu Başarılı Öğrencilerin Tahmini Notu Tanım A10Mükemmel B25Çok İyi C30İyi D25Orta E10Geçer FX Başarısız F Tablo 5: AKTS Notlandırma Sistemi

18 Bu temel derecelendirme sistemi karşısında diğer Avrupa ülkelerinin ulusal notlandırma sistemleri ise aşağıdaverilmiştir:

19 Ülke Almanya 54321- Avusturya 54321- Belçika 0-91011-1314-1617-1819-20 Danimarka 0-5678, 910, 1112, 13 Finlandiya -11 ½22, 2 ½3 Fransa 7-910121416- Yunanistan 1-45678, 910 İngiltere failthird passlower 2ndupper 2nd1- İtalya 1-518-2425, 2627-293030 lode İrlanda failpass3rd2nd/II2nd/II Hollanda 1-566 ½, 77 ½, 88 ½9, 10 Norveç 4,01-6,03,26-4,02,51-3,251,51-2,51,0-1,5- Portekiz 1-910,1112, 1314-1617, 1819, 20 İspanya** 0-55-77-99-10 İsveç underkäntgodkänt väl godkäntvel godkänt- İsviçre 4-44 ½55 1/26 Yaklaşık karşılıkları AKTS- Notu F Başarısız E Geçer D Orta C İyi B Pek İyi A Mükemmel Dağılım* -10%25%30%25%10% Tablo 6: Avrupa Ü lkelerinin Ulusal Notlandırma Sistemi * Bu notları başaran öğrencilerin yüzdesi. ** İspanya için yüzdeler farklıdır.

20 AKTS İLE İLGİLİ BAZI SORUNLAR kredi sisteminin olmaması Avrupa’ da birçok ülkede kredi sisteminin olmaması ve AKTS sayesinde krediyle tanışmaları, yüksek öğrenim sistemleri, notlandırma ve değerlendirme sistemleri arasındaki farklılıklar AKTS’ nin benimsenmesi ve uygulanabilmesi önünde ciddi engeller oluşturmaktadır.

21 AKTS SÜRECİYLE GELENLER Bologna Deklerasyonunda 2010 yılına kadar belirlenen hedefler doğrultusunda AKTS’ nin uygulamasının yaygınlaştırılması, lisan eğitiminin 4 yıldan 3 yıla düşürülmesi, derecelerin tanınabilmesi için geliştirilen Diploma Eki, eğitim sistemlerinin uyumlaştırılması ve karşılaştırılabilir olması AKTS’nin yaygınlaştırılması için yapılan ciddi çalışmalardandır.

22 ÖĞRENME ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ

23 AMAÇ ÖĞRENME ÇIKTISI AMAÇ AMAÇ:  Öğretmenin bakış açısından yazılır,  Dersin genel içeriğini gösterir ÖRNEK: XIX. Yüzyıl Osmanlı tarihine genel bir giriş sağlamak

24 HEDEF ÖĞRENME ÇIKTISI HEDEF HEDEF:  AMACA  AMACA göre daha spesifik ifadeler içerir. ÖRNEK:  Öğrenciler davranışların ve yaşam stillerinin yerel ve küresel çevrelerdeki etkilerini anlayacaklardır.

25 HEDEF ÖĞRENME ÇIKTISI HEDEF HEDEF ile ilgili ortaya çıkabilecek bir problem; Hedeflerin hem öğretmenin (öğretme niyeti) hem öğrencinin bakış açısından (beklenen öğrenme) yazılabilmesidir.

26 ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktıları öğrencinin bir öğrenme sürecinin sonunda bilmesi, anlaması ve /veya ortaya koyabilmesi gerekenleri gösteren ifadelerdir.

27 ÖĞRENME ÇIKTILARININ GENEL ÇIKTILARININ GENEL ÖZELLİKLERİ başardıklarına ağırlık verir.  Öğretmenin öğretmeyi tasarladıklarından daha çok öğrencinin başardıklarına ağırlık verir.  Bir öğrenme etkinliğinin sonunda öğrencinin ortaya koyabildiklerine odaklanır.

28 AMAÇ/HEDEF/ÖĞRENME ÇIKTISI ÖĞRENCİNİN NEYİ VE NE KADAR SÜREDE BAŞARMASININ BEKLENDİĞİNİ GÖSTEREN AÇIK İFADELER ÖĞRENME ÇIKTILARININ HEDEFLERE GÖRE AVANTAJI ÖĞRENCİNİN NEYİ VE NE KADAR SÜREDE BAŞARMASININ BEKLENDİĞİNİ GÖSTEREN AÇIK İFADELER OLMASIDIR.

29 ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ NEDİR? Öğrencinin harcadığı zamana/emeğe öğrencinin iş yükü denir. öğrenci iş yüküne dayalı Öğrenim çıktılarına ulaşmak için gerekli öğrenci iş yüküne dayalı bir sistemdir. Bu yük ortalama bir öğrenci göz önüne alınarak öğretim üyesi tarafından hesaplanır. AKTS’nin en önemli özelliği; öğrencinin bir eğitim programındaki her ders için tek tek ne kadar emek (zaman) harcadığını veya bir öğretim programı için toplam ne kadar emek (zaman) harcadığını bu emek/zamana denk düşen kredilerle gösteren bir değerlendirme sistemi olmasıdır.

30 ÖĞRENME ÇIKTILARINI YAZMAK İÇİN PRATİK ÖNERİLER ele alınacak konuyu ve eylem fiilini  Her öğrenme çıktısı ele alınacak konuyu ve eylem fiilini içermelidir BİR eylem fiili kullanılmalıdır  Her öğrenme çıktısı için BİR eylem fiili kullanılmalıdır.  Bilmek, anlamak gibi belirsiz fiillerden kaçınılmalıdır.  Bilmek, anlamak gibi belirsiz fiillerden kaçınılmalıdır. Bu fiiller daha çok öğretme hedefleri ile ilişkilidir.

31  Karmaşık cümlelerden  Karmaşık cümlelerden kaçınılmalıdır  Modülün öğrenme çıktılarının programın genel çıktıları ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. gözlemlenebilir ve ölçülebilir  Öğrenme çıktıları gözlemlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır. edinilmesi süreci değerlendirilebilir  Çıktıların edinilmesi süreci değerlendirilebilir olmalıdır.

32 uzunluğu ve kaynaklar dahilinde gerçekleştirilebilir olmasına  Öğrenme çıktılarının kazanılmasının öğrenme sürecinin uzunluğu ve kaynaklar dahilinde gerçekleştirilebilir olmasına dikkat edilmelidir.  Öğrenme çıktılarının çok geniş ya da çok spesifik tanımlanması değerlendirme konusunda problem yaratabilir.

33 önce meslektaşlardan ve mümkünse daha önceki öğrencilerden  Öğrenme çıktılarının yazımının sonuçlandırılmasından önce meslektaşlardan ve mümkünse daha önceki öğrencilerden fikir alınması faydalı olacaktır.

34 ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ NASIL TAHMİN EDİLİR? öğretme biçimlerini ve öğrenme yöntemlerini çeşitlendirerek ve öğrencinin harcadığı tüm zamanı Öğretim programındaki dersleri AKTS’ye göre tasarlarken veya yenilerken öğretme biçimlerini ve öğrenme yöntemlerini çeşitlendirerek ve öğrencinin harcadığı tüm zamanı hesaplayarak öğrenci iş yükünü belirlemek gerekir. kendi dersine ait gereklilikleri Her dersin öğretin üyesi kendi dersine ait gereklilikleri ortaya çıkarıp bu bazda AKTS kredilerini belirler.

35 dikkate alınacak unsurlar Öğrenci iş yükünün tahmininde dikkate alınacak unsurlar şunlardır: Ders Saati (Teorik) Sınavlar Ödevler Sözlü Sunum Seminerler Uygulama (Laboratuar çalışması) Alan Çalışmaları Projeler Bireysel Çalışmalar

36 Öğretim Üyesinin Öğrenci İş Yükünü Tahmin Ederken Sorması Gereken Sorular – Dersimde öğrenciye hangi program çıktılarını kazandırmayı amaçlıyorum? – Dersimin öğrenme çıktıları nelerdir? – Dersimle ilgili hangi öğrenim aktiviteleri mevcut? – Öğrenme çıktılarını nasıl ölçüp değerlendiriyorum? – Bu öğrenme çıktılarını kazanması için öğrencinin tahmin edilen çalışma süresi nedir?

37 Öğrencinin İş Yükü Tahminine İlişkin Bir Örnek: Haftada 3 saatlik ders için; 3 saat x12 hafta: 36 3 saat x12 hafta: 36 saat ders, 2 saat ders sonrası + 1 saat ders öncesi hazırlık: 2 saat ders sonrası + 1 saat ders öncesi hazırlık: 3 saat (haftada o derse hazırlık için harcanan zaman) 3 saat x12 hafta: 3 saat x12 hafta: 36 saat hazırlık, Vize ve final olmak üzere toplam sınavda geçirdiği zaman: Vize ve final olmak üzere toplam sınavda geçirdiği zaman: 2 saat 6 saat sınav hazırlığı : 6 saat sınav hazırlığı : 2 (vize ve final olmak üzere 2 sınav) 2x6 saat= 12 saat sınav hazırlığı 2 ödev 2’şer saat 2 ödev 2’şer saat : 2 X 2 (her bir ödevi hazırlamak için geçirdiği zaman)=4 saat 1 sunum için: 10 saat kütüphane araştırması + 5 saat slayt hazırlama + 3 saat sunuma hazırlanma : 1 sunum için: 10 saat kütüphane araştırması + 5 saat slayt hazırlama + 3 saat sunuma hazırlanma : 18 saat  Öğrencinin toplam iş yükü:  Öğrencinin toplam iş yükü: 36+36+2+12+4+18= 108 saat (Bu saati öğrenci dersler, ödevler, laboratuarlar, sınavlar, projeler ve kendi başına çalışarak geçirir).

38 Bir Dersin AKTS Kredisi Nasıl Hesaplanır? 1 Yarıyıl = 30 AKTS 1 Yıl = 60 AKTS 4 Yıl = 240 AKTS Bir yarıyıl 900 saat Bir yıl 1800 saate 1 AKTS = 25 – 30 saatlik iş yüküne karşılık gelir.

39 Kısa Kademe (Ön Lisans)120 AKTS Birinci Kademe (Lisans)240 AKTS İkinci Kademe ( Yüksek Lisans)120 AKTS Üçüncü Kademe (Doktora)180-240 AKTS Kademelere Göre AKTS Kredileri: 1 AKTS = 25 Saat (çalışma saati) Yukarıda örneğe göre söz konusu dersin AKTS kredisi: 4,32 ~ 4 AKTS’dir. 108 saat/25 saat = 4,32 ~ 4 AKTS’dir.

40 AKTS İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR Zorluk derecesi ile AKTS kredi miktarı arasında bir ilişki yoktur. AKTS kredisi hiçbir şekilde dersin düzeyini belirtmez. Zorluk derecesi ile AKTS kredi miktarı arasında bir ilişki yoktur. kredisi statü veya prestije bağlı değildir. Dersin kredisi statü veya prestije bağlı değildir. Öğretim üyesinin prestiji veya dersin statüsü kredileri belirlemekte kullanılamaz. o dersin oluşturduğu tüm iş yükünü kapsar. AKTS kredisi sadece ders saatine bağımlı olmayıp, o dersin oluşturduğu tüm iş yükünü kapsar. ders ücretlerinin hesaplanmasında Öğretim üyesi ders ücretlerinin hesaplanmasında, dersin AKTS kredisi dikkate alınmaz. Farklı teorik saat ve farklı uygulamalarla aynı çıktı Farklı teorik saat ve farklı uygulamalarla aynı çıktı elde edilebilir. Zorunlu ve seçmeli derslerin tümüne Zorunlu ve seçmeli derslerin tümüne AKTS kredisi verilir. olan tez çalışması, proje çalışması veya staj İzlenen programdan mezun olabilmek için alınması zorunlu olan tez çalışması, proje çalışması veya staj gibi çalışmalar varsa, bunlara da AKTS kredisi verilmelidir. Ortak servis derslerine Ortak servis derslerine aynı AKTS verilmelidir. yerel kredisinin altında olamaz. Bir dersin AKTS’si o dersin yerel kredisinin altında olamaz.

41 ETİKETİN GETİRDİĞİ SORUMLULUKLAR Etiket sadece prestij icin değil, aynı zamanda sahip olunduktan sonra bunun gerektirdiği standartlara gore hareket etmenin bilincinde olmak gerekir. Kurumun kendisini partnerlerinin merceği altında olduğunun farkında olması gerekir.

42 ULUSAL ve AVRUPA DÜZEYİNDE DEĞERLENDİRME FAYDALI MI ? ZARARLI MI?

43 DS normalde verilen diplomaya eşlik eder ve ancak diploma ile birlikte geçerliliği vardır. DS yüksek öğrenimde şeffaflığı sağlar. Ayrıca değişim ve yaşam boyu öğrenime girişe yardımcı olur ve kazanımlar konusunda adil ve bilinçli bir şekilde değerlendirilme sağlar. DS bir CV, alınan derecenin orijinal belgesinin yerine geçecek bir belge veya transkript değildir. DS, Üniversitemizde bir üniversite derecesini tamamlayan ve diploma almaya hak kazanan öğrencilerinin aldıkları diplomalarına otomatik olarak eklenir. Diploma eki ilgili kişinin eğitimi hakkında detaylı bilgi yanında Türkiye’deki yüksek öğretim sistemi hakkında da bilgi verir.

44 KISACA AKTS… AKTS  KISACA AKTS ÖĞRENCİ İŞYÜKÜNE DAYANAN ÖĞRENCİ MERKEZLİ BİR KREDİ VE TRANSFER SİSTEMİDİR.  AKTS SİSTEMİNDE PROGRAMLARIN AMAÇLARI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER/YETKİNLİKLER ÜZERİNDEN TANIMLANMALIDIR.

45 NASIL BASVURULUYOR? Bilgi Paketi/Ders Kataloğu(Information Package/Course Catalog), IP/CC İngilizce (zorunlu) Türkçe (isteğe bağlı) Üniversitedeki bütün Lisans ve Yuksek Lisans Programları ve butunlesik Programlar icin Kurumda Uygulanan Akademik Tanınma Proseduru Kredilerin Tanımlanması ECTS araclarının (LA,ToR) doğru kullanılması

46 ECTS Etiketi Basvuru Formu Sadece standart veya Extended Universite beyannamesine sahip olan kurumlar basvurabilir Öğrenci Dosyaları 2006/2007 veya 2007/2008 icin 3 giden (farklı disiplinden ve farklı ulkeye) ToR, LA, ToR, PoR 3 gelen (farklı disipline ve farklı uc ulkeden) LA, ToR

47 KAYNAKLAR AKTS KULLANIM KILAVUZU, 6 Şubat 2009 – Brüksel, SDÜ Avrupa Kredi Toplama ve Transfer sistemi koordinatörlüğü, www.sdu.edu.tr Buket Akkoyunlu ve Sibel Aksu Yıldırım; HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECTS /DS ÇALIŞMALARI, http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/duyurular/ECTS20_11_06.ppt http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/duyurular/ECTS20_11_06.ppt Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, BOLOGNA SÜRECİ İŞ PLANI, Ocak 2010, İzmir. Dokuz Eylül Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, www.deu.edu.tr www.deu.edu.tr Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (Akts) Bilgi Paketi, www.iletisim.hacettepe.edu.tr/dosyalar/ akts -bilgi-paketi.doc Süheyda Atalay, Bünyamin Yurdakul, Alper Başbay, Müfit Kömleksiz; Program Çıktıları Ders Öğrenme Çıktıları Hazırlama Ve Öğrenci İş Yükü Hesaplama Kılavuzu, Ege Üniversitesi, Nisan 2010. Sevinç Hatipoğlu, Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS), Eğitim Toplantıları I, 18 Şubat 2010, http://www.istanbul.edu.tr

48 İLGİNİZ ve DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER… DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ 21 Şubat 2012 Kafkas Üniversitesi, KARS

49 DİPLOMA EKİ(DE) NEDİR? Diploma eki (DE), yüksek öğretim diplomasına yapılan bir ek olup uluslararası şeffaflığın geliştirilmesi, elde edilen diploma, derece, sertifika gibi kazanımların akademik ve profesyonel anlamda tanınmasını kolaylaştırmayı amaçlar. DE, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilmiş bir modeli temel alır. DE yapılan çalışmaların tipi, seviyesi, içeriği, durumu konusunda tamamlayıcı bir tanımlama yapılması amacıyla verilir.

50 diploma ile birlikte geçerliliği DE normalde verilen diplomaya eşlik eder ve ancak diploma ile birlikte geçerliliği vardır. öğrenimde şeffaflığı DE yüksek öğrenimde şeffaflığı sağlar. adil ve bilinçli bir şekilde değerlendirilme Ayrıca değişim ve yaşam boyu öğrenime girişe yardımcı olur ve kazanımlar konusunda adil ve bilinçli bir şekilde değerlendirilme sağlar. derecenin orijinal belgesinin yerine geçecek bir belge veya transkript DE bir CV, alınan derecenin orijinal belgesinin yerine geçecek bir belge veya transkript değildir. diplomalarına otomatik olarak eklenir. DE, Üniversitemizde bir üniversite derecesini tamamlayan ve diploma almaya hak kazanan öğrencilerinin aldıkları diplomalarına otomatik olarak eklenir. Diploma eki ilgili kişinin eğitimi hakkında detaylı bilgi yanında Türkiye’deki yüksek öğretim sistemi hakkında da bilgi verir.

51 DE’ İN YARALARI NEDİR? Öğrenciler için: Elde edilen başarıların ve yetkinliklerin objektif ve adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Daha kolay anlaşılabilir ve yurtdışında daha kolay kıyaslama yapılabilir bir belgedir. Çalışma süresi boyunca elde edilen becerilerin, akademik çalışmaların tam tanımlamalarını içerir. Yurt dışında iş olanakları veya daha ileri eğitim için kolaylık sağlar.Üniversiteler için: Avrupa çapında belirli bir kalite seviyesini gösterecek, Şeffaflık, Tanınma, Prestij.

52 DİPLOMA EKİ ETİKETİ KRİTERLERİ Avrupa Komisyonu tarafından Diploma Eki Etiketi Diploma Eki Etiketini çok konuşulan bir Avrupa Birliği dilinde, ücretsiz olarak diploma ile birlikte her bir öğrencisine kusursuz veren yükseköğretim kurumlarına Avrupa Komisyonu tarafından Diploma Eki Etiketi verilir. Bologna kararlarına imza atan her ülkeden yükseköğretim kurumları, DE Etiketi için Avrupa Komisyonuna başvuruda bulunabilir.

53 DE Etiketi başvurularında kurumların, başvuru formu ile birlikte, -doldurulmuş DE örneklerini, -kamu oyuna ve öğrencilerine tanıtım amaçlı hazırladıkları broşürü, -yine tanıtım amaçlı duyurularını içeren web bölgesi adreslerini vermeleri, -diploma ekini tüm öğrencilerine çok konuşulan bir AB dilinde ücretsiz verdiklerini teyit etmeleri gerekmektedir. DE Etiketi başvurusu her yıl 1 Kasım tarihine kadar doğrudan Avrupa Komisyonu’na yapılır. DE Etiketi 1 Kasım 2012 tarihinde başvuruda bulunan ve kabul edilen yükseköğretim kurumları için üç yıl süre ile geçerlidir.

54 DİPLOMA EKİ İÇERİĞİ Diploma Eki sekiz kısımdan oluşur. Bu konuda Avrupa Komisyonunun orijinal belgesi aşağıdaki web adresinden temin edilebilir: http://europa.eu.int/comm/education/policies/rec_qual/r ecognition/ds_en.pdf 1. DİPLOMAYA SAHİP OLAN KİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 1.1 Soyadı: 1.2 Adı: 1.3 Doğum yeri ve tarihi (Şehir, Ülke;gün/ay/yıl): 1.4 Öğrenci numarası:

55 2. ALINAN DERECE İLE İLGİLİ BİLGİLER 2.1 Derecenin adı varsa ve varsa verilen unvan (Türkçe) 2.2 Alınan derecenin ana alanı: 2.3 Dereceyi veren kurumun adı ve statüsü: (Türkçe) 2.4 Eğer 2.3’ten farklı ise programı yürüten kurumun adı ve statüsü 2.5 Öğretim dili:

56 3. ALINAN DERECENİN DÜZEYİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 3.1 Derecenin düzeyi: 3.2 Programın normal süresi: 3.3 Programa kabul edilme koşulları:

57 4. PROGRAMIN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 4.1 Programın türü: 4.2 Program hakkında detaylı bilgi: 4.3 Alınan dersler/notlar/krediler: 4.4 Notlandırma sistemi hakkında bilgi: 4.5 Alınan derecenin sınıflandırılması (Türkçe):

58 5. ELDE EDİLEN DERECENİN KULLANIM ALANLARI 5.1 Bir üst dereceye başlama imkanı: 5.2 Meslek icra etme hakkı (eğer varsa):

59 6. EK BİLGİLER 6.1 Ek bilgi 6.2 Bilgi elde edilebilecek başka kaynaklar:

60 7. DİPLOMA EKİ’NİN ONAYLANMASI 7.1 Tarih: 7.2 İmza: 7.3 İmzalayanın unvanı: 7.4 Soğuk Damga/Resmi mühür:

61 8. ULUSAL YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ Ulusal yükseköğretim sistemimizi açıklayan bilgi ve şema Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanmıştır ve her yıl değişiklik olması halinde kurum tarafından güncellenecektir. YÖK ülkemizde DE çalışmalarında şekil, dil ve bilgi bütünlüğünü sağlamak üzere tanıtım ve rehberlik yapmaktadır. Daha fazla bilgi için: www.yok.gov.tr/avrupabir/DiplomaEki.doc YYÖK, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında mezun durumundaki isteyen öğrencilere DE verilmesini hedeflemiştir.

62 Diploma Ekinde ayrıca aşağıdaki bilgi notuna yer verilir: This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international “transparency” and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value-judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.

63 DİL, ŞEKİL, KALİTE BÜTÜNLÜĞÜ 1. Üniversite amblemi sol üst köşede bulunmalı, ayrıca fakülte amblemi kullanılmamalı, 2. DE A3 kağıda basılarak, A4 olarak ikiye katlanmalı, 3. AKTS kredileri için sütun eklenmeli, ancak şu aşamada kredilerin yazımı zorunlu değildir. 4. DE’yi Öğrenci İşleri Daire Başkanı imzalamalı 5. DE’de bazı bölümler Türkçe doldurulacaktır. 2.1, 2.3, gibi 6. İfade bütünlüğünün sağlanması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07.05.2004 tarihli duyurusu esas alınmalıdır. Üniversite içi ifade bütünlüğünü Üniversitenin kuracağı Diploma Eki Komitesi sağlar. www.yok.gov.tr/avrupabir/DiplomaEki.doc

64 NELER YAPILACAK? 1.Program yazılımı için görevlendirme yapılacak. 2.YÖK’ün şekil formatına uygun tasarım yapılacak. 3. Uygun kağıt satın alınacak. 4.Örnek çıktılar YÖK’e kontrol için gönderilecek. 5.Bölümlerden girilecek bilgiler hazırlanmalı, Objectives, v.b.gibi. 6.DE için web bölgesi hazırlanacak. 7.DE tanıtımı için broşür bastırılacak. 8.Halen verilmekte olan not belgeleri verilmeye devam edilecek. 9.Diploma Eki Etiketine başvuruda bulunulacak 10.Üniversitede Diploma Eki Komitesi kurulacak. 11. Derslerin, programların İngilizce isimlerinde varsa yanlışlıklar düzeltilecek tercümeler tamamlanacak.

65 İLGİNİZ ve DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER… DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ 21 Şubat 2012 Kafkas Üniversitesi, KARS


"KAFKAS ÜNİVERSİTESİ’NDE BOLOGNA SÜRECİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ AKTS/ DE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ 21 Şubat 2012 Kafkas Üniversitesi, KARS." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları