Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜSLÜMAN KİMDİR? Hazırlayan Hüsnü Çeşmeci Mayıs 2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜSLÜMAN KİMDİR? Hazırlayan Hüsnü Çeşmeci Mayıs 2008."— Sunum transkripti:

1 MÜSLÜMAN KİMDİR? Hazırlayan Hüsnü Çeşmeci Mayıs 2008

2 Türkiye’de Müslüman bir ailede doğan çocuklar ailenin din anlayışı ve uygulamaları içinde büyürken genelde kendisini “Ben de Müslümanım” şeklinde tanımlar. Kimilerinde bu tanımlamanın içi doludur. Çünkü; kişi dininin (İslâmın) esaslarını bilir ve uygulamasını / ibadetlerini olabildiğince yerine getirir… Öyleleri de vardır ki; çok mecbur kaldığında “Ben de Müslümanım” dese de ne İslâmın ne de imanın şartlarını bilir; bilmez ki uygulasın… Öğreten olmamıştır, kendisi merak etmemiştir. Onun için din sadece mevlitlerde, taziyelerde, dini bayram tatillerinde vardır. Halbuki Müslümanlık bu değildir… NİÇİN BU KONU SEÇİLDİ?

3 Din, insanın Allah, diğer insan ve varlıklarla ilişkisini düzenleyen;
DİN NEDİR? DİN DUYGUSU, İNSANIN DOĞUŞTAN BERABERİNDE GETİRDİĞİ BİR DUYGUDUR Din, insanın Allah, diğer insan ve varlıklarla ilişkisini düzenleyen; kanun, nizam ve yolun genel adıdır. İnsan, Allah tarafından gönderilen dininin esaslarını kavrayıp benimseyecek ve hayatını bu esaslara göre düzenleyecek seviyede zihni, ruhi ve bedeni kapasiteye sahip kılınmıştır. Buna rağmen bazıları “totemleri” veya “örfi inanışları” din olarak benimsemiştir… Vahye dayalı veya vahiy dışı dinler, insanlık tarihinin her döneminde canlılığını korumuş ve insan hayatının ayrılmaz bir vasfı olma karakterini sürdüregelmiştir… TARİHİN HİÇ BİR DÖNEMİNDE DİNSİZ TOPLUM GÖRÜLMEMİŞTİR İNSANLIĞIN SON ŞANSI Allah, kullarının kendi akıllarıyla veya vahye ait sandıkları tahrif edilmiş bilgi kırıntılarıyla “doğru yolu” bulamayacaklarını bildiğinden, insanlığa son olarak “yeni bir yol haritası (Kur’ân’ı)” göndermiştir. Bu insanlığın son şansıdır, rehber edinen doğru yolu bulmuştur… ALLAH BİZİ SEVİYOR Kİ "YENİ YOL HARİTASI" GÖNDERDİ

4 MÜSLÜMAN, İSLÂM'I YAŞAYAN İNSANDIR.
HANGİ DİN? KUR'ÂN, ALLAH'IN KULLARI İÇİN GÖNDERDİĞİ "YOL HARİTASI"DIR KUR’ÂN, AKIL SAHİPLERİ İÇİN HAYAT NİZAMIDIR. İnsanları mukaddes duygu ve alışkanlıklarda birleştirir. Ahlâki bir sistem olarak insanlara yön verip, onları iyi ve faydalı şeyler yapmaya yöneltir. Toplumları yüceltir ve geliştirir. ALLAH KATINDA DİN ŞÜPHESİZ İSLÂM'DIR “Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin getirdiği dinlerin ortak adı İslâm’dır. Ancak tarihin akışı içinde insanlar hak dinden uzaklaşmış ve beşeri zaaf neticesinde yanlış yollara, batıl inanç ve yaşayışlara yönelmişlerdir. Dinde meydana gelen bu bozulma ve farklılaşma sebebiyle Allah peygamberler göndererek insanları ya eski dinlerini asli şekilde öğrenip uygulamaya çağırmış veya yeni bir din ve şeriat göndermiştir.” (İlmihal-1, Türkiye Diyanet Vakfı Yayını) SORUMUZA DÖNELİM, MÜSLÜMAN KİMDİR? MÜSLÜMAN, İSLÂM'I YAŞAYAN İNSANDIR.

5 Prof.Dr. Hayrettin Karaman
MÜSLÜMAN'IN DÜNYA HAYATI İslâm’a göre bir Müslüman bağlayıcı bir din kuralını uygulamaz ise günahkâr olur, inkâr ederse (“Ben bunu kabul etmiyorum” derse) Müslümanlık’tan ayrılmış bulunur. Prof.Dr. Hayrettin Karaman DÜŞEY İLİŞKİ Bir Müslüman, Allah’ın (cc) dini İslâm’a inanmanın gereği olarak, “hayatının her aşamasının hesabını vereceği” bilinciyle hareket eder. YATAY İLİŞKİ Bir Müslüman, günlük hayatında ilişki kurduğu her insana ve faydalandığı doğal çevreye karşı saygı duyan, “sorun yaratan değil, sorunları çözen” bilinciyle hareket eder. İslâm, Müslüman’ın tüm hayatını şekillendiren kurallar koymuştur. Yemek, içmek, uyumak, ticari hayat, cinsel hayat, insan ilişkileri, dünyevi olan her ne varsa; kısacası, günün 24 saatinde her ne yapılacaksa veya yapılmayacaksa hepsine ait birer kural vardır ve uyulması emredilmiştir. Uyulan her kural bir ibadettir ve karşılığı vardır… İSLÂM’IN KURALLARI MÜSLÜMAN’I BAĞLAR, MÜSLÜMAN’IN HATALARI İSLÂM’I BAĞLAMAZ.

6 GRAFİK ANLATIMLA VAHYİN YATAY ve DÜŞEY ETKİSİ
Allah insana aklını kullanmasını, Kur’ân ve Sünnetin ışığında iman için gerekli bilgiye ulaşmasını emretmiştir. Vahiy (Kitap) ve Sünnet merkezli bir bilgi Bilgi merkezli bir iman İman merkezli bir hayat “Örfi İman” değil, bilgiye dayalı “Tahkiki İman” düşeyde Allah’a yönlendirir yatayda hayatı şekillendirir İMAN HAYAT BİLGİ VAHİY BİLGİ İMAN VAHİY BİLGİ İMAN HAYAT SONUÇTA İSLÂM, VAHİY MERKEZLİ HAYAT ÖNGÖRÜR. UYAN “ÖZDE MÜSLÜMAN”, UYMAYAN “SÖZDE MÜSLÜMAN”DIR.

7 GRAFİK ANLATIMLA ALLAH TAKVA DOĞA İNSAN
BİR BAŞKA İFADE İLE... BİR MÜSLÜMANIN YATAY VE DÜŞEY İLİŞKİSİ ALLAH TAKVA DOĞRU KULLANMA AHLÂK DOĞA İNSAN MÜSLÜMAN Doğayı emanet kabul ederek doğru kullanmak; insanlığın geleceği açısından önemlidir. Bu davranış aynı zamanda bir ibadettir. Kur’ân ve sünnetin kılavuzluğunda insani ilişkileri sürdürmek, insanı ahlâklı kılar. Bu davranış aynı zamanda bir ibadettir. Doğru yatay ilişki insanı yüceltir, takva sahibi yapar. Takva, insanı Allah’a yaklaştırır.

8 GRAFİK ANLATIMLA GÖREVLERİ YETKİLERİ SORUMLULUKLARI
MÜSLÜMANIN ÇEVRESİYLE YATAY İLİŞKİSİ GÖREVLERİ YETKİLERİ SORUMLULUKLARI Allah ve Resulüne Karşı Görevleri Nefsine Karşı Görevleri Ailesine ve Yakın Çevresine Karşı Görevleri Sosyal Görevleri İlişki zincirinin kopmaması için, meşru olan her türlü müdahaleyi yapmak. Doğru olanı yapması gerekirken yapmaması halinde, sonuçlarına katlanmak. Diğer İnsanlara Karşı Görevleri Ekolojik Dengeyi Koruma Görevi Hayvanlar Temel Hak ve Hürriyetleri Koruma Görevi Katma Değer Üretme Görevi Bitkiler Cansızlar Müslümanlar İlmi Saha Siyasi Saha VS. Ehli Kitap Ekonomik Saha Sivil Toplum Sahası Diğerleri DOĞRU OLAN YATAY İLİŞKİ, DÜŞEY İLİŞKİYİ GÜÇLENDİRMEK ADINA ÖNEMLİDİR.

9 () (-) Günah Sevap MUBAH HARAM MEKRUH SÜNNET VACİP FARZ
MÜSLÜMANIN DAVRANIŞ SKALASI Müslüman, çok kısa olan birinci hayatında (dünyada) olabildiğince aşağıda gösterilen skalanın SEVAP bölümünde kalarak, sonsuz olan ikinci hayatın (ahiret’in) Cennet bölümünü ummalıdır. () (-) CEHENNEM Günah Sevap CENNET HARAM MEKRUH MUBAH SÜNNET VACİP FARZ Yapılması Allah tarafından kesin olarak yasaklanan eylem Yapılması hoş karşılanmayan eylem Yapılıp yapılmaması nötr olan eylem. Niyetle ibadete dönüşebilir. Peygamberin davranış biçimine uygun eylem Önem derecesi farz ile sünnet arasındaki eylem Yapılması Allah tarafından kesin olarak emredilmiş eylem SADECE “BEN DE MÜSLÜMANIM” DEMEK YETERLİ OLMAZ. BU İNANCIN EYLEMLE GÖSTERİLMESİ GEREKİR MATEMATİK İFADESİYLE İman yoksa; sonuç daima sıfırdır. Niyet bozuk ve/veya eylem (ibadet) yoksa, sonucun sıfır olma ihtimali büyüktür. MÜSLÜMAN = İMAN x (NİYET + EYLEM)

10 ÖZDE OLABİLMEK "SÖZDE DEĞİL, ÖZDE MÜSLÜMAN" OLMAK Vahiy terbiyesi alan ve hayatına uygulayan kişinin toplumla ilişkisi: ● Hırsızlık yapmaz, rüşvet almaz. ● Kişi haklarına saygı duyar, kamu malını korur. ● İsrafa karşıdır. ● “İki günü eş olan zarardadır” prensibine bağlı olarak çalışkandır. ● “İnsana hizmet, Hak’ka hizmettir” ilkesinden hareketle, üretkendir. ● Vb… Pozitif özellikler… Bu özelliklere sahip insan “YANLIŞLARI DÜZELTMEK, DOĞRULARI YAYGINLAŞTIRMAK” anlamında topluma sürekli fayda sağlar. Devlet başkanı da olsa hukuktan ayrılmaz… YAŞANMIŞ BİR OLAY: Hz. Ömer, içki alemi yapılan bir eve baskın yapar ve pencereden içeri girer. Ev sahibi Hz. Ömer’in bu davranışına Kur’ân ayetlerinden örnekler vererek itiraz eder: - Sen “Birbirlerinizin kusurlarını aramayın, gizli hallerine vakıf olmaya çalışmayın” ayetine karşı gelerek, evimde ne yapıldığını merak ettin. - Sen, “kapının çalınması” gerekliliğini söyleyen ayete muhalif davranarak kapıyı çalmadın. - Sen, “Evlere kapıdan girilmesi” gerekliliğini söyleyen ayete muhalif davranarak evime pencereden girdin. Devlet Başkanı Hz. Ömer bu sözler üzerine özür diler ve çıkar gider. Hz. Ömer’in Devlet Başkanlığı dönemi

11 BİRİLERİ YOK DESE DE YOLCULUK ORAYA
BİTİRİRKEN BİRİLERİ YOK DESE DE YOLCULUK ORAYA “Kim salih bir amel işlerse kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.” Allah’ın verdiği “hür irade” ile İnsanın İslâm’ı kabul etmeme “inkâr imkanı”, edenin de ibadetlerini yapmama “günah işleme imkanı” vardır. Biz bunu insanın elinden alamayız. Beni rahatsız etmemek şartıyla isteyen istediği gibi inanır ve yaşar. İnancım ve onun gereğini yerine getirme talebim kabul görmelidir. Kimse beni inancımın emrettiğinin dışında yaşamaya zorlamamalı. Çünkü, ebedi ikinci hayatımı bu kısa dünya hayatı için feda etmem. Bunun için ne yapmam gerekiyorsa yapmaya çalışırım. CEHENNEM VARDIR CENNET VARDIR

12 Faydalandıklarıma teşekkürlerimle...
Her şeyin görevini doğru yaptığı dünyada İnsanın da görevini doğru yapması beklentisiyle Sağlık ve mutluluklar dilerim. Faydalandıklarıma teşekkürlerimle... Hüsnü Çeşmeci Mayıs 2008


"MÜSLÜMAN KİMDİR? Hazırlayan Hüsnü Çeşmeci Mayıs 2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları