Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mayıs 2008. Türkiye’de Müslüman bir ailede doğan çocuklar ailenin din anlayışı ve uygulamaları içinde büyürken genelde kendisini “Ben de Müslümanım” şeklinde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mayıs 2008. Türkiye’de Müslüman bir ailede doğan çocuklar ailenin din anlayışı ve uygulamaları içinde büyürken genelde kendisini “Ben de Müslümanım” şeklinde."— Sunum transkripti:

1 Mayıs 2008

2 Türkiye’de Müslüman bir ailede doğan çocuklar ailenin din anlayışı ve uygulamaları içinde büyürken genelde kendisini “Ben de Müslümanım” şeklinde tanımlar. Kimilerinde bu tanımlamanın içi doludur. Çünkü; kişi dininin (İslâmın) esaslarını bilir ve uygulamasını / ibadetlerini olabildiğince yerine getirir… Öyleleri de vardır ki; çok mecbur kaldığında “Ben de Müslümanım” dese de ne İslâmın ne de imanın şartlarını bilir; bilmez ki uygulasın… Öğreten olmamıştır, kendisi merak etmemiştir. Onun için din sadece mevlitlerde, taziyelerde, dini bayram tatillerinde vardır. Halbuki Müslümanlık bu değildir…

3 Allah, kullarının kendi akıllarıyla veya vahye ait sandıkları tahrif edilmiş bilgi kırıntılarıyla “doğru yolu” bulamayacaklarını bildiğinden, insanlığa son olarak “yeni bir yol haritası (Kur’ân’ı)” göndermiştir. Bu insanlığın son şansıdır, rehber edinen doğru yolu bulmuştur… DİN NEDİR? Din, insanın Allah, diğer insan ve varlıklarla ilişkisini düzenleyen; kanun, nizam ve yolun genel adıdır. İnsan, Allah tarafından gönderilen dininin esaslarını kavrayıp benimseyecek ve hayatını bu esaslara göre düzenleyecek seviyede zihni, ruhi ve bedeni kapasiteye sahip kılınmıştır. Buna rağmen bazıları “totemleri” veya “örfi inanışları” din olarak benimsemiştir… Vahye dayalı veya vahiy dışı dinler, insanlık tarihinin her döneminde canlılığını korumuş ve insan hayatının ayrılmaz bir vasfı olma karakterini sürdüregelmiştir…

4 HANGİ DİN? KUR’ÂN, AKIL SAHİPLERİ İÇİN HAYAT NİZAMIDIR. “Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin getirdiği dinlerin ortak adı İslâm’dır. Ancak tarihin akışı içinde insanlar hak dinden uzaklaşmış ve beşeri zaaf neticesinde yanlış yollara, batıl inanç ve yaşayışlara yönelmişlerdir. Dinde meydana gelen bu bozulma ve farklılaşma sebebiyle Allah peygamberler göndererek insanları ya eski dinlerini asli şekilde öğrenip uygulamaya çağırmış veya yeni bir din ve şeriat göndermiştir.” (İlmihal-1, Türkiye Diyanet Vakfı Yayını) SORUMUZA DÖNELİM, MÜSLÜMAN KİMDİR?

5 İslâm, Müslüman’ın tüm hayatını şekillendiren kurallar koymuştur. Yemek, içmek, uyumak, ticari hayat, cinsel hayat, insan ilişkileri, dünyevi olan her ne varsa; kısacası, günün 24 saatinde her ne yapılacaksa veya yapılmayacaksa hepsine ait birer kural vardır ve uyulması emredilmiştir. Uyulan her kural bir ibadettir ve karşılığı vardır… Bir Müslüman, Allah’ın (cc ) dini İslâm’a inanmanın gereği olarak, “hayatının her aşamasının hesabını vereceği” bilinciyle hareket eder. Bir Müslüman, günlük hayatında ilişki kurduğu her insana ve faydalandığı doğal çevreye karşı saygı duyan, “sorun yaratan değil, sorunları çözen” bilinciyle hareket eder. İslâm’a göre bir Müslüman bağlayıcı bir din kuralını uygulamaz ise günahkâr olur, inkâr ederse (“Ben bunu kabul etmiyorum” derse) Müslümanlık’tan ayrılmış bulunur. Prof.Dr. Hayrettin Karaman DÜŞEY İLİŞKİ YATAY İLİŞKİ

6 UYAN “ÖZDE MÜSLÜMAN”, UYMAYAN “SÖZDE MÜSLÜMAN”DIR. GRAFİK ANLATIMLA SONUÇTA VAHİY BİLGİ düşeyde Allah’a yönlendirir yatayda hayatı şekillendirir İMANHAYAT Allah insana aklını kullanmasını, Kur’ân ve Sünnetin ışığında iman için gerekli bilgiye ulaşmasını emretmiştir. “Örfi İman” değil, bilgiye dayalı “Tahkiki İman” BİLGİİMAN

7 GRAFİK ANLATIMLA TAKVA DOĞRU KULLANMA Doğayı emanet kabul ederek doğru kullanmak; insanlığın geleceği açısından önemlidir. Bu davranış aynı zamanda bir ibadettir. Kur’ân ve sünnetin kılavuzluğunda insani ilişkileri sürdürmek, insanı ahlâklı kılar. Bu davranış aynı zamanda bir ibadettir. Doğru yatay ilişki insanı yüceltir, takva sahibi yapar. Takva, insanı Allah’a yaklaştırır. AHLÂK

8 Diğer İnsanlara Karşı Görevleri GRAFİK ANLATIMLAGÖREVLERİYETKİLERİ SORUMLULUKLARI Allah ve Resulüne Karşı Görevleri Nefsine Karşı Görevleri Ailesine ve Yakın Çevresine Karşı Görevleri Sosyal Görevleri Ekolojik Dengeyi Koruma Görevi Hayvanlar Bitkiler Cansızlar Temel Hak ve Hürriyetleri Koruma Görevi Müslümanlar Ehli Kitap Diğerleri Katma Değer Üretme Görevi İlmi Saha Ekonomik Saha Siyasi Saha Sivil Toplum Sahası VS. İlişki zincirinin kopmaması için, meşru olan her türlü müdahaleyi yapmak. Doğru olanı yapması gerekirken yapmaması halinde, sonuçlarına katlanmak.

9 ()() (-) Müslüman, çok kısa olan birinci hayatında (dünyada) olabildiğince aşağıda gösterilen skalanın SEVAP bölümünde kalarak, sonsuz olan ikinci hayatın (ahiret’in) Cennet bölümünü ummalıdır. SÜNNETVACİP FARZ MUBAHMEKRUHHARAM Yapılması Allah tarafından kesin olarak yasaklanan eylem Yapılması hoş karşılanmayan eylem Yapılıp yapılmaması nötr olan eylem. Niyetle ibadete dönüşebilir. Peygamberin davranış biçimine uygun eylem Önem derecesi farz ile sünnet arasındaki eylem Yapılması Allah tarafından kesin olarak emredilmiş eylem MATEMATİK İFADESİYLE İman yoksa; sonuç daima sıfırdır. Niyet bozuk ve/veya eylem (ibadet) yoksa, sonucun sıfır olma ihtimali büyüktür.

10 Hz. Ömer, içki alemi yapılan bir eve baskın yapar ve pencereden içeri girer. Ev sahibi Hz. Ömer’in bu davranışına Kur’ân ayetlerinden örnekler vererek itiraz eder: - Sen “Birbirlerinizin kusurlarını aramayın, gizli hallerine vakıf olmaya çalışmayın” ayetine karşı gelerek, evimde ne yapıldığını merak ettin. - Sen, “kapının çalınması” gerekliliğini söyleyen ayete muhalif davranarak kapıyı çalmadın. - Sen, “Evlere kapıdan girilmesi” gerekliliğini söyleyen ayete muhalif davranarak evime pencereden girdin. Devlet Başkanı Hz. Ömer bu sözler üzerine özür diler ve çıkar gider. ÖZDE OLABİLMEK Vahiy terbiyesi alan ve hayatına uygulayan kişinin toplumla ilişkisi: ● Hırsızlık yapmaz, rüşvet almaz. ● Kişi haklarına saygı duyar, kamu malını korur. ● İsrafa karşıdır. ● “İki günü eş olan zarardadır” prensibine bağlı olarak çalışkandır. ● “İnsana hizmet, Hak’ka hizmettir” ilkesinden hareketle, üretkendir. ● Vb… Pozitif özellikler… Bu özelliklere sahip insan “YANLIŞLARI DÜZELTMEK, DOĞRULARI YAYGINLAŞTIRMAK” anlamında topluma sürekli fayda sağlar. Devlet başkanı da olsa hukuktan ayrılmaz…

11 BİTİRİRKEN “Kim salih bir amel işlerse kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.” Allah’ın verdiği “hür irade” ile İnsanın İslâm’ı kabul etmeme “inkâr imkanı”, edenin de ibadetlerini yapmama “günah işleme imkanı” vardır. Biz bunu insanın elinden alamayız. Beni rahatsız etmemek şartıyla isteyen istediği gibi inanır ve yaşar. İnancım ve onun gereğini yerine getirme talebim kabul görmelidir. Kimse beni inancımın emrettiğinin dışında yaşamaya zorlamamalı. Çünkü, ebedi ikinci hayatımı bu kısa dünya hayatı için feda etmem. Bunun için ne yapmam gerekiyorsa yapmaya çalışırım.

12 Faydalandıklarıma teşekkürlerimle... Mayıs 2008


"Mayıs 2008. Türkiye’de Müslüman bir ailede doğan çocuklar ailenin din anlayışı ve uygulamaları içinde büyürken genelde kendisini “Ben de Müslümanım” şeklinde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları