Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul Teknik Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul Teknik Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 1.3.2013-İstanbul Teknik Üniversitesi
DİPLOMA EKİ (de) Diploma supplement (DS) Bologna Sürecİnin türkİye’de uygulanmasI projesİ dİploma ekİ semİnerİ Prof. Dr. Selda Önderoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi

2 Ortak Bir Yeterlilikler Çerçevesinin Oluşturulması
Ortak iki seviyeli eğitim sisteminin yerleştirilmesi (Lisans ve yüksek lisans) Öğrenci ve eğitmenlerin hareketliliğinin sağlanması 1998 Sorbonne Deklerasyonu B O L O G N A S Ü R E C İ Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir dereceler kredi sistemi (AKTS) Araştırmacıların hareketliliği Kalite güvencesi Yükseköğrenimde Avrupalılık boyutu O r t a k ç a l ı ş m a r u h u 1999 Bologna Deklerasyonu Yaşam Boyu eğitim (LLP) Sosyal Boyut Yükseköğrenim kurumları ve öğrencilerin katılımı Avrupa Yüksek Öğrenim Alanının Özendirilmesi 2001 Prag Bildirisi Kurumsal, Ulusal ve Avrupa seviyelerinde Kalite Güvencesi Doktora eğitiminin 3. seviye olarak kabul edilmesi Derecelerin ve kredilerin tanınması (Diploma Eki) Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Eğitim ve araştırma arasında yakın bağlantı 2003 Berlin Bildirisi Sosyal Boyut’un güçlendirilmesi Kalite Güvencesi’nin standartları ve rehberleri Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri Ortak Derecelerin takdimi ve tanınması Yükseköğrenimde esnek öğrenme yolları 2005 Bergen Bildirisi Avrupa Kalite Güvencesi Kaydı’nın oluşturulması Bologna Sürecinin Global Boyutunu geliştirme stratejileri Sosyal Boyutu izleme amaçlı etkin ulusal planların üretilmesi 2007 Londra Konferansı 2020 yılına kadar mezunların en az %20’sinin hareketliliğinin sağlanması Yükseköğretimden faydalanan grupların artırılmasının sağlanması Yükseköğretime ayrılan kaynakların artırılması ve çeşitlendirilmesi 2009 Leuven Konferansı 2010 Youth on the move !!! Haydi gençler yola !

3 Diploma Eki (DE) Diploma Supplement (DS)
Öğrenim süreleri ve diplomaların tanınması için geliştirilmiş araçlardan birisidir. Uluslararası şeffaflığın geliştirilmesi, elde edilen diploma, derece, sertifika gibi kazanımların akademik ve profesyonel anlamda tanınmasını kolaylaştırmayı sağlayan belgedir. Yüksek öğretim diploması ile birlikte verilir. Ve ancak diploma ile birlikte geçerliliği vardır.

4 DE ve Europass Bireylerin beceri ve yeterliliklerini Avrupa
düzeyinde daha iyi anlatabilmelerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş Europass’ın parçasıdır. Europass: Beceri ve yeterliliklerin şeffaflığı için oluşturulmuş tek bir çerçeve. Europass şeffaflık araçları: Europass CV Europass Diploma Eki Europass Hareketlilik Europass Dil Portföyü Europass Sertifikalar Eki

5 DE Diploma eki, bir üniversitede derecesini tamamlayan ve diploma almaya hak kazanan öğrencilere Avrupa’da yaygın konuşulan dillerden birinde ve ücretsiz olarak verilir. Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz. DE yüksek öğretimde şeffaflığı sağlar. Ayrıca hareketlilik ve yaşam boyu öğrenmede bireylere yardımcı olur.

6 DE ne değildir? Bir özgeçmiş (CV) değildir.
Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez. Kendiliğinden akademik veya mesleki tanınmayı garantileyen bir belge değildir

7 Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir. Bu bilgi notu diploma ekinin giriş kısmında yer alır. DE Şablonu ülkemizde YÖK tarafından belirlenmiştir. Çeşitli bölümlerle ilgili açıklama/Değişiklikler YÖK tarafından üniversitelere bildirilmektedir. DE-TR: İngilizce, A3 boyutunda basılır,katlanır. YÖK her yıl üniversitelerden diploma eki çalışmaları ile ilgili bilgi istemektedir (en son ).

8 DE-Giriş Bölümü This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The Purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international “transparency” and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates, etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and the status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgments, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information in not provided, an explanation should give the reason why.

9 DE'nin 8 bölümü vardır: 1- kişi hakkında bilgiler, 2- alınan derece hakkında bilgiler, 3- derecenin seviyesi konusunda bilgiler, 4- kazanılan sonuç ve içerik hakkında bilgiler, 5- derecenin kullanım alanları (fonksiyonu) hakkında bilgiler, 6- ek bilgiler, 7- diploma ekinin onaylanması, 8- ulusal yüksek öğretim sistemi hakkında bilgi.

10 Her bölümün alt başlıkları vardır.
Başlık numaralandırma ve alt başlıklara ekleme/çıkarma yapılamaz. Her bölümün doldurulması gerekmektedir. Bir bilgi yazılmayacak ise:Not applicable

11 Açıklama/değişiklik-YÖK
: açıklama/değişiklikler : DE 8. bölüm güncellemesi

12 DE-Bölüm 1 1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION
1.1 Family Name(s): 1.2. Given Name (s): 1.3 Place and date of birth:  1.4 Student identification number:

13 DE- Bölüm 2 2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION
Name of qualification:   2.2 Main field(s) of study for the qualification: 2.3 Name and status of awarding institution:   Name and status of institution administering studies Language(s) of instruction/examination:  

14 DE-Bölüm 3 3.1 Level of qualification:
3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 3.1 Level of qualification: 3.2 Official length of programme: 3.3 Access requirement(s): High School Diploma Placement through a nation-wide Student Selection Examination (ÖSS)

15 DE-Bölüm 4 4.1 Mode of study: 4.2 Programme requirements:
4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 4.1 Mode of study:   4.2 Programme requirements: 4.3 Programme details and the individual grades/marks obtained 4.4 Grading Scheme and Grades 4.5 Overall Classification of the Qualification

16 DE-Bölüm 5 ve 6 5- INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 5.1 Access to further study: 5.2 Professional status conferred: 6- ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Additional information: 6.2 Further information sources:

17 DE-Bölüm 7 ve 8 7- CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 7.1 Date:
7.2 Name and Signature: 7.3 Capacity: 7.4 Official stamp or seal: 8- INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM YÖK’ten üniversitelere yollanan bilgi

18 Öğrenciler için DE’ nin yararları nedir?
Daha kolay anlaşılabilir ve yurtdışında daha kolay kıyaslama yapılabilir bir belgedir. Eğitim programı boyunca elde edilen yeterliliklerin, akademik çalışmaların tam tanımlamalarını içerir. Elde edilen başarıların ve yetkinliklerin objektif ve adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Yurt dışında iş olanakları veya daha ileri eğitim için kolaylık sağlar

19 DE yükseköğretim kurumlarına ne sağlar?
Akademik ve meslekî tanınmayı artırarak eğitimde verilen yeterlilikleri saydam kılar. Ulusal ve kurumsal bağımsızlığı korurken aynı zamanda bütün Avrupa'da benimsenen bir ortak çerçeveye aidiyeti sağlar. Verilen eğitimin farklı bir eğitimsel bağlamda kavranıp anlaşılabilmesini sağlayarak doğru değerlendirmeye alınmasına aracı olur. Kurumun yurtdışında adının yaygınlaşmasına yol açar. Kurumun mezunlarının ulusal ve uluslararası çerçevede iş bulma olanaklarını artırır. Kurumların idarî birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin tekrar tekrar sorulan bir dizi soruya kendiliğinden cevap vererek zaman kazandırır.

20 Diploma eki etiketi

21 YÖK Bologna web sayfası:
Bologna Süreci resmi web sayfası: Avrupa Komisyonu DE sayfası: s_and_network/ects_dsl_en.php


"İstanbul Teknik Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları